Årsberättelse 2014 Föreningen för folkbildningsforskning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2014 Föreningen för folkbildningsforskning"

Transkript

1 Årsberättelse 2014 Föreningen för folkbildningsforskning Org.-nr Fastställd av styrelsen Föreningens uppgift (stadgarna 2) Föreningen som har hela Sverige till arbetsfält har till uppgift att främja och stimulera forskning och studier om folkbildningens historia och nutida och framtida roller att skapa kontakter mellan intresserade på området, särskilt mellan forskare och folkbildare och mellan universitets- och amatörforskare att intressera forskningsplanerande och resursfördelande organ för folkbildningen som forskningsområde att anordna seminarier och konferenser kring folkbildningsforskning och folkbildningshistoria att informera om forskningsresultat och litteratur att bedriva publikationsverksamhet i form av exempelvis medlemsblad och årsböcker att verka för tillvaratagande av arkivmaterial, böcker och folkbildningshistoriskt intressanta föremål att bedriva nordiskt och internationellt samarbete Om föreningen Verksamheten bygger i huvudsak på ideella insatser. Föreningen står öppen dels för enskilda personer, dels för skolor, föreningar, institutioner och organisationer. Styrelsen utformar verksamhetsplan och budget för kalenderår i rullande tvåårsperioder. Föreningsstämman beslutar om verksamhetens och budgetens huvudsakliga inriktning i form av verksamhetsplan och budget för innevarande år. Föreningen för folkbildningsforskning (org.-nr: ) 1 (10)

2 Verksamheten under året Styrelsen redovisar nedan 2014 års verksamhet i Föreningen för folkbildningsforskning. Den har i stort bedrivits i kontinuitet med tidigare år, vilket har inneburit att mycket har åstadkommits med små egna ekonomiska resurser och med stora insatser från föreningens ideellt arbetande medlemmar. Samtidigt har styrelsen arbetat med några strategiska framtidsfrågor/utvecklingsprocesser. UTVECKLINGSPROCESSER Under 2014 har styrelsen fortsatt de samtal om några framtidsfrågor för föreningen som påbörjades 2012: Föreningens stadgar och ändamål. Efter ett par års diskussioner om föreningens ändamål beslöt styrelsen att till föreningsstämman 2015 lägga fram ett förslag till nya stadgar, som bland annat innehåller en ny uppgiftsparagraf ( 2). Tidskriften. Föreningen har under många år gett ut en medlemsskrift, Forskning om folkbildning, som dock inte utkom under 2013 och Efter diskussioner om möjligheterna att fortsätta med tidskriften, eventuellt i samarbete med andra intressenter, beslöt styrelsen att ersätta den med ett utvidgat digitalt nyhetsbrev. Sommarakademi. Styrelsen har fortsatt att diskutera frågan om att eventuellt genomföra en kurs om folkbildning och folkbildningsforskning men har beslutat att låta denna idé tillsvidare vila. AKTIVITETER Mötesplatser Genom seminarier, konferenser och olika slag av möten fullgör föreningen sin uppgift, och bidrar till kunskaper, erfarenhetsutbyte och idéutveckling. Vestlunddagarna gen0mfördes för första gången den mars Bakgrunden är en insamling i samband med att Gösta Vestlund, föreningens hedersordförande, fyllde 100 år De insamlade medlen, cirka kr, har Föreningen för folkbildningsforskning fått förtroendet att förvalta. Föreningen har åtagit sig att under minst sex år arrangera Vestlunddagarna för att i Gösta Vestlunds anda belysa folkbildningens utvecklingsmöjligheter genom att skapa kreativa möten mellan aktiva folkbildare och andra intresserade. Demokratisera demokratin var temat för Vestlunddagarna 2014, som genomfördes i samarbete med Tollare folkhögskola, Ungdomsstyrelsen och ABF Stockholm. Huvuddelen av pogrammet ägde rum på Tollare folkhögskola med ett femtiotal deltagare medan en del genomfördes på ABF-huset i Stockholm med betydligt fler deltagare. Medverkande var Föreningen för folkbildningsforskning (org.-nr: ) 2 (10)

3 bland andra Johnny Lindqvist, Petter Alexis Askergren, Katrine Kielos, Katarzyna Jezierska, Alice Bah Kuhnke, Lena Kjersén Edman, Bernt Gustavsson, Gösta Vestlund samt Göran Sarring och Christian Zell. Folkbildningens forskningsdag genomfördes för andra gången den 10 september 2014 och lockade ett 80-tal praktiker och andra intresserade. Samverkan skedde med Mimer, Folkbildningsförbundet och Studiefrämjandet samt med stöd av Studieförbundet Bilda, Stockholms Arbetareinstitutsförening och Svenska Unescorådets MOST-kommitté. Forskningsdagen genomfördes i Bryggarsalen, Stockholm. Inriktningen var på aktuell forskning om och utvärdering av folkbildning. Medverkande var bland andra Henrik Nordvall, Joyce Kemuma, Johan Söderman, Helena Rojas, Emil Erdtman, Olle Findahl, Filip Wijkström, Åsa Ahlqvist samt Kim Rhedin Hüttner, Jan Simonsson och Adolfo Celis från skådespelargruppen Scen & Synergi. Dialogseminarier är tänkta som mötesplatser och tankesmedjor för forskare, praktiker och andra intresserade. De genomförs företrädesvis i Stockholm och om möjligt med olika samarbetsparter. Under 2014 genomfördes inget dialogseminarium. Västkustverksamhet är tänkta som liknande mötesplatser som dialogseminarierna i Stockholm. Under Bokmässan 2014 anordnades ett miniseminarium i samarbete med Vuxenskolan. Seminarium vid föreningsstämman. Vid föreningsstämman den 10 april 2014 medverkade bland andra Anna Götlind kring temat Från forskningscirklar till berättarcaféer om metoder för kunskapande i folkbildningen. Påverkansarbete Folkbildning är ett omfattande samhällsområde. Forskningen om folkbildning är flervetenskaplig och berör utbildningsvetenskap, civilsamhällesforskning, ekonomisk vetenskap osv. Föreningen vill värna folkbildning som forskningsfält och verka för att resurser finns för folkbildningsforskningen. Utöver föreningens verksamhet med de seminarier, publikationer m.m. som redovisas här har inga särskilda opinionsbildande insatser gjorts under Publikationer & kommunikation Årsbok om folkbildning Forskning & utveckling Årsboken har en given plats i föreningens verksamhet och fångar forskningsperspektiv på folkbildning både från fält och från akademin. Medel har erhållits från Stockholms arbetareinstitutsförening för produktionen. Distributionen sker med egna medel och skribenterna medverkar utan arvodering. Årsboken 2013 innehåller tolv artiklar samt årskrönika med statistik och omfattar nästan 200 sidor. Föreningen för folkbildningsforskning (org.-nr: ) 3 (10)

4 Nyhetsbrev. Det digitala nyhetsbrevet skickas till medlemmar och publiceras efterhand som det finns nyheter inom föreningens verksamhetsområde att rapportera, såsom nya och avslutade forskningsprojekt, nya böcker som ligger nära föreningens verksamhet, inbjudningar till seminarier och andra möten. Hemsidan. Föreningens hemsida fungerar som en informationsbank för medlemmar och andra. Där presenteras bland annat publikationer som föreningen gjort och en del är tillgängliga för nedladdning. Hemsidans adress är Ett arbete med att förnya hemsidan har påbörjats. Sociala medier. Föreningen har en sida på Facebook. Där publiceras även nyhetsbrevet och där läggs bilder och kommentarer från aktualiteter ut. Sidans adress är folkbildningsforskning Försäljning av årsböcker och andra böcker. Föreningen säljer sina publikationer till självkostnadspris. Folder. Informationsfoldern om föreningen En mötesplats mellan forskare och folkbildare har delats ut i många sammanhang under året. Samverkan Föreningen samverkar med ett antal organisationer och institutioner. Viktiga samarbetsparter under 2014 var Mimer, Folkbildningsrådet, Stockholms Arbetareinstitutsförening, RIO (Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation), Folkbildningsförbundet, Ungdomsstyrelsen, Folkrörelsernas Arkivförbund, studieförbund och folkhögskolor med flera. Mimers forskarkonferens är ett årligt möte för folkbildningsforskare och verksamma inom folkbildningen. Den genomfördes 2014 i Umeå under två dagar i november. Föreningen var representerad under konferensen. Föreningen är representerad i nämnden för Carl Cederblads minnesfond. Föreningen är adjungerad i Mimer Nationella rådet för folkbildningsforskning medan representanter för Mimer och Folkbildningsrådet är adjungerade i föreningens styrelse. FÖRENINGEN Medlemmar Antalet betalande medlemmar vid senaste årsskiftet var 115 enskilda personer, 14 nationella organisationer, 53 regionala eller lokala organisationer samt 4 nordiska. Föreningsstämma Föreningen för folkbildningsforskning (org.-nr: ) 4 (10)

5 Föreningsstämman 2014 hölls den 10 april på Folkbildningsrådet i Stockholm. Styrelse Tore Persson, ordförande (vald för ett år) Valda 2013 (för två år): Kenneth Abrahamsson, Hägersten Stina-Britt Björk, Uddevalla Karin Grönvall, Knivsta Bosse Jonsson, Eskilstuna Jan-Erik Perneman, Ljungskile Tore Persson, Skärholmen Vald 2014 (för ett år, fyllnadsval): Erik Wagner, Hägersten Valda 2014 (för två år): Irma Carlsson, Mjölby Göran Hellmalm, Ekerö Andrea Lavesson, Johanneshov Rebecka Lennartsson, Uppsala Kerstin Mustel, Stockholm Mats Myrstener, Stockholm Lisbeth Stenberg, Göteborg Karin Thorasdotter, Stockholm Styrelsen har inom sig utsett Kenneth Abrahamsson till vice ordförande, Stina-Britt Björk till kassör, Karin Grönvall till sekreterare och Erik Wagner till informatör. Dessa har tillsammans med ordförande utgjort arbetsutskott. Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden. Arbetsutskottet har haft överläggningar mellan styrelsemötena. Till styrelsen har adjungerats Henrik Nordvall (till )/Erik Nylander (fr.o.m ) från Mimer Nationellt program för folkbildningsforskning, samt Tomas Östlund från Folkbildningsrådet. Föreningen för folkbildningsforskning (org.-nr: ) 5 (10)

6 Revisorer Ordinarie revisorer: Eric R. Persson, Enköping, och Erik Albenius, PwC. Suppleanter: Ken Bjerregaard, Skogås, och Bengt Olof Johansson, Hägersten. Valberedning Valberedning: Lars Svedberg, Nacka, sammankallande, Mats Bernerstedt, Uppsala, och Birgitta Persson, Farsta. Suppleant: Stellan Boozon, Linköping. Ekonomi Föreningens ekonomi baseras på medlemsavgifter och ansökta fondmedel. Stöd har givits bland annat genom att Stockholms arbetareinstitutsförening gett bidrag till produktionen av Årsboken Folkbildningsrådet har bidragit med lokaler till styrelsens sammanträden. Föreningen har även avtal med Folkbildningsrådet om kontorsservice och förrådsutrymmen. Övriga kostnader för styrelsens och arbetsutskottets sammanträden och medlemsskriften har täckts av medlemsavgifterna. Föreningen för folkbildningsforskning (org.-nr: ) 6 (10)

7 Föreningen för folkbildningsforskning (org.-nr: ) 7 (10)

8 Föreningen för folkbildningsforskning (org.-nr: ) 8 (10)

9 Föreningen för folkbildningsforskning (org.-nr: ) 9 (10)

10 Tack Styrelsen vill framföra ett varmt tack till de institutioner, organisationer och enskilda som under året välvilligt bidragit till och samarbetat med Föreningen för folkbildningsforskning. Stockholm i mars 2015 Tore Persson Kenneth Abrahamsson Stina-Britt Björk Irma Carlsson Karin Grönvall Göran Hellmalm Bosse Jonsson Andrea Lavesson Rebecka Lennartsson Kerstin Mustel Mats Myrstener Jan-Erik Perneman Lisbeth Stenberg Karin Thorasdotter Erik Wagner Föreningen för folkbildningsforskning (org.-nr: ) 10 (10)

Föreningen för folkbildningsforskning

Föreningen för folkbildningsforskning Föreningen för folkbildningsforskning VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2002 Föreningsstämma Föreningsstämman 2002 hölls den 17 april på Riksarkivet, Stockholm. Föreningens ordförande Jan Byström hälsade deltagarna

Läs mer

FÖRSLAG TILL NY STADGA: NUVARANDE STADGA:

FÖRSLAG TILL NY STADGA: NUVARANDE STADGA: NUVARANDE STADGA: 1 Namn Föreningens namn är Föreningen för folkbildningsforskning. 2 Uppgift Föreningen som har hela Sverige till arbetsfält har till uppgift att främja och stimulera forskning och studier

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse 2013. Folkbildningsförbundets material 2014:7 innehåll Förord Förbundsmöte Förbundets ledning Etik och kvalitet

Läs mer

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 Styrelsen för ViS får härmed avge årsbokslut för verksamhetsåret 2014-01-01 2014-12-31 Sida 1 av 15 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen har funnit att verksamhetsberättelserna framöver bör omfatta samma tid som den ekonomiska redovisningen, alltså det gångna kalenderåret. Denna verksamhetsberättelse

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011 Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011 Verksamhetsberättelse 2011 innehåll Förord Intern demokrati och samordning Förbundsmöte Förbundets ledning Dialog med länsbildningsförbunden

Läs mer

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDET ÅRSREDOVISNING 2000

FOLKBILDNINGSRÅDET ÅRSREDOVISNING 2000 f b r ÅRSREDOVISNING 2000 INNEHÅLL Inledning 3 Folkbildningens uppdrag 5 Folkbildningsrådet 6 Uppgifter 6 Organisation 6 Kansli 8 Hållbar folkbildning! 10 Verksamheten 11 Folkhögskolefrågor 11 Studieförbundsfrågor

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015 Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015 Vision Styrelsens vision är att SFAM på ett tydligt sätt ska bidra till utvecklingen av den allmänmedicinska specialiteten och av primärvården

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SAMORGANISATION I STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelse Ordinarie ledamöter Alf Andersson Ordförande Enskededalen Gun Gustafsson Vice ordförande/studieorganisatör Sofia Kurt Blank Kassör Byggettan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014

Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014 Föreningsstyrelsens arbete Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014 Ekonomi Styrelsens arbete med att hitta en smidigare organisation för verksamheten fortsatte även under 2014. Målsättningen är

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDET VERKSAMHETSPLAN 2004

FOLKBILDNINGSRÅDET VERKSAMHETSPLAN 2004 f b FOLKBILDNINGSRÅDET r VERKSAMHETSPLAN 2004 Några fakta om svensk folkbildning Sverige har 10 studieförbund och 147 folkhögskolor som får del av stats-, landstings- och kommunbidrag. Varje år genomförs

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP!

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP! OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013 Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL - Grattis OMEP! - Rapport från konferensen Hållbar utveckling - i teori och global praktik - Världsprojektet

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

1 2008 års- redovisning

1 2008 års- redovisning 1 2008 års- redovisning 2 INNEHÅLL Innehåll 3 Förbundsledning 4-5 Representation 5 Interna arbetsgrupper och kommittéer 5-6 Medlemmar 6 Handikappolitik 7-9 Informationsverksamhet 10-12 Samarbete 13-16

Läs mer

Verksamhetsberättelse med Årsbokslut och Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse med Årsbokslut och Revisionsberättelse Ideella Föreningen för Främjande av Kunskap om sociala försäkringar Verksamhetsberättelse med Årsbokslut och Revisionsberättelse Innehåll: 2007 sid Föreningens ändamål 2 Organisation 2 Föreningsstämman/Årsmötet

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 13 000 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för

Läs mer

Förbundet har ca 14 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna med autism.

Förbundet har ca 14 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna med autism. Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse för 2014 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 14 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och

Läs mer

Östergötlands Arkivförbund

Östergötlands Arkivförbund Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 1 Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 Vattengränden 14 602 22 Norrköping 011-12 28 90 info@ostergotlandsarkivforbund.se www.ostergotlandsarkivforbund.se

Läs mer

Ekonomitjänst Fd ekonomichef på Ordfront, Fredrika Morén, har skött Riksskådebanans ekonomi genom enskild firma.

Ekonomitjänst Fd ekonomichef på Ordfront, Fredrika Morén, har skött Riksskådebanans ekonomi genom enskild firma. Förslag till Riksskådebanans verksamhetsberättelse 2012 Riksskådebanans medlemmar Riksskådebanans medlemmar 2012 har varit de regionala Skådebanorna i Sverige: Skådebanan Norrbotten Skådebanan Dalarna

Läs mer

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013.

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2014-02-20 Kallelse till årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. Datum: 13 mars Tid: 16:00 Plats:

Läs mer

Årsmöteshandlingar Föreningen för Samhällsplanering

Årsmöteshandlingar Föreningen för Samhällsplanering ! Årsmöteshandlingar Föreningen för Samhällsplanering Årsmöte 2015-04-23 Kl 16:00 Plats, lokal: Sweco Gjörwellsgatan 22 Stockholm Version 2015-04-15 ! 2014-04-15 Dagordning Årsmöte 2015 23/4 kl 16:00 Enligt

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer