Utvärdering av AKKTIV AKK Tidig InterVention. till föräldrar som har barn med omfattande kommunikationssvårigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av AKKTIV AKK Tidig InterVention. till föräldrar som har barn med omfattande kommunikationssvårigheter"

Transkript

1 Utvärdering av AKKTIV AKK Tidig InterVention till föräldrar som har barn med omfattande kommunikationssvårigheter

2 Vi som jobbar med utvärderingen Gunilla Thunberg, leg logoped, fil.dr. Ulrika Ferm, leg logoped, fil.dr. DART- kommunikations- och dataresurscenter, Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Malin Broberg, leg. psykolog, fil.dr. Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet I nära samarbete med Handikappförvaltningen Västra Götalandsregionen Finansiering: Handikappkommittén Västragötalandsregionen, Sunnerdahls Handikappfond, Märtha och Gustaf Ågrens minnesfond

3 Innehåll dagens presentation Teoretisk grund Kort om AKKTIV-kurserna Forskningsprojektet: redovisning av valda färska resultat, främst från två magisterarbeten i logopedi (Callenberg & Ganebratt, 2009; Byström, 2009) Projektet framöver Slutkläm so far!

4 Teoretisk grund och innehåll utgår från ICF aktivitet, delaktighet, omgivningsfaktorer i fokus Aktuell forskning om tidig kommunikation samspel mellan barn och föräldrar Forskning och problem i samspel mellan barn-förälder vid kommunikationsproblematik negativ spiral barn ger mindre respons, mer svårtolkade vuxna blir mer styrande barn ger mindre respons Den magra men viktiga evidens som visar att det går att påverka föräldrar kommunikationsstil och att detta ökar samspel

5 Målgrupp idag Föräldrar inom habilitering som har barn I ålder 0-6 år Med kommunikationssvårigheter Vi tror på idén med en diagnosmässigt blandad grupp där det gemensamma är kommunikationssvårigheterna! Mer realistiskt ur habiliterings/organisationssynpunkt

6 AKKTIV idag Två fristående delkurser: Grundkurs- KomIgång, 8 tillfällen eller 6 (med två heldagar provat i FyrboDal). Varje eller varannan vecka Fördjupningskurs KomHem, 5 tillfällen de första 3 tillfällena tätt sedan uppehåll till de två sista

7 KomIgång- grundkurs 8 tf Kommunikation Kommunikationsutveckling Att vara kommunikationspartner till sitt barn hur lär sig barn språk? Lek och kommunikation AKK varför och hur? KomIgång kartor, bildkartor för användningav föräldrar till barn i hemmet, delas ut till varje familj Ta fram eget bildmaterial Hemuppgifter mellan varje tillfälle Två familjer tar varje gång hem billiga lånekameror och filmar med utgångspunkt från hemuppgiften - dessa tillsammans med själva hemuppgiftsredovisningen blir viktigt diskussionsunderlag!

8 KomHem- fördjupningskurs Fördjupning på individnivå utifrån kommunikationen i en leksituation Återkommande videofilmning av den valda leksituationen Enskilda mål sätt med hjälp av måluppfyllelseskala GAS (Goal Attainment Scale). Mål och metod med inriktning för barnet och föräldern/föräldrarna Stöd kring planering av AKK och eventuell materialtillverkning Samtal och diskussion i gruppen utifrån filmklippen och målsättning

9 Utvärdering av KomIgång - grundkurs Syfte att ta reda på Hur skattar föräldrar före-efter (3 mån, 9 mån): upplevelse av föräldraskap samspel med barnen barnens kommunikationsutveckling Förälderns kommunikativa stil i en filmad leksituation före-efter kurser Samspel mellan barn och föräldrar Uppfattning om KomIgång-kartorna Föräldrarnas åsikt om själva kursen

10 Metoder/instrument: kvantitativa+kvalitativa Data Fokus + Analysmetod/Instrument Kursutvärdering Enkätskattning Föräldrars upplevelse av samspelet med barnet ur Familjen och habiliteringen (Granlund & Olsson, 1998) Påverkan familj: FIQ (Family Impact Questionnaire, Baker & Donnenberg, 1993) Kontroll: PLOC Stress: SPSQ Språk: SECDI (Swedish Communicative Developmental Inventories MacArthur Fenson et al, 1994) Video Kommunikationsstil hos föräldern (Effektiv) Samspelsanalys: Conversation Analysis (CA) i samarbete med Syddansk Universitet (SoPraCon) Intervju Adaptiv utveckling: VABS, Fokusgruppsintervju föräldrar +kursledare Föräldrarnas åsikter om själva kursen: innehåll, upplägg mm

11 80 Resultat efter KomIgång: föräldraskattning familj och samspel (n=10-15) statistisk signifikans Före Efter 10 0 Påverkan på familjen Kontroll Samspel Stress

12 Forts. Barnens språkutveckling SECDI 1+2 = statistisk signifikans Totalpoäng B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B9 B10 B11 B13 B14 B15 Deltagare Pre Post

13 Adaptiv utveckling VABS (n=6) Totalt Impressiv signifikans Poäng B1 B2 B4 B5 B6 Deltagare Pre Post Poäng B1 B2 B4 B5 B6 Deltagare Pre Post Barnen har inte utvecklats signifikant totalt sett, utan endast inom domänen kommunikativ förståelse.

14 Kursutvärdering - förälderns åsikt om kursen (n=54) Del 1 20 påståenden 1-5-gradig skala (5 positivt) medelpoäng alla frågor: 4,36 spridning: 3,8 4,8 29 deltagare gav betyg till kursen på en 10-gradig skala. Medel blev 8,3. Del 2 öppna frågor. Axplock svar: blivit mer medvetna om sin kommunikation, avvaktar barnets reaktion, lätt att få in övning i naturliga situationer flera tyckte att barnen utvecklades kommunicerade mer och tydligare Det mest positiva och negativa med kursen: + allt!, träffa andra, hemuppgifterna. skulle behövts tidigare

15 Fokusgruppsintervjuer med föräldrar och kursledare Kursens upplägg: - föräldrar: + teorin blir förståelig, hemuppgifter, - engelska videoexempel - ledarna: + bra trots förberedelser, gruppdynamiken hur föräldrarna stöttar varandra, frihet i yrkesrollen, stöd från organisationen - viktigt att kunna kommunikation när man leder kursen

16 Kursvärde Föräldrar: + viktigt att få återkoppling på sin föräldraroll, sin situation och erfarenheter, träffa andra föräldrar, bra att få kunskap om barnets kommunikationsnivå och tillgängligt stöd, kommunikation har blivit kul, minskade beteendeproblem, viktigt att lära sig att ge mer tid, bra med information om AKK - ville haft kursen tidigare Ledare: + bra att vara två ledare utveckling i yrkesrollen, kommunikation kommit mer på agendan under teamträffar och andra möten på hab

17 Andra färdiga studier (på DARTs hemsida) Magisterarbeten: Karlsson & Melltorp, 2006: Utvärdering av första kursen. Carlsson & Eriksson, 2008: Utvärdering av KomIgångkartorna som föräldrarna får hem engelsk artikel nu under författande. I eftermiddag!! Almsenius & Karlsson, 2008: Utveckling av EFFEKTIV ett instrument för att bedöma kommunikativ stil hos föräldern.

18 Pågående arbeten Conversation Analysis, i samarbete med SoPraCon, Syddansk Universitet, Odense, Danmark Studie av samspel mellan barn och förälder då föräldern följer barnet (utgår från barnets intressefokus något som lärs ut under kursen). Snart färdig engelsk artikel!

19 Sammanfattningsvis Föräldrarna mycket nöjda Föräldrarna upplever själva ökat samspel med sina barn Barnen har utvecklats kommunikativt (dock ej säkert vad som är interventionseffekt) Föräldraroll påverkad i positiv riktning Påverkan kommunikationsstil liten pilotstudie visar positiv tendens, i höst analyser av filmer!

20 Och sen då. Fortsatt insamling och bearbetning av data målet är att samla data från minst 30 familjer: nu finns kurser i hela Västra Götalands-regionen! Vidareutveckling och prövning av 1) en kurs till föräldrar med äldre barn 2) en modell med något mindre AKK testas just nu inom barnlogopedi Vår utvecklingsgrupp ihop med oss fortsätter utveckling av material och koncept (i samarbete med brukarorganisationer: FA, RBU, FUB). Stöd från Allmänna Arvsfonden Från våren 2010 öppen kursledarutbildning!

21 Slutkläm! Vi tror att det är behövs en svensk modell för kommunikationsinriktad föräldraintervention och att det är bra att denna även är inriktad på konkret användning av AKK-redskap! Vi önskar att resultatet av denna insats skall jämföras med andra tidiga insatser! Mer utvärdering/forskning! Vi anser också när det gäller barn med stora kommunikationssvårigheter att KomIgång-kurs bör prioriteras högre än andra tidiga insatser det går inte att vänta på samspel och kommunikation det har ett för högt pris! AKKtiv utgår från aktuell kommunikationsteori!

22 På DARTs hemsida hittar du information och rapporter om detta och andra projekt inom området kommunikation, AKK & datorstöd

Institutionen för neurovetenskap Logopedprogrammet Magisteruppsats i logopedi Vårterminen/Höstterminen 2011

Institutionen för neurovetenskap Logopedprogrammet Magisteruppsats i logopedi Vårterminen/Höstterminen 2011 Institutionen för neurovetenskap Logopedprogrammet Magisteruppsats i logopedi Vårterminen/Höstterminen 2011 Interaktionsbedömning vid kommunikativ funktionsnedsättning Översättning, prövning och utvärdering

Läs mer

Erfarenheter och behov hos flerspråkiga föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter som gått KomUng kommunikationskurs

Erfarenheter och behov hos flerspråkiga föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter som gått KomUng kommunikationskurs Erfarenheter och behov hos flerspråkiga föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter som gått KomUng kommunikationskurs Evelina Erixon Maja Wennerberg Sammanfattning. Studiens syfte var att kartlägga

Läs mer

Att arbeta med kommunikationsbok i grupp

Att arbeta med kommunikationsbok i grupp Att arbeta med kommunikationsbok i grupp Gunilla Thunberg ID-dagarna 9 okt 2009 Komm-A - Kommunikation med stöd av kommunikationsbok för personer med afasi Cirkeldelen Ett 2-årigt 2 projekt som drivs av

Läs mer

Komm-A - Kommunikation med stöd d av kommunikationsbok för f personer med afasi

Komm-A - Kommunikation med stöd d av kommunikationsbok för f personer med afasi Komm-A - Kommunikation med stöd d av kommunikationsbok för f personer med afasi Ett 2-årigt 2 projekt som drivs av DART och Afasiföreningen i Göteborg med stöd d från Allmänna Arvsfonden Vi som talar Joana

Läs mer

Hur kan vi tillsammans skapa och använda en kommunikationsbok?

Hur kan vi tillsammans skapa och använda en kommunikationsbok? Hur kan vi tillsammans skapa och använda en kommunikationsbok? 2010 Leg.logoped Joana Kristensson Neurologopedi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Leg. logoped Ann Ander Stroke Forum Göteborg Ett

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Utvärdering av Komm-A, Titel en modell för arbete med kommunikationsbok för personer med afasi i logopedisk verksamhet

Utvärdering av Komm-A, Titel en modell för arbete med kommunikationsbok för personer med afasi i logopedisk verksamhet SAHLGRENSKA AKADEMIN Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Enheten för logopedi 201 Utvärdering av Komm-A, Titel en modell för arbete med kommunikationsbok för personer med afasi i logopedisk

Läs mer

Utvärdering av Komm-A, en modell för arbete med kommunikationsbok för personer med afasi i logopedisk verksamhet

Utvärdering av Komm-A, en modell för arbete med kommunikationsbok för personer med afasi i logopedisk verksamhet Utvärdering av Komm-A, en modell för arbete med kommunikationsbok för personer med afasi i logopedisk verksamhet Amanda Nyberg Signe Hens Sammanfattning. Studiens syfte var att utvärdera Komm-A modellen,

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala. Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd. Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi

Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala. Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd. Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala Som

Läs mer

Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt

Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt Jenny Wilder Kunskapsöversikt 2014:1 Kommunikationen hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar:

Läs mer

Vägskäl - slutrapport

Vägskäl - slutrapport Vägskäl - slutrapport Inledning Projektet Vägskäl startade som en frågeställning kring ifall det skulle vara möjligt att kombinera områdena IT-kompetens, upplevelsebaserat lärande och studie- och yrkesvägledning.

Läs mer

Föräldrastödsprogram

Föräldrastödsprogram Föräldrastödsprogram Spelar det någon roll vad man väljer? Dokumentation från konferens 29 maj 2013, arrangerad av FoU i Väst/GR, Göteborgs - regionens kommunalförbund, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet Att ge syskon utrymme Författare: Ingrid Nordgren, Tina Granat, Kerstin Andersson, Berit Persson, Eva Persson Barn- och vuxenhabiliteringen Manualen är ett resultat av projektet Att ge syskon utrymme som

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer

Tre M dialoggrupper för överviktiga

Tre M dialoggrupper för överviktiga 1(7) Tre M dialoggrupper för överviktiga Vi satt i en dialoggrupp för överviktiga och började närma oss slutet av kvällen. Det var en förtätad stämning. Ingen ville riktigt bryta upp. Ni får mig att tänka

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

Hur surfplattan används i vardagen av en grupp barn i behov av grafisk AKK

Hur surfplattan används i vardagen av en grupp barn i behov av grafisk AKK Forsknings- och utvecklingsenheten FoU-rapport 6/2014 Hur surfplattan används i vardagen av en grupp barn i behov av grafisk AKK Verksamhet: Enhetschef: Projektansvariga: Hjälpmedelsverksamheten Habilitering

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse Dokumentation nr 476 Kromosom 18-förändringar, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2014 www.agrenska.se Kromosom 18-förändringar

Läs mer

Redovisning av projektstöd till projektet Läsning för kunskap och självförtroende

Redovisning av projektstöd till projektet Läsning för kunskap och självförtroende 31 januari 2011 Redovisning av projektstöd till projektet Läsning för kunskap och självförtroende Hitta läsningen! Ett inspirationsmaterial på dvd för föräldrar till barn med dyslexi eller andra läs- och

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare Förord Personlig assistans är en rättighet enligt LSS/LASS, en rättighet som även gäller barn. Enligt Försäkringskassans statistik hade 3.222 barn personlig assistans under 2008. IfAs treåriga projekt

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer