Praktiskt prov. Kirurgkursen HT-2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Praktiskt prov. Kirurgkursen HT-2002"

Transkript

1 Praktiskt prov Kirurgkursen HT-2002

2 Kirurgi 1 Thoraxtrauma. Bemannad kontroll En trettiofemårig kvinna har ramlat från en stege och slagit i höger thoraxhalva. Hon har en revbensskada. Hon är lungröntgad. Se bild! Skall man göra något? I så fall vad och hur! Om det behövs visa på figuren.

3 Svarsmall Kirurgi 1 - Thoraxtrauma Material: Röntgenbild med pneumothorax höger Skisser på en thorax med förstoring av revben. Bedömning: 1. Se pneumothorax på röntgenbild (1p) 2. Ordinera thoraxdränage (1p) 3. Korrekt lokalisation på thorax (1p) 4. Korrekt införande mot revbenets ovansida (2p) GK 4/5

4 Kirurgi 2 Rektoskopi Bemannad Patient kommer till kirurgmottagning för blod per rectum. Du vill nu göra rektoskopi. Du skall visa hur du undersöker patienten.

5 Svarsmall Kirurgi 2 - Rektoskopi Material: Rektoskop med nödvändiga delar isärtaget. Låda med hål, dvs rektumattrapp utritad navel. Handske Handskgel (eller motsvarande) Bedömning: 1. Utföra eller markera rektalpalpation (1p) 2. Rätt sätta ihop delarna till rektoskopet (1p) 3. Visa hur gel anbringas (1p) 4. Föra in instrumentet med mandräng. Visa hur man fortsätter under ögats kontroll. (1p) GK 3/4

6 Kirurgi 3 Ventrikelsond(tub). Bemannad Du skall anlägga en ventrikelsond på en ileuspatient. Visa och berätta hur du gör.

7 Svarsmall Kirurgi 3 - Ventrikelsond Material: Ventrikelsond Nutritionssond Foleykatetrar två Stor spruta 20 eller 50ml Xylocaingel Handskslem Stetoskop Mugg Bedömning: 1. Välja rätt slang (1p) 2. Välja rätt näsborre, be patienten andas genom vardera näsborren med stängd mun för passage kontroll (1p) 3. Adekvat lirka ner i ena näsborren (1p) 4. Böja huvudet framåt (1p) 5. Föreslå att dricka vatten, för sväljningsreflex (1p) 6. Blåsa luft och lyssna på buken med stetoskop för lägeskontroll (2p) GK 4/7

8 Kirurgi 4 Pat med misstänkt claudicatio intermittens. Du skall ta reda på cirkulationen i benen med ankeltrycksmätning.

9 Svarsmall Kirurgi 4 - Ankeltrycksmätning Material: Försöksperson med kortbyxor Doppler instrument Stetoskop Blodtrycksmanschett Bedömning: Lokalisera både dorsalis pedis och tibialis posterior palpatoriskt (1p Applicera manschetten rätt (1p) Lyssna med doppler (2p) Ta blodtryck ena armen och ange kvot mellan ankel och armblodtryck (1p) GK 4/5

10 Kirurgi 5 Suturtagning Ange lämplig suturtagnings tid hos dessa patienter. 1. Ung kvinna som ramlat och slagit upp vänster ögonbryn som suturerats med ethilon. 2. Medelålders kvinna opererad för öppen galla. 3. Ung man som opererats för naevus på ryggen.

11 Svarsmall Kirurgi 5 - Suturtagning Material: Bedömning: Ange rätt tid för pat 1: 4+2 dagar Ange rätt tid för pat 2: 10+2 dagar Ange rätt tid för pat 3: 3veckor+1vecka (1p) (1p) (1p) GK 3/3

12 Röntgen 1 Kvinna 66 år Kvinna med Parkinsson. Sedan igår buksmärtor och uppspändhet. Ej gasavgång eller någon avföring Beskriv fynden Sannolik diagnos? Vidare åtgärd på röntgen?

13 Svarsmall Röntgen 1 Svar: 1. Kraftigt dilaterad colon. (1p) 2. Sigmoideumvolvulus. (1p) 3. Akut colonundersökning. (2p) 4. Inläggande av slang förbi hindret (1p) Gk: 3/5p

14 Röntgen 2 Man 79 år. Skalltrauma. Waranbehandlad. Inga extremitetsreflexer. Beskriv fynden

15 Svarsmall Röntgen 2 Färskt blod subarachnoidalt, subduralt, epiduralt och intracerebralt. Finns även gammalt blod. Överskjutning av medellinjestrukturer och skallfrakturer. 1. Angivet blod (1p) 2. Angivit överskjutning. (1p) 3. Angivit skallfraktur. (1p) Gk: 2/3p

16 Anestesi 1 STUDENTINSTRUKTION: En person har fått något i halsen och får inte luft. 1. VISA VAD DU GÖR! 2. OM detta inte hjälper vad gör Du då?

17 Svarsmall Anestesi 1 Utrustning: Docka eller frivillig. Bedömning: Heimlichs manöver är godkänd första åtgärd. Önskvärt är ju att diagnosen luftvägshinder först verifieras genom att ventilation - efter försök att med ett finger rensa svalget - inte får thorax att höja sig. ( Men troligen är här endast mun-mot-mun-metoden omedelbart tillgänglig.) Manövern upprepas vid behov i en första serie på upp till 5 kompressioner. (2p) De traditionella ryggdunkarna ( back blows - av Heimlich kallade death blows ) måste också godkännas, eftersom European Resuscitation Council bedömt att sådana fungerar bättre i vår del av världen. Ges ju mellan scapulae, vid behov upp till 5 gånger. Vid ytterligare behov: Heimlich, enligt ovan. (1p) GODKÄND blir alltså den som gör Heimlich och besvarar fråga 2 med mera Heimlich, samt den som dunkar i ryggen och besvarar fråga 2 med Heimlich. Godkänd blir dock inte den som endast utdelar ryggdunkar och ej tycks ha hört talas om Heimlichs manöver. Rekommendationerna från den internationella konferensen år 2000 är ju något mera komplicerade, men mera än ovanstående kan vi väl knappast kräva av en student som just gått kirurgikursen. Ett bonus kan vara att vederbörande lämnar provet påmind om att vid behov göra Heimlich flera gånger, och om vikten av att undvika processus xiphoideus. GK 2/3

18 Anestesi 2 STUDENTINSTRUKTION: 20-årig kvinna, fått allergisk reaktion av ett bistick. Hon fick några minuter senare tilltagande klåda och började känna sig dålig. Är vid inkomsten inte längre kontaktbar och har inget mätbart blodtryck. Hjärtfrekvens 120/min. VILKA ÄR NU DINA FÖRSTA ÅTGÄRDER?

19 Svarsmall Anestesi 2 Utrustning: Docka eller frivillig ( ev. simulerad nålsättning ). Utrustning för ventilation med syrgas. Venflonkanyler i olika storlekar. Blodtrycksmanschett. Farmaka: atropin, efedrin, adrenalin, Tavegyl, Calcium-Sandoz, Solu-Cortef Infusionslösningar: Glukos 50 och 100 mg/ml. Någon av av de buffrade glukoslösningarna. Ringer-acetat. Bedömning: A. Sänka huvudändan: (1p) B. Ge syrgas: (1p) C. Ge adrenalin I.V. (2p) D. Ordna intravenös infart, starta dropp (1p) GK: 4/5 poäng, dock icke kombinationen A-B-D. När studenten är på väg mot dörren kan man kanske passa på att betona att ingen som överlevt en svår reaktion av detta slag får gå ut i det fria igen utan adrenalin ( lämpligen i EpiPen ) och remiss till allergolog.

20 Ortopedi 1 Obemannad 1. Vad visar röntgen? 2. Operationssköterskan vill veta vilken typ av utrustning du och din bakjour kommer att använda vid operation som startar om 30 min. Bakjouren och du är överens angående ett av nedanstående alternativ, nämligen: Alternativ A Alternativ B Alternativ C Alternativ D Alternativ E Skriv svaret på svarslappen och ta det med till nästa station.

21 Svarsmall Ortopedi 1 Obemannad station Utrustning: Röntgenskåp Röntgenbild på pertrokantär fraktur, sida/frontal. Material enligt ovan (2 Olmed, DHS, märgspik, platta/skruvar, protes) Svarslapp som studenter tar med sig till nästa station för rättning Svarsmall: Bedömning 1. Rtg bilder på: höft (sida/frontal) med 2 frag. pertrokantärfraktur (1p) 2. Alternativ A 2 Olmed skruvar Alternativ B Platta med glidskruv (1p) Alternativ C märgspik (femur) Alternativ D lång platta och skruvar Alternativ E höftprotes GK 2/2

22 Ortopedi 2 Bemannad station. Du misstänker carpaltunnelsyndrom på denna patient Gör en adekvat undersökning av patientens högra hand.

23 Svarsmall Ortopedi 2 Stationsansvarig läkare och patient alt. Stationsansvarige = patient Utrustning: Patienten=stationsansvarige instrueras att uppge domningar och smärta såsom vid karpaltunnelsyndrom. Gem, stetoskop och reflexhammare Svarsmall: Bedömning 1. Studenter undersöker handen avseende motorik, sensorik. 2PD (2 p) 2. Studenten fokuserar på n. medianus funktion och gör Phalens / Tinels tecken (2 p) GK 3/4

24 Ortopedi 3 Bemannad Denna patient har haft flera fotledsdistorsioner under årens lopp. Hon/han upplever att fotleden är ostadig och är rädd för nya vrickningar. Undersök fotleden avseende stabilitet. Namnge och peka ut de strukturer som oftast förorsakar instabilitet.

25 Svarsmall Ortopedi 3 Stationsansvarig läkare och patient alt. Stationsansvarige = patient Utrustning: Patienten alt. stationsansvarige barfota och klädd gärna i kortbyxor. Bedömning: Peka ut: lig. fibulo-talare ant., lig deltoideum och syndesmos (3p) GK 2/3

26 Ortopedi 4 Bemannad Denna patient sprang efter bussen, snubblade, ramlade rakt framåt och slagit i ena knäleden i gatan och hon/han har ont. Patienten har varit på röntgen innan du träffar honom/henne. Du misstänker patellarfraktur Gör en fokuserad knäundersökning.

27 Svarsmall Ortopedi 4 Stationsansvarig läkare och patient alt. Stationsansvarige = patient Utrustning: Patientens eller stationsansvariges vänstra knä Röntgenbild Bedömning: - Inspekterar, palperar patella (inkl. om ledsvullnad förligger) (2p) - Kontrollerar om pat. kan lyfta ett sträckt ben (1p) - Undersöker knät avseende stabilitet (1p) (ej krav på fullständigt knästatus pga tidsbrist) GK 3/4

28 Urologi 1 Namn:. Obemannad Du är vikarierande underläkare på ett sjukhem i en mindre stad. En förmiddag berättar sköterskan Britt-Marie att Gunnar Johnssons (-19) ena scrotalhalva är stor som en apelsin, men han verkar inte ha ont. Vad använder du i första hand av nedanstående för att ställa en diagnos?

29 Svarsmall Urologi 1 (Lägg fram följande objekt) 1. Kateter 2. Röntgenremiss 3. Skalpell 4. Stetoskop 5. Ficklampa (1p) GK 1/1

30 Urologi 2 Bemannad Du är AT-läkare på akuten. Patienten har sökt pga hematuri och undersköterskan visar upp en urinflaska full med klarröd tjock urin och stora koagler. Vad behöver Du ta med in till patienten av följande? Motivera varför.

31 Svarsmall Urologi 2 Material att lägga fram: 2 ml spruta nålförare 5 ml spruta cystofix 10 ml spruta tappningskateter (14 Ch) 50 ml spruta Foleykateter (14 Ch) sterilt vatten Tiemannkateter (14 Ch) 1 liter NaCl hematurikateter (trevägs) Xylocaingel spoldroppsaggregat lokalbedövningsmedel kateterpåse uppdragningskanyl tvättset intramuskulär nål rondskål engångs skalpell klorhexidinsprit sutur klorhexidinlösning 1000 ml Nacl Bedömning: hematurikateter* spoldropp Xylocaingel* tvättset 10 ml spruta rondskål 50 ml spruta* klorhexidinlösning 1000 ml NaCl* kateterpåse sterilt vatten GK 8/11 inkl asterisk

Varför kan det ta så lång tid på röntgen?

Varför kan det ta så lång tid på röntgen? Varför kan det ta så lång tid på röntgen? Röntgenremissens gång Röntgenremissens gång En del patienter tycker att väntetiden kan bli lång vid röntgenavdelningen. Vi vill därför förklara vad som händer

Läs mer

Till dig som fått pankreascancer

Till dig som fått pankreascancer Till dig som fått pankreascancer 3 Att få beskedet Du har cancer är skrämmande, inte bara för den som själv drabbas utan även för närstående och vänner. Det är naturligt att känna sig chockad och rädd

Läs mer

For healthcare professionals porphyria

For healthcare professionals porphyria For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFYRI Information för personer med akut intermittent porfyri, porfyria variegata eller

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Värt att veta om Waranbehandling

Värt att veta om Waranbehandling Värt att veta om Waranbehandling Denna patientinformation är skriven av: Birgitta Söderström, AK-mottagningen Karlskoga lasarett och Camilla Nilsson, AK-mottagningen Universitetssjukhuset MAS Malmö i samarbete

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Fosterdiagnostik - information till gravida

Fosterdiagnostik - information till gravida Fosterdiagnostik - information till gravida I detta häfte hittar du det man behöver veta för att kunna ta ställning till om du vill nyttja vårt erbjudande om fosterdiagnostik eller inte. Fosterdiagnostik

Läs mer

Kan ett lårbensbrott skapa oreda i huvudet?

Kan ett lårbensbrott skapa oreda i huvudet? Kan ett lårbensbrott skapa oreda i huvudet? Yngve Gustafson Professor i geriatrik Jag tänkte tala med utgångspunkt från den gamla damen som kommer in på akutmottagningen med bruten lårbenshals, figur 1.

Läs mer

Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna?

Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna? Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna? Magnus Gustafsson ST-läkare Torshälla VC Handledare Eva-Maria Annerbäck FoU-centrum, Landstinget Sörmland 1 Sammanfattning Det som

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

SMAKEN AV VATTEN En antologi om god vård, bemötande och etik

SMAKEN AV VATTEN En antologi om god vård, bemötande och etik SMAKEN AV VATTEN En antologi om god vård, bemötande och etik Smaken av vatten En antologi om god vård, bemötande och etik Redaktör, Ulla Hanson Green Qulturum 2008 ISBN-nummer 978-91-976015-4-2 Redaktion

Läs mer

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Inledning Nåd, nåd, nåd, det är bara nåd. Det är vad vi i dagens frikyrkliga förkunnelse kan få höra att Luthers budskap är om man

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som:

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som: ATT FÅ EN PACEMAKER Vad är en pacemaker? En pacemaker är en liten apparat som hjälper hjärtat att hålla en jämn rytm. Den vanligaste anledningen till att man får en pacemaker är att man har för långa pauser

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Region Skånes Prehospitala Enhet Del R Räddningstjänst november 2013

Region Skånes Prehospitala Enhet Del R Räddningstjänst november 2013 Region Skånes Prehospitala Enhet Del R Räddningstjänst november 2013 R1) En person får hjärtstopp när han tankar bilen. Vilken säkerhet måste du iaktta med de nya defibrillatorerna innan du defibrillerar?

Läs mer

Till Dig som skall få en höftledsprotes

Till Dig som skall få en höftledsprotes Till Dig som skall få en höftledsprotes Innehållsförteckning INFÖR OPERATIONEN Förundersökning.. 4 Hjälpmedel - Förskrivningshjälpmedel.. 5 - Egenvårdsprodukter. 5 - Var kan jag låna/köpa hjälpmedel?..

Läs mer

Vad händer i ett genetiskt laboratorium?

Vad händer i ett genetiskt laboratorium? 12 utveckla nya metoder eller låta sådana prover delta i kvalitetskontrollprogram, såvida inte patienten har uttryckt att man inte vill att ens prov ska vara del av sådan verksamhet. Som alla andra sparade

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på?

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på? Kontakt Vill Du veta mer om stamning eller ha kontakt med ytterligare människor som stammar? Ta kontakt med Sveriges stamningsförbund Hemsida: http://www.stamning.se/ Telefon: 08-720 61 12 08-720 66 09

Läs mer

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken och som inte bor i Stockholms län Datum: Tid: Övrigt: DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD VÄLKOMMEN TILL DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD. DIN DELAKTIGHET. Vår filosofi

Läs mer