Ortopedstation 1. Palpera acromion, tuberculum majus och acromioclavikularleden samt provocera fram indirekt smärta i supraspinatusfästet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ortopedstation 1. Palpera acromion, tuberculum majus och acromioclavikularleden samt provocera fram indirekt smärta i supraspinatusfästet."

Transkript

1 Ortopedstation 1 Din patienten har en tid utan föregående trauma haft svårt att ta ut rörligheten i höger axel på grund av smärta. Möjliga diagnoser är supraspinatustendinit eller artros i acromioklavikularleden. Palpera acromion, tuberculum majus och acromioclavikularleden samt provocera fram indirekt smärta i supraspinatusfästet.

2 Ortopedstation 1 Svarsmall Bemannad station. Utrustning: Adekvat avklädd försöksperson. Palpation av acromion Palpation av tuberculum majus Palpation av acromioclavikularleden Abduktion/utåtrotation av armen mot motstånd 1p 1p 1p 1p Godkänt: 3 av 4 Studentens namn. Global bedömning Icke-godkänt Godkänt Utmärkt

3 Ortopedstation 2 Patienten, som är i 35-års åldern, sökte för en dryg vecka sedan på vårdcentralen pga akut lumbago. Smärtan i ländryggen har blivit bättre, men i stället har han fått en tilltagande smärta som strålar ut i höger ben. Patienten har svårt att precisera exakt smärtutbredning, men tycker att det pirrar i dig 4 och 5. Du misstänker att patienten har ett diskbråck. Gör en adekvat neurologisk undersökningav L4, L5 och S1 för att komma vidare i diagnostiken!

4 Ortopedstation 2 Tidsåtgång: 5,5 min Svarsmall: Bemannad station Adekvat avklädd försöksperson Reflexhammare Studenten ska genomföra en neurologisk undersökning avseende sensorik, motorik och reflexer samt utföra ett Lasegue s test. sensorik motorik reflexer poäng L4 med malleolen Knäextension patellar 3 L5 mellan dig 1 och 2 stortåextension 2 S1 laterala fotranden plantarflexion achillles 3 Lasegue s test 1 Godkänt: 7 av 9 Studentens namn. Global bedömning Icke-godkänt Godkänt Utmärkt

5 Ortopedstation 4 (Obemannad lappen trycks upp i 50 exemplar) Pelle som är i 20-års åldern har festat i helgen och söker på akuten på söndag morgon. Han har skadat sin högra hand som är rejält svullen och öm över handryggen. Du har skickat patienten på röntgen och granskar nu bilderna. Vad visar röntgen? 4 olika gipsar finns framlagda. Vilken väljer Du? Skriv ned dina svar nedan och ta med Dig lappen till nästa station! Svar: A/ Diagnos B/ Behandling enligt alternativ: NAMN

6 Ortopedstation 4 Svarsmall Obemannad station Utrustning: Röntgenskåp och röntgen av hand med subcapitulär MC V fraktur. 4 olika fixationsalternativ: Rak gipsskena över dig 4 och 5 Gipsskena som fixerar alla 4 fingrar Radiusskena Rätt utformad gipsskena med 90 grader flexion i MCP och raka fingrar. Rätt diagnos (1p) Väljer rätt gips (1p) Godkänd: 2/2 Studentens namn. Global bedömning Icke-godkänt Godkänt Utmärkt

7 1 Praktiskt prov HT-04. Anestesi 12 min. 1. STUDENTANVISNING Du är jour på anestesin. De söker på Dig ifrån akuten och berättar att de har fått in en man född-48. (App opererad 94, ua) som sökt akut pga intervallsmärtor i buken. Kirurgen har bedömt patienten och vill operera så fort som möjligt. Patienten har erhållit Morfin mot smärtorna. Nu vill hon att Du kommer ner och bedömer patienten inför operation. Dina uppgifter är att: 1. premedicinskt bedöma och optimera patienten för operation ur anestesiologisk synvinkel samt 2. så småningom välja och påbörja en lämplig anestesi. Beskriv hur Du går till väga!??anamnes får Du av patienten??status får Du av bedömaren. Fråga efter de fynd Du vill ha reda på! LYCKA TILL! Namn:

8 2 2. INSTRUKTION TILL LÄRARE A. Allmänt om uppgiften/patienten. Kl är Patienten som kommit in på akuten har intervall smärtor i buken och bedöms ha ett mekaniskt ileus. Är tidigare app opererad. Anestesiförlopp ua. Han har en rosa nål i vänster hand men inget dropp. Saturationsmätare är kopplad och visar 97%. Han är frisk. 0 allergier. Buksmärtorna började för ca 2 dygn sedan och har accentuerats betydligt sista timmarna. Patienten har kräkts litervis och har inte fått behålla någonting sedan 16-tiden igår. Han har inte kissat sedan imorse och tyckte då att det var mindre och mörkare urin än vanligt. Status: Puls 108 RR, BT 150/90. Pulm: Vesikulära andningsljud bilateralt. Torra slemhinnor, nedsatt hudturgor. Vikt 70 kg, längd 180 cm. Temp 38 grader. Hb 152, K 3.5, Na 144, Krea 122, LPK 14.6, CRP 12. Patienten bedöms som relativt stabil och frisk och bör därför kunna tas till operation för explorativ laparotomi inom ca 1-max 1,5 h.

9 3 B. Instruktion till stationsansvarig På akuten Du bedömer kandidatens agerande i ett rum med en statist = patient på akutmottagningen. Patienten är vaken och kan svara på frågor. Kandidaten bör snabbt komma fram till att ileus och dehydrering föreligger. Anamnes skall tas: tid sjukdomar, aktuell medicinering (i detta fall 0), duration av aktuellt sjukdomsförlopp. Tecken på dehydrering (oliguri, törst, kräkningar) skall identifieras. Allergi, tidigare anestesiförlopp bör efterfrågas (2 p) Status skall inkludera: AT: Slemhinnor, hudturgor, saturation. Cor/pulm/ puls/blodtryck. Mallampati. Ev palpera buken (2 p) Åtgärd:?? Ordinera adekvata blodprover (Hb, Na, K, Krea, CRP, LPK. (Ev klorider, standardbikarbonat, EKG.) (1 p)?? Förse patienten med minst 1 grov infart (grön eller större) (1 p).?? V-sond bör sättas! (1 p)?? Ordinera adekvat uppvätskning: Kandidaten skall förstå att kristalloider (tex Inf. Ringer-Acetat och/eller Inf. Natriumklorid 0,9 % med tanke på kräkningarna) är en bra början (2 p). Minst två liter kristalloid vätska bör ha gått in i patienten före anestesi start (2 p). Fortsatt rehydrering under operation. Kolloid kan övervägas i samband med anestesin. Som bedömare ger Du dessutom adekvata svar på de statusfynd som kandidaten efterfrågar.

10 4 På operation Kandidaten skall välja generell anestesi med crash induktion /RSI! (1 p) Tillvägagångssättet för RSI skall redogöras för (3 p):?? Natriumcitrat?? Höjd huvudända?? Suga i sonden (Sätta en om de inte gjordes på akuten)?? Preoxygenering (3 min)?? Diprivan + Celocurin?? Crickoid tryck?? Intubera, kuffa, släpp crickoid trycket?? Ventilera.?? Lyssna på lungorna/kontrollera tubläge. Fortsatt rehydrering. Kontroll av blodprover.

11 5 3. Bedömning och utrustning Bedömning: Centralt är att förstå att patienten har ileus och är dehydrerad. Det föreligger stor risk för aspiration i samband med anestesiinduktion varför crash induction /RSI ska användas. Utan dessa insikter bör man överväga att underkänna studenten. Poäng för olika delmoment finns inom parentes i texten ovan. Max poäng är 15, minst 10 krävs för GK. Utrustning ( akuten ):?? Stetoskop?? Blodtrycksmanschett och pulsoximeter med påklistrade siffror?? Olika infarter och V-sonder att välja mellan?? Vätskor: Ringeracetat, NaCl, Voluven/Macrodex (inkl Promiten), Glukos 5-10%. Ev. droppaggregat kopplade. Poäng: (max 15 p,? 10 p GK) Global bedömning Icke-godkänt Godkänt Utmärkt

12 6

13 Kirurgi 1 Halsstatus Studentanvisning Du sitter på endokrinmottagningen och får träffa denna patient. Hon kommer på remiss från husläkaren under diagnosen hyperthyreos. Utför ett adekvat status med tanke på diagnosen hyperthyreos och tala samtidigt om vad Du gör.

14 Kirurgi 1 Halsstatus Lärarinstruktion Tidsåtgång 5,5 minuter Läkare + försöksperson 1 dricksglas samt en flaska vatten till försökspersonen Bedömning Thyroideapalpation Kontrollera hjärtfrekvens Kontrollera fingertremor Kontrollera ögonsymptom 3 p 1 p 1 p 1 p Godkänd: 4/6 Studentens namn. Global bedömning Icke-godkänt Godkänt Utmärkt

15 Kirurgi 2 Sårskada Studentinstruktion Denna patient har ett 8 mm stort naevus på buken till höger om naveln. Hon tycker att det har kliat och vuxit något sedan förra sommaren och önskar att få det avlägsnat. Visa på teckningen hur Du gör och berätta:?? Hur djupt Du skär?? Hur Du suturerar?? Hur Du handlägger patienten efter sutureringen?? Sätt en sutur

16 Huvud. O Navel Fötter

17 Kirurgi 2 Lärarinstruktion Tidsåtgång 5,5 minuter Läkare Rekvisita: Ark med uppritad buk och 8 mm stor prick. Kopieras i 40 exemplar Skalpell och färgpenna PAD-burk Bild på Langerhanslinjer Suturer, nålförare, pincett, sax och arm eller liknande för att sy i Bedömningsmall:?? Båtformad incision med längden 3 4 x bredden 1p?? Snittet läggs vinkelrätt mot huden 1p?? Snittet läggs horisontellt (Langerhans linjer) 1p?? Skär ned till subcutana fettet 1p?? Sänder för PAD 1p?? Berättar hur länge suturerna ska vara kvar 1p?? Kontrollera suturen genom att debridera den 1 p Godkänt 5/7 Studentens namn. Global bedömning Icke-godkänt Godkänt Utmärkt

18 Kirurgi 3 Studentinstruktion Patienten har ramlat och slagit i bakhuvudet. Möjligen varit avsvimmad. Har nu huvudvärk och yrsel. Du misstänker commotio. Utför ett neurologstatus

19 Kirurgi 3 Tidsåtgång 5,5 minuter Lärarinstruktion Läkare + försöksperson Medtag till stationen: Blodtrycksmanchett, stetoskop, reflexhammare och ficklampa Bedömningsmall Vakenhetsgrad (eller GCS) Orientering (tid, rum, person) Neurologstatus: Ögonmotorik Pupillreflex Armreflexer Benreflexer Babinski BT och puls 1p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p 1 p Godkänd 6/8 Studentens namn. Global bedömning Icke-godkänt Godkänt Utmärkt

20 Röntgen 1 En kvinna inkommer med sin äldre man. Hon tycker att mannen uppträtt lite underligt den senaste tiden, bland annat skriver han bokstäver ovanpå varandra. Det framkommer att mannen ramlat och slagit i huvudet för 1 månad sedan. Skriv röntgenremis på vilken undersökning Du beställer och ange frågeställning (en pappersremiss och en penna ligger framför kandidaten) Efter det att kandidaten fyllt i remissen visas en bild. Vad ser Du på undersökningen?

21 Röntgen 1 Tidsåtgång 5,5 minuter Lärarinstruktion En remiss och penna ligger framför kandidaten och skall fyllas i markerade fält. På remissen skall kandidaten skriva vilken undersökning hon/han beställer och vilken frågeställning, När kandidaten fyllt i remissen skall en bild CT skalle visas och kandidaten skall besvara frågan: Vad ser Du på bilden. Material: 50 st röntgenremisser och pennor En CT skalle Röntgenskåp Bedömning: Frågeställning: intrakraniell blödning 1 Modalitet: CT ( MR = fel) 1 Svar på röntgenbild: Subdural haematom 1 GK 2/3 Studentens namn. Global bedömning Icke-godkänt Godkänt Utmärkt

22 Röntgen 2 Ange namn på strukturer som är markerade på bilderna Studentens namn.

23 Röntgen 2 Tidsåtgång 5,5 minuter Obemannad tryck upp svarsmallen i 50 exemplar M psoas konturer på buk 1 Gallstenar på ultraljud 1 Vid choledochus på ERCP bild 1 v. cava sup på lungbild 1 calyx på urografi eller liknande 1 aorta med aneurysm på CT 1 GK 5/6 Studentens namn. Global bedömning Icke-godkänt Godkänt Utmärkt

24 Praktiskt Prov HT 04 Kirurgi Information till studenten Du är dagjour på akutmottagningen. Patienten sökte akut igår och återkommer nu. Gårdagens journal: Besöksorsak: Buksmärtor Tidigare sjukdomar: Väsentligen frisk. Aktuellt: Idag fått buksmärtor mitt i buken. 0 illamående. Kunnat äta. Avföring i morse. 0 miktionsbesvär. Vaknade med smärtan som främst är molande. Status: AT: Väsentligen gott. Afebril. Cor/Pulm fys u.a. Buk: Mjuk, lätt öm i epigastriet och runt naveln. Sammanfattningsvis: Oklara buksmärtor. U-sticka u.a. Lever- och infektionsprover: u.a. Uppmanas att återkomma om utebliven förbättring eller vid försämring. Dagens journalblad visar: Temp. 37,8. BT 120/80. Urinsticka: Hb 1+, nitro: 0, vita 0.?? Ta adekvat anamnes?? Gör bukstatus i den omfattning som du finner lämplig?? Informera patienten om preliminär diagnos och den omedelbara handläggningen

25 Praktiskt Prov HT 04 Kirurgi Information till stationsansvarig Du sitter med i rummet (eller titta via monitor beroende på lokala omständigheter). Din uppgift är att bedöma om studenten: 1. Skapar god kontakt med patienten 2. Tar adekvat anamnes för akut buk 3. Gör adekvat status. Bukstatus (inspektion, auskultation och/eller perkussion, ytlig och djup palpation samt informerar om per rektum-undersökning) 4. Informerar patienten dvs. resonerar adekvat och använder för patienten begripliga termer. Berättar om inläggning och om eventuell provtagning och bilddiagnostik. 5. Sammanfattar och säger adjö. För godkänd station skall studenten nöjaktigt ha genomfört punkterna 1-5. Bemanning: 1 läkare till varje station d v s 2 totalt för hela provet 1 SP till varje station d v s 2 totalt för hela provet Utrustning att ta med till stationen: Handskar Glidslem Stetoskop BT-manchett Ficklampa Reflexhammare Undersökningsbrits finns i rummet

26 Praktiskt Prov HT 04 Kirurgi Information till stationsansvarig. Namn: Namn på student: Standardiserad patient (SP) sitter i rummet. Du träffar studenten utanför rummet och ger henne/honom den skriftliga instruktionen och förklarar att detta är ett undersökningsrum och att i rummet finns en patient. Du kan med fördel också säga att studentens uppgift är att ta anamnes, status och förklara för patienten vad som skall hända nu. Antingen går ni tillsammans in i rummet, studenten går till patienten och du sätter dig på en observatörsstol som med fördel är placerad på samma sida av rummet som SP sitter så att du ser studenten, eller så går studenten in i rummet och du tar plats framför TV-monitorn. När tiden är ute går studenten ut ur rummet och vidare till nästa station. Du fyller i checklistan (se nedan) och gör en global bedömning av studenten. Du kan givetvis fylla i checklistan kontinuerligt under samtalet. Gör en bedömning avseende om studenten Skapar god kontakt med patienten ja nej kan ej bedöma Tar adekvat anamnes ja nej kan ej bedöma Smärtanalys, illam. Avföring/miktion ja nej kan ej bedöma Gör adekvat status: Ber pat peka på PM ja nej kan ej bedöma Tittar på ansiktet vid palpation ja nej kan ej bedöma Inspektion ja nej kan ej bedöma Bråckportar ja nej kan ej bedöma Ausk. och/eller perkussion ja nej kan ej bedöma Buk: ett ytligt varv ja nej kan ej bedöma Buk: ett djupt varv ja nej kan ej bedöma Buk: dunkömhet ja nej kan ej bedöma PR stud ska påpeka att pr ska göras ja nej kan ej bedöma Informerar pat om vad det kan vara ja nej kan ej bedöma Beslutar om inläggning ja nej kan ej bedöma Sammanfattar ja nej kan ej bedöma Säger adjö ja nej kan ej bedöma Ringa in en siffra: Global bedömning Ej godkänt Godkänt Utmärkt

27 Praktiskt Prov HT 04 Kirurgi Information till SP Du är tidigare frisk. Ej tidigare sjukhusvårdad. Inga mediciner. Ingen allergi. Du vaknade igår med ont i hela buken. Aldrig haft detta tidigare. Lätt illamående och ville inte äta, men kunde dricka. Normal avföring, senast igår morse. Det går bra att kissa. Du sökte akutmottagningen, men fick gå hem efter provtagning. Du fick veta att proverna var normala. Du återkommer idag då Du åter fått mer ont nedtill i buken. Värken har flyttat sig nedåt och mot höger sida. Lätt illamående, men har ätit lite frukost. Ingen avföring. Du är orolig över vad det kan vara. Nu gör det måttligt ont nedtill i buken, mest ovan blygdbenet. Smärtan har ändrat karaktär och blivit mer intensiv och skarp mot den diffusa och dova smärta som var igår. Då studenten klämmer Dig på buken skall det göra måttligt ont nedtill höger sida: Om studenten klämmer löst/mjukt/långsamt/ytligt gör det inte speciellt ont. Om studenten klämmer hårt/brutalt/snabbt/djupt/ gör det ont reagera med att spänna magmusklerna. Om studenten försiktigt trycker och sedan snabbt släpper gör det ont nedtill höger. Om studenten bankar t.ex. över revbensbågarna eller på ryggen kan omskakningen göra att det gör ont nere till höger i buken, men det gör inte ont på den plats där de slår. Studenterna ska i verkligheten utföra per rektum-palpation (känna med ett finger i ändtarmen), men här ska det endast påpekas

28 Praktiskt Prov HT 04 Ortopedi Information till studenten Du är jourhavande läkare på ett länsdelssjukhus. En patient med smärtor i nedre extremiteten söker p.g.a. gångsvårigheter. Inremitterande läkare har röntgat fotleden. Eftersom det är kväll finns inte röntgenläkare på plats. Du måste därför tolka bilderna själv.?? Ta anamnes och status i den omfattning du finner lämpligt?? Informera patienten om skadan, dess behandling och föreslå en behandlingsplan.

29 Praktiskt Prov HT 04 Ortopedi Information till stationsansvarig Du sitter med i rummet (eller titta via monitor beroende på lokala omständigheter). Din uppgift är att bedöma om studenten: 1. Skapar god kontakt med patienten 2. Tar adekvat anamnes för fotledsskada 3. Gör adekvat status. Fotledsstatus (inspektion, palpation, funktionprövning, distalstatus) 4. Informerar patienten dvs. resonerar adekvat och använder för patienten begripliga termer. Berättar om behandlingen, anknyter till röntgenbilderna, ev prognos. 5. Sammanfattar och säger adjö. För godkänd station skall studenten nöjaktigt ha genomfört punkterna 1-5. Bemanning: 1 läkare till varje station d v s 2 totalt för hela provet 1 SP till varje station d v s 2 totalt för hela provet Utrustning: Undersökningsbrits Röntgenbilder Ljusskåp/dator att visa röntgenbilderna på eller på 2 st overheads (en i varje rum)

30 Praktiskt Prov HT 04 Ortopedi Information till stationsansvarig: namn Namn på student: Standardiserad patient (SP) sitter i rummet. Röntgenbilder (sida + frontal) finns upphängda. Du träffar studenten utanför rummet och ger henne/honom den skriftliga instruktionen och förklarar att detta är ett undersökningsrum och att i rummet finns en patient. Du kan med fördel också säga att studentens uppgift är att ta anamnes, status och förklara för patienten vad som skall hända nu. Antingen går ni tillsammans in i rummet, studenten går till patienten och du sätter dig på en observatörsstol som med fördel är placerad på samma sida av rummet som SP sitter så att du ser studenten, eller så går studenten in i rummet och du tar plats framför TV-monitorn. När tiden är ute går studenten ut ur rummet och vidare till nästa station. Du fyller i checklistan (se nedan) och gör en global bedömning av studenten. Du kan givetvis fylla i checklistan kontinuerligt under samtalet. Gör en bedömning avseende om studenten Skapar god kontakt med patienten ja nej kan ej bedöma Tar adekvat anamnes ja nej kan ej bedöma Gör adekvat status avseende Inspektion ja nej kan ej bedöma Palpation ja nej kan ej bedöma Distalstatus ja nej kan ej bedöma Rörelseomfång (grovt) ja nej kan ej bedöma Informerar korrekt om rtg ja nej kan ej bedöma Diskuterar/informerar patienten om Rörelseinstruktioner och/eller remiss till sjukgymnast ja nej kan ej bedöma Smärta, ev. medicinering ja nej kan ej bedöma Arbetsförmåga/sjukskrivning ja nej kan ej bedöma Sammanfattar ja nej kan ej bedöma Säger adjö ja nej kan ej bedöma Ringa in en siffra: Global bedömning Ej godkänt Godkänt Utmärkt

31 Praktiskt Prov HT 04 Ortopedi Information till SP Ålder, kön, tidigare sjukdomar etc egalt. Du har kontorsarbete. Du trampade snett då du steg ner från en trottoarkant för två veckor sedan. Du kände att något hände omedelbart på utsidan om din högra fotled. Du har efter olycksfallet haft smärta när du belastar foten. Smärtan förlägger du till området runt den yttre fotknölen. Där var det även svullet under första veckan, men svullnaden har gått ned nu. Värken har blivit värre de senaste två dagarna och du kanske tycker att det beror på att du har gått mer de senaste dagarna. Nu kan du knappt gå och därför söker du nu. Du är orolig och vill veta vad det onda beror på. Du har svårt att ta dig till arbetet. Du har först besökt en vårdcentral och där fått beskedet att man måste röntga för att se om något är brutet. Du har nu varit på röntgen och ska träffa läkaren på akutmottagningen. Vid undersökningen gör det ont vid rörelser i fotleden, du kan knappt röra den själv upp och ner. Det smärtar så fort någon klämmer över mjukdelarna 1-3 cm nedanför/framför den yttre fotknölen. Ingen värk på insidan av fotleden, i mellanfoten eller längs benet upp mot knät. Känseln är normal i foten

32 Praktiskt prov HT 04 Urologi Studentinstruktion Fråga: Du har kallats in till akutmottagningen till en patient med makrohematuri och koagelavgång. Sjuksköterskan är osäker på vilken kateter som skall sättas och vidare osäker på hur ett spoldropp ska anslutas. Välj en lämplig kateter. Visa hur ett spoldropp kopplas Kuffa katetern med lämplig mängd.

33 Urologi 1 Tidsåtgång 5,5 minuter Lärarinstruktion Bemanning: Läkare Material: 3 st kateterar: En 3-vägs hematurikateter, en Foley-kateter, en tappningskateter Spolaggregat KAD påse Full spolvätskepåse Kuffspruta Skål med vätska i för kuffning Krav: Val av rätt kateter 2 Med logiskt resonemang kunna koppla spoldropp rätt 2 Veta hur mycket katetern skall kuffas med (står tryckt på KAD:n) 1 Kuffteknik 1 GK 5/6 Studentens namn. Global bedömning Icke-godkänt Godkänt Utmärkt

34 2, Obemannad station. (Formuläret trycks upp i 50 exemplar) Fråga: På röntgenskåpet hänger fyra röntgenbilder märkta med varsin bokstav. Endast vä sida av buken syns. De representerar fyra olika urologiska röntgenundersökningar. Para ihop respektive bild med lämpligt namn på undersökning genom att rita ett streck mellan bildbokstav och röntgenundersökning. Kom ihåg att skriva namn på lappen och lämna lappen på nästa station. Svarsformulär: Bild A Bild B Bild C Bild D Urografi Antegrad pyelografi Retrograd pyelografi V. spermatikografi GK 2/4 Studentens namn

SP- kirurgi (14,5 min)

SP- kirurgi (14,5 min) SP- kirurgi (14,5 min) Information till studenten: Du är kirurgjour på akuten. En patient söker med buksmärtor. Akutjournalen visar: Temp 38,2 grader, BT 130/80 Urinsticka: +1 ketoner, övrigt ua Uppgift:

Läs mer

Praktiskt prov VT 2015 SP-Station Kirurgi, 11,5 minuter

Praktiskt prov VT 2015 SP-Station Kirurgi, 11,5 minuter Praktiskt prov VT 2015 SP-Station Kirurgi, 11,5 minuter Bemanning En kirurg till stationen En SP (standardiserad patient) Utrustning på SP Kirurgi Handskar Handsprit Glidslem Stetoskop BT-manchett Ficklampa

Läs mer

Kirurgi SP-Station (15 min) + Obemannad Röntgen (5 min)

Kirurgi SP-Station (15 min) + Obemannad Röntgen (5 min) Kirurgi SP-Station (15 min) + Obemannad Röntgen (5 min) Bemanning En kirurg till stationen + obemannad del för anestesi/urologi/röntgen Utrustning på SP Kirurgi Handskar Glidslem Stetoskop BT-manchett

Läs mer

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning.

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning. Praktiskt prov VT-2011 SP-kirurgi KIRURGI Standardpatient (SP) Instruktion till studenten Patienten söker akut för blodiga kräkningar Av journalbladet framgår: Status At blek Saturation 95% Temp 37,4 BT

Läs mer

SP Kirurgi. Bemanning. En kirurg En standardpatient. Utrustning. Blodtrycksmanschett Stetoskop Handskar Glidslem Undersökningsbrits Handsprit

SP Kirurgi. Bemanning. En kirurg En standardpatient. Utrustning. Blodtrycksmanschett Stetoskop Handskar Glidslem Undersökningsbrits Handsprit SP Kirurgi Bemanning En kirurg En standardpatient Utrustning Blodtrycksmanschett Stetoskop Handskar Glidslem Undersökningsbrits Handsprit Information till stationsansvarig Utanför undersökningsrummet ger

Läs mer

Kirurgi SP 11 minuter OSCE VT 2017

Kirurgi SP 11 minuter OSCE VT 2017 Studentinstruktion Som kirurgjour på akutmottagningen ska du handlägga en patient, vars akutjournal anger: Besöksorsak: Status Buksmärta Lätt smärtpåverkad. Afebril. Puls 90/min BT 175/95 Sat 97% Du förväntas

Läs mer

Praktiskt prov (OSCE) Kirurgkursen VT 2016 SP - Kirurgi, 11 minuter

Praktiskt prov (OSCE) Kirurgkursen VT 2016 SP - Kirurgi, 11 minuter Praktiskt prov (OSCE) Kirurgkursen VT 2016 SP - Kirurgi, 11 minuter Bemanning En kirurg till stationen En SP (standardiserad patient) Utrustning på SP Kirurgi Handskar Plastförkläde Stetoskop BT-manchett

Läs mer

Studentinstruktion Kirurgistation SP (11 min)

Studentinstruktion Kirurgistation SP (11 min) Studentinstruktion Kirurgistation SP (11 min) Som kirurgjour på akutmottagningen ska du handlägga en patient, vars akutjournal anger: Besöksorsak: Söker för buksmärta Status Nu opåverkad. Temp 37.4 ºC

Läs mer

SP Ortopedi. Studentinstruktion. Remiss till ortopedmottagningen:

SP Ortopedi. Studentinstruktion. Remiss till ortopedmottagningen: SP Ortopedi Studentinstruktion Remiss till ortopedmottagningen: Diagnos/fråga: Knädistorsion Önskad undersökning: Bedömning Anamnes/status: Pat har ramlat i skidbacken och vridit till i knäet. Rörelsesmärta

Läs mer

Ortopedstation 1. Patienten söker för smärta i höger handled efter att ha halkat och tagit emot sig med höger hand. Undersök patienten!

Ortopedstation 1. Patienten söker för smärta i höger handled efter att ha halkat och tagit emot sig med höger hand. Undersök patienten! Ortopedstation 1 Patienten söker för smärta i höger handled efter att ha halkat och tagit emot sig med höger hand. Undersök patienten! Bedöm röntgenbilderna! Instruktion till stationsansvarig, ortopedi

Läs mer

SP station: Ortopedi 14,5 min

SP station: Ortopedi 14,5 min SP station: Ortopedi 14,5 min Student information: Det söker en patient med axel problem. Besvären började för ca 3 år sedan då han spelade handboll och luxerade sin högra axel. Rtg visade en främre axelledsluxation

Läs mer

Kirurgi, 10 minuter + Anestesi 10 minuter

Kirurgi, 10 minuter + Anestesi 10 minuter Praktiskt Prov T8 VT 2014 Kirurgi, 10 minuter + Anestesi 10 minuter Bemanning En kirurg (=statist) + en anestesiolog Utrustning Kirurgi Stetoskop Blodtrycksmanschett Dopplerpenna + gel Papper och penna

Läs mer

HT-06 SP Station Kirurgi 11,5 minuter. Du är kirurgjour på akutmottagningen och träffar denna patient.

HT-06 SP Station Kirurgi 11,5 minuter. Du är kirurgjour på akutmottagningen och träffar denna patient. HT-06 SP Station Kirurgi 11,5 minuter Studentinstruktion Du är kirurgjour på akutmottagningen och träffar denna patient. På journalbladet har sjuksköterskan på akutmottagningen skrivit följande: BT 135/85.

Läs mer

SP Ortopedi OSCE VT16. Behövs på salen: Standardpatient Brits Reflexhammare Utskrift av mätvärden/lab

SP Ortopedi OSCE VT16. Behövs på salen: Standardpatient Brits Reflexhammare Utskrift av mätvärden/lab Behövs på salen: Standardpatient Brits Reflexhammare Utskrift av mätvärden/lab 1 Mätvärden/lab Vitalparametrar: BT: 130/80, puls: 70, temp: 37.5 CRP < 5 U-sticka U-Glukos negativ U-Ketoner negativ ph 6

Läs mer

Instruktion till stationsansvarig, examinator

Instruktion till stationsansvarig, examinator Instruktion till stationsansvarig, examinator Pat med rizopati C8. Förväntat diagnosförslag: Diskbråck C7-C8. Beh: Expektans, smärtbehandling med läkemedel, ev mjuk halskrage tillfälligtvis, ev sjukgymnastik.

Läs mer

Lärarinstruktion Ortopedi

Lärarinstruktion Ortopedi Lärarinstruktion Ortopedi Gå igenom scenariot med SP och visa L5 dermatomets utbredning. Förklara/visa positivt Lasegue s test + korsat positivt Se till att det finns reflexhammare Efter utförd ortopedistation

Läs mer

Du är AT-läkare på vårdcentral och patienten har beställt tid för bedömning av besvär höger arm och hand.

Du är AT-läkare på vårdcentral och patienten har beställt tid för bedömning av besvär höger arm och hand. Ortopedi SP Studentinformation Du är AT-läkare på vårdcentral och patienten har beställt tid för bedömning av besvär höger arm och hand. Din uppgift är att genomföra en adekvat konsultation. Observera

Läs mer

Lärarinstruktioner Kirurgi

Lärarinstruktioner Kirurgi Praktiskt Prov T8 VT 2014 Lärarinstruktioner Kirurgi Bemanning: En kirurg Utrustning kirurgi: Brits/säng/bord, rektoskopiatrapp rekto-/proktoskop med utrustning handskar med glidslem bilder på olika undersökningar

Läs mer

Denna pat återkommer från röntgen efter reposition av axelleden, den är nu i led. Undersök distalstatus noggrant! Förklara vad det är du undersöker.

Denna pat återkommer från röntgen efter reposition av axelleden, den är nu i led. Undersök distalstatus noggrant! Förklara vad det är du undersöker. Ortopedi 1 (7 min) Lärarinformation Distalstatus Denna pat återkommer från röntgen efter reposition av axelleden, den är nu i led. Undersök distalstatus noggrant! Förklara vad det är du undersöker. Studenten

Läs mer

Instruktioner till SP Ortopedi:

Instruktioner till SP Ortopedi: Instruktioner till SP Ortopedi: Du är tidigare helt frisk, har inga allergier och äter inga mediciner. Har aldrig tidigare haft besvär ifrån alarna. Du har slagit i aeln på dominant sida (eg. är du högerhänt

Läs mer

Studentinstruktion Kirurgistation nr 1 (11 min)

Studentinstruktion Kirurgistation nr 1 (11 min) Studentinstruktion Kirurgistation nr 1 (11 min) Anamnes: En 26 årig kvinna kommer till akutmottagningen i ambulans efter att ha kommit emellan vid ett knivbråk. Hon är vaken, talbar och orienterad, men

Läs mer

Del 7_7 sidor_15 poäng

Del 7_7 sidor_15 poäng En 83 årig man inkommer till kirurgisk akutmottagning kl 16.00 en Torsdag från ett äldreboende med en remiss från läkaren på närliggande hälsocentral. Remissen meddelar följande: Patienten har grav Mb

Läs mer

Information till studenterna utanför dörren OSCE II vt

Information till studenterna utanför dörren OSCE II vt Information till studenterna utanför dörren OSCE II vt 2013-130529 Station 1 Du är på akuten En 48 årig man, tidigare helt frisk, har vandrat i fjällen med nya kängor och fått skavsår. Söker pga frysningar

Läs mer

Kirurgkursen VT Praktiskt prov 20 maj 2005

Kirurgkursen VT Praktiskt prov 20 maj 2005 Kirurgkursen VT-2005 Praktiskt prov 20 maj 2005 Praktiska provet T8 VT 2005 KIR SP Station Kirurgi 13,5 minuter Studentinstruktion Du är jour på akutmottagningen där du möter denna patient. Sjuksköterskan

Läs mer

Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis.

Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis. Station 1 Vilostation Station 2 Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis. Patienten har KAD och har efter ett

Läs mer

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT 1. Husläkarmottagning Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

Del 2_7 sidor_16,5 poäng

Del 2_7 sidor_16,5 poäng _7 sidor_16,5 poäng En 53-årig man med med mångåriga besvär av duodenalulcus men i övrigt frisk, inkommer på morgonen till akutmottagningen med buksmärtor och uttalat peritonitstatus med brädhård buk.

Läs mer

5. ORTOPEDI max 14 poäng Skrivning VT 2016

5. ORTOPEDI max 14 poäng Skrivning VT 2016 5. ORTOPEDI max 14 poäng Skrivning VT 2016 5:1 Du börjar ditt pass på akuten. Din avgående kollega har misstänkt septisk artrit hos en medelålders kvinna, odlat och tagit följande prover som nu är klara:

Läs mer

Bukstatus. DSM2 120312 David Gustavsson

Bukstatus. DSM2 120312 David Gustavsson Bukstatus DSM2 120312 David Gustavsson Hur undersöka Informera pat om vad som ska göras, vänta ev med besked om per rektum-undersökning för pat ej ska spänna sig i förväg. Inspektion titta Auskultation

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

1.1 Vilka differentialdiagnoser tänker du på? (2p)

1.1 Vilka differentialdiagnoser tänker du på? (2p) En 52-årig man söker akutmottagningen pga tilltagande smärtor i övre delen av buken sedan 12 timmar. Han är tidigare splenektomerad pga en motorcross olycka för 25 år sedan. I övrigt uppger han sig vara

Läs mer

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2 Reumatologi 2 Patientfall nr 1: 34-årig kvinna Patientfall nr 2: 82-årig kvinna Patientfall nr 3: 47-årig kvinna Patientfall nr 4: 69-årig kvinna Patientfall nr 5: 61-årig kvinna Patientfall nr 6: 30-årig

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Integrerande. MEQ-fråga. Delexamination 2. Klinisk medicin poäng

Integrerande. MEQ-fråga. Delexamination 2. Klinisk medicin poäng Integrerande MEQ-fråga Delexamination 2 Klinisk medicin 2016-04-19 22 poäng Obs! Om vi frågar om t ex 2 åtgärder skriv då bara 2 åtgärder. Skriver du fler rättas endast de 2 första. Anvisning: Frågan är

Läs mer

Frågor inom ortopedi OSCE SP-fråga. Diskbråck L4-L5.

Frågor inom ortopedi OSCE SP-fråga. Diskbråck L4-L5. Frågor inom ortopedi OSCE 20110513 SP-fråga Diskbråck L4-L5. För övrigt väsentligen frisk patient med ett par tidigare episoder med ryggvärk. Sedan 2 veckor tillbaka ånyo viss värk i ryggen, men ffa utstrålande

Läs mer

1. Vilken akut bukåkomma kan Pelle ha drabbats av? (Motivera ditt svar relaterat till de. 2. Vilka blodprover vill du ta och varför?

1. Vilken akut bukåkomma kan Pelle ha drabbats av? (Motivera ditt svar relaterat till de. 2. Vilka blodprover vill du ta och varför? Del 3_5 sidor_17 poäng Pelle 38 år söker på akutmottagningen p.g.a. akut insättande smärtor i övre delen av buken sedan 5 timmar tillbaka. Han har kräkts gallfärgat maginnehåll upprepade gånger. Tidigare

Läs mer

Patientfall 1. Inkommer då han hittats av sitt barnbarn sittandes på en stol, dåligt kontaktbar. Har kräkt ned sina kläder.

Patientfall 1. Inkommer då han hittats av sitt barnbarn sittandes på en stol, dåligt kontaktbar. Har kräkt ned sina kläder. Man född 1926. Ensamboende änkeman. Ingen hemtjänst. Waran pga förmaksflimmer. Hypertoni. Methotrexat pga RA. Prostatacancer med Casodexbehandling och GnRh analog. Lindrig angina pectoris. Läkemedel: Casodex

Läs mer

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2 Integrerande MEQ 2 DX2 2014-04-23 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 6 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

Skrivtid: Nummer:...

Skrivtid: Nummer:... 1 Skrivning 3, HT 2010 2010-11-04 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 2 1. Du träffar under AT på Mariefreds vårdcentral Lukas, 18 år som söker pga ändtarmsbesvär. Han har sin mamma med sig som

Läs mer

1.1 Vilka anamnestiska uppgifter är viktigast för att ställa diagnosen på denna patient (ange minst 4 principiellt olika frågor som bör ställas)?

1.1 Vilka anamnestiska uppgifter är viktigast för att ställa diagnosen på denna patient (ange minst 4 principiellt olika frågor som bör ställas)? En 57 årig man inkommer till kirurgisk akutmottagning kl 11.00 en Lördag från hemmet med en remiss från läkaren på närliggande hälsocentral. Remissen meddelar följande: Patienten har kronisk obstruktiv

Läs mer

Del 1. Totalt 19p. Vad är blir din första åtgärd? (2 p) Sidan 1 av 8

Del 1. Totalt 19p. Vad är blir din första åtgärd? (2 p) Sidan 1 av 8 Totalt 19p. Du är primärjour på anestesi och larmas till akuten pga en bilolycka. Patienten, en kvinna i 30-årsåldern, har kört av vägen med sin bil, sannolikt varit obältad och slungats ut genom framrutan.

Läs mer

Datakonsult, söker akut på vårdcentral pga halsont sedan 2 dygn. Känt sig varm, men ej kollat tempen.

Datakonsult, söker akut på vårdcentral pga halsont sedan 2 dygn. Känt sig varm, men ej kollat tempen. Station 1 Din uppgift är att tolka ett EKG och svara på frågor på det formulär som finns inne på stationen. Station 2 Datakonsult, söker akut på vårdcentral pga halsont sedan 2 dygn. Känt sig varm, men

Läs mer

Integrerad MEQ fråga 2. Delexamination 2 Klinisk medicin Restskrivning Totalt 21 poäng

Integrerad MEQ fråga 2. Delexamination 2 Klinisk medicin Restskrivning Totalt 21 poäng Delexamination 2 restskrivning 2011-04-26 1(8) Integrerad MEQ fråga 2 Delexamination 2 Klinisk medicin Restskrivning 2011 04 26 Totalt 21 poäng skrivningsnummer:. Anvisning: Frågan är uppdelad på åtta

Läs mer

1.Utför ett riktat handstatus och redogör högt för fynden.

1.Utför ett riktat handstatus och redogör högt för fynden. Instruktioner till studenter OSCE II 140108 (Till dörren) Station 1 Du är underläkare och ska träffa Emilia Grönvall, 27 år, som ligger på plats L1 på Din kirurgavdelning. Av den summariska inläggningsanteckningen

Läs mer

Del 3. 6 sidor. 14 poäng

Del 3. 6 sidor. 14 poäng 6 sidor. 14 poäng Tidigare helt frisk 55 årig kvinna, aldrig opererad och utan mediciner, inkommer till akutmottagningen med buksmärtor, som accentuerats senaste dygnet. Smärtorna är ihållande och lokaliserade

Läs mer

RÖNTGENREMISSEN. Medicinsk Diagnostik DSM2 VT 2016. Lovisa Brydolf

RÖNTGENREMISSEN. Medicinsk Diagnostik DSM2 VT 2016. Lovisa Brydolf RÖNTGENREMISSEN Medicinsk Diagnostik DSM2 VT 2016 Lovisa Brydolf Anamnes Kliniska fynd Diagnos Undersökningsfynd Röntgenremissens uppbyggnad UNDERSÖKNINGSTYP/REMISSGRUPP: T ex Rtg, DT, MRT, Ultraljud,

Läs mer

Praktiskt prov VT-2004

Praktiskt prov VT-2004 Praktiskt prov VT-2004 Kirurgkursen vid Danderyds sjukhus Huddinge sjukhus Karolinska sjukhuset Södersjukhuset Praktiskt prov VT-04. Anestesi 10 minuter. I. Studentanvisning Praktiska provet VT-04, Ane

Läs mer

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng HT-06 A Kirurgifrågor, 25 poäng A1 En 60-årig man, som är gallopererad för 15 år sedan, söker en eftermiddag p g a buksmärtor på akutmottagningen, där du är primärjour på kirurgen. Patienten har känt sig

Läs mer

Anamnes: Sedan några timmar hematemes och melena. Hjärtsvikt sedan tidigare.

Anamnes: Sedan några timmar hematemes och melena. Hjärtsvikt sedan tidigare. Fall 1, man 78 år ÖGI-blödning Anamnes: Sedan några timmar hematemes och melena. Hjärtsvikt sedan tidigare. LM: Trombyl, Lanacrist och Arthrotec. Status: blek och kladdig, BT 80/50, puls 110. Du är jour

Läs mer

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Utbildning till sonograf Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet Vidareutbildning i medicinskt

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 131015 ht13 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

Akut Ortopedi. Peder Weckström, ÖL Ortopedkirurgiska kliniken USÖ

Akut Ortopedi. Peder Weckström, ÖL Ortopedkirurgiska kliniken USÖ Akut Ortopedi Peder Weckström, ÖL Ortopedkirurgiska kliniken USÖ Agenda Ortopedkirurgiska kliniken USÖ Ortopediundervisning USÖ Vad är det bråttom med Distalstatus Rutiner vid handläggning ortopedpatienter

Läs mer

5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning

5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning 5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning 2016-08-17 5:1 Ester är 25 år och spelar fotboll på elitnivå. I dagens cupfinal fastnade hon med dobbarna i gräset och vred till hö knä. Hon inkommer 30 min senare

Läs mer

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare.

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. SEMINARIUM SVK HT 2014/VT2015 Fall- medvetslöshet 1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. Dottern talade med patienten tidigare på dagen. Hon lät då förvirrad,

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe [Skriv text] rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Totalt 25poäng löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

Del 1_7 sidor_20p. 1.1 Vilken ASA klass har patienten? (1 p) 1.2 När är det OK att operera denna patient? Motivera (2 p) Sida 1 av 7

Del 1_7 sidor_20p. 1.1 Vilken ASA klass har patienten? (1 p) 1.2 När är det OK att operera denna patient? Motivera (2 p) Sida 1 av 7 _7 sidor_20p Du är anestesiolog och ska preop bedöma en patient inför morgondagens operation. Mannen är 63 år, väger 75 kg och ska opereras för ljumskbråck. Han har en anamnes på tablettbehandlad hypertoni.

Läs mer

Del 3. 7 sidor 13 poäng

Del 3. 7 sidor 13 poäng 7 sidor 13 poäng Till akutmottagningen kommer David 28 år. Han arbetar på bank, är sambo och har en 1-årig son. Under tonåren kontrollerades han några gånger för något fel i leverproverna som enligt David

Läs mer

1. Vilken diagnos misstänker du i första hand hos denna patient (1p)?

1. Vilken diagnos misstänker du i första hand hos denna patient (1p)? Omtentamensfråga HKII, HT 2015, maxpoäng 17,5 p Sonja Karlsson är 81 år gammal, och är tidigare frisk. Hon tar bara medicin för struma. När hon är ute och går med sin hund får hon plötsligt väldigt ont

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT

Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT 1. Husläkarmottagning Bruten 71-åring Epikris kommer från Ortopedkliniken på en av dina patienter. Det rör sig om en 71-årig kvinna med välkontrollerad

Läs mer

Praktiskt prov VT 2015 Station Anestesi, 11,5 minuter

Praktiskt prov VT 2015 Station Anestesi, 11,5 minuter Praktiskt prov VT 2015 Station Anestesi, 11,5 minuter Bemanning En anestesiolog Utrustning på Anestesi Docka med intubationsmöjlighet Halskrage (sitter på dockan) Syrgasmask Revivator med mask + slang

Läs mer

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? Prio sökorsak/ess? Process? Kommentarer:

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? Prio sökorsak/ess? Process? Kommentarer: PATIENTFALL Fall 1 Tidigare frisk 22-årig kvinna. I bankomatkön vid SEB på Linnégatan känt hur det svartnat för ögonen. Känt ett svagt illamående och ramlat ihop varpå hon blivit kortvarigt medvetslös.

Läs mer

Läs anvisningarna innan Du börjar

Läs anvisningarna innan Du börjar 1/7 Integrerad MEQ-fråga 1 DX5 111116 Maxpoäng 23 Läs anvisningarna innan Du börjar Frågan är uppdelad så att nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information finns tillgänglig

Läs mer

MEQ fråga p. Tentamen i Klinisk Medicin vt Anvisning:

MEQ fråga p. Tentamen i Klinisk Medicin vt Anvisning: Sida: 0 MEQ fråga 1 10 p Tentamen i Klinisk Medicin vt 2011 Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor samt detta försättsblad. Poäng anges vid varje delfråga. Börja besvara frågorna från sidan 1. Du får

Läs mer

MEQ fall 1. 9.0 p. Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor. Poäng anges vid varje delfråga.

MEQ fall 1. 9.0 p. Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor. Poäng anges vid varje delfråga. MEQ fall 1 Rest Tentamen Klinisk Medicin VT10 9.0 p Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor. Poäng anges vid varje delfråga. Du får bara ha en sida uppvänd åt gången, dvs besvara sid 1 färdigt innan sid

Läs mer

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, kl i Hedstrandsalen ing 70 bv

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, kl i Hedstrandsalen ing 70 bv 9 sidor. 17 poäng Du är primärjour på anestesi och larmas till akuten pga trauma, en trafikolycka. Patienten, en man i 35-årsåldern, satt utan säkerhetsbälte i baksätet när kompisen körde av vägen för

Läs mer

1 (7) 1. Nämn tre principiellt olika sjukdomsgrupper man bör ha i åtanke. vid utredning av denna patient!

1 (7) 1. Nämn tre principiellt olika sjukdomsgrupper man bör ha i åtanke. vid utredning av denna patient! 1 (7) En 55-årig man kommer till dig på infektionsmottagningen i slutet av juli. Han är remitterad från akuten där han var för 2 veckor sedan pga. långvarig feber och viktnedgång. Viktnedgång sedan februari,

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng Delexamination 2 Klinisk medicin Ht2011 MEQ1 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen.

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen. Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades han några gånger för

Läs mer

5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011)

5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011) 5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011) 5:1 På akutmottagningen söker Dan, en tidigare frisk 28 årig lärare med ländryggssmärta sedan tre veckor. För ett dygn sedan lyfte han en TVapparat och fick då

Läs mer

Beslutsstöd för sjuksköterska vid akut insjuknad patient

Beslutsstöd för sjuksköterska vid akut insjuknad patient Beslutsstöd för sjuksköterska vid akut insjuknad patient Patientens namn Patientens personnummer OBS! Läkarkontakt skall alltid göras vid fallskada och relativt lindrigt trauma mot huvudet hos Waranbehandlad

Läs mer

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 STUDENT Fall 1. Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016

Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016 Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016 Fall 1. 61-årig man inremitterad till akuten från VC p g a bröstsmärta. Anamnes: Typ 1 diabetes mellitus, beh med insulinpump. Hypertoni. Pågående utredning p g

Läs mer

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Gallblåsa Magsäcken Djupa gallgången med stenar Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(9) Patientinformation inför gallstensoperation med titthålsteknik då

Läs mer

Klinisk medicin inriktning kirurgi OSCE 2009 VT

Klinisk medicin inriktning kirurgi OSCE 2009 VT Klinisk medicin inriktning kirurgi OSCE 2009 VT 1. Station 1+6 Anestesi 11,5 min a. Fall b. lärarinstruktion 2. Station 2+7 Ortopedi SP 11,5 min a. Fall b. Instruktion till SP c. Instruktion till stationsansvarig

Läs mer

Del 1_6 sidor_27 poäng

Del 1_6 sidor_27 poäng Du är anestesijour på ett länssjukhus i Mellansverige. Du passerar akuten på väg tillbaka till fikarummet varpå en AT-Läkare på akuten vill konsultera dig. Han har fått ta hand om en 87- årig kvinna vid

Läs mer

Patient med akut buksmärta

Patient med akut buksmärta Akut buk Patient med akut buksmärta Hypotes/diff-diagnoser? Sitter orsaken till besvären i buken? Initial handläggning? Bråttom? Vad måste göras NU? Genes kirurgisk buksmärta Stopp/upphävt flöde Inflammation,

Läs mer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer Du vikarierar på vårdcentral i Töreboda. En 23-årig kvinna söker med en knapp veckas anamnes på miktionssveda, urinträngningar och flytning utan feber. Hon har tidigare inte haft några urinvägsbesvär och

Läs mer

MEQ gynekologi T8 VT 2001

MEQ gynekologi T8 VT 2001 MEQ gynekologi T8 VT 2001 Du arbetar som ST-läkare på en kvinnoklinik vid ett centralsjukhus i södra Sverige och har precis gått på ett kvällsjourpass. Gunilla Gunnarsson är en 26-årig kvinna som söker

Läs mer

Del 3_7 sidor_14 poäng 1.1

Del 3_7 sidor_14 poäng 1.1 Du träffar på akutmottagningen en 63 årig man som söker för att ögonvitorna blivit gula. Han har en nydebuterad diabetes mellitus som behandlas med Metformin. Tidigare har han opererats för högersidigt

Läs mer

Del 1. 3. Under vårdtiden på sjukhuset upptäcker läkaren ett misstänkt bukaortaaneurysm. Vad menas med ett aneurysm? (2)

Del 1. 3. Under vårdtiden på sjukhuset upptäcker läkaren ett misstänkt bukaortaaneurysm. Vad menas med ett aneurysm? (2) Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 09 7,5 högskolepoäng Kod: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 12 10 12 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Avlastning med t.ex. käpp, Sjukgymnastik, Viktminskning, Ortos, operation med knäplastik

Avlastning med t.ex. käpp, Sjukgymnastik, Viktminskning, Ortos, operation med knäplastik Ortopedi HT-13 Fråga 1. Du träffar på vårdcentralen en patient med nyligen diagnosticerad gonartros. Han tar som smärtlindring Diklofenak 50 mg x 3 vilket hjälper ganska bra men han känner av magen. Han

Läs mer

Delexamination3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2

Delexamination3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 Skrivningsnummer: Delexamination3 Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat

Läs mer

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? GRÖN Prio sökorsak/ess? GRÖN Process? GRÖN. Kommentarer:

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? GRÖN Prio sökorsak/ess? GRÖN Process? GRÖN. Kommentarer: PATIENTFALL Fall 1 Tidigare frisk 22-årig kvinna. I bankomatkön vid SEB på Linnégatan känt hur det svartnat för ögonen. Känt ett svagt illamående och ramlat ihop varpå hon blivit kortvarigt medvetslös.

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk medicin Ht2011 MEQ. 20 poäng

Delexamination 1. Klinisk medicin Ht2011 MEQ. 20 poäng Delexamination 1 Klinisk medicin Ht2011 MEQ 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

1:1 Du fyller i formuläret för premedicinering. Vilken ASA klass bedömer du att patienten tillhör? (1p)

1:1 Du fyller i formuläret för premedicinering. Vilken ASA klass bedömer du att patienten tillhör? (1p) _7 sidor_18 poäng Du är anestesiolog och ska preop bedöma en patient inför morgondagens operation. Kvinnan är 49 år och ska opereras för refluxbesvär med en laparoskopisk Nissenplastik. Hon är appendectomerad

Läs mer

DX2. Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1

DX2. Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Tentamensskrivning Pediatrik. Del I - MEQ-frågor

Tentamensskrivning Pediatrik. Del I - MEQ-frågor Tentamensskrivning 2007-10-23 Pediatrik Del I - MEQ-frågor! När skrivningen börjar tar Du det första (översta bladet) och vänder det rätt.! Fyll i Din kod högst upp.! Besvara frågan och lägg bladet i kuvertet.

Läs mer

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn:

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn: 1. SEPSIS PREHOSPITALT När en patient (från 18 år) söker akut vård och uppfyller någon av punkterna nedan, kan du misstänka infektion och ska alltid ha sepsis i åtanke. Feber eller frossa Sjukdomskänsla,

Läs mer

Del sidor. 16,5 poäng

Del sidor. 16,5 poäng 10 sidor. 16,5 poäng Edvin Karlsson är 79 år gammal, tidigare ganska frisk. Han tar bara medicin mot hypertoni. Men sista tiden har han känt sig lite hängig och tyckt att hjärtat har slagit lite konstigt.

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT s

Delexamen 4 Infektion FACIT s MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) En 71-årig man inkommer med ambulans. Han har haft snuva, slemhosta och huvudvärk i två dagar. Känt sig varm. I morse påtagligt sämre med frysningar, trötthet, mycket hosta och en

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 Skrivningsnummer: Delexamination 3 Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat

Läs mer

Del 8_ 9 sidor_17 poäng

Del 8_ 9 sidor_17 poäng Du träffar 45 årig man med svåra epigastriella smärtor sedan 1,5 dag. Smärtorna strålar ut mot ryggen bilateralt, han mår illa och har kräks flera gånger. Han har haft återkomande smärtattacker under höger

Läs mer

Del 6. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 16p

Del 6. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 16p Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 16p Ingrid Pettersson 40 år 40 årig kvinna som söker på akutmottagningen på grund av buksmärtor. I samband med en graviditet för 20 år sedan fick patienten ett misstänkt gallstensanfall

Läs mer

Delexamen 4 Infektion Facit. MEQ-fråga 2 Sida 1 (5)

Delexamen 4 Infektion Facit. MEQ-fråga 2 Sida 1 (5) MEQ-fråga 2 Sida 1 (5) Du träffar en svensk 60 årig man, rökare med prostatacancer, som inkommer till akutmottagningen på Karolinska Solna. Han har haft feber kring 39 grader av och till sedan 6 dagar.

Läs mer

DX Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ

DX Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ DX3 2016-04-07 Klinisk Medicin 25 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer