Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan Enligt röstlängd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla Sandman öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Röstlängden fastställs till 31 medlemmar, verifieras på bifogad namnlista. 2) Val av ordförande och sekreterare för mötet Stämman väljer Gunilla Sandman till mötesordförande. Stämman väljer Mikael Eklund till mötessekreterare. 3) Val av protokolljusterare och rösträknare Stämman väljer Lars-Gösta Ekström och Gunnar Björklund till protokolljusterare och rösträknare. 4) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt Information om årsmötet annonserades via hemsidan, anslag i Träningsverkstan, Friskis&Svettis träningsanläggning i Nynäshamn, samt information på passen från och med vecka 16. Annonsering har även gjorts i lokaltidningen. Stämman finner att mötet utlysts stadgeenligt. 5) Fastställande av föredragningslista Stämman fastställer föredragningslistan utan tillägg. 6) Framläggande av a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret Verksamhetsåret 2011 kom att bli det sista där träning bedrevs i kommunens anläggningar. Det blev också året då drömmen om en egen träningsanläggning förverkligades. I stället för genomläsning av verksamhetsberättelsen visade ordförande Gunilla Sandman ett bildspel med en personlig tolkning av det gångna året, som av naturliga skäl handlade mycket om projektet att förverkliga Träningsverkstan. Verksamhetsberättelsen bifogas i sin helhet protokollet.

2 PROTOKOLL 2 (5) b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret Kassör Jaana Hedrén redogjorde för resultat- och balansräkning. Förvaltningsberättelsen i sin helhet bifogas protokollet. På grund av minskat medlemsantal under 2011 gjorde föreningen en förlust på kr. Med tanke på alla investeringar som inom ramen för projekt Träningsverkstan som var nödvändiga får man ändå betrakta resultatet som bra, trots förlusten. I enlighet med beslut från extra stämma lyftes ett lån på kr för användning i projekt Träningsverkstan. 7) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret Jaana Hedrén läste upp revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för år Berättelsen bifogas protokollet. Revisorerna tillstyrker att styrelsen ges ansvarsfrihet för det gångna året. 8) Beslut a) Fastställande av resultat- och balansräkning Stämman fastställer resultat- och balansräkningen. b) Dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att kr förs över till ny räkning. Stämman bifaller styrelsens förslag. c) Ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret ) Fastställande av medlemsavgift Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift på 100 kr per kalenderår. Stämman bifaller styrelsens förslag. 10) Presentation av verksamhetsplan och budget för det innevarande verksamhetsåret Elisabeth Melin Cejie presenterade verksamhetsplanen, som sträcker sig fram till halvårsskiftet Målsättningen är att öka medlemsantalet till 1800 medlemmar. Speciella satsningar på Senior- och Barn-grupperna kommer att göras. En speciell arbetsgrupp för rekrytering av nya ledare och instruktörer har bildats. Arbetsgruppens viktigaste uppgift är att på ett strukturerat sätt jobba på med rekrytering så att föreningen kan fortsätta att bredda utbudet av träning. Ordet lämnades fritt för frågor kring verksamhetsplanen. Birgitta Didriksson framför oro för vad som skall hända i Ösmo. Rykten säger att passet kanske skall läggas ner. Styrelsen svarar att det finns signaler om att antalet besökare är få, men att några beslut om Ösmo-verksamhetens framtid inte har tagits. Den ambitionsnivå som presenterats vid tidigare stämmor, det vill säga att erbjuda pass i såväl Ösmo som Sorunda, ligger fast.

3 PROTOKOLL 3 (5) Styrelsen följer noga besöksstatistiken på alla pass, visar det sig att något pass inte lockar tillräckligt många kan det leda till att måste strykas från utbudet. Men där är vi inte i dagsläget när det gäller Ösmo. Lars-Gösta Ekström poängterar vikten av att antalet ledare står i proportion till antalet medlemmar och det utbud som erbjuds. Roland Junerud påpekade att föreningen inte får nöja sig med målsättningen 1800 medlemmar, med tanke på hur hyresavtalet ser ut. Elisabet Melin Cejie presenterade budgeten för det innevarande verksamhetsåret. Budgeten är baserad på ett antagande att föreningen har 1500 medlemmar och varje medlem genererar en genomsnittlig intäkt på 1400 kr. Utfallet hittills pekar på ett positivt resultat på kr under Den fortsatta breddningen av verksamheten med stort behov av utbildning av ledare och instruktörer samt den gradvis minskade hyresrabatten gör att framtiden känns tryggare. Ordet lämnades fritt för frågor kring budgeten. Lars-Gösta Ekström pekade på behovet att fondera medel för framtida oförutsedda underhållskostnader. Thorsten Seidel frågade om värdar har arvoden. Styrelsen svarar att så inte är fallet, värdar arbetar ideellt. Roland Junerud frågade om hur det står till med det ledararvode som ledarna frivilligt avstod från Styrelsen svarar att ledarna får ett startbidrag, kostnadstäckning för inköp av musik till passen samt arvode när man ställer upp som vikarie. Ledarna har också ett fritt träningskort motsvarande Allkortet. Det tidigare generella ledararvodet har tagits bort. 11) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner En motion har lämnats in med 5 förslag kring gymverksamheten. Motionen i sin helhet samt styrelsens förslag till stämman bifogas protokollet. Delförslag 1 Ytterligare redskap i gymmet Styrelsen yrkar på avslag och pekar på redan etablerat arbetssätt där gymansvariga ledare och värdar utarbetar planer och förslag på inköp. En viktig del i detta arbete är och skall vara att ta vara på våra medlemmars önskemål, därmed inte sagt att alla önskemål kan förverkligas. Delförslag 2 Tydligare instruktioner om vad som gäller i gymmet Styrelsen yrkar på bifall, tydlighet kring regler och förhållningssätt i gymmet är oerhört viktigt. Stämman beslutar att bifalla motionen. Delförslag 3 Samarbetsvilja och former för åsiktshantering Styrelsen yrkar på avslag, de flesta funktionärer arbetar ideellt och har kanske inte alltid inblick i alla förhållanden. För att medlemmarnas synpunkter skall kunna tas tillvara på ett bra sätt och för att kunna ge återkoppling är det viktigt att åsikter och förslag dokumenteras skriftligt. Hur funktionärer möter medlemmar är alltid en aktuell fråga och tas upp på alla funktionärsträffar.

4 PROTOKOLL 4 (5) Delförslag 4 Musikhantering i gymmet Styrelsen yrkar på bifall. Stämman beslutar att bifalla motionen. Delförslag 5 Kvitton vid incheckning Styrelsen yrkar på avslag. Systemet med kvitton är en förutsättning för alla pass med begränsat deltagarantal och där passbokning används. Receptionisterna har heller inte möjlighet att i alla ögonblick kontrollera att ingen försöker göra en inpassering med lånat kort. Med hjälp av kvittona kan då stickprovskontroller göras. 12) Val a) Föreningens ordförande för en tid av ett år Valberedningen föreslår omval av Gunilla Sandman. b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år Valberedningen föreslår omval av Jaana Hedrén samt nyval av Katarina Fernström. c) 3 suppleanter med för dem fastställd turordning för en tid av ett år Valberedningen föreslår omval av Maud Sjödén samt nyval av Mats Backlund och Malin Junerud. d) 2 revisorer för en tid av ett år Valberedningen föreslår omval av Camilla Engström samt nyval av Brita Lagerström. e) 3 ledamöter i valberedningen, varav en skall utses till sammankallande, för en tid av ett år Stämman väljer Gunnar Björklund, Roland Junerud samt Marianne Jonsson till ledamöter i valberedningen. Gunnar Björklund utses till sammankallande. 13) Övriga frågor Inga övriga frågor har anmälts. 14) Mötet avslutas Gunilla Sandman avslutar mötet.

5 PROTOKOLL 5 (5) Underskrifter Mötesordförande Gunilla Sandman Mötessekreterare Mikael Eklund Justering Lars-Gösta Ekström Gunnar Björklund

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Stadgar Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg. Antagna vid Årsmöte 2007-04-24. Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg med hemort i Helsingborgs kommun.

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

mêçíçâçää= êëã íé=ommu=

mêçíçâçää= êëã íé=ommu= Årsmötet IF Friskis&Svettis, Örebro Torsdagen den 27 mars 2008, konferensrummet Kvarnen, Örebro 1. Årsmötets öppnande Sittande ordförande Ulf Marcusson hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet 2008

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Tid: Onsdagen den 12 mars 2014, klockan 19:00. Plats: Björkestaskolans matsal 1. Årsmötet öppnas. Ordförande Anders Ejmunds

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Närvarande enligt röstlängd 1. Mötets öppnande Föreningsordförande Elisabeth Dahlqvist öppnar mötet kl. 19.32 2. Fråga

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 SNABBFAKTA OM FÖRENINGEN 2014 2428st medlemmar 80 ideella funktionärer 20 olika pass per vecka 1700 kvm lokalyta varav 1280 kvm träningsyta 2st anställda

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013. Blastophaga psenes

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013. Blastophaga psenes SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 Blastophaga psenes Hornsgatan 103, plan 9, 117 28 Stockholm +46 8-556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer