Sammanträdesdatum Sida 1-11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Sida 1-11"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne Browne Sarén (C) Eva Johansson (S) Marita Jacquzelius (MORAP) Folke Thelin (S) Göran Aronsson (KD) Anna-Lisa Köpman (C) Övriga deltagare Gunnel Gyllander, socialchef Eva Idfeldt, nämndsekreterare Agnetha Runberg, enhetschef IFO Lena Forsgren, familjehem Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Terje Andersson Socialkontoret, onsdagen den 22 december 2010, kl Sekreterare Paragrafer Eva Idfeldt Ordförande Justerande Bernt Persson Terje Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Socialkontoret Underskrift Eva Idfeldt

2 Sammanträdesdatum Sida 2 Socialnämnden Dnr SN Rapport från socialnämndens verksamhet IFO Informationen läggs till protokollet. Enhetschef Agnetha Runberg informerar om jourhemsverksamheten i Mora. Lena Forsgren var inbjuden för att berätta om sina erfarenheter som jourhemsförälder för barn och ungdomar. Alla närvarande som tog del av Lenas berättelse inser att det är ett krävande och värdefullt arbete som genomförs.

3 Sammanträdesdatum Sida 3 Socialnämnden Dnr SN 2010/ Ekonomisk uppföljning Rapporten läggs till protokollet. Ekonomisk uppföljning perioden januari-november Efter november månad redovisar socialnämnden ett överskott på 8,7 miljoner. Det är en försämring med ca 300 tkr sedan förra månaden. Vi har justerat upp utfallet något efter en ny beräkning av kostnaderna för lönerörelsen. Personalkostnaderna för månaden ligger mycket nära budget. Resultatet ser dock lite bättre ut än det är, i och med att budget inkluderar personal som flyttat till Gemensamma nämnden för social myndighetsutövning. Försörjningsstödet ligger på en jämn nivå. Utfallet hittills i år är 7,9 miljoner. Prognosen för nämndens årsutfall blir 6,8 miljoner, vilket är samma nivå som förra månaden. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Torstein Tysklind, administrativ chef

4 Sammanträdesdatum Sida 4 Socialnämnden Dnr SN 2010/ Redovisning av styrkort/fattade beslut Redovisningen läggs till protokollet. Redovisning av fattade beslut inom individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, LSS och äldreomsorg. sunderlag Styrkort för perioden november 2009 november Gunnel Gyllander, socialchef

5 Sammanträdesdatum Sida 5 Socialnämnden Dnr SN 2010/ Ansökan om medel ur fonden för vuxna Socialnämnden beslutar att avslå ansökan om medel ur Mora kommuns fond för vuxna. Erica Sandh ansöker om medel ur Mora kommuns fond för vuxna till körkortskostnader. Utredning som vidtagits visar att Erica Sandh är självförsörjande och bedöms kunna klara kostnaderna för körkort. Tjänsteförslag till beslut Socialnämnden beslutar att avslå ansökan om medel ur Mora kommuns fond för vuxna. Beredningens förslag till beslut I enlighet med tjänsteförslag. sunderlag Ansökan inkom muntligt Tjänsteskrivelse daterad E Sandh

6 Sammanträdesdatum Sida 6 Socialnämnden Dnr SN 2010/ Svar till socialstyrelsen rörande tillsyn av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning Socialnämnden överlämnar upprättat svar till socialstyrelsen som sitt eget. Socialstyrelsen har under hösten 2010 genomfört en granskning av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. Avdelningschefen för IFO/LSS har upprättat svar till socialstyrelsen på tillsyn enligt 13 kap 1 Socialtjänstlagen (SoL) och 25 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Mora kommun. Tjänsteförslag till beslut Socialnämnden överlämnar upprättat svar till socialstyrelsen som sitt eget. Beredningens förslag till beslut I enlighet med tjänsteförslag. sunderlag Socialstyrelsens tillsynsbeslut daterat Tjänsteskrivelse daterad Pia Blomstedt, avdelningschef IFO Socialstyrelsen

7 Sammanträdesdatum Sida 7 Socialnämnden Dnr SN 2010/ Rutiner i samband med egenvård samverkan mellan landsting och kommuner Socialnämnden antar upprättade rutiner i samband med egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan ses som egenvård. Utifrån denna föreskrift har rutiner utarbetats gemensamt av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Landstinget Dalarna och representanter från länets kommuner. Region Dalarna föreslår nu länets kommuner och Landstinget Dalarna att anta de framtagna rutinerna. Tjänsteförslag till beslut Socialnämnden antar upprättade rutiner i samband med egenvård. Beredningens förslag till beslut I enlighet med tjänsteförslag. sunderlag Region Dalarna: - Nämnden för primärkommunala frågor, protokoll Förslag till rutiner upprättade Tjänsteskrivelse daterad Gunnel Gyllander, socialchef Region Dalarna

8 Socialnämnden 138 Sammanträdesdatum Sida Dnr SN Delgivning Delgivning läggs till protokollet. Följande handlingar delges: Från Region Dalarna: 2010/ Skrivelse för kännedom rörande Kommunens ansvar och kostnader för placering vid SIS-institution. Skrivelsen från Region Dalarna är ställd till SKL för lämplig åtgärd. 2010/ Överenskommelse/avtal mellan Region Dalarna och Mora kommun gällande Unga till arbete W18-24 perioden

9 Sammanträdesdatum Sida 9 Socialnämnden Dnr SN Anmälan av delegationsbeslut i personalärenden med anledning av delegationsförteckning Anmälan läggs till protokollet. Delegationsbeslut personalärenden redovisas januari-november Administrativa enheten

10 Sammanträdesdatum Sida 10 Socialnämnden Dnr SN Anmälan av delegationsbeslut serveringstilstånd i enlighet med alkohollagen Anmälan läggs till protokollet. Sökande Serveringsställe Avser Diarienummer Våmhus Pubvänner Våmhus Bygdegård Slutet sällskap 2010/ Madelen Andersson, alkoholhandläggare

11 Sammanträdesdatum Sida 11 Socialnämnden Dnr SN Avtackning och God Jul och Gott Nytt År Avtackningar Ordföranden avtackar ledamöter som slutar i socialnämnden. Göran Aronsson (KD) slutar nu efter fyra år som ordinarie ledamot och tidigare 4 år som ersättare. Från nästa år finns Göran som ersättare i kommunstyrelsen. Åke Sarén (C) slutar efter 8 år som ordinarie ledamot. Eftersom Åke inte var närvarande fick hustru Marianne Browne-Sarén ta med sig en hälsning hem och tack. Anna-Lisa Köpman (C) slutar efter många år i socialnämnden, som ordinarie eller som ersättare. Ordföranden tackar för god samverkan i politisk anda och överlämnar som gåva från socialnämnden ett trollträd i keramik som Röda huset, en av socialnämndens dagliga verksamheter, tillverkar. God Jul och Gott Nytt År Ordföranden önskar alla närvarande en trevlig jul- och nyårshelg.

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-03-14 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-09-19 Plats och tid Konferensrum Älven, Socialkontoet, kl 08.15-10.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Eva Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 1211111111112121 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) 1:e vice ordf Louise Marklund (M) Gun Alexandersson-Malm

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid "Hyllan" Centrumhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Birgitta Åstrand

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år 3

Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år 3 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sid Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år 3 Information om Arbetsmarknad,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

Socialnämnden Protokoll 2014-11-12

Socialnämnden Protokoll 2014-11-12 Socialnämnden 204--2 Tid och plats 204--2, Åsasalen, 3:00 4.50 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne Takvam (KD) Eva Madestam (KD) Rolf Lygård

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Vård- och omsorgsnämnden 2011-09-22

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Vård- och omsorgsnämnden 2011-09-22 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.45 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 1(22) Plats och tid Sessionssalen Nämndhuset kl. 08.15-09.47, 10.05-11.40, 13.15-14.40 Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 Beslutande Ledamöter Susanne Forsberg (S), ordförande Krister Fagerström

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer