Protokoll fört vid LIRs styrelsemöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid LIRs styrelsemöte 2010-06-02"

Transkript

1 Sida 1 av 5 Protokoll fört vid LIRs styrelsemöte Närvarande: Allan Lickander (ALi), Magdalena Olsson (MO), Annika Larsson (ALa), Josephine Halldén (JH), Anna-Carin Forsman (AF) (från kl 18.50), Anna Palm (AP) Ej närvarande: Lotta Lundgren (LL), Therese Norberg (TN), Marie Persson (MP) Protokollet distribueras till styrelsen, arbetsgruppen, valberedningen samt anslås på hemsidan. Dagordning: 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av 2 justeringsmän 4. Fastställande av dagordning 5. Föregående styrelseprotokoll och uppföljning 6. Att göra lista, genomgång och uppföljning 7. Ekonomi 8. Stadgar 9. Arbetsgruppen 10. Växtkännedomskurs 11. AMA Anläggning 07-Finplanering - kurs 12. LIRs mål, mening och ansvar 13. Övriga frågor 14. Nästa möte 1. Val av mötesordförande MO valdes till mötesordförande. 2. Val av mötessekreterare ALa valdes till mötessekreterare. 3. Val av 2 justeringsmän JH och ALi valdes till justerare. 4. Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes.

2 Sida 2 av 5 5. Föregående styrelseprotokoll och uppföljning Protokoll från styrelsemöte den 14/4-10 samt gicks igenom utan synpunkter och lades till handlingarna. 6. Att göra lista, genomgång och uppföljning Flik hemsidan avtalsjuridik - ALi meddelar att vi tappat kontakt med den kontakt vi haft kring avtalsjuridik. Sökandet efter en lämplig samarbetspartner fortsätter. Flikens namn ändras till juridik. (ALi) Flik på hemsidan lekplats - ALi berättar att vår kontakt Jonas Glanz bytt arbete och inte längre är aktuell samarbetspartner för denna flik. AP känner till en person på Svensk Markservice som kanske kunde hjälpa oss. AP kontrollerar om detta är möjligt. Till hjälp tar hon TN. (AP) Dokumentmallar samt profilprogram för LIR tas fram - Är inget prioriterat ärende, och många dokumentmallar finns redan. MO kontrollerar med LL angående fakturamall. (MO) CV-bank införs på hemsidan - MO kontaktar Solveig Åkerhielm för att arbetet med CV-banken ska slutföras. (MO) Upprätta kontakt med Nordiska motsvarigheter till LIR - ALi meddelar att intresset från våra nordiska kollegor varit svalt på senaste tiden. En del av förklaringen kan vara att det för närvarande är högsäsong i branschen. Danmark har inte svarat alls. ALi står kvar som ansvarig. (ALi) Stadgarna ses över - JH har anordnat uppstartsmöte med arbetsgruppen och beräknar att arbetet med stadgarna kommer igång i sommar eller i höst. (JH) Beslut om huruvida frågan om medlemskriterier behöver tas upp - JH och MO pejlar av läget för att se om medlemmarna anser att frågan är aktuell. Frågan om medlemsavgift tas upp senare. (JH, MO) JH tar ansvar för att önskelistan skickas till arbetsgruppen med en påminnelse om att det är fritt fram att ta tag i något om man vill. (JH) 7. Ekonomi Kassan är för närvarande kr. 8. Stadgar Inget ytterligare att tillägga. (se punkt 6) 9. Arbetsgruppen Endast ett uppdrag ligger ute på arbetsgruppen, uppdatering av stadgarna. Arbetsgruppen har inte inkommit med några egna initiativ.

3 Sida 3 av Växtkännedomskurs En repetitionskurs i växtkännedom ska anordnas av LIR för LIRs medlemmar. ALi har mottagit växtlistor från universitetsadjunkt Cecilia Öxell vid institutionen för Landskapsutveckling på SLU, Alnarp. Dessa kan redan nu läggas ut på liraren.se. Planen är att kursen går i Alnarp någon gång i höst och innehåller en föreläsning, en tenta ( pinnprov ) och sedan pubkväll på kårpuben på kvällen. Det är fullt möjligt att anordna liknande kurser i tex Göteborg och Stockholm, som har bra botaniska trädgårdar. ALi arbetar vidare med kurstillfället i Alnarp. (ALi) 11. AMA Anläggning 07-Finplanering - kurs EGA (E G Andersson konsult AB) anordnar kurser som är öppna för alla. ALi har efterfrågat kurs i Skåne och detta kan vara möjligt om liraren.se erbjuder reklamplats inför kurstillfället. ALi ska be om rabatt för LIR-medlemmar i gentjänst och utgår då från rabatten som Svenska Byggingenjörers Riksförbund får. JH har gått kursen och har bara gott att säga om den. (ALi) 12. LIRs mål, mening och ansvar Efter mötet i Eslöv våren 2009 valde LIR att ändra taktik från att skaffa så många medlemmar som möjligt till att satsa på kvalitet för medlemmarna. Detta har vi arbetat med genom att starta med nyhetsbrev och regioner. Detta ger något till medlemmarna, möten medlemmar emellan ger samhörighet och nätverk. Nätverkandet är LIRs viktigaste uppdrag. LIR ska se till att möten sker, spinoffeffekter som ökat nätverkande följer automatiskt. Att medlemsmatrikeln finns tillgänglig för medlemmarna och forumet bidrar till ökade möjligheter att finna kontakter. LIR ska också skapa kontakter mellan studenter och yrkesverksamma. Det är viktigt att på ett bra sätt meddela poängen med LIR då man värvar nya medlemmar. Marknadsföring av yrkesgruppen landskapsingenjörer mot branschen och mot potentiellt blivande studenter är en del av LIRs åtaganden. Det är viktigt att marknadsföra hemsidan som är en del av denna marknadsföring. Tidningarna Viola, Park & Fritid samt eventuellt Utemiljö behöver artiklar. LIR har här en möjlighet att kunna marknadsföra sig gratis. För att öka marknadsföringen kan vi sätta in en artikel om LIR. Här ska diskussionsforumet på liraren.se framhållas. Underlag tas fram av Anna Palm för att slutligen kunna skapa följande infomaterial: 1. Artikel om LIR till branschidningar 2. 'Infoblad' om LIR till företag som kan anses vara antingen potentiella medlemmar eller/och sponsorer. 3. 'Infoblad' om LIR till enskilda potentiella medlemmar som kan distribueras likt ovan.

4 Sida 4 av 5 Förslag på vad som kan vara med i artikeln tas tacksamt emot av AP via mail. AF stöttar genom att ta fram underlag till studentinformation. (AP) AF stöttar genom att ta fram en plan för vad som bör vara med då man informerar studenter om LIR. Hon bidrar därmed med hjälp till framtagandet av infobladet riktat till studenter (punkt tre ovan). (AF) 13. Övriga frågor a. Alnarpsdagen MO kontrollerar Alnarpsdagens upplägg inför planeringen kring LIRs medverkan (MO) Rollup och infoblad ska vara klart till dess. LL och ALi lämnar priser till MO för avstämning och beslut. (LL, ALi, MO) b. Naturvetarna LIR har nu ingått två samarbeten med Naturvetarna. Anne Heino har haft mandat att förhandla och vi väntar nu på det slutgiltiga avtalet för att kunna lägga upp det på hemsidan. ALi kontaktar Anne. (ALi) Tidningen Naturvetare önskar en landskapsingenjör till sin redaktionsgrupp. c. Nyhetsbrev Det behöver gå ut information om att medlemsmatrikeln på hemsidan inte uppdateras automatiskt. En efterlysning av gamla LIRf-medlemmar ska gå ut i nyhetsbrevet med information om att man inte automatiskt är medlem i LIR om man var medlem i LIRf. Information om pinnkursen kan vara med i nästa nyhetsbrev. MO kontrollerar när Solveig Åkerhielm senast behöver ha in material till kommande nyhetsbrev. (MO) d. Nya medlemmar 11 nya medlemmar har tillkommit sedan Landskapsingenjörsdagen. e. Sponsring

5 Sida 5 av 5 Mötet föreslår att TN kontaktar Anne Heino angående sponsringsupplägg och tillsammans börjar skissa på nya rutiner kring sponsring om det är så att de gamla inte fungerar. Detta görs för dokumentarkivet för att underlätta arbetet med sponsring. f. Årets LIRare, stipendium och hedersmedlemmar Diskussion fördes kring Årets LIRare. Årets LIRare som tillkännages på Landskapsingenjörsdagen kan röstas fram av alla. ALi föreslår att LIR också delar ut ett stipendium, vilket ska ses ytterligare något med prestigefyllt än Årets LIRare. Vem som vinner stipendiet bestäms av styrelsen, medan nomineringar sker utifrån. Längre fram kan LIR möjligen utse hedersmedlemmar för personer som inte kan bli medlemmar på vanligt sätt, men som gjort något bra för LIR eller för branschen. MO funderar vidare på detta. g. Flik om arbetsmiljö på hemsidan Arbetsmiljö är ett problem i branschen, ett av de större problemen är vibrationsskador av handmaskiner och en flik på hemsidan om arbetsmiljö föreslås därför. Claes-Anders Malmberg (Acama Konsult AB) kan vara en intressant kontakt. Målet är att påverka maskintillverkarna då vi ser att lantbruksmaskiner utvecklas i säkerhet, men inte trädgårdsmaskiner. Andra som kan vara till nytta i arbetet med fliken är någon riktigt maskinintresserad, försäkringsinformatörer, arbetsmiljöverket, föreläsare inom ämnet på SLU samt lantbrukare. AF visar intresse för att arbeta med detta, men ämnet sätts tills vidare upp på önskelistan. 14. Nästa styrelsemöte kl , sal 106, SLU Alnarp. Ordförande Sekreterare Magdalena Olsson Annika Larsson Justeras Josephine Halldén Allan Lickander

Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl 19.00-21.00. Närvaro: via Skype

Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl 19.00-21.00. Närvaro: via Skype Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl 19.00-21.00 Närvaro: via Skype Anna-Carin Forsman (A-C F) Anne Heino ( AH) Louise Nilsson (LN) Marie Persson (MP) Josephine Halldén Isaksson (JHI) Camilla Höglund (CH)

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Tisdagen 17:e September 2013 1. Mötet öppnas Erik öppnar mötet klockan 19:46 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade.

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Punkt 1-8.1, Madelene Lidmalm (ML) Erik Massih (EM) Mikaela Rydberg (MR) Moa Wall, (MW) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-10-19, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Protokoll för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Närvarande: Lina Irstad, Lotta Bobjer, Sara Andegiorgis, Niosha Esfahani,

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-11 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Frida Christensen, Josefine Strömsrud, Julia Persson, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer