Distrikt Skåne Verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016"

Transkript

1 Verksamhetsplan Distrikt Skåne Verksamhetsplan Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen.

2 Verksamhetsplan för Rädda Barnen Distrikt Skåne Rädda Barnen verkar utifrån den värdegrund som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter och deklaration om mänskliga rättigheter. Verksamhetsplanen för Rädda Barnens distrikt i Skåne utgår ifrån Rädda Barnens styrdokument, verksamhetsinriktning och Kompassen vägledning för Rädda Barnen samt de stadgar som antogs vid Riksmötet Distriktets uppgift enligt stadgarna är: att arbeta för barns rättigheter på landstings- och länsnivå att företräda Rädda Barnen i samarbete med landsting och länsmyndigheter att besluta om bildande och nedläggning av lokalföreningar samt ansvara för vilande föreningar att samverka med riksförbundet och ge stöd och stimulans till lokalföreningar I Rädda Barnens verksamhetsinriktning på nationellt plan betonas att i all programverksamhet ska vårt arbete bidra till barns deltagande och motverka diskriminering av barn. I arbetet ska Rädda Barnen särskilt bidra till att barns trygghet och skydd stärks genom att motverka våld, utnyttjande och övergrepp samt att alla barn får en likvärdig grundutbildning efter vars och ens förutsättningar och behov. Rädda Barnens distrikt i Skåne ska bevaka hur barns rättigheter förverkligas av politiska beslutsfattare och andra makthavare i Skåne och agera mot alla typer av kränkningar av barns rättigheter. Distriktet kommer under året fortsätta att utveckla sin påverkan gentemot Region Skåne, Länsstyrelsen och andra instanser. De prioriterade frågorna för distriktets arbete med opinion och påverkan under året kommer att vara barnkonventionen samt flyktingfrågor och integration i kommunerna. De fem pelarna De fem pelarna i femårsplanen för Distrikt Skåne, som styrelsen valt att arbeta med, blir i enlighet med stadgar för distrikt och med verksamhetsinriktning för Rädda Barnen riks följande: Barnkonventionen Barnfattigdom Flykting och integration Psykisk hälsa med fokus på inflytande och delaktighet Stöd till lokalföreningar

3 Distriktets mål att på distriktsnivå arbeta med barnkonventionen, barnfattigdom, flykting och integration, psykisk hälsa med fokus på inflytande och delaktighet samt stöd till lokalföreningar att på distriktsnivå bevaka Region Skåne och Länsstyrelsen i frågor kring barnens rättigheter att på distriktsnivå arbeta med att under året planera och genomföra två aktiviteter, förslagsvis en under varje kalenderhalvår Exempel på aktiviteter: Vi sprider utfallet av FNs granskning av hur Sverige efterlever barnkonventionen. Vi kontaktar myndigheter, beslutsfattare och media i samband med aktiviteter. Vi anordnar seminarium eller samtal med politiker och personer från Region Skåne respektive Länsstyrelsen. Utveckling av lokalföreningar Bildande av stöd och stimulans till lokalföreningar: Distriktsstyrelsen ska i nära samarbete med regionkontoret ge stöd och stimulans till lokalföreningar genom en regelbunden ömsesidig kontakt mellan föreningar och kontaktpersoner i distriktsstyrelsen. Distriktet vill verka för ett ökat utbyte av erfarenheter mellan lokalföreningar. Distriktet bidrar med ekonomiskt stöd till lokalföreningar.. Distriktets uppgift är att göra det enklare för lokalföreningar att söka projektpengar. Även från Distrikt Malmö kan pengar sökas för barn i Skåne. Distriktet kommer utöver det allmänna stödet till lokalföreningar under året att specifikt koncentrera sina insatser på någon eller några lokalföreningar och vara ett stöd i förändringsprocessen. Vidare kommer distriktet att i samarbete med Region Syd titta på s k blanka kommuner. Distriktet ska också fortsätta att uppmuntra lokalföreningar att arkivera sina handlingar hos Skånes arkivförbund. Distriktet undersöker möjligheter att värva medlemmar till Rädda Barnen. Aktiviteter: Vi samtalar med och besöker lokalföreningar. Vi utbyter erfarenheter med medlemmar i lokalföreningar på ordförandeträffen i november. Vi anordnar samling av lokalföreningar i nordväst, nordöst, sydväst och sydöst. Vi träffar alla intresserade i lokalföreningar som arbetar med exempelvis flyktingfrågor respektive barnkonventionen.

4 Vi rekryterar medlemmar till temagrupper kring frågor som flykting och integration, psykisk ohälsa, delaktighet och inflytande som blir anslutna till distriktet med hjälp av lokalföreningar och annonser. Även lokalföreningar kan ansluta temagrupper. Vi har ambitionen att utveckla distriktets hemsida och hjälpa till med lokala hemsidor. Barnfattigdom Vi planerar att erbjuda lokalföreningar besök och information om hur man kartlägger barnfattigdom i den egna kommunen initiera en arbetsgrupp kring barnfattigdom i Skåne fundera över möjligheter att genom politisk påverkan få igång arbete med handlingsplaner i kommunerna Psykisk ohälsa med fokus på inflytande och delaktighet starta en arbetsgrupp som jobbar med temat inflytande och delaktighet mot regionens hälso- och sjukvårdsnämnd erbjuda lokalföreningar som arbetar med inflytandefrågor att delta i en arbetsgrupp som arbetar mot lokalföreningar och Region Skåne. Flykting och integration anordna nätverksträffar för lokalföreningar och andra aktörer inom Skånes kommuner som möter ensamkommande barn och ungdomar initiera en referensgrupp som bevakar flyktingfrågor i Skåne Ordförandekonferensen Ordförandekonferensen är distriktets kommunikation med lokalföreningar i form av ett samtal med förslag på samtalsämnen från distriktet och lokalföreningar. Distriktets styrelsemedlemmar redogör inför lokalföreningar i distriktet hur arbetet framskridit så långt. Ordförandekonferensen är per definition inget sammanträde där beslut tas utan ett samtal kring hur verksamheten ser ut. Konferensen erbjuder också tillfälle till möten och erfarenhetsutbyte mellan lokalföreningar. Vanligtvis äger träffen rum i november.

5 Styrelsemöten Under verksamhetsåret ska styrelsen ha ca åtta styrelsemöten. Simrishamn den 11 april 2015 Kerstin Labbé Ordförande För styrelsen Rädda Barnen Distrikt Skåne

Distrikt Skåne Rädda Barnen Verksamhetsberättelse 2014-2015

Distrikt Skåne Rädda Barnen Verksamhetsberättelse 2014-2015 Distrikt Skåne Rädda Barnen Verksamhetsberättelse 2014-2015 Styrelse Kerstin Labbé Simrishamn ordförande Omar Akkache Helsingborg vice ordförande Cornelia Olsson Helsingborg kassör Bertil Larsson Lund

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Hallands godmans- och förvaltarförening Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsområde Föreningen ska vara verksam inom kommunerna Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm och Varberg. Föreningen vänder sig till

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets rättigheter, som nu är internationell

Läs mer

Barnrättsfrågor i Huddinge kommun. Rädda Barnens lokalförening i Huddinge Slutrapport från Studiecirkeln i samverkan med ABF, september 2013

Barnrättsfrågor i Huddinge kommun. Rädda Barnens lokalförening i Huddinge Slutrapport från Studiecirkeln i samverkan med ABF, september 2013 Barnrättsfrågor i Huddinge kommun Rädda Barnens lokalförening i Huddinge Slutrapport från Studiecirkeln i samverkan med ABF, september 2013 1. Barnkonventionen nationellt och i Huddinge kommun Regeringen

Läs mer

OKTOBER 2013 LOKALT NYHETSBREV

OKTOBER 2013 LOKALT NYHETSBREV NYHETSBREV OKTOBER 2013 Här kommer nyhetsbrevet för oktober fullspäckat med information och inspiration för och av alla oss som är aktiva och engagerade inom Rädda Barnen i södra Sverige. LOKALT DET HÄR

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem

att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem Innehåll INLEDNING - HANDBOKENS SYFTE TERRAFEM - BAKGRUND Vad är Terrafem? Varför Terrafem Vad gör Terrafem? Terrafems

Läs mer

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Förslag till Verksamhetsplan 2014 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund s. 3 1.1 Organisation, se bilaga 1

Läs mer

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Vision 2 Huvudsakliga mål 3 Prioriterade områden 3 ORGANISATION 4 Ideella insatser 4 Personal 5 Ekonomisk förvaltning

Läs mer

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare När Barnkonventionen blir lag Förberedande frågor till beslutsfattare Snart är Barnkonventionen lag Regeringen har gett besked om att Barnkonventionen ska bli lag i Sverige. Den här foldern är till för

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

En stad för alla Socialt bokslut 2013

En stad för alla Socialt bokslut 2013 En stad för alla 2 Innehåll Medborgaren i fokus...3 1. Varför ett socialt bokslut?... 4 Mål och syfte: synliggöra och lära!...5 Vad innehåller bokslutet?...7 2. Så arbetar vi med social hållbarhet... 9

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun J 8 Ä J 8 Ä L K H M V B M Ä Ä M K + V R M K D P O 2 F O 2 L R + Y 8 + + O 2 L G 2 D L K G 2 H + 2 R D R VÄRDGRUD ocialförvaltningen, Örebro kommun Bakgrund 200 beslutade ocialförvaltningens ledning att

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Anteckningar Alla barn har samma rättigheter

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Idrottslyftet Rekrytera Stockholm

Idrottslyftet Rekrytera Stockholm Min & din Idrottslyftet Rekrytera Stockholm Idrott Det finns en idrott för varje barn. Låt oss ge dem en chans att hitta den. Innehåll: Genom Idrottslyftet Rekrytera är dörren öppen för alla. Vad är Idrottslyftet

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Remiss: Internationella riktlinjer

Remiss: Internationella riktlinjer Remiss: Internationella riktlinjer Remiss: Remissinstanser: Riksidrottsstyrelsen (RS) har, utan eget ställningstagande, beslutat att revideringen av de internationella riktlinjerna ska skickas på remiss

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer