Kirurgkurs, Termin 8, KI VT-02 Praktiskt prov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kirurgkurs, Termin 8, KI VT-02 Praktiskt prov"

Transkript

1 Kirurgkurs, Termin 8, KI VT-02 Praktiskt prov

2 Kirurgi Utskrivningssamtal Bernhard Sågklinga, en 39-årig timmerman som opererats för ett okomplicerat ljumskbråck (narkos, öppen operation med nät, Novafilsuturer, icke resorberbara) skall skrivas hem. Informera patienten kortfattat inför hemgången (gör det gärna punktvis)

3 Svarsmall Kirurgi utskrivningssamtal Material: Läkare, som även är patient Remiss till röntgen Remiss till suturtagning Remiss konsultation Receptblanketter Sjukskrivningsblanketter Bedömning 1. Berätta om operationen (1) 2. postoperativ smärta, recept värkmedicin (1) 3. suturtagningsremiss och information (1) 4. sjukskrivning, 2 6 veckor (1) 5. förhållningsorder; angående lyft, dusch på sår m.m. (1) 6. komplikationer, som kan inträffa; infektion, blödning (vart vända sig) (1) GK 4/6

4 Kirurgi Nageltrång bedövning Agda har tilltagande värk i höger stortå. Svårt att ha skor på foten. Du inspekterar en rodnad, värmeökad lateral nagelkant/nagelfals. Palpationsöm. Inget pus under nagelbädden. Bedöva patienten och tala samtidigt om vad du gör.

5 Kirurgi Nageltrång bedövning - svarsmall Material: Läkare och korvar instuckna i handskar med nagel och nagelkant rödmarkerade Citanest med och utan adrenalin i styrkorna 0,5 % respektive 1 % Samtliga på kliniken förekommande kanyler och sprutor i olika storlekar Bedömning 1. Allergi (1) 2. Kandidaten skall veta att här är ledningsanestesi lämpligt (1) 3. Kunna välja rätt bland bedövningsmedel, sprutor och kanyler (2) 4. Veta hur man lägger en ledningsanestesi och hur många nerver man bedövar (1) GK 4/5

6 Kirurgi Nageltrång Agda har tilltagande värk i höger stortå. Du inspekterar en rodnad, värmeökad lateral nagelkant/nagelfals. Inget pus under nagelbädden. Du har nu bedövat tån och bedövningen har tagit. Vad gör Du nu?

7 Kirurgi Nageltrång - svarsmall Material: Läkare och patient med rödmarkerad tå laterala nagelkanten Stasslang och peang Königs sax Peang Bentång 2 x 3 kloig pincett Skalpell Hakar (de fyra sist uppräknade tillbehören är felaktiga) Bedömning: 1. Tåstas (1) 2. Rätt instrument (2) 3. Partiell evulsio (2) (Total evulsio = fel!) GK 4/5

8 Kirurgi Bukstatus Agda har idag fått ont i buken. Hon har 37,9 o. Utför ett adekvat bukstatus och tala samtidigt om vad Du gör.

9 Kirurgi Bukstatus - svarsmall Material: Läkare och patient Handskar och slem Blodtrycksmanchett Stetoskop Bedömning: Inspektion (1) Auskultation (1) Perkussion (1) Palpation ytligt och djupt (1) Dunkömhet (1) Pr (1) GK 5/6

10 Kirurgi Böld Agda har fått en knöl på vänster arm sedan två dagar. Knölen smärtar kraftigt. Du inspekterar en halvt mandarinstor mycket palpationsöm rodnad resistens på vänster arms utsida. Vad blir Din åtgärd?

11 Kirurgi Böld - svarsmall Material: Lärare bord och stolar Mandariner - kluvna och klistrade på atrapparmen Op-site Spetsig skalpell Böjd skalpell Spruta och uppdragningsnålar Nålar för bedövning, grov nål för abscesspunktion Odlingsrör och remiss Citanest Receptblock med recept på pc Suturset Bedömning: Bedöva runt abscessen (1) För godkänt krävs att kandidaten väljer en av skalpellerna (1) Skär ovalärt i hela abscessens utbredning (ovalär / rak incision accepteras) (1) Den som väljer suturset eller enbart pc eller odling underkänns (-1) Den som bara punkterar (-1) GK 3/3

12 Urologi På avd finns Karl A. de Meur. Han höftopererades för några dagar sedan och fick en KAD. Den togs bort för ett antal timmar sedan och Karl känner sig nu ordentligt kissnödig. Bladderscan visar 600 ml i blåsan. Enl uppgift var det svårt att sätta KAD redan vid operationen och avdelningens duktiga undersköterska kommer nu och säger att Foley katetern nr 12 verkar fastna just innan den når fram till blåsan. Du ska nu kateteravlasta urinblåsan. A, Välj ut 3 möjliga katetrar att använda och visa/beskriv kort hur Du gör? B, Visa hur Du kuffar en Foley kateter.

13 Urologifråga 1 (Bemannad) Material Foley katetrar 12 o 14Ch (+ några i reserv om studenterna kuffar sönder katetrarna Hematurikateter, ca 22Ch Suprapubiskt kateter set Tappningskateter rak, ca 12Ch Tappningskateter Tieman, ca 12Ch Kuffad Tiemankateter, ca 12 Ch Gelspruta Sterilt vatten ampull Kuffspruta 10ml Kateterpåse NaCl spolpåse med aggregat Svar: Svarsalternativ: A, Kuffad/okuffad kateter med tiemann spets / supra pubisk kateter / mer gel och därefter rak Foleykateter/Nelatonkateter möjligen gå upp lite i storlek Kuffad kateter att föredra men okuffad kan ej betraktas som fel. Beskrivningar: Tiemann (kuffad eller okuffad) spetsen riktad i första hand mot navel (framåt) katetern fastnar ej i uretras dorsala del i prostata (2) Suprapubisk säker metod ringa risker stick före med intramusk nål/spinalnål och aspirera. Beskriv kort hur nålen riktas (rakt ner eller i riktning snett netåt) (2) Rak kateter (kuffad eller okuffad) mer gel och pat som kan slappna av kan ofta leda till att katetern trillar på plats. Man kan gå upp något i storlek för att få mer stadga på katetern. (2) B, Markera att vätska dras upp i kuffsprutan och ska sedan kunna kuffa katetern med luft enl mängd angiven på katetern. Kunna visa var på katetern ballongvolymen finns tryckt (distala änden, på kuffventilen eller på påskopplingsstycket). (2) GK 5/8

14 Urologifråga 2 (Obemannad) Du har på utmärkt sätt satt en KAD på Karl A. de Meur, vars prostata inte palperas alldeles normal. Fråga: Palpera prostatamodellerna nr 3,5,6 ( rotera på modellerna med ratten uppe på toppen skåran mot resp siffra) och beskriv kort med ord vad Du känner och rita gärna på skissen Dina palpationsfynd. Nummer på prostata palpations attrapp Kort beskrivning av prostata palpations fynd. Konsistens, resistenser, symmetri, avgränsning Marker a på schablo nen ev palp fynd Namn Ta med Dina skrivna svar till nästa station! Skriv namn på blanketten!

15 Urologifråga 2 (Obemannad) Material MSD prostataplapations atrapp (SöS o DS har 2, HS 1 och KS 1) Kontrollera att modellerna inte lossnat limma fast! Gör tydlig markering så att studenterna förstår hur de skall rotera modellerna (fyll i skåran med spritpenna och gör siffrorna tydliga) Tejpa ihop locket med botten så att inte studenterna öppnar lådan Svarsblanketter med förritade rutor och prostata kontur Svar: Figur och / eller skriven text som beskriver: 1, Konsistens/resistens. (hårt/hårda partier) (3) 2, Symmetri / assymetri. (Grov storleksuppfattning.) (3) 3, Avgränsning (växt i vesica seminalis) (3) GK 5/9

16 Ortopedi Knäpunktion Bengt, har skadat höger knä vid slalomåkning. Knät svullnade kraftigt direkt efter skadan. Du kan inte undersöka knät p g a svullnad och smärtor utan beslutar Dig för att punktera knät. Utför en knäpunktion och tala samtidigt om vad Du gör

17 Svarsmall Ortopedi - knäpunktion Material: Lärare och knäpunktionsatrapp Sterilt avtvättningsset Sterila handskar Lokalanestesi Punktionsset för knäpunktion Bedömning 1. Steril avtvättning (1) 2. Sterila handskar (1) 3. Lokalanestesi (1) 4. Punktion med 4 grov nål i (1) 5. Övre laterala kvadranten (1) GK 4/5

18 Ortopedi Knästatus Bengt, som skadat sitt knä vid slalomåkning idag har efter punktion av knät mindre ont och Du kan nu undersöka knäfunktionen. Utför ett knästatus och tala samtidigt om vad Du gör.

19 Svarsmall Ortopedi - knästatus Material: Läkare och patient Bedömning 1. Inspektion (1) 2. Palpationsömhet (1) 3. Rörelseomfång (1) 4. Stabilitet i frontalplan; vackling (1) 5. Stabilitet i sagittalplan; lachman och ev. draglåda (1) 6. Menisktester; Steinmann (1) GK 4/6

20 Ortopedi Ryggstatus Britta 49 år, har fallit i en brant trappa. Hon kommer till akutmottagningen i ambulans. A: Utför ett ryggstatus och tala samtidigt om vad Du gör. B: Vad visar patientens röntgenbild? Diagnos?

21 Svarsmall Ortopedi - ryggstatus Material: Läkare och patient Säng eller brits Reflexhammare Röntgenbild och OH-projektor eller fönster att fästa röntgenbilden på Bedömning 1. Diagnos. Kotkompression L I (2) 2. Rörelseomfång (1) 3. Dunkömhet (1) 4. Neurologi, reflexer (1) 5. Sensibilitet (1) 6. Motorik (1) GK 5/7

22 Ortopedi Handstatus Bo, 32 år, har skadat sin högra hand i en bilolycka. Handen är svullen över handryggen, men utan sår. A: Hur undersöker Du handen? B: Röntgen utförs av handen, se bifogad röntgenbild. Diagnos?

23 Svarsmall Ortopedi - handstatus Material: Läkare och patient Bedömning 1. Distalstatus; a. sensibilitet (1) b. motorik (1) c. cirkulation (1) d. bedöma rotationsfelställning (1) 2. Diagnos, metacarpalfraktur MC IV (1) GK 4/5

24 Anestesi Relativ hypovolemi i samband med bedövning, tryckfall och hypoxemi. Allmänt om denna uppgift: Scen: Förberedelserum på operation, kandidaten är vikarierande narkosläkare. Patienten är en äldre liten dam som nyss (4 minuter sedan) fått en spinalbedövning lagd då man avser operera en collumfraktur. Statist som spelar vår patient klagar över illamående och att hon känner sig svimfärdig. Pulsoximeter kopplad, lapp visar saturation 85%. Ett dropp (ringeracetat 1000 ml) är kopplat i perifer ven på arm, det har gått in bara 300 ml. Narkossköterskan har just fått springa till akuten på ett larm, det är jourtid. Av narkoskurvan framgår: Marcain spinal 3 ml lagd i L2-L3 nivå. Blodtryck innan bedvöning och en gång efter denna 140/90 mm Hg, hjärtfrekvens 70 per min. En notering 4 minuter efter spinal med blodtryck 75/45 och puls 90 per minut. Pil markerar i tiden på narkoskurvan när scenen utspelar sig i relation till lagd spinal. Utrustning mm: Statist och bedömare Narkoskurva Pulsoxymeter, påklistrade siffror 85 % Syrgas finns att tillgå (mask) + Mask och blåsa Några preparat att välja på: Neostigmin Narcanti Efedrin Atropin Adrenalin

25 Fråga kandidaten: Vad gör du nu? Rätta åtgärder: Ge efedrin 5 (10-15) mg iv 1 poäng Sätter fart på vätskan iv 1 poäng Sätter syrgas på mask eller grimma. 1 poäng Godkänt: 2 poäng av tre möjliga. Kommentar: Kandidaten måste förstå det grundläggande problemet, relativ hypovolemi efter bedövning som påverkat sympatikustonus i nedre kroppshalvan. Blodtrycksfallet och låg hjärtminutvolym har också påverkat syresättningen. Därav följer att vätska, efedrin och syrgas skall ges

26 Praktiska provet VT-02, Anestesiuppgift #1 Instruktion till statist Du agerar äldre liten dam som nyligen (4 minuter sedan) fått en spinalbedövning lagd. Nu har blodtrycket sjunkit, du är illamående och svimfärdig vilket Du säger 2 gånger. All övrig information finns på narkoskurvan, sjuksköterskan fick springa iväg på larm. Kandidaten är vikarierande narkosläkare. På direkta frågor får Du svara jakande att benen känns tunga, visa att Du inte kan lyfta dem från underlaget, att armar och överkropp känns som vanligt.

27 Praktiska provet VT-02, Anestesiuppgift #1 Instruktion till kandidat Anamnes: Äldre liten dam som nyss (4 minuter sedan) fått en spinal lagd på jourtid för en collumfraktur. Nu är något inte så bra längre, trycket faller bland annat. Du är vikarierande narkosläkare, narkossköterskan tycker att patienten mått bra fram till nu. Narkossköterskan sprang just till akuten på ett larm, varför anamnes finns mest på anestesijournalen. Vad gör du nu?

28 Praktiska provet VT-02, Anestesiuppgift #1 Instruktion till bedömare Du bedömer kandidatens agerande i ett rum med statist nyligen fått spinal på jourtid. Statisten klagar på illamående och att hon känner sig svimfärdig sedan någon minut. All information finns på narkoskurvan, sjuksköterskan fick springa iväg på larm. Tanken är att kandidaten dels skall extrahera väsentlig information från kurvan (typ av anestesimedel givna, tidpunkter för dessa, och dessutom komma fram till att man givit för lite vätska). Kandidaten är vikarierande narkosläkare. Du frågar kandidaten: Vad gör Du nu? Rätt svar: Ge efedrin 5 (10-15) mg iv 1 poäng Sätter fart på vätskan iv 1 poäng Sätter syrgas på mask eller grimma. 1 poäng Godkänt: 2 poäng av tre möjliga. Kommentar: Kandidaten måste förstå det grundläggande problemet, relativ hypovolemi efter bedövning som påverkat sympatikustonus i nedre kroppshalvan. Blodtrycksfallet och låg hjärtminutvolym har också påverkat syresättningen. Därav följer att vätska, efedrin och syrgas skall ges.

29 Praktiska provet VT-02, Anestesiuppgift #2 A-HLR Allmänt om denna uppgift: Scen: A-HLR docka, som kan demonstrera egenandning och puls. I denna situation skall andning och puls saknas. Venflon i handen där det går ett Rehydrex dropp. Ett EKG är kopplat och visar kammarflimmer. Undersköterska finns på plats. Undersköterskan har kopplat EKG och säger han slutade just prata och på EKG får jag bara fram störningar Anamnes till kandidat: Denne 55-årige man med känd angina pectoris opererades igår för en höftfraktur. Han klagar över bröstsmärtor andra dagen postoperativt och har just innan Du kommer in i rummet plötsligt blivit okontaktbar. Utrustning mm: A-HLR docka och bedömare Defibrillator Mask och blåsa Rehydrexdropp kopplat till PVK Sprutor med Adrenalin, Atropin, Nacl En flaska Tribonat Infusionsaggregat En ampull Xylokard. Fråga till kandidaten: Vad gör du nu?

30 Praktiska provet VT-02, Anestesiuppgift #2 Instruktion till statist Du agerar bredvid en A-HLR docka, vi avser att testa om kandidaten lärt sig att man ska defibrillera direkt vid kammarflimmer. Utrustning för injektioner intravenöst och hjärtåterupplivning finns på rummet. Vår tanke är att A-HLR dockan är av den typ som kan visa andning och puls, i den här uppgiften ska patienten (dockan) ha förlorat egenandning och puls. Din roll är att spela undersköterska som just kopplat upp EKG på patient som blivit okontaktbar på vårdavdelning dagen efter en ortopedisk operation. På skärmen skall ett kammarflimmer visas när kandidaten kommer in i rummet, och Du skall spela orolig och undrande medan Du påstår att han slutade just prata och på EKG får jag bara fram störningar. Om kandidaten frågar vad som hänt får Du ge information att patienten plötsligt blivit okontaktbar strax innan uppkoppling av EKG, och att Du inte vet riktigt vad som hänt. Kandidaten ska själv komma fram till att andning och puls saknas, och att skärmen faktiskt visar kammarflimmer och inte störningar. Kommentar: Kandidaten testas att göra egna bedömningar. Om Du som undersköterska skulle säga patienten har kanske kammarflimmer blir uppgiften för enkel.

31 Praktiska provet VT-02, Anestesiuppgift #2 Instruktion till bedömare Du bedömer kandidatens agerande i ett rum med statist undersköterska bredvid en A-HLR docka, vi avser att testa om kandidaten lärt sig att man ska defibrillera direkt vid kammarflimmer. Utrustning för injektioner intravenöst och hjärtåterupplivning finns på rummet (se bilaga). Vår tanke är att A- HLR dockan är av den typ som kan visa andning och puls, i den här uppgiften ska patienten (dockan) ha förlorat egenandning och puls. Vi spelar upp en situation där undersköterska just kopplat upp EKG på patient som blivit okontaktbar på vårdavdelning dagen efter en ortopedisk operation. På skärmen skall ett kammarflimmer visas när kandidaten kommer in i rummet, och undersköterskan skall spela orolig och undrande medan hon/han påstår att han slutade just prata och på EKG får jag bara fram störningar. Du frågar kandidaten: Vad gör Du nu? Om kandidaten frågar vad som hänt får kandidat bara information att patienten plötsligt blivit okontaktbar strax innan uppkoppling av EKG, och att ingen vet riktigt vad som hänt. Kandidaten ska själv komma fram till att andning och puls saknas, och att skärmen faktiskt visar kammarflimmer och inte störningar.

32 Bedömning av kandidats insatser: Kontrollerar medvetande 1 poäng Kontrollerar puls 1 poäng Kontrollerar andning 1 poäng Handventilerar A-HLR dockan 1 poäng Varnar: bort från patienten, jag defibrillerar 1 poäng Laddar 200 Joule 1 poäng Defibrillerar 1 poäng Godkänt 5 poäng. Kommentar: Direkt från A-HLR schemat. Kandidaten testas också att göra en egen bedömning. Om undersköterskan skulle säga patienten kanske har kammarflimmer blir uppgiften för enkel. Utan defibrillering kan inte kandidaten godkännas.

33 Instruktion till kandidat Anamnes: Patienten med känd angina pectoris opererades igår för en höftfraktur. Han klagar över bröstsmärtor andra dagen postoperativt och har plötsligt blivit okontaktbar. Undersköterskan har sedan kopplat EKG precis innan Du kommer in i rummet. Vad gör du nu?

34 Röntgen 1 Pelle Fix, en 32 årig cementarbetare inkommer sent på kvällen till akuten med ont i magen av intervallkaraktär, illamående och kräkningar. Han är appendicit opererad. För övrigt väsentligen frisk. Pelle skickas till röntgen för en buköversikt. 1 Vad ser du? 2 Vad är orsaken till detta fynd?

35 Svarsmall röntgen 1 Material Lärare Röntgenbilder, buköversikt Svar: 1 Gas-vätske nivåer i tunntarm (1) 2 Ileus, mekanisk (1) GK 2/2

36 Röntgen 2 Patient med plötsligt debuterande andningsbesvär. Vad visar lungröntgen?

37 Svarsmall Röntgen 2 Obemannad station med svarsblankett Material: Röntgenbild som visar pneumothorax Svar: För godkänt krävs: Pneumothorax (1) GK 1/1

38 Svarsmall Röntgen 2. Bilden visar Namn Lägg lappen upp och ner i lådan utanför rummet

39

40

Det här händer på operationsavdelningen

Det här händer på operationsavdelningen Det här händer på operationsavdelningen DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Välkommen till oss på Operationsavdelningen! Vårt mål är att ge dig bästa möjliga vård och omhändertagande inför och under din operation.

Läs mer

HT-06 SP Station Kirurgi 11,5 minuter. Du är kirurgjour på akutmottagningen och träffar denna patient.

HT-06 SP Station Kirurgi 11,5 minuter. Du är kirurgjour på akutmottagningen och träffar denna patient. HT-06 SP Station Kirurgi 11,5 minuter Studentinstruktion Du är kirurgjour på akutmottagningen och träffar denna patient. På journalbladet har sjuksköterskan på akutmottagningen skrivit följande: BT 135/85.

Läs mer

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning.

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning. Praktiskt prov VT-2011 SP-kirurgi KIRURGI Standardpatient (SP) Instruktion till studenten Patienten söker akut för blodiga kräkningar Av journalbladet framgår: Status At blek Saturation 95% Temp 37,4 BT

Läs mer

Studentinstruktion Kirurgistation nr 1 (11 min)

Studentinstruktion Kirurgistation nr 1 (11 min) Studentinstruktion Kirurgistation nr 1 (11 min) Anamnes: En 26 årig kvinna kommer till akutmottagningen i ambulans efter att ha kommit emellan vid ett knivbråk. Hon är vaken, talbar och orienterad, men

Läs mer

Ortopedstation 1. Patienten söker för smärta i höger handled efter att ha halkat och tagit emot sig med höger hand. Undersök patienten!

Ortopedstation 1. Patienten söker för smärta i höger handled efter att ha halkat och tagit emot sig med höger hand. Undersök patienten! Ortopedstation 1 Patienten söker för smärta i höger handled efter att ha halkat och tagit emot sig med höger hand. Undersök patienten! Bedöm röntgenbilderna! Instruktion till stationsansvarig, ortopedi

Läs mer

Det här händer på Centraloperation

Det här händer på Centraloperation Det här händer på Centraloperation DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Välkommen till oss på Centraloperation! Vårt mål är att ge dig bästa möjliga vård och omhändertagande inför och under din operation. Den

Läs mer

SP- kirurgi (14,5 min)

SP- kirurgi (14,5 min) SP- kirurgi (14,5 min) Information till studenten: Du är kirurgjour på akuten. En patient söker med buksmärtor. Akutjournalen visar: Temp 38,2 grader, BT 130/80 Urinsticka: +1 ketoner, övrigt ua Uppgift:

Läs mer

Kirurgi SP-Station (15 min) + Obemannad Röntgen (5 min)

Kirurgi SP-Station (15 min) + Obemannad Röntgen (5 min) Kirurgi SP-Station (15 min) + Obemannad Röntgen (5 min) Bemanning En kirurg till stationen + obemannad del för anestesi/urologi/röntgen Utrustning på SP Kirurgi Handskar Glidslem Stetoskop BT-manchett

Läs mer

Det här händer på operationsavdelningen

Det här händer på operationsavdelningen Det här händer på operationsavdelningen Välkommen till oss på operationsavdelningen! Den här broschyren är tänkt att ge dig en kortfattad information om vad som kommer att ske under din vistelse hos oss.

Läs mer

Betygskriterier OSCE examination

Betygskriterier OSCE examination Institutionen för Omvårdnad Umeå Universitet Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård 6 hp Betygskriterier OSCE examination Syftet med examinationen är att utifrån en helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar.

Läs mer

SP station: Ortopedi 14,5 min

SP station: Ortopedi 14,5 min SP station: Ortopedi 14,5 min Student information: Det söker en patient med axel problem. Besvären började för ca 3 år sedan då han spelade handboll och luxerade sin högra axel. Rtg visade en främre axelledsluxation

Läs mer

ANELÄK Postoperativ smärtlindring med kontinuerlig epiduralanestesi

ANELÄK Postoperativ smärtlindring med kontinuerlig epiduralanestesi 1 (6) ANELÄK Postoperativ smärtlindring med kontinuerlig epiduralanestesi Kontinuerlig epiduralanestesi kan med fördel utnyttjas vid behov av postoperativ smärtlindring. För att underlätta för vårdavdelningarna

Läs mer

Kirurgi, 10 minuter + Anestesi 10 minuter

Kirurgi, 10 minuter + Anestesi 10 minuter Praktiskt Prov T8 VT 2014 Kirurgi, 10 minuter + Anestesi 10 minuter Bemanning En kirurg (=statist) + en anestesiolog Utrustning Kirurgi Stetoskop Blodtrycksmanschett Dopplerpenna + gel Papper och penna

Läs mer

Lärarinstruktion Ortopedi

Lärarinstruktion Ortopedi Lärarinstruktion Ortopedi Gå igenom scenariot med SP och visa L5 dermatomets utbredning. Förklara/visa positivt Lasegue s test + korsat positivt Se till att det finns reflexhammare Efter utförd ortopedistation

Läs mer

SP Ortopedi. Studentinstruktion. Remiss till ortopedmottagningen:

SP Ortopedi. Studentinstruktion. Remiss till ortopedmottagningen: SP Ortopedi Studentinstruktion Remiss till ortopedmottagningen: Diagnos/fråga: Knädistorsion Önskad undersökning: Bedömning Anamnes/status: Pat har ramlat i skidbacken och vridit till i knäet. Rörelsesmärta

Läs mer

Praktiskt prov VT-2004

Praktiskt prov VT-2004 Praktiskt prov VT-2004 Kirurgkursen vid Danderyds sjukhus Huddinge sjukhus Karolinska sjukhuset Södersjukhuset Praktiskt prov VT-04. Anestesi 10 minuter. I. Studentanvisning Praktiska provet VT-04, Ane

Läs mer

Bukstatus. DSM2 120312 David Gustavsson

Bukstatus. DSM2 120312 David Gustavsson Bukstatus DSM2 120312 David Gustavsson Hur undersöka Informera pat om vad som ska göras, vänta ev med besked om per rektum-undersökning för pat ej ska spänna sig i förväg. Inspektion titta Auskultation

Läs mer

Instruktioner till SP Ortopedi:

Instruktioner till SP Ortopedi: Instruktioner till SP Ortopedi: Du är tidigare helt frisk, har inga allergier och äter inga mediciner. Har aldrig tidigare haft besvär ifrån alarna. Du har slagit i aeln på dominant sida (eg. är du högerhänt

Läs mer

Du är AT-läkare på vårdcentral och patienten har beställt tid för bedömning av besvär höger arm och hand.

Du är AT-läkare på vårdcentral och patienten har beställt tid för bedömning av besvär höger arm och hand. Ortopedi SP Studentinformation Du är AT-läkare på vårdcentral och patienten har beställt tid för bedömning av besvär höger arm och hand. Din uppgift är att genomföra en adekvat konsultation. Observera

Läs mer

Kirurgkursen VT Praktiskt prov 20 maj 2005

Kirurgkursen VT Praktiskt prov 20 maj 2005 Kirurgkursen VT-2005 Praktiskt prov 20 maj 2005 Praktiska provet T8 VT 2005 KIR SP Station Kirurgi 13,5 minuter Studentinstruktion Du är jour på akutmottagningen där du möter denna patient. Sjuksköterskan

Läs mer

Del 1. 3. Under vårdtiden på sjukhuset upptäcker läkaren ett misstänkt bukaortaaneurysm. Vad menas med ett aneurysm? (2)

Del 1. 3. Under vårdtiden på sjukhuset upptäcker läkaren ett misstänkt bukaortaaneurysm. Vad menas med ett aneurysm? (2) Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 09 7,5 högskolepoäng Kod: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 12 10 12 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Denna pat återkommer från röntgen efter reposition av axelleden, den är nu i led. Undersök distalstatus noggrant! Förklara vad det är du undersöker.

Denna pat återkommer från röntgen efter reposition av axelleden, den är nu i led. Undersök distalstatus noggrant! Förklara vad det är du undersöker. Ortopedi 1 (7 min) Lärarinformation Distalstatus Denna pat återkommer från röntgen efter reposition av axelleden, den är nu i led. Undersök distalstatus noggrant! Förklara vad det är du undersöker. Studenten

Läs mer

Frågor inom ortopedi OSCE SP-fråga. Diskbråck L4-L5.

Frågor inom ortopedi OSCE SP-fråga. Diskbråck L4-L5. Frågor inom ortopedi OSCE 20110513 SP-fråga Diskbråck L4-L5. För övrigt väsentligen frisk patient med ett par tidigare episoder med ryggvärk. Sedan 2 veckor tillbaka ånyo viss värk i ryggen, men ffa utstrålande

Läs mer

SKÖTSEL AV CENTRALA INFARTER CVK, NAK/NVK och PCVK

SKÖTSEL AV CENTRALA INFARTER CVK, NAK/NVK och PCVK SKÖTSEL AV CENTRALA INFARTER CVK, NAK/NVK och PCVK En 3-vägskran med Bionector på infartsportarna används. Vid behov används fler kranar. Bionector behövs ej mellan kranarna. Om mer än en infusion: infarten

Läs mer

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare.

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. SEMINARIUM SVK HT 2014/VT2015 Fall- medvetslöshet 1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. Dottern talade med patienten tidigare på dagen. Hon lät då förvirrad,

Läs mer

Akut Ortopedi. Peder Weckström, ÖL Ortopedkirurgiska kliniken USÖ

Akut Ortopedi. Peder Weckström, ÖL Ortopedkirurgiska kliniken USÖ Akut Ortopedi Peder Weckström, ÖL Ortopedkirurgiska kliniken USÖ Agenda Ortopedkirurgiska kliniken USÖ Ortopediundervisning USÖ Vad är det bråttom med Distalstatus Rutiner vid handläggning ortopedpatienter

Läs mer

Del 7_7 sidor_15 poäng

Del 7_7 sidor_15 poäng En 83 årig man inkommer till kirurgisk akutmottagning kl 16.00 en Torsdag från ett äldreboende med en remiss från läkaren på närliggande hälsocentral. Remissen meddelar följande: Patienten har grav Mb

Läs mer

Anamnes och vitalparametrar

Anamnes och vitalparametrar Patientfall 1 76 årig kvinna som söker för sveda vid miktion och lågt sittande buksmärtor av lättare karaktär. Ringde igår och fick tid till idag. Dottern medföljer, de sitter nu i väntrummet då hon plötsligt

Läs mer

1.Utför ett riktat handstatus och redogör högt för fynden.

1.Utför ett riktat handstatus och redogör högt för fynden. Instruktioner till studenter OSCE II 140108 (Till dörren) Station 1 Du är underläkare och ska träffa Emilia Grönvall, 27 år, som ligger på plats L1 på Din kirurgavdelning. Av den summariska inläggningsanteckningen

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011)

5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011) 5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011) 5:1 På akutmottagningen söker Dan, en tidigare frisk 28 årig lärare med ländryggssmärta sedan tre veckor. För ett dygn sedan lyfte han en TVapparat och fick då

Läs mer

5. ORTOPEDI max 14 poäng Skrivning VT 2016

5. ORTOPEDI max 14 poäng Skrivning VT 2016 5. ORTOPEDI max 14 poäng Skrivning VT 2016 5:1 Du börjar ditt pass på akuten. Din avgående kollega har misstänkt septisk artrit hos en medelålders kvinna, odlat och tagit följande prover som nu är klara:

Läs mer

Praktiskt prov (OSCE) Kirurgkursen VT 2016 SP - Kirurgi, 11 minuter

Praktiskt prov (OSCE) Kirurgkursen VT 2016 SP - Kirurgi, 11 minuter Praktiskt prov (OSCE) Kirurgkursen VT 2016 SP - Kirurgi, 11 minuter Bemanning En kirurg till stationen En SP (standardiserad patient) Utrustning på SP Kirurgi Handskar Plastförkläde Stetoskop BT-manchett

Läs mer

Buk- och rektalundersökning. Tarmkirurgen

Buk- och rektalundersökning. Tarmkirurgen Buk- och rektalundersökning Tarmkirurgen Buk-/rektalundersökning Del av allmänt status Bukundersökning ingår i rutinstatus på de flesta patienter Rektalundersökning kan vara motiverat Riktad undersökning

Läs mer

Praktiskt prov VT 2015 SP-Station Kirurgi, 11,5 minuter

Praktiskt prov VT 2015 SP-Station Kirurgi, 11,5 minuter Praktiskt prov VT 2015 SP-Station Kirurgi, 11,5 minuter Bemanning En kirurg till stationen En SP (standardiserad patient) Utrustning på SP Kirurgi Handskar Handsprit Glidslem Stetoskop BT-manchett Ficklampa

Läs mer

5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning

5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning 5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning 2016-08-17 5:1 Ester är 25 år och spelar fotboll på elitnivå. I dagens cupfinal fastnade hon med dobbarna i gräset och vred till hö knä. Hon inkommer 30 min senare

Läs mer

Praktiskt prov. Kirurgkursen HT-2002

Praktiskt prov. Kirurgkursen HT-2002 Praktiskt prov Kirurgkursen HT-2002 Kirurgi 1 Thoraxtrauma. Bemannad kontroll En trettiofemårig kvinna har ramlat från en stege och slagit i höger thoraxhalva. Hon har en revbensskada. Hon är lungröntgad.

Läs mer

Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis.

Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis. Station 1 Vilostation Station 2 Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis. Patienten har KAD och har efter ett

Läs mer

SP Kirurgi. Bemanning. En kirurg En standardpatient. Utrustning. Blodtrycksmanschett Stetoskop Handskar Glidslem Undersökningsbrits Handsprit

SP Kirurgi. Bemanning. En kirurg En standardpatient. Utrustning. Blodtrycksmanschett Stetoskop Handskar Glidslem Undersökningsbrits Handsprit SP Kirurgi Bemanning En kirurg En standardpatient Utrustning Blodtrycksmanschett Stetoskop Handskar Glidslem Undersökningsbrits Handsprit Information till stationsansvarig Utanför undersökningsrummet ger

Läs mer

Kirurgi SP 11 minuter OSCE VT 2017

Kirurgi SP 11 minuter OSCE VT 2017 Studentinstruktion Som kirurgjour på akutmottagningen ska du handlägga en patient, vars akutjournal anger: Besöksorsak: Status Buksmärta Lätt smärtpåverkad. Afebril. Puls 90/min BT 175/95 Sat 97% Du förväntas

Läs mer

Ärrbråck. Ärrbråck. Information inför operation av ärrbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona

Ärrbråck. Ärrbråck. Information inför operation av ärrbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona Ärrbråck Ärrbråck Information inför operation av ärrbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning, PatientForum

Läs mer

Klinisk omvårdnad: Kliniska Färdigheter

Klinisk omvårdnad: Kliniska Färdigheter Klinisk omvårdnad: Kliniska Färdigheter Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 14 Namn (ej kod): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 8 april 2015 Tid: 1timme 30 minuter Hjälpmedel: Inga

Läs mer

Klinisk omvårdnad: Kliniska färdigheter

Klinisk omvårdnad: Kliniska färdigheter Klinisk omvårdnad: Kliniska färdigheter Provmoment: Tentamen 1 Tentamen ges för: 61SH01 H16 del 1 Klinisk omvårdnad: delmoment Kliniska färdigheter GSJUK15h Namn (ej kod): Tentamensdatum: 16-11-14 Tid:

Läs mer

SP Ortopedi OSCE VT16. Behövs på salen: Standardpatient Brits Reflexhammare Utskrift av mätvärden/lab

SP Ortopedi OSCE VT16. Behövs på salen: Standardpatient Brits Reflexhammare Utskrift av mätvärden/lab Behövs på salen: Standardpatient Brits Reflexhammare Utskrift av mätvärden/lab 1 Mätvärden/lab Vitalparametrar: BT: 130/80, puls: 70, temp: 37.5 CRP < 5 U-sticka U-Glukos negativ U-Ketoner negativ ph 6

Läs mer

Lärarinstruktioner Kirurgi

Lärarinstruktioner Kirurgi Praktiskt Prov T8 VT 2014 Lärarinstruktioner Kirurgi Bemanning: En kirurg Utrustning kirurgi: Brits/säng/bord, rektoskopiatrapp rekto-/proktoskop med utrustning handskar med glidslem bilder på olika undersökningar

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

1. Vilken diagnos misstänker du i första hand hos denna patient (1p)?

1. Vilken diagnos misstänker du i första hand hos denna patient (1p)? Omtentamensfråga HKII, HT 2015, maxpoäng 17,5 p Sonja Karlsson är 81 år gammal, och är tidigare frisk. Hon tar bara medicin för struma. När hon är ute och går med sin hund får hon plötsligt väldigt ont

Läs mer

Bukväggsbråck. Bukväggsbråck. Information inför operation av bukväggsbråck

Bukväggsbråck. Bukväggsbråck. Information inför operation av bukväggsbråck Bukväggsbråck Bukväggsbråck Information inför operation av bukväggsbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning,

Läs mer

Tentamen ges för: Programstudenter och fristående studenter

Tentamen ges för: Programstudenter och fristående studenter Anestesiologi Provmoment:Tentamen B:1 Ladokkod: B2NA01 Tentamen ges för: Programstudenter och fristående studenter TentamensKod: 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 16 11 01 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Rädda hjärnan larm NUS

Rädda hjärnan larm NUS Skapad: 041101 (Malm); Reviderat: 1011116 (Sjöström/Johansson,/Malm/Schmidtke/Strand/Wester) Rädda hjärnan larm NUS 1. Plötslig symtomdebut. 2. Svaghet i en hand, en arm och/eller svårt att tala. 3. Mindre

Läs mer

Instruktion till stationsansvarig, examinator

Instruktion till stationsansvarig, examinator Instruktion till stationsansvarig, examinator Pat med rizopati C8. Förväntat diagnosförslag: Diskbråck C7-C8. Beh: Expektans, smärtbehandling med läkemedel, ev mjuk halskrage tillfälligtvis, ev sjukgymnastik.

Läs mer

Del 6_6 sidor_16 poäng

Del 6_6 sidor_16 poäng _6 sidor_16 poäng En 55-årig kvinna inkommer till akutmottagningen med tilltagande buksmärtor i övre delen av buken sedan tre timmar. Hon är så pass smärtpåverkad att det är svårt att få några bra svar

Läs mer

Patienten/anhörig informerad om vård enligt SVP. Dokumentation av parametrar i övervakningskurva och VD 10. Signering av läkemedel i VD 7

Patienten/anhörig informerad om vård enligt SVP. Dokumentation av parametrar i övervakningskurva och VD 10. Signering av läkemedel i VD 7 Patienten/anhörig informerad om vård enligt SVP Sign:. Förberedelser innan dräninläggning EKG-övervak Sign: Puls och BT-kontroll Sign: Vid hypotoni, BT < 90 mmhg ge vätska i v enligt ordination. Sign:

Läs mer

Postoperativ smärtbehandling med epidural infusion

Postoperativ smärtbehandling med epidural infusion Postoperativ smärtbehandling med epidural infusion Berörda enheter Postop och intensivvårdsavdelningen Sunderby sjukhus Bakgrund Postoperativ smärtbehandling med epidural infusion av - Lokalanestetika

Läs mer

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ EN MEDICINAVDELNING.

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ EN MEDICINAVDELNING. DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ EN MEDICINAVDELNING. Fråga 1. Klockan är 15.30 Situation Kvinna 75 år, inkommer med sepsismisstanke. Bakgrund Erysipelas vänster underben som ej har svarat på tablett Kåvepenin.

Läs mer

Del 2_7 sidor_16,5 poäng

Del 2_7 sidor_16,5 poäng _7 sidor_16,5 poäng En 53-årig man med med mångåriga besvär av duodenalulcus men i övrigt frisk, inkommer på morgonen till akutmottagningen med buksmärtor och uttalat peritonitstatus med brädhård buk.

Läs mer

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn:

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn: 1. SEPSIS PREHOSPITALT När en patient (från 18 år) söker akut vård och uppfyller någon av punkterna nedan, kan du misstänka infektion och ska alltid ha sepsis i åtanke. Feber eller frossa Sjukdomskänsla,

Läs mer

Hjärtstopp. Fadi Jokhaji, Specialistläkare Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 2013-09-17

Hjärtstopp. Fadi Jokhaji, Specialistläkare Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 2013-09-17 Hjärtstopp Fadi Jokhaji, Specialistläkare Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 2013-09-17 Innehåll Hjärtstopp (bakgrund-hjärtstoppsregistret) Hjärtstopp på DS Nya riktlinjer 2011 Defibrillator och mediciner

Läs mer

Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård. 10 högskolepoäng. Provmoment: Tentamen 5 (5 hp) Ladokkod: 62MV01 Tentamen ges för: Namn:

Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård. 10 högskolepoäng. Provmoment: Tentamen 5 (5 hp) Ladokkod: 62MV01 Tentamen ges för: Namn: Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård 10 högskolepoäng Provmoment: Tentamen 5 (5 hp) Ladokkod: 62MV01 Tentamen ges för: Amb05 Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum:

Läs mer

PVC ASSESS INSTRUMENT FÖR BEDÖMNING AV PERIFER VENKATETER AVSEENDE SKÖTSEL, TROMBOFLEBIT OCH DOKUMENTATION

PVC ASSESS INSTRUMENT FÖR BEDÖMNING AV PERIFER VENKATETER AVSEENDE SKÖTSEL, TROMBOFLEBIT OCH DOKUMENTATION PVC ASSESS INSTRUMENT FÖR BEDÖMNING AV PERIFER VENKATETER AVSEENDE SKÖTSEL, TROMBOFLEBIT OCH DOKUMENTATION Datum (år/månad/dag): Tid: Sjukhus: Klinik: Vårdavdelning: Granskare: Patientens personnummer:

Läs mer

Datakonsult, söker akut på vårdcentral pga halsont sedan 2 dygn. Känt sig varm, men ej kollat tempen.

Datakonsult, söker akut på vårdcentral pga halsont sedan 2 dygn. Känt sig varm, men ej kollat tempen. Station 1 Din uppgift är att tolka ett EKG och svara på frågor på det formulär som finns inne på stationen. Station 2 Datakonsult, söker akut på vårdcentral pga halsont sedan 2 dygn. Känt sig varm, men

Läs mer

MEQ-fråga Sida 1 (av 5)

MEQ-fråga Sida 1 (av 5) MEQ-fråga 2016-10-07 Sida 1 (av 5) 20-årig man med diabetes typ I, insulinbehandlad. Inkommer med feber sedan tre dagar, 39-40 grader och ont i höger ljumske. Smärtorna i höger ljumske är måttliga utan

Läs mer

Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del I, provkod Kurskod: MC2050. Totalpoäng: 52,5p

Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del I, provkod Kurskod: MC2050. Totalpoäng: 52,5p Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del I, provkod 0300. Kurskod: MC2050 Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2016 01 16 Examinator: Mats Holmberg Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng:

Läs mer

Studentinstruktion Kirurgistation SP (11 min)

Studentinstruktion Kirurgistation SP (11 min) Studentinstruktion Kirurgistation SP (11 min) Som kirurgjour på akutmottagningen ska du handlägga en patient, vars akutjournal anger: Besöksorsak: Söker för buksmärta Status Nu opåverkad. Temp 37.4 ºC

Läs mer

Information till studenterna utanför dörren OSCE II vt

Information till studenterna utanför dörren OSCE II vt Information till studenterna utanför dörren OSCE II vt 2013-130529 Station 1 Du är på akuten En 48 årig man, tidigare helt frisk, har vandrat i fjällen med nya kängor och fått skavsår. Söker pga frysningar

Läs mer

Fråga: Vilka initiala behandlingsåtgärder utför du omedelbart på akuten i detta läge? 1p

Fråga: Vilka initiala behandlingsåtgärder utför du omedelbart på akuten i detta läge? 1p MEQ2 DEX 3 VT 14 Du arbetar som medicinjour på medicinakuten. Din nästa patient heter Erik och är 65 år gammal. Dottern larmade ambulansen för att hon hittade pappan liggandes på golvet i sin egen lägenhet.

Läs mer

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng HT-06 A Kirurgifrågor, 25 poäng A1 En 60-årig man, som är gallopererad för 15 år sedan, söker en eftermiddag p g a buksmärtor på akutmottagningen, där du är primärjour på kirurgen. Patienten har känt sig

Läs mer

Del 4. Totalt 8 sidor. Maxpoäng: 16p

Del 4. Totalt 8 sidor. Maxpoäng: 16p Totalt 8 sidor. Maxpoäng: 16p Du är primärjour på anestesin och söks till den postoperativa uppvakningsavdelningen där en man född 47 vårdas efter att under dagen opererats med en rektumamputation. Sjuksköterskan

Läs mer

Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Jan Viklund överläkare Godkänd:Anders Sundelin Datum: Information till dig som ska få en knäledsprotes.

Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Jan Viklund överläkare Godkänd:Anders Sundelin Datum: Information till dig som ska få en knäledsprotes. Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Jan Viklund överläkare Godkänd:Anders Sundelin Datum: 2016-08-22 Information till dig som ska få en knäledsprotes. Den nya knäleden 2 Operation: Vid en knäledsplastik ersätts

Läs mer

Praktiskt prov VT 2015 Station Anestesi, 11,5 minuter

Praktiskt prov VT 2015 Station Anestesi, 11,5 minuter Praktiskt prov VT 2015 Station Anestesi, 11,5 minuter Bemanning En anestesiolog Utrustning på Anestesi Docka med intubationsmöjlighet Halskrage (sitter på dockan) Syrgasmask Revivator med mask + slang

Läs mer

Anna Unneby Smärtsjuksköterska Ortopedkliniken, NUS Doktorand vid Inst. för Omvårdnad, Umeå Universitet

Anna Unneby Smärtsjuksköterska Ortopedkliniken, NUS Doktorand vid Inst. för Omvårdnad, Umeå Universitet Anna Unneby Smärtsjuksköterska Ortopedkliniken, NUS Doktorand vid Inst. för Omvårdnad, Umeå Universitet EDA Kontroller var 4:e tim. Max 7 dygn KAD Immobilisering Infektionsrisken Antikoagulantia? PERIFER

Läs mer

Del 1 6 sidor 19 poäng

Del 1 6 sidor 19 poäng 6 sidor 19 poäng En helt frisk kvinna kommer in till förlossningen med värkar. Hon väntar sitt första barn. Barnet är fullgånget (40 veckors graviditet) Förlossningen är i inledningen och det är många

Läs mer

Tänkbart svar: Ökad hjärtfrekvens (kronotropi), ökad kontraktion (inotropi), dilatation av coronarkärl.

Tänkbart svar: Ökad hjärtfrekvens (kronotropi), ökad kontraktion (inotropi), dilatation av coronarkärl. Instuderingsfrågor, anestesi, T8 FRÅGA 1 Nämn några antagonister till det parasympatiska nervsystemet. Atropin,skopolamin, glukopyrron (Robinul ), ipratropiumbromid (Atrovent ), tolterodin (Detrusitol

Läs mer

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen En skrift från Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, 2011 Hjärtat kroppens blodpump Hjärtat är en muskel som pumpar cirka 90 000 gånger per dygn för att få ut syresatt

Läs mer

Övergripande information om stationen

Övergripande information om stationen Sid 1 (6) Övergripande information om stationen Stationens titel: Case testfall 2 Open Sim Man 62 år med bröstsmärtor. Kursplan som utgör grund för provet: Omvårdnad i glesbygd, klinisk bedömning och akut

Läs mer

Knäledsplastik. Allmänna synpunkter. Komplikationer. Symtom. Operationssår

Knäledsplastik. Allmänna synpunkter. Komplikationer. Symtom. Operationssår VÅRD- PROGRAM Knäledsplastik Dnr Version 1:11 Gäller för: Framtagen av/datum: Kirurg/ortopedkliniken Klas Hellgren,öl/Björn Albrektsson,öl/Sara Axelsson,ssk/2005-04-01 Godkänd av/datum: Henrik Jonsson/Verksamhetschef

Läs mer

Del 2 kirurgi/medicin. Totalt 6 sidor. Maxpoäng: 13p

Del 2 kirurgi/medicin. Totalt 6 sidor. Maxpoäng: 13p Totalt 6 sidor. Maxpoäng: 13p Du är anestesiolog och ska preop bedöma en patient inför morgondagens operation. Mannen är 55 år och ska opereras för gastric bypass pga. sin övervikt. Han är appendectomerad

Läs mer

flera!) diagnostisk undersökning du i detta fall ordinerar som komplement till din fysikaliska undersökning.

flera!) diagnostisk undersökning du i detta fall ordinerar som komplement till din fysikaliska undersökning. 4. UROLOGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 211) Urologifall nr 1 Du är AT-jour på lasarettet i Motala, där en 15 årig kille söker på akutmottagningen kl 18. Han klagar över smärtor i pungen efter karateträning.

Läs mer

Maria Hälleberg Nyman (MHN), Anita Ross (AR), Sigrid Odencrants (SO). INDIVIDUELL TENTAMEN I OMVÅRDNADSVETENSKAP B, OM1414

Maria Hälleberg Nyman (MHN), Anita Ross (AR), Sigrid Odencrants (SO). INDIVIDUELL TENTAMEN I OMVÅRDNADSVETENSKAP B, OM1414 Sjuksköterskeprogrammet HT 2014 Kurs: Omvårdnadsvetenskap B II, klinisk kurs, OM1414 Datum: 2015-01-02 Antal frågor: 5 huvudfrågor. Lärare: Maria Hälleberg Nyman (MHN), Anita Ross (AR), Sigrid Odencrants

Läs mer

Del 1. 8 sidor. 23 poäng. Som kandidat har du noga fyllt i varje kursutvärdering, och till slut vann du lotten att åka med intensivvårdshelikoptern

Del 1. 8 sidor. 23 poäng. Som kandidat har du noga fyllt i varje kursutvärdering, och till slut vann du lotten att åka med intensivvårdshelikoptern 8 sidor. 23 poäng en dag! Direkt på morgonen får ni ett larm om en stor trafikolycka, en allvarligt och två lindrigt skadade. Helikoptern är där på femton minuter. På olycksplatsen följer du med läkaren

Läs mer

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden Ljumskbråck Ljumskbråck Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery

Läs mer

MEQ fall 1. 9.0 p. Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor. Poäng anges vid varje delfråga.

MEQ fall 1. 9.0 p. Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor. Poäng anges vid varje delfråga. MEQ fall 1 Rest Tentamen Klinisk Medicin VT10 9.0 p Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor. Poäng anges vid varje delfråga. Du får bara ha en sida uppvänd åt gången, dvs besvara sid 1 färdigt innan sid

Läs mer

Normalt är urinen steril

Normalt är urinen steril Urinvägsinfektioner Normalt är urinen steril Bakteriuri Symtomlös Symtomgivande Urinvägsinfektion Njurbäckeninflammation Sveda, täta trängningar, feber,illaluktande urin, grumlig urin mm. Blodförgiftning

Läs mer

Del 6. 8 sidor, 18 poäng

Del 6. 8 sidor, 18 poäng 8 sidor, 18 poäng Du är primärjour på anestesi och blir sökt till en kirurgavdelning där en man född 49 vårdas efter att under gårdagen opererats för en större leverresektion pga en malignitet. Sjuksköterskan

Läs mer

Navelbråck. Navelbråck. Information inför operation av navelbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona

Navelbråck. Navelbråck. Information inför operation av navelbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona Navelbråck Navelbråck Information inför operation av navelbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning, PatientForum

Läs mer

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? Prio sökorsak/ess? Process? Kommentarer:

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? Prio sökorsak/ess? Process? Kommentarer: PATIENTFALL Fall 1 Tidigare frisk 22-årig kvinna. I bankomatkön vid SEB på Linnégatan känt hur det svartnat för ögonen. Känt ett svagt illamående och ramlat ihop varpå hon blivit kortvarigt medvetslös.

Läs mer

Margretelundskliniken Ortopedi & Idrottsmedicin. Din Operationsdag

Margretelundskliniken Ortopedi & Idrottsmedicin. Din Operationsdag Margretelundskliniken Ortopedi & Idrottsmedicin Din Operationsdag I Hemmet DESCUTANTVÄTT, FASTA, LÄKEMEDEL Det är viktigt att du läser igenom dokumentet Förberedelser inför din operation och att du följt

Läs mer

VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM SKA OPERERAS VID UROLOGISKA KLINIKEN

VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM SKA OPERERAS VID UROLOGISKA KLINIKEN VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM SKA OPERERAS VID UROLOGISKA KLINIKEN Välkommen till Urologiska kliniken Förbesök på sjukhuset inför operationen Inför de flesta operationer blir man först kallad till ett

Läs mer

Kurs: Specifik omvårdnad -kliniska studier inom medicinsk/kirurgisk och akutsjukvård, C 10 p.

Kurs: Specifik omvårdnad -kliniska studier inom medicinsk/kirurgisk och akutsjukvård, C 10 p. Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Sjuksköterskeprogrammet 120p HK-02, Kurs 16. Datum 05 04 02 Tid 09.00-14.00 Examinator: Anna Löfmark Kursansvarig: Dagny Melander Individuell tentamen Omvårdnadsvetenskap.

Läs mer

Del 1_6 sidor_25 poäng

Del 1_6 sidor_25 poäng Del 1_6 sidor_25 poäng 1. Du är läkare på anestesikliniken UAS och tjänstgör på centraloperation. Morgondagens uppgift blir att ge anestesi till en patient med pankreascancer som ska genomgå en öppen pankreatikoduodenektomi

Läs mer

ANELÄK Barn och akut smärta

ANELÄK Barn och akut smärta 1 (7) ANELÄK Barn och akut smärta RIKTLINJER FÖR SJUKSKÖTERSKA: När barn kommer till akuten smärtpåverkade och/eller när smärtsam åtgärd troligen skall vidtagas; sätt EMLA-/Rapydanplåster på 2 presumtiva

Läs mer

Omtentamen i Medicinsk vetenskap. Traumatologi och akutsjukvård. Kurs: M0040H

Omtentamen i Medicinsk vetenskap. Traumatologi och akutsjukvård. Kurs: M0040H Luleå tekniska universitet Institutionen för hälsovetenskap Sjuksköterskeprogrammet Omtentamen i Medicinsk vetenskap Traumatologi och akutsjukvård Kurs: M0040H Lärare Delmoment Fråga Max poäng Poäng VG

Läs mer

Delexamination 1 MEQ

Delexamination 1 MEQ Delexamination 1 2017-02-28 MEQ 22 poäng Danderyds sjukhus Karolinska Solna All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den på golvet. Därefter rättvändes

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Till dig som ska genomgå galloperation Vanliga frågor och svar inför operationen

Till dig som ska genomgå galloperation Vanliga frågor och svar inför operationen Verksamhetsområde Kirurgi Till dig som ska genomgå galloperation Vanliga frågor och svar inför operationen Vad är en gallblåsa? Gallblåsan är en liten blåsa, reservoar, som sitter fast på gallgången. Den

Läs mer

Del 3_7 sidor_14 poäng 1.1

Del 3_7 sidor_14 poäng 1.1 Du träffar på akutmottagningen en 63 årig man som söker för att ögonvitorna blivit gula. Han har en nydebuterad diabetes mellitus som behandlas med Metformin. Tidigare har han opererats för högersidigt

Läs mer

Ortopedstation 1. Palpera acromion, tuberculum majus och acromioclavikularleden samt provocera fram indirekt smärta i supraspinatusfästet.

Ortopedstation 1. Palpera acromion, tuberculum majus och acromioclavikularleden samt provocera fram indirekt smärta i supraspinatusfästet. Ortopedstation 1 Din patienten har en tid utan föregående trauma haft svårt att ta ut rörligheten i höger axel på grund av smärta. Möjliga diagnoser är supraspinatustendinit eller artros i acromioklavikularleden.

Läs mer

OSCE ämnesindelat

OSCE ämnesindelat OSCE ämnesindelat 2013-2015 OSCE ämnesindelat 2013-2015... 1 Ortopedi... 2 Hand kirurgi... 7 Kirurgi... 11 Anestesi... 18 Urologi... 22 Hud... 24 Allmänmedicin... 27 Onkologi... 29 Infektion... 35 Reuma...

Läs mer

CYSTEKTOMI INFORMATION DEL 2 (KONTINENT RESERVOAR) 140526

CYSTEKTOMI INFORMATION DEL 2 (KONTINENT RESERVOAR) 140526 CYSTEKTOMI INFORMATION DEL 2 (KONTINENT RESERVOAR) 140526 Du har nu fått instruktioner och lärt dig spola dina katetrar själv. Detta skall du nu sköta själv medan du vistas i hemmet ca 2 veckor, därefter

Läs mer