Kvalitetsindex. Rapport Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare"

Transkript

1 Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport

2 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal Genomförda intervjuer

3 SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod SSIL har arbetat med kvalitetsenkäter/intervjuer sedan 1. På uppdrag av verksamheter har vi intervjuat ansvariga handläggare, klienter och anhöriga med syfte att fånga upp synpunkter, erfarenheter och bedömningar av verksamheter. Data och information i denna rapport har samlats in genom telefonintervjuer med handläggare. Handläggaren, respondenten, får svara på ett förutbestämt och enhetligt frågeformulär/enkät. Frågornas formulering redovisas i rapporten. Frågeformulär med beskrivning finns också att hämta på vår hemsida eller kan beställas direkt från oss. Alla aktuella/pågående placeringar under den senaste 12månadersperioden utgör underlaget för att genomföra intervjuerna. SSIL

4 Aktuell verksamhet Medelbetygen bygger på intervjuer genomförda: Antal intervjuer: Medelbetyg för samtliga frågor (av möjliga): Antal bortfall: Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga Fråga 3 a. Information av verksamheten.1 4. Verksamhetens genomförande av insatser.1 5. Verksamhetens arbete med att motivera klienten.1 6. Nätverksarbete.0 7. Uppföljning och rapportering.2. Utfallet eller resultatet av insatserna 7.. Bemötande.2. Tillgänglighet. 15. Helhetsbedömning.1

5 C M Intervjuad Upplands Väsby kommun PC S 2 Intervjudatum Kommentar om intervjun: Namngiven handläggare hänvisade till annan handläggare. Hon har själv fyllt i svaren och skickat in dem på mejl. 1. Är insatsen pågående i verksamheten just nu? Ja, insatsen påbörjades Öppenvårdsinsatsen avser en: (familj, vuxen, par, barn, förälder och barn, akutplacering, behandling, utredning, vård etc.)? Ensamkommande barn. Träningslägenhet. 3 a. Om Du fick betygsätta den information som ni fick om verksamheten, innan ert beslut om insats, vilket betyg mellan 1 och 3 b. Hur fick Du kännedom om verksamheten (Avtal, kollega, broschyr, utskick etc.)? Har använt familjestödsgruppen i många ärenden innan, så hade väl kännedom om verksamheten innan denna placering påbörjades. 4. Om Du fick betygsätta verksamhetens genomförande av insatser enligt den fastställda planen, vilket betyg mellan 1 och

6 5. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med att motivera klienten till samverkan enligt den individuellt upprättade planen, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? 6. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med klientens nätverk, vilket betyg mellan 1 och Klienten har inget nätverk i Sverige. 7. Om Du fick betygsätta uppföljning och rapportering kring klienten från verksamhetens sida (regelbundna möten, muntlig information, skriftliga rapporter, etc.), vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där...? Får regelbundna månadsrapporter.. Om Du fick betygsätta utfallet eller resultatet av insatserna, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Än så länge så fungerar det mycket bra kring arbetet med klienten.. Om Du fick betygsätta bemötandet från verksamheten vid kontakter, vilket betyg mellan 1 och Har alltid fått ett trevligt bemötande. Det är bra personal som är lätta att samarbeta med.. Om Du fick betygsätta verksamhetens tillgänglighet vid de tillfällen du som uppdragsgivare försökt komma i kontakt med verksamheten, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara?

7 11. Skulle Du i ett liknande ärende rekommendera verksamheten? Ja, Upplands Väsby kommun kommer fortsätta att använda familjestödsgruppen vid dessa behov av insatser. 12. Vilka anser Du är verksamhetens starka sidor? Hos familjestödsgruppen är individen alltid i fokus och det är aldrig några svårigheter i att få till individuella lösningar i samarbetet med verksamheten. Personalen är engagerade och jobbar aktivt med de mål och behov klienten har. 13. Vilka anser Du är verksamhetens svaga sidor? Inget svar. 14. Är det någon typ av tjänst eller kompetens som Du saknar hos den här verksamheten? Inget svar. 15. Med utgångspunkt från Dina erfarenheter, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då ge verksamheten som en helhetsbedömning, där 1=mycket dålig och =bästa tänkbara? Övriga kommentarer och synpunkter? Inget svar.

8 C M Intervjuad Upplands Väsby kommun PC S 2 Intervjudatum Kommentar om intervjun: Handläggaren har själv fyllt i svaren och skickat in formuläret på mejl. 1. Är insatsen pågående i verksamheten just nu? Ja, insatsen påbörjades Öppenvårdsinsatsen avser en: (familj, vuxen, par, barn, förälder och barn, akutplacering, behandling, utredning, vård etc.)? Ensamkommande barn. Träningslägenhet. 3 a. Om Du fick betygsätta den information som ni fick om verksamheten, innan ert beslut om insats, vilket betyg mellan 1 och 3 b. Hur fick Du kännedom om verksamheten (Avtal, kollega, broschyr, utskick etc.)? Sedan tidigare kontakt med verksamheten. 4. Om Du fick betygsätta verksamhetens genomförande av insatser enligt den fastställda planen, vilket betyg mellan 1 och

9 5. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med att motivera klienten till samverkan enligt den individuellt upprättade planen, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? 6. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med klientens nätverk, vilket betyg mellan 1 och Klienten har inga anhöriga i Sverige. 7. Om Du fick betygsätta uppföljning och rapportering kring klienten från verksamhetens sida (regelbundna möten, muntlig information, skriftliga rapporter, etc.), vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där...? Får alltid regelbundna månadsrapporter samt telefonkontakt vid behov.. Om Du fick betygsätta utfallet eller resultatet av insatserna, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara?. Om Du fick betygsätta bemötandet från verksamheten vid kontakter, vilket betyg mellan 1 och. Om Du fick betygsätta verksamhetens tillgänglighet vid de tillfällen du som uppdragsgivare försökt komma i kontakt med verksamheten, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara?

10 11. Skulle Du i ett liknande ärende rekommendera verksamheten? Ja. 12. Vilka anser Du är verksamhetens starka sidor? Flexibilitet. Arbete efter klientens individuella behov. 13. Vilka anser Du är verksamhetens svaga sidor? Inget svar. 14. Är det någon typ av tjänst eller kompetens som Du saknar hos den här verksamheten? Inget svar. 15. Med utgångspunkt från Dina erfarenheter, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då ge verksamheten som en helhetsbedömning, där 1=mycket dålig och =bästa tänkbara? Övriga kommentarer och synpunkter? Inget svar.

11 C M Intervjuad Upplands Väsby kommun PC S 2 Intervjudatum Kommentar om intervjun: Handläggaren har själv fyllt i svaren och skickat formuläret på mejl. 1. Är insatsen pågående i verksamheten just nu? Ja, den påbörjades Öppenvårdsinsatsen avser en: (familj, vuxen, par, barn, förälder och barn, akutplacering, behandling, utredning, vård etc.)? Ensamkommande barn. Träningslägenhet. 3 a. Om Du fick betygsätta den information som ni fick om verksamheten, innan ert beslut om insats, vilket betyg mellan 1 och 3 b. Hur fick Du kännedom om verksamheten (Avtal, kollega, broschyr, utskick etc.)? Via tidigare kännedom. 4. Om Du fick betygsätta verksamhetens genomförande av insatser enligt den fastställda planen, vilket betyg mellan 1 och

12 5. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med att motivera klienten till samverkan enligt den individuellt upprättade planen, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? 6. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med klientens nätverk, vilket betyg mellan 1 och Pojkens familj har under placeringstiden kommit till Sverige. Pojkens kontaktperson har varit ett väldigt bra stöd till särskilt pojken men även till familjen. 7. Om Du fick betygsätta uppföljning och rapportering kring klienten från verksamhetens sida (regelbundna möten, muntlig information, skriftliga rapporter, etc.), vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där...? Får alltid regelbundna månadsrapporter samt telefonkontakt vid behov.. Om Du fick betygsätta utfallet eller resultatet av insatserna, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara?. Om Du fick betygsätta bemötandet från verksamheten vid kontakter, vilket betyg mellan 1 och. Om Du fick betygsätta verksamhetens tillgänglighet vid de tillfällen du som uppdragsgivare försökt komma i kontakt med verksamheten, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara?

13 11. Skulle Du i ett liknande ärende rekommendera verksamheten? Ja. 12. Vilka anser Du är verksamhetens starka sidor? Verksamheten hittar alltid flexibla och individuella lösningar för klienten. Deras flexibilitet gör att de alltid kan ändra om för att arbeta med ett nytt behov som uppkommit hos klienten. 13. Vilka anser Du är verksamhetens svaga sidor? Inget svar. 14. Är det någon typ av tjänst eller kompetens som Du saknar hos den här verksamheten? Inget svar. 15. Med utgångspunkt från Dina erfarenheter, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då ge verksamheten som en helhetsbedömning, där 1=mycket dålig och =bästa tänkbara? Övriga kommentarer och synpunkter? Inget svar.

14 C 1215 M 3120 Intervjuad Lidingö Stad PC S 2 Intervjudatum Kommentar om intervjun: 1. Är insatsen pågående i verksamheten just nu? Nej, insatsen avslutades i augusti Öppenvårdsinsatsen avser en: (familj, vuxen, par, barn, förälder och barn, akutplacering, behandling, utredning, vård etc.)? Det gällde en ungdom. 3 a. Om Du fick betygsätta den information som ni fick om verksamheten, innan ert beslut om insats, vilket betyg mellan 1 och Jag kände väl till dem och behövde ingen ny information. 3 b. Hur fick Du kännedom om verksamheten (Avtal, kollega, broschyr, utskick etc.)? Jag hade kännedom genom att jag jobbat ihop med verksamheten i många år. 4. Om Du fick betygsätta verksamhetens genomförande av insatser enligt den fastställda planen, vilket betyg mellan 1 och Arbetet fungerade mycket bra. De var väldigt duktiga och bra i kontakten med flickan.

15 5. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med att motivera klienten till samverkan enligt den individuellt upprättade planen, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Det behövdes inget motivationsarbete, då flickan redan var motiverad. 6. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med klientens nätverk, vilket betyg mellan 1 och Nätverksarbetet fungerade bra Om Du fick betygsätta uppföljning och rapportering kring klienten från verksamhetens sida (regelbundna möten, muntlig information, skriftliga rapporter, etc.), vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där...? Rapporteringen var bra, både muntlig och skriftlig. 7. Om Du fick betygsätta utfallet eller resultatet av insatserna, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Familjen flyttade men resultatet av insatsen här var bra. 7. Om Du fick betygsätta bemötandet från verksamheten vid kontakter, vilket betyg mellan 1 och Bemötandet var bra.. Om Du fick betygsätta verksamhetens tillgänglighet vid de tillfällen du som uppdragsgivare försökt komma i kontakt med verksamheten, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Deras tillgänglighet var god.

16 11. Skulle Du i ett liknande ärende rekommendera verksamheten? Ja, absolut! 12. Vilka anser Du är verksamhetens starka sidor? En stark sida är att de matchar kontaktperson efter klient, de är flexibla. 13. Vilka anser Du är verksamhetens svaga sidor? Jag har ej sett några svaga sidor. 14. Är det någon typ av tjänst eller kompetens som Du saknar hos den här verksamheten? Nej, inte i det här ärendet. 15. Med utgångspunkt från Dina erfarenheter, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då ge verksamheten som en helhetsbedömning, där 1=mycket dålig och =bästa tänkbara? Övriga kommentarer och synpunkter? Inga övriga kommentarer.

17 C 111 M Intervjuad Täby kommun PC S 2 Intervjudatum Kommentar om intervjun: 1. Är insatsen pågående i verksamheten just nu? Nej, insatsen avslutades i september Öppenvårdsinsatsen avser en: (familj, vuxen, par, barn, förälder och barn, akutplacering, behandling, utredning, vård etc.)? Insatsen avsåg umgängesstöd för ett barn. 3 a. Om Du fick betygsätta den information som ni fick om verksamheten, innan ert beslut om insats, vilket betyg mellan 1 och Vi kände till verksamheten och hade redan all information vi behövde. 3 b. Hur fick Du kännedom om verksamheten (Avtal, kollega, broschyr, utskick etc.)? Vi har använt oss av Familjestödsgruppen länge. De är upphandlade av oss och vi tar alla våra umgängesstöd från dem. 4. Om Du fick betygsätta verksamhetens genomförande av insatser enligt den fastställda planen, vilket betyg mellan 1 och Jag är väldigt nöjd med genomförandet av insatserna och arbetet enligt planen. Det sköttes skyndsamt och de kunde tillgodose de tider vi efterfrågat och de önskemål som fanns från domstol. De hittade en person snabbt, som hade rätt kvalifikation, som umgängesstödjare.

18 5. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med att motivera klienten till samverkan enligt den individuellt upprättade planen, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Det behövdes inget motivationsarbete, då det redan fanns tillräcklig motivation. 6. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med klientens nätverk, vilket betyg mellan 1 och Umgänget skedde hemma hos pappans bror med familj, vilket pappan själv hade arrangerat. Det ingick inte i verksamhetens uppdrag att ta in nätverket, utan det var i så fall mitt arbete. Jag kan inte betygsätta. 7. Om Du fick betygsätta uppföljning och rapportering kring klienten från verksamhetens sida (regelbundna möten, muntlig information, skriftliga rapporter, etc.), vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där...? Vi fick uppföljningsrapporter efter varje tillfälle, kring vad som hänt under umgänget. Det kom i form av månadsrapporter.. Om Du fick betygsätta utfallet eller resultatet av insatserna, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Resultatet blev mycket bra, jag kan inte säga annat. Det här var ett "mönsterfall", som inte direkt har med umgängesstödet att göra. Det var väldigt samarbetsvilliga föräldrar.. Om Du fick betygsätta bemötandet från verksamheten vid kontakter, vilket betyg mellan 1 och Bemötandet från verksamheten var mycket bra.. Om Du fick betygsätta verksamhetens tillgänglighet vid de tillfällen du som uppdragsgivare försökt komma i kontakt med verksamheten, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Tillgängligheten var mycket god. Fick man ej tag i dem, blev man ganska snabbt uppringd.

19 11. Skulle Du i ett liknande ärende rekommendera verksamheten? Ja 12. Vilka anser Du är verksamhetens starka sidor? Starka sidor är tillgänglighet, snabb handläggning samt bra bemötande. 13. Vilka anser Du är verksamhetens svaga sidor? Ibland går det kanske lite för snabbt i handläggningen. Man måste ta tid och matcha fram en bra person och vissa av umgängesstödjarna är lite okvalificerade. De kanske inte har rätt utbildning, är för unga osv. 14. Är det någon typ av tjänst eller kompetens som Du saknar hos den här verksamheten? Jag saknar inget annat än kompetensen hos vissa av umgängesstödjarna. 15. Med utgångspunkt från Dina erfarenheter, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då ge verksamheten som en helhetsbedömning, där 1=mycket dålig och =bästa tänkbara? Övriga kommentarer och synpunkter? Inga övriga kommentarer.

20 C 7270 M 3046 Intervjuad Järfälla Kommun PC S 2 Intervjudatum Kommentar om intervjun: 1. Är insatsen pågående i verksamheten just nu? Nej, insatsen avslutades i augusti Öppenvårdsinsatsen avser en: (familj, vuxen, par, barn, förälder och barn, akutplacering, behandling, utredning, vård etc.)? Familjebehandling, avseende en ungdom. 3 a. Om Du fick betygsätta den information som ni fick om verksamheten, innan ert beslut om insats, vilket betyg mellan 1 och Det var min kollega som hade erfarenhet av Familjestödsgruppen, så jag kan inte betygsätta informationen. 3 b. Hur fick Du kännedom om verksamheten (Avtal, kollega, broschyr, utskick etc.)? Jag fick kännedom via min kollega, i samband med det här ärendet. 4. Om Du fick betygsätta verksamhetens genomförande av insatser enligt den fastställda planen, vilket betyg mellan 1 och 6 Deras genomförande av insatserna var bra. De gjorde det de kunde, även om inte allt gick som tänkt. Det beror på att klienten inte ville samarbeta.

21 5. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med att motivera klienten till samverkan enligt den individuellt upprättade planen, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Det är svårt att säga så mycket om motivationsarbetet. De fick inte till det och hade säkert kunnat jobba mer kring den biten Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med klientens nätverk, vilket betyg mellan 1 och Det var inte aktuellt med något nätverksarbete. 7. Om Du fick betygsätta uppföljning och rapportering kring klienten från verksamhetens sida (regelbundna möten, muntlig information, skriftliga rapporter, etc.), vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där...? Jag fick skriftliga månadsrapporter och det fungerade bra.. Om Du fick betygsätta utfallet eller resultatet av insatserna, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Det går inte att säga något om resultatet. Familjen flyttade och insatsen blev avbruten.. Om Du fick betygsätta bemötandet från verksamheten vid kontakter, vilket betyg mellan 1 och Deras bemötande var bra.. Om Du fick betygsätta verksamhetens tillgänglighet vid de tillfällen du som uppdragsgivare försökt komma i kontakt med verksamheten, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Ibland gick det inte att få tag i verksamheten. 7

22 11. Skulle Du i ett liknande ärende rekommendera verksamheten? Ja. 12. Vilka anser Du är verksamhetens starka sidor? Den starka sidan var bemötandet, mot klienten och mot oss. 13. Vilka anser Du är verksamhetens svaga sidor? Den svaga sidan var motivationsarbetet. Där kunde de ha jobbat mer. 14. Är det någon typ av tjänst eller kompetens som Du saknar hos den här verksamheten? Nej. 15. Med utgångspunkt från Dina erfarenheter, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då ge verksamheten som en helhetsbedömning, där 1=mycket dålig och =bästa tänkbara? Övriga kommentarer och synpunkter? Inga övriga kommentarer.

23 C 7270 M 3044 Intervjuad Järfälla Kommun PC S 2 Intervjudatum Kommentar om intervjun: Handläggaren svarar på frågor för fyra placeringar/insatser och svaren för dessa är liknande i många frågor. 1. Är insatsen pågående i verksamheten just nu? Ja, insatsen påbörjades i maj Öppenvårdsinsatsen avser en: (familj, vuxen, par, barn, förälder och barn, akutplacering, behandling, utredning, vård etc.)? Den avser träningslägenhet för en ensamkommande ungdom. 3 a. Om Du fick betygsätta den information som ni fick om verksamheten, innan ert beslut om insats, vilket betyg mellan 1 och Vi har samarbetat länge och de är alltid tillmötesgående och ger bra information. 3 b. Hur fick Du kännedom om verksamheten (Avtal, kollega, broschyr, utskick etc.)? Jag fick kännedom via en kollega. 4. Om Du fick betygsätta verksamhetens genomförande av insatser enligt den fastställda planen, vilket betyg mellan 1 och Genomförandet av insatserna fungerar bra.

24 5. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med att motivera klienten till samverkan enligt den individuellt upprättade planen, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Motivationsarbetet fungerar bra. 6. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med klientens nätverk, vilket betyg mellan 1 och Det är inte aktuellt, då det gäller en ensamkommande ungdom. 7. Om Du fick betygsätta uppföljning och rapportering kring klienten från verksamhetens sida (regelbundna möten, muntlig information, skriftliga rapporter, etc.), vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där...? Vi har regelbundna möten och får bra muntlig information, så där sätter jag betyget åtta. Den skriftliga informationen är väldigt bristfällig och innehåller bara några enstaka meningar, så där sätter jag betyget tre. Jag kan inte sätta något medelbetyg.. Om Du fick betygsätta utfallet eller resultatet av insatserna, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Utfallet av insatserna är hittills bra.. Om Du fick betygsätta bemötandet från verksamheten vid kontakter, vilket betyg mellan 1 och Bemötandet från verksamheten är mycket bra.. Om Du fick betygsätta verksamhetens tillgänglighet vid de tillfällen du som uppdragsgivare försökt komma i kontakt med verksamheten, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Deras tillgänglighet är god.

25 11. Skulle Du i ett liknande ärende rekommendera verksamheten? Ja. 12. Vilka anser Du är verksamhetens starka sidor? Deras starka sidor är att de är tillmötesgående, ofta tillgängliga, samt lätta att samarbeta med. 13. Vilka anser Du är verksamhetens svaga sidor? En svag sida är den skriftliga rapporteringen. 14. Är det någon typ av tjänst eller kompetens som Du saknar hos den här verksamheten? Nej. 15. Med utgångspunkt från Dina erfarenheter, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då ge verksamheten som en helhetsbedömning, där 1=mycket dålig och =bästa tänkbara? Övriga kommentarer och synpunkter? Inga övriga kommentarer.

26 C 7270 M 3047 Intervjuad Järfälla Kommun PC S 2 Intervjudatum Kommentar om intervjun: Handläggaren svarar på frågor för fyra placeringar/insatser och svaren för dessa är liknande i många frågor. 1. Är insatsen pågående i verksamheten just nu? Ja, insatsen påbörjades i februari Öppenvårdsinsatsen avser en: (familj, vuxen, par, barn, förälder och barn, akutplacering, behandling, utredning, vård etc.)? Den avser träningslägenhet för en ensamkommande ungdom. 3 a. Om Du fick betygsätta den information som ni fick om verksamheten, innan ert beslut om insats, vilket betyg mellan 1 och De är alltid tillmötesgående och ger bra information. 3 b. Hur fick Du kännedom om verksamheten (Avtal, kollega, broschyr, utskick etc.)? Jag fick kännedom via en kollega. 4. Om Du fick betygsätta verksamhetens genomförande av insatser enligt den fastställda planen, vilket betyg mellan 1 och 6 Det var lite struligt med kontaktpersoner för den här klienten. Det var en svår klient, som de träffade för lite.

27 5. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med att motivera klienten till samverkan enligt den individuellt upprättade planen, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Motivationsarbetet fungerade bra. 6. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med klientens nätverk, vilket betyg mellan 1 och Det var inte aktuellt med något nätverksarbete, då det gällde en ensamkommande ungdom. 7. Om Du fick betygsätta uppföljning och rapportering kring klienten från verksamhetens sida (regelbundna möten, muntlig information, skriftliga rapporter, etc.), vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där...? Vi hade regelbundna möten och den muntliga informationen var god, så där sätter jag betyget åtta. Den skriftliga informationen var väldigt bristfällig och innehöll bara några enstaka meningar, så där sätter jag betyget tre. Jag kan inte sätta något medelbetyg.. Om Du fick betygsätta utfallet eller resultatet av insatserna, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Utfallet av insatsen hittills är bra.. Om Du fick betygsätta bemötandet från verksamheten vid kontakter, vilket betyg mellan 1 och Verksamhetens bemötande är mycket bra.. Om Du fick betygsätta verksamhetens tillgänglighet vid de tillfällen du som uppdragsgivare försökt komma i kontakt med verksamheten, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Tillgängligheten är god.

28 11. Skulle Du i ett liknande ärende rekommendera verksamheten? Ja. 12. Vilka anser Du är verksamhetens starka sidor? Starka sidor är att de är tillmötesgående, ofta tillgängliga, samt lätta att samarbeta med. 13. Vilka anser Du är verksamhetens svaga sidor? De kan bli bättre på den skriftliga rapporteringen. 14. Är det någon typ av tjänst eller kompetens som Du saknar hos den här verksamheten? Nej. 15. Med utgångspunkt från Dina erfarenheter, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då ge verksamheten som en helhetsbedömning, där 1=mycket dålig och =bästa tänkbara? Övriga kommentarer och synpunkter? Inga övriga kommentarer.

29 C 7270 M Intervjuad Järfälla Kommun PC S 2 Intervjudatum Kommentar om intervjun: Handläggaren svarar på frågor för fyra placeringar/insatser och svaren för dessa är liknande i många frågor. 1. Är insatsen pågående i verksamheten just nu? Nej, insatsen avslutades i mars Öppenvårdsinsatsen avser en: (familj, vuxen, par, barn, förälder och barn, akutplacering, behandling, utredning, vård etc.)? Den avsåg en familjehemsplacering för en ungdom. 3 a. Om Du fick betygsätta den information som ni fick om verksamheten, innan ert beslut om insats, vilket betyg mellan 1 och De ger alltid bra information och är tillmötesgående. 3 b. Hur fick Du kännedom om verksamheten (Avtal, kollega, broschyr, utskick etc.)? Jag fick kännedom via en kollega. 4. Om Du fick betygsätta verksamhetens genomförande av insatser enligt den fastställda planen, vilket betyg mellan 1 och Genomförandet av insatserna var otroligt bra!

30 5. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med att motivera klienten till samverkan enligt den individuellt upprättade planen, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Motivationsarbetet fungerade bra. 6. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med klientens nätverk, vilket betyg mellan 1 och Det gällde en ensamkommande ungdom, så det var inte aktuellt med något nätverksarbete. 7. Om Du fick betygsätta uppföljning och rapportering kring klienten från verksamhetens sida (regelbundna möten, muntlig information, skriftliga rapporter, etc.), vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där...? Vi hade regelbundna möten och jag fick god muntlig information, så där sätter jag betyget åtta. Den skriftliga informationen var däremot väldigt bristfällig. Den innehöll bara några enstaka meningar, så där sätter jag betyget tre. Jag kan inte sätta ett medelbetyg.. Om Du fick betygsätta utfallet eller resultatet av insatserna, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Resultatet av insatsen blev helt fantastiskt!. Om Du fick betygsätta bemötandet från verksamheten vid kontakter, vilket betyg mellan 1 och Verksamhetens bemötande var mycket bra.. Om Du fick betygsätta verksamhetens tillgänglighet vid de tillfällen du som uppdragsgivare försökt komma i kontakt med verksamheten, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Tillgängligheten var god.

31 11. Skulle Du i ett liknande ärende rekommendera verksamheten? Ja. 12. Vilka anser Du är verksamhetens starka sidor? Starka sidor är att de är tillmötesgående, ofta tillgängliga, samt lätta att samarbeta med. 13. Vilka anser Du är verksamhetens svaga sidor? De kan bli bättre på den skriftliga rapporteringen. 14. Är det någon typ av tjänst eller kompetens som Du saknar hos den här verksamheten? Nej. 15. Med utgångspunkt från Dina erfarenheter, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då ge verksamheten som en helhetsbedömning, där 1=mycket dålig och =bästa tänkbara? Övriga kommentarer och synpunkter? Inga övriga kommentarer.

32 C M Intervjuad Östhammars kommun PC S 2 Intervjudatum Kommentar om intervjun: 1. Är insatsen pågående i verksamheten just nu? Ja, insatsen påbörjades i mars Öppenvårdsinsatsen avser en: (familj, vuxen, par, barn, förälder och barn, akutplacering, behandling, utredning, vård etc.)? Insatsen avser familjebehandling, främst gällande en ungdom. 3 a. Om Du fick betygsätta den information som ni fick om verksamheten, innan ert beslut om insats, vilket betyg mellan 1 och Jag hade haft kontakt med Familjestödsgruppen tidigare och behövde ingen ny information. 3 b. Hur fick Du kännedom om verksamheten (Avtal, kollega, broschyr, utskick etc.)? Jag hade jobbat ihop med några av de som driver verksamheten och hade kännedom därigenom. 4. Om Du fick betygsätta verksamhetens genomförande av insatser enligt den fastställda planen, vilket betyg mellan 1 och Genomförandet av insatserna är bra.

33 5. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med att motivera klienten till samverkan enligt den individuellt upprättade planen, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Motivationsarbetet fungerar bra. Det är inget lätt uppdrag. 6. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med klientens nätverk, vilket betyg mellan 1 och Det gäller en familjebehandling, så de arbetar med hela familjen. Jag kan inte betygsätta. 7. Om Du fick betygsätta uppföljning och rapportering kring klienten från verksamhetens sida (regelbundna möten, muntlig information, skriftliga rapporter, etc.), vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där...? Rapporteringen fungerar bra, men jag handlägger inte ärendet längre.. Om Du fick betygsätta utfallet eller resultatet av insatserna, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Jag kan ej säga något om utfallet, då jag ej har den insynen i ärendet längre.. Om Du fick betygsätta bemötandet från verksamheten vid kontakter, vilket betyg mellan 1 och Bemötandet är alldeles utmärkt.. Om Du fick betygsätta verksamhetens tillgänglighet vid de tillfällen du som uppdragsgivare försökt komma i kontakt med verksamheten, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Deras tillgänglighet är mycket bra.

34 11. Skulle Du i ett liknande ärende rekommendera verksamheten? Ja. 12. Vilka anser Du är verksamhetens starka sidor? En stark sida är deras terapeutiska förhållningssätt. 13. Vilka anser Du är verksamhetens svaga sidor? Jag har ej sett några svaga sidor. 14. Är det någon typ av tjänst eller kompetens som Du saknar hos den här verksamheten? Nej. 15. Med utgångspunkt från Dina erfarenheter, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då ge verksamheten som en helhetsbedömning, där 1=mycket dålig och =bästa tänkbara? Övriga kommentarer och synpunkter? Inga övriga kommentarer.

35 C M Intervjuad Botkyrka kommun PC S 2 Intervjudatum Kommentar om intervjun: 1. Är insatsen pågående i verksamheten just nu? Ja, insatsen påbörjades i maj Öppenvårdsinsatsen avser en: (familj, vuxen, par, barn, förälder och barn, akutplacering, behandling, utredning, vård etc.)? Det gäller träningslägenhet och kontaktperson, för en ungdom. 3 a. Om Du fick betygsätta den information som ni fick om verksamheten, innan ert beslut om insats, vilket betyg mellan 1 och Jag har tidigare jobbat på Familjestödsgruppen och hade därför god information om dem. 3 b. Hur fick Du kännedom om verksamheten (Avtal, kollega, broschyr, utskick etc.)? Jag har jobbat på verksamheten samt haft placeringar genom dem tidigare. 4. Om Du fick betygsätta verksamhetens genomförande av insatser enligt den fastställda planen, vilket betyg mellan 1 och Jag är nöjd med deras genomförande av insatserna.

36 5. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med att motivera klienten till samverkan enligt den individuellt upprättade planen, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Motivationsarbetet fungerar bra. Det gäller en ungdom som redan fungerar så bra. 6. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med klientens nätverk, vilket betyg mellan 1 och Det är inte aktuellt med nätverksarbete, då det gäller en ensamkommande ungdom. 7. Om Du fick betygsätta uppföljning och rapportering kring klienten från verksamhetens sida (regelbundna möten, muntlig information, skriftliga rapporter, etc.), vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där...? Jag får skriftliga månadsrapporter och även muntliga rapporter, om det har hänt något.. Om Du fick betygsätta utfallet eller resultatet av insatserna, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Utfallet av insatserna är väldigt bra så här långt.. Om Du fick betygsätta bemötandet från verksamheten vid kontakter, vilket betyg mellan 1 och Deras bemötande är bra.. Om Du fick betygsätta verksamhetens tillgänglighet vid de tillfällen du som uppdragsgivare försökt komma i kontakt med verksamheten, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? De ringer tillbaka så fort de kan, om de inte kan svara direkt.

37 11. Skulle Du i ett liknande ärende rekommendera verksamheten? Ja. 12. Vilka anser Du är verksamhetens starka sidor? Starka sidor är att de är flexibla och lösningsfokuserade, det finns inga problem. 13. Vilka anser Du är verksamhetens svaga sidor? Jag kommer ej på någon svag sida på rak arm. 14. Är det någon typ av tjänst eller kompetens som Du saknar hos den här verksamheten? Nej, inte för det här ändamålet. 15. Med utgångspunkt från Dina erfarenheter, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då ge verksamheten som en helhetsbedömning, där 1=mycket dålig och =bästa tänkbara? Vi är nöjda med de placeringar vi har på Familjestödsgruppen. Övriga kommentarer och synpunkter? Inga övriga kommentarer.

38 C 111 M 3032 Intervjuad Täby kommun PC S 2 Intervjudatum Kommentar om intervjun: 1. Är insatsen pågående i verksamheten just nu? Nej, insatsen avslutades i mars Öppenvårdsinsatsen avser en: (familj, vuxen, par, barn, förälder och barn, akutplacering, behandling, utredning, vård etc.)? Det gällde umgängesstöd för ett barn. 3 a. Om Du fick betygsätta den information som ni fick om verksamheten, innan ert beslut om insats, vilket betyg mellan 1 och Vi hade tillräcklig information redan och behövde ingen ny. Jag kan inte betygsätta. 3 b. Hur fick Du kännedom om verksamheten (Avtal, kollega, broschyr, utskick etc.)? Jag hade kännedom genom att det är en upphandlad verksamhet. 4. Om Du fick betygsätta verksamhetens genomförande av insatser enligt den fastställda planen, vilket betyg mellan 1 och Arbetet kring planen kom aldrig igång, men det berodde inte på Familjestödsgruppen.

39 5. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med att motivera klienten till samverkan enligt den individuellt upprättade planen, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Det ingick inte något motivationsarbete. Det ska inte behövas i en sådan här insats. 6. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med klientens nätverk, vilket betyg mellan 1 och Det var aldrig aktuellt med något nätverksarbete. 7. Om Du fick betygsätta uppföljning och rapportering kring klienten från verksamhetens sida (regelbundna möten, muntlig information, skriftliga rapporter, etc.), vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där...? De brukar skriva rapporter från varje tillfälle, men det hann ej bli något under denna insats.. Om Du fick betygsätta utfallet eller resultatet av insatserna, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Det kan jag ej svara på, då insatsen aldrig riktigt påbörjades.. Om Du fick betygsätta bemötandet från verksamheten vid kontakter, vilket betyg mellan 1 och De har ett bra bemötande vid kontakter.. Om Du fick betygsätta verksamhetens tillgänglighet vid de tillfällen du som uppdragsgivare försökt komma i kontakt med verksamheten, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Deras tillgänglighet är alltid bra.

40 11. Skulle Du i ett liknande ärende rekommendera verksamheten? Ja 12. Vilka anser Du är verksamhetens starka sidor? Starka sidor är att de är så tillgängliga och snabba med att ordna insatser. 13. Vilka anser Du är verksamhetens svaga sidor? En svag sida är att en del av deras umgängesstödjare har för lite erfarenhet. 14. Är det någon typ av tjänst eller kompetens som Du saknar hos den här verksamheten? Umgängesstödjare är den enda tjänst jag har behövt och det saknas erfarna sådana. 15. Med utgångspunkt från Dina erfarenheter, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då ge verksamheten som en helhetsbedömning, där 1=mycket dålig och =bästa tänkbara? 7 Övriga kommentarer och synpunkter? Inga övriga kommentarer.

41 C 7270 M Intervjuad Järfälla Kommun PC S 2 Intervjudatum Kommentar om intervjun: 1. Är insatsen pågående i verksamheten just nu? Ja, insatsen påbörjades i april Öppenvårdsinsatsen avser en: (familj, vuxen, par, barn, förälder och barn, akutplacering, behandling, utredning, vård etc.)? Det gäller familjebehandling, gällande en ungdom. 3 a. Om Du fick betygsätta den information som ni fick om verksamheten, innan ert beslut om insats, vilket betyg mellan 1 och Vi hade haft väldigt mycket att göra med Familjestödsgruppen tidigare, genom olika insatser och liknande. Vi hade bra kontakt med dem och kände att de var rätt verksamhet för klienten. Jag kan inte betygsätta. 3 b. Hur fick Du kännedom om verksamheten (Avtal, kollega, broschyr, utskick etc.)? För några år sedan beviljade vi en insats där, då vår egen öppenvård ej klarade av personen. Jag satte mig ner med ramavtalslistan och valde då Familjestödsgruppen. 4. Om Du fick betygsätta verksamhetens genomförande av insatser enligt den fastställda planen, vilket betyg mellan 1 och Deras genomförande av insatsen fungerar bra. De gånger det ej fungerat, har det inte berott på Familjestödsgruppen, utan på andra omständigheter. De följer planen och de har en bra behandlare.

42 5. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med att motivera klienten till samverkan enligt den individuellt upprättade planen, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Motivationsarbetet går bra. De vågar vara lite hårda och ställa krav, samtidigt som de pratar snällt när det behövs. 6. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med klientens nätverk, vilket betyg mellan 1 och Jag kan ej svara på om de har något nätverksarbete, det tror jag inte att de har. 7. Om Du fick betygsätta uppföljning och rapportering kring klienten från verksamhetens sida (regelbundna möten, muntlig information, skriftliga rapporter, etc.), vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där...? Så länge jag var i ärendet fungerade rapporteringen bra. Vi hade tät kontakt i det tidiga skedet och hade ett uppföljningsmöte ganska tidigt i placeringen. Jag får ej löpande uppföljning längre, utan den går till min kollega, så jag kan inte betygsätta.. Om Du fick betygsätta utfallet eller resultatet av insatserna, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Problemen som familjen jobbar med, har pågått väldigt länge. Det kommer därför att ta tid och även om det blivit bättre, är det svårt att veta om det någonsin kommer att bli helt bra. 7. Om Du fick betygsätta bemötandet från verksamheten vid kontakter, vilket betyg mellan 1 och Bemötandet är mycket bra. De kan ifrågasätta om de tycker att någon ska ändras. Samtidigt är de noga med att det är socialtjänsten som beslutar och de är flexibla och kan ändra infallsvinklar om vi tycker att det behövs.. Om Du fick betygsätta verksamhetens tillgänglighet vid de tillfällen du som uppdragsgivare försökt komma i kontakt med verksamheten, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Tillgängligheten är mycket god. De ringer upp, om de inte kan svara. Det är snarare min tillgänglighet som inte är så bra.

43 11. Skulle Du i ett liknande ärende rekommendera verksamheten? Ja och det har jag gjort. 12. Vilka anser Du är verksamhetens starka sidor? Starka sidor är tillgänglighet, flexibilitet samt möjligheten att starta upp insatser snabbt. De lyckas även matcha bra med passande behandlare. 13. Vilka anser Du är verksamhetens svaga sidor? Det är en behandlare som jag haft lite meningsskiljaktigheter med. Hon har gått in lite för mycket i familjen och det har blivit en allians där det inte borde ha blivit det. 14. Är det någon typ av tjänst eller kompetens som Du saknar hos den här verksamheten? Nej. Jag har dock haft ganska måna ärenden som varit likvärdiga, gällande barn med diagnoser. Jag vet inte hur verksamheten är i andra ärenden. 15. Med utgångspunkt från Dina erfarenheter, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då ge verksamheten som en helhetsbedömning, där 1=mycket dålig och =bästa tänkbara? Övriga kommentarer och synpunkter? Inga övriga kommentarer.

44 C M Intervjuad Huddinge kommun PC S 2 Intervjudatum Kommentar om intervjun: 1. Är insatsen pågående i verksamheten just nu? Nej, insatsen avslutades i september Öppenvårdsinsatsen avser en: (familj, vuxen, par, barn, förälder och barn, akutplacering, behandling, utredning, vård etc.)? Det gällde kvalificerad kontaktperson för en ungdom. 3 a. Om Du fick betygsätta den information som ni fick om verksamheten, innan ert beslut om insats, vilket betyg mellan 1 och Jag hade information och behövde ingen ny. 3 b. Hur fick Du kännedom om verksamheten (Avtal, kollega, broschyr, utskick etc.)? Jag hade kännedom genom avtalslistan och jag har haft med verksamheten att göra i många år. 4. Om Du fick betygsätta verksamhetens genomförande av insatser enligt den fastställda planen, vilket betyg mellan 1 och 4 Varken jag eller föräldrarna visste vad kontaktpersonen gjorde, då det var svårt att få rapporter kring arbetet.

45 5. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med att motivera klienten till samverkan enligt den individuellt upprättade planen, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Det var en svår ungdom att motivera och att få kontakt med. Kontaktpersonen och ungdomen verkade ändå ha trevligt när de träffades men om samarbetet med oss och föräldrarna hade fungerat, hade motivationsarbetet blivit bättre. Vi fick ingen insyn, då det inte återkopplades till oss. Jag kan inte betygsätta. 6. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med klientens nätverk, vilket betyg mellan 1 och Nätverksarbetet var bristfälligt och det upplevde även föräldrarna. De hade kunnat jobba mer med nätverket Om Du fick betygsätta uppföljning och rapportering kring klienten från verksamhetens sida (regelbundna möten, muntlig information, skriftliga rapporter, etc.), vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där...? Vi hade möten men i övrigt var det svårt med kontakten med verksamheten. 3. Om Du fick betygsätta utfallet eller resultatet av insatserna, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Det var svårt utifrån ungdomens situation. Det var ej en tillräcklig insats, så det blev ingen skillnad för klienten. Denne hade för stora problem, så det har ej just med den här insatsen att göra. Jag kan inte betygsätta.. Om Du fick betygsätta bemötandet från verksamheten vid kontakter, vilket betyg mellan 1 och De hade ett bra bemötande.. Om Du fick betygsätta verksamhetens tillgänglighet vid de tillfällen du som uppdragsgivare försökt komma i kontakt med verksamheten, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Ringde man deras jourtelefon, fick man alltid kontakt med någon.

46 11. Skulle Du i ett liknande ärende rekommendera verksamheten? Ja, men jag kanske skulle vara mer noga med hur man vill att uppdraget ska se ut. 12. Vilka anser Du är verksamhetens starka sidor? Starka sidor är att de är vänliga, tillmötesgående, flexibla och bra mot ungdomarna. 13. Vilka anser Du är verksamhetens svaga sidor? En svag sida är rapporteringen och kontakten. 14. Är det någon typ av tjänst eller kompetens som Du saknar hos den här verksamheten? Nej, det är inget jag tänkt på. 15. Med utgångspunkt från Dina erfarenheter, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då ge verksamheten som en helhetsbedömning, där 1=mycket dålig och =bästa tänkbara? Övriga kommentarer och synpunkter? Inga övriga kommentarer.

47 C 3270 M 301 Intervjuad Stockholms Stad Skarpnäcks SDF PC S 2 Intervjudatum Kommentar om intervjun: 1. Är insatsen pågående i verksamheten just nu? Ja, insatsen påbörjades i april Öppenvårdsinsatsen avser en: (familj, vuxen, par, barn, förälder och barn, akutplacering, behandling, utredning, vård etc.)? Det gäller träningslägenhet och kontaktperson för en ung vuxen person. 3 a. Om Du fick betygsätta den information som ni fick om verksamheten, innan ert beslut om insats, vilket betyg mellan 1 och Vi har använt Familjestödsgruppen mycket och vet att de gör ett bra jobb. Jag behövde ingen särskild information. 3 b. Hur fick Du kännedom om verksamheten (Avtal, kollega, broschyr, utskick etc.)? Jag kände till dem via kollegor och genom ramavtal. 4. Om Du fick betygsätta verksamhetens genomförande av insatser enligt den fastställda planen, vilket betyg mellan 1 och 7 Insatserna fungerar bra. Klienten erbjuds adekvat stöd och får hjälp från sin kontaktperson. Man ser en utveckling hos klienten, både språk och utbildningsmässigt. Hon har även blivit mer självständig.

48 5. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med att motivera klienten till samverkan enligt den individuellt upprättade planen, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Motivationsarbete är främst kontaktpersonens uppdrag och det fungerar bra. Klienten är målmedveten och det finns en tydlig utstakad väg för att nå målen. Språkmässigt är motivationen låg och hade jag varit kontaktperson, hade jag fokuserat mer på hur man kan hjälpa till på den fronten Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med klientens nätverk, vilket betyg mellan 1 och Det finns inga släktingar men ett nätverk av personer som klienten lärt känna. Kontaktpersonen ordnar olika träffar med dessa personer. Jag kan inte betygsätta. 7. Om Du fick betygsätta uppföljning och rapportering kring klienten från verksamhetens sida (regelbundna möten, muntlig information, skriftliga rapporter, etc.), vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där...? Vi har vissa uppföljningar regelbundet, minst två gånger per termin. Det finns en riktlinje om hur ofta vi ska ses. Nu när klienten är på väg ut i självständighet, ses vi mer sällan. Klienten är ganska självgående, förutom bristande språkkunskaper. Jag får även skriftliga rapporter med jämna mellanrum.. Om Du fick betygsätta utfallet eller resultatet av insatserna, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Det görs framsteg men det går lite sakta. Det beror ej på att verksamheten inte sköter sitt jobb, utan på bristande resurser hos individen. 7. Om Du fick betygsätta bemötandet från verksamheten vid kontakter, vilket betyg mellan 1 och Bemötandet är alltid bra.. Om Du fick betygsätta verksamhetens tillgänglighet vid de tillfällen du som uppdragsgivare försökt komma i kontakt med verksamheten, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? De är oftast tillgängliga för kontakt.

49 11. Skulle Du i ett liknande ärende rekommendera verksamheten? Ja. 12. Vilka anser Du är verksamhetens starka sidor? En stark sida är att de alltid försöker göra lite extra, inte bara precis det de ska. De hittar olika ingångar, för att engagera och aktivera ungdomarna och har sina metoder för det. De har ett stort engagemang för ungdomarna och ordnar till exempel sång för intresserade, sommarjobb inom verksamheten mm. 13. Vilka anser Du är verksamhetens svaga sidor? En svag sida är att allt inte är så verklighetsförankrat alla gånger. Har man bott i en stor tvåa mitt i stan, så ser det inte ut så när man kommer ut i verkliga livet. De skulle behöva bli bättre på att följa samhället, när det gäller ekonomi och budget och hålla de ramar som finns. Det blir mer rättvist, man ska inte "köpa" klienten. 14. Är det någon typ av tjänst eller kompetens som Du saknar hos den här verksamheten? Nej. 15. Med utgångspunkt från Dina erfarenheter, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då ge verksamheten som en helhetsbedömning, där 1=mycket dålig och =bästa tänkbara? 7 Övriga kommentarer och synpunkter? De bör ha ett bättre samhällsperspektiv.

50 C 1215 M 300 Intervjuad Lidingö Stad PC S 2 Intervjudatum Kommentar om intervjun: 1. Är insatsen pågående i verksamheten just nu? Nej, insatsen avslutades i juni Öppenvårdsinsatsen avser en: (familj, vuxen, par, barn, förälder och barn, akutplacering, behandling, utredning, vård etc.)? Det var en utredningsinsats i hemmet, för ett barn. 3 a. Om Du fick betygsätta den information som ni fick om verksamheten, innan ert beslut om insats, vilket betyg mellan 1 och Jag hade mycket information, då vi använt oss ganska ofta av verksamheten på min arbetsplats. Jag läste även på nätet samt pratade med dem på telefon. 3 b. Hur fick Du kännedom om verksamheten (Avtal, kollega, broschyr, utskick etc.)? Jag fick kännedom om Familjestödsgruppen via kollegor. 4. Om Du fick betygsätta verksamhetens genomförande av insatser enligt den fastställda planen, vilket betyg mellan 1 och De gjorde ett bra jobb. Det var en svår familj men vi var nöjda med insatsen.

51 5. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med att motivera klienten till samverkan enligt den individuellt upprättade planen, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? De gjorde ett bra motivationsarbete. Det går alltid att jobba mer på något sätt men de gjorde vad de kunde efter förutsättningarna Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med klientens nätverk, vilket betyg mellan 1 och Nätverksarbete ingick inte i uppdraget. Det gällde mer att utreda föräldraförmågan. 7. Om Du fick betygsätta uppföljning och rapportering kring klienten från verksamhetens sida (regelbundna möten, muntlig information, skriftliga rapporter, etc.), vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där...? Rapporteringen var väldigt bra och jag fick mycket återkoppling, både muntlig och skriftlig. Det finns inget att anmärka på.. Om Du fick betygsätta utfallet eller resultatet av insatserna, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Det var en utredande insats och vi fick en utredning, så det var bra. Det gjordes dock en anmälan mot familjen till oss, från Familjestödsgruppen. Familjen avbröt då insatsen, då de tappade förtroendet. Det hade varit önskvärt att placeringen hade fortsatt. 5. Om Du fick betygsätta bemötandet från verksamheten vid kontakter, vilket betyg mellan 1 och Bemötandet var mycket bra.. Om Du fick betygsätta verksamhetens tillgänglighet vid de tillfällen du som uppdragsgivare försökt komma i kontakt med verksamheten, vilket betyg mellan 1 och skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och =bästa tänkbara? Tillgängligheten var mycket god.

Kvalitetsindex. Rapport 2014-03-19. Botorp Behandlingshem. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2013-03-01-2014-02-28

Kvalitetsindex. Rapport 2014-03-19. Botorp Behandlingshem. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2013-03-01-2014-02-28 Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2014-03-1 Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2013-03-01-2014-02-2 Innehåll SSIL Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer,

Läs mer

Kvalitetsindex. Botorp Behandlingshem. Rapport 2009-01-28

Kvalitetsindex. Botorp Behandlingshem. Rapport 2009-01-28 Kvalitetsindex Rapport 2009-01-28 Innehåll - 2009-01-28 - Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Medelpoäng, aritmetiskt medelvärde, totalt samt på respektive fråga -

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201120 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Standard, handlggare

Standard, handlggare Kvalitetsindex Standard, handlggare Solgläntans Behandlingshem i Kramfors AB Rapport 2014-03-05 Innehåll SSIL Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2015-10-14 Innehåll SSIL Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall - Genomförda

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140707 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2012030 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2015015 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Röingegården Röinge Rapport 2013027 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2012-09-20. Utslussen Behandlingshem. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2011-09-01-2012-08-31

Kvalitetsindex. Rapport 2012-09-20. Utslussen Behandlingshem. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2011-09-01-2012-08-31 Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2012-09-20 Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2011-09-01-2012-0-31 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2012-02-17. Murars Gård. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2011-02-01-2012-01-31. Standard, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport 2012-02-17. Murars Gård. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2011-02-01-2012-01-31. Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120217 Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 20110201 20120131 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod

Läs mer

Öppenvård, handläggare

Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 2014-0-0 Innehåll SSIL Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal - Genomförda intervjuer

Läs mer

Öppenvård, handläggare

Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 2013022 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Röingegården Röinge Rapport 20141017 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120612 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140905 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120711 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20110225 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2011-03-22 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20131217 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201406 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Svenska Kvinnofridsprogrammet (Skyddsboende) Rapport 20160517 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2013-09-19 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport Selfhelp Kliniken Gävleborg AB. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under

Kvalitetsindex. Rapport Selfhelp Kliniken Gävleborg AB. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2016042 Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 20150401 20160331 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2012-05-2 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140116 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2011-03-13 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Skyddsvärnet- Behandlingshem Föreningen Skyddsvärnet Rapport 2012-02-2 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer,

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140311 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20170228 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

På uppdrag av Behandlingshemmet Fristad. Intervjuer av uppdragsgivarna kring hur samarbetet har fungerat och hur insatserna har utförts

På uppdrag av Behandlingshemmet Fristad. Intervjuer av uppdragsgivarna kring hur samarbetet har fungerat och hur insatserna har utförts På uppdrag av Behandlingshemmet Fristad Intervjuer av uppdragsgivarna kring hur samarbetet har fungerat och hur insatserna har utförts Rapport 2010-03-08 Inledning - Rapport 2010-03-08 På uppdrag av Behandlingshemmet

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2015-04-2 Innehåll SSIL Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall - Genomförda intervjuer

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140317 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140314 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport Hoppet Fågelbo HVB. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under

Kvalitetsindex. Rapport Hoppet Fågelbo HVB. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20160614 Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 20150601 20160531 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport Lansen Omsorg AB Blåklockan. LSS, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport Lansen Omsorg AB Blåklockan. LSS, handläggare Kvalitetsindex LSS, handläggare Lansen Omsorg AB Blåklockan Rapport 20160614 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20160914 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport Röingegården Röinge. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under

Kvalitetsindex. Rapport Röingegården Röinge. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under Kvalitetsindex Standard, handläggare Röingegården Röinge Rapport 20150623 Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 20140601 20150531 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2011-09-09 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20130520 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20110313 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Kvalitetsindex. Minnesota I Malmö AB. Rapport

Kvalitetsindex. Minnesota I Malmö AB. Rapport Kvalitetsindex Rapport 2009-12-10 Innehåll - 2009-12-10 - Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Medelpoäng, aritmetiskt medelvärde, totalt samt på respektive fråga -

Läs mer

Kvalitetsindex. Standard, handläggare. Vilhelmsro Hvb-Hem Behandlingsinsats Vilhelmsro AB

Kvalitetsindex. Standard, handläggare. Vilhelmsro Hvb-Hem Behandlingsinsats Vilhelmsro AB Kvalitetsindex Standard, handläggare Vilhelmsro HvbHem Behandlingsinsats Vilhelmsro AB Rapport 2016030 Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2015001 20160731 Innehåll SSIL Kvalitetsindex

Läs mer

Kvalitetsindex. Utvecklingshemmet Ringgården. Rapport

Kvalitetsindex. Utvecklingshemmet Ringgården. Rapport Kvalitetsindex Rapport 2009-06-09 Innehåll - 2009-06-09 - Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Medelpoäng, aritmetiskt medelvärde, totalt samt på respektive fråga -

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2013-06-20 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och

Läs mer

Kvalitetsindex. Solgläntans Behandlingshem i Kramfors AB. Delrapport 2007-10-01

Kvalitetsindex. Solgläntans Behandlingshem i Kramfors AB. Delrapport 2007-10-01 Kvalitetsindex Solgläntans Behandlingshem i Kramfors AB Delrapport 2007-10-01 SKANDINAVISK SJUKVÅRDSINFORMATION Box 79 827 22 LJUSDAL Tel: 0651-160 40 Fax: 0651-71 19 80 www.sjukvardsinformation.com info@sjukvardsinformation.com

Läs mer

Familjehuset i Alvesta:

Familjehuset i Alvesta: 1/14 Familjehuset i Alvesta: Trots ärendets inbyggda rörighet lyckades ni över förväntan att lösa alla akuta situationer. Vi är mycket nöjda, tack! Bra utfört och enl överenskommelse! Ni hade egentligen

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2015-07-16. Wäxthuset Väddö AB. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2014-07-01-2015-06-30

Kvalitetsindex. Rapport 2015-07-16. Wäxthuset Väddö AB. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2014-07-01-2015-06-30 Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20150716 Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 20140701 20150630 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201621 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201505 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20160125 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Brukarenkät IMU 2011. Peter Olsson Individuell myndighetsutövning 2012-04-16

Brukarenkät IMU 2011. Peter Olsson Individuell myndighetsutövning 2012-04-16 Brukarenkät IMU 2011 Peter Olsson Individuell myndighetsutövning 2012-04-16 INNEHÅLL 1. Bakgrund sid 3 2. Syfte sid 3 3. Metod sid 3 4. Svarsfrekvens sid 3 5. Könsfördelning sid 4 6. Ålder sid 4 7. Bemötande

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Solgläntans Behandlingshem i Kramfors AB Rapport 2015-03-03 Innehåll SSIL Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport Kulabodan. Standard

Kvalitetsindex. Rapport Kulabodan. Standard Kvalitetsindex Standard Rapport 20-0-24 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Stubben Rapport

Stubben Rapport Stubben Rapport 2016-02-05 Stubben HVB AB STYRELSENS SÄTE ORGANISATIONSNUMMER TELEFON TELEFAX E-POST Skållerud Mellerud 556641-0253 0530 301 23 0530 301 20 info@stubben.se 464 40 ÅSENSBRUK Innehåll - Strategi

Läs mer

Kvalitetsindex. Stubben. Rapport 2007-02-02. Resultat och jämförelser

Kvalitetsindex. Stubben. Rapport 2007-02-02. Resultat och jämförelser Kvalitetsindex Stubben Rapport 2007-02-02 Resultat och jämförelser Skandinavisk Sjukvårdsinformation Box 79, 827 22 Ljusdal, 0651-160 40 info@sjukvardsinformation.com www.sjukvardsinformation.com Stubben.

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson.

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Vi behöver dig som kan finnas där när det blir jobbigt,

Läs mer

Utvärdering Filmkollo 2010 - målsman

Utvärdering Filmkollo 2010 - målsman Utvärdering Filmkollo 2010 målsman Utvärdering Filmkollo 2010 målsman v.26, 27 & 31. Var informationen innan kollot tillräcklig? (57 svar) 60 50 40 30 20 10 0 Ja (98%, 56 st) Nej (2%, 1 st) Om nej, vad

Läs mer

Vänliga hälsningar. Christina Kiernan

Vänliga hälsningar. Christina Kiernan Nyhetsbrev september 2013 Strunta i gamla invanda arbetssätt och var kreativa i era lösningar! Ungefär så uppmanade justitieminister Beatrice Ask konferensdeltagarna på Clarion Sign den 5 september att

Läs mer

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Under en fyraveckorsperiod, 25/2 till22/3 13, bad vi våra besökare på mottagningarna i Stockholm och Handen att fylla i och svara på en brukarenkät.

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport BeFeM. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under Standard, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport BeFeM. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20110216 Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 20100201 20110131 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod

Läs mer

Sektorn för socialtjänst 2009-01-14 BRUKARUNDERSÖKNING AVSEENDE BOENDESTÖDET 2008

Sektorn för socialtjänst 2009-01-14 BRUKARUNDERSÖKNING AVSEENDE BOENDESTÖDET 2008 Sektorn för socialtjänst 2009-01-14 BRUKARUNDERSÖKNING AVSEENDE BOENDESTÖDET 2008 Antal inkomna svar: 31 av 43 möjliga Viktigast för upplevd kvalitet (=minst 50% av de svarande viktade påståendet): Jag

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar till barn som ensamma åkte ut på Terapikoloniers sommarverksamheter sommaren 2014. Utvärderingsenkäter skickas efter avslutad

Läs mer

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan ÖVERENSKOMMELSE Parter Norrtälje Kommun, org.nr 21 20 00-0217 Arbetsförmedlingen Norrtälje, org.nr 20 21 00-2124 Syfte Att genom samverkan utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Mötesplats för skolledare på sfi

Mötesplats för skolledare på sfi Mötesplats för skolledare på sfi Bakgrund: efterfrågan i GRINT-intervjuer Nätverkande Gemensamma frågor Pedagogiska frågor i fokus Hur leda lärarlag i utveckling Hur slår vi vakt om kvaliteten på sfi inför

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Erik Aspeqvist, Emma Jarbo, Oskar Foldevi, Fredric Malmros och Hanna Stapleton 2011-11-11 Bakgrund Om utvärderingen Växthus

Läs mer

Rapport avseende brukarrevision genomförd i Staffanstorp kommun avseende verksamheten boendestöd våren 2016

Rapport avseende brukarrevision genomförd i Staffanstorp kommun avseende verksamheten boendestöd våren 2016 Rapport avseende brukarrevision genomförd i Staffanstorp kommun avseende verksamheten boendestöd våren 2016 Erika Wilhelmsson Håkan Andersson Anette Mellström Marie Sjögren Hannah Parnén Rosmari Emanuelsson

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten TEMA MUSIK Utbildning av kultur- och aktivitetsinspiratörer (dag 3 av 3) Uppföljning Plats: Hotell Lappland, Lycksele Dag/tid: onsdag 27 maj kl 20.00

Läs mer

Resultatrapport. Järfälla Kommun Äldreomsorg

Resultatrapport. Järfälla Kommun Äldreomsorg Resultatrapport Järfälla Kommun Äldreomsorg Aktuell grupp: Total 2015-09-30 Information om undersökningen Järfälla kommun har en målsättning förbättra omsorgen. För att nå den målsättningen behöver man

Läs mer

VÄRDEGRUNDSENKÄT IFO, BENGTSFORS KOMMUN 2011. En värdegrundsenkät som avser insatser inom Individ- och

VÄRDEGRUNDSENKÄT IFO, BENGTSFORS KOMMUN 2011. En värdegrundsenkät som avser insatser inom Individ- och VÄRDEGRUNDSENKÄT IFO, BENGTSFORS KOMMUN En värdegrundsenkät som avser insatser inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) som skett under det första kvartalet. Värdegrundsenkät Bakgrund Som ett led i Individ-

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013 SÄRSKILT BOENDE - 2013 1 (13) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Läs mer

SOMMARSKOLA 2015. Rapport. Dokumentet upprättat augusti 2015 av utvecklingsledare Anne-Marie Pejrud

SOMMARSKOLA 2015. Rapport. Dokumentet upprättat augusti 2015 av utvecklingsledare Anne-Marie Pejrud SOMMARSKOLA 2015 Rapport Dokumentet upprättat augusti 2015 av utvecklingsledare Anne-Marie Pejrud 2(5) Sommarskola 2015 Bakgrund och planering Barn- ungdomsnämnden beslutade 2015-02-18, 25, att ställa

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Resultat Varberg. 64 respondenter

Resultat Varberg. 64 respondenter Resultat Varberg 64 respondenter 1 2 Kommentarer Starta-eget kurs Gick några ggr på entreprenörskolan när jag hållit på några år Inte individanpassat, dessutom mer information snarare än dialog. Upplevde

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Ska skriva ett examensjobb och har inget emot att få betalt för det Vill

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Barn som far illa Polisens skyldigheter

Barn som far illa Polisens skyldigheter Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Skriftligt fördjupningsarbete Höstterminen, 2009 Rapport nr. 581 Barn som far illa Polisens skyldigheter Hämtat från: http://www.lulea.se/images/18.cbcf80b11c19cd633e800016527/sick_350.png

Läs mer

RF:s Elevenkät 2004. Bakgrundsinformation

RF:s Elevenkät 2004. Bakgrundsinformation RF:s Elevenkät 2004 Bakgrundsinformation Årskurs Hur bor du på RIG-orten? Välj ditt RIG Ort Flicka Pojke Årskurs 2 På elevhem Friidrott Umeå X Årskurs 3 I föräldrahemmet Friidrott Umeå X Årskurs 2 På elevhem

Läs mer

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 TÖREBODA KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN)

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) Arbetssituation 2 Typ av ärenden Fråga: Vilken typ av ärenden arbetar du med? Är det? Barn och ungdomar 43% 55% Ekonomiskt bistånd Vuxna 3 27% 19%

Läs mer

Utvärdering 2015 målsman

Utvärdering 2015 målsman Utvärdering 2015 målsman 284 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Jag upplevde en god organisation och intresserade ledare.

Läs mer

Enkät till föräldrar och vårdnadshavare om PTA:s kommunikation med mera

Enkät till föräldrar och vårdnadshavare om PTA:s kommunikation med mera Enkät till föräldrar och vårdnadshavare om PTA:s kommunikation med mera den 6 februari 2016 320 Totalt antal svar Skapad: den 25 januari 2016 Fullständiga svar: 304 Q1: Bakgrundsfråga till dig som svarar

Läs mer

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Innehållsförteckning Familjehemscentrum... 2 Enkätstudien... 4 Varför och för vem görs studien?... 4 Vad ska studeras?... 4 Av vem görs studien?...

Läs mer

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2012

FÖRÄLDRAENKÄTER. Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2012 FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2012 Utvärderingsenkäterna som skickas ut efter en sommar på terapikolonier har som syfte att få information

Läs mer

Brukarundersökning. Socialförvaltningens barn och familjesektion. Juni 2006

Brukarundersökning. Socialförvaltningens barn och familjesektion. Juni 2006 Brukarundersökning Socialförvaltningens barn och familjesektion 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010 ationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken Undersökningsperiod Höst Om ationell Patientenkät ationell Patientenkät genomförs inom flera områden, bl.a. primärvården, somatisk öppen

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Volontärverksamhet i skolor. Dnr Bun 2012/263

Volontärverksamhet i skolor. Dnr Bun 2012/263 Volontärverksamhet i skolor Dnr Bun 2012/263 Ewa Franzén November 2012 2012-11-01 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND/SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. REDOVISNING... 2 4. ANALYS... 5 5. SLUTSATSER

Läs mer

Barn och unga i familjehem

Barn och unga i familjehem www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Robert Bergman Barn och unga i familjehem Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Rapport 2009:08 Rapportnr: 2009:08 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulent Britt Johansson Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer