Verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015-2016"

Transkript

1 Hallands godmans- och förvaltarförening Verksamhetsplan Verksamhetsområde Föreningen ska vara verksam inom kommunerna Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm och Varberg. Föreningen vänder sig till gode män, gode män för ensamkommande barn och förvaltare. Vårt uppdrag enligt stadgarna Föreningens uppgift är att erbjuda utbildning, information, erfarenhet och stöd i uppdraget som god man. Föreningen ska också skapa intresse och större kunskap hos politiker, övriga beslutsfattare och presumtiva medlemmar och samarbetspartner. Arbetsområden: Stöd till och kommunikation med medlemmar Opinionsbildning och påverkan Utveckla uppdraget - fler medlemmar Styrelsens egen utveckling Öppna föreningen mot fler grupper inom frivilliguppdragen

2 1. Stöd till och kommunikation med medlemmar Utbildning är viktigt för att gode mannen ska känna sig säker i sitt uppdrag. Det är också viktigt för att huvudmännen ska få en rättsäker insats med så god kvalitet som möjligt. Överförmyndarenheterna (ÖF) i länet har de senaste två åren genomfört en organisationsförändring. Detta har medfört att respektive ÖF - enhet även har en ny ledning. Vid överläggningar har det framkommit att ÖF själva kommer att erbjuda nya gode män/förvaltare viss utbildning. Styrelsen har utarbetat ett utbildningspaket för både nya och gode män som varit verksamma en längre tid: Mentorskap för nya medlemmar under tre månader. Träffar före gode män med olika teman som fördjupar kunskaper inom ett visst område. Café-/nätverksträffar i alla kommuner. Mentorskap, tematräffar och café-/nätverksträffar utgör tillsammans ett bra stöd för gode män/förvaltare. Kommunikation med medlemmar är viktig för att styrelsen kontinuerligt ska kunna informera medlemmar om aktuella frågor i uppdraget. En bra och utvecklad kommunikation skapar samhörighet i föreningen. - att erbjuda nya gode män/förvaltare, tre månaders mentorskap, som stöd för mentorskapet används den checklista som styrelsen tagit fram. - att genomföra minst två temamöten per år i respektive kommun om möjligt med samma tema - att prova workshops inom ett område för att utveckla viktiga färdigheter som t ex att överklaga socialtjänstens beslut - att genomföra minst två nätverksträffar/cafémöten per termin och kommun, öppna för alla gode män/förvaltare, någon av dessa träffar bör förläggas till kväll alt lördag fm. - att tillhandahålla en checklista för att underlätta för nya medlemmar att komma igång med uppdraget. - att ge ut 2-3 medlemsnytt per år som sprids till medlemmar, ÖF och RFS - att hemsidan alltid är aktuell/uppdaterad - att göra ett försök i Varberg med att sprida information via Facebook - att en gång per termin via annons i lokalpressen informera om föreningens aktiviteter Sida 2

3 - hur många medlemmar som fått mentorskap - antal temamöten, nätverksträffar alt workshops och antal deltagare 2. Opinionsbildning och påverkan Kontakter med politiker, myndigheter och organisationer är en viktig del i styrelsens uppgift att sprida information om det frivilliga arbete som sker. Syftet är också att få igång samtal om förbättrade villkor för gode män och förvaltare. För att skapa bättre stöd och villkor för gode män, fordras en dialog med ÖF enheterna. Det är inte minst viktigt att föreningen kan komma överens med ÖF om vilka stödåtgärder som är viktiga och avtala om vem som gör vad i det arbetet. Styrelsen måste förbättra marknadsföringen för att sprida kunskap om föreningens verksamhet och särskilt belysa betydelsen av alla lagreglerade uppdrag som finns. De lokala tidningarna är viktiga mottagare men också olika brukarorganisationer. - att ha minst en årlig träff med relevanta politiska företrädare och representanter för lokala och regionala myndigheter - att ha minst en överläggning per år med respektive ÖF enhet - att få in fler artiklar, insändare och annonser som speglar föreningens verksamhet med temamöten, workshops etc - att erbjuda lokala medier en träff en gång per år där vi presenterar föreningens verksamhet/aktiviteter samt visa på exempel ur den gode mannens uppdrag - dokumentera och redovisa hur kontakterna med myndigheter utvecklats, antal nätverksträffar och antal deltagare - dokumentera och redovisa resultaten av kontakterna med ÖF - notera det som införts i lokaltidningarna 3. Utveckla uppdraget - fler medlemmar Det finns ca 1300 gode män inom föreningens verksamhetsområde. Vid årsskiftet 2014 var drygt 300 gode män/förvaltare medlemmar i föreningen. Fler medlemmar ger styrka och kraft till föreningen, därför är det viktigt att vi fortsätter rekrytera medlemmar. Sida 3

4 Genom sitt medlemskap får medlemmen tillgång till stöd, nätverk och information. En annan viktig del är den försäkring som följer medlemskapet. Ytterligare försäkringsskydd ges till medlemmar som tecknar en särskild skadeförsäkring. - att en gång per år genomföra medlemsrekrytering via telefon, koncentrerat till de personer om nyligen fått sitt uppdrag - att delta med information vid ÖF:s introduktion till nya gode män/förvaltare - att delta med information vid ÖF:s årliga genomgång inför årsredovisning - redovisa antalet som blivit medlemmar i föreningen - redovisa hur många gode män/förvaltare som vi når genom introduktions- och årsredovisningsträffar 4. Styrelsens egen utveckling I stort sett alla föreningar som organiserar olika frivilliguppdrag finns samlade inom RFS. Förbundet har sjösatt flera olika utvecklingsprojekt som tillför ny kunskap och kompetens inom frivilligområdet. För att utveckla och stärka verksamheten måste denna kunskap spridas. Det är därför viktigt att styrelsen tar del av andra föreningars erfarenheter när det gäller att utveckla verksamheten - att styrelsen en gång per år genomför en aktivitet med andra godemansföreningar i näraliggande län - att aktiviteten både består av en relevant föreläsning/seminarium och erfarenhetsutbyte - att delta i RFS årskonferens ses som en del av styrelsens utveckling och att därför alltid nyttja de två platser som föreningen har - att 1-2 gånger per år, i samband med styrelsemöte, genomföra en fördjupning inom ett område som kräver ökade kunskaper 5. Öppna och bredda föreningen Föreningen arbetar i dag med gruppen gode män och förvaltare. I riksförbundet ingår många fler uppdrag inom de så kallade lagreglerade frivilliguppdragen. Övriga frivilliguppdrag som organiseras inom riksförbundet är: lekmannaövervakare, kontaktpersoner och kontaktfamiljer, särskilt förordnad vårdnadshavare, stödpersoner inom psykiatrin, besökare på häkten och anstalter. Sida 4

5 Riksförbundets beslutade vid årsmötet 2014 att de lokalföreningar som är anslutna till RFS ska öppna upp mot samtliga frivilliguppdrag som finns på respektive ort. RFS styrelse anser att man genom att samla alla uppdragen inom en och samma förening skapar en större tyngd och uppmärksamhet. Det kan även underlätta att få ekonomiskt stöd till verksamheten. - att ha ett bra och informativt underlag till årsmötet 2016 Sida 5

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Handlingsplan för breddad rekrytering

Handlingsplan för breddad rekrytering UFV 2013/168 Handlingsplan för breddad rekrytering 2014 2016 Fastställd av Rektor 2014-01-21 Innehållsförteckning Inledning 3 Planer och aktiviteter vid Uppsala universitet 3 Bakgrund 4 Olika utbildningar-

Läs mer

Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn

Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn Kriminalvårdens riktlinjer 2006:2 Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn Mål och syfte Kriminalvården eftersträvar ett utvecklat samarbete med ideella

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Pärmar finns att hämta på överförmyndarenheten från och med den 23 januari 2013.

Pärmar finns att hämta på överförmyndarenheten från och med den 23 januari 2013. 1 (7) December 2012 GODMANS-NYTT Vi vill tacka er för allt ni gjort under det gångna året! Vi har under 2012 arbetat med förbättringar som vi hoppas kan underlätta för er i ert viktiga uppdrag! Startkit

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Innehållsförteckning Inledning 3 Målgrupper och rekryteringsunderlag 4 Varför rekrytera? 5 Varför medlem i en seniororganisation? 6 Riksomfattande senior-/pensionärsorganisationer

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Rekommendationer från tio kommuner och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010 Dnr 9.5:0874/ 10 Barnombudsmannen Box

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm Verksamhetsplan 2014 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Roller och ansvar... 3 3. Verksamheter... 4 4. Uppföljning och kvalitetsutveckling... 7 5. Organisationsutveckling... 7 6. Projekt...

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Störst på bostadsrätt HSB är Sveriges främsta boende aktör och har över 90 års erfarenhet av bostadsmarknaden. HSB är en kooperativ organisation, vilket innebär

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt 1 Innehåll Den lokala Saltföreningen... s 3 För Saltföreningen ekonomiska förvaltning gäller följande... s 4 Arbetsgivaransvar... s 5 Kollekter...

Läs mer