Kirurgkurs, Termin 8, KI VT-02 Praktiskt prov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kirurgkurs, Termin 8, KI VT-02 Praktiskt prov"

Transkript

1 Kirurgkurs, Termin 8, KI VT-02 Praktiskt prov

2 Kirurgi Utskrivningssamtal Bernhard Sågklinga, en 39-årig timmerman som opererats för ett okomplicerat ljumskbråck (narkos, öppen operation med nät, Novafilsuturer, icke resorberbara) skall skrivas hem. Informera patienten kortfattat inför hemgången (gör det gärna punktvis)

3 Svarsmall Kirurgi utskrivningssamtal Material: Läkare, som även är patient Remiss till röntgen Remiss till suturtagning Remiss konsultation Receptblanketter Sjukskrivningsblanketter Bedömning 1. Berätta om operationen (1) 2. postoperativ smärta, recept värkmedicin (1) 3. suturtagningsremiss och information (1) 4. sjukskrivning, 2 6 veckor (1) 5. förhållningsorder; angående lyft, dusch på sår m.m. (1) 6. komplikationer, som kan inträffa; infektion, blödning (vart vända sig) (1) GK 4/6

4 Kirurgi Nageltrång bedövning Agda har tilltagande värk i höger stortå. Svårt att ha skor på foten. Du inspekterar en rodnad, värmeökad lateral nagelkant/nagelfals. Palpationsöm. Inget pus under nagelbädden. Bedöva patienten och tala samtidigt om vad du gör.

5 Kirurgi Nageltrång bedövning - svarsmall Material: Läkare och korvar instuckna i handskar med nagel och nagelkant rödmarkerade Citanest med och utan adrenalin i styrkorna 0,5 % respektive 1 % Samtliga på kliniken förekommande kanyler och sprutor i olika storlekar Bedömning 1. Allergi (1) 2. Kandidaten skall veta att här är ledningsanestesi lämpligt (1) 3. Kunna välja rätt bland bedövningsmedel, sprutor och kanyler (2) 4. Veta hur man lägger en ledningsanestesi och hur många nerver man bedövar (1) GK 4/5

6 Kirurgi Nageltrång Agda har tilltagande värk i höger stortå. Du inspekterar en rodnad, värmeökad lateral nagelkant/nagelfals. Inget pus under nagelbädden. Du har nu bedövat tån och bedövningen har tagit. Vad gör Du nu?

7 Kirurgi Nageltrång - svarsmall Material: Läkare och patient med rödmarkerad tå laterala nagelkanten Stasslang och peang Königs sax Peang Bentång 2 x 3 kloig pincett Skalpell Hakar (de fyra sist uppräknade tillbehören är felaktiga) Bedömning: 1. Tåstas (1) 2. Rätt instrument (2) 3. Partiell evulsio (2) (Total evulsio = fel!) GK 4/5

8 Kirurgi Bukstatus Agda har idag fått ont i buken. Hon har 37,9 o. Utför ett adekvat bukstatus och tala samtidigt om vad Du gör.

9 Kirurgi Bukstatus - svarsmall Material: Läkare och patient Handskar och slem Blodtrycksmanchett Stetoskop Bedömning: Inspektion (1) Auskultation (1) Perkussion (1) Palpation ytligt och djupt (1) Dunkömhet (1) Pr (1) GK 5/6

10 Kirurgi Böld Agda har fått en knöl på vänster arm sedan två dagar. Knölen smärtar kraftigt. Du inspekterar en halvt mandarinstor mycket palpationsöm rodnad resistens på vänster arms utsida. Vad blir Din åtgärd?

11 Kirurgi Böld - svarsmall Material: Lärare bord och stolar Mandariner - kluvna och klistrade på atrapparmen Op-site Spetsig skalpell Böjd skalpell Spruta och uppdragningsnålar Nålar för bedövning, grov nål för abscesspunktion Odlingsrör och remiss Citanest Receptblock med recept på pc Suturset Bedömning: Bedöva runt abscessen (1) För godkänt krävs att kandidaten väljer en av skalpellerna (1) Skär ovalärt i hela abscessens utbredning (ovalär / rak incision accepteras) (1) Den som väljer suturset eller enbart pc eller odling underkänns (-1) Den som bara punkterar (-1) GK 3/3

12 Urologi På avd finns Karl A. de Meur. Han höftopererades för några dagar sedan och fick en KAD. Den togs bort för ett antal timmar sedan och Karl känner sig nu ordentligt kissnödig. Bladderscan visar 600 ml i blåsan. Enl uppgift var det svårt att sätta KAD redan vid operationen och avdelningens duktiga undersköterska kommer nu och säger att Foley katetern nr 12 verkar fastna just innan den når fram till blåsan. Du ska nu kateteravlasta urinblåsan. A, Välj ut 3 möjliga katetrar att använda och visa/beskriv kort hur Du gör? B, Visa hur Du kuffar en Foley kateter.

13 Urologifråga 1 (Bemannad) Material Foley katetrar 12 o 14Ch (+ några i reserv om studenterna kuffar sönder katetrarna Hematurikateter, ca 22Ch Suprapubiskt kateter set Tappningskateter rak, ca 12Ch Tappningskateter Tieman, ca 12Ch Kuffad Tiemankateter, ca 12 Ch Gelspruta Sterilt vatten ampull Kuffspruta 10ml Kateterpåse NaCl spolpåse med aggregat Svar: Svarsalternativ: A, Kuffad/okuffad kateter med tiemann spets / supra pubisk kateter / mer gel och därefter rak Foleykateter/Nelatonkateter möjligen gå upp lite i storlek Kuffad kateter att föredra men okuffad kan ej betraktas som fel. Beskrivningar: Tiemann (kuffad eller okuffad) spetsen riktad i första hand mot navel (framåt) katetern fastnar ej i uretras dorsala del i prostata (2) Suprapubisk säker metod ringa risker stick före med intramusk nål/spinalnål och aspirera. Beskriv kort hur nålen riktas (rakt ner eller i riktning snett netåt) (2) Rak kateter (kuffad eller okuffad) mer gel och pat som kan slappna av kan ofta leda till att katetern trillar på plats. Man kan gå upp något i storlek för att få mer stadga på katetern. (2) B, Markera att vätska dras upp i kuffsprutan och ska sedan kunna kuffa katetern med luft enl mängd angiven på katetern. Kunna visa var på katetern ballongvolymen finns tryckt (distala änden, på kuffventilen eller på påskopplingsstycket). (2) GK 5/8

14 Urologifråga 2 (Obemannad) Du har på utmärkt sätt satt en KAD på Karl A. de Meur, vars prostata inte palperas alldeles normal. Fråga: Palpera prostatamodellerna nr 3,5,6 ( rotera på modellerna med ratten uppe på toppen skåran mot resp siffra) och beskriv kort med ord vad Du känner och rita gärna på skissen Dina palpationsfynd. Nummer på prostata palpations attrapp Kort beskrivning av prostata palpations fynd. Konsistens, resistenser, symmetri, avgränsning Marker a på schablo nen ev palp fynd Namn Ta med Dina skrivna svar till nästa station! Skriv namn på blanketten!

15 Urologifråga 2 (Obemannad) Material MSD prostataplapations atrapp (SöS o DS har 2, HS 1 och KS 1) Kontrollera att modellerna inte lossnat limma fast! Gör tydlig markering så att studenterna förstår hur de skall rotera modellerna (fyll i skåran med spritpenna och gör siffrorna tydliga) Tejpa ihop locket med botten så att inte studenterna öppnar lådan Svarsblanketter med förritade rutor och prostata kontur Svar: Figur och / eller skriven text som beskriver: 1, Konsistens/resistens. (hårt/hårda partier) (3) 2, Symmetri / assymetri. (Grov storleksuppfattning.) (3) 3, Avgränsning (växt i vesica seminalis) (3) GK 5/9

16 Ortopedi Knäpunktion Bengt, har skadat höger knä vid slalomåkning. Knät svullnade kraftigt direkt efter skadan. Du kan inte undersöka knät p g a svullnad och smärtor utan beslutar Dig för att punktera knät. Utför en knäpunktion och tala samtidigt om vad Du gör

17 Svarsmall Ortopedi - knäpunktion Material: Lärare och knäpunktionsatrapp Sterilt avtvättningsset Sterila handskar Lokalanestesi Punktionsset för knäpunktion Bedömning 1. Steril avtvättning (1) 2. Sterila handskar (1) 3. Lokalanestesi (1) 4. Punktion med 4 grov nål i (1) 5. Övre laterala kvadranten (1) GK 4/5

18 Ortopedi Knästatus Bengt, som skadat sitt knä vid slalomåkning idag har efter punktion av knät mindre ont och Du kan nu undersöka knäfunktionen. Utför ett knästatus och tala samtidigt om vad Du gör.

19 Svarsmall Ortopedi - knästatus Material: Läkare och patient Bedömning 1. Inspektion (1) 2. Palpationsömhet (1) 3. Rörelseomfång (1) 4. Stabilitet i frontalplan; vackling (1) 5. Stabilitet i sagittalplan; lachman och ev. draglåda (1) 6. Menisktester; Steinmann (1) GK 4/6

20 Ortopedi Ryggstatus Britta 49 år, har fallit i en brant trappa. Hon kommer till akutmottagningen i ambulans. A: Utför ett ryggstatus och tala samtidigt om vad Du gör. B: Vad visar patientens röntgenbild? Diagnos?

21 Svarsmall Ortopedi - ryggstatus Material: Läkare och patient Säng eller brits Reflexhammare Röntgenbild och OH-projektor eller fönster att fästa röntgenbilden på Bedömning 1. Diagnos. Kotkompression L I (2) 2. Rörelseomfång (1) 3. Dunkömhet (1) 4. Neurologi, reflexer (1) 5. Sensibilitet (1) 6. Motorik (1) GK 5/7

22 Ortopedi Handstatus Bo, 32 år, har skadat sin högra hand i en bilolycka. Handen är svullen över handryggen, men utan sår. A: Hur undersöker Du handen? B: Röntgen utförs av handen, se bifogad röntgenbild. Diagnos?

23 Svarsmall Ortopedi - handstatus Material: Läkare och patient Bedömning 1. Distalstatus; a. sensibilitet (1) b. motorik (1) c. cirkulation (1) d. bedöma rotationsfelställning (1) 2. Diagnos, metacarpalfraktur MC IV (1) GK 4/5

24 Anestesi Relativ hypovolemi i samband med bedövning, tryckfall och hypoxemi. Allmänt om denna uppgift: Scen: Förberedelserum på operation, kandidaten är vikarierande narkosläkare. Patienten är en äldre liten dam som nyss (4 minuter sedan) fått en spinalbedövning lagd då man avser operera en collumfraktur. Statist som spelar vår patient klagar över illamående och att hon känner sig svimfärdig. Pulsoximeter kopplad, lapp visar saturation 85%. Ett dropp (ringeracetat 1000 ml) är kopplat i perifer ven på arm, det har gått in bara 300 ml. Narkossköterskan har just fått springa till akuten på ett larm, det är jourtid. Av narkoskurvan framgår: Marcain spinal 3 ml lagd i L2-L3 nivå. Blodtryck innan bedvöning och en gång efter denna 140/90 mm Hg, hjärtfrekvens 70 per min. En notering 4 minuter efter spinal med blodtryck 75/45 och puls 90 per minut. Pil markerar i tiden på narkoskurvan när scenen utspelar sig i relation till lagd spinal. Utrustning mm: Statist och bedömare Narkoskurva Pulsoxymeter, påklistrade siffror 85 % Syrgas finns att tillgå (mask) + Mask och blåsa Några preparat att välja på: Neostigmin Narcanti Efedrin Atropin Adrenalin

25 Fråga kandidaten: Vad gör du nu? Rätta åtgärder: Ge efedrin 5 (10-15) mg iv 1 poäng Sätter fart på vätskan iv 1 poäng Sätter syrgas på mask eller grimma. 1 poäng Godkänt: 2 poäng av tre möjliga. Kommentar: Kandidaten måste förstå det grundläggande problemet, relativ hypovolemi efter bedövning som påverkat sympatikustonus i nedre kroppshalvan. Blodtrycksfallet och låg hjärtminutvolym har också påverkat syresättningen. Därav följer att vätska, efedrin och syrgas skall ges

26 Praktiska provet VT-02, Anestesiuppgift #1 Instruktion till statist Du agerar äldre liten dam som nyligen (4 minuter sedan) fått en spinalbedövning lagd. Nu har blodtrycket sjunkit, du är illamående och svimfärdig vilket Du säger 2 gånger. All övrig information finns på narkoskurvan, sjuksköterskan fick springa iväg på larm. Kandidaten är vikarierande narkosläkare. På direkta frågor får Du svara jakande att benen känns tunga, visa att Du inte kan lyfta dem från underlaget, att armar och överkropp känns som vanligt.

27 Praktiska provet VT-02, Anestesiuppgift #1 Instruktion till kandidat Anamnes: Äldre liten dam som nyss (4 minuter sedan) fått en spinal lagd på jourtid för en collumfraktur. Nu är något inte så bra längre, trycket faller bland annat. Du är vikarierande narkosläkare, narkossköterskan tycker att patienten mått bra fram till nu. Narkossköterskan sprang just till akuten på ett larm, varför anamnes finns mest på anestesijournalen. Vad gör du nu?

28 Praktiska provet VT-02, Anestesiuppgift #1 Instruktion till bedömare Du bedömer kandidatens agerande i ett rum med statist nyligen fått spinal på jourtid. Statisten klagar på illamående och att hon känner sig svimfärdig sedan någon minut. All information finns på narkoskurvan, sjuksköterskan fick springa iväg på larm. Tanken är att kandidaten dels skall extrahera väsentlig information från kurvan (typ av anestesimedel givna, tidpunkter för dessa, och dessutom komma fram till att man givit för lite vätska). Kandidaten är vikarierande narkosläkare. Du frågar kandidaten: Vad gör Du nu? Rätt svar: Ge efedrin 5 (10-15) mg iv 1 poäng Sätter fart på vätskan iv 1 poäng Sätter syrgas på mask eller grimma. 1 poäng Godkänt: 2 poäng av tre möjliga. Kommentar: Kandidaten måste förstå det grundläggande problemet, relativ hypovolemi efter bedövning som påverkat sympatikustonus i nedre kroppshalvan. Blodtrycksfallet och låg hjärtminutvolym har också påverkat syresättningen. Därav följer att vätska, efedrin och syrgas skall ges.

29 Praktiska provet VT-02, Anestesiuppgift #2 A-HLR Allmänt om denna uppgift: Scen: A-HLR docka, som kan demonstrera egenandning och puls. I denna situation skall andning och puls saknas. Venflon i handen där det går ett Rehydrex dropp. Ett EKG är kopplat och visar kammarflimmer. Undersköterska finns på plats. Undersköterskan har kopplat EKG och säger han slutade just prata och på EKG får jag bara fram störningar Anamnes till kandidat: Denne 55-årige man med känd angina pectoris opererades igår för en höftfraktur. Han klagar över bröstsmärtor andra dagen postoperativt och har just innan Du kommer in i rummet plötsligt blivit okontaktbar. Utrustning mm: A-HLR docka och bedömare Defibrillator Mask och blåsa Rehydrexdropp kopplat till PVK Sprutor med Adrenalin, Atropin, Nacl En flaska Tribonat Infusionsaggregat En ampull Xylokard. Fråga till kandidaten: Vad gör du nu?

30 Praktiska provet VT-02, Anestesiuppgift #2 Instruktion till statist Du agerar bredvid en A-HLR docka, vi avser att testa om kandidaten lärt sig att man ska defibrillera direkt vid kammarflimmer. Utrustning för injektioner intravenöst och hjärtåterupplivning finns på rummet. Vår tanke är att A-HLR dockan är av den typ som kan visa andning och puls, i den här uppgiften ska patienten (dockan) ha förlorat egenandning och puls. Din roll är att spela undersköterska som just kopplat upp EKG på patient som blivit okontaktbar på vårdavdelning dagen efter en ortopedisk operation. På skärmen skall ett kammarflimmer visas när kandidaten kommer in i rummet, och Du skall spela orolig och undrande medan Du påstår att han slutade just prata och på EKG får jag bara fram störningar. Om kandidaten frågar vad som hänt får Du ge information att patienten plötsligt blivit okontaktbar strax innan uppkoppling av EKG, och att Du inte vet riktigt vad som hänt. Kandidaten ska själv komma fram till att andning och puls saknas, och att skärmen faktiskt visar kammarflimmer och inte störningar. Kommentar: Kandidaten testas att göra egna bedömningar. Om Du som undersköterska skulle säga patienten har kanske kammarflimmer blir uppgiften för enkel.

31 Praktiska provet VT-02, Anestesiuppgift #2 Instruktion till bedömare Du bedömer kandidatens agerande i ett rum med statist undersköterska bredvid en A-HLR docka, vi avser att testa om kandidaten lärt sig att man ska defibrillera direkt vid kammarflimmer. Utrustning för injektioner intravenöst och hjärtåterupplivning finns på rummet (se bilaga). Vår tanke är att A- HLR dockan är av den typ som kan visa andning och puls, i den här uppgiften ska patienten (dockan) ha förlorat egenandning och puls. Vi spelar upp en situation där undersköterska just kopplat upp EKG på patient som blivit okontaktbar på vårdavdelning dagen efter en ortopedisk operation. På skärmen skall ett kammarflimmer visas när kandidaten kommer in i rummet, och undersköterskan skall spela orolig och undrande medan hon/han påstår att han slutade just prata och på EKG får jag bara fram störningar. Du frågar kandidaten: Vad gör Du nu? Om kandidaten frågar vad som hänt får kandidat bara information att patienten plötsligt blivit okontaktbar strax innan uppkoppling av EKG, och att ingen vet riktigt vad som hänt. Kandidaten ska själv komma fram till att andning och puls saknas, och att skärmen faktiskt visar kammarflimmer och inte störningar.

32 Bedömning av kandidats insatser: Kontrollerar medvetande 1 poäng Kontrollerar puls 1 poäng Kontrollerar andning 1 poäng Handventilerar A-HLR dockan 1 poäng Varnar: bort från patienten, jag defibrillerar 1 poäng Laddar 200 Joule 1 poäng Defibrillerar 1 poäng Godkänt 5 poäng. Kommentar: Direkt från A-HLR schemat. Kandidaten testas också att göra en egen bedömning. Om undersköterskan skulle säga patienten kanske har kammarflimmer blir uppgiften för enkel. Utan defibrillering kan inte kandidaten godkännas.

33 Instruktion till kandidat Anamnes: Patienten med känd angina pectoris opererades igår för en höftfraktur. Han klagar över bröstsmärtor andra dagen postoperativt och har plötsligt blivit okontaktbar. Undersköterskan har sedan kopplat EKG precis innan Du kommer in i rummet. Vad gör du nu?

34 Röntgen 1 Pelle Fix, en 32 årig cementarbetare inkommer sent på kvällen till akuten med ont i magen av intervallkaraktär, illamående och kräkningar. Han är appendicit opererad. För övrigt väsentligen frisk. Pelle skickas till röntgen för en buköversikt. 1 Vad ser du? 2 Vad är orsaken till detta fynd?

35 Svarsmall röntgen 1 Material Lärare Röntgenbilder, buköversikt Svar: 1 Gas-vätske nivåer i tunntarm (1) 2 Ileus, mekanisk (1) GK 2/2

36 Röntgen 2 Patient med plötsligt debuterande andningsbesvär. Vad visar lungröntgen?

37 Svarsmall Röntgen 2 Obemannad station med svarsblankett Material: Röntgenbild som visar pneumothorax Svar: För godkänt krävs: Pneumothorax (1) GK 1/1

38 Svarsmall Röntgen 2. Bilden visar Namn Lägg lappen upp och ner i lådan utanför rummet

39

40

Praktiskt prov. Kirurgkursen HT-2002

Praktiskt prov. Kirurgkursen HT-2002 Praktiskt prov Kirurgkursen HT-2002 Kirurgi 1 Thoraxtrauma. Bemannad kontroll En trettiofemårig kvinna har ramlat från en stege och slagit i höger thoraxhalva. Hon har en revbensskada. Hon är lungröntgad.

Läs mer

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum:

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum: Ta med denna broschyr vid inskrivning & inläggning! Kirurgi (Slutenvård) Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett Inläggnings datum: Operations datum: 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Till Dig som skall få en höftledsprotes

Till Dig som skall få en höftledsprotes Till Dig som skall få en höftledsprotes Innehållsförteckning INFÖR OPERATIONEN Förundersökning.. 4 Hjälpmedel - Förskrivningshjälpmedel.. 5 - Egenvårdsprodukter. 5 - Var kan jag låna/köpa hjälpmedel?..

Läs mer

BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND

BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND Den här informationen vänder sig till dig som ska opereras på kirurgiska

Läs mer

Till dig som skall genomgå en höftledsoperation på lasarettet i Motala

Till dig som skall genomgå en höftledsoperation på lasarettet i Motala Till dig som skall genomgå en höftledsoperation på lasarettet i Motala Tag med dig broschyren till inskrivningsbesöket och till vårdavdelningen inför din operation. Inskrivningsbesök: Klockslag: 07:45

Läs mer

Till Dig som skall få en knäledsprotes

Till Dig som skall få en knäledsprotes Till Dig som skall få en knäledsprotes Innehållsförteckning INFÖR OPERATIONEN Förundersökning.. 4 En tobaksfri information... 5 Hjälpmedel 5 På ortopedavdelningen. 6 Att tänka på.. 7 Duschinformation.

Läs mer

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Tag med Dig broschyren till inskrivningsbesöket och till vårdavdelningen inför Din operation Inskrivningsdag: Klockslag:

Läs mer

Att ge en njure. en informationsbroschyr om njurdonation

Att ge en njure. en informationsbroschyr om njurdonation Att ge en njure en informationsbroschyr om njurdonation Utarbetad av Annette Lennerling, med dr, patientkoordinator i samråd med Gunnela Nordén, docent, överläkare, Ulla-Maj Andersson leg sjuksköterska,

Läs mer

SMAKEN AV VATTEN En antologi om god vård, bemötande och etik

SMAKEN AV VATTEN En antologi om god vård, bemötande och etik SMAKEN AV VATTEN En antologi om god vård, bemötande och etik Smaken av vatten En antologi om god vård, bemötande och etik Redaktör, Ulla Hanson Green Qulturum 2008 ISBN-nummer 978-91-976015-4-2 Redaktion

Läs mer

Ny knäled. Information till dig som skall opereras. Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket

Ny knäled. Information till dig som skall opereras. Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket Ny knäled Information till dig som skall opereras Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket Broschyren är framtagen av: Sjuksköterskor: Jenny Hempel, Anita Fredriksson, Marita Hedberg. Sjukgymnaster:

Läs mer

Ny höftled. Information till dig som ska opereras. Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket

Ny höftled. Information till dig som ska opereras. Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket Ny höftled Information till dig som ska opereras Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket Innehållsförteckning Viktiga datum...1 I väntan på operationen...2 Sjukhusvistelsen i korthet...3 Utskrivningskriteriet...3

Läs mer

Region Skånes Prehospitala Enhet Del R Räddningstjänst november 2013

Region Skånes Prehospitala Enhet Del R Räddningstjänst november 2013 Region Skånes Prehospitala Enhet Del R Räddningstjänst november 2013 R1) En person får hjärtstopp när han tankar bilen. Vilken säkerhet måste du iaktta med de nya defibrillatorerna innan du defibrillerar?

Läs mer

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN R A G N I N V Ö H C TIPS O Boken m o g i d för D H D A Den här boken tillhör: Lena Westholm Innehåll 1. TESTA DIG SJÄLV tips för att må bättre Hur är min ADHD? 2 Vanliga känslor när man har ADHD 3 Saker

Läs mer

Författare: Emma Högström

Författare: Emma Högström Författare: Emma Högström I samarbete med: Maria Castedal, William Bennet, Anette Lennerling, Styrbjörn Friman, Maria Holmberg, Kerstin Fredriksson, Gunilla Hallste, Elisabet Forsell Producerad med finansiellt

Läs mer

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-11-01 2014-12-31

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-11-01 2014-12-31 Handläggare: Louise Skantze PaN 2015-02-03 P 14 ANMÄLAN 2015-01-20 PaN A1501-00010-55 Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-11-01 2014-12-31 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över ärenden

Läs mer

Att straffa sig själv av Peter Strang

Att straffa sig själv av Peter Strang Att straffa sig själv av Peter Strang Jag är dubbelspecialist inom allmän onkologi och gynekologisk onkologi och är idag professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet, samt verksam som överläkare

Läs mer

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen En skrift från Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, 2011 Hjärtat kroppens blodpump Hjärtat är en muskel som pumpar cirka 90 000 gånger per dygn för att få ut syresatt

Läs mer

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007 Specialistexamen i neurologi LUND 26-27 april 2007 Skriv tydligt, klart och koncist! NAMN: 1 1. Om ögonmotorik och neurooftalmologi: a. Vid undersökning av en 25-årig kvinna med migrän utan aura konstaterar

Läs mer

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken och som inte bor i Stockholms län Datum: Tid: Övrigt: DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD VÄLKOMMEN TILL DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD. DIN DELAKTIGHET. Vår filosofi

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING VÄLKOMMEN till en för KS, HS och DS/Sachs gemensam SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING Onsdagen den 2 december 2009 kl 09.00 13.00 (inkl rättning/genomgång) Namn:... Max: 122 p Godkänt: 81

Läs mer

Jag är visst smart! säger Patrik

Jag är visst smart! säger Patrik Jag är visst smart! säger Patrik Nu är mamma arg igen. Hon är nästan alltid arg på mig. Igår var hon arg, och hon blir säkert arg imorgon igen. Det är inget roligt. Idag är ingen bra dag. Imorse glömde

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

Fina fötter. - förebyggande fotvård

Fina fötter. - förebyggande fotvård Fina fötter - förebyggande fotvård Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg Telefon: 08-564 82 1 00, Fax: 08-564 821 39 Pg: 481 31 35-3, Bg: 332-4373 info@diabetes.se, www.diabetes.se Text:

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som:

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som: ATT FÅ EN PACEMAKER Vad är en pacemaker? En pacemaker är en liten apparat som hjälper hjärtat att hålla en jämn rytm. Den vanligaste anledningen till att man får en pacemaker är att man har för långa pauser

Läs mer

Ryggsträckare Högskolan på Gotland

Ryggsträckare Högskolan på Gotland Ryggsträckare Högskolan på Gotland 2010/ 09 Examensarbete Författare: Therese Henriksson Avdelningen för Industriell design Handledare: Bo Löfgren Katinka Kundler Lena Lorentzen Titelblad Utbildning: Design

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

Ny höftled. Information till dig som skall opereras. Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket

Ny höftled. Information till dig som skall opereras. Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket Ny höftled Information till dig som skall opereras Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket Broschyren är framtagen av: Sjuksköterskor: Jenny Hempel, Anita Fredriksson, Marita Hedberg. Sjukgymnaster:

Läs mer