Naturskolans verksamhetsberättelse från läsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturskolans verksamhetsberättelse från läsåret 2014-2015"

Transkript

1 Naturskolans verksamhetsberättelse från läsåret Naturskolan finns under Resursskolorna i Eskilstuna Kommuns barn- och utbildningsförvaltning Till Resursskolorna (som för övrigt kommer att byta namn från och med höstterminen till Pedagogiskt Centrum) hör Gideonsbergskolan, Söderskolan, Marielundskolan, Pedagogteamet, Sjukhusskolan, KomTek, NTA och Skoldatateket. Vid en omorganisation på Eskilstuna Barn- och Ungdomsförvaltning under våren 2012 kom även Naturskolan att hamna under Resursskolornas organisation där Mats Dahl är enhetschef och Gabriella Rosell arbetar som biträdande enhetschef. Det är Gabriella Rosell som har den huvudsakliga kontakten med Naturskolan. Gabriella träffar Naturskolans personal varje vecka och som ett sammansvetsat team driver vi verksamhetsfrågor för Naturskolan, som nu har nästan 24 år på nacken i lokalen Kvarnstugan i Skjulsta på en ö mitt i Eskilstuna ån. Naturskolan ökar sin personal Under läsåret slog förvaltningsledningen fast att Naturskolan skulle få utökat till tre heltider under innevarande kalenderår. Magnus Svarfvar, som är Naturskolans senaste tillskott, kommer närmast från Stockholm. Magnus tillträder från och med augusti Därmed är Naturskolans långa väntan på tre fasta heltidstjänster löst. Utomhuspedagogen Mattias Claësson från Sixtorps Naturskola i Lekebergs kommun gjorde en fantastisk insats, speciellt med kart- och GIS arbetet och inom IT-området. Vi tackar Mattias som 1

2 tågpendlade i närmare två år i väntan på att den vakanta tjänsten på naturskolan skulle tillsättas. Mattias arbetar numera på heltid i sin egen kommun. Den 1 januari 2014 anställdes Marlene Bigren Ness, lärare och erfaren utomhuspedagog från Södertälje Naturskola. Marlene delade sin tid mellan Eskilstuna och Södertälje Naturskola och arbetade två dagar i veckan här. Från och med hösten 2014 ökade Marlene sin tid till 80 % och sedan 1 februari 2015 arbetar hon 100 %. Ann-Sofie Tedenljung Forsberg som numera är äldst i gården har arbetat heltid på Naturskolan sedan januari Magnus Svarfvar, som är Naturskolans senaste tillskott kommer närmast från Stockholm. Magnus tillträder från och med augusti Därmed är Naturskolans långa väntan på tre fasta heltidstjänster löst. tillskott, från från tillträder augusti på tre fasta Nya bokningssystemet fungerar bra Från och med höstlovet 2013 fick Naturskolan ett bokningssystem, där lärare genom webben på egen hand kan boka en naturskoledag i Skjulsta eller vid den egna skolskogen. Naturskolan hade tillgång till Naturstugan (dvs. Årbystugan) efter en renovering av den. Till Årby naturreservat välkomnade vi på torsdagar närliggande skolor under våren

3 Vi erbjuder via TimeCenter även personalgrupper handledning eller fortbildningsdagar under terminen, varför inte en fågelmorgon ute vid Ekeby Våtmark? Man hittar bokningsknappen till TimeCenter på vår hemsida och på Naturskolans sida på internportalen. Efterfrågan på en naturskoledag är stor och terminen fylls rätt snabbt. Alla valbara bokningsbara tider är synliga för en termin i taget. Varje enskild lärare som önskar boka en tid för sin klass är välkommen att göra det. I bokningsformuläret skriver man i sina kontaktuppgifter och val av plats, önskemål om tema och annat som är bra att veta inför besöket. Ett påminnelsesms skickas ut automatiskt en vecka innan besöket. Naturskolebesök under året Skolor som Årby, Slagsta, Edvardslund, Fröslunda, Lagersberg, Odlarskolans Träningsklasser, Söderskolan, Marielundskolan, Gideonsbergskolan, Hammargärdet, Slottet, Djurgården, Kjula, Hällby, Ärsta, Engelska skolan, Skogstorp, Skogsängen, Skiftingehus, Rekarnegymnasium använde Naturskolan under läsåret. Flera andra skolor kom på egen hand för att vistas naturen i det vackra Skjulsta området. Under hösten mötte Naturskolan klasser på 27 naturskoledagar. Antalet bokade dagar detta år blev något färre än vad vi brukar ha på grund av att vi har auskulterat varandra för att lära av varandras naturskolors temaupplägg mm. Dessutom gjorde vi en längre resa under höstterminen. Under vårterminen hade vi 34 naturskoledagar men då hade vi ibland flera klasser under en och samma dag! Tabell 1 Statistik på besöksfrekvens på Naturskolan från starten Klassbesöken vid Naturskolan med naturstudier har utgjort basen av verksamheten. Förutom lägre bemanning läsåret startade vi även LONA projektet, vilket innebar reducering av klassbesök. Läsåret uppvisar också ett lägre antal klassbesök eftersom vi fortbildat oss en hel del, arbetat med flera projekt och haft många internationella besökande. Läsår Antal klasser läsår Antal klasser läsår Antal klasser läsår Antal klasser läsår Antal klasser Anm. Mellan läsåren 93/94-00/01 utökades resurserna på naturskolan till 1,5 tjänst. Läsåret 01/02 fanns det en något lägre bemanning under höstterminen för att sedan åter få 1,5 tjänst från och med januari -02. Mellan läsåren 02/03 och 06/07 hade naturskolan en 1,6 tjänst. Fr. o m ht 07/08 har vi utökat till 1,8 tjänst. Mellan 2008 t o m ht 2011 hade naturskolan en bemanning på 2,3 tjänster. Efter ht-11 minskade den till 2,0 tjänster fram till läsårets slut 12/13. Lå. 13/14 hade Naturskolan som lägst 1,2 tjänster. Under våren -14 ökades det till ca 1.5 tjänster. Höstterminen 2014 hade vi åter 1.8 tjänster fram till 1 februari 2015 då naturskolan fick 2 tjänster. 3

4 Eskilstuna resursskolor Resursskolornas personal bodde på den vackra gården Kungsörstorp under ett par inledande planeringsdagar i augusti. Naturskolans eget planeringsarbete lade under dessa två arbetsdagar en betydelsefull grund för hela årets verksamhet. Samarbetet med resursskolorna är väl etablerat och samtliga har besökt Naturskolan under året, förstås med undantag för sjukhusskolans elever. Ett av Resursskolornas mål var att samtliga skolor skulle vara miljöcertifierade innan sommaren Naturskolan har samarbetat med elever och personal i utformningen av miljöpolicy och Hållbar Utvecklingsfrågor. Samtliga resursskolor lyckades under året få utmärkelsen Grön Flagg! En för oss värdefull insats gjordes av Marielunds elever och personal när de hjälpte oss att sätta upp Naturskolans tältkåta i början av november månad. Vid detta tillfälle passade vi på att inviga säsongen med wok och efterrätt tillagat över glöden inne i tältkåtan, vilket uppskattades. Som en sista utflykt innan sommarlovet valde Marielundskolans personal och elever att delta i en bäverinventering till kanot utmed Eskilstunaån. De såg fyra hyddor utmed sträckan Rothofsparken och Ekeby Våtmark. Efter picknicklunchen avslutades dagen i fågeltornet med berättelse om våtmarkens fascinerade processer. Träningsskolans klasser En minnesvärd upplevelse var när hela träningsskolans personal bokade färdtjänstbilar åt alla sina elever. Med rullstolar, liggstolar och andra hjälpmedel gjorde man en utflykt till Naturskolan en vacker dag i början av september. Elever och lärare uppskattade dagen eftersom många sinnen stimulerades av värmen från eld, forsens vattenbrus, mjuka mossor, fåglar, djurskinn och annat som barnen fick känna på under dagen. Personalen bestämde sig för att fortsättningsvis besöka Skjulsta regelbundet varje vår och höst. I maj återkom personal och elever på nytt men nu från Odlarskolans båda avdelningar. Temat då var Vad är det som flyger? Sinnena stimulerades genom sång, teater, vårens färger, dofter och ljud. Internationella klasser Vi ser det som betydelsefullt att våra nysvenska barn får en så positiv naturkontakt som möjligt så tidigt som möjligt i deras nya liv i Eskilstuna. Kommunens IN-lärare fortsätter därför att regelbundet kontakta Naturskolan för att komma med sina klasser. Vi har inte riktigt räckt till för deras behov, som väl är blir vi en till i höst. In-klasserna besökte Naturskolan vid fyra tillfällen under höstterminen och två gånger under våren. Anpassade teman har varit Vattendjur, Allemansrätten, Naturen på vintern, Våra svenska däggdjur. Hållbar Utveckling och Grön Flagg Personal vid Slottskolans tre förskoleklasser har under året drivit ett intressant projekt om Teknik i förskolan med Hållbar Utveckling. Naturskolan fick vara med till en del så vi träffade först personalen ett par gånger för handledning och planering. Sedan gjorde vi ett upplägg för fyra naturskoledagar under våren med förskoleklasserna i Djurgårdsskogen. En inspirationsdag för ett Grön Flaggråd (miljöråd) har genomförts under läsåret, då ett 20-tal elever med elevrepresentanter från olika Årbyskolans olika låg- och mellanstadium klasser mötte Marlene i Skjulsta. Eftersom man arbetat med tema VATTEN på skolan önskade att håva vattenlevande djur. Eleverna fick titta närmare på djuren och lära sig om mer om vattnets ekologi. Ann-Sofie har vid ett tillfälle träffat Söderskolans personal på inspirationsdag om Grön Flagg. 4

5 Valda teman och antal tillfällen under läsåret Liv i vatten 11 Allemansrätten 2 Liv i backen - småkrypstema 3 I naturen med alla sinnen 3 Livet på hösten- om nedbrytare 3 Livet på vintern 17 Livet på våren 2 Växters liv, frukt- och fröspridning 4 Miljöinspiration, Grön Flagg, HUT 2 Teknik, mat tema 2 Matematik ute 2 Om träd och trä 9 Naturslöjd/julpyssel 3 Sinnena i naturen 6 Fågeltema 7 Bäverinventering till kanot 5 Teknik kring vatten 3 Forskardag vid stadsbiblioteket 1 Ute-bildning och kurser på Naturskolan under läsåret Naturskolan hade ca 175 personer på fortbildning eller föreläsning under året. Varje tillfälle resulterar förhoppningsvis i något positivt, här har vi efter utvärdering nämnt några effekter eller resultat. 2 Fortbildningsdagar i september för 13 st lärarstuderande och lärare vid Newman University, Birmingham. Tema: Teknik, Matematik ute och Sinnena. Kursledare: A-S RESULTAT: 1)Newman University köpte en bit mark intill universitetet och en bit land intill en sjö för att starta en uteverksamhet för sina blivande Forest School Teachers. 2)Man släpper numer på restriktioner och använder sig av eldstad, verktyg mm 2 Seminarier i september på Pingvinen, Parken Zoo för ett 40-tal pedagoger om LONA Eskilstuna Hållbara Vatten. Kursledare: A-S och Marlene RESULTAT: 1) Skapade dialog mellan oss om önskemål, utveckling av pedagogiska verktyg 2) Flera workshops under året med kunskap och inspiration om Eskilstunaån 1 Fortbildningsdag på Naturskolan under AMS arbetsmarknadens Hälsodag. Att möta naturen med alla sinnen. Ungefär 5 personer deltog. Kursledare: Marlene RESULTAT: 1) Nya kontakter 2) Upplägget för dagen visar bredden av vår verksamhet 1 Inspirationsträff för 20 elever och 2 lärare Årbyskolans miljöråd Tema Vattendjur och ämnet Hållbar vattenekologi. Kursledare: Marlene RESULTAT: 1) 2 representanter per klass sprider vidare kunskaper och upplevelser 2) Önskemål om att få återuppta miljönätverket Grön Flagg bland skolorna 1 Föreläsningseftermiddag på Värjan för resursskolornas chefer och personal om USA resan vi gjorde mellan den 23 september - 5 oktober Ca 40 personer deltog. Föredragare: Marlene, Ann-Sofie RESULTAT: 1)Delad inspiration till kolleger 2)Vi fick visa för nya kolleger vilka vi och vad naturpedagogik är 5

6 2 heldagar kursverksamhet i januari för lärare och studerande vid Newman University, Birmingham, ca 10 personer. En dag med slöjdande, teknik, laga mat och baka ute och aktiviteter vid elden, en dag med matte ute, språkinlärning ute. Kursledare: Marlene, Ann-Sofie RESULTAT: 1) Samarbetet resulterar i ömsesidigt erfarenhetsutbyte mellan MDH Naturskolan- Newman University 1 inspirationsträff i januari för 5 lärarpersonal på Söderskolan då nya Grön Flagg presenterades. Kursledare: A-S RESULTAT: 1) Söderskolans miljöhörna, källsortering mm 2) hållbar utveckling samtal med elever 3) behov av miljöpolicy som resulterade i att Naturskolan skrev ihop en grundpolicy som sedan samtliga resursskolor använde sig av 2 kurstillfällen (halvdagar) i maj för ca 35 förskollärarstuderande vid Mälardalens högskola (MDH) i Entomologi och teknik. Kursledare: A-S och Marlene RESULTAT: 1) Utomhuspedagogik är ett viktigt verktyg för blivande förskollärare 2) Fortsatt samarbete mellan MDH - Naturskolan 1 föreläsning för ca 50-tal personer Villaföreningens årsmöte i Kvarnstugan om naturskol verksamhetens internationella arbete. A-S RESULTAT: 1)Sprida information till allmänheten om Naturskolans verksamhet 2) Vi fick en skruvtilldragare i present 1 heldag med personlig coaching av Greg Traymar på temat Sinnena då Engelska skolans åk 1, 30 elever + 3 lärare hade naturskola med Ann-Sofie. RESULTAT: 1) Vår resa till USA resulterade i ett utbyte på fyra lärorika dagar med Greg i Eskilstuna 2) Analys och utveckling av det egna Temat Att lära in med alla sinnen. 3) Vi vill utveckla övriga temaupplägg efter principen Flow Learning 4) Vi vill ge förutsättningar för en djupare medvetenhet och naturkontakt hos deldagarna 5) 2 dagars kurs med pedagoger från andra naturskolor i landet sprider nya metoden Flow Learning 6) Vi fick en nytryckt upplaga av Joseph Cornell s bok Sharing Nature att sprida 7) Vi fortsätter att ha personlig kontakt med Greg Traymar 2 dagars nationell kurs på Naturskolan i Sharing Nature, Flow Learning med deltagare Kursledare: Greg Traymar Här är en bild på en övning som utfördes med stor koncentration; the Micer. 6

7 HUT boken Att Lära in Hållbar Utveckling Ute Förra läsåret introducerade Naturskolan en ny kurs i Att lära in Hållbar Utveckling Ute. Vi har som målsättning att fortsätta inbjuda till lärarkurser i HUT åtminstone en gång varje termin, eftersom det i HUT-ämnet kanske kan kännas utmanande att göra praktiska tillämpningar. Under våren 2015 gav Naturskoleföreningen ut ytterligen en gedigen, mycket användbar metodbok, den 7:e i serien Att Lära in Ute, i vilken bl a Ann-Sofie har varit med och bidragit med bilder och övningar. Boken, som alla borde skaffa sig heter Lära in ute om Hållbar Utveckling och finns att beställa på LONA projektet Eskilstuna Hållbara Vatten är ett samarbete mellan Naturskolan, KomTek, Eskilstuna museum och Parken Zoo Det har gått över 20 år sedan kommunen gjorde en större läromedelssatsning om Eskilstuna ån. Då hette den Vattenvägen och kom ut på alla skolor i form av en pärm med lösblad och foton. Det fanns även en rikt illustrerad inbunden bok med samma namn. Boken handlade om hur Eskilstuna utvecklats genom årtusenden tack vare forsarna vid ån. Naturskolan har ett samarbete med de pedagoger i kommunen som, liksom vi arbetar mot skolor inom barn- och utbildningsförvaltningen, Jenny Lunnerfeldt på KomTek, Åsa Egeld på Eskilstuna museer, Marie De Colli (som under våren ersatts av Louise Nilsberth) på Parken Zoo. Vi har tillsammans utformat ett projekt som vi kallar Eskilstuna Hållbara Vatten. LONA - en LOkal NAturvårds satsning finansieras bl. a. genom Naturvårdsverket. Länsstyrelsen i Nyköping beviljade vår LONA ansökan och gav oss ett finansieringslöfte för tre år fram till september LONA satsningen finansieras även av Eskilstuna kommun med halva beloppet. Vi är nu halvvägs framme i projektet. Stor del av övrig tid kommer att ägnas åt webbsidans uppbyggelse med information till pedagoger i form av lärarseminarier under nästa läsår. Projektansvarig för LONA- Eskilstuna Hållbara Vatten är Ann-Sofie. Forskarfredag utanför Stadsbiblioteket Projektdeltagarna stod utanför stadsbiblioteket denna traditionella forskar fredag den 25 september. Förutom Naturskolans Mattias Claësson hade de tre övriga kollegerna mini-workshops med information för allmänheten om projektet Eskilstuna Hållbara Vatten. Muséet byggde båtar och tillsammans med KomTek fick de föremål att flyta. Vid Naturskolans bord fick elever titta på vattendjur i stereoluppar och höra om livet i ån. Med på torget bakom ett bord stod också två laboratorieklädda forskare från Mälardalens Högskola som demonstrerade för allmänheten hur grönalger kan ta hand om miljögifter ur lakvatten. Webbläromedel på kommunens hemsida Pedagog.se Just nu är vi i färd med att bygga upp ett webbaserat läromedel på kommunens sida Pedagog.se. Naturskolan och Eskilstuna Museum kommer att bygga en informations bas med hjälp av Eskilstuna kartan. Vi tar Eskilstunaån som utgångspunkt och söker samarbete med miljökontorets vattenexperter, Å- fiske och andra vattenentusiasmer. Vi har fått hjälp med att välja samma metoder som miljökontoret använder vid vattenundersökningar. Mattias Claësson har tillsammans med Ingenjör Ida Brännäng på kommunens Kart- och GIS-enhet öppnat en databas där vi för in uppgifter från elevernas inventeringsprotokoll. Matte har gjort en stor insats med detta! Alla resultat kommer att publiceras på Eskilstunakartan så att även allmänheten kan se det. Till pedagogsidan kommer även KomTek och Parken Zoo bidra med information om vatten ur ett historiskt, tekniskt, biologiskt och ur ett globalt hållbart perspektiv. Läromedlet riktar sig till lärare 7

8 och elever i åldrarna F-9. Klasserna är även välkommen att boka tid på våra respektive verksamheter på olika workshops på temat Eskilstuna Hållbara Vatten. Mer om LONA seminarier, bäverinventering till kanot och vattendjurshåvning Den 15 augusti höll projektgruppen två seminarer på Pingvinen, Parken Zoo, där vi berättade för pedagoger om LONA projektet. Det webbaserade utbildningsmaterialet beräknas att bli publicerat för lärare och elever först på våra respektive hemsidor med början från hösten Naturskolan genomförde workshops bäverinventering med Skogstorpsskolans alla åk nior under september. Det handlade om att inventera en viss å-sträcka med hjälp av kanot, GPS, protokoll och kamera dokumentera antalet bäverhyddor utmed Eskilstunaån. Eleverna analyserade vattenkvalitén, artbestämde olika vattenlevande insekter som finns i Eskilstuna ån, samt inventerade djur- och fågellivet runt Eskilstuna ån. Ytterligare en workshop med bäverinventering gjordes under den sista skolveckan detta läsår med Marielundsskolans elever. Naturskolan reste till USA Naturskolan i Eskilstuna hade en del outnyttjade LIFE-Project pengar som gav oss den här möjligheten att resa till Kaliforninen. Vi besökte bl a Walden West Science and Outdoor School i Saratoga utanför San Francisco, vilket var oerhört intressant och lärorikt. Vi följde lärare och elever under ett par dagar på deras lägerskola och fick vara med på en dags hajk genom Redwood skogar. Vår resas huvudsyfte var att få träffa Joseph Cornell, som alltid varit en stor förebild i hur man pedagogiskt kan göra positiva upplevelser i Naturen. Cornell s bok Sharing Nature with Children kom ut för över 30 år sedan och har genom åren varit en inspiration för alla Naturskolor i Sverige. I samband med släppet av sin nya bok The Sky and Earth touched me, ordnade Cornell och Greg Traymar en veckas workshop i Nevada, California i vilken Naturskolorna i Eskilstuna och Enköping deltog i mellan den 30 september - 4 oktober På fotot: Ann-Sofie, Joseph Cornell, Greg Traymar och Marlene Man kan läsa mer om vårt äventyr i USA på vår nya blogg: naturskolaneskilstuna.blogspot.com Den 19 november höll Marlene och Ann-Sofie en föreläsning med bild, ljud och filmklipp från vår USA resa på Värjan för våra chefer och kolleger på resursskolorna. Utbyteskurs med Greg Traymar, international director Sharing Nature World Wide Den 19 maj 2015 besökte Greg Traymar i sin tur Eskilstuna och i samband med besöket inbjöd och arrangerade vi på Eskilstuna Naturskola en kurs nationellt i Sharing Nature i Cornell s anda. Greg Traymar var kursledare den maj. Kursen annonserades i Naturskoleföreningens webbtidning Barret och riktade sig främst till våra kolleger inom naturskolorna i norden. Internationella besök under året Ett gott samarbete har inletts med vår internationella samordnare Madeleine Hansen på Barn- och Utbildningsförvaltningen. Ann-Sofie hade under september besök av henne, två lärare samt åtta studenter från Newman University i Birmingham, United Kingdom. Under en tvådagars kurs fick 8

9 deltagarna praktiskt pröva på att laga mat och baka ute över eld, arbeta med teknik samt ha matteoch språkövningar ute. Två lärarstuderande från Marburg i Tyskland auskulterande Marlene med en klass under ett vintertema på Naturskolan i november. Under våren kom även två brittiska praktikanter till Nyköpings, Botkyrka och Eskilstuna Naturskolor. Vi hade en student några dagar under en vecka hos oss och under tre dagar i mars var vi utsatta för job shadowing av två rektorer från Newman University. Fortsatt samarbete med Newman University, Birmingham i UK Newman University har beslutat att fortsätta sända lärarstuderande och deras lärare till Eskilstuna Naturskola. Vi har uppmanats att planera fortsatta kurser under september och januari månad för dem. Barn- och utbildningsförvaltningens Madeleine meddelade att vi i år på nytt skulle få besök av ett nytt gäng lärarstuderande med deras lärare från Newman University. Man har ett särskilt program på Newman University för blivande Forest School Teachers där man hämtar mycket kunskap från den svenska utomhuspedagogiken. Kursen genomfördes i januari 2015, då ca 10 personer deltog i ett ungefärligt liknande upplägg liknande den tvådags kurs vi gjorde i september. Ute i ek- och hassellunden finns det trä material man behöver för att tillverka en slungpinne. Först täljde deltagarna pinnar av hassel, de satte en liten krok i ena änden för att kunna knyta ett stycke garn på pinnen. Garnet växtfärgades i vattenbad över elden. Sedan fick deltagarna fläta ett vänskapsband av det växtfärgade ullgarnet. Vi ställde oss i en cirkel, garnen knöts fast i en ring uppe vid takstolen. I andra änden hängde våra slungpinnar och genom att sjunga visor tillsammans kastade vi pinnarna till varandra rytmiskt. Så flätades vänskapsbandet! Gymnasium och Folkhögskola Lärare från Rekarne gymnasium har under året använt Naturskolans material och lokaler liksom Eskilstuna folkhögskolas studerande som fick en praktisk kursdag om Hållbar utveckling. Nicke Helldorff var kursledare. Samarbete med kommunbiologerna Kommunbiologerna Gunilla Frenne och Camilla Ährlund har presenterat ett förslag om att under våren anlägga en ca 2 km lång naturstig i Skjulsta reservatet. Målet med naturstigen är att öka allmänhetens förståelse om träd och hur de bidrar till ökad mångfald. Temat kommer att handla om träden som hem för tusentals arter samt hur vi kan lära oss med våra sinnen. Naturskolan har träffat kommunbiologerna vid två tillfällen under senhösten för att dela ett pedagogiskt material runt kring denna stig och vi kände alla att ett samarbete mellan Naturskolan och naturvård kunde vara bra och komma både naturskolan och allmänheten till nytta. Ett vindskydd av trä med tak skulle kunna finnas vid en start- och avslutningsplats för naturstigen och bli en bra utgångspunkt att samlas kring. 9

10 Naturskolan har under våren även fått tillträde till den nyrenoverade Årbystugan som numera kallas för Naturstuga. Årby reservatet ligger lämpligt till för närliggande skolor och förskolor och vi ser fram emot att kunna möta elevgrupper i deras hemmiljö. Tillsammans med biologerna har vi planerat skylta upp Civilförsvarsförbundets Hitta Vilse stig i området under hösten Marlene ny styrelsemedlem i Naturskoleföreningen Sverige Alla diskussioner från Naturskoleföreningens årsmötesförhandlingar och samtal med kolleger från hela Sverige har gett mycket inspiration till den nya styrelse som bildades under året. Marlene sitter som en av nio nya styrelsemedlemmar. Kännetecknande är medlemmars nära samarbete med styrelsen som alltid finns med på regionsträffar runt om i landet. Regionsträffar med Naturskolor i Mellansverige Asköviken (Västerås Naturskola), Naturens Hus (Örebro Naturskola) Naturskolan i Kvarntorp, Kumla, Naturskolan i Sixtorps kommun, Naturskolan i Karlstad och i Eskilstuna ingår i vår mellansvenska naturskoleregion. Nora Naturskola är en nykomling sedan ett år tillbaka. Ann-Sofie, Marlene och Mattias träffade naturskolekolleger från dessa Naturskolor vid ett par tillfällen under hösten och ett tillfälle under våren. De första två var i Örebro och på Askövikens Naturskola i Västerås och det tredje återigen i Örebro. Regionsmöten ger ett rikt tankeutbyte naturskolor emellan samt information och diskussionsfrågor från och till naturskoleföreningens styrelse. Studiebesök och egna fortbildningsdagar Marlene och A-S besökte Mattias omfattande arbetsfält vid Sixtorps Naturskola/KomTek i Fjugesta, Lekebergs kommun, den 19 augusti RESULTAT: 1) Vi tog med oss idéer och fina naturminnen Mattias och Ann-Sofie besökte Marlenes f d arbetsplats på Södertälje Naturskola. Därefter besökte vi trädgården Dina 2000 kvm. Projektledaren Daniel visade och berättade lite om EU projektet. Vi besökte även Järna trädgård, Saltå kvarn den 24 aug. RESULTAT: 1) Dina 2000 kvm blev en ögonöppnare, klargjorde mycket om vad en människa behöver för att överleva på ett hållbart sätt. 2) Mycket lärorika, intressanta miljöer Ergonom och sjukgymnast Susane Lindrooth föreläste och demonstrerade för Marlene, Mattias, Ann- Sofie och Gabriella en eftermiddag i september RESULTAT: 1 )Vi tänker på våra ryggar vid tunga lyft och när vi flyttar bord. Det mycket aktuella temat och kursen Teknik i förskolan samlade många deltagare på Nynäshamn Naturskola den 5 september. Marlene och A-S deltog. RESULTAT: 1) Vi delar numera med oss våra nya kunskaper till både svenska och brittiska studenter och lärare. Instruktörsutbildning i Hitta Vilse av Civilförsvarsförbundet på Askövikens Naturskola i Västerås den 10 november A-S, Marlene och Mattias deltog och blev diplomerade instruktörer. RESULTAT: 1) Vi har redan projekterat en Hitta Vilse stig i Årbyreservatet tillsammans med Kommunbiologerna och kommer att kunna fortbilda förskolepersonal våren 2016 På kursen Skogsträdgården, framtidens trädgård medverkade Örebro Universitet på Naturskolan i Örebro den 12 sept. Marlene deltog. RESULTAT: 1) kunskaper kan delas till skolor om hur odling kan ske i olika skikt, inte bara på mark. 10

11 Första delen av en fyra dagars utbildning den oktober hölls i Falun: Våga vara ute, som bl a handlade om hur man startar en naturskola. A-S deltog. RESULTAT: Hitta en definiering av naturskolans själ, en slags gemensam nämnare för landets Naturskolor, vilket i förlängningen blir en hållbarhetsfråga för naturskolors berättigande Ann-Sofie reste i februari till Linköping på författarträff med förlaget Outdoorteaching som bl a ger ut Att lära in ute -böckerna. RESULTAT: 1)Mer sugen att skriva, dela kunskaper 2) Insyn i förlagsprocessen Håll Sverige Rent, Stockholm; workshop för åk 4-9 i Energi & Klimatfrågor och Grön Flagg aktiviteter den 9 december A-S deltog. RESULTAT: Idéer användbara i egna teman, skolors Grön Flagg arbete Naturskolan Örebro inbjöd till en regionsträff om Säkerhetsfrågor. Alla delade med sig sina tankar och arbeten med säkerhetsmanualer. A-S deltog tillsammans med Västerås, Kumla, Karlstad Naturskolor. RESULTAT: 1)Vi har tagit del av andras säkerhetsmanualer 2) Vi har under våren uppdaterat vår egen säkerhetsmanual. Sharing Nature, Greg Traymar, Ca, USA maj kurs på Naturskolan i Eskilstuna. A-S, Marlene och Magnus Svarfvar deltog tillsammans med åtta andra. RESULTAT: 1) Vår resa till USA resulterade i ett utbyte på fyra lärorika dagar med Greg i Eskilstuna 2) Vi vill utveckla övriga temaupplägg efter principen Flow Learning 3) Vi vill ge förutsättningar för en djupare medvetenhet och naturkänsla hos eleverna 4) 2 dagars kurs med pedagoger från andra naturskolor i landet sprider nya metoden Flow Learning 5) Vi fick en nytryckt upplaga av Joseph Cornell s bok Sharing Nature att sprida Hantverkshelg med Viking Anneli Henriksson, april. Ann-Sofie deltog RESULTAT: 1) A-S fick lära sig i spinnrocken. 2) Vi fick lära oss hur naturskolans bandvävstol funkar så att vi kan väva med eleverna Slöjdklubbsledarkurs, Länsmuseum, hemslöjdskonsulenterna Sörmland anordnar utbildning i slöjdande av naturmaterial. Kursen påbörjades i maj- juni och fortsätter under hösten Ann-Sofie, Marlene och Magnus Svarfvar deltar. RESULTAT: 1) Vi lär oss olika tekniker som vi har nytta av i naturslöjden 2) Vi lär oss pedagogiken kring slöjdandet 3) Vi får ett givande kontaktnät att samverka med i framtiden Administration, inköp Administrativt och kommunikativt arbete har företrädelsevist skett under måndagar och fredagar. Naturskolan har under hösten året investerat i en del nytt arbetsmaterial, främst litteratur, djurskallar, djurskinn och täljda fåglar. 11

12 Uteplatsen är vårt klassrum och så var det tillgänglighetsanpassningen Å! stråket-projektet på gatukontoret har i Skjulsta anlagt en grusad väg som är framkombar för rullstolsburna till eldplatserna på ängen. Eldstäderna i området är utbytta, tre nya markfasta bord med sittbänkar för 6 personer vardera har fastmonterats. De är för få anser vi och fungerar inte för behoven här ute i området, dit större grupper samlas. Naturskolan behöver bygga nya samlingsplatser ute med rejäla sittstockar kring eldstäder för att kunna samla grupper på ca 30 personer runtom. Uteplatsen är en viktig samlingspunkt och vi lägger stor pedagogisk vikt vid att kunna samlas i ring. Under våren deltog Naturskolan vid ett par tillfällen i workshops som Mattias Albers, avdelningschef arenor och föreningsstöd, Kultur- och fritidsförvaltningen vid Eskilstuna Kommun leder. Man arbetar med att ta fram en utvecklingsplan för att förnya Vilsta-området, i vilket Skjulsta ingår. Vi ser fram emot att även stigar och broar, bryggor och eldplatser vid uteområdet kring Skjulsta ska bli mer tillgänglighetsanpassade, med tanke diversiteten av skolor och internationella besök vi årligen betjänar genom Naturskolans verksamhet. Framtiden för Naturskolan i Eskilstuna Kommunfullmäktige beslutade 2011 om att utreda och analysera förutsättningarna för att erbjuda fler barn och elever kontakt med naturskolan. I det förra årsbokslutet skrev vi om vår vision: För att kunna erbjuda samtliga Eskilstunas barn och ungdomar mellan 1 och 17 år positiva möten med natur har vi som Naturskola för avsikt att på sikt utöka vår personalgrupp till tre heltider så att vi kan nå alla stadier. Med tanke på tidigare beslut som tagits i barn- och utbildningsnämnden ser vi fram mot att en dag kunna förverkliga den visionen. På en arbetsplatsträff med våra chefer en eftermiddag i december fick Ann-Sofie och Marlene fick äntligen glädjebeskedet om att förvaltningen beviljat budget för en tredje heltidstjänst på Naturskolan från och med våren 2015! Från och med augusti blir vi tre! 12

13 Så vill vi avslutningsvis tacka våra chefer, kolleger och samarbetspartners för detta läsår och önska er en härlig sommar! Skjulsta Marlene Bigren Ness & Ann-Sofie Tedenljung Forsberg 13

Naturskolans verksamhetsberättelse från läsåret 2013-2014

Naturskolans verksamhetsberättelse från läsåret 2013-2014 Naturskolans verksamhetsberättelse från läsåret 2013-2014 Naturskolan lyder numera under Resursskolorna i Eskilstuna Kommuns barn- och utbildningsförvaltning Vid omorganisation under våren 2012 kom Naturskolan

Läs mer

Naturskolans verksamhet

Naturskolans verksamhet Naturskolans verksamhet Naturskolan vid Skjulsta Bäverinventering till kanot läsåret 2015-2016 1 Eskilstuna kommuns naturskola har tre heltidsanställda från och med läsåret 2015-2016 Efter 24 år i kommunen

Läs mer

Rapport från Naturskolans verksamhet läsåret 2012-2013

Rapport från Naturskolans verksamhet läsåret 2012-2013 1 Läsåret 2012-2013 har Naturskolan 2 personal anställda på 100 %. Ny organisation Under våren 2012 skedde en omorganisation för Naturskolan som kom att lyda under Resursskolornas organisation. Mi Ahl

Läs mer

Linköpings naturskola

Linköpings naturskola Linköpings naturskola Program för höstterminen 2012 Linköpings naturskola Naturskolan hjälper er med upplevelserik undervisning i skolans ämnen utomhus. Vi håller lektioner i de omväxlande natur- och trädgårdsmiljöerna

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Skola för hållbar utveckling

Skola för hållbar utveckling Förnyad ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Förskolan Tanden www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Naturskola. Lärande är individuellt, på det vis att vi alla lär olika.

Naturskola. Lärande är individuellt, på det vis att vi alla lär olika. Naturskola Lärande är individuellt, på det vis att vi alla lär olika. Genom att naturskolan erbjuder för- och grundskolor möjlighet till utomhusundervisning i den egna närmiljön ges möjlighet för ett plats-

Läs mer

Örebro Naturskola. Årsrapport 2014 SAMMANFATTNING

Örebro Naturskola. Årsrapport 2014 SAMMANFATTNING Örebro Naturskola Årsrapport 2014 SAMMANFATTNING Fortbildningar på naturskolan (sid. 5) Naturskolan har under året genomfört 19 fortbildningsdagar i området kring naturskolan; för pedagoger i förskola

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 2 (okt-dec), läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 2 (okt-dec), läsåret Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 2 (okt-dec), läsåret 2014-15. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

I SKOLAN NYHETSBREV. Tema: förskolor. Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen

I SKOLAN NYHETSBREV. Tema: förskolor. Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen I SKOLAN NYHETSBREV Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen Tema: förskolor Nummer 2 November 2014 Barn- och utbildningsförvaltningen Köpmangatan 14 861 82 Timrå Växel: 060-16 31 00 Från

Läs mer

Plan för Naturskolans insatser för förskolan Inspirationsträffar, utbildning, nätverk och handledning.

Plan för Naturskolans insatser för förskolan Inspirationsträffar, utbildning, nätverk och handledning. Plan för Naturskolans insatser 2012-2016 för förskolan Inspirationsträffar, utbildning, nätverk och handledning. Nynäshamns Naturskola är en resurs för skolor och förskolor i Nynäshamns kommun. Följande

Läs mer

SKOGEN I SKOLAN. Innehåll KUNSKAP OM SKOG FÖR LÄRARE OCH ELEVER

SKOGEN I SKOLAN. Innehåll KUNSKAP OM SKOG FÖR LÄRARE OCH ELEVER KUNSKAP OM SKOG FÖR LÄRARE OCH ELEVER SKOGEN I SKOLAN Innehåll Vår rikstäckande verksamhet Utomhuspedagogik Våra läromedel Exempel på övningar Faktablad Vårt nyhetsbrev Vår webbplats Följ oss på Facebook

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Aktiva Ute Malmö Naturskola

Aktiva Ute Malmö Naturskola Aktiva Ute Malmö Naturskola I projektet Aktiva Ute utbildades unga Malmöbor till att bli naturinspiratörer. Syftet med utbildningen var att göra deltagarna nyfikna på naturen, ge positiva upplevelser av

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utredning naturskola

Tjänsteskrivelse Utredning naturskola VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-02-24 DNR BUN 2013.172 ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Utredning naturskola Förslag

Läs mer

Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen.

Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen. VÅRBREV 1 Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen. Genom systematiska undersökningar och naturvetenskapliga arbetsmetoder

Läs mer

Välkommen till NATURSKOLAN! Klassbesök vårterminen 2016

Välkommen till NATURSKOLAN! Klassbesök vårterminen 2016 Välkommen till NATURSKOLAN! Klassbesök vårterminen 2016 Att få uppleva med alla sinnen och att skaffa sig egna erfarenheter att utgå ifrån är en viktig ingrediens i lärandet. Det här vill vi hjälpa till

Läs mer

Förskolan Sjöstjärnan

Förskolan Sjöstjärnan K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Förskolan Sjöstjärnan Förskolan med fokus på sång och musik En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro vår

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Projektbeskrivning (hela projekttiden)

Projektbeskrivning (hela projekttiden) Projektbeskrivning (hela projekttiden) Projektnamn: Friluftsfritids Projekttid: Januari 2014- juni 2016 Syfte Projektet Friluftsfritids har till syfte att: öka samarbetet mellan skola, naturskola och ideella

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Smedby skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Smedby skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Sharing nature på svenska

Sharing nature på svenska Sharing nature på svenska Välkommen på workshop med Enabygdens naturskoleverksamhet. Vårt utepass är uppbyggt så att ni genom att prova på och reflektera kring ett antal övningar ska få kunskap om ett

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sammanfattande rapport

Systematiskt kvalitetsarbete Sammanfattande rapport Förskoleverksamheten 2014-05-13 Björnligans förskola Skolområde2 Systematiskt kvalitetsarbete Sammanfattande rapport Nuläge Björnligans förskola har 37 barn placerade som är fördelade på två avdelningar,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola

Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola Inlämnad av Eva Hoffström 1 Inledning Som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Matematik ute ett nytt rum för lärande

Matematik ute ett nytt rum för lärande Matematik ute ett nytt rum för lärande Nyfiken på att lära in matematik ute? (F- år 9) Mattelekar - vi hittar matematiken runt oss (förskolan) Workshop vid Inspirationsplats Stockholm vecka 44 2006 Birgitta

Läs mer

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola

Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola Verksamhetsplan för Frilufts Förskolor Mål och metoder Vi arbetar efter Lpfö 98, Läroplan för förskolan, och vi följer Kommunens förskole- och skolplan.

Läs mer

SKOGEN I SKOLAN. Innehåll KUNSKAP OM SKOG FÖR LÄRARE OCH ELEVER

SKOGEN I SKOLAN. Innehåll KUNSKAP OM SKOG FÖR LÄRARE OCH ELEVER KUNSKAP OM SKOG FÖR LÄRARE OCH ELEVER SKOGEN I SKOLAN Innehåll Vår rikstäckande verksamhet Utomhuspedagogik Våra läromedel Exempel på övningar Faktablad Vårt nyhetsbrev Vår webbplats Följ oss på Facebook

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

Ett år med satsningar på matematik

Ett år med satsningar på matematik Ett år med satsningar på matematik Matematiksatsningar i förskolan och grundskolan läsåret 05/06 Under detta läsår prövas en rad olika insatser för att utveckla matematikundervisningen och därmed förbättra

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

GROVPLANERING VIOLEN. Vt 2014. Violens grundverksamhet och grovplanering uti från LPFÖ98/10 samt Helianthus verksamhetsmål.

GROVPLANERING VIOLEN. Vt 2014. Violens grundverksamhet och grovplanering uti från LPFÖ98/10 samt Helianthus verksamhetsmål. GROVPLANERING VIOLEN Vt 2014 Violens grundverksamhet och grovplanering uti från LPFÖ98/10 samt Helianthus verksamhetsmål. GROVPLANERING APRIKOS - VT 2014 Grundverksamhet Avdelningen Violen har 16 barn

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Vår verksamhet under läsåret

Vår verksamhet under läsåret Avdelningsdeklaration 2015/2016 Skåre skolområde Förskola: Skåre Herrgårds Förskola Vision: Genom leken vill vi ge barnen aptit på livet Avdelning: ASPEN Personal: Lotta Linder 100 % förskollärare Cathrina

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

Verksamheten ska verka för ökad måluppfyllelse genom estetiska lärprocesser, ett upplevelsebaserat lärande samt implementera för hållbar utveckling

Verksamheten ska verka för ökad måluppfyllelse genom estetiska lärprocesser, ett upplevelsebaserat lärande samt implementera för hållbar utveckling Hylte Naturskola att lära in ute Verksamheten ska verka för ökad måluppfyllelse genom estetiska lärprocesser, ett upplevelsebaserat lärande samt implementera för hållbar utveckling Ett LONA projekt Emma

Läs mer

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Handläggare Anette Johansson Stensbergs förskola 070 5585332 Datum 13 2014-01-15 Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Teknikcentrum, förskolan som inspirerar

Läs mer

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Arbetslagets kvalitetsredovisning för verksamhetsåret 2011/2012

Arbetslagets kvalitetsredovisning för verksamhetsåret 2011/2012 1 (6) Utbildningsförvaltningen Arbetslagets kvalitetsredovisning för verksamhetsåret 2011/2012 Områdets namn: Ramdalens förskole-skolområde Enhetens namn: Blåklockan. Arbetslagets namn: Gläntan och Skogsdungen.

Läs mer

Grön Flagg Tema Närmiljö 2011-2012

Grön Flagg Tema Närmiljö 2011-2012 Grön Flagg Tema Närmiljö 2011-2012 Våra 5 mål Vi ska lära oss vad som gäller Allemansrätt Vi ska kunna hitta med hjälp av kartor och GPS Vi ska lära oss om vad man kan göra i naturen Vi ska lära oss vad

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 REGION VÄST

VERKSAMHETSPLAN 2016 REGION VÄST VERKSAMHETSPLAN 2016 REGION VÄST Friluftsfrämjandet Friluftsfrämjandet är en rikstäckande medlemsförening med en idé om friluftsliv för alla och den idén delas idag av mer än 84 000 medlemmar. Friluftsfrämjandets

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2014-2015 Bo förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förutsättningar för genomförande... 3 Metoder/verktyg som har använts för uppföljning

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Årsberättelse. Läsåret 14/15. Nordöstra förskoleområdet. Agneta Lindbergh. Ingeborg Bergvall Sofia Olsson Marie Hultin Jonsson Lena Hornéy

Årsberättelse. Läsåret 14/15. Nordöstra förskoleområdet. Agneta Lindbergh. Ingeborg Bergvall Sofia Olsson Marie Hultin Jonsson Lena Hornéy UTBILDNING GÄVLE Årsberättelse Läsåret 14/15 Nordöstra förskoleområdet Agneta Lindbergh Förskolechef Biträdande förskolechefer: Ingeborg Bergvall Sofia Olsson Marie Hultin Jonsson Lena Hornéy Gävle kommun

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Krubbans föräldrakooperativ Mariann Kjellman 1. Kommentera föregående års prioriterade förbättringsåtgärder A: Utveckla den pedagogiska dokumentationen

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN

IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN Ht 2012- Vt 2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Kvalitetsdokument Baduhilds förskola (läå 2014/2015) Lek- och lärandemiljön ska väcka varje barns nyfikenhet, lust och intresse att lära!

Kvalitetsdokument Baduhilds förskola (läå 2014/2015) Lek- och lärandemiljön ska väcka varje barns nyfikenhet, lust och intresse att lära! Kvalitetsdokument Baduhilds förskola (läå 2014/2015) Lek- och lärandemiljön ska väcka varje barns nyfikenhet, lust och intresse att lära! Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan...

Läs mer

Välkommen på fortbildning

Välkommen på fortbildning Välkommen på fortbildning Kursutbud vårterminen 2017 Varmt välkommen att anmäla dig. Alla utbildningar är kostnadsfria för dig som arbetar inom Stockholms stad. Hjälp oss gärna att sprida informationen

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2011/12

Lokal arbetsplan läsåret 2011/12 Barn- och utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan läsåret 2011/12 Sommarlust förskola Förskolechef: Lisbeth Nilsson Telefonnummer: 135849/ 0733-135849 E-postadress: lisbeth.nilsson@kristianstad.se 1

Läs mer

ARBETSPLAN

ARBETSPLAN education ARBETSPLAN 2011 2012 FÖRSKOLAN KARUSELLEN Arbetslag: Andersson & Jungfrun 2 (8) Vision Lust att lära och tro på framtiden Sammanhållande idé för all verksamhet från 1-12 år Användbara kunskaper

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2011/12

Lokal arbetsplan läsåret 2011/12 Barn- och utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan läsåret 2011/12 Centrals förskola Förskolechef: Lisbeth Nilsson Telefonnummer: 135849/ 0733-135849 E-postadress: lisbeth.nilsson@kristianstad.se 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Grön Flagg 2006-2007

Grön Flagg 2006-2007 Grön Flagg 2006-2007 Utvärdering av Förskolan Spargrisens arbetat med Grön Flagg. Inledning Under läsåret 06-07 hade vi valt att fortsätt Grön Flagg- och miljö arbetet med tema Skogen. Skogen/skogarna

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Grundsärskolan Växthuset Läsåret 2015/2016 Identifierade utvecklingsområden som verksamheten arbetat med utifrån föregående läsårs analys 2(5) Att arbeta

Läs mer

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium LULEÅ KOMM U N PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (5) Lyfta matematiken från förskola till gymnasium Bakgrund Att satsa på matematik är särskilt aktuellt och angeläget nu när såväl nationella som internationella

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

3 Beskrivning av arbetssätt och arbetsformer och det löpande arbetet med kvalitet och hur vi arbetar med uppföljning, utvärdering och utveckling

3 Beskrivning av arbetssätt och arbetsformer och det löpande arbetet med kvalitet och hur vi arbetar med uppföljning, utvärdering och utveckling Lokal arbetsplan verksamhetsåret 2015 2016 150831 Förskolan Norrskenet avdelning Lingon och Blåbär 1 Vår förskola Förskolan Norrskenet ligger i byn Malgovik, 1,5 mil utanför Vilhelmina, nära sjön Malgomaj.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Kommentar från Håll Sverige Rent 2013-02-06 11:43: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan läsåret 2012/2013 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Förskollärare: Sofia Gladewitz 100% och Helena Fridsson 70%. Övrig personal: Ulrika Bergman

Läs mer

Fältbussens verksamhetsberättelse för 2014

Fältbussens verksamhetsberättelse för 2014 Fältbussens verksamhetsberättelse för 2014 Fältbussen Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten Botkyrka kommun 147 85 TUMBA Tel. 08-530 611 45, 530 62688 E-post: faltbussen@botkyrka.se http: www.botkyrka.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret

Kvalitetsredovisning Läsåret Kvalitetsredovisning Läsåret 2011-2012 Soltunets förskola Nora kommun Innehållsförteckning Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 0 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 0 Verksamhetens

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens

Barn- och utbildningsnämndens 1(5) Barn- och utbildningsnämnden den 22 oktober 2015 Barn- och utbildningsnämndens 2015-10-22 Ärendet Ansökan om övningsskola för att höja kvalitet och utveckla VFU, den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Lodet 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Lodet 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Lodet 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan skall

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE... 2 PEDAGOGIK... 2 GENOMFÖRANDE... 2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING... 2 4.2 ÄMNEN... 2 4.3 INRIKTNINGAR

Läs mer

Kvalitetssäkring av Fritidshemmet i Söderbärke för läsåret 2012/2013

Kvalitetssäkring av Fritidshemmet i Söderbärke för läsåret 2012/2013 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens Södra Utbildningsområde Kvalitetssäkring av Fritidshemmet i Söderbärke för läsåret 2012/2013 Postadress 777 81 SMEDJEBACKEN Telefon

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Matematikutveckling i Olofströms kommun Mikael Gustafsson & Camilla Stridh

Matematikutveckling i Olofströms kommun Mikael Gustafsson & Camilla Stridh Matematikutveckling i Olofströms kommun 2003-2012 Mikael Gustafsson & Camilla Stridh Olofströms kommun En av fem Blekingekommuner Skog och sjö 13500 invånare industrikommun Volvo största arbetsgivaren

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND...2 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE...2 3 PEDAGOGIK...2 4 GENOMFÖRANDE...2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING...2 4.2 ÄMNEN...2 4.3

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 Presentation Lilla Bruket, pedagogisk omsorg, erbjuder barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Brukets hemvist är en lokal i området Tumba

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola.

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Åh, nu förstår jag verkligen sa en flicka på 10 år efter att ha arbetat med bråk i matematikverkstaden. Vår femåriga erfarenhet av

Läs mer

Arbetsplan för. förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2011/2012

Arbetsplan för. förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2011/2012 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan läsåret 2011/2012 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Klassföreståndare: Kristina Jonsson Rosell 100% och Helena Fridsson 70%. Övrig personal: Thomas

Läs mer

UTVÄRDERING SOLROSEN 2010/11

UTVÄRDERING SOLROSEN 2010/11 UTVÄRDERING SOLROSEN 2010/11 VERKSAMHETSBESKRIVNING Vi är ett relativt nytt personalteam på 4 pedagoger. Vår barngrupp har under detta läsår varit i åldrarna 1-4 år. Vår avdelning är väldigt ljus och fräsch

Läs mer

FRILUFTSFRÄMJANDETS BARNLEDARUTBILDNINGAR

FRILUFTSFRÄMJANDETS BARNLEDARUTBILDNINGAR FRILUFTSFRÄMJANDETS BARNLEDARUTBILDNINGAR REGION MÄLARDALEN VÅREN 2016 VILL DU BLI BARNLEDARE I FRILUFTSFRÄMJANDET? Som ledare i Friluftsfrämjandet får du en möjlighet att utveckla barns intresse för natur

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Kvalitetsdokument Familjedaghemmet Enbusken 2012/2013 Pedagogisk omsorg

Kvalitetsdokument Familjedaghemmet Enbusken 2012/2013 Pedagogisk omsorg Kvalitetsdokument Familjedaghemmet Enbusken 2012/2013 Pedagogisk omsorg Familjedaghemmet Enbusken drivs i enskild regi av Susanne och Magnus Åkesson. Under läsåret var 11 barn inskrivna i åldrarna 1-5

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2015/2016

UTVÄRDERING. Läsåret 2015/2016 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

Vår vision. Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling.

Vår vision. Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling. Vår vision Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling Kvarnens förskola Lokal arbetsplan läsåret 2017-2018 Vår vision Vi utbildar barn

Läs mer

Arbetsplaner. Förskolan Gläntan, avd Krokodilen läsåret 2013-2014

Arbetsplaner. Förskolan Gläntan, avd Krokodilen läsåret 2013-2014 er Förskolan Gläntan, avd Krokodilen läsåret 2013-2014 Inflytande och ansvar Förskolan Gläntan/ Krokodilen Förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013/2014

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013/2014 Kvalitetsredovisning Läsåret 2013/2014 Vilans öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Vilans öppna förskola finns på andra våningen i Vilans gamla skola. Vi delar

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Information och tips till lärare och grupper inför besöket

Information och tips till lärare och grupper inför besöket Information och tips till lärare och grupper inför besöket Inledning Denna information är framtagen för Dig som besöker Naturskolan för att besöket ska bli lyckat. Här finns beskrivet hur man bokar en

Läs mer

Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet

Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet 2016-09-02 Sara Hägglund Mälardalens högskola Universitetsadjunkt i pedagogik Projektledare ELverket Vilka kunskaper,kompetenser/förmågor har

Läs mer