Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening"

Transkript

1 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året Styrelsens sammansättning: Ordinarie ledamöter: Elisabeth Edberg-Karlsson Agneta Falkfors Maj-Britt Aronsson Jeanette Sandström Tomas Forsell Ellinor Wretlund Elisabeth Andersson ordförande valdes 2014 på 2 år kassör valdes 2013 på 2 år vice ordförande valdes 2014 på 2 år sekreterare valdes 2014 på 2 år ledamot valdes 2013 på 2 år ledamot valdes 2013 på 2 år ledamot valdes 2014 på 2 år Ulla Thorell Ulf Persson Anna Hansson suppleant valdes 2014 på 1 år suppleant valdes 2014 på 1 år suppleant valdes 2014 på 1 år Styrelsens arbetsutskott:

2 2(5) Elisabeth Edberg-Karlsson Maj-Britt Aronsson Agneta Falkfors Revisorer Jan-Erik Gustafsson Ulf Bexell ordinarie valdes 2014 på 1 år ersättare omvaldes på 1 år Valberedning Katarina Ellborg Sigrid Oldenburg sammankallande omvaldes på 1 år valdes på 1 år. 2. Årsmötet Föreningens ordinarie årsmöte ägde rum den Konstituerande möte hölls samma dag Senare under året valde Ulf Persson pga. personliga skäl att lämna styrelsen. Även sekreteraren Jeanette Sandström samt Ellinor Wretlund har under året pga. av ändrade arbetsförhållanden och studier varit förhindrade att delta i styrelsearbetet i den utsträckning som varit tänkt. Från Referensgruppen har istället Malin Thorsell deltagit i styrelsearbetet och under del av året fungerat som sekreterare. 3. Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen är 165 stycken. Enligt kongressbeslut är medlemsavgiften vuxen 120 kr och Ungdom (t o m 25 år) betalar 50 kr.

3 3(5) 4. Sammanträden Styrelsen har under verksamhetsåret 2014 haft 11 protokollförda sammanträden, exklusive årsmötet den 31 mars Under året har även ett antal icke protokollförda arbetsluncher ägt rum. Flera arbetsmöten rörande marknadsföring och arrangemanget Ljus på Kultur har också förevarit där styrelsemedlemmar på olika sätt deltagit tillsammans med andra kulturarrangörer. Styrelsen har from hösten 2011 och under 2014 arbetat med en referensgrupp som främst bestått av gymnasieungdomar. Antalet av ungdomar har av naturliga skäl skiftat och är för närvarande åtta stycken. Två av styrelsens medlemmar ansvarar särskilt för referensgruppen vars uppgift är att hjälpa till med marknadsföring samt att delta med förslag till planerade arrangemang. 5. Ekonomi Föreningen har fått kr i kommunalt föreningsbidrag under verksamhetsåret. Under 2014 tilldelades efter ansökan Scenkonst Kalmar och Kalmar Teaterförening 2000 kronor från Sparbanksstiftelsen Kronan att använda till marknadsföring. Tillsammans med Kalmar teaterförening har Scenkonst Kalmar också efter ansökan fått kronor från Kultur och Fritidsförvaltningen, Kalmar kommun i bidrag till en del av kostnaderna avseende tryckkostnader och skapande av en gemensam evenemangsfolder för perioden våren Kvarvarande medel från 2014 föreslår styrelsen överförs i ny räkning. Se övrig ekonomisk redovisning i Bilaga 1 Resultaträkning och Bilaga 2 Balansräkning. 6. Biljettförsäljning och marknadsföring Under året har avtal funnits med en lokal biljett- återförsäljare, Dillbergs bokhandel, Storgatan, Kalmar. Digitalt finns även fr.o.m , avtal, med Nortic biljettförsäljning till vilken den lokala återförsäljaren är knuten. Föreningen har lagt mycket arbete på marknadsföring av sina arrangemang via föreningens egen hemsida hos Riksteatern, monitorer på Kalmar teater, Byteaterns medlems- maillista, annonser i tidningarna Barometern och Kalmar Posten. Pressmeddelanden har skickats till Radio Kalmar, tidningarna Barometern, Östra Småland, Kalmarposten och Ölandsbladet. Affischering har skett inför varje arrangemang på olika platser i och utanför Kalmar tätort liksom egen tryckning av flyers som delats ut på olika platser. Även sociala media såsom, Facebook, Hejkalmar.se, Kalmar.com, evenemangssidan i helakalmarlan.se, Scenkonstportalen och styrelsemedlemmarnas privata mailkontakter har använts. Föreningen finns även på Eniro. Föreningen har även annons i tidningen Nyinflyttad som utges i Kalmar och på Öland. Tillsammans med Kalmar teaterförening tar vi även fram en gemensam stor affisch 2 ggr om året med samtliga vårens- respektive höstensföreställningar.

4 4(5) 7. Föreställningsverksamhet Föreningen har under året haft 6 olika arrangemang fördelade på åtta föreställningar varav ett arrangemang varit i samarbete med Ölands Folkhögskola. Totalt har föreningen haft ett publikantal omfattande 1353 personer fördelat på 1802 platser. Besöksbeläggningen blir i snitt för år 2014, 75 % vilket är en minskning mot föregående år med två procent. Samtliga föreställningar fick mycket goda recensioner i både lokala tidningar och rikstäckande medier. Med anledning av att Kalmar teater hade en hög beläggning av arrangemang hade föreningen svårt att få plats med sina arrangemang. Det var svårt att kombinera olika teatergruppers turnédatum med lediga tider i Kalmar teater vilket försvårar möjligheten att arrangera spännande eller aktuella föreställningar som erbjuds arrangören med kort varsel. Under året 2014 har Scenkonst Kalmar arrangerat följande föreställningar: 7 mars I det nya landet, Emil Jensen. Publikbeläggning 97 % mars tre föreställningar Brott och Straff, Ölands Musikteaterskola publikbeläggning 80 % på alla tre. 15 april två föreställningar, Komodogalan, Komodo. Publikbeläggning 50 % och 51 %. 19 oktober, Rasken- vi går åt vilket håll vi vill med 123 Schtunk. Publikbeläggning 100 %. 29 oktober, Rosa Brus med Riksteatern. Publikbeläggning 69 %. 27 november, Herlock Homes- från tårta till terrorist, med Teaterrepubliken. Publikbeläggning 48 %. 8. Konferenser/kurser Representanter från föreningen har deltagit i samtliga utbudsdagar, sättningskonferens, marknadsföringskurs, Riksteaterns teaterdagar samt möten på regional nivå med de lokala Riksteaterkonsulenterna och kommunens kultur och fritidsförvaltning. 9. Övrigt Föreningen är representerad med en person ur styrelsen i de möten rörande kultur i Kalmar som leds av Kultur och Fritidsförvaltningen Kalmar kommun. Föreningen ingår också i arbetet som leds av Kalmar kommuns fritidsförvaltning i planeringen av Ljus på Kultur. Föreningen samarbetar med Kalmar teaterförening och scenmästaren på Kalmar teater då det gäller planering av lokal och marknadsföring kring Kalmar teater.

5 5(5) Samarbete sker även regelbundet med Kalmar teaterförening, Byteatern Kalmar län och Soppscenen rörande gemensamma frågor såsom samarrangemang, marknadsföring osv. Tillsammans ger vi bl. a ut en gemensam folder vår och höst med det aktuella scenkonstutbudet. En folder som hunnit bli mycket uppskattad. Ett nära samarbete pågår även med de kommunala gymnasieskolorna och två av länets folkhögskolor. 10. Slutord. Scenkonst Kalmar har haft ett varierat utbud under året. Målet är att visa tankeväckande och berörande föreställningar, gärna med anknytning till aktuella frågor i samhällsdebatten men även föreställningar som väcker ren livsglädje. De uppsättningar som föreningen valt att visa har nått den tänkta publiken om än inte varje gång i den omfattning som vi önskade även om 2014 års publiksiffror varit förhållandevis goda. Föreningen har under 2014 samarbetat med Ölands folkhögskola kring ett av sina arrangemang. Alla föreställningar som arrangerats under året har alla fått utmärkta recensioner i pressen. Scenkonst Kalmar har i enlighet med sin målsättning samarbetat med olika lokala aktörer. Kalmar 18 februari, 2015 Elisabeth Edberg-Karlsson Ordförande Maj- Britt Aronsson Vice ordförande Agneta Falkfors Kassör Jeanette Sandström/Malin Thorsell sekreterare Ellinor Wretlund Ledamot Thomas Forssell Ledamot Elisabeth Andersson Ledamot

6 6(5)

Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08

Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08 Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08 1. Årsmötets behöriga utlysande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesfunktionärer: mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare, två protokolljusterare

Läs mer

VÄXJÖ TEATERFÖRENINGS verksamhetsberättelse 2014

VÄXJÖ TEATERFÖRENINGS verksamhetsberättelse 2014 VÄXJÖ TEATERFÖRENINGS verksamhetsberättelse 2014 INNEHÅLL Dagordning 2 Växjö Teaterförenings styrelse 2014 3 Verksamhet 3-4 Press och information 4 Programverksamhet 2014 5-6 Statistik 7 Slutord 8 Årsbokslut

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

UPPVIDINGE RIKSTEATERFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

UPPVIDINGE RIKSTEATERFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE UPPVIDINGE RIKSTEATERFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen för Uppvidinge Riksteaterförening avger härmed sin verksamhetsberättelse för år 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND Verksamhetsberättelse för år 2012. Styrelsen vill härmed avge följande berättelse.

FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND Verksamhetsberättelse för år 2012. Styrelsen vill härmed avge följande berättelse. FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND Verksamhetsberättelse för år 2012 Styrelsen vill härmed avge följande berättelse. Styrelsen Styrelsen, som består av 11 ordinarie ledamöter med en mandatperiod om två år, har

Läs mer

Att bilda förening. Liten lathund

Att bilda förening. Liten lathund Kultur- och fritidsförvaltningen Att bilda förening Liten lathund För att en förening ska anses bildad och vara en juridisk person krävs att medlemmarna har antagit stadgar, gett föreningen ett namn och

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Riksteatern Norrbotten Verksamhetsberättelse 2011

Riksteatern Norrbotten Verksamhetsberättelse 2011 Riksteatern Norrbotten Verksamhetsberättelse 2011 Innehållsförteckning Inledning 3 Styrelsen, revisorer, valberedning 4 Teaterkonsulentens anställning 4 Anslutna medlemmar 4 Mötesverksamhet 5 Ekonomi 5

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering Verksamhetsberättelse för Byrån mot diskriminering 2008 1. Inledning... 3 2. Organisation... 3 2.1 Personal... 4 2.2 Kompetensutveckling... 4 2.3 Regional utveckling... 5 3. Aktiviteter... 5 3.1 Individärenden...

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Dagordning: Årsmöte 2015

Dagordning: Årsmöte 2015 Dagordning: Årsmöte 2015 Förening: Nationella föreningen för Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård (NFSK), organisationsnummer 802462-6767 Datum: 2015-08-18 Tid: 18:00 Plats: Örebro, Conventum, Tunnbindaren

Läs mer

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 18 mars 2015, på Vision i Stockholm

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 18 mars 2015, på Vision i Stockholm 2014 Årsmöteshandlingar till årsmötet den 18 mars 2015, på Vision i Stockholm 1 FOMS årsmöte 20150318 1 Årsmötet öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Godkännande av årsmötets utlysande, dess behörighet

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Innehåll!... Räkenskapsberättelse 2012!... Har du frågor? Kontakta oss!

Innehåll!... Räkenskapsberättelse 2012!... Har du frågor? Kontakta oss! Innehåll Innehåll!... 2 Kontaktinformation!... 2 Kallelse Årsmöte!... 3 Dagordning Årsmöte!... 3 Val av ny styrelse!... 4 Sida för egna anteckningar!... 5 Några ord ifrån Styrelseordförande!... 6 Verksamhetsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2011-02- 23 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010.. Nätverket Genusföretagarna är Sveriges enda branschorganisation inom jämlikhet. Vi utgör ett viktigt nätverk för dem som arbetar med jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 &1 Klubbordförande Susanne Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2013 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2013 hade föreningen 561 (504) medlemmar, 344 (308) kvinnor och 217 (196) män. 2012 års siffror inom parentes. Av dessa var 122

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer