Kultur- och fritidsnämnden Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo"

Transkript

1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista Utses att justera Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrifter Sekreterare... Sara Ingo Paragrafer Ordförande... Per Sörbom Justerande... Michael Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat, justeringens har tillkännagivits genom anslag Organ KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrift...

2 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (18) Innehåll sidnr 76 Ordningsfråga 4 77 Bryggan, bidragsansökan 5 78 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Sala kommun 6 79 Delegationsbeslut 7 80 Information från förvaltningen 8 81 Rapporter från kurser och konferenser 9 82 Lasse O Månssons naturastipendium Folkbildning Revisionsrapporten, Reglementen och delegation av beslutanderätten Inbjudan till konferens En dag om biografen som digital samlingslokal nya möten och möjligheter Kumla 4 november Inbjudan till konferens Lokal och regional folkbildningspolitik november Inbjudan till konferens Dialogträff med folkbildningen 21 oktober 2008 på Västerås folkhögskola Inbjudan till studiebesök i Kristinehamn Överföring av medel mellan verksamhetsområdena Seminarium IDA-mässan i Göteborg november

3 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (18) Deltagare vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde Beslutande Ledamöter Tage Johansson (c) Michael Johansson (m) Håkan Pettersson (kd) Per Sörbom (fpl) Erik Fylkeson (s) Rodhe Vivas (s) Johan Rosengren(s) Tjänstgörande ersättare Ersättare Helena Pettersson (c) Jimmie Löfgren (m) Bernt Wallin (s) Marie Louise Eklund (s) Övriga Curt Hellman, kultur- och fritidschef Roger Nilsson, fritidsintendent Sara Ingo, sekreterare Bengt Eriksson, föreningen Bryggan 77 Peter Molin,, föreningen Bryggan 77 Lars-Göran Carlsson, förhandlingschef 78

4 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (18) KFN 76 Ordningsfråga samt godkännande av föredragningslista Följande ärende kompletterar dagens föredragningslista: Dialogträff med Folkbildningen vid Västerås folkhögskola Inbjudan till studiebesök i Kristinehamn Överföring av medel mellan verksamhetsområden Inbjudan till IDA-mässan i Göteborg Följande ärende utgår ur dagens föredragningslista Ransta IK, ombyggnad av Mullevis omklädningsrum Anmälningsärenden att godkänna föredragningslistan daterad

5 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (18) KFN 77 Dnr 2008/95 Bryggan, bidragsansökan Bryggan är en ideell förening som har startats för att underlätta kontakten mellan fäder på Salbergaanstalten och deras familjer, främst barn. En lägenhet är under upprustning i centrala Sala för att kunna ta emot långväga besökare och deras vårdnadshavare eller liknande under deras besök i Sala. Information i ärendet lämnas av Bengt Eriksson och Peter Molin Bilaga KFN 2008/59 att uppdra till förvaltningen att besiktiga lägenheten, samt att nämnden därefter tar beslut om bidrag. Föreningen bryggan Förvaltningen

6 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (18) KFN 78 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Sala kommun Information från Lars-Göran Carlsson om hur blanketter för ersättningar till förtroendevalda ska fyllas i för att vara korrekta. att lägga informationen till handlingarna

7 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (18) KFN 79 Delegationsbeslut Anmäldes de ärenden vari handläggare på förvaltningen enligt särskild förteckning fattat beslut.

8 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (18) KFN 80 Dnr 2008/40 Information från förvaltningen Bilaga KFN 2008/77 Fritidsintendenten redovisar den ekonomiska rapporten för september månad. Fritidsintendenten redovisar även ifrån mötet med föreningarna angående utbyggnaden av Lärkan som ägde rum den 6 oktober 2008 Kultur- och fritidschefen informerar om förslag till budget 2009 att godkänna den ekonomiska rapporten enligt bilaga KFN 2008/77, samt att lägga informationen till handlingarna. Ekonomikontoret

9 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (18) KFN 81 Dnr 2008/94 Rapporter från kurser och konferenser Michael Johansson (m) och Bernt Wallin (s) rapporterar från Idrottens finansiering i Stockholm. Eric Fylkeson (s) rapporterar från Ahlbäcksdagarna i Smedjebacken. Tage Johansson (c) och Eric Fylkeson (s) rapporterar från Kulturstrategier i Västerås. att lägga informationen till handlingarna

10 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (18) KFN 82 Dnr 2008/137 Lasse O Månssons Naturastipendium Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att se över möjligheterna till att skapa ett naturastipendium i Lasse O Månssons anda, vilket ger konstnärer möjlighet till gratis boende i Sala under en månad. På grund av detta lämnar förvaltningen förslag till stadgar. Bilaga KFN 2008/67 Ärendet föredras av kultur- och fritidschefen att efter vissa justeringar godkänna stadgarna gällande Lasse O Månssons naturastipendium. Förvaltningen

11 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (18) KFN 83 Dnr 2008/141 Folkbildning 2009 Bilaga KFN 2008/74 Ärendet föredras av fritidsintendenten att uppdra till förvaltningen att utforma förslag till nya bidragsregler till studieförbunden, samt, att ge förslag till kriterier för den nya delen av bidraget till studieförbunden. Förvaltningen

12 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (18) KFN 84 Dnr 2008/166 Revisionsrapporten, Reglementen och delegation av beslutanderätten Bilaga KFN 2008/83 Ärendet föredras av Kultur- och fritidschefen. att under Kultur- och fritidsnämnden införa att nämndens ordförande eller annan ledamot får fatta beslut i brådskande ärenden som ej kan avvakta nämndens avgörande, samt att under kultur- och fritidschef ta bort punkten 15 anlitande av konsult inom kultur- och fritidsförvaltningen. Revisionen

13 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (18) KFN 85 Dnr 2008/149 Inbjudan till konferens En dag om biografen som digital samlingslokal nya möten och möjligheter Kumla 4 november 2008 Bilaga KFN 2008/78 Ärendet föredras av kultur- och fritidschefen. att skicka fyra representanter till konferensen en dag om biografen som digital samlingslokal nya möten och möjligheter Kumla 4 november Förvaltningen

14 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (18) KFN 86 Dnr 2008/153 Inbjudan till konferens Lokal och regional folkbildningspolitik Stockholm november 2008 Bilaga KFN 2008/79 Ärendet föredras av kultur- och fritidschefen att inte skicka någon representant på konferensen Lokal och regional folkbildningspolitik november 2008.

15 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (18) KFN 87 Dnr 2008/159 Inbjudan till konferens Dialogträff med folkbildningen den 21 oktober 2008 på Västerås Folkhögskola Bilaga KFN 2008/80 Ärendet föredras av kultur- och fritidschefen att skicka en representant på konferensen Dialogträff med folkbildningen den 21 oktober 2008 Förvaltningen

16 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (18) KFN 88 Inbjudan till Studiebesök i Kristinehamn Ett studiebesök planeras äga rum i Kristinehamn för att se hur deras arbete med ungdomarna fungerar. Kultur- och fritidschefen föredrar ärendet att skicka fyra representanter till Kristinehamn. Förvaltningen

17 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (18) KFN 89 Dnr 2008/160 Överföring av medel mellan verksamhetsområdena Bilaga KFN 2008/81 Kultur- och fritidschefen föredrar ärendet. att godkänna överföring av medel mellan verksamheterna. Förvaltningen

18 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (18) KFN 90 Dnr 2008/161 Seminarium IDA-mässan, Göteborg november 2008 Michael Johansson (m) föredrar ärendet Bilaga KFN 2008/82 att skicka två representanter på IDA-mässan i Göteborg november Förvaltningen

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 2003-10-08 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 2003-10-08 1(11) Kultur- och fritidsnämnden 1(11) Plats och tid Biblioteket i Askersund, kl. 18.00-19.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) istället för Gun-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2012-10-01 1/15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2012-10-01 1/15 Fritidsnämnden 2012-10-01 1/15 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Tertialrapport 2 2012... 5 Ränte och amorteringsfria lån 2013... 6 Verksamhetsbidrag handikappförening...

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Uppsala SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Sammanträdesdatum: 2014-09-24 Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00. Lars-Gunnar Karlsson, ordförande 64-66

Uppsala SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Sammanträdesdatum: 2014-09-24 Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00. Lars-Gunnar Karlsson, ordförande 64-66 Uppsala KOMMUN STYRELSEN FOR TEKNIK OCH SERVICE 1(8) SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid: Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00 Ledamöter: Lars-Gunnar Karlsson (M), ordförande t.o.m. 66 Kerstin Westman

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kultur- och fritidsnämnden 2011-08-29 1 [11] Plats och tid Sundsby säteri kl 17:00-20:20 ande Övriga närvarande Utses att justera Benita Nilsson (Folkpartiet),

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00

Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00 Fritidsnämnd 2010-09-13 1/8 Plats och sammanträdestid Beslutare Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00 Monica Hallgren (C) ordförande Carina Sjöberg (S) vice ordförande Tore Ohlsson (M) Carl-Henrik Nordberg

Läs mer

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 13:e maj 2015 kl. 13:00 17.00 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer 65-74 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-30 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer