Minnesanteckningar från Kick offdag på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö"

Transkript

1 Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson Förhinder: Zackarias Jerneck, Ann Stevens, Carina Wallman 1.Inventering av intresseområden, vad vill vi arbeta med det kommande året? Vi gör en runda hur var och en tänker: Ernst: Är kassör och det blir hans huvuduppgift i styrelsen. Kommer därför inte att ingå i någon speciell arbetsgrupp, men är gärna med och arbetar kring vissa frågor. Vill vara en motvikt mot objektifiering av pat och för en humanistisk grundsyn. Vi har en gemensam diskussion om detta och RPCs mål och syfte för oss, och fastnar vid behovet att verka för att alla som får ackrediteringar ska vara legitimerade psykoterapeuter. Kerstin: är sekreterare, och kan utöver det tänka sig att arbeta med att RPC Skåne fortsätter att vara en levande organisation där folk kan träffas och ha tankeutbyte med varandra. Går därför in i fortbildningsgruppen. Vi tror att Ann är intresserad av att arbeta i samverkansorganet med Carina, så Kerstin lämnar denna grupp. Christina: Är intresserad av att arbeta med fortbildningsgruppen och Steg 1 sektionen. Vill försöka bilda nätverk till hjälp för yngre Steg 1 are, för att hjälpa dem att hålla liv i sin psykodynamiska kunskap. Engagerad i ackrediteringsfrågorna, och har dem nära sig i sitt arbete. Förslag från Christina att be medlemmar som kan mycket om forskning höra av sig med blänkare till styrelsen om sådant som skrivs, så kan vi skicka ut det till medlemmarna. Karin Sjöström ska tillfrågas. Eva: Ordförande. Har varit med i fortbildningsgruppen sedan hon började i styrelsen, men kan tänka sig att lämna över denna syssla. Tycker informationsarbete är roligt, men att det är svårt med tiden, t ex med information till studenter. Vi ska be Sven Sjöqvist informera på St Lukas utbildningar, eftersom han arbetar där. Eva kan tänka sig att fortsätta hålla i hemsidan (IT gruppen), information om RPC, och förmedlingsverksamheten. Vill att RPC ska vara en levande professionsmiljö. Väcker frågan om det är dags för medlemsmöten. Av dem som inte är närvarande tror vi oss veta att: Zackarias är adjungerad för Steg 1 frågorna till styrelsen. Han har också uttryckt intresse för informationsfrågor. Carina sitter kvar med Samverkansorganet och driver frågor om hut vi ska kunna få in tankar om psykoterapi där, Ann, har uttryckt intresse för Samverkansorganet, och dess arbete.

2 Vad ska vi lägga krut på Diskuteras gemensamt. Värva medlemmar, Att synas på ett positivt sätt, ex föreläsningar, speciella kvällar för medlemmar. Ett förslag att bjuda in till medlemsmöte med Lance Cederström och kanske någon mer ur Riks. Bjuda på mat och vin kanske. Att göra synligt vad RPC gör och har för arbetsområden Hur få med yngre personer och Steg 1 arna? Engagera medlemmar i olika arbetsgrupper. 2. Arbetsgrupperna hur och med vad vill vi arbeta i dem? Utvärdering av förmedlingsverksamheten Väldigt få personer hör av sig. Vi tycker det är viktigt att ha ett telefonnummer där RPC Skåne kan nås. Förslag att vi har ett inspelat meddelande som hänvisar till en person i Informationsgruppen, som kan förmedla terapeuter enligt tidigare beslut. Diskussion kring Samverkansorganet får ske när Carina är med, liksom diskussion kring Steg 1 sektionens arbete när Zackarias är här.. Hur få in medlemmar i styrelse/ arbetsgruppsarbete? Gå ut till medlemmarna med brev efter detta möte där vi beskriver arbetet i de olika arbetsgrupper som finns och bjuder in till att delta i dessa. Vi bör också bjuda in den som har andra idéer om vad man vill arbeta med till att komma på ett styrelsemöte och prata om det. Vi uppfattar också behov av att vara någon mer i styrelsearbetet, och tycker att vi bör vara 7 ordinarie åtminstone framöver.( idag är vi 6 + en adjungerad) 3. Bör vi arbeta mer med politiker och tjänstemän? Efter gemensam diskussion så nej. Vi tror inte att det ger så mycket som det kostar att arbeta så, utan tror mer på opinionsbildning/ information om psykoterapi. 4. Vad vill vi ta upp med Riks ordförande vid mötet den 18/9? Vi listar frågorna på ett blädderblock. Därför finns inte alla i mina anteckningar, men pappret finns sparat till mötet med Lance. Några punkter var: Lance tankar och idéer om vart RPC är på väg, och vilken inriktning RPC bör ha. Att Riks skulle behöva arbeta med kravet att alla som ackrediteras ska vara legitimerade psykoterapeuter. Riks kan kanske också driva det med andra intresseorganisationer för psykoterapi.

3 Psykoterapiforskningsgruppen inom riks hur arbetar den, skulle de kunna skicka ut mer om vilken evidens som finns, nya forskningsrapporter som kommer? Medlemsmöte Att Lance och kanske någon mer i Riks kommer på ett medlemsmöte i slutet av hösten i Skåne. Prata om visioner och RPC riks arbete, och vad medlemmarna finner angeläget. Att Riks liksom vi bör skicka ut information om kurser och utbildningar, som är i enlighet med RPCs syften för att synas och ge medlemmarna någonting. 5. Övriga frågor: se styrelseprotokoll där två övriga punkter togs. Christina ska försöka gå på informationsmötet i Lund om upphandling av bl a handledning den 15/9. Vid pennan: Kerstin

4 Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Protokoll fört vid styrelsemöte på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö. Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson Förhinder: Zackarias Jerneck, Ann Stevens, Carina Wallman 1. Mötet öppnas. Ordföranden öppnar mötet och hälsar deltagarna välkomna. 2. Justerare. Christina Fredlund valdes till justerare. 3. Godkännande av föregående protokoll Protokoll godkänt 4. Fastställande och godkännande av dagordning. Dagordning godkänns. Tre övriga frågor. 5. Arbetsgrupper lägesrapport. - Fortbildningsgruppen Christina och Kerstin ingår nu i denna. Ambition att arbeta som tidigare med att ordna ett par sammankomster per termin för medlemmar och andra intresserade. Viola Argus föreläsning om korttidsterapi blir den 13/10. Inbjudan har inte gått ut. Kerstin och Carina håller i detta möte, Eva mailar över sin information. Senare i höst planera medlemsmöte med Riks ordförande. Thomas Ljungberg bjuds in till föreläsning om ADHD begreppet i början av nästa år. - Informationsgruppen Eva ingår i den. Gruppen handhar information om RPC, uppdatering av hemsidan (dvs det som tidigare ingick i IT gruppen, som härmed försvinner som grupp), och förmedlingsverksamhet. Vi beslutar att ha ett telefonmeddelande på RPCs telefon som hänvisar till en person inom informationsgruppen, som kan ta emot frågor om information och förmedling på detta vis. Ernst överlämnar telefonen till Eva. Ernst ska också undersöka hur vi kan få RPCs telefonnummer under rätt rubrik i Hitta.se och Eniro.se. - Samverkansorganet med privata vårdgivare Carina och Ann ingår i denna grupp. Målsättning som tidigare, att gå på möten och försöka driva psykoterapifrågor inom landstinget. Kerstin mailar Ann och frågar om hon kan gå på mötet den 7/9 tillsammans med Carina. Diskussion från tidigare styrelsemöte bordläggs tills Carina och Ann är närvarande. - Steg 1 gruppen Christina och Zackarias ingår i gruppen. Mål att värna om yngre medlemmars intressen inom RPC.skåne, och frågorna hur steg 1 utbildade ska få möjligheter att odla/ vidareutveckla sitt intresse för psykodynamisk psykoterapi. - Diskussion om fortsatta arbetsformer på nästa styrelsemöte - Skrivargrupp Denna grupp upphör att vara en grupp. Styrelsemedlemmar skriver utifrån behov i olika frågor.

5 6.Riks rapporterar. - Inget finns att förmedla. 7. Övriga frågor: - Inbjudan till medlem Eva bjuder in en medlem i RPC till nästa styrelsemöte, som uttryckt önskemål att arbeta med frågor om psykoterapi inom RPCs ram. - Vi beslutar att framöver lägga ut styrelseprotokoll på hemsidan. - Vi beslutar att meddela valberedningen att vi nästa arbetsår bör vara 7 styrelsemedlemmar. Eva gör det Mötet avslutas. - Eva Malmberg avslutade mötet och tackade alla för aktiv medverkan. Kerstin Nilsson Eva Malmberg Christina Fredlund Sekreterare Ordförande Justerare

6 Beslut och frågor att följa upp 14/4 11 Samverkansorganet Mindre grupper skulle kunna innebära att det blev större möjligheter att fokusera på psykisk ohälsa i någon grupp där RPC kan medverka. Carina väcker frågan att vi behöver diskutera vad vi vill framföra i ett sådant sammanhang som förening. Förslag att påvisa evidens för andra terapiformer än KBT, och att kräva legitimation för ackrediteringar rörande psykoterapi. Denna fråga bör diskuteras på Nästa styrelsemöte. 14/4 11 Vi fick i uppdrag att se över hur kontot där lokalföreningens medel står förräntar sig. Detta uppdrag beslutar vi att ge till Ernst som kassör. Stå kvar 14/4 11Vi beslutar att Ernst skickar ut brevet vi använde förra året om vad som gör att man lämnar föreningen till samtliga. Ej gjort, stå kvar 14/4 11 Intresse från medlemmar för arbetsgrupper Vi bör också bjuda in denna medlem, och eventuellt andra som är intresserade, till styrelsemöte i början av hösten. Vi beslutar att efter kick off gå ut med ett medlemsbrev där vi bjuder in medlemmar som inte sitter i styrelsen att medverka i arbetsgrupper. Efter Kick off 26/5 Steg 1 sektionen Diskussion om att samla basutbildade medlemmar. Då de är ganska få föreslås att Zackarias istället gör en telefonintervju med dem. Vad har en steg 1 utbildad för glädje av att vara medlem, och vad vill/ behöver de? blir rubriken på intervjun. Zackarias sammanställer informationen till kick off så vi kan diskutera hur vi bör gå vidare då. Nästa styrelsemöte

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Delad kunskap nya möjligheter

Delad kunskap nya möjligheter Delad kunskap nya möjligheter Hur Riksförbundet Attentions lokalföreningar bedriver besöksverksamhet riktad mot anstalter Besöksverksamhet ger stöd innan och efter frigivning Häktning, rättegång och strafftid

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer