Kirurgkurs, Termin 8, KI VT-02 Praktiskt prov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kirurgkurs, Termin 8, KI VT-02 Praktiskt prov"

Transkript

1 Kirurgkurs, Termin 8, KI VT-02 Praktiskt prov

2 Kirurgi Utskrivningssamtal Bernhard Sågklinga, en 39-årig timmerman som opererats för ett okomplicerat ljumskbråck (narkos, öppen operation med nät, Novafilsuturer, icke resorberbara) skall skrivas hem. Informera patienten kortfattat inför hemgången (gör det gärna punktvis)

3 Svarsmall Kirurgi utskrivningssamtal Material: Läkare, som även är patient Remiss till röntgen Remiss till suturtagning Remiss konsultation Receptblanketter Sjukskrivningsblanketter Bedömning 1. Berätta om operationen (1) 2. postoperativ smärta, recept värkmedicin (1) 3. suturtagningsremiss och information (1) 4. sjukskrivning, 2 6 veckor (1) 5. förhållningsorder; angående lyft, dusch på sår m.m. (1) 6. komplikationer, som kan inträffa; infektion, blödning (vart vända sig) (1) GK 4/6

4 Kirurgi Nageltrång bedövning Agda har tilltagande värk i höger stortå. Svårt att ha skor på foten. Du inspekterar en rodnad, värmeökad lateral nagelkant/nagelfals. Palpationsöm. Inget pus under nagelbädden. Bedöva patienten och tala samtidigt om vad du gör.

5 Kirurgi Nageltrång bedövning - svarsmall Material: Läkare och korvar instuckna i handskar med nagel och nagelkant rödmarkerade Citanest med och utan adrenalin i styrkorna 0,5 % respektive 1 % Samtliga på kliniken förekommande kanyler och sprutor i olika storlekar Bedömning 1. Allergi (1) 2. Kandidaten skall veta att här är ledningsanestesi lämpligt (1) 3. Kunna välja rätt bland bedövningsmedel, sprutor och kanyler (2) 4. Veta hur man lägger en ledningsanestesi och hur många nerver man bedövar (1) GK 4/5

6 Kirurgi Nageltrång Agda har tilltagande värk i höger stortå. Du inspekterar en rodnad, värmeökad lateral nagelkant/nagelfals. Inget pus under nagelbädden. Du har nu bedövat tån och bedövningen har tagit. Vad gör Du nu?

7 Kirurgi Nageltrång - svarsmall Material: Läkare och patient med rödmarkerad tå laterala nagelkanten Stasslang och peang Königs sax Peang Bentång 2 x 3 kloig pincett Skalpell Hakar (de fyra sist uppräknade tillbehören är felaktiga) Bedömning: 1. Tåstas (1) 2. Rätt instrument (2) 3. Partiell evulsio (2) (Total evulsio = fel!) GK 4/5

8 Kirurgi Bukstatus Agda har idag fått ont i buken. Hon har 37,9 o. Utför ett adekvat bukstatus och tala samtidigt om vad Du gör.

9 Kirurgi Bukstatus - svarsmall Material: Läkare och patient Handskar och slem Blodtrycksmanchett Stetoskop Bedömning: Inspektion (1) Auskultation (1) Perkussion (1) Palpation ytligt och djupt (1) Dunkömhet (1) Pr (1) GK 5/6

10 Kirurgi Böld Agda har fått en knöl på vänster arm sedan två dagar. Knölen smärtar kraftigt. Du inspekterar en halvt mandarinstor mycket palpationsöm rodnad resistens på vänster arms utsida. Vad blir Din åtgärd?

11 Kirurgi Böld - svarsmall Material: Lärare bord och stolar Mandariner - kluvna och klistrade på atrapparmen Op-site Spetsig skalpell Böjd skalpell Spruta och uppdragningsnålar Nålar för bedövning, grov nål för abscesspunktion Odlingsrör och remiss Citanest Receptblock med recept på pc Suturset Bedömning: Bedöva runt abscessen (1) För godkänt krävs att kandidaten väljer en av skalpellerna (1) Skär ovalärt i hela abscessens utbredning (ovalär / rak incision accepteras) (1) Den som väljer suturset eller enbart pc eller odling underkänns (-1) Den som bara punkterar (-1) GK 3/3

12 Urologi På avd finns Karl A. de Meur. Han höftopererades för några dagar sedan och fick en KAD. Den togs bort för ett antal timmar sedan och Karl känner sig nu ordentligt kissnödig. Bladderscan visar 600 ml i blåsan. Enl uppgift var det svårt att sätta KAD redan vid operationen och avdelningens duktiga undersköterska kommer nu och säger att Foley katetern nr 12 verkar fastna just innan den når fram till blåsan. Du ska nu kateteravlasta urinblåsan. A, Välj ut 3 möjliga katetrar att använda och visa/beskriv kort hur Du gör? B, Visa hur Du kuffar en Foley kateter.

13 Urologifråga 1 (Bemannad) Material Foley katetrar 12 o 14Ch (+ några i reserv om studenterna kuffar sönder katetrarna Hematurikateter, ca 22Ch Suprapubiskt kateter set Tappningskateter rak, ca 12Ch Tappningskateter Tieman, ca 12Ch Kuffad Tiemankateter, ca 12 Ch Gelspruta Sterilt vatten ampull Kuffspruta 10ml Kateterpåse NaCl spolpåse med aggregat Svar: Svarsalternativ: A, Kuffad/okuffad kateter med tiemann spets / supra pubisk kateter / mer gel och därefter rak Foleykateter/Nelatonkateter möjligen gå upp lite i storlek Kuffad kateter att föredra men okuffad kan ej betraktas som fel. Beskrivningar: Tiemann (kuffad eller okuffad) spetsen riktad i första hand mot navel (framåt) katetern fastnar ej i uretras dorsala del i prostata (2) Suprapubisk säker metod ringa risker stick före med intramusk nål/spinalnål och aspirera. Beskriv kort hur nålen riktas (rakt ner eller i riktning snett netåt) (2) Rak kateter (kuffad eller okuffad) mer gel och pat som kan slappna av kan ofta leda till att katetern trillar på plats. Man kan gå upp något i storlek för att få mer stadga på katetern. (2) B, Markera att vätska dras upp i kuffsprutan och ska sedan kunna kuffa katetern med luft enl mängd angiven på katetern. Kunna visa var på katetern ballongvolymen finns tryckt (distala änden, på kuffventilen eller på påskopplingsstycket). (2) GK 5/8

14 Urologifråga 2 (Obemannad) Du har på utmärkt sätt satt en KAD på Karl A. de Meur, vars prostata inte palperas alldeles normal. Fråga: Palpera prostatamodellerna nr 3,5,6 ( rotera på modellerna med ratten uppe på toppen skåran mot resp siffra) och beskriv kort med ord vad Du känner och rita gärna på skissen Dina palpationsfynd. Nummer på prostata palpations attrapp Kort beskrivning av prostata palpations fynd. Konsistens, resistenser, symmetri, avgränsning Marker a på schablo nen ev palp fynd Namn Ta med Dina skrivna svar till nästa station! Skriv namn på blanketten!

15 Urologifråga 2 (Obemannad) Material MSD prostataplapations atrapp (SöS o DS har 2, HS 1 och KS 1) Kontrollera att modellerna inte lossnat limma fast! Gör tydlig markering så att studenterna förstår hur de skall rotera modellerna (fyll i skåran med spritpenna och gör siffrorna tydliga) Tejpa ihop locket med botten så att inte studenterna öppnar lådan Svarsblanketter med förritade rutor och prostata kontur Svar: Figur och / eller skriven text som beskriver: 1, Konsistens/resistens. (hårt/hårda partier) (3) 2, Symmetri / assymetri. (Grov storleksuppfattning.) (3) 3, Avgränsning (växt i vesica seminalis) (3) GK 5/9

16 Ortopedi Knäpunktion Bengt, har skadat höger knä vid slalomåkning. Knät svullnade kraftigt direkt efter skadan. Du kan inte undersöka knät p g a svullnad och smärtor utan beslutar Dig för att punktera knät. Utför en knäpunktion och tala samtidigt om vad Du gör

17 Svarsmall Ortopedi - knäpunktion Material: Lärare och knäpunktionsatrapp Sterilt avtvättningsset Sterila handskar Lokalanestesi Punktionsset för knäpunktion Bedömning 1. Steril avtvättning (1) 2. Sterila handskar (1) 3. Lokalanestesi (1) 4. Punktion med 4 grov nål i (1) 5. Övre laterala kvadranten (1) GK 4/5

18 Ortopedi Knästatus Bengt, som skadat sitt knä vid slalomåkning idag har efter punktion av knät mindre ont och Du kan nu undersöka knäfunktionen. Utför ett knästatus och tala samtidigt om vad Du gör.

19 Svarsmall Ortopedi - knästatus Material: Läkare och patient Bedömning 1. Inspektion (1) 2. Palpationsömhet (1) 3. Rörelseomfång (1) 4. Stabilitet i frontalplan; vackling (1) 5. Stabilitet i sagittalplan; lachman och ev. draglåda (1) 6. Menisktester; Steinmann (1) GK 4/6

20 Ortopedi Ryggstatus Britta 49 år, har fallit i en brant trappa. Hon kommer till akutmottagningen i ambulans. A: Utför ett ryggstatus och tala samtidigt om vad Du gör. B: Vad visar patientens röntgenbild? Diagnos?

21 Svarsmall Ortopedi - ryggstatus Material: Läkare och patient Säng eller brits Reflexhammare Röntgenbild och OH-projektor eller fönster att fästa röntgenbilden på Bedömning 1. Diagnos. Kotkompression L I (2) 2. Rörelseomfång (1) 3. Dunkömhet (1) 4. Neurologi, reflexer (1) 5. Sensibilitet (1) 6. Motorik (1) GK 5/7

22 Ortopedi Handstatus Bo, 32 år, har skadat sin högra hand i en bilolycka. Handen är svullen över handryggen, men utan sår. A: Hur undersöker Du handen? B: Röntgen utförs av handen, se bifogad röntgenbild. Diagnos?

23 Svarsmall Ortopedi - handstatus Material: Läkare och patient Bedömning 1. Distalstatus; a. sensibilitet (1) b. motorik (1) c. cirkulation (1) d. bedöma rotationsfelställning (1) 2. Diagnos, metacarpalfraktur MC IV (1) GK 4/5

24 Anestesi Relativ hypovolemi i samband med bedövning, tryckfall och hypoxemi. Allmänt om denna uppgift: Scen: Förberedelserum på operation, kandidaten är vikarierande narkosläkare. Patienten är en äldre liten dam som nyss (4 minuter sedan) fått en spinalbedövning lagd då man avser operera en collumfraktur. Statist som spelar vår patient klagar över illamående och att hon känner sig svimfärdig. Pulsoximeter kopplad, lapp visar saturation 85%. Ett dropp (ringeracetat 1000 ml) är kopplat i perifer ven på arm, det har gått in bara 300 ml. Narkossköterskan har just fått springa till akuten på ett larm, det är jourtid. Av narkoskurvan framgår: Marcain spinal 3 ml lagd i L2-L3 nivå. Blodtryck innan bedvöning och en gång efter denna 140/90 mm Hg, hjärtfrekvens 70 per min. En notering 4 minuter efter spinal med blodtryck 75/45 och puls 90 per minut. Pil markerar i tiden på narkoskurvan när scenen utspelar sig i relation till lagd spinal. Utrustning mm: Statist och bedömare Narkoskurva Pulsoxymeter, påklistrade siffror 85 % Syrgas finns att tillgå (mask) + Mask och blåsa Några preparat att välja på: Neostigmin Narcanti Efedrin Atropin Adrenalin

25 Fråga kandidaten: Vad gör du nu? Rätta åtgärder: Ge efedrin 5 (10-15) mg iv 1 poäng Sätter fart på vätskan iv 1 poäng Sätter syrgas på mask eller grimma. 1 poäng Godkänt: 2 poäng av tre möjliga. Kommentar: Kandidaten måste förstå det grundläggande problemet, relativ hypovolemi efter bedövning som påverkat sympatikustonus i nedre kroppshalvan. Blodtrycksfallet och låg hjärtminutvolym har också påverkat syresättningen. Därav följer att vätska, efedrin och syrgas skall ges

26 Praktiska provet VT-02, Anestesiuppgift #1 Instruktion till statist Du agerar äldre liten dam som nyligen (4 minuter sedan) fått en spinalbedövning lagd. Nu har blodtrycket sjunkit, du är illamående och svimfärdig vilket Du säger 2 gånger. All övrig information finns på narkoskurvan, sjuksköterskan fick springa iväg på larm. Kandidaten är vikarierande narkosläkare. På direkta frågor får Du svara jakande att benen känns tunga, visa att Du inte kan lyfta dem från underlaget, att armar och överkropp känns som vanligt.

27 Praktiska provet VT-02, Anestesiuppgift #1 Instruktion till kandidat Anamnes: Äldre liten dam som nyss (4 minuter sedan) fått en spinal lagd på jourtid för en collumfraktur. Nu är något inte så bra längre, trycket faller bland annat. Du är vikarierande narkosläkare, narkossköterskan tycker att patienten mått bra fram till nu. Narkossköterskan sprang just till akuten på ett larm, varför anamnes finns mest på anestesijournalen. Vad gör du nu?

28 Praktiska provet VT-02, Anestesiuppgift #1 Instruktion till bedömare Du bedömer kandidatens agerande i ett rum med statist nyligen fått spinal på jourtid. Statisten klagar på illamående och att hon känner sig svimfärdig sedan någon minut. All information finns på narkoskurvan, sjuksköterskan fick springa iväg på larm. Tanken är att kandidaten dels skall extrahera väsentlig information från kurvan (typ av anestesimedel givna, tidpunkter för dessa, och dessutom komma fram till att man givit för lite vätska). Kandidaten är vikarierande narkosläkare. Du frågar kandidaten: Vad gör Du nu? Rätt svar: Ge efedrin 5 (10-15) mg iv 1 poäng Sätter fart på vätskan iv 1 poäng Sätter syrgas på mask eller grimma. 1 poäng Godkänt: 2 poäng av tre möjliga. Kommentar: Kandidaten måste förstå det grundläggande problemet, relativ hypovolemi efter bedövning som påverkat sympatikustonus i nedre kroppshalvan. Blodtrycksfallet och låg hjärtminutvolym har också påverkat syresättningen. Därav följer att vätska, efedrin och syrgas skall ges.

29 Praktiska provet VT-02, Anestesiuppgift #2 A-HLR Allmänt om denna uppgift: Scen: A-HLR docka, som kan demonstrera egenandning och puls. I denna situation skall andning och puls saknas. Venflon i handen där det går ett Rehydrex dropp. Ett EKG är kopplat och visar kammarflimmer. Undersköterska finns på plats. Undersköterskan har kopplat EKG och säger han slutade just prata och på EKG får jag bara fram störningar Anamnes till kandidat: Denne 55-årige man med känd angina pectoris opererades igår för en höftfraktur. Han klagar över bröstsmärtor andra dagen postoperativt och har just innan Du kommer in i rummet plötsligt blivit okontaktbar. Utrustning mm: A-HLR docka och bedömare Defibrillator Mask och blåsa Rehydrexdropp kopplat till PVK Sprutor med Adrenalin, Atropin, Nacl En flaska Tribonat Infusionsaggregat En ampull Xylokard. Fråga till kandidaten: Vad gör du nu?

30 Praktiska provet VT-02, Anestesiuppgift #2 Instruktion till statist Du agerar bredvid en A-HLR docka, vi avser att testa om kandidaten lärt sig att man ska defibrillera direkt vid kammarflimmer. Utrustning för injektioner intravenöst och hjärtåterupplivning finns på rummet. Vår tanke är att A-HLR dockan är av den typ som kan visa andning och puls, i den här uppgiften ska patienten (dockan) ha förlorat egenandning och puls. Din roll är att spela undersköterska som just kopplat upp EKG på patient som blivit okontaktbar på vårdavdelning dagen efter en ortopedisk operation. På skärmen skall ett kammarflimmer visas när kandidaten kommer in i rummet, och Du skall spela orolig och undrande medan Du påstår att han slutade just prata och på EKG får jag bara fram störningar. Om kandidaten frågar vad som hänt får Du ge information att patienten plötsligt blivit okontaktbar strax innan uppkoppling av EKG, och att Du inte vet riktigt vad som hänt. Kandidaten ska själv komma fram till att andning och puls saknas, och att skärmen faktiskt visar kammarflimmer och inte störningar. Kommentar: Kandidaten testas att göra egna bedömningar. Om Du som undersköterska skulle säga patienten har kanske kammarflimmer blir uppgiften för enkel.

31 Praktiska provet VT-02, Anestesiuppgift #2 Instruktion till bedömare Du bedömer kandidatens agerande i ett rum med statist undersköterska bredvid en A-HLR docka, vi avser att testa om kandidaten lärt sig att man ska defibrillera direkt vid kammarflimmer. Utrustning för injektioner intravenöst och hjärtåterupplivning finns på rummet (se bilaga). Vår tanke är att A- HLR dockan är av den typ som kan visa andning och puls, i den här uppgiften ska patienten (dockan) ha förlorat egenandning och puls. Vi spelar upp en situation där undersköterska just kopplat upp EKG på patient som blivit okontaktbar på vårdavdelning dagen efter en ortopedisk operation. På skärmen skall ett kammarflimmer visas när kandidaten kommer in i rummet, och undersköterskan skall spela orolig och undrande medan hon/han påstår att han slutade just prata och på EKG får jag bara fram störningar. Du frågar kandidaten: Vad gör Du nu? Om kandidaten frågar vad som hänt får kandidat bara information att patienten plötsligt blivit okontaktbar strax innan uppkoppling av EKG, och att ingen vet riktigt vad som hänt. Kandidaten ska själv komma fram till att andning och puls saknas, och att skärmen faktiskt visar kammarflimmer och inte störningar.

32 Bedömning av kandidats insatser: Kontrollerar medvetande 1 poäng Kontrollerar puls 1 poäng Kontrollerar andning 1 poäng Handventilerar A-HLR dockan 1 poäng Varnar: bort från patienten, jag defibrillerar 1 poäng Laddar 200 Joule 1 poäng Defibrillerar 1 poäng Godkänt 5 poäng. Kommentar: Direkt från A-HLR schemat. Kandidaten testas också att göra en egen bedömning. Om undersköterskan skulle säga patienten kanske har kammarflimmer blir uppgiften för enkel. Utan defibrillering kan inte kandidaten godkännas.

33 Instruktion till kandidat Anamnes: Patienten med känd angina pectoris opererades igår för en höftfraktur. Han klagar över bröstsmärtor andra dagen postoperativt och har plötsligt blivit okontaktbar. Undersköterskan har sedan kopplat EKG precis innan Du kommer in i rummet. Vad gör du nu?

34 Röntgen 1 Pelle Fix, en 32 årig cementarbetare inkommer sent på kvällen till akuten med ont i magen av intervallkaraktär, illamående och kräkningar. Han är appendicit opererad. För övrigt väsentligen frisk. Pelle skickas till röntgen för en buköversikt. 1 Vad ser du? 2 Vad är orsaken till detta fynd?

35 Svarsmall röntgen 1 Material Lärare Röntgenbilder, buköversikt Svar: 1 Gas-vätske nivåer i tunntarm (1) 2 Ileus, mekanisk (1) GK 2/2

36 Röntgen 2 Patient med plötsligt debuterande andningsbesvär. Vad visar lungröntgen?

37 Svarsmall Röntgen 2 Obemannad station med svarsblankett Material: Röntgenbild som visar pneumothorax Svar: För godkänt krävs: Pneumothorax (1) GK 1/1

38 Svarsmall Röntgen 2. Bilden visar Namn Lägg lappen upp och ner i lådan utanför rummet

39

40

Det här händer på operationsavdelningen

Det här händer på operationsavdelningen Det här händer på operationsavdelningen DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Välkommen till oss på Operationsavdelningen! Vårt mål är att ge dig bästa möjliga vård och omhändertagande inför och under din operation.

Läs mer

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning.

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning. Praktiskt prov VT-2011 SP-kirurgi KIRURGI Standardpatient (SP) Instruktion till studenten Patienten söker akut för blodiga kräkningar Av journalbladet framgår: Status At blek Saturation 95% Temp 37,4 BT

Läs mer

Det här händer på operationsavdelningen

Det här händer på operationsavdelningen Det här händer på operationsavdelningen Välkommen till oss på operationsavdelningen! Den här broschyren är tänkt att ge dig en kortfattad information om vad som kommer att ske under din vistelse hos oss.

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

Praktiskt prov. Kirurgkursen HT-2002

Praktiskt prov. Kirurgkursen HT-2002 Praktiskt prov Kirurgkursen HT-2002 Kirurgi 1 Thoraxtrauma. Bemannad kontroll En trettiofemårig kvinna har ramlat från en stege och slagit i höger thoraxhalva. Hon har en revbensskada. Hon är lungröntgad.

Läs mer

Rädda hjärnan larm NUS

Rädda hjärnan larm NUS Skapad: 041101 (Malm); Reviderat: 1011116 (Sjöström/Johansson,/Malm/Schmidtke/Strand/Wester) Rädda hjärnan larm NUS 1. Plötslig symtomdebut. 2. Svaghet i en hand, en arm och/eller svårt att tala. 3. Mindre

Läs mer

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen En skrift från Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, 2011 Hjärtat kroppens blodpump Hjärtat är en muskel som pumpar cirka 90 000 gånger per dygn för att få ut syresatt

Läs mer

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng HT-06 A Kirurgifrågor, 25 poäng A1 En 60-årig man, som är gallopererad för 15 år sedan, söker en eftermiddag p g a buksmärtor på akutmottagningen, där du är primärjour på kirurgen. Patienten har känt sig

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Instruktion till stationsansvarig, examinator

Instruktion till stationsansvarig, examinator Instruktion till stationsansvarig, examinator Pat med rizopati C8. Förväntat diagnosförslag: Diskbråck C7-C8. Beh: Expektans, smärtbehandling med läkemedel, ev mjuk halskrage tillfälligtvis, ev sjukgymnastik.

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Skrivning A-HLR SKRIVNING I A-HLR

Skrivning A-HLR SKRIVNING I A-HLR SKRIVNING I A-HLR 1. Vilket påstående är rätt? a. Plötsligt oväntat hjärtstopp drabbar ca 5000 människor i Sverige varje år. b. Ett hjärtstopp startar i de flesta fall med ett ventrikelflimmer- VF. c.

Läs mer

Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet

Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet sida 1 (5) Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet Indikation Misstanke om nedre eller övre urinvägsinfektion Kontroll efter UVI när sådan är indicerad Provtagningsteknik Urinodling kan

Läs mer

Margretelundskliniken Ortopedi & Idrottsmedicin. Din Operationsdag

Margretelundskliniken Ortopedi & Idrottsmedicin. Din Operationsdag Margretelundskliniken Ortopedi & Idrottsmedicin Din Operationsdag I Hemmet DESCUTANTVÄTT, FASTA, LÄKEMEDEL Det är viktigt att du läser igenom dokumentet Förberedelser inför din operation och att du följt

Läs mer

Ortopedstation 1. Palpera acromion, tuberculum majus och acromioclavikularleden samt provocera fram indirekt smärta i supraspinatusfästet.

Ortopedstation 1. Palpera acromion, tuberculum majus och acromioclavikularleden samt provocera fram indirekt smärta i supraspinatusfästet. Ortopedstation 1 Din patienten har en tid utan föregående trauma haft svårt att ta ut rörligheten i höger axel på grund av smärta. Möjliga diagnoser är supraspinatustendinit eller artros i acromioklavikularleden.

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Urinvägarna. Leons berättelse. Urologi

Urinvägarna. Leons berättelse. Urologi Urologi EVA I PERSSON Urinvägarna Leons berättelse Leon är 62 år, lever tillsammans med Clary och jobbar som IT tekniker på ett stort företag. Han lever ett stressigt liv och har rökt sedan tonåren. Efter

Läs mer

A-HLR Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen. Dina Melki

A-HLR Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen. Dina Melki Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen Dina Melki För varje minut som går efter hjärtstoppet utan att defibrillering utförs, minskar chansen att överleva med 10 procent. Bedömning av livstecken-undersökning:

Läs mer

Kurs: Specifik omvårdnad -kliniska studier inom medicinsk/kirurgisk och akutsjukvård, C 10 p.

Kurs: Specifik omvårdnad -kliniska studier inom medicinsk/kirurgisk och akutsjukvård, C 10 p. Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Sjuksköterskeprogrammet 120p HK-02, Kurs 16. Datum 05 04 02 Tid 09.00-14.00 Examinator: Anna Löfmark Kursansvarig: Dagny Melander Individuell tentamen Omvårdnadsvetenskap.

Läs mer

Jakten på Hillevis behandling

Jakten på Hillevis behandling Jakten på Hillevis behandling Under fyra år levde Hillevi med sin inkontinens utan att våga be om hjälp. Hon skämdes så fruktansvärt över att helt okontrollerat och utan förvarning kissa på sig flera gånger

Läs mer

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01 Bar 963 Ru Publicerat för enhet: Akutmedicinklinik; Allergimottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus; Akutmottagning Norra Version: 15 Älvsborgs Länssjukhus; Akutklinik gemensamt Innehållsansvarig: Anna-Lena

Läs mer

Till dig som ska genomgå en operation på Dagoperation/Avdelning 49 Ortopedkliniken

Till dig som ska genomgå en operation på Dagoperation/Avdelning 49 Ortopedkliniken Till dig som ska genomgå en operation på Dagoperation/Avdelning 49 Ortopedkliniken Datum: Tid: Övrigt: DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD VÄLKOMMEN TILL DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD. DIN DELAKTIGHET. Vår filosofi

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

Information inför planerat kejsarsnitt. Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus

Information inför planerat kejsarsnitt. Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus Information inför planerat kejsarsnitt Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus Inskrivningsdagen Din partner eller annan anhörig är varmt välkommen att vara med vid inskrivningen som sker några

Läs mer

[A-HLR] [Hjärt-lungräddning för de vuxna] Health Department, the33

[A-HLR] [Hjärt-lungräddning för de vuxna] Health Department, the33 [A-HLR] [Hjärt-lungräddning för de vuxna] Health Department, the33 1 Innehållsförteckning Hjärt-lungräddning.....2 Behandling av hjärtstopp...3 Hjärtmassage 30:2......3 Kedjan som räddar livet...3 Defibrillering...

Läs mer

Efter artroskopin. www.medcentrum.se

Efter artroskopin. www.medcentrum.se Efter artroskopin www.medcentrum.se Du har i dag genomgått en knäledsartroskopi på grund av dina besvär. De fynd som gjordes vid ingreppet kan du se och läsa om på andra sidan. Du får också där beskrivet

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Celsite implanterbara injektionsportar

Celsite implanterbara injektionsportar Celsite implanterbara injektionsportar Patientinformation gällande Celsite injektionsportar. Innehåll Innehåll Beskrivning av injektionsporten Celsite Inledning Ordlista CELSITE injektionsport - Därför

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Läkarprogrammet stadiii, bildtentamen 2013-02-01. Ett praktexempel för ett av våra vanligaste husdjur finns på bilden.

Hälsouniversitetet i Linköping Läkarprogrammet stadiii, bildtentamen 2013-02-01. Ett praktexempel för ett av våra vanligaste husdjur finns på bilden. Ett praktexempel för ett av våra vanligaste husdjur finns på bilden. Fråga 1 (3p) A Förutom att vissa medlemmar i ett hushåll inte tål katter, ge två exempel på infektioner som katten kan vara vektor för

Läs mer

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning Sidan 1 av 5 Avgränsning/Bakgrund Här beskrivs provtagning för allmän bakteriologisk frågeställning vid konjunktivit, keratit eller endoftalmit. För odling avseende gonokocker krävs att detta begärs på

Läs mer

VID DAGKIRURGISKT CENTRUM

VID DAGKIRURGISKT CENTRUM VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM SKA GENOMGÅ EN UROLOGISK OPERATION VID DAGKIRURGISKT CENTRUM och få eftervård på avdelning 65 2 Välkommen till Urologiska kliniken och Dagkirurgiskt Centrum Vid de flesta

Läs mer

Freka Belly Button. Gastrostomiport - Allmänna råd och anvisningar

Freka Belly Button. Gastrostomiport - Allmänna råd och anvisningar Gastrostomiport - Allmänna råd och anvisningar FAKTA OM KNAPPEN Freka Belly Button är en säker och diskret gastrostomiport för långtidsanvändning. Den finns i många olika längder och tjocklekar och passar

Läs mer

SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Avancerad hjärt-lungräddning 2012-01-16

SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Avancerad hjärt-lungräddning 2012-01-16 SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Avancerad hjärt-lungräddning 2012-01-16 Igenkännande av hjärtstopp start på A-HLR algoritmen Vuxna patienter har hjärtstopp och ska behandlas enligt algoritmen när de

Läs mer

Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7)

Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7) Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7) En 40-årig man inkommer med intensiv ländryggsmärta som tilltagit det senaste dygnet. Han skottade snö igår och har dessutom fått en kraftig snuva och känner sig

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-63177 Fastställandedatum: 2013-04-09 Giltigt t.o.m.: 2014-04-09 Upprättare: Miriam M Nahum Fastställare: Ulf Larsson Rädda hjärna flödet, handläggning

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

ASD artroskopisk subacromiell dekompression

ASD artroskopisk subacromiell dekompression ASD artroskopisk subacromiell dekompression Impingement Anatomi Inklämningssyndrom, eller s k impingementsyndrom, är en samlingsdiagnos för smärta i axelleden. Oftast orsakas detta av ett begränsat utrymme

Läs mer

(a) Hur kan vi skilja denna patients symtom från en patient med en kärlkrampsattack? [2p]

(a) Hur kan vi skilja denna patients symtom från en patient med en kärlkrampsattack? [2p] Del 1 1. En 62-årig kvinna inkommer till akutmottagningen efter flera timmars bröstsmärta Hon har hela sitt liv jobbat som lågstadielärare men har nu varit med om en omorganisation i skolan där hon fått

Läs mer

Välkommen till Dagkirurgiska enheten!

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! Välkommen till Dagkirurgiska enheten! Dagkirurgi innebär att du går hem samma dag som du blir opererad. Ring till dagkirurgiska enheten närmaste vardagen före din operationsdag för att få den tid du skall

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

Välkommen till barnoperation

Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Före När något i kroppen inte fungerar som det ska så måste det lagas. Det kallas för operation och görs på ett sjukhus. Det är en doktor som opererar,

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Höftfraktur. Information till dig som ska opereras

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Höftfraktur. Information till dig som ska opereras ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Höftfraktur Information till dig som ska opereras 2 Personlig information Du har opererats för:. Operationsdatum:.. Operationsmetod:.. Opererande läkare: Sjukgymnast:

Läs mer

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Els-Marie Raupach Överläkare Bild och funktionsmedicin Skövde 130201 Som man frågar får man svar! Remissen är radiologens verktyg och styr: Prioritering

Läs mer

Vintersportskador Synpunkter från mottagande enhet. Karl-Åke Jansson Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Vintersportskador Synpunkter från mottagande enhet. Karl-Åke Jansson Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Vintersportskador Synpunkter från mottagande enhet Karl-Åke Jansson Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Innehåll Transport Vilket färdmedel Rapport Vad bör ingå Vad bör opereras på turistort/hemort

Läs mer

Höftprotes. Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping

Höftprotes. Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftprotes Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Vad är en höftfraktur? Med höftfraktur menas ett brott i övre delen av lårbenet.

Läs mer

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 SPANIEN 2012 OM SANTA ELENA CLINIC Santa Elena Clinic är uppriktad 1970. Sjukhuset ligger i Los Alamos, mellan Malaga och Torremolinos. Sedan dess har

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

a. Vilken ålderskategori brukar drabbas av detta tillstånd? (0,5p) b. Förklara en tänkbar sjukdomsmekanism vid primär hypertoni.

a. Vilken ålderskategori brukar drabbas av detta tillstånd? (0,5p) b. Förklara en tänkbar sjukdomsmekanism vid primär hypertoni. Omtentamen 1 i Resp/Cirk, T3, mars 2013. Maxpoäng: 60,5. Gräns för godkänt: 65% av maxpoängen, = 39p Lycka till! 1. Elin utreds på vårdcentralen för primär hypertoni. a. Vilken ålderskategori brukar drabbas

Läs mer

Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping

Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur Med höftfraktur menas ett brott i övre delen av lårbenet. En höftfraktur orsakas oftast av att man faller mot denna del av

Läs mer

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Gallblåsa Magsäcken Djupa gallgången med stenar Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(9) Patientinformation inför gallstensoperation med titthålsteknik då

Läs mer

Akut Hälseneruptur Bakgrund: Symtom: Skademekanism

Akut Hälseneruptur Bakgrund: Symtom: Skademekanism Akut Hälseneruptur Bakgrund: Akut hälseneruptur drabbar 90 % män, vanligen i medelåldern. 90 % uppkommer i samband med idrottsutövning, som racket sport och lagidrotter med boll. En annan grupp är över

Läs mer

Kardiologiska kliniken. Kranskärlsröntgen/PCI

Kardiologiska kliniken. Kranskärlsröntgen/PCI Kardiologiska kliniken Kranskärlsröntgen/PCI 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kranskärlsröntgen...4 Förberedelser inför koronarangiografi...4 På angiolabb...4 Efter kranskärlsröntgen...5 PCI...6 Förberedelser

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

Rotatorcuffsutur. Anatomi 2015-08-20/JF

Rotatorcuffsutur. Anatomi 2015-08-20/JF Rotatorcuffsutur Anatomi Rotatorcuffen består av ff a fyra st muskler som omger axelleden. Dessa fäster in som senor runt överarmens ledhuvud. Dessa muskler/senor har som funktion att dels att hålla överarmens

Läs mer

OPERATIONSSJUKVÅRD OCH TRAUMA Del 2 Specialistutbildning inom akutsjukvård 40p Ht -07

OPERATIONSSJUKVÅRD OCH TRAUMA Del 2 Specialistutbildning inom akutsjukvård 40p Ht -07 Institutionen för Hälsovetenskap TENTAMEN OPERATIONSSJUKVÅRD OCH TRAUMA Del 2 Specialistutbildning inom akutsjukvård 40p Ht -07 Maximal poäng 77 97% 71-73 = A, Framstående 90% 66-70 = B, Mycket bra 81%

Läs mer

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor:

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor: Ämne: Läkemedelsberäkning, Tentamen Kurs: BMLV A, Biomedicinsk laboratoriemetodik,7.5 Hp, BL1015 Datum: 2015-01-31 Tid: 2 timmar, kl 08.15-10.15 Provkod: 0400 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Annika Hickisch

Läs mer

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1 Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke Fallbeskrivning 1 85-årig man Kontaktorsak Inkommer med remiss från kommunsköterska via kirurgakuten, smärta vänster fot. Ohållbar hemsituation. Socialt

Läs mer

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning)

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Betrakta alltid en skallskada som allvarlig Avbryt träning eller tävling! Kontrollera puls andning fria luftvägar pupiller (ge konstgjord andning vid behov)

Läs mer

OPERATIONSSJUKVÅRD OCH TRAUMA Del 2 Specialistutbildning inom akutsjukvård 40p Ht -07

OPERATIONSSJUKVÅRD OCH TRAUMA Del 2 Specialistutbildning inom akutsjukvård 40p Ht -07 Institutionen för Hälsovetenskap TENTAMEN OPERATIONSSJUKVÅRD OCH TRAUMA Del 2 Specialistutbildning inom akutsjukvård 40p Ht -07 Maxpoäng: 107 97% 103-107 = A, Framstående 90% 96-103 = B, Mycket bra 81%

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

Luftveishåndtering og venevei hos barn. Gardermoen 20 mars 2013 Anders Åvall

Luftveishåndtering og venevei hos barn. Gardermoen 20 mars 2013 Anders Åvall Luftveishåndtering og venevei hos barn Gardermoen 20 mars 2013 Anders Åvall Anders Åvall, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Barnenestesi/IVA Luftambulansen Brønnøysund Ambulanshelikoptern Västra

Läs mer

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Buksmärta hos barn RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014 Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Barnakuten i Göteborg 45 000 besök/år 4 000 på grund av

Läs mer

Personnummer: Namn: Adress: Vårdinrättning: 1 Datum/tid för olyckan: År Mån Dag Kl. 3 Slog Du i huvudet? ڤ Nej ڤ Vet ej ڤ Ja, var på huvudet?

Personnummer: Namn: Adress: Vårdinrättning: 1 Datum/tid för olyckan: År Mån Dag Kl. 3 Slog Du i huvudet? ڤ Nej ڤ Vet ej ڤ Ja, var på huvudet? 2 Del 1 Omvårdnadsdel Fylls i av patienten före läkarundersökningen Datum: Personnummer: Namn: Adress: Tel: Vårdinrättning: 1 Datum/tid för olyckan: År Mån Dag Kl 2 Minns Du hela händelseförloppet? ڤ Nej

Läs mer

Information till Dig som ska få en knäledsprotes. Den friska knäleden

Information till Dig som ska få en knäledsprotes. Den friska knäleden Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Tomas Isaksson öl Godkänd:Anders Sundelin Datum:20090601 Information till Dig som ska få en knäledsprotes Den friska knäleden I knäleden möts tre ben; lårbenet, underbenet

Läs mer

Neurokirurgiska kliniken, lund. Information vid nackoperation och behandling med halskrage

Neurokirurgiska kliniken, lund. Information vid nackoperation och behandling med halskrage Neurokirurgiska kliniken, lund Information vid nackoperation och behandling med halskrage Varje patient bedöms individuellt av ansvarig läkare ifråga om operations-metod, behov av halskrage eller träning

Läs mer

Information till dig som skall opereras för akalasi med titthålsteknik

Information till dig som skall opereras för akalasi med titthålsteknik Information till dig som skall opereras för akalasi med titthålsteknik Vad är det som inte fungerar normalt vid akalsi? Vid akalasi får man tilltagande besvär att svälja mat och dryck. Sjukdomen drabbar

Läs mer

Kurs: Specifik omvårdnad -kliniska studier inom medicinsk/kirurgisk och akutsjukvård, C 10 p.

Kurs: Specifik omvårdnad -kliniska studier inom medicinsk/kirurgisk och akutsjukvård, C 10 p. Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Sjuksköterskeprogrammet 120p VK-03 D, Kurs 16. Datum 05 11 04 Tid 09.00-14.00 Examinator: Anna Löfmark Kursansvarig: Dagny Melander Individuell tentamen Omvårdnadsvetenskap.

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Datum: Namn: Personnummer: - Längd: _ Vikt: Ditt yrke/sysselsättning: Tel.nummer: Hem:_ Arbete: Mobil: Mailadress: Närmast anhörig: Relation: Tel: Mobil: Bor du

Läs mer

DELEGERING SONDHANTERING

DELEGERING SONDHANTERING DELEGERING SONDHANTERING Fastställt av: 2015-05-28 MAS-enheten Dokumentet framtaget av: MAS-enheten För revidering ansvarar: MAS-enheten Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare 1 SONDHANTERING Grunden

Läs mer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer Du vikarierar på vårdcentral i Töreboda. En 23-årig kvinna söker med en knapp veckas anamnes på miktionssveda, urinträngningar och flytning utan feber. Hon har tidigare inte haft några urinvägsbesvär och

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Axelledsprotes. Region Skåne. Patientinformation. Axelledsprotes

Axelledsprotes. Region Skåne. Patientinformation. Axelledsprotes Axelledsprotes Patientinformation Region Skåne Axelledsprotes 1 Denna broschyr är framtagen av Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus 2 Axelledsprotes Innehåll Inledning... 4 Före operationen...

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

Säkert och effektivt teamarbete - CRM 2013-11-05

Säkert och effektivt teamarbete - CRM 2013-11-05 Säkert och effektivt teamarbete - CRM 1 Grundprincip för all vårdverksamhet. Ingen patient ska skadas i vården. Trots detta drabbas cirka 100 000 patienter av vårdskador varje år i Sverige. Socialstyrelsen

Läs mer

ANESTESISJUKVÅRD OCH TRAUMA Del 2 Specialistutbildning inom akutsjukvård 60 hp Hk 08 Kurskod MV004A

ANESTESISJUKVÅRD OCH TRAUMA Del 2 Specialistutbildning inom akutsjukvård 60 hp Hk 08 Kurskod MV004A Institutionen för Hälsovetenskap TENTAMEN ANESTESISJUKVÅRD OCH TRAUMA Del 2 Specialistutbildning inom akutsjukvård 60 hp Hk 08 Kurskod MV004A Maximal poäng 110 poäng 97 % 107= A, Framstående 90% 99 = B,

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Diabetes och fotvård

Diabetes och fotvård DIABETES OCH FÖTTER Diabetes och fotvård Att leva med diabetes gör att det blir ännu viktigare att ta hand om sin personliga hälsa. Det gäller även vården av fötterna. Personer som har diabetes drabbas

Läs mer

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling Patientinformation Bröstrekonstruktion Information till dig som har erhållit strålbehandling Information för dig som erhållit strålbehandling Den här informationen vänder sig till Dig som funderar på att

Läs mer

Behandla barnet varsamt och med tålamod, eftersom oro och smärta kan förvärra allmäntillståndet hos barnet.

Behandla barnet varsamt och med tålamod, eftersom oro och smärta kan förvärra allmäntillståndet hos barnet. Medicinsk chock Blodcirkulationen försämras Medicinsk chock betyder att blodtrycket och blodflödet i kroppen minskar. Då får viktiga organ i kroppen syrebrist och arbetar sämre. Tillståndet är allvarligt

Läs mer

ASD - (Artroskopisk subacromiell dekompression) och lateral klavikelresektion

ASD - (Artroskopisk subacromiell dekompression) och lateral klavikelresektion ASD - (Artroskopisk subacromiell dekompression) och lateral klavikelresektion Impingement (inklämning) Anatomi Inklämningssyndrom, eller så kallat impingementsyndrom, är en samlingsdiagnos för smärta i

Läs mer

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation.

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Dagkirurgi innebär att du går hem samma dag som du blir opererad. Ring till dagkirurgiska enheten närmaste

Läs mer

Vårdrutin 1 (7) Subcutan venport lokala anvisningar Gäller för: LiV. Subcutan venport. Venportsystemet består av: Allmänt

Vårdrutin 1 (7) Subcutan venport lokala anvisningar Gäller för: LiV. Subcutan venport. Venportsystemet består av: Allmänt Vårdrutin 1 (7) Subcutan venport lokala anvisningar Utgåva: 3 Godkänd av: Tony Schönberg Tomas Vilhelmsson Utarbetad: Dorotea Joost, AnOpIVA, Karin Törnkvist, Onkologikliniken, Cia Karlsson, BUM Reviderad

Läs mer

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Utbildning till sonograf Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet Vidareutbildning i medicinskt

Läs mer

Att kissa med kateter, en instruktionsbok.

Att kissa med kateter, en instruktionsbok. Att kissa med kateter, en instruktionsbok. Urologiprodukter DOLEMA AB Polygonvägen 73, 187 66 TÄBY Epost: info@dolema.com Telefon: www.dolema.com 08-446 15 06, Telefax: 08-446 15 07 Sid 1 inga är lika!

Läs mer

PM för kontinuerlig epiduralbedövning vid postoperativ smärtbehandling på vårdavdelning vid Akademiska sjukhuset

PM för kontinuerlig epiduralbedövning vid postoperativ smärtbehandling på vårdavdelning vid Akademiska sjukhuset 1 (9) Reviderad upplaga: 2004-03-01 Centrum för smärtbehandling Enheten för akut smärta Ersätter PM från: 2003-03-01 PM för kontinuerlig epiduralbedövning vid postoperativ smärtbehandling på vårdavdelning

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

Inst. för hälsa, vård och samhälle

Inst. för hälsa, vård och samhälle Inst. för hälsa, vård och samhälle Författare: Marita Salmi, Siv Olsson, Birgitta Persson, Monica Eriksson Specialarbete Gipstekniker 22,5 hp VT 2010 1 Sammanfattning: Fotledsfrakturer uppkommer genom

Läs mer

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum:

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum: Ta med denna broschyr vid inskrivning & inläggning! Kirurgi (Slutenvård) Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett Inläggnings datum: Operations datum: 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Lite bra att veta.. 1 Beskrivning av avdelningen Avdelning 12-25 har 33 vårdplatser och därtill tillkommer 3 vårdplatser på

Läs mer

Användarguide REN intermittent kateterisering

Användarguide REN intermittent kateterisering Användarguide REN intermittent kateterisering Urologiprodukter DOLEMA AB Polygonvägen 73, 187 66 TÄBY Epost: info@dolema.com Telefon: www.dolema.com 08-446 15 06, Telefax: 08-446 15 07 Sid 1 inga är lika!

Läs mer

Att arbeta med barn på en barnakutmott

Att arbeta med barn på en barnakutmott Att arbeta med barn på en barnakutmott 17.000 barn/år Medicinska sjukd Kirurgiska sjukd Öron-näsa-hals Bemötande/Kommunikation Barn är inte små vuxna Presentera dig Lugn Empati Närmande Arbeta på barnets

Läs mer

Smärtstillande kan man behöva ge i ca 1 vecka postoperativt. Huden runt gastrostomin skall rengöras dagligen med tvål och vatten och torkas torr.

Smärtstillande kan man behöva ge i ca 1 vecka postoperativt. Huden runt gastrostomin skall rengöras dagligen med tvål och vatten och torkas torr. Nationella omvårdnadsriktlinjer för gastrostomikateter/-knapp Bakgrund Långvariga uppfödningsproblem till följd av att barnet inte kan försörjas peroralt förekommer vid olika tillstånd. Gastrostomi är

Läs mer

Sjukvårdsreglemente (Racing)

Sjukvårdsreglemente (Racing) Sjukvårdsreglemente (Racing) Utgåva: 2011, innehåller ändringar införda under Officiella meddelanden på www.sbf.se t.o.m. V50/2011. (Detta är första utgåvan.) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SJUKVÅRDSREGLEMENTE (RA

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 020 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 020 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning TÖI ROLLSPEL B - 020 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista ryggskott invalidiserad sjukgymnast behandling slappna av muskler smärtstillande röntgenbild spondylit infektion tumör utsliten botemedel invalid

Läs mer