SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand (C) Hans Norberg (M) Mona Lundin (M) Eva Fredriksson (KD) Marie Hägerbaum (S) Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Ingegerd Löfberg, sekreterare Kenneth Lindholm, socialchef, Göran Lidström, IFO-chef, Christina Hanson, VoO-chef, Margaretha Borgström, adm.chef/ekonom, Helena Molarin, chef biståndshandläggningen 149, Dagmar Hartman, enhetschef Alunda 149, Agneta Baum, larm och systemanvarig för i-care, 149 Elisabeth Wedholm-Mattsson (C), Ingeborg Sevastik (V), Håkan Högström (S), Nina Iversen (C), Maj-Britt Nilsson (C) och Nisette Appelqvist (FP), ersättare Hans Norberg Socialförvaltningen Östhammar Underskrifter Sekreterare.. Paragrafer Ingegerd Löfberg Ordförande Justerande.. Kerstin Björck-Jansson.. Hans Norberg ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Östhammars socialnämnd Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret, Östhammar Underskrift.. Ingegerd Löfberg

2 Utgående ärende - Socialnämndens studiedag 12 oktober -11.

3 Föredragningar Helena Molarin, chef för biståndshandläggningen, Dagmar Hartman, enhetschef för hemtjänsten i Alunda och Agneta Baum, larm och systemanvarig för i-care informerar om biståndshandläggningen inom vård och omsorg. i ordinärt boende Margaretha Borgström, adm.chef/ekonom föredrar: p. 8 Budgetuppföljning 2011 samt delårsbokslut p. 9 Investeringsbudget 2012 Göran Lidström, IFO-chef föredrar: p. 4 United Action Socialnämnden ajournerar sig mellan kl

4 Redovisning av delegationsbeslut 1. Arbetsutskottets protokoll Beslut i äldre- och handikappomsorgsärenden Beslut i individ- och familjeomsorgsärenden Beslut i ärenden enligt alkohollagen perioden Socialnämndens beslut Delegationsredovisningen godkännes.

5 Information från hemtjänsten Helena Molarin, chef för biståndshandläggningen, Dagmar Hartman, enhetschef för hemtjänsten i Alunda och Agneta Baum, larm och systemansvarig för i-care informerar om biståndshandläggningen inom vård och omsorg i ordinärt boende. Socialnämnden tar del av informationen.

6 Dnr 2011SN255 Dpl 711 United aktion I projektet United Action (initialt kallat Två steg framåt, Yes we can ) arbetar man, med projektmedel från Samordn ingsförbundet i Uppsala län, med två undermålsgrupper, där ungdomar år utgör den ena och åldersgruppen år är den andra. Projektägare är Östhammars kommun, primärvården och arbetsförmedlingen i Gimo. Göran Lidström, IFO-chef, föredrar ärendet. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet har tagit del av rapporten och uppdrar åt socialkontoret att redovisa ärendet för socialnämnden. Arbetsutskottets förslag Socialnämnden tar del av rapporten. Socialnämnden tar del av rapporten.

7 Dnr 2011SN131 Dpl 730 Redovisning av overkställda beslut Redovisas overkställda beslut enligt 4 kap. 1 SoL och LSS t o m Arbetsutskottets förslag Socialnämnden godkänner redovisningen. Socialnämndens beslut Redovisningen godkännes.

8 Dnr 2011SN132 Dpl 730 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut_ Redovisas en statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 SoL och LSS under perioden Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige enligt 16 kap 6h socialtjänstlagen. Arbetsutskottets förslag Socialnämnden överlämnar statistikrapporten till kommunfullmäktige. Socialnämndens beslut Statistikrapporten överlämnas till kommunfullmäktige.

9 Dnr 2011SN079 Dpl 042 Budgetuppföljning för 2011_ Arbete pågår med delårsbokslut. Prognosen visar ett nollresultat. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet tar del av redovisningen och uppdrar åt socialkontoret att redovisa aktuellt delårsbokslut till socialnämndens sammanträde i september Adm.chef/ekonom Margaretha Borgström redovisar prognosen fram till augusti Hon redovisar även delårsbokslutet och preliminärt bokslutsresultat för Socialnämndens beslut Budgetuppföljningen för 2011 godkännes. Delårsbokslut januari augusti -11 godkännes. Socialkontoret får i uppdrag att komplettera handlingen för delårsbokslutet till kommunfullmäktige.

10 Dnr 2011SN182 Dpl 041 Investeringsbudget 2012 Margaretha Borgström, adm.chef/ekonom, föredrar ärendet. Arbetsutskottet diskuterar omprioriteringar i förslaget. Arbetsutskottets förslag Socialnämnden tillstyrker förslag till investeringsbudget 2012 Socialnämndens beslut Förslag till investeringsbudget 2012 antas och överlämnas till kommunstyrelsen.

11 Information från socialkontoret - 2 planeringsdagar genomförs i oktober gällande IT-frågor - information om arbetet med SAH-avtalet - detaljplanen för Kristinelunds bebyggelse har varit på remiss t o m 5 september - 40 vårdbiträden har påbörjat valideringsutbildningen - BRÅ (brottsförebyggande rådet), aktuella läget Socialnämnden tar del av informationen.

12 Kurser och konferenser Regionförbundet Uppsala län, FoU-stöd, inbjuder till temadag Barn i samhällsvård 11 vad säger forskningen och vad säger barnen den 14 oktober -11 i Uppsala. Regionförbundet Uppsala län, FoU-stöd, inbjuder till föreläsning Framtidsspaning, om utveckling, tendenser, trender inom områdena barn och unga, missbruk/beroende, funktionshinder, äldre den 17 november -11 i Uppsala. Arbetsutskottets förslag Socialnämnden utser en representant från vardera majoriteten och oppositionen att delta i Barn i samhällsvård 11 i Uppsala 14 oktober -11. Socialnämnden utser de ordinarie ledamöterna i arbetsutskottet samt en representant från vardera majoriteten och oppositionen att delta i Framtidsspaning i Uppsala den 17 november -11. _ Socialnämndens beslut Ingeborg Sevastik (V) och Nisette Appelqvist (FP) utses som representanter vid temadagen Barn i samhällsvård 11 i Uppsala 14 oktober -11 Kerstin Björck-Jansson (C), Thomas Eriksson (S), Mona Lundin (M), Ann- Charlotte Grehn (S) och Eva Fredriksson (KD) utses som representanter vid föreläsningen Framtidsspaning i Uppsala 17 november -11.

13 Rapporter Håkan Högström (S) och Eva Fredriksson (KD) rapporter från sitt deltagande i halvtidsseminarium för projekt United Action den 15 september -11. Socialchef Kenneth Lindholm rapporterar om det aktuella läget gällande närvårdsenheten. Ny chef för verksamheten är tillsatt och läkarfrågan är på väg att lösas. Ledamöterna delges protokoll från politisk styrgrupp Närvård. Ingeborg Sevastik (V) rapporterar från sitt deltagande i Lärande nätverk 13 september -11. Ingeborg Sevastik (V) och Nisette Appelqvist (FP) rapporter från sitt deltagande i FrivilligHandtagets konferens om Livskvalitet 1 september -11. Kerstin Björck-Jansson (C) rapporterar från Samtal med socialnämnden. 5 tätorter har besökts under tiden september -11. Kenneth Lindholm, socialchef, rapporter från mötet med tekniska kontoret angående matkvaliteten. Ny träff 18 oktober -11 Socialnämnden tar del av rapporterna.

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämndens. Cathrin Hurtig-Andersson. Gunvor Frisell. Socialförvaltningens kontor. Birgitta Stenemar. Jens Söder Höij.

Socialnämndens. Cathrin Hurtig-Andersson. Gunvor Frisell. Socialförvaltningens kontor. Birgitta Stenemar. Jens Söder Höij. 2009-01-13 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen kl. 14.00-16.00 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Gun-Britt Alenljung (s) ledamot Eivor Hallén

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 14.00-16.00 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Uppföljning efter 9 månader 2010 3 Ändring av delegationsordningen 5 Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-03-14 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15--11.45 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Barbro Johansson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdagen den 27 oktober Justerade paragrafer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (32) Plats och tid Västergården, Askersund, den 18 augusti 2009 kl 13.00-17.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2010-11-17 1(19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2010-11-17 1(19) Omvårdnadsnämnden 2010-11-17 1(19) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation.3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Omvårdnadsnämndens protokoll... 5 Anmälan gällande utökat bistånd i hemtjänsten... 6 Renovering

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-16.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders Carlsson (M)

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer