Sveriges Hundfrisörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Hundfrisörer"

Transkript

1 Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar

2 Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar

3 Sid 3(6) Förslag till dagordning: 1 Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Val av två protokolljusterare - tillika rösträknare att jämte mötesordförande justera protokollet. 4 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 5 Val av mötesordförande samt anmälan om styrelsens val av sekreterare. 6 Faställande av dagordning. 7 Interimsstyrelsens berättelse om initiativet till klubben och tiden innan detta årsmöte. 8 Genomgång av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. 9 Styrelsens förslag till medlemsavgift för innevarande verksamhetsår. 10 Fastställande av/beslut om: a b Verksamhetsplanoch budget för innevarande verksamhetsår. Medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår. 11 Val av: a Ordförande i styrelsen b Sekreterare i styrelsen c Kassör i styrelsen d Eventuella Ordinarie ledarmöter i styrelsen e Två suppleanter i styrelsen f Två Revisorer och en Revisorsuppleant (i detta beslut får styrelsens ledarmöter ej deltaga) g Valberedning om två personer samt en suppleant. 12 Fråga om omedelbar justering av punkterna 10 och Övriga frågor 14 Mötets avslutning

4 Sid 4(6) Interimsstyrelsens berättelse över tiden efter initiativet till föreningen fram till årsmötet. Initiativet till en organisation för hundfrisörer har vuxit fram hos några personer som efter kontakter sinsemellan sammankallade ett flertal hundfrisörer för ett förutsättningslöst möte den 27:e Maj hos Mia Övernäs,Trimkompaniet i Morgongåva. Deltagarna tyckte om initiativet till en organisationoch beslutade att ett andra möte skulle hållas efter sommaren. Den 15/9 samlades 18 hundfrisörer av Andrea och Lina hos Hundfrisörerna i Sundbyberg. Mötet valde en Interimstyrelse bestående av: Ordförande: Göran Ekström (Från nos till svans) Sekreterare: Lina Nilsson (Linas Hundvård) Kassör: Yvonne Karlsson (Änglahundens Klipp & Trim) Ledamot: Andrea Palerheim (Ea`s hundvård) Ledamot: Magnus Hörkeby (Nacka Hundvård) Ledamot: Linda Baumgart (Hundfixaren Stockholm) Ett förslag på stadgar antogs (bifogas). Interimstyrelsen fick i uppdrag att registrera föreningen, skapa web, ta hand om eventuella andra förberedande uppgifter och slutligen kalla till årsmöte. Registreringen av föreningen startade lite olyckligt då registrering av föreningar skall ske hos Skatteverket men detta gjordes inledningsvis till Bolagsverket. Ansökan skickades till Skatteverket i slutet av December 2007 Webb för föreningen är placerat på webhotell och två adresser köpts: sverigeshundfrisorer.se och förkortningen svhf.se. Webben innehåller endast enkel text men möjligheter och önskemål om mer information finns naturligtvis. I skrivande stund kvarstår att invänta registrering hos Skatteverket och därefter ansökan om ett PlusGirokonto. För Interimsstyrelsen Göran Ekström

5 Sid 5(6) VERKSAMHETSPLAN 2008 Styrelsens planer att under 2008: * Införa ekonomiska rutiner * Implementera ekonomisystem * Implementera medlemsregister * Etablera samarbeten med: Tillverkare av produkter för hundtrimverksamhet och dess kunder Grossister med inriktning enl. ovan Försäkringsbolag Någon typ av avtal med Advokat/Jurist för förenklad juridisk hjälp för våra medlemmar Rasföreningar med frekventa kunders raser, detta för att påverka rasföreningarna och uppfödare att inrikta avel på funktionell och hanterbar päls samt informera om betydelsen av rätt skött päls samt föreningens och uppfödarens skyldighet att informera potentiella köpare om behovet av pälsvård, vad som krävs och kan göras av ägaren själv och vad man med fördel kan köpa av hundfrisören. * Genomföra seminarier mm,som befrämjar kunskap och gemenskap i branschen Förslag på medlemsavgift för 2008 Interimstyrelsen föreslår årsmötet att införa två kategorier av medlemmar: Företagare (F) Anställda hos ovan (A) Ovan av två skäl: Hantera skillnaderna för de ekonomiska förutsättningarna för ovan Möjliggöra hantering av båda kategorierna om föreningen i förlängningen vill/kan axla branschorganisation och/eller arbetsgivarrollen. Avgifterna för ovan föreslå enligt följande (A): 200:- (F): 350:-

6 Sid 6(6) Sveriges Hundfrisörer Föreningsstadgar Stadgar för Sveriges Hunfrisörer antagna vid Namn Föreningens namn är Sveriges Hundfrisörer härefter kallad föreningen. 2 Form Föreningen är en ideell förening. Föreningen står självständigt gentemot staten,kommunen, religösa, politiska och privata intressen. 3 Syfte och målsättning Främja hundfrisörers och kunders intressen. 4 Medlemskap Föreningen är öppen för hundfrisörer med F-skattsedel och för anställda hos en hundfrisör. Medlem är den som årligen aktivt tagit ställning till medlemskap i föreningen och stödjer föreningens syfte och målsättning (ex. vis genom att lösa medlemskort i föreningen). Medlem har rätt till full insyn i verksamheten, närvarande-, yttrande- och förslagsrätt på alla möten. Medlem har rösträtt på medlems- och årsmöte. 5 Möten Medlemsmöte skall utlysas 14 dagar i förväg. Årsmöte skall utlysas 14 dagar i förväg och skall behandla följande: Verksamhetsberättelse och bokslut, ansvarsfrihet för avgående styrelse, val av ny styrelse och revisorer samt faställande av medlemsavgift. 6 Styrelse Styrelsens beslutar över löpande frågor, är underställda medlems-och årsmöte. 2/3 av styrelsen måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig. Styrelsemöte ska hållas minst två gånger per år. Styrelsen utser firmatecknare. Styrelsemötena är öppna.styrelsen ska bestå av minst 3 ordinarie ledarmöter och 2 suppleanter. 7 Verksamhetsår Föreningens verksamhetsår löper från första januari till sista december. 8 Uteslutning Medlem som klart bryter mot föreningens stadgar eller målsättning, kan av styrelsen uteslutas. Den uteslutne har rätt att överklaga beslutet vid medlemsmöte, där den uteslutne har rösträtt. 9 Omröstning Vid styrelsemöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer lotten. Vid års-och medlemsmöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandes mening, utom i personval, där lotten skiljer. 10 Stadgeändring För att ändra dessa stadgar, krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. 11 Upplösning Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte.

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer