Familjehuset i Alvesta:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Familjehuset i Alvesta:"

Transkript

1 1/14 Familjehuset i Alvesta: Trots ärendets inbyggda rörighet lyckades ni över förväntan att lösa alla akuta situationer. Vi är mycket nöjda, tack! Bra utfört och enl överenskommelse! Ni hade egentligen inte plats men tog emot L. ändå! Vi är nöjda med både utredningen och ert omhändertagande av barnet och hennes föräldrar. Svårt att svara på detta (devisen vi bryr oss mera ) på ett bra sätt. Det var en tillfällig placering i väntan på annat. Det har varit lätt att samarbeta med Familjehuset. Skötte det bra med pappan. Uppdraget utfördes enligt överenskommelsen under den tid placeringen varade. Kommunikation med Familjehuset fungerade bra vilket är en bra förutsättning för flexibelt hanterande av ärendet. Som handläggare upplevde jag öppenhet hos personalen på Familjehuset för olika slags lösningar. Bra återkoppling. Samarbete med Familjehuset fungerar alltid väldigt bra, min roll i ärendet var att utföra själva placeringen vilket löstes proffsigt av Familjehuset. Därefter tog en utredande socialsekreterare vid den handlade ärendet vidare. Jag är nöjd med Familjehusets insats. Mycket engagerade i ärendet. Vi är mycket nöjda! Vi upplever absolut att Familjehuset varit flexibla och tillmötesgående. Mycket bra flexibilitet och struktur. Enormt tillmötesgående och förstående personal, då ärendet är otroligt svårbehandlat. Hade goda erfarenheter sedan tidigare. Vet inte om det går att överträffa det. Är mycket nöjd med hanteringen av detta ärende. Uppdraget ändrades under utredningens gång. Ursprungsuppdraget utfördes därmed inte som var tanken från början. Mycket tillmötesgående. VoB har ordnat med diverse praktiska ting under utredningen, sett till lösningar istället för problem. Glada att ni tog emot. Tog emot barnen akut och även senare pappan.

2 2/14 Allt mycket bra. Finns alltid någon att prata med. Personalen är mycket lyhörd och lättillgänglig. Med anledning av barnets agerande kunde inte planeringen skötas på bästa sätt vid avslutandet av placeringen. Lätt att samarbeta med kring situationer som uppkommit. Mycket flexibla vid t.ex. körning samt ordnat med biljettbokning av tåg. Bra utredning. Bra bemötande. Gott samarbete med personal. Socialtjänsten blev väl informerad av barnen under utredningens gång. Utredning genomförd men klarade ej ha honom fullt ut. Vi hittade en gemensam lösning. Utredning enligt BBIC, mycket bra. Bra dialog mellan mamma, personal och socialtjänst. Väl mottagna, blev lyssnad på. Tycker att arbetsgruppen är väl sammansatt. Den placerade flickan verkade nöjd och lugn, trots att hon inte pratar särskilt bra svenska. Jag tolkar det som att de rutiner som finns kring mottagande fungerar väl. Jag hade egentligen inte så stora förväntningar och det var en akut placering som blev kort. Mycket bra omhändertagande och stöd för problem i en svår livssituation. Vi är mycket nöjda med utredningen. Motiveringsarbetet med modern var mycket bra och positivt. Jag är mycket nöjd med det arbete Familjehuset gjorde med familjen i ett akut, förvirrat läge. Vi är mycket nöjda med utredning och motivationsarbete. Det har fungerat bra att med kort varsel få hjälp med det vi önskade, trots semestertider. Vi har alltid nått någon insatt person och inte behövt vänta på besked när vi behövt sådant! Snabb återkoppling och snabbt klar utredning. Personligen var jag inte inkopplad då, men vi är mycket nöjda! Vi anser att ni hade stor flexibilitet med jobbet kring vår familj och alla dessa turer om behov. God struktur på arbetet vilket gjort samarbetet lätt. Samarbetet kring detta svåra ärende har varit mycket gott. Ni har ställt upp på möte i ärendet mycket över det normala. Det har varit lätt att vara eniga tillsammans med Er, vilket underlättar i ett i övrigt svårt ärende.

3 3/14 Egentligen vet jag sedan tidigare att ni är helt engagerande men visst i det här ärendet har ni visat flera prov på er professionalism, pojkens liv och vardag, föräldrarnas provocerande beteende vid övergången och ändå i slutet en god relation med alla. Högelid: Stor förmåga att härbärgera och samarbetsvilja. Jag upplever att C. blev väl omhändertagen och lyssnad på av personal på Högelid, vilket även C. själv uttryckt. Fullföljde utredningen och prioriterade att J. fick vara kvar trots en turbulent och hotfull tid. Ett gott samarbete och bra utfört uppdrag. Struktur anpassad efter ungdomens behov, likaså lösningar. Väl utfört uppdrag. Tydlighet och bra återkoppling. Mina förväntningar var ej så stora då jag ansåg att han hade BUP problematik, ej det vi arbetar med. Har varit en mycket tydlig struktur både i genomförande av uppdrag och i utredningen. Flexibilitet har funnits när det behövts. Har lyckats att få klienten att genomföra utredningen. Väldigt flexibla. Men det beror snarare på för svår ungdom, inte på brister hos Högelid. Ansvaret för matchning ligger lika mycket på socialtjänsten som på Högelid. Flexibla i samband med inskrivningen. Tar emot familjen utan socialtjänstens medverkan. Tydlighet vilka handlingar som skulle faxas/skickas till verksamheten. Lite svårt att uttala mig mer eftersom placeringen var så kort. Svårt att uttala mig som sagt, mycket kort placering. Hann ej träffa personalen, komma på planerat möte. Alltid positivt bemötande av personalen vid telefonkontakt, alla försökte att göra det bästa för familjen. Ärendet har krävt mycket flexibilitet! Mycket flexibilitet hanterat i ett väldigt turbulent ärende. Samarbetet motsvarade förväntningarna. Förväntningarna motsvarades absolut, men kanske inte överträffades.

4 4/14 Jag förmodar att så har skett, inget tyder på annat. Att vara flexibel när jag med kort varsel bokar informationsmöte samt därefter placeringsavstämning på nytt ställe. Jag kan inte uttala mig men tycker att jag fått ett bemötande som visat på vi bryr oss då jag som ny handläggare tog kontakt. Vid avvikelse sent på kvällen upplevde jag stort stöd från Högelids personal både med praktiska detaljer och i bedömningsdiskussionerna! Jag tycker samarbetet fungerat mycket bra. Tydlighet, aktiva i att hitta lösningar tillsammans med familj och socialtjänst. Aktiva och initiativförmåga att hålla kontakter med familj och socialtjänst. Ansvarstagande. Slutrapporten mycket bra, värdefullt för vårt fortsatta arbete. Dessa honnörsord har varit nödvändiga för att etablera allians med A. och hans mamma. Ni har visat gott tålamod och kunnat härbärgera A:s stundom mycket utagerande beteende. Uppdraget utfört enligt överenskommelse och med en väldigt uppskattad flexibilitet. Likt i ovanstående svar kan jag absolut säga att jag uppskattat just er flexibilitet. Struktur har absolut varit tydligt även det, både i skriven utredning och i det praktiska samarbete. Å andra sidan hade jag redan tidigare höga förväntningar då jag av kollegor hört just bra beskrivningar kring er enhet. Trixade fram en plats som egentligen inte fanns. Snabbt, smidigt, trevlig bemötande och gott samarbete. Duktiga medarbetare! Mycket bra samarbete. Engagerad och duktig personal som har ett intresse samt alltid ger ett bra bemötande. Struktur har hållits genom hela uppdraget och vid behov har flexibla lösningar gjorts. Det har aldrig varit några problem att få till en förändring. Stort engagemang där ungdom varit i centrum. Anpassningar har gjorts utefter ungdoms behov. Lätt att få kontakt med er och ni är alltid vänliga och samarbetsvilliga. Luzern: Positivt arbetssätt och förmåga att skifta fokus utifrån ärendets utveckling.

5 5/14 Vi upplevde att det fanns ett gott engagemang och vilja att belysa både resurser och brister. Utredningen på Luzern ledde till en positiv process. Mycket bra. Tycker jag fått mycket tillbaka, bra och trevligt samarbete. Struktur i veckosamtal, mötesantecknigar, mötesstruktur med mera. Flexibilitet i att kunna ta emot med kort varsel, begränsad tid, umgänge med mera. Svårt att säga, min förväntningar var inte kristallklara! Ester -bedömningen hade jag inte räknat med. Ja, hade många diskussioner med ansvarig på Luzern i samband med placeringen. Mycket struktur planerades. Placeringen varade endast några timmar. Tror dock det skulle blivit bra om placeringen blivit varaktig. I samarbete med familjemedlemmar. Mycket väl utfört uppdrag. Professionell personal. Flexibilitet med tider för möte. Struktur och tydlighet i upplägget av möten. Omsorgen om klienter och socialsekreterare. (Om devisen vi bryr oss mera ) Ja Bra struktur vid konferenser. Informationen blir tydlig för alla. Nej Vid konferenser anser vi att barnet inte borde vara med alla gånger vilket vi tagit upp men inte fått önskad respons. (Om kvalitetspolicyn Flexibilitet och Struktur.) Mycket trevligt bemötande av personalen som arbetade med familjen. Kändes som ett bra teamarbete. Ärendet blev okontrollerbart avseende tid och uppdrag då det var andra myndigheter som hade påverkan. Därför ändrades förutsättningarna i placeringen. Trots detta och utifrån andras påverkan har ärendet trots allt landat på fötterna och det har givetvis Luzern del i. Hjälpsamhet och förståelse när vi behövt ställa in eller behövt diskutera ärendet. Resultatet av vistelsen för mamman och barn var över förväntan. Tillsammans har ni skapat gida framtida förutsättningar för familjen. Ni är alltid bra! Med ett gott samarbete kunde uppdragsgivaren få god information samt komma med förändringar under pågående utredning. Ett stort engagemang och lyhördhet i förhållande till ärendets art.

6 6/14 Vi har fått en bra utredning och ett bra bemötande när vi har haft kontakt. Framför allt har F. tagits väl om hand. Relationerna (mötena) mellan F. och hans föräldrar har ni ordnat med så att de blev av på ett bra sätt. Där behövdes flexibilitet, även strukturen har ni varit bra på. Tex vänta in pappa och ha struktur på hans telefon och umgänge. Jag är fullt nöjd med er och utredningen. Det har varit rörigt under sommaren. Det som utlovats gällande samtal, observationer har inte fullföljts. Detta vittnar även Luzerns egen personal om till oss. Önskvärt är att få mer ingående beskrivning gällande anknytning/konsekvenser. Det har varit ett svårt uppdrag för både Luzern och social omsorg. Jag som handläggare har fått beskrivet av placerade familjen och då framförallt från släkt hur hemskt det är på Luzern. Jag har själv vacklat i min syn på er verksamhet, känt mig osäker. Har ej känt så tidigare. När jag förstått att verksamheten ska flytta, att personal slutat osv. Tror jag att det kan ha märkts till viss del i ert arbete. Men det är svårt att veta. Vill ändå förmedla att jag inte varit fullt så positiv till verksamheten som tidigare. Tycker att utredningen (den skrivna) ger en bra vild om det som vi pratat om under utredningens gång. Lillängen: Vi får alltid bra, tydliga utredningar från er. Väldigt gott samarbete, nåbara dygnet runt! Funkat bra, bra info, bra kommunikation. Verkligen lyckats förena flexibilitet med struktur. Jag tycker ni gör ett otroligt bra jobb med mamman/föräldrar. Det är det bästa att ni är så bra med föräldrarna samtidigt som barnet är i fokus. Visste inte vilka förväntningar jag hade, men ni har gjort allt mycket bra. Uppdrag enligt förväntan. Förväntningarna infriades. Haft ett mycket gott samarbete med er. Verkligen, ni har skött det utmärkt. (Kvalitetspolicyn Flexibilitet och Struktur ) Ni har levt upp väl till de förväntningar vi hade.

7 7/14 Har aldrig mötts av nej det tror jag inte att vi kan utan alltid fått känslan att vi ska självklart göra vårt bästa för att tillmötesgå önskemål. Det motivationsarbete ni gjort med föräldern och fått föräldern att bli så trygg i sin roll. Mycket bra. Under den korta tid som uppdraget varade är det till full belåtenhet. Under den korta tid som uppdraget varade fanns det en tydlighet i både flexibilitet och struktur. Ett gott samarbete, lätt att få tag i personal och en god service. Snabba lösningar hittades. En välvilja och en hjälpsamhet som verkligen uppskattas. Utredning har skett enligt uppdragsfrågor. Haft kommunikation angående förändringar till exempel permissioner. Mindre bra var att utredningen inte upphörde efter slutdatum (då familjen bodde kvar på Lillängen av praktiska skäl) utan att personalen fortsatte dokumentera. Personal gjorde arrangemang med kort varsel för att tillgodose familjens behov, till exempel permissioner, sjukhus besök etc. Genom hela utredningen fanns en grundläggande struktur samt vilja att vara flexibel inom givna ramar. Många givande, reflekterande diskussioner i ärendet. Personal kunde frigöras för att följa med vid permissioner samt vid utredningens slut då barnen skulle lämnas över. Under den korta period familjen var där, fullföljdes uppdraget. Ni försökte hålla ihop familjen trots att det var svårt att samarbete med familjen. Utifrån vårdplanen och de frågor som fanns har uppdraget motsvarat förväntningarna. Bra återkopplingen trots semestertider och mycket som hände i ärendet. Socialtjänsten har fått en bra grund för att jobba vidare med familjen. Det dröjde innan utredningen kunde start, på grund av för lite personal. Jobbigt för familjen att vänta. Ett ärende med många vändningar. Lillängen bidrog med idéer på lös ningar och var lyhörde på socialtjänstens önskemål och frågor. Gällande strukturen är min uppfattningen att det varit tydligt både mot oss som uppdragsgivare och mot familjen. Inte överträffat men väl motsvarat förväntningarna! Det som dragit ner betyget en aning är att det beställning av psykologbedömingen, som socialtjänsten gjorde under placeringstiden, föll bort. Nu görs den i efterhand och det blir ett bra komplement till vår kännedom om familjen men kommer inte kunna bifogas i själva utredningen. I övrigt: ett trevligt och professionellt arbete. Jag tycker ni gör ett otroligt bra jobb med mamman/föräldrar. Det är det bästa att ni är så bra med föräldrarna samtidigt som barnet är i fokus. Kunde komma överens om uppdraget med kort varsel. Placeringen och uppdraget förändrades, och utan att strukturen förändrades.

8 8/14 Ni kunde genomföra ett observationsuppdrag under en kortare tid, men som gett mycket information. Även samarbetet fungerade över förväntan, men tycker att samarbete ofta fungerar mycket bra. En fantastisk hjälpsamhet. Man informerade direkt om platsbrist och att annan lösning var nödvändig att göras när socialkontoret öppnade. Mycket service med att erbjuda akut plats och ett gott mottagande både per telefon och personligt möte. Snabbt besked om plats. Bra jobbat. Mycket bra. Ja det tycker jag. Flexibla, hjälpsamma och delaktighet. (Om devisen vi bryr oss mera.) Sönnarslöv: Sönnarslövsgården är bra. Jag hade tvivel på om NN skulle stanna överhuvudtaget, men genom gott bemötande och rakhet så fungerade det. Den kontaktperson som NN hade visade både flexibilitet och struktur. Nåja! Lite återfall så klart. Men ni är bra! Möte med psykolog, drogfri. Ja, målet var att klienten skulle bli mer stabil. Han upplever att han fick med sig mycket från er. Planeringen gjordes i samråd mellan socialtjänst, klient och behandlingshem. Kändes som att allas önskemål kom fram. Följt klienten på ett bra sätt i samarbetet med mig! Ni har gjort det jag förväntade mig på ett bra sätt. Tyvärr avbröts behandlingstiden i förtid då klienten inte tillät sig gå in i behandlingen utan var fokuserad på omvärlden. Gjorde grundliga bedömningar vid ledighetsansökan, var flexibla i att ge tillåtelse med motivering och höll fast i strukturen och gav avslag. Höll en tät kontakt med socialtjänsten.

9 9/14 Klienten har stannat kvar under placeringstiden vilket vid det här specifika tillfället/fallet borde betyda att han trivdes bra, kände sig sedd, hörd och tagen på allvar. Jag känner stor tacksamhet över engagerad personal etc. vilket gjort att klienten fick en tid av vila. Engagerat! Det har varit en tydlig röd tråd genom behandlingen. Genomförandeplanen har följts. Stort utrymme för individuell behandlingen, med tydliga ramar. Behandlingen motsvarade mina förväntningar. Jag är nöjd och kan tänka mig att använda er igen i framtiden. Klienten har fått kvalificerad vård, omvårdnad och läkemedelsbehandling för sitt opiatmissbruk. Personalen har varit oerhört flexibel, sätter klienten i främsta rummet utan tvekan. Bra struktur på verksamheten, klienten hamnar inte i någon förvaring. Arbetet mycket med aktiviteter, få struktur på sin vardag ett självständigt liv bra! Uppdraget blev mer omfattande och krävde mer tid och insatser än vad som först planerades. Arbetar även mycket med kontakten i dess nätverk, andra myndigheter, släkten, hunden etc. Jag upplever att ni har haft mycket tålamod och uppvisat flexibilitet vad gäller A. Jag är mycket nöjd mer placeringen hos er. Ni har inte överträffat förväntningarna, men uppfyllt de förväntningar jag hade. Inte just i detta ärende. Den planering vi gjort upp följdes på ett bra sätt. (Angående devisen Vi bryr oss mera.) Placeringen har fungerat över förväntan. Klienten har varit på plats under den tid hin var kvar. Klienten har fått mycket välbehövlig hjälp med somatiska problem. Familjehemsresursen: Oj, vet inte. Eftersom det blev en akutplacering fanns det inte så mycket tid att dividera. Snabbt, smidigt. Vi fick det material vi bad om. Uppdraget utfördes smidigt och snabbt. Handlingarna inkom snabbt. Snabb handläggning, bra bemötande. Lätt att nå er när man behövde få kontakt.

10 10/14 Familjehemmet hittades snabbt och matchade ungdomen bra. Ett speciellt uppdrag som utfördes på ett flexibelt sätt. Utredningen är väl genomarbetad utifrån det speciella uppdraget. Utredning tagit längre tid än planerat. Men då har handläggare fått fortlöpande information om hur det går från VoB. Det går alltid bra att prata med er. Svårt att svara på. Men förväntan är att få familjehemsutredningenen genomförd och det snabbt. Det har gjorts. Tog längre tid än väntat. I vissa lägen upplevs brist på engagemang i uppgiften. Vissa brister i omfattning av inledande försök till kontrakt. Snabbt och smidigt. Barnet var redan placerat i detta hem och det gällde endast under en kort period. Hade inte annars varit aktuellt som familjehem. Lättillgänglig under utredningen. Snabb respons. Öppen dialog med mig under utredningens gång. Uppskattas! Noggrannhet! Bra inga överraskningar efteråt. Men utredningen drog ut något på tiden. Ca två månader längre tid. Förväntningarna var att utredningen skulle göras. Snabba kontakter och bra samarbete. Ett kvalificerat familjehem har tagits fram. Tillgodosåg behovet av utökad terapi. Något tunn. (Familjehemsutredning) Snabbt jobbat. Smidigt och bra samarbete. Lite för kort tid att se effekter av de processer som eventuellt dragit igång i handledningen. Tagit mycket lång tid. För att ha tagit så lång tid var utredningen tunn och dålig. Kränkande och subjektiv.

11 11/14 Förmedlat ett bra hem på kort tid. Till fullo tillfredsställd med samarbetet. Jag känner att det alltid finns vilja att tillmötesgå om jag har specifika önskemål. Väl utfört arbete och en fungerande dialog under utrednings tiden. I tid. Stora ansträngningar gjordes för att färdigställa utredningen enligt önskemål. Utredningstiden blev för lång. Utredningen mycket utförlig och bra. Bra förklaring befattande förslaget och att det inte diskvalificera familjehemmet trots avslag. Jag vob i uppdrag att genomföra en familjehems utredning och tycker att jag har fått en bra utredning. Jag tycker att det märkts att utredningen byggde på samtal som varit ingående. Att ni arbetat för att få en bra bild av paret och deras förmåga att bli familjehem. Reflektion under övrigt och integrationspedagog istället för tolk. Delvis. (Har uppdraget utförts enligt överenskommelse?) Ärendet krävde mer än vad som framgick av uppdragsberskrivingen, vilket påverkat möjligheterna. Svårt i detta ärende. (Angående devisen Vi bryr oss mera.) VoB kunde snabbt plocka fram ett bra familjehem. Bra utredning. Utfördes brådskande då utredare meddelade deadline. Det gick oerhört snabbt och utredningen innehöll det jag ville veta. I det enskilda fallet har det varit svårt att följa strategier, då familjen varit svår att träffa. Flexibilitet, ja absolut. Förväntningarna har uppfyllts. Varken jag eller nej. Det var bra. (Angående devisen Vi bryr oss mera.) Varit mycket behjälpliga i exempel kontakt med sjukvård och så vidare då flickan varit placerad på hemlig adress. Snabbt jobbat. Matchat ungdomen mycket bra.

12 12/14 I allra högsta grad. (Angående kvalitetspolicyn Flexibilitet och Struktur.) Ja eftersom utredningen blev klar tidigare enligt mitt önskemål. (Angående kvalitetspolicyn Flexibilitet och Struktur.) Bra samarbete och snabb hantering. Absolut! Stor tack för en snabb hantering, mycket bra matchning och fungerande kommunikation. Ja det tycker jag! Genomfört på ett mycket professionellt sätt! Mycket snabb och smidig hantering med en komplett personal. Men tog lite tid en sommar kom emellan! I princip förväntat resultat. Trodde kanske att ni skulle lyckas övertyga om att gå med på registerkontollen. Det drog inte ut så mycket på tiden vad gäller utredningen. Handlades relativt snabbt och bra. Jourfamiljen har gjort ett mycket bra arbete med barnets bästa i fokus. Flexibilitet vad geller barnets inskolning i ny familj. Bra inställningen till samarbete med biologiska familjen. Lyhörda. Uppfyllt förväntningar på ett bra samarbete. Enda synpunkten är att nya familjen uppgivit att de betalat för barnets saker som han fick med sig från jourfamiljen. Överensstämmer med mina förväntningar om bra insats från handledarna. En miss, familjehemmet uppger att det inte vill ha ungdomar med sömnproblem, eftersom familjehemmet går i skola och behöver sin sömn. Denna information har inte handläggarnen fått. Kan dock bero på att handläggaren behövde ett familjehem akut. Snabb hantering. VoB Jour: Fint mottagande. Tydlighet kring familjens rutiner. Ja, den service som ingick. Inga svårigheter att få jourhemsfamiljen i att vara behjälpliga. Svårt att svara på då placeringen inte blev av. Bra och flexibel hjälp i en akut situation. Trevligt och enkelt att samarbeta med er. Allt sköttes enligt överenskommelse, snabbt och väldigt bra. Verkligen flexibla och förstående.

13 13/14 Tycker att våra förväntningar har införlivats men nu blev det inte aktuellt med placering så snart att uttala sig om överträffande. Jag och min kollega uppfattade inte vid placeringen att uppdraget var jourhemmets första. När detta påpekades så fick vi ett väldigt påstående som att det varit tydligt från början. Vid avslutandet av uppdrag så sa jag att jag trodde att det skulle vara bra om jourhemmet (alla i familjen) fick en möjlighet att prata med någon, eftersom de var unga och för att de fäst sig mycket vid den placerade pojken. Detta mottages som kritik frpn min sida och så var det verkligen inte, vilket jag även förklarade. Hade varit bra att kunna prata prestigelöst i detta svåra ärende. Kommit fler placeringar under tiden A. var placerad utan att vi informerades om detta. Semester ställer till det min ni lyckades lösa det med andra jourhemmet vilket är mycket positivt. Jourhemmens samarbete är bra då det är syskon som placeras. Semestrarna löstes på ett positivt sätt. Familjehemmet är mycket flexibelt och försöker lösa uppkomna situationer. Väldigt bra och erfaret familjehem som verkligen var bra för A. Mötte föräldrarna på ett bra sätt. Bra information till familjerådslaget från familjehemmet. Jourfamiljen inte riktigt haft den kontroll på flickorna som de behövt. Nej, jag hade höga förväntningar på ett jourhem som kostar så mycket. Det blev en kort placering, men min uppfattning är att allt skötts på bästa sätt och att jag gärna skille använda jourhemmet igen vid behov. Ni ordnade fram plats snabbt till oss när vi hade behov av det. Vi är mycket nöjda med samarbetet. Familjehemmet har verkligen kunnat ta tillvara på pojkens positiva egenskaper, men främst haft förmåga att kunna bemöta och motivera honom. Psykolog gruppen: Uppdraget utfördes så bra som möjligt under rådande omständigheter där modern ej ville samarbeta. Bra skriftlig sammanfattning. Det var lätt att hitta tider för träffar, även med kort varsel. Tydlighet och konkret i mötena. Bra dialog och samverkan mellan oss och E. Nej, men detta beror ej på arbetet E. gjort. Vi har största tilltro till hennes arbete. Dock samarbetade modern inte i utredningen varför frågeställningarna ej kunde besvaras fullt ut. Träffarna kom till fort och med bra struktur. Visat ett stort engagemang! Visat stor kunskap hos personal.

14 14/14 Jag trodde inte att kontakten kunde ske så snabbt. I övrigt brukar mina förväntningar på VoB uppfyllas och jag har ganska höga förväntningar på VoB. En nära dialog med uppdragsgivaren. Snabbt agerande, snabbt resultat. Lätt att boka tider. Flexibel i arbetet. Uppdraget utfördes helt enligt överenskommelse. Ni var flexibla inom strukturen. Tyckte att samarbetet fungerade väl och ni brydde er om ärendet. Familjen märkte det. Mycket nöjd. Fick utlåtandet färdigställt med kort varsel. Jag vet av tidigare erfarenheter att kraven är höga. Jag har därför redan högt ställda förväntningar som alltid har införlivats med bravur. Bra och engagerad ärendehandledning. Handledaren var flexibel och tillmötesgående gällande våra önskemål om handledningstiderna. Enkel och begriplig struktur i handledningens upplägg. Handledarens tidigare kännedom och kunskap om vår verksamhet har gjort att vi kände att han brydde sig mera. Svårt för mig att bedöma då E. startade upp kontakten. Liten kontakt för mig men bra med genomgången av utredningen.

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 20150625 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal Genomförda intervjuer SSIL

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140707 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Standard, handlggare

Standard, handlggare Kvalitetsindex Standard, handlggare Solgläntans Behandlingshem i Kramfors AB Rapport 2014-03-05 Innehåll SSIL Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2015-10-14 Innehåll SSIL Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall - Genomförda

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar till barn som ensamma åkte ut på Terapikoloniers sommarverksamheter sommaren 2014. Utvärderingsenkäter skickas efter avslutad

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201120 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2012-02-17. Murars Gård. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2011-02-01-2012-01-31. Standard, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport 2012-02-17. Murars Gård. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2011-02-01-2012-01-31. Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120217 Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 20110201 20120131 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2014-03-19. Botorp Behandlingshem. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2013-03-01-2014-02-28

Kvalitetsindex. Rapport 2014-03-19. Botorp Behandlingshem. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2013-03-01-2014-02-28 Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2014-03-1 Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2013-03-01-2014-02-2 Innehåll SSIL Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer,

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2015015 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Under en fyraveckorsperiod, 25/2 till22/3 13, bad vi våra besökare på mottagningarna i Stockholm och Handen att fylla i och svara på en brukarenkät.

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2012030 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

Kvalitetsindex. Botorp Behandlingshem. Rapport 2009-01-28

Kvalitetsindex. Botorp Behandlingshem. Rapport 2009-01-28 Kvalitetsindex Rapport 2009-01-28 Innehåll - 2009-01-28 - Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Medelpoäng, aritmetiskt medelvärde, totalt samt på respektive fråga -

Läs mer

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn Lyssna på barnen 1 En tanke att utgå ifrån För att förstå hur varje unikt barn uppfattar sin specifika situation är det

Läs mer

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Innehållsförteckning Familjehemscentrum... 2 Enkätstudien... 4 Varför och för vem görs studien?... 4 Vad ska studeras?... 4 Av vem görs studien?...

Läs mer

Personalen på Lillängen har efterhand löst flera situationer som uppkommit, på ett mycket bra sätt. Tex oplanerade händelser med övriga nätverket.

Personalen på Lillängen har efterhand löst flera situationer som uppkommit, på ett mycket bra sätt. Tex oplanerade händelser med övriga nätverket. 1/13 Kommentarer på enkäten 2010 Varje ärende som slutförs av Familjehuset, Lillängen, Luzern, Högelid, Sönnarslöv och Familjehemsresursen utvärderas med enkät när ärendet är avslutat. 2011 avslutade VoB

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2012-09-20. Utslussen Behandlingshem. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2011-09-01-2012-08-31

Kvalitetsindex. Rapport 2012-09-20. Utslussen Behandlingshem. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2011-09-01-2012-08-31 Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2012-09-20 Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2011-09-01-2012-0-31 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi

Läs mer

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Bilaga 1: Dokumentationsstöd Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Utvärdering 2015 målsman

Utvärdering 2015 målsman Utvärdering 2015 målsman 284 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Jag upplevde en god organisation och intresserade ledare.

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Resultatrapport. Järfälla Kommun Äldreomsorg

Resultatrapport. Järfälla Kommun Äldreomsorg Resultatrapport Järfälla Kommun Äldreomsorg Aktuell grupp: Total 2015-09-30 Information om undersökningen Järfälla kommun har en målsättning förbättra omsorgen. För att nå den målsättningen behöver man

Läs mer

Utvärdering Filmkollo 2010 - målsman

Utvärdering Filmkollo 2010 - målsman Utvärdering Filmkollo 2010 målsman Utvärdering Filmkollo 2010 målsman v.26, 27 & 31. Var informationen innan kollot tillräcklig? (57 svar) 60 50 40 30 20 10 0 Ja (98%, 56 st) Nej (2%, 1 st) Om nej, vad

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Utvärdering av Ungdomsteamet. Rebecka Forssell

Utvärdering av Ungdomsteamet. Rebecka Forssell Utvärdering av Ungdomsteamet Rebecka Forssell Utvärdering av Ungdomsteamet Rebecka Forssell Malmö högskola, 2009 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering Copyright 2009 Malmö högskola, Enheten för

Läs mer

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson.

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Vi behöver dig som kan finnas där när det blir jobbigt,

Läs mer

Sektorn för socialtjänst 2009-01-14 BRUKARUNDERSÖKNING AVSEENDE BOENDESTÖDET 2008

Sektorn för socialtjänst 2009-01-14 BRUKARUNDERSÖKNING AVSEENDE BOENDESTÖDET 2008 Sektorn för socialtjänst 2009-01-14 BRUKARUNDERSÖKNING AVSEENDE BOENDESTÖDET 2008 Antal inkomna svar: 31 av 43 möjliga Viktigast för upplevd kvalitet (=minst 50% av de svarande viktade påståendet): Jag

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Röingegården Röinge Rapport 2013027 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive

Läs mer

Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län

Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län Sociala frågor Janka Fosstveit Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Kvalitet och rättsäkerhet

Läs mer

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd?

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Fokusgrupper med anhöriga och närstående i Skaraborg 007. Innehållsförteckning...Sida Inledning... Fokusgrupp som metod... Fokusgrupper

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Fortbildningsdag MÖDRAHÄLSOVÅRDEN AKADEMISKA

Fortbildningsdag MÖDRAHÄLSOVÅRDEN AKADEMISKA Fortbildningsdag MÖDRAHÄLSOVÅRDEN AKADEMISKA Hur lyckas vi hitta våra mammor som är i behov av extra stöd? Hur får vi förtroende från våra kvinnor med funktionsnedsättning som väntar barn? Hur lägger man

Läs mer

Mäta effekten av genomförandeplanen

Mäta effekten av genomförandeplanen Vård- och omsorgsförvaltningen Mäta effekten av genomförandeplanen -rapport från utvärderingsverkstad 2014 Utvärderingsverkstad Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet Birgitta Lind Maud Sandberg

Läs mer

I jämförelse mellan kön är kvinnor något nöjdare än män och skillnaderna har även ökat mellan 2015 och 2014, där kvinnorna har blivit nöjdare.

I jämförelse mellan kön är kvinnor något nöjdare än män och skillnaderna har även ökat mellan 2015 och 2014, där kvinnorna har blivit nöjdare. Brukarenkät IFO 2015 Kvalitetsrapport 2015:2 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2015 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de frågeområden som berörs i enkäten.

Läs mer

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas 52 56 57 57 59 59 61 61 63 64 64 65 67 67 76 77 77 79 80 83 86 87 89 91 93 95 Seriesamtalets andra möjligheter Sammanfattning Seriesamtal Sociala berättelser Vad är en Social berättelse? För vilka personer

Läs mer

Patientenkät öppenvård Samtliga enkäter Sjukgymnastik och Arbetsterapi 2010

Patientenkät öppenvård Samtliga enkäter Sjukgymnastik och Arbetsterapi 2010 1(14) 1. Man eller kvinna? 1. Man 363 44 2. Kvinna 463 56 Antal ej angivit svar: 14 av 840 (=1,67%). Antal svarande: 826. 2(14) 2. Ålder? 1. under 20 år 16 2 2. mellan 21-40 år 166 20 3. mellan 41-60 år

Läs mer

Konsten att hitta balans i tillvaron

Konsten att hitta balans i tillvaron Aktuell forskare Konsten att hitta balans i tillvaron Annelie Johansson Sundler, leg sjuksköterska Filosofie doktor i vårdvetenskap och lektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde. För att få veta mer om

Läs mer

Vårt sätt att bedriva familjevård

Vårt sätt att bedriva familjevård Familjevården i Göteborg presenterar stolt: Vårt sätt att bedriva familjevård Målgrupper Familjevårdens traditionella målgrupp är vuxna missbrukare och kriminella. Sedan 7-8 år tillbaka har det tillkommit

Läs mer

Sammanfattning av Norrköpings socialkontors internutredning med anledning av sextonåringens dödsfall 17 januari 2008

Sammanfattning av Norrköpings socialkontors internutredning med anledning av sextonåringens dödsfall 17 januari 2008 1(6) Sammanfattning av Norrköpings socialkontors internutredning med anledning av sextonåringens dödsfall 17 januari 2008 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Generalsgatan

Läs mer

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 2 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Utvärdering FÖRSAM 2010

Utvärdering FÖRSAM 2010 Utvärdering av FÖRSAM genom deltagarintervjuer, Samordningsförbundet Göteborg Väster Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Metod... 2 2.1 Urval... 2 2.2 Intervjuerna... 2 2.3 Analys och resultat... 3 3. Resultat...

Läs mer

Sammanställning 1 100215

Sammanställning 1 100215 Sammanställning 1 100215 Bakgrund Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga, NKA, har sedan starten 2008 arbetat inom fyra olika prioriterade områden. Ett av dessa är Individualisering, utveckling och utvärdering

Läs mer

Förstudie återvändande ensamkommande

Förstudie återvändande ensamkommande Förstudie återvändande ensamkommande En förstudie genomförd av Strömsunds kommun Finansierat av Europeiska återvändandefonden och Strömsunds kommun Presentationens upplägg INTRODUKTION Vad och varför?

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

De glömda barnen. En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar

De glömda barnen. En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar De glömda barnen En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar September 2007 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning... 3 Bakgrund och metod... 5

Läs mer

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården. Västernorrlands modell för att göra barns röster hörda

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården. Västernorrlands modell för att göra barns röster hörda Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården Västernorrlands modell för att göra barns röster hörda Ett utvecklingsprojekt tillsammans med Allmänna Barnhuset och sju FoU-enheter Utveckla hållbara strukturer

Läs mer

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Han fick ge sin bild av sig själv, (snarare) än att jag hade mammans bild av honom

Han fick ge sin bild av sig själv, (snarare) än att jag hade mammans bild av honom Han fick ge sin bild av sig själv, (snarare) än att jag hade mammans bild av honom - Pappa/partnersamtal på BVC Amanda Wikerstål Leg psykolog Mödra- och barnhälsovården Bakgrund Föräldrars välbefinnande,

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Ekenhillsvägens förskola 1 (13) Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I april 2006 kom Lagen mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling I samband med att jag coachade en verksamhetschef för ett gruppboende fick jag vara med om en märkbar utveckling. Chefens överordnade ringde mig och berättade att chefen

Läs mer

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan Susanne Bogren och Nanna Klingen Det lustfyllda samarbetet I ett kreativt arbetslag får alla pedagoger som arbetar tillsammans i barngruppen samma

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande Granskningsrapport Brukarrevision Londongatan Boende för ensamkommande 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi

Läs mer

När jag var 8 år gammal flyttade

När jag var 8 år gammal flyttade Egna upplevelser av fosterhemsplacering som barn och biologisk förälder Idag har vi stor kunskap om föräldrars betydelse för sina barn. Föräldrar är viktiga i barns liv och därmed också betydelsefulla

Läs mer

En beskrivning av det professionella rådgivningssamtalet 2006-11- 30

En beskrivning av det professionella rådgivningssamtalet 2006-11- 30 Samtalsprocessen En beskrivning av det professionella rådgivningssamtalet 2006-11- 30 Samtalsprocessens fem faser Öppna Lyssna Analysera Bedöma Motivation Åtgärd Avsluta Öppningsfasen Genom rösten, god

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Familjeinterventioner i ungdomsvården. SiS ungdomshem Folåsa Familjearbete 1996-2014 170 familjer

Familjeinterventioner i ungdomsvården. SiS ungdomshem Folåsa Familjearbete 1996-2014 170 familjer Familjeinterventioner i ungdomsvården SiS ungdomshem Folåsa Familjearbete 1996-2014 170 familjer Hur arbeta med just vår målgrupp? Systemisk teori samt salutogent förhållningssätt Johan Sundelin, Falun.

Läs mer

Diabetes och fetma hos barn och ungdomar

Diabetes och fetma hos barn och ungdomar Förtroendemannagruppen Endokrina sjukdomar september 2005 1 Diabetes och fetma hos barn och ungdomar Diabetes Förekomst I Sverige är totalt 4 %, 350 000 personer, drabbade av sjukdomen diabetes. Detta

Läs mer

Uppföljning av placerade barn

Uppföljning av placerade barn Revisionsrapport Uppföljning av placerade barn Motala kommun Lena Brönnert Uppföljning av placerade barn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 3 Uppdrag,

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Barns delaktighet i familjerättsliga processer

Barns delaktighet i familjerättsliga processer Barns delaktighet i familjerättsliga processer - Dokumentation och utmaningar i det sociala arbetet 2012-03-30 Barns rättigheter Rättighet ett mångtydigt begrepp. Legala och moraliska rättigheter. Enbart

Läs mer

Riktlinjer vid risk för underkännande av PTP-tjänstgöring

Riktlinjer vid risk för underkännande av PTP-tjänstgöring Riktlinjer vid risk för underkännande av PTP-tjänstgöring Beslutade av Förbundsstyrelsen i november 013 Inledning De flesta psykologer genomgår sin PTP-tjänstgöring utan större problem och är väl förberedda

Läs mer

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Kyrkbyns förskola Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Innehållsförteckning Bakgrund/Definition Kränkande Behandling..

Läs mer

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Verksamhetsberättelse för Socialförvaltningens Barn- och familjeenhet år 2011 Viktiga händelser De två enheterna barn- och familjeenheten och socialförvaltningens

Läs mer

Rapport Theo flyttar - en bok till barn i familjehem

Rapport Theo flyttar - en bok till barn i familjehem Rapport Theo flyttar - en bok till barn i familjehem December 2014 stockholm.se Theo flyttar December 2014 Utgivare: Socialförvaltningen strategiska enheten Kontaktperson: Eva Lindström Eva.maria.lindstrom@stockholm.se

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Lina Ax och Elin Andén Barn- och fritidsprogrammet åk 3 Teknikum

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

På uppdrag av Behandlingshemmet Fristad. Intervjuer av uppdragsgivarna kring hur samarbetet har fungerat och hur insatserna har utförts

På uppdrag av Behandlingshemmet Fristad. Intervjuer av uppdragsgivarna kring hur samarbetet har fungerat och hur insatserna har utförts På uppdrag av Behandlingshemmet Fristad Intervjuer av uppdragsgivarna kring hur samarbetet har fungerat och hur insatserna har utförts Rapport 2010-03-08 Inledning - Rapport 2010-03-08 På uppdrag av Behandlingshemmet

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120612 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2015 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun 2015-12-08 1 Arbetsmarknadsenheten skickade per brev ut totalt 60 enkäter, i samband med de två arbetsperiodernas

Läs mer

SMS-FRÅGOR UNDER KONFERENSEN BARN SOM BEVITTNAT VÅLD

SMS-FRÅGOR UNDER KONFERENSEN BARN SOM BEVITTNAT VÅLD SMS-FRÅGOR UNDER KONFERENSEN BARN SOM BEVITTNAT VÅLD 2011-11-23 Anders Broberg om barns utsatthet 1. Definitionen mellan psykiskt våld och emotionellt våld? 2. Varför kan inte samtliga siffror vara sanna?

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

81 familjer utav 108 tillfrågade deltog i enkäten. 75% svarade alltså på enkäten.

81 familjer utav 108 tillfrågade deltog i enkäten. 75% svarade alltså på enkäten. Föräldraenkät 2015 81 familjer utav 108 tillfrågade deltog i enkäten. 75% svarade alltså på enkäten. Är du/ni nöjda med verksamheten på Melliz och det utbud av aktiviteter som erbjuds? 6% 49% 45% Uppfattar

Läs mer

Brukarenkät IMU 2011. Peter Olsson Individuell myndighetsutövning 2012-04-16

Brukarenkät IMU 2011. Peter Olsson Individuell myndighetsutövning 2012-04-16 Brukarenkät IMU 2011 Peter Olsson Individuell myndighetsutövning 2012-04-16 INNEHÅLL 1. Bakgrund sid 3 2. Syfte sid 3 3. Metod sid 3 4. Svarsfrekvens sid 3 5. Könsfördelning sid 4 6. Ålder sid 4 7. Bemötande

Läs mer

NKI - Särskilt boende 2012

NKI - Särskilt boende 2012 NKI Särskilt boende (boende) 2012 1(7) NKI - Särskilt boende 2012 Enkät till boende 1.1 Nöjd Kund Index Tabell 1.1 Färgformatering i tabellen: Genomsnitt mellan svarsalt 1 & 2 RÖD Genomsnitt mellan svarsalt

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140116 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Vänliga hälsningar. Christina Kiernan

Vänliga hälsningar. Christina Kiernan Nyhetsbrev september 2013 Strunta i gamla invanda arbetssätt och var kreativa i era lösningar! Ungefär så uppmanade justitieminister Beatrice Ask konferensdeltagarna på Clarion Sign den 5 september att

Läs mer

Bilaga 1 Checklista för förberedelser

Bilaga 1 Checklista för förberedelser Bilaga 1 Checklista för förberedelser Har valberedningen fått ta del av verksamhetens: JA NEJ Värderingar Vad styrelsen vill uppnå under mandatperioden; affärsidé, visioner och mål Hur styrelsen förväntas

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Gladan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009.

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Umeå Universitet Sida 1 (10) Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Kursvärdering. Omdöme 1 5 (5 bäst) Kursupplägg i stort 1 2 5 Bra projekt där de tidigare projekten i BP1 och BP2 binds ihop. Får

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen gällande familjehemsvården i Kristianstad kommun

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen gällande familjehemsvården i Kristianstad kommun BESLUT 1(7) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Sociala enheten Lena Bohgard 040-25 25 18 Kristianstad kommun Socialnämnden 291 80 Kristianstad Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen

Läs mer

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet.

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet. VAD ÄR PROBLEMET? Anna, 18 år, sitter i fåtöljen i mitt mottagningsrum. Hon har sparkat av sig skorna och dragit upp benen under sig. Okej, Anna jag har fått en remiss från doktor Johansson. När jag får

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll -socialpsykiatri är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer

Läs mer

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-2016 Biträdande förskolechef Jessica Svensson jessica.svensson@horby.se

Läs mer

Barns upplevelser av instabil samhällsvård

Barns upplevelser av instabil samhällsvård Barns upplevelser av instabil samhällsvård En studie baserad på intervjuer med 12 barn i åldern 8-18 år. Om barns upplevelser av instabil samhällsvård och deras relationer till föräldrar, vårdgivare och

Läs mer

När barn inte kan bo med sina föräldrar

När barn inte kan bo med sina föräldrar När barn inte kan bo med sina föräldrar Socialtjänstens uppföljning och kontakt med barn som bor i familjehem Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Besöksnöjdhetsenkät, avdelningen för Områdesutveckling vt 2016, SoF Innerstaden, vuxen

Besöksnöjdhetsenkät, avdelningen för Områdesutveckling vt 2016, SoF Innerstaden, vuxen Besöksnöjdhetsenkät, avdelningen för Områdesutveckling vt 2016, SoF Innerstaden, vuxen Påståenden (1 = stämmer sämst och 4 = stämmer bäst), 2015 års resultat i blått 1 Personalen lyssnar, förstår och respekterar

Läs mer

Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst!

Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst! Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst! Bakgrund Jag har arbetat på Socialtjänsten sedan 2005. Det sista året har jag arbetat med ungdomar som resurspedagog (tjänsten ligger under myndighetsutövning,

Läs mer

Asylboende Malmö 2016-04-05. Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 Antal respondenter: 66

Asylboende Malmö 2016-04-05. Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 Antal respondenter: 66 Asylboende Malmö 2016-04-05 Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 respondenter: 66 Urval: Alla Frågor: Alla frågor Fråga 1 Hur nöjd är du med Programupplägget? 1 Inte alls nöjd 0 0% 2 0 0% 3 6 13% 4 23

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 140326 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 Sammafattning I den sjunde träffen sammanfattade de lokala lärande nätverken vad det gett dem at delta i det lärande

Läs mer

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2011 Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Sammanställningen av enkätresultatet visar att förvaltningen totalt sett ligger högt på nöjdhetsskalan i alla frågeområdena. Speciellt glädjande

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer