Kommunförbundet Skånes Brysselkontor. Standardrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunförbundet Skånes Brysselkontor. Standardrapport"

Transkript

1 Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Standardrapport

2 Procent Antal Projektrådgivning om EU-program 48,7% 19 Besök i Bryssel 59% 23 Informationsmöte i din kommun 51,3% 20 Partnersök 28,2% 11 Övrigt (beskriv mer detaljerat nedanför) 33,3% 13 Svarande 39

3 Om du svarat "Övrigt" fyller du i mer information om ditt svar nedanför BASEREC-konferens i Rostock Brysselnätverket Deltagit i Brysselnätverkets möten EPA analys EU-nätverk i Skåne Genomförande av seminarium Har ej varit i direktkontakt med Brysselkontoret. Info till kommuner Medlem av Brysselnätverket, har deltagit i alla träffar. Många bra samtal kring hur vi strategiskt kan arbeta med EUs fonder och program, relaterat till våra behov och resurser. Nätverksaträff, EPA Uppdatera sig om möjligheter och olika programs profiler Utskicken från kontoret tar jag del av.

4 Procent Antal 1 0% 0 2 0% 0 3 2,6% ,4% ,2% ,9% 14 Svarande 39

5 Kommentar Har ej varit i direktkontakt med Brysselkontoret.

6 Procen Antal t Projektrådgivning om EU-program 74,4% 29 Information om EU-program 56,4% 22 Möjlighet för att rigga besöksprogram i Bryssel 43,6% 17 Information om aktuella utlysningar och events i Bryssel 64,1% 25 Inspiration till strategiskt EU-utvecklingsarbete 48,7% 19 Kompetensutveckling 46,2% 18 Övrigt (beskriv mer detaljerat nedanför) 12,8% 5 Svarande 39

7 Kommentar Eftersom vi ingår i SkåneNordosts EU-kontor använder vi i första hand den kontaktvägen. Nätverk med de andra skånska kommunerna. Nätverksmöjligheter mellan kommuner Partnersök och påverkansarbete Vi var på studiebesök och blev väl mottagna. Bra information som vi kunde ta med hem till kommunen.

8 1 2 3 Medel Svarande Stöd och service 52,6% 31,6% 15,8% 2,37 38 Projektutveckling 36,8% 44,7% 18,4% 2,18 38 Påverkansarbete i Bryssel 10,5% 23,7% 65,8% 1,45 38 Totalt 2 38

9 Kommentar Tror att det är svårt för en så pass liten organisation att påverka i Bryssel så därför mindre viktigt att lägga tid på det.

10 Procent Antal Ja 71,1% 27 Nej 23,7% 9 Vet ej 5,3% 2 Svarande 38

11 Kommentar Har missat att prenumerera, kommer att göra det

12 6. Om nej; Varför har du valt att inte prenumerera på nyhetsbrevet? Svar Annan person i organisationen bevakar dessa frågor. Får info från annat håll Får info ändå Har inte tänkt på det tidigare Har missat det, se föregående fråga Vet ej Vet ej om jag fått erbjudande.

13 Procent Antal 1 0% 0 2 0% 0 3 7,7% ,2% ,3% ,8% 8 Svarande 26

14 Kommentar Det är väl bra, men eftersom jag får många nyhetsbrev så är det inte varje brev som löses ingående.

15 8. Har du några förslag hur vi skulle kunna förbättra och utveckla nyhetsbrevet? Svar Det är bra information, lagom mycket. Partnersökningarna kommer alltid i sista minuten, men det går det kanske inte att göra så mycket åt. För kort tid för att bedöma för mycket grafik, som tyvärr funkar dåligt i min outlook Ibland kan nyheter vara lite färskvara och då kanske man kan skicka nyhetsflashar Lyft goda exempel från kommunerna Nej Nej för närvarande tycker jag att den uppfyller det jag vill ha Nej, egentligen inte Nej, tycker att det är bra och innehållsrikt.

16 Procent Antal EU-samordnare/EU-strateg 34,2% 13 Projektledare 5,3% 2 Utvecklingsstrateg 10,5% 4 Annat (skriv titel) 50% 19 Svarande 38

17 Om du svarat "Annat" kan du beskriva ditt svar mer detaljerat här nedanför Ansvarig för EU-frågor Egentligen ingen roll mer än att jag planerade och genomförde en studieresa till Bryssel för några av kommunens tjänstemän och politiker. ej applicerbart Förtroendevald Förvaltningschef arbetsmarknadsförvaltningen Internationell samordnare Kommundirektör Kommundirektör Näringslivsutvecklare Områdeschef/rektor Utredare och projektutvecklare inom ett av de verksamhetsområden vi har VD för företag som söker EU-medel Verksam inom Kommunförbundet Skåne

18 Procent Antal Ja 57,9% 22 Nej 39,5% 15 Vet ej 2,6% 1 Svarande 38

19 Kommentar Har tidigare deltagit i ett nationellt regionalt "Brysselnätverk" inom miljöområdet Ja, alla. Skulle medverkat men fick förhinder Vid ett tillfälle Är inte fast anställd och infon når mig inte som projektanställd, även om jag arbetar med projektutveckling och projektledning

20 11. Om nej; Varför inte? Vad skulle få dig att vilja delta? Svar Absolut ej applicerbart Ej varit aktuellt. En inbjudan:-) F n vakant tjänst ska finnas med i nätverket. Jag har tidsmässigt inte kunnat prioritera att vara med Förtroendevalda är inte välkomna Ha precis börjat att jobba med EU-frågor Jag har inte den typ av tjänst. Om aktuell fråga lyfts inom mitt konpetensområde Om det ökar möjligheten att skaffa kontakter ute i Europa för samarbete, skulle jag vara intresserad. se föregående

21 12. Om ja; Vad är bra med träffarna? Vad kan göras bättre? Svar Att träffa andra som har liknande uppdrag, ofta är man ganska ensam i sin roll. Generellt har träffarna varit bra men vi behöver lite mer tid till erfarenhetsutbyte. Behöver samla oss mera i Skåne och genomföra projektansökningar som bryter kommungränser. Var och en är för liten. Inte ens Malmö är tillräckligt stor ensam - de har ingen landsbygd. Bra att träffa kollegor, utbyta erfarenheter, tips, kontakter. Bra med ett längre möte och kompletterande mindre, för att hålla kontakter och diskussioner uppe, samt följa aktuella frågor gemensamt. Bra med temamöten där man kan gå på djupet i ett ämnesområde (ex utbildning eller social hållbarhet) Bra information, stort engagemang. bra med nätverkande, inspirerande Bra är information, erfarenhetsutbyte, nätverkande Bra: Samlad info från KFSK om vad som är på gång i Bryssel/Skåne på temat Bra: Möjligheter för erfarenhetsutbyte/nätverkande Bra att sätta datum för hela året för att kunna planera in träffarna Det är bra med tydliga program så att man kan avgöra vem i kommunen det är relevant för och, när det passar, bjuda med sig rätt kollegor. Det är mycket repetition från våra träffar med eu-kontoret SkNo. Har valt att deltaga på enbart deras träffar istället för båda. Det är väldigt bra att träffas och det verkar finnas ett behov av att göra det mer/ oftare. Samtidigt ser behoven och intresset olika ut i kommunerna, inte minst med tanke på att inte alla kommuner har en anställd EU-samordnare eller liknande. Träffarna borde vara oftare och längre (t.ex. som på Åhus strand i september) och med mer utrymme för erfarenhetsutbyte och diskussioner, inte minst kring projekt. En idé vore att ha ett årligt mötesprogram för hela Brysselnätverket, ungefär med samma frekvens och längd som det varit än så länge, och sedan ytterligare möten/ träffar för de kommuner som vill delta i ett fördjupat nätverk. Tycker att nätverket borde träffas i Bryssel någon gång per år. Det är väldigt bra med erfarenhetsutbyte med andra personer som har liknande uppdrag. Bra att mixa mellan erfarenhetsutbyte och mer specifik information som tex hur man praktiskt kan arbeta med tex uppföljning kring projekt. Informationen att träffa personer från andra kommuner som arbetar med samma saker helt enkelt nätverkande Låt kommunerna hitta gemensamma beröringspunkter som kan utvecklas till projekt. Minglet, gruppsamtal mm är bäst. Färre power point presentationer. Mkt bra. Skulle vara bra med längre möten då och då djupare utbyten, kanske kopplat till studieresa/- besök. Nätverksmöjligheter rotera runt i hörnen. Låt kommunerna vara värdar. 1 gång i Sydost, en i nordost, sedan sydost och nordväst. Tematisera utifrån intresseområden t ex miljö, infrastruktur, etc. Ses oftare Tiden rinner iväg för fort och kanske mer konkreta exempel som vi kan ta med hem som exempel på olika lyckade projekt o idéer Tydliga teman, väl disponerade, lägre/inget pris. Låt hellre kommuner ställa upp med lokal och ta ev. fika till självkostnadspris. Lunch får vara frivillig och på egen bekostnad. Utbyta erfarenheter, info om mer okända program. Vore bra med minnesanteckningar och relevanta länkar till omnämnda program.

22 Procent Antal Ja 65,8% 25 Nej 34,2% 13 Svarande 38

23 Här har du möjlighet att utveckla ditt svar Arbetet är prioriterat i vissa förvaltningar och i vissa kommuner, det finns tyvärr väldigt mycket kvar att göra för att förbättra hemmaorganisationen! Det allra flesta förvaltningar är inte på banan när det gäller att arbeta med Brysselbaserade program, mycket krut bör därför läggas på att stärka/förbättra hemmaorganisationerna. Borde vara men hittills har det gått på halvfart några få entusiaster som jobbar med frågan- Både ja o nej. Vi pratar mer om extern finansiering av vårt utvecklingsarbete än enbart EU-finansiering. Vi söker många andra medel än just från EU. Både ja och nej, intresset finns och det anses viktigt men i praktiken så är det många, både på ledningsnivå och operativ nivå, som inte "hinner med". Vi behövver komma loss och få med konkret erfarenhet att bygga vidare på, jag hoppas på att vi kan dra i den riktningen. Det finns ingen samordning Det finns ingen tradition av att söka projektmedel mer än leaderprojekt där det finns utsedd kontaktperson inom kommunen, men i syfte att serva medborgarna. Täta skott mellan förvaltningar och enheter gör att projekt med syfte att arbeta med strategisk påverkan inte kommer upp på dagordningen. Det finns tyvärr ingen som har EU frågor på sitt bord där det prioriteras. För närvarande är det en betydligt mer prioriterad fråga, men från en rätt låg nivå Har blivit relativt bra, även om de lokala frågorna (förstås) är mest i fokus, men förankringsarbetet kommer att ta tid. Ja i form av att dra in finansiering. Nej i form av förståelse vad de kan tjäna på att vara aktiva i Bryssel. Här finns fortfarande mycket att jobba med. Ledning och beslutande saknar kunskap i programfunktionen inom EU. Detta är en renodlad kulturfråga. Nja tycker jag nog, en tjänst har tillsatts (bra!) men det finns ännu inte riktigt mottagare ute i kommunen som kan delta i och fånga upp resultaten. Prioritera och intressant, men ej tillräcklig kompentens och information kring hur vi på bästa sätt utnyttjar EU. Svårt att svara varken ja eller nej men eftersom min tjänst finns som huvudsakligen arbetar med EU-frågor så anser jag det prioriterat. Upplever en ökad prioritering

24 14. På vilket sätt kan Kommunförbundet Skåne vara med och stärka EU-arbetet i din kommun och din roll i arbetet? Svar Alla möjliga från politisk nivå och neråt! Det gör ni redan! Kompetensutveckling och kontakter tänker jag först på Eftersom jag tillhör en Skåne nordost-kommun så har EU-kontoret en stödjande roll hos oss. Kommunförbundet kan bäst stärka arbetet genom ett aktivt Bryssel-nätverk. ej kommun EPA arbetet! följa upp! koppla på internationella strategier / EU-strategier. Utbilda brett. påminna kommunledning /politiker. Exempelvis finnas på plats i Skåne så att jag kan få hjälp i min kommun, att stötta mig i mitt arbete med EU-frågor i min kommun. Delta i och ge råd inför informationsträffar, kompetensutvecklingsinsatser etc för att informera och inspirera. Hjälpa till med projektutvecklingen och hitta partners när vi vill söka medel från Bryssel osv. Vi arbetar vidare med med EPA-analyser, ska vi sedan utveckla projekt som ska delfinansieras av Brysselbaserade program behöver vi få hjälp på plats dra arbetet vidare till konkreta projekt. Fortsatt arbete enligt beslutad målsättning Framhålla kommunernas roll och genomföra påverkansarbete på regional, nationell och internationell nivå. Genom att ge information om olika nätverk, möten, partnersök och tex rådgivning kring EU-program och annat som kan vara av nytta för kommunen (vilket också görs idag) och att kunna vara ett bollplank när det gäller frågor kring ansökningar. Genom att genomföra inspirationsdagar, hjälpa till med partnersök, genomföra seminarier m.m. Genom att profilera sig tydligare gentemot kommunledningarna Genom att tillsammans påvisa möjligheterna för politiken och ledande tjänstemän Hjälpa till att genomföra/uppdatera EPA Hjälpa till att utveckla lämpliga projekt, se till att fler kommuner går samman om olika projekt (lokal samverkan), tillhandahålla exempel på projekt och arbete - inte bara goda utan även att lära sig vad som inte fungerar - för att inspirera och visa på möjligheter och lägga grund för samarbeten Information och inspiration. information, partnersök, stöd med kontakter, etc Information, rådgivning, utbildning, partnersök mm. Just nu handlar det mer om behovet av en tjänst och det är som vanligt den gängse budgethanteringen där behoven är många. Mer information och stöd. Kanske också att ställa mer krav på att detta bör ingåi den kommunala verksamheten. Proaktivitet vid utlysningar samt stöd i partnersök Påverka att de som på olika avdelningar och förvaltningar såsom: Utbildningsstrateg/skolutvecklare, kulturstrateg/samordnare, näringslivsstrateg/samordnare-dvs de som har utveckling på sin agenda och inte förvaltning...att dessa ska ha inskrivet att delta, det ska ingå i deras tjänster. Tryck på detta! Påverka! Råd och stöd, förmedling av kontakter info om nyheter mm Som samverkansparter, brett Stärka upp och hjälpa till att prioritera i EU-relatierade projekt Stöd och service när så behövs Svårt att svara, men möjligen genom att göra sig mera synligt i vår kommun. Komma hit och träffa våra politiker. Ta aktiv del i exempelvis TiS och andra större aktörer som påverkar projekt. Underifrån är viktigt! Tack varar EPA-analysen har vi kommit igång på ett bra sätt Uppdatering kring de olika programmen Utbildning av tjänstemän och politiker i ledande position om hur EU-projekt fungerar och vad som är framgångsfaktorer. Utbildning/information till politiker OCH tjänstemän. Vet ej

25 Vi håller på med EPA och detta är en stor hjälp. Våra kommunpolitiker har också varit i Bryssel Vilktigt att Kommunförbundets reprsentant är mycket på hemmaplan. Det är fortfarande mycket kvar i kommunerna att arbeta med. Är redan bra. Vi diskuterar EPA som jag är övertygad om är en bra igångssättare, i alla fall politiskt.

26 Procent Antal Ja 57,9% 22 Nej 26,3% 10 Vet ej 15,8% 6 Svarande 38

27 16. Om nej; Varför inte? Svar Arbetar inte i en kommun utan verksam inom Kommunförbundet Skåne Det har delvis gjorts i egen regi och kommunen har flera projekt på gång. ej applicerbart Ej relevant Ej varit aktuellt, utifrån politisk prioritering. Har precis kommit igång med ett samlat arbete med EU-frågor. Ni har inte gjort en men vi har genomfört en ESF förstudie som visat på flera behov och vi står i begrepp att söka ESF PO1 nu. Ojämn "EU-kompetens" i organisationen. De stora förvaltningarna ser inte möjligheterna inom EUprogrammen. Oklart varför det inte gjorts tror det ligger f n i ledningsgruppen centralt. Precis börjat att arbeta med EU-frågor

28 17. Om ja; Vilken betydelse har det haft för er kommun? Svar Att EU frågan blivit mer prioriterad även ett större intresse för att söka medel från fler verksamheter Bra Den ger en strategisk inriktning för det långsiktiga EU-arbetet i vår kommun och kommer att utgöra en del av kommunens EU-strategi. Den ledde fram till att vi anställde en person med ansvar för EU-frågor En bättre diskussion kring varför vi bör arbeta med EU-projekt, fler får upp ögonen för vilka möjligheter som finns. EPA:n har legat till grund för en strategisk handlingsplan för EU-projekt som förhoppningsvis ska vara styrande i denna programperiod, så den har haft en ganska stor betydelse för att strukturera arbetet. EPAn har fastnat i fas 1/2 och det är dags att göra om den med de nya politikerna efter valet och gärna involvera ledningsgruppen mer Fått en struktur och hjälp med prioritering Förväntar mig att den kommer att få en större och större betydelse. Måste uppdateras, och hållas aktuell Har ringat in vad vi vill satsa på. Ingen, än. Jag vet faktiskt inte. I kommunledningen kan den ha varit en ögonöppnare men frågan är hur den lever vidare ute i verksamheterna. kommunens interna analysarbete ger bl.a. ökade möjligheter till fondsamordning. Lite mer insikt i möjligheterna att verksamhetsutveckla genom EU stöd (även om man ännu inte tagit steget att prioritera detta!) Lyfter frågan om avsatt tjänst och skapar förståelse för möjligheterna. satt fokus på frågorna, men ledningen har inte förmått chefer förstå innebörden av att växla upp kommunala medel och inte heller tilldelat tillräckliga resurser på utförarnivå (tjänstemannanivå). Satte fokus på vilka frågor som var p g i komunen och skulle kunna drivas som EU-projekt. Tydliggörande och bradiskussinsunderlag var de vanligaste kommentarerna Stor Stor, la grunden till ny tjänst som EU-strateg. Dock problematiskt att få beslut om framtida inriktning, har fastnat i politiken på oklara grunder. Vi har ansökningar på gång som har bäring på de utvecklingstankar som kom fram vi är inte färdiga med EPA, arbete fortfarande pågår. Ännu ej antagen politiskt

29 Procent Antal Ja 65,8% 25 Nej 7,9% 3 Vet ej 26,3% 10 Svarande 38

30 19. Om nej; Varför inte? Svar Som tidigare nämnt pg en vakant tjänst, men så snart den är på plats kommer vårt behov och deltagande att öka Vi har en etablerad kontakt med eu-kontoret som räcker

31 20. Om ja; Med vad skulle ni vilja ha hjälp? Svar Ansökningskrav kring Europeiska socialfonden etc. Framtagande av ansökan, stöd med partnersök. Har fått hjälp och pågående stöd med arrangemang av studiebesök och information till kommuner Hjälp med att djupanalysera en förvaltning och hjälp med att utveckla projekt Inspirationsseminarier etc. Ja Ja, i frågor kring EU-projekt. Komma ut och hålla mini seminarium för involverade chefer och ledare Kommer säkert att bli aktuellt med partnersök och events i Bryssel, Leaderprojekt Partenersök och information från Bryssel Partnersök och projekt. Partnersök, genomförande av seminarium, hjälp med kontakter till större geografiska projekt m.m. Det viktigaste är att den information som finns i Bryssel hämtas hem till kommunerna. Det är då det strategiska påverkansarbetet kan resultera i projekt m.m. partnersök, omvärldsbevakning Pprojektupplägg-bollplank Ev partnersök. råd och stöd i projektutveckling, partnersök, lyfta frågan internt, få upp intresset och förståelsen för EUfinansierade projekt Stöd i EU arbetet och de Brysselbaserade programmen, främst inom vatten och infrastruktur. Vi behöver också kontorets hjälp här på hemmaplan med att ge goda exempel. Stöd med kontakter och programläggning Uppdatera EPA, stöd i detta förankringsarbete Vi behöver hjälp med några projekt Vi får redan ett fantastiskt bra stöd och hopas givetvis på fortsatt sådant. Vi har processer igång som vi redan har involverat Lone i bland annat inom ett EFM-projekt och en kommande projektportfölj kring vatten. Vi ska projektutvecklingsmöte i Bryssel i maj, hon ska delta i möten hos oss i september och i oktober kommer vi delta i Open Days. Med mera! Vi har redan etablerat en bra kontakt! Vi önskar kompetensutvecklingsstöd för rektorerna.

32 Procent Antal Ja 81,6% 31 Nej 2,6% 1 Vet ej 15,8% 6 Svarande 38

33 22. Om nej; Varför inte? Svar Arbetar mot eu-kontoret som i förlängningen tar kontakt med er ifall det behövs

34 23. Om ja; I vilka frågor kommer ni att kontakta Kommunförbundet Skånes Brysselkontor? Svar Arrangemang av studiebesök och information till kommuner Besök EPA, Brysselbesök, kompetensutvecklingskurser etc. EU-bidrag för investeringar För genomförande av EPA-analys. Hjälp med utveckling av ansökningar, partnersök, internt lobbyarbete i kommunen för att lyfta frågan kring EU-finansierade projekt, arrangera informationsträffar, hjälp med att planera en resa till Bryssel etc. Info om program, ev besök i Bryssel Inspirationsseminarier etc. kompetensutveckling Om kommande event, partnersök, inom Brysselnätverket. Partnersök och hjälp med ansökan för kompetensutveckling. Partnersök och Projektsök. partnersök påverkansarbete hjälp på hemmaplan Partnersök, information, hjälp med kontakter, kanske studiebesök partnersök, nätverk Projektförfrågningar och programförfrågningar Projektutveckling, partnersök, inspiration och kompetensutveckling, stöd inför besök i Bryssel osv. Rådgivning och stöd. EPA Rådgivning/information, ev partnersök Samma som tidigare angetts. Tidigare nämnda. Troligen partnersök, stöd för projektutveckling, stöd för att hitta bidragsmöjligheter och kontaktförmedling - nyttja kontorets nätverk Uppdateringar Vet inte idag Vi kommer att göra färdigt EPA. Vi kommer att fortsätta med att hålla kontakt med Brysselkontor i olika sammanhang (projektansökan, rådgivning, brysselbesök, mm) Vid besök i Bryssel

35 24. Övriga tankar och förslag Svar Det är oerhört viktigt att vår resurs i Bryssel spenderar tid hos våra kommuner på hemmaplan. Vi har en lång väg kvar med att stärka arbetet på hemmaplan och vår resurs måste därför vara lätt att boka in för möten hemma. Stöd i projektutvecklingen måste fortsatt vara den mest prioriterade arbetsuppgiften för vår resurs och ska det fungera måste personen i fråga ha möjlighet att vara flexibel när det gäller att planera vilka dagar som ska spenderas i Bryssel och vilka dagar som ska spenderas i Skåne. Närvaro i Skåne bör prioriteras då det mesta Brysselrelaterade arbetet bedrivs ute i kommunerna. Frågorna är inte anpassad för mig som förtroendevald så svaren blev lite knepiga Hoppas att satsningen på Bryssel fortsätter inom Kommunförbundet; har varit bra och finns fortsatt stor utvecklingspotential. Inte direkt, men jag anser att det är av yttersta vikt att vårt Brysselkontor blir en permanentad verksamhet. Intresserad av att medverka i ett "utvidgat" Brysselnätverk med fokus för egen del på miljö och samhällsbyggnad Jag uppskattar kontorets generösa bemötande, det känns alltid bra att kontakta för högt och lågt. Däremot tycker jag det kan ta lång tid att få svar, det känns som uppdraget inte fullt matchar personalstyrkan. Det finns ju många goda kollegor i Skåne, kanske en gemensam social plattform hade löst en del, att vi (ej kfsk) sinsemellan kan bolla vissa frågor innan vi kontaktar KFSK. Vill också poängtera vikten av kontorets samordnade roll, vi är många som sitter ensamma på denna tjänsten, det är mycket värdefullt att ha brysselnätverket och den ledning/input/bollplank KFSK ger. Kommunförbundet Skånes Brysselkontor ger ett väldigt bra stöd och mycket fin service till mig och jag ser fram emot fortsatt gott samarbete! Samverkan! Uppskattar arbetet som kommunförbundet gör i frågorna samt brysselkontorets aktivitet i sociala medier. Verksamheten tar tid att bygga upp. Det krävs en aktiv hemmaorganisation som inte byggs på en dag. Vi är inte där än utan det krävs stor närvaro på hemmaplan. På sikt tror jag inte att projektutveckling är det viktigaste. I nuläget tror jag dock att det är det effektivaste sättet att skapa förståelse för möjligheterna. Ett eller ett par goda exempel kommer att locka andra att engagera sig i sektorsprogrammen. När väl hemmaorganisationen fungerar kommer verksamheten att kunna koncentreras på mer strategiska frågor och service (partnersök räknar jag som service).

36 Grupp Mottagare Ej kontaktbara Svarande Svarsfrekvens Brysselkontoret ,9% Länk % Totalt ,6%

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Praktikrapport Praktikplats Praktikperiod Handledare Praktikplatsen

Praktikrapport Praktikplats Praktikperiod Handledare Praktikplatsen Praktikrapport Praktikplats: Central Sweden, Belgien Praktikperiod: 16 augusti - 16 januari, heltid Handledare: Maria Lunander, Director, Central Sweden Rue du Luxembourg 3, BE-1000 Bruxelles, Belgique,

Läs mer

POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE

POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE Allmänt Osby kommuns policy för internationellt arbete ska utgöra grund och gemensam plattform för kommunens arbete med EU och andra internationella frågor. Till policyn

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige

Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige 1. Inledning CONCORD Sveriges uppdrag är att inom ramen för EU:s utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik bedriva påverkans- och informationsarbete med fokus

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2015-11-24 Diarienummer KSN-2015-2171 Kommunstyrelsen Almedalsveckan 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunstyrelsens

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig?

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? Foto Maria Pålsson Svalövs kommun Välfärdsberedningen Maj 2010 1 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat

Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat Regionala bredbandskoordinatorer länge efterfrågade underlätta för alla bredbandsföreningar som finns runtom i landet, som jobbar ideellt och

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten TEMA MUSIK Utbildning av kultur- och aktivitetsinspiratörer (dag 3 av 3) Uppföljning Plats: Hotell Lappland, Lycksele Dag/tid: onsdag 27 maj kl 20.00

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2 Om mig Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2 Manual för genomförande Länets kommuner i samverkan med Landstinget i Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland.

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Dokumentation Jobbregionen seminarium tre

Dokumentation Jobbregionen seminarium tre Dokumentation Jobbregionen seminarium tre Falun 14 januari 2015 Nedan följer en sammanställning av de synpunkter som kom in gällande viktiga frågor för kommande träff, samt av de reflektioner deltagarna

Läs mer

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Inriktning Grunden i Södertälje kommuns internationella arbete är denna policy som är antagen av kommunfullmäktige. Internationella policyn anger de

Läs mer

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever TILL DIG SOM ARBETSGIVARE PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever PRAO I PRAKTIKEN 1 Vägen till besöksnäringen börjar hos dig Dagens elever är framtidens medarbetare och

Läs mer

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Tecknologen AB - din resurs när det gäller tecken - Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Några tankar och förslag kring teckenkurser i samarbete med Tecknologen AB Håkan Ernklev 2013-09 1 Att planera,

Läs mer

Sammanställning av utvärdering nätverksträff 9 mars, mat och hälsa

Sammanställning av utvärdering nätverksträff 9 mars, mat och hälsa 38 besvarade utvärderingen av 56 deltagare. Vad tyckte du om föreläsningspasset Hur kan vi arbeta kring barn, mat och hälsa? längd. och viktig info som framkom innehåll med/om sådant vi redan vet! Mycket

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi för regionen?

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi för regionen? Bilaga 7 KARTLÄGGNING Denna kartla ggning syftar till att ta fram information om hur Regionförbunden i Kalmar län, Jönköpings län, Kronobergs län, Region Blekinge jobbar fo r att attrahera nyanla nda akademiker

Läs mer

Dokumentation gruppdialog 2 Lärkonferens 2010 08 26

Dokumentation gruppdialog 2 Lärkonferens 2010 08 26 Dokumentation gruppdialog 2 Lärkonferens 2010 08 26 Dokumentationen utgår från ESF samordnarnas anteckningar och är redigerade för att få liknande form. Syftet med dokumentationen är att andra snabbt ska

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL

VERKSAMHETSPLAN KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL VERKSAMHETSPLAN 2016-2017 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2016-2017 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program HANDBOK för dig som medverkar i Ifous FoU-program Innehåll Hur är ett FoU-program upplagt?... 3 Vad kommer ut av Ifous FoU-program?... 4 Organisation och roller... 5 Vad behöver ni göra nu?... 7 Det här

Läs mer

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 Innehåll Planen som verktyg... 3 Framtagande av Planen... 4 Samarbetsparter... 4 Lokala

Läs mer

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på?

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Tips från Mora Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Involvera ungdomarna ännu mer än vad vi redan gör. Vad är viktig att tänka på i Lupparbetet? Förankring, bland lärare, tjänstemän,

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13)

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13) YTTRANDE 1 (5) s.registrator@regeringskansliet.se s.sfo@regeringskansliet.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM S2013/2054/SFÖ Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens

Läs mer

Handling för tillväxt... 2

Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

HANDLINGSPLAN för INTERNATIONELLT ARBETE i Kultur- och fritidsförvaltningen juli 2012 - juni 2014

HANDLINGSPLAN för INTERNATIONELLT ARBETE i Kultur- och fritidsförvaltningen juli 2012 - juni 2014 HANDLINGSPLAN för INTERNATIONELLT ARBETE i Kultur- och fritidsförvaltningen juli 2012 - juni 2014 Dnr KFN-2012-214 Dpl 03 Postadress: Kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: V.

Läs mer

Asylboende Malmö 2016-04-05. Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 Antal respondenter: 66

Asylboende Malmö 2016-04-05. Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 Antal respondenter: 66 Asylboende Malmö 2016-04-05 Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 respondenter: 66 Urval: Alla Frågor: Alla frågor Fråga 1 Hur nöjd är du med Programupplägget? 1 Inte alls nöjd 0 0% 2 0 0% 3 6 13% 4 23

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Rapport Absolut Förälder åk 6-9, läsår 12/13

Rapport Absolut Förälder åk 6-9, läsår 12/13 Rapport Absolut Förälder åk 6-9, läsår 12/13 Absolut Förälder har genomförts i årskurs 6-9, enligt följande koncept: två lektioner i årskurs 6, en åk 7 samt korta sammanfattningar i åk 7-9 i kommunala

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport Under projektet har vi lärt oss otroligt mycket och växt så det knakar. 2008 var året då ungradio blev stora. Men vi har busigheten kvar, och vår organisation drivs fullt ut

Läs mer

Minnesanteckningar nätverk chefer för biståndshandläggare 17 okt 2014.

Minnesanteckningar nätverk chefer för biståndshandläggare 17 okt 2014. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-10-17 Minnesanteckningar nätverk chefer för biståndshandläggare 17 okt 2014. Närvarande: Lotta

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Inledning Distriktets roll har länge ifrågasatts inom Föreningen Norden, och det har vid flera tillfällen skrivits

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Förmiddagen innehöll diverse olika Carpe frågor, en blandning av information

Läs mer

Rådslag om Vår Framtid

Rådslag om Vår Framtid Rådslag om Vår Framtid 27 maj 2013 Innehåll Rådslagets utformning...2 Anteckningar...3 Inkluderande förhållningssätt och kultur... 3 Öppna mötesplatser... 4 Sveriges Bästa Skola... 5 Bra Infrastruktur

Läs mer

Namn på förslaget: Utvecklingsprojekt Röstånga 2013

Namn på förslaget: Utvecklingsprojekt Röstånga 2013 Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Utvecklingsprojekt Röstånga 2013 Journalnummer: 2009-5492 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och e-postadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201120 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Välkommen till höstmöte för Cleantech Inn Sweden

Välkommen till höstmöte för Cleantech Inn Sweden Anmäl er senast 1 november - http://www.cleantechinn.se/hostmote2013 Välkommen till höstmöte för Cleantech Inn Sweden Datum: 12 november, 2013 Plats: Light Meetings, Fokus på tillväxt - för dig och ditt

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN Författare:Tove Andersson Innehåll Inledning:... 2 Syfte:... 2 Frågeställningar:...

Läs mer

Redovisning av uppföljning av utbildning och informationsdag kring gemensam informationsstruktur. Datum: 151014

Redovisning av uppföljning av utbildning och informationsdag kring gemensam informationsstruktur. Datum: 151014 Redovisning av uppföljning av utbildning och informationsdag kring gemensam informationsstruktur Datum: 151014 Svar från 56 deltagare av 90 Vad är din bedömning? Vad var din bedömning om Lokalerna? betyg

Läs mer

LYFTIS lyft teknikämnet i skolan. Ett material för struktur i utveckling av skolans teknikämne.

LYFTIS lyft teknikämnet i skolan. Ett material för struktur i utveckling av skolans teknikämne. LYFTIS lyft teknikämnet i skolan Ett material för struktur i utveckling av skolans teknikämne. Cecilia Zachrisson, tekniklärare Gröndalskolan, Nynäshamns kommun: En F-9 skola Jag är ensam tekniklärare

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013 Uppstart av kontoret Arbetsplats finns nu i Sweden House Skylt finns nu på väggen utanför min dörr! Ombyggnad

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer

Ensamkommande barn - Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Östersund 21 maj 2014

Ensamkommande barn - Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Östersund 21 maj 2014 Ensamkommande barn - Lokalt och regionalt utvecklingsstöd Östersund 21 maj 2014 Vilka utmaningar står kommunerna och landstingen inför? Hög inströmning av barn svårt att planera Utvidgade möjligheter till

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

Öppen data och vad vi kan vinna på att offentliggöra uppgifter! Formatdag i västerås 2015-11-17 Björn Hagström bjorn.

Öppen data och vad vi kan vinna på att offentliggöra uppgifter! Formatdag i västerås 2015-11-17 Björn Hagström bjorn. Öppen data och vad vi kan vinna på att offentliggöra uppgifter! Formatdag i västerås 2015-11-17 Björn Hagström bjorn.hagstrom@orebrolse Den information vi har är ofta kopplad till personer. Grundregeln

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011-3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj - juni 2012

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Det här är en broschyr som beskriver vad ST erbjuder chefsmedlemmar. Den riktar sig både till dig som redan är chefsmedlem i ST och till dig som vill

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Hösten rullar in med ny energi

Hösten rullar in med ny energi Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Till företag i Nora kommun från Företagarna i Nora, Nora köpmannaförening och Nora kommun. År 2013, nummer 3 Hösten rullar in med

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Uthållig kommun, kluster Västra Götaland

Minnesanteckningar från möte med Uthållig kommun, kluster Västra Götaland Minnesanteckningar från möte med Uthållig kommun, kluster Västra Götaland Tisdag den 7 oktober 2008, Villa Belparc i Göteborg. I samband med lunchen fick deltagarna ge sig ut i vackra Slottskogen och använda

Läs mer

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009.

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Umeå Universitet Sida 1 (10) Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Kursvärdering. Omdöme 1 5 (5 bäst) Kursupplägg i stort 1 2 5 Bra projekt där de tidigare projekten i BP1 och BP2 binds ihop. Får

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang är ett av flera styrdokument i landstinget.

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013

Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013 Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013 Inledning Aktiviteter inom vattenråden är en av hörnstenarna för lokal förankring av den svenska vattenförvaltningen.

Läs mer

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010.

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010. Projekt Svensk Cykel Förslag till projektplan 2009-2010 Projekt Svensk Cykel Projekt Svensk Cykel syftar till att nå långsiktiga framgångar såväl för elit som för bredd, för Svenska Cykelförbundet. Ett

Läs mer

EU PÅ SCHEMAT. Torsdagen den 19 april 09.00-16.30 Luleå tekniska universitet

EU PÅ SCHEMAT. Torsdagen den 19 april 09.00-16.30 Luleå tekniska universitet EU PÅ SCHEMAT Välkommen till en dag fylld av idéer, kunskap, kontakter och möjligheter för pedagoger, skolledare, skolpolitiker och andra med intresse för utveckling och internationalisering Torsdagen

Läs mer

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN Den 14 oktober har Besöksnäringens Sverigeturné intagit Mora och träffar Dalarnas olika destinationsbolag, kommuner, Region Dalarna och andra

Läs mer

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Under en fyraveckorsperiod, 25/2 till22/3 13, bad vi våra besökare på mottagningarna i Stockholm och Handen att fylla i och svara på en brukarenkät.

Läs mer

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen från sammanträde med sociala styrgruppen Dag och tid: Torsdag den 10 december 2015 kl 9-11 30 Plats: GR-huset, Anders Personsgatan 8, Göteborg Ledamöter Närvarande: Henrik Ripa (M), ordförande, Lerum Eva

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Nyfiken på att jobba över gränserna? Om transnationalitet en sammanfattning av ESF rådets lärplattform 2010 05 11

Nyfiken på att jobba över gränserna? Om transnationalitet en sammanfattning av ESF rådets lärplattform 2010 05 11 Nyfiken på att jobba över gränserna? Om transnationalitet en sammanfattning av ESF rådets lärplattform 2010 05 11 Visionen, äventyret och allvaret i Europatanken Gunnar Anderszon, SKL, Socialfondskommittén

Läs mer

Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2011-11-07 kl 15.00 18.30

Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2011-11-07 kl 15.00 18.30 Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2011-11-07 kl 15.00 18.30 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Rosie Rothstein, VGR Marie-Ann

Läs mer

Enkät till föräldrar och vårdnadshavare om PTA:s kommunikation med mera

Enkät till föräldrar och vårdnadshavare om PTA:s kommunikation med mera Enkät till föräldrar och vårdnadshavare om PTA:s kommunikation med mera den 6 februari 2016 320 Totalt antal svar Skapad: den 25 januari 2016 Fullständiga svar: 304 Q1: Bakgrundsfråga till dig som svarar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Matematiksatsning, SKL - årlig rapport 1

Tjänsteskrivelse Matematiksatsning, SKL - årlig rapport 1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-02-20 DNR BUN 2014.158 JENNY NYRÉN SID 1/2 VFU-SAMORDNARE OCH PEDAGOGISK HANDLÄGGARE 08-58785263 JENNY.NYREN@VALLENTUNA.SE BARN- OCH

Läs mer

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Fisketurism Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Rådde gård onsdag 8 januari 2014 Inspirationsträff om fisketurism arbetsgrupp skapad för fortsatt analys Ett 60-tal personer samlades

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 140326 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 Sammafattning I den sjunde träffen sammanfattade de lokala lärande nätverken vad det gett dem at delta i det lärande

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Bedömning för lärande. Sundsvall 2012-11-15

Bedömning för lärande. Sundsvall 2012-11-15 Bedömning för lärande Sundsvall 2012-11-15 Tema: Att vara nyckelperson - att leda det gemensamma lärandet omkring bedömning för lärande Program 2012-11-15 13.00 Inledning; att vara nyckelperson 13.30 Walking

Läs mer

Handbok för LEDARSAMTAL

Handbok för LEDARSAMTAL Handbok för LEDARSAMTAL Ett material som kan vara en hjälp till att möta ideella ledare till enskilda utvecklingssamtal. 1 Förord SAU skulle aldrig vara vad det är idag om det inte var för alla de ideella

Läs mer

Slutrapport. 1. Sammanfattning

Slutrapport. 1. Sammanfattning Datum: 2011-08-15 Slutrapport Projektnamn : Spira Stockholm Diarienr : 2009-3010097 Projektperiod : 091026 110630 1. Sammanfattning Spira Stockholms mål är att fler unga kvinnor och män med utomnordisk

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016 1(5) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Regionstyrelsen Maria Lindbom Handläggare 040-675 32 30 Maria.Lindbom@skane.se YTTRANDE Datum 2016-06-02 Dnr 1601273 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU

Läs mer

När jag inte längre är med

När jag inte längre är med Handledarmaterial Studiecirkel När jag inte längre är med förberedelser och funderingar inför framtiden Handledarmaterial Studiecirkel När jag inte längre är med förberedelser och funderingar inför framtiden

Läs mer

Nyheter från Bryssel

Nyheter från Bryssel Nyheter från Bryssel Läget i Bryssel just nu! Läget i Bryssel Mycket på gång just nu! Verksamheten börjar att ta form Fokus på projektrådgivning, partnersök, hjälp med kontakter i Bryssel, deltagande i

Läs mer

Bedömningsunderlag 2010. - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 2010-06-07. Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats

Bedömningsunderlag 2010. - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 2010-06-07. Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats 2010-06-07 Bedömningsunderlag 2010 - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats Enhet/arbetsplats: Bygg & Projektering Chef för enheten/kontaktperson: Bo

Läs mer