KOMPIS Kommunikation genom pekprat i skolmiljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMPIS Kommunikation genom pekprat i skolmiljö"

Transkript

1 KOMPIS Kommunikation genom pekprat i skolmiljö

2 Ett projekt i samverkan mellan särskolor i Göteborg DART kommunikations och dataresurscenter Frölunda Data? Finansiering från Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SIS medel)

3 Deltagare i projektet Katrina Johansson är Projektledare och Specialpedagog, Skytteskolan Marie Lindström, Specialpedagog, Slottsbergsgymnasiet Helena Molker-Lovén, Utvecklingspedagog, Slottsbergsgymnasiet Carina Rådenmark, Pedagog, Kvibergsnässkolan Sara Hellspong, Leg. Logoped, Habilitering och Hälsa, Lundbystrand Gunilla Thunberg, Leg. Logoped, fil.dr. arbetar på DART. Initiativtagare till projektet. Förälder till 17-årig pojke med autism och utvecklingsstörning Ytterligare minst en pedagog från varje skola deltar till hösten i genomförandedelen

4 Dagens presentation Bakgrunden Projektupplägg: vad skall vi göra Metodik och redskap Utvärdering Utbildning Material/Läromedel?

5 Bakgrunden Kommunicera Mera projektetpåågrenska pekpratsmetoden goda förebilder öppning till något nytt AKKTIV föräldrautbildning sedan 2005 givits till föräldrar som har med kommunikationssvårigheter 0 6 år kunskap om kommunikation, utveckling och stimulans, lek&aktivitet, AKKkommunikationsstöd alla får hem en uppsättnig bildkartor för att använda själva

6 Projektupplägg Ta fram ett materialpaket, pekkartor mm till särskolemiljö, möjliga att ladda ner från DARTs och Frölunda Datas hemsidor Ta fram ett utbildningspaket som erbjuds via DART/skolorna Utvärdera metoden på skolorna Om vi får mer pengar: vidareutveckla metoden och kartorna producera läromedel

7 Pekpratsmetoden Bygger delvis på den amerikanska metoden ALS Aided Language Stimulation - som använts mycket i USA ända sedan 80-talet Utgår från aktuella teorier kring kommunikationsutveckling: vi måste alltid ligga ett steg före barnet (Vygotskij: ZPD Zone of Proximal Development). Vi stöttar barnet i sin utveckling till nästa steg Vi måste språkbada barnet normala barn pratar vi med i två år innan vi förväntar att de skall svara!

8 Pekpratsmetoden forts. Är en miljömodifierande strategi Används tillsammans med responsiv kommunikationsstil, som i forskning visat sig stimulera samspel, kommunikation och språkutveckling hos barn med funktionsnedsättning på tidig kommunikativ nivå. Vi lär ut mantrat: Titta och lyssna Vänta och förvänta Tolka och bekräfta

9 Pekpratsmetoden forts. Inget hinder att användas parallellt med PECS bildäöverräckning och/eller TAKK (Tecken som AKK) Utgör ett viktigt komplement: - vi använder bildkommunikation till barnet - erbjuder en brygga från överräckning till pekning - en möjlighet för barnet som har svårigheter med motorisk inlärning och styrning

10 Pekkartorna Viktigast: är personalens redskap i kommunikationen med eleverna ett sätt att nå eleven och samtidigt vara modell i pekprat Utgår från situationer och aktiviteter i skolvardagen Alla kartor är tvådelade, består minst av: -baskarta - situationskarta

11 Bild och form - kartan framsida situationskarta

12 situationskarta baskarta

13 Pekkartorna forts Idag tillverkade i Communicate InPrint, men kommer på sikt även att finnas i Boardmakerformat. Kommer att läggas upp för nedladdning på DARTs och Frölundadatas hemsidor. Baskartan finns alltid med (även då en situationskarta ev består av flera sidor) Baskartan innehåller ord som alltid behövs: för att kommentera på olika sätt, säga ja och nej, fråga, protestera, hantera tid osv Baskartan ger möjlighet att förtydliga den kommunikativa avsikten: t ex fråga, berätta, skoja

14 Pekkartorna forts Bakgrundsfärger används och är inspirerade från bliss standardkarta Kartornas uppbyggnad: Fliksystem för att hitta lätt Till vänster återfinns situationsbild Framsidan visar en översikt över de kategorier av ord som ingår Första uppslaget visar situationsspecifika kommentars- och aktivitetsord (adjektiv, verb, småord och uttryck) Övriga uppslag går mer in på sakerna (substantiven)

15 Så här pekpratar man Se till att du har kartan tillgänglig Precis som vid teckenkommunikation (TAKK) så pekar du på bilder (huvudord) samtidigt som du pratar Locka men tvinga inte eleven att titta när du pekpratar Kräv inte att eleven skall peka tillbaka när han/hon är mogen så kommer detta!

16 Utbildning Kunskap och förståelse är grunden basen - A & O!!! Alla måste involveras och förstå för att det skall gå att få till ett nytt sätt att kommunicera som dessutom tar extra tid och energi

17 Utbildningskoncept - Kick-off/startpaket 1 dag därefter - Cirkel 5 tf à 2 tim

18 Kick-off/startpaket Har som mål att inspirera och ge tillräcklig kunskap för att komma igång med pekprat Innehåller översiktlig kunskap om: - Kommunikation, kommunikationsutveckling, kommunikationsstödjande strategier, AKK - Särskilda svårigheter vid autism - Rättigheter till kommunikation Övning i pekprat och samtalsmatta

19 Cirkelpaketet Syftet är att kunna fördjupa och vidareutveckla kunskaper och insikter från kick-off-tillfället arbetslagsvis Bli mer medveten om sitt eget och elevernas sätt att kommunicera Att jobba med en anpassning av bildmaterialet utifrån arbetslagets behov Att tänka på och öva olika saker mellan cirkeltillfällena exempelvis: elevernas kommunikationssätt, kommunikationsutveckling, responsiv kommunikationsstil

20 Utvärdering före starten Samtliga elever: Loggbok en vecka: Kommunikation, Beteende, Känsloläge Samspelsenkät Utvalda elever (2/skola): Videoobservationer Språkutvecklingsformulär

21 och efter Samtliga elever: Loggbok en vecka: Kommunikation, Beteende, Känsloläge Samspelsenkät Utvalda elever (2/skola): Videoobservationer Språkutvecklingsformulär Dessutom: Enkäter till både personal och föräldrar om själva insatsen/metoden. Ev kompletterande intervjuer Studenter hjälper oss att sammanställa och skriva i examensarbete

22 Loggboken

23 Vi söker medel för att Producera DVD Skriva och trycka handbok Prova utbildningsmodellen spika den Dokumentera mera

Den 11:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 4 5 juni 2012

Den 11:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 4 5 juni 2012 Den 11:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 4 5 juni 2012 KOM RÄTT! En konferens om att skapa kommunikativa miljöer där rättigheter och möjligheter står i fokus. Två dagar om funktionsnedsättningar och

Läs mer

Utvärdering av AKKTIV AKK Tidig InterVention. till föräldrar som har barn med omfattande kommunikationssvårigheter

Utvärdering av AKKTIV AKK Tidig InterVention. till föräldrar som har barn med omfattande kommunikationssvårigheter Utvärdering av AKKTIV AKK Tidig InterVention till föräldrar som har barn med omfattande kommunikationssvårigheter Vi som jobbar med utvärderingen Gunilla Thunberg, leg logoped, fil.dr. Ulrika Ferm, leg

Läs mer

Hur kan vi tillsammans skapa och använda en kommunikationsbok?

Hur kan vi tillsammans skapa och använda en kommunikationsbok? Hur kan vi tillsammans skapa och använda en kommunikationsbok? 2010 Leg.logoped Joana Kristensson Neurologopedi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Leg. logoped Ann Ander Stroke Forum Göteborg Ett

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Hur surfplattan används i vardagen av en grupp barn i behov av grafisk AKK

Hur surfplattan används i vardagen av en grupp barn i behov av grafisk AKK Forsknings- och utvecklingsenheten FoU-rapport 6/2014 Hur surfplattan används i vardagen av en grupp barn i behov av grafisk AKK Verksamhet: Enhetschef: Projektansvariga: Hjälpmedelsverksamheten Habilitering

Läs mer

Att arbeta med kommunikationsbok i grupp

Att arbeta med kommunikationsbok i grupp Att arbeta med kommunikationsbok i grupp Gunilla Thunberg ID-dagarna 9 okt 2009 Komm-A - Kommunikation med stöd av kommunikationsbok för personer med afasi Cirkeldelen Ett 2-årigt 2 projekt som drivs av

Läs mer

Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval

Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval Den 14:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 2 3 juni 2014 Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval Årets tema: Kommunikativ tillgänglighet för alla! Göteborgs Stad Grafiska ruppen 140108-011-130

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer

Erfarenheter och behov hos flerspråkiga föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter som gått KomUng kommunikationskurs

Erfarenheter och behov hos flerspråkiga föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter som gått KomUng kommunikationskurs Erfarenheter och behov hos flerspråkiga föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter som gått KomUng kommunikationskurs Evelina Erixon Maja Wennerberg Sammanfattning. Studiens syfte var att kartlägga

Läs mer

AKK Alternativ och Kompletterande Kommunikation

AKK Alternativ och Kompletterande Kommunikation AKK Alternativ och Kompletterande Kommunikation för personer med autism Av Gunilla Thunberg, Leg logoped, Fil Dr Skrift framtagen på uppdrag av Autismforum Habilitering och Hälsa, SLL 2011 Handläggare:

Läs mer

Institutionen för neurovetenskap Logopedprogrammet Magisteruppsats i logopedi Vårterminen/Höstterminen 2011

Institutionen för neurovetenskap Logopedprogrammet Magisteruppsats i logopedi Vårterminen/Höstterminen 2011 Institutionen för neurovetenskap Logopedprogrammet Magisteruppsats i logopedi Vårterminen/Höstterminen 2011 Interaktionsbedömning vid kommunikativ funktionsnedsättning Översättning, prövning och utvärdering

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse Dokumentation nr 476 Kromosom 18-förändringar, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2014 www.agrenska.se Kromosom 18-förändringar

Läs mer

Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt

Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt Jenny Wilder Kunskapsöversikt 2014:1 Kommunikationen hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar:

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Beteendeterapeutisk intensivträning

Beteendeterapeutisk intensivträning Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Beteendeterapeutisk intensivträning Uppföljning av förskolebarn vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Uppsala län Redovisning av föräldra- och personalenkät

Läs mer

Komm-A - Kommunikation med stöd d av kommunikationsbok för f personer med afasi

Komm-A - Kommunikation med stöd d av kommunikationsbok för f personer med afasi Komm-A - Kommunikation med stöd d av kommunikationsbok för f personer med afasi Ett 2-årigt 2 projekt som drivs av DART och Afasiföreningen i Göteborg med stöd d från Allmänna Arvsfonden Vi som talar Joana

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning Ett verktyg för att värdera tillgänglighet i skolan. En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3,

Läs mer

Sammanfattning av samtal med representanter från HSO som underlag till förstudien För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län

Sammanfattning av samtal med representanter från HSO som underlag till förstudien För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län Sammanfattning av samtal med representanter från HSO som underlag till förstudien För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län Inflyttning/invandring: Prioritera att lära sig tala samt läsa det Svenska

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Kommunikation genom teknik ur ett vardagsperspektiv

Kommunikation genom teknik ur ett vardagsperspektiv Kommunikation genom teknik ur ett vardagsperspektiv En rapport inom programmet IT för funktionshindrade och äldre Vinnova och Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2004 Författare: Bitte Rydeman & Gerd Zachrisson

Läs mer