Naturskolans verksamhetsberättelse från läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturskolans verksamhetsberättelse från läsåret 2014-2015"

Transkript

1 Naturskolans verksamhetsberättelse från läsåret Naturskolan finns under Resursskolorna i Eskilstuna Kommuns barn- och utbildningsförvaltning Till Resursskolorna (som för övrigt kommer att byta namn från och med höstterminen till Pedagogiskt Centrum) hör Gideonsbergskolan, Söderskolan, Marielundskolan, Pedagogteamet, Sjukhusskolan, KomTek, NTA och Skoldatateket. Vid en omorganisation på Eskilstuna Barn- och Ungdomsförvaltning under våren 2012 kom även Naturskolan att hamna under Resursskolornas organisation där Mats Dahl är enhetschef och Gabriella Rosell arbetar som biträdande enhetschef. Det är Gabriella Rosell som har den huvudsakliga kontakten med Naturskolan. Gabriella träffar Naturskolans personal varje vecka och som ett sammansvetsat team driver vi verksamhetsfrågor för Naturskolan, som nu har nästan 24 år på nacken i lokalen Kvarnstugan i Skjulsta på en ö mitt i Eskilstuna ån. Naturskolan ökar sin personal Under läsåret slog förvaltningsledningen fast att Naturskolan skulle få utökat till tre heltider under innevarande kalenderår. Magnus Svarfvar, som är Naturskolans senaste tillskott, kommer närmast från Stockholm. Magnus tillträder från och med augusti Därmed är Naturskolans långa väntan på tre fasta heltidstjänster löst. Utomhuspedagogen Mattias Claësson från Sixtorps Naturskola i Lekebergs kommun gjorde en fantastisk insats, speciellt med kart- och GIS arbetet och inom IT-området. Vi tackar Mattias som 1

2 tågpendlade i närmare två år i väntan på att den vakanta tjänsten på naturskolan skulle tillsättas. Mattias arbetar numera på heltid i sin egen kommun. Den 1 januari 2014 anställdes Marlene Bigren Ness, lärare och erfaren utomhuspedagog från Södertälje Naturskola. Marlene delade sin tid mellan Eskilstuna och Södertälje Naturskola och arbetade två dagar i veckan här. Från och med hösten 2014 ökade Marlene sin tid till 80 % och sedan 1 februari 2015 arbetar hon 100 %. Ann-Sofie Tedenljung Forsberg som numera är äldst i gården har arbetat heltid på Naturskolan sedan januari Magnus Svarfvar, som är Naturskolans senaste tillskott kommer närmast från Stockholm. Magnus tillträder från och med augusti Därmed är Naturskolans långa väntan på tre fasta heltidstjänster löst. tillskott, från från tillträder augusti på tre fasta Nya bokningssystemet fungerar bra Från och med höstlovet 2013 fick Naturskolan ett bokningssystem, där lärare genom webben på egen hand kan boka en naturskoledag i Skjulsta eller vid den egna skolskogen. Naturskolan hade tillgång till Naturstugan (dvs. Årbystugan) efter en renovering av den. Till Årby naturreservat välkomnade vi på torsdagar närliggande skolor under våren

3 Vi erbjuder via TimeCenter även personalgrupper handledning eller fortbildningsdagar under terminen, varför inte en fågelmorgon ute vid Ekeby Våtmark? Man hittar bokningsknappen till TimeCenter på vår hemsida och på Naturskolans sida på internportalen. Efterfrågan på en naturskoledag är stor och terminen fylls rätt snabbt. Alla valbara bokningsbara tider är synliga för en termin i taget. Varje enskild lärare som önskar boka en tid för sin klass är välkommen att göra det. I bokningsformuläret skriver man i sina kontaktuppgifter och val av plats, önskemål om tema och annat som är bra att veta inför besöket. Ett påminnelsesms skickas ut automatiskt en vecka innan besöket. Naturskolebesök under året Skolor som Årby, Slagsta, Edvardslund, Fröslunda, Lagersberg, Odlarskolans Träningsklasser, Söderskolan, Marielundskolan, Gideonsbergskolan, Hammargärdet, Slottet, Djurgården, Kjula, Hällby, Ärsta, Engelska skolan, Skogstorp, Skogsängen, Skiftingehus, Rekarnegymnasium använde Naturskolan under läsåret. Flera andra skolor kom på egen hand för att vistas naturen i det vackra Skjulsta området. Under hösten mötte Naturskolan klasser på 27 naturskoledagar. Antalet bokade dagar detta år blev något färre än vad vi brukar ha på grund av att vi har auskulterat varandra för att lära av varandras naturskolors temaupplägg mm. Dessutom gjorde vi en längre resa under höstterminen. Under vårterminen hade vi 34 naturskoledagar men då hade vi ibland flera klasser under en och samma dag! Tabell 1 Statistik på besöksfrekvens på Naturskolan från starten Klassbesöken vid Naturskolan med naturstudier har utgjort basen av verksamheten. Förutom lägre bemanning läsåret startade vi även LONA projektet, vilket innebar reducering av klassbesök. Läsåret uppvisar också ett lägre antal klassbesök eftersom vi fortbildat oss en hel del, arbetat med flera projekt och haft många internationella besökande. Läsår Antal klasser läsår Antal klasser läsår Antal klasser läsår Antal klasser läsår Antal klasser Anm. Mellan läsåren 93/94-00/01 utökades resurserna på naturskolan till 1,5 tjänst. Läsåret 01/02 fanns det en något lägre bemanning under höstterminen för att sedan åter få 1,5 tjänst från och med januari -02. Mellan läsåren 02/03 och 06/07 hade naturskolan en 1,6 tjänst. Fr. o m ht 07/08 har vi utökat till 1,8 tjänst. Mellan 2008 t o m ht 2011 hade naturskolan en bemanning på 2,3 tjänster. Efter ht-11 minskade den till 2,0 tjänster fram till läsårets slut 12/13. Lå. 13/14 hade Naturskolan som lägst 1,2 tjänster. Under våren -14 ökades det till ca 1.5 tjänster. Höstterminen 2014 hade vi åter 1.8 tjänster fram till 1 februari 2015 då naturskolan fick 2 tjänster. 3

4 Eskilstuna resursskolor Resursskolornas personal bodde på den vackra gården Kungsörstorp under ett par inledande planeringsdagar i augusti. Naturskolans eget planeringsarbete lade under dessa två arbetsdagar en betydelsefull grund för hela årets verksamhet. Samarbetet med resursskolorna är väl etablerat och samtliga har besökt Naturskolan under året, förstås med undantag för sjukhusskolans elever. Ett av Resursskolornas mål var att samtliga skolor skulle vara miljöcertifierade innan sommaren Naturskolan har samarbetat med elever och personal i utformningen av miljöpolicy och Hållbar Utvecklingsfrågor. Samtliga resursskolor lyckades under året få utmärkelsen Grön Flagg! En för oss värdefull insats gjordes av Marielunds elever och personal när de hjälpte oss att sätta upp Naturskolans tältkåta i början av november månad. Vid detta tillfälle passade vi på att inviga säsongen med wok och efterrätt tillagat över glöden inne i tältkåtan, vilket uppskattades. Som en sista utflykt innan sommarlovet valde Marielundskolans personal och elever att delta i en bäverinventering till kanot utmed Eskilstunaån. De såg fyra hyddor utmed sträckan Rothofsparken och Ekeby Våtmark. Efter picknicklunchen avslutades dagen i fågeltornet med berättelse om våtmarkens fascinerade processer. Träningsskolans klasser En minnesvärd upplevelse var när hela träningsskolans personal bokade färdtjänstbilar åt alla sina elever. Med rullstolar, liggstolar och andra hjälpmedel gjorde man en utflykt till Naturskolan en vacker dag i början av september. Elever och lärare uppskattade dagen eftersom många sinnen stimulerades av värmen från eld, forsens vattenbrus, mjuka mossor, fåglar, djurskinn och annat som barnen fick känna på under dagen. Personalen bestämde sig för att fortsättningsvis besöka Skjulsta regelbundet varje vår och höst. I maj återkom personal och elever på nytt men nu från Odlarskolans båda avdelningar. Temat då var Vad är det som flyger? Sinnena stimulerades genom sång, teater, vårens färger, dofter och ljud. Internationella klasser Vi ser det som betydelsefullt att våra nysvenska barn får en så positiv naturkontakt som möjligt så tidigt som möjligt i deras nya liv i Eskilstuna. Kommunens IN-lärare fortsätter därför att regelbundet kontakta Naturskolan för att komma med sina klasser. Vi har inte riktigt räckt till för deras behov, som väl är blir vi en till i höst. In-klasserna besökte Naturskolan vid fyra tillfällen under höstterminen och två gånger under våren. Anpassade teman har varit Vattendjur, Allemansrätten, Naturen på vintern, Våra svenska däggdjur. Hållbar Utveckling och Grön Flagg Personal vid Slottskolans tre förskoleklasser har under året drivit ett intressant projekt om Teknik i förskolan med Hållbar Utveckling. Naturskolan fick vara med till en del så vi träffade först personalen ett par gånger för handledning och planering. Sedan gjorde vi ett upplägg för fyra naturskoledagar under våren med förskoleklasserna i Djurgårdsskogen. En inspirationsdag för ett Grön Flaggråd (miljöråd) har genomförts under läsåret, då ett 20-tal elever med elevrepresentanter från olika Årbyskolans olika låg- och mellanstadium klasser mötte Marlene i Skjulsta. Eftersom man arbetat med tema VATTEN på skolan önskade att håva vattenlevande djur. Eleverna fick titta närmare på djuren och lära sig om mer om vattnets ekologi. Ann-Sofie har vid ett tillfälle träffat Söderskolans personal på inspirationsdag om Grön Flagg. 4

5 Valda teman och antal tillfällen under läsåret Liv i vatten 11 Allemansrätten 2 Liv i backen - småkrypstema 3 I naturen med alla sinnen 3 Livet på hösten- om nedbrytare 3 Livet på vintern 17 Livet på våren 2 Växters liv, frukt- och fröspridning 4 Miljöinspiration, Grön Flagg, HUT 2 Teknik, mat tema 2 Matematik ute 2 Om träd och trä 9 Naturslöjd/julpyssel 3 Sinnena i naturen 6 Fågeltema 7 Bäverinventering till kanot 5 Teknik kring vatten 3 Forskardag vid stadsbiblioteket 1 Ute-bildning och kurser på Naturskolan under läsåret Naturskolan hade ca 175 personer på fortbildning eller föreläsning under året. Varje tillfälle resulterar förhoppningsvis i något positivt, här har vi efter utvärdering nämnt några effekter eller resultat. 2 Fortbildningsdagar i september för 13 st lärarstuderande och lärare vid Newman University, Birmingham. Tema: Teknik, Matematik ute och Sinnena. Kursledare: A-S RESULTAT: 1)Newman University köpte en bit mark intill universitetet och en bit land intill en sjö för att starta en uteverksamhet för sina blivande Forest School Teachers. 2)Man släpper numer på restriktioner och använder sig av eldstad, verktyg mm 2 Seminarier i september på Pingvinen, Parken Zoo för ett 40-tal pedagoger om LONA Eskilstuna Hållbara Vatten. Kursledare: A-S och Marlene RESULTAT: 1) Skapade dialog mellan oss om önskemål, utveckling av pedagogiska verktyg 2) Flera workshops under året med kunskap och inspiration om Eskilstunaån 1 Fortbildningsdag på Naturskolan under AMS arbetsmarknadens Hälsodag. Att möta naturen med alla sinnen. Ungefär 5 personer deltog. Kursledare: Marlene RESULTAT: 1) Nya kontakter 2) Upplägget för dagen visar bredden av vår verksamhet 1 Inspirationsträff för 20 elever och 2 lärare Årbyskolans miljöråd Tema Vattendjur och ämnet Hållbar vattenekologi. Kursledare: Marlene RESULTAT: 1) 2 representanter per klass sprider vidare kunskaper och upplevelser 2) Önskemål om att få återuppta miljönätverket Grön Flagg bland skolorna 1 Föreläsningseftermiddag på Värjan för resursskolornas chefer och personal om USA resan vi gjorde mellan den 23 september - 5 oktober Ca 40 personer deltog. Föredragare: Marlene, Ann-Sofie RESULTAT: 1)Delad inspiration till kolleger 2)Vi fick visa för nya kolleger vilka vi och vad naturpedagogik är 5

6 2 heldagar kursverksamhet i januari för lärare och studerande vid Newman University, Birmingham, ca 10 personer. En dag med slöjdande, teknik, laga mat och baka ute och aktiviteter vid elden, en dag med matte ute, språkinlärning ute. Kursledare: Marlene, Ann-Sofie RESULTAT: 1) Samarbetet resulterar i ömsesidigt erfarenhetsutbyte mellan MDH Naturskolan- Newman University 1 inspirationsträff i januari för 5 lärarpersonal på Söderskolan då nya Grön Flagg presenterades. Kursledare: A-S RESULTAT: 1) Söderskolans miljöhörna, källsortering mm 2) hållbar utveckling samtal med elever 3) behov av miljöpolicy som resulterade i att Naturskolan skrev ihop en grundpolicy som sedan samtliga resursskolor använde sig av 2 kurstillfällen (halvdagar) i maj för ca 35 förskollärarstuderande vid Mälardalens högskola (MDH) i Entomologi och teknik. Kursledare: A-S och Marlene RESULTAT: 1) Utomhuspedagogik är ett viktigt verktyg för blivande förskollärare 2) Fortsatt samarbete mellan MDH - Naturskolan 1 föreläsning för ca 50-tal personer Villaföreningens årsmöte i Kvarnstugan om naturskol verksamhetens internationella arbete. A-S RESULTAT: 1)Sprida information till allmänheten om Naturskolans verksamhet 2) Vi fick en skruvtilldragare i present 1 heldag med personlig coaching av Greg Traymar på temat Sinnena då Engelska skolans åk 1, 30 elever + 3 lärare hade naturskola med Ann-Sofie. RESULTAT: 1) Vår resa till USA resulterade i ett utbyte på fyra lärorika dagar med Greg i Eskilstuna 2) Analys och utveckling av det egna Temat Att lära in med alla sinnen. 3) Vi vill utveckla övriga temaupplägg efter principen Flow Learning 4) Vi vill ge förutsättningar för en djupare medvetenhet och naturkontakt hos deldagarna 5) 2 dagars kurs med pedagoger från andra naturskolor i landet sprider nya metoden Flow Learning 6) Vi fick en nytryckt upplaga av Joseph Cornell s bok Sharing Nature att sprida 7) Vi fortsätter att ha personlig kontakt med Greg Traymar 2 dagars nationell kurs på Naturskolan i Sharing Nature, Flow Learning med deltagare Kursledare: Greg Traymar Här är en bild på en övning som utfördes med stor koncentration; the Micer. 6

7 HUT boken Att Lära in Hållbar Utveckling Ute Förra läsåret introducerade Naturskolan en ny kurs i Att lära in Hållbar Utveckling Ute. Vi har som målsättning att fortsätta inbjuda till lärarkurser i HUT åtminstone en gång varje termin, eftersom det i HUT-ämnet kanske kan kännas utmanande att göra praktiska tillämpningar. Under våren 2015 gav Naturskoleföreningen ut ytterligen en gedigen, mycket användbar metodbok, den 7:e i serien Att Lära in Ute, i vilken bl a Ann-Sofie har varit med och bidragit med bilder och övningar. Boken, som alla borde skaffa sig heter Lära in ute om Hållbar Utveckling och finns att beställa på LONA projektet Eskilstuna Hållbara Vatten är ett samarbete mellan Naturskolan, KomTek, Eskilstuna museum och Parken Zoo Det har gått över 20 år sedan kommunen gjorde en större läromedelssatsning om Eskilstuna ån. Då hette den Vattenvägen och kom ut på alla skolor i form av en pärm med lösblad och foton. Det fanns även en rikt illustrerad inbunden bok med samma namn. Boken handlade om hur Eskilstuna utvecklats genom årtusenden tack vare forsarna vid ån. Naturskolan har ett samarbete med de pedagoger i kommunen som, liksom vi arbetar mot skolor inom barn- och utbildningsförvaltningen, Jenny Lunnerfeldt på KomTek, Åsa Egeld på Eskilstuna museer, Marie De Colli (som under våren ersatts av Louise Nilsberth) på Parken Zoo. Vi har tillsammans utformat ett projekt som vi kallar Eskilstuna Hållbara Vatten. LONA - en LOkal NAturvårds satsning finansieras bl. a. genom Naturvårdsverket. Länsstyrelsen i Nyköping beviljade vår LONA ansökan och gav oss ett finansieringslöfte för tre år fram till september LONA satsningen finansieras även av Eskilstuna kommun med halva beloppet. Vi är nu halvvägs framme i projektet. Stor del av övrig tid kommer att ägnas åt webbsidans uppbyggelse med information till pedagoger i form av lärarseminarier under nästa läsår. Projektansvarig för LONA- Eskilstuna Hållbara Vatten är Ann-Sofie. Forskarfredag utanför Stadsbiblioteket Projektdeltagarna stod utanför stadsbiblioteket denna traditionella forskar fredag den 25 september. Förutom Naturskolans Mattias Claësson hade de tre övriga kollegerna mini-workshops med information för allmänheten om projektet Eskilstuna Hållbara Vatten. Muséet byggde båtar och tillsammans med KomTek fick de föremål att flyta. Vid Naturskolans bord fick elever titta på vattendjur i stereoluppar och höra om livet i ån. Med på torget bakom ett bord stod också två laboratorieklädda forskare från Mälardalens Högskola som demonstrerade för allmänheten hur grönalger kan ta hand om miljögifter ur lakvatten. Webbläromedel på kommunens hemsida Pedagog.se Just nu är vi i färd med att bygga upp ett webbaserat läromedel på kommunens sida Pedagog.se. Naturskolan och Eskilstuna Museum kommer att bygga en informations bas med hjälp av Eskilstuna kartan. Vi tar Eskilstunaån som utgångspunkt och söker samarbete med miljökontorets vattenexperter, Å- fiske och andra vattenentusiasmer. Vi har fått hjälp med att välja samma metoder som miljökontoret använder vid vattenundersökningar. Mattias Claësson har tillsammans med Ingenjör Ida Brännäng på kommunens Kart- och GIS-enhet öppnat en databas där vi för in uppgifter från elevernas inventeringsprotokoll. Matte har gjort en stor insats med detta! Alla resultat kommer att publiceras på Eskilstunakartan så att även allmänheten kan se det. Till pedagogsidan kommer även KomTek och Parken Zoo bidra med information om vatten ur ett historiskt, tekniskt, biologiskt och ur ett globalt hållbart perspektiv. Läromedlet riktar sig till lärare 7

8 och elever i åldrarna F-9. Klasserna är även välkommen att boka tid på våra respektive verksamheter på olika workshops på temat Eskilstuna Hållbara Vatten. Mer om LONA seminarier, bäverinventering till kanot och vattendjurshåvning Den 15 augusti höll projektgruppen två seminarer på Pingvinen, Parken Zoo, där vi berättade för pedagoger om LONA projektet. Det webbaserade utbildningsmaterialet beräknas att bli publicerat för lärare och elever först på våra respektive hemsidor med början från hösten Naturskolan genomförde workshops bäverinventering med Skogstorpsskolans alla åk nior under september. Det handlade om att inventera en viss å-sträcka med hjälp av kanot, GPS, protokoll och kamera dokumentera antalet bäverhyddor utmed Eskilstunaån. Eleverna analyserade vattenkvalitén, artbestämde olika vattenlevande insekter som finns i Eskilstuna ån, samt inventerade djur- och fågellivet runt Eskilstuna ån. Ytterligare en workshop med bäverinventering gjordes under den sista skolveckan detta läsår med Marielundsskolans elever. Naturskolan reste till USA Naturskolan i Eskilstuna hade en del outnyttjade LIFE-Project pengar som gav oss den här möjligheten att resa till Kaliforninen. Vi besökte bl a Walden West Science and Outdoor School i Saratoga utanför San Francisco, vilket var oerhört intressant och lärorikt. Vi följde lärare och elever under ett par dagar på deras lägerskola och fick vara med på en dags hajk genom Redwood skogar. Vår resas huvudsyfte var att få träffa Joseph Cornell, som alltid varit en stor förebild i hur man pedagogiskt kan göra positiva upplevelser i Naturen. Cornell s bok Sharing Nature with Children kom ut för över 30 år sedan och har genom åren varit en inspiration för alla Naturskolor i Sverige. I samband med släppet av sin nya bok The Sky and Earth touched me, ordnade Cornell och Greg Traymar en veckas workshop i Nevada, California i vilken Naturskolorna i Eskilstuna och Enköping deltog i mellan den 30 september - 4 oktober På fotot: Ann-Sofie, Joseph Cornell, Greg Traymar och Marlene Man kan läsa mer om vårt äventyr i USA på vår nya blogg: naturskolaneskilstuna.blogspot.com Den 19 november höll Marlene och Ann-Sofie en föreläsning med bild, ljud och filmklipp från vår USA resa på Värjan för våra chefer och kolleger på resursskolorna. Utbyteskurs med Greg Traymar, international director Sharing Nature World Wide Den 19 maj 2015 besökte Greg Traymar i sin tur Eskilstuna och i samband med besöket inbjöd och arrangerade vi på Eskilstuna Naturskola en kurs nationellt i Sharing Nature i Cornell s anda. Greg Traymar var kursledare den maj. Kursen annonserades i Naturskoleföreningens webbtidning Barret och riktade sig främst till våra kolleger inom naturskolorna i norden. Internationella besök under året Ett gott samarbete har inletts med vår internationella samordnare Madeleine Hansen på Barn- och Utbildningsförvaltningen. Ann-Sofie hade under september besök av henne, två lärare samt åtta studenter från Newman University i Birmingham, United Kingdom. Under en tvådagars kurs fick 8

9 deltagarna praktiskt pröva på att laga mat och baka ute över eld, arbeta med teknik samt ha matteoch språkövningar ute. Två lärarstuderande från Marburg i Tyskland auskulterande Marlene med en klass under ett vintertema på Naturskolan i november. Under våren kom även två brittiska praktikanter till Nyköpings, Botkyrka och Eskilstuna Naturskolor. Vi hade en student några dagar under en vecka hos oss och under tre dagar i mars var vi utsatta för job shadowing av två rektorer från Newman University. Fortsatt samarbete med Newman University, Birmingham i UK Newman University har beslutat att fortsätta sända lärarstuderande och deras lärare till Eskilstuna Naturskola. Vi har uppmanats att planera fortsatta kurser under september och januari månad för dem. Barn- och utbildningsförvaltningens Madeleine meddelade att vi i år på nytt skulle få besök av ett nytt gäng lärarstuderande med deras lärare från Newman University. Man har ett särskilt program på Newman University för blivande Forest School Teachers där man hämtar mycket kunskap från den svenska utomhuspedagogiken. Kursen genomfördes i januari 2015, då ca 10 personer deltog i ett ungefärligt liknande upplägg liknande den tvådags kurs vi gjorde i september. Ute i ek- och hassellunden finns det trä material man behöver för att tillverka en slungpinne. Först täljde deltagarna pinnar av hassel, de satte en liten krok i ena änden för att kunna knyta ett stycke garn på pinnen. Garnet växtfärgades i vattenbad över elden. Sedan fick deltagarna fläta ett vänskapsband av det växtfärgade ullgarnet. Vi ställde oss i en cirkel, garnen knöts fast i en ring uppe vid takstolen. I andra änden hängde våra slungpinnar och genom att sjunga visor tillsammans kastade vi pinnarna till varandra rytmiskt. Så flätades vänskapsbandet! Gymnasium och Folkhögskola Lärare från Rekarne gymnasium har under året använt Naturskolans material och lokaler liksom Eskilstuna folkhögskolas studerande som fick en praktisk kursdag om Hållbar utveckling. Nicke Helldorff var kursledare. Samarbete med kommunbiologerna Kommunbiologerna Gunilla Frenne och Camilla Ährlund har presenterat ett förslag om att under våren anlägga en ca 2 km lång naturstig i Skjulsta reservatet. Målet med naturstigen är att öka allmänhetens förståelse om träd och hur de bidrar till ökad mångfald. Temat kommer att handla om träden som hem för tusentals arter samt hur vi kan lära oss med våra sinnen. Naturskolan har träffat kommunbiologerna vid två tillfällen under senhösten för att dela ett pedagogiskt material runt kring denna stig och vi kände alla att ett samarbete mellan Naturskolan och naturvård kunde vara bra och komma både naturskolan och allmänheten till nytta. Ett vindskydd av trä med tak skulle kunna finnas vid en start- och avslutningsplats för naturstigen och bli en bra utgångspunkt att samlas kring. 9

10 Naturskolan har under våren även fått tillträde till den nyrenoverade Årbystugan som numera kallas för Naturstuga. Årby reservatet ligger lämpligt till för närliggande skolor och förskolor och vi ser fram emot att kunna möta elevgrupper i deras hemmiljö. Tillsammans med biologerna har vi planerat skylta upp Civilförsvarsförbundets Hitta Vilse stig i området under hösten Marlene ny styrelsemedlem i Naturskoleföreningen Sverige Alla diskussioner från Naturskoleföreningens årsmötesförhandlingar och samtal med kolleger från hela Sverige har gett mycket inspiration till den nya styrelse som bildades under året. Marlene sitter som en av nio nya styrelsemedlemmar. Kännetecknande är medlemmars nära samarbete med styrelsen som alltid finns med på regionsträffar runt om i landet. Regionsträffar med Naturskolor i Mellansverige Asköviken (Västerås Naturskola), Naturens Hus (Örebro Naturskola) Naturskolan i Kvarntorp, Kumla, Naturskolan i Sixtorps kommun, Naturskolan i Karlstad och i Eskilstuna ingår i vår mellansvenska naturskoleregion. Nora Naturskola är en nykomling sedan ett år tillbaka. Ann-Sofie, Marlene och Mattias träffade naturskolekolleger från dessa Naturskolor vid ett par tillfällen under hösten och ett tillfälle under våren. De första två var i Örebro och på Askövikens Naturskola i Västerås och det tredje återigen i Örebro. Regionsmöten ger ett rikt tankeutbyte naturskolor emellan samt information och diskussionsfrågor från och till naturskoleföreningens styrelse. Studiebesök och egna fortbildningsdagar Marlene och A-S besökte Mattias omfattande arbetsfält vid Sixtorps Naturskola/KomTek i Fjugesta, Lekebergs kommun, den 19 augusti RESULTAT: 1) Vi tog med oss idéer och fina naturminnen Mattias och Ann-Sofie besökte Marlenes f d arbetsplats på Södertälje Naturskola. Därefter besökte vi trädgården Dina 2000 kvm. Projektledaren Daniel visade och berättade lite om EU projektet. Vi besökte även Järna trädgård, Saltå kvarn den 24 aug. RESULTAT: 1) Dina 2000 kvm blev en ögonöppnare, klargjorde mycket om vad en människa behöver för att överleva på ett hållbart sätt. 2) Mycket lärorika, intressanta miljöer Ergonom och sjukgymnast Susane Lindrooth föreläste och demonstrerade för Marlene, Mattias, Ann- Sofie och Gabriella en eftermiddag i september RESULTAT: 1 )Vi tänker på våra ryggar vid tunga lyft och när vi flyttar bord. Det mycket aktuella temat och kursen Teknik i förskolan samlade många deltagare på Nynäshamn Naturskola den 5 september. Marlene och A-S deltog. RESULTAT: 1) Vi delar numera med oss våra nya kunskaper till både svenska och brittiska studenter och lärare. Instruktörsutbildning i Hitta Vilse av Civilförsvarsförbundet på Askövikens Naturskola i Västerås den 10 november A-S, Marlene och Mattias deltog och blev diplomerade instruktörer. RESULTAT: 1) Vi har redan projekterat en Hitta Vilse stig i Årbyreservatet tillsammans med Kommunbiologerna och kommer att kunna fortbilda förskolepersonal våren 2016 På kursen Skogsträdgården, framtidens trädgård medverkade Örebro Universitet på Naturskolan i Örebro den 12 sept. Marlene deltog. RESULTAT: 1) kunskaper kan delas till skolor om hur odling kan ske i olika skikt, inte bara på mark. 10

11 Första delen av en fyra dagars utbildning den oktober hölls i Falun: Våga vara ute, som bl a handlade om hur man startar en naturskola. A-S deltog. RESULTAT: Hitta en definiering av naturskolans själ, en slags gemensam nämnare för landets Naturskolor, vilket i förlängningen blir en hållbarhetsfråga för naturskolors berättigande Ann-Sofie reste i februari till Linköping på författarträff med förlaget Outdoorteaching som bl a ger ut Att lära in ute -böckerna. RESULTAT: 1)Mer sugen att skriva, dela kunskaper 2) Insyn i förlagsprocessen Håll Sverige Rent, Stockholm; workshop för åk 4-9 i Energi & Klimatfrågor och Grön Flagg aktiviteter den 9 december A-S deltog. RESULTAT: Idéer användbara i egna teman, skolors Grön Flagg arbete Naturskolan Örebro inbjöd till en regionsträff om Säkerhetsfrågor. Alla delade med sig sina tankar och arbeten med säkerhetsmanualer. A-S deltog tillsammans med Västerås, Kumla, Karlstad Naturskolor. RESULTAT: 1)Vi har tagit del av andras säkerhetsmanualer 2) Vi har under våren uppdaterat vår egen säkerhetsmanual. Sharing Nature, Greg Traymar, Ca, USA maj kurs på Naturskolan i Eskilstuna. A-S, Marlene och Magnus Svarfvar deltog tillsammans med åtta andra. RESULTAT: 1) Vår resa till USA resulterade i ett utbyte på fyra lärorika dagar med Greg i Eskilstuna 2) Vi vill utveckla övriga temaupplägg efter principen Flow Learning 3) Vi vill ge förutsättningar för en djupare medvetenhet och naturkänsla hos eleverna 4) 2 dagars kurs med pedagoger från andra naturskolor i landet sprider nya metoden Flow Learning 5) Vi fick en nytryckt upplaga av Joseph Cornell s bok Sharing Nature att sprida Hantverkshelg med Viking Anneli Henriksson, april. Ann-Sofie deltog RESULTAT: 1) A-S fick lära sig i spinnrocken. 2) Vi fick lära oss hur naturskolans bandvävstol funkar så att vi kan väva med eleverna Slöjdklubbsledarkurs, Länsmuseum, hemslöjdskonsulenterna Sörmland anordnar utbildning i slöjdande av naturmaterial. Kursen påbörjades i maj- juni och fortsätter under hösten Ann-Sofie, Marlene och Magnus Svarfvar deltar. RESULTAT: 1) Vi lär oss olika tekniker som vi har nytta av i naturslöjden 2) Vi lär oss pedagogiken kring slöjdandet 3) Vi får ett givande kontaktnät att samverka med i framtiden Administration, inköp Administrativt och kommunikativt arbete har företrädelsevist skett under måndagar och fredagar. Naturskolan har under hösten året investerat i en del nytt arbetsmaterial, främst litteratur, djurskallar, djurskinn och täljda fåglar. 11

12 Uteplatsen är vårt klassrum och så var det tillgänglighetsanpassningen Å! stråket-projektet på gatukontoret har i Skjulsta anlagt en grusad väg som är framkombar för rullstolsburna till eldplatserna på ängen. Eldstäderna i området är utbytta, tre nya markfasta bord med sittbänkar för 6 personer vardera har fastmonterats. De är för få anser vi och fungerar inte för behoven här ute i området, dit större grupper samlas. Naturskolan behöver bygga nya samlingsplatser ute med rejäla sittstockar kring eldstäder för att kunna samla grupper på ca 30 personer runtom. Uteplatsen är en viktig samlingspunkt och vi lägger stor pedagogisk vikt vid att kunna samlas i ring. Under våren deltog Naturskolan vid ett par tillfällen i workshops som Mattias Albers, avdelningschef arenor och föreningsstöd, Kultur- och fritidsförvaltningen vid Eskilstuna Kommun leder. Man arbetar med att ta fram en utvecklingsplan för att förnya Vilsta-området, i vilket Skjulsta ingår. Vi ser fram emot att även stigar och broar, bryggor och eldplatser vid uteområdet kring Skjulsta ska bli mer tillgänglighetsanpassade, med tanke diversiteten av skolor och internationella besök vi årligen betjänar genom Naturskolans verksamhet. Framtiden för Naturskolan i Eskilstuna Kommunfullmäktige beslutade 2011 om att utreda och analysera förutsättningarna för att erbjuda fler barn och elever kontakt med naturskolan. I det förra årsbokslutet skrev vi om vår vision: För att kunna erbjuda samtliga Eskilstunas barn och ungdomar mellan 1 och 17 år positiva möten med natur har vi som Naturskola för avsikt att på sikt utöka vår personalgrupp till tre heltider så att vi kan nå alla stadier. Med tanke på tidigare beslut som tagits i barn- och utbildningsnämnden ser vi fram mot att en dag kunna förverkliga den visionen. På en arbetsplatsträff med våra chefer en eftermiddag i december fick Ann-Sofie och Marlene fick äntligen glädjebeskedet om att förvaltningen beviljat budget för en tredje heltidstjänst på Naturskolan från och med våren 2015! Från och med augusti blir vi tre! 12

13 Så vill vi avslutningsvis tacka våra chefer, kolleger och samarbetspartners för detta läsår och önska er en härlig sommar! Skjulsta Marlene Bigren Ness & Ann-Sofie Tedenljung Forsberg 13

Naturskolans verksamhetsberättelse från läsåret 2013-2014

Naturskolans verksamhetsberättelse från läsåret 2013-2014 Naturskolans verksamhetsberättelse från läsåret 2013-2014 Naturskolan lyder numera under Resursskolorna i Eskilstuna Kommuns barn- och utbildningsförvaltning Vid omorganisation under våren 2012 kom Naturskolan

Läs mer

Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen.

Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen. VÅRBREV 1 Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen. Genom systematiska undersökningar och naturvetenskapliga arbetsmetoder

Läs mer

Projektbeskrivning (hela projekttiden)

Projektbeskrivning (hela projekttiden) Projektbeskrivning (hela projekttiden) Projektnamn: Friluftsfritids Projekttid: Januari 2014- juni 2016 Syfte Projektet Friluftsfritids har till syfte att: öka samarbetet mellan skola, naturskola och ideella

Läs mer

Aktiva Ute Malmö Naturskola

Aktiva Ute Malmö Naturskola Aktiva Ute Malmö Naturskola I projektet Aktiva Ute utbildades unga Malmöbor till att bli naturinspiratörer. Syftet med utbildningen var att göra deltagarna nyfikna på naturen, ge positiva upplevelser av

Läs mer

Skola för hållbar utveckling

Skola för hållbar utveckling Förnyad ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Förskolan Tanden www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se

Läs mer

I SKOLAN NYHETSBREV. Tema: förskolor. Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen

I SKOLAN NYHETSBREV. Tema: förskolor. Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen I SKOLAN NYHETSBREV Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen Tema: förskolor Nummer 2 November 2014 Barn- och utbildningsförvaltningen Köpmangatan 14 861 82 Timrå Växel: 060-16 31 00 Från

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Verksamheten ska verka för ökad måluppfyllelse genom estetiska lärprocesser, ett upplevelsebaserat lärande samt implementera för hållbar utveckling

Verksamheten ska verka för ökad måluppfyllelse genom estetiska lärprocesser, ett upplevelsebaserat lärande samt implementera för hållbar utveckling Hylte Naturskola att lära in ute Verksamheten ska verka för ökad måluppfyllelse genom estetiska lärprocesser, ett upplevelsebaserat lärande samt implementera för hållbar utveckling Ett LONA projekt Emma

Läs mer

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Handläggare Anette Johansson Stensbergs förskola 070 5585332 Datum 13 2014-01-15 Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Teknikcentrum, förskolan som inspirerar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Grön Flagg 2006-2007

Grön Flagg 2006-2007 Grön Flagg 2006-2007 Utvärdering av Förskolan Spargrisens arbetat med Grön Flagg. Inledning Under läsåret 06-07 hade vi valt att fortsätt Grön Flagg- och miljö arbetet med tema Skogen. Skogen/skogarna

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Ett år med satsningar på matematik

Ett år med satsningar på matematik Ett år med satsningar på matematik Matematiksatsningar i förskolan och grundskolan läsåret 05/06 Under detta läsår prövas en rad olika insatser för att utveckla matematikundervisningen och därmed förbättra

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Grön Flagg Tema Närmiljö 2011-2012

Grön Flagg Tema Närmiljö 2011-2012 Grön Flagg Tema Närmiljö 2011-2012 Våra 5 mål Vi ska lära oss vad som gäller Allemansrätt Vi ska kunna hitta med hjälp av kartor och GPS Vi ska lära oss om vad man kan göra i naturen Vi ska lära oss vad

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Höstterminen startade med två veckors inspirationsaktiviteter i närmiljön. Barnen gick på utflykt till bl.a lekplatser, fårhagen och till Landevi som höll på

Läs mer

Med läslust mot målen

Med läslust mot målen Med läslust mot målen Tidiga medvetna insatser för högre måluppfyllelse Norra Ängby skolor Vultejusv 20 16856 Bromma Kontaktperson Ingrid Engback 08-170300 ingrid.engback@utbildning.stockholm.se Bakgrund

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

MITT I NATUREN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i naturen i Universeums utställning Vattnets väg på plan 4.

MITT I NATUREN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i naturen i Universeums utställning Vattnets väg på plan 4. MITT I NATUREN Uppdrag för åk f-3 Välkommen till uppdraget Mitt i naturen i Universeums utställning Vattnets väg på plan 4. Lärarhandledningen är till för att ge dig som lärare en möjlighet att förbereda

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM KALENDARIUM Datum för läsårets föräldraråd Dagar då skolan stänger 15:45 4/6 Tack för att ni respekterar tiden Vårterminens sista dag 12/6 Lov, studiedagar och planeringsdagar Planeringsdag 7/6 (hela skolan

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag?

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag? Veckobrev v 21 Vilket väder! Idag trodde vi nästan att det var sommar, med sol och värme på förmiddagen. Vi firade Förskolans dag med ballonger och kanelbulle. Vi åt lunch ute också, eftersom det var hamburgare!

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder

Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder Rapportering till SKANDIA- idéer för livet gällande projekt Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder Projektets namn: Positiva Vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2011/12

Lokal arbetsplan läsåret 2011/12 Barn- och utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan läsåret 2011/12 Sommarlust förskola Förskolechef: Lisbeth Nilsson Telefonnummer: 135849/ 0733-135849 E-postadress: lisbeth.nilsson@kristianstad.se 1

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Krubbans föräldrakooperativ Mariann Kjellman 1. Kommentera föregående års prioriterade förbättringsåtgärder A: Utveckla den pedagogiska dokumentationen

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT!

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT! HÖSTEN 2014 1:1.618 x 9,82 i Trollhättan VÄLKOMNA HIT! Innovatums Science Center är en plats för den som vill inspirera sig själv och sin grupp. Roliga interaktiva utställningar, kreativa workshops, intressanta

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor Grindstugans Förskola 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande I den dagliga verksamheten används kameror och

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare.

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare. ESKILSTUNA KOMMUN Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1 Plats och tid Hammargärdet kl. 17.00-19.00 Närvarande Helena Hall Blixt förälder Helena Ekman förälder Daniel Bohlin förälder Pernilla Olebring

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Barnens naturpark Folkparken i Lund

Barnens naturpark Folkparken i Lund Barnens naturpark Folkparken i Lund Projektet syftar till att presentera en handlingsplan för att utveckla Folkparken i Lund till en Barnens naturpark. Det innebär att föreslå metodik och motiveringar

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Vilans öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Vilans öppna förskola finns på andra våningen i Vilans gamla skola. Vi delar

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10 PROGRAM Tekniken i skolan Regional konferens Karlstad 2005 02 10 2 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Arrangörer och utställare 4 Program 5 7 Åttonde rikskonferensen Tekniken i skolan 20 21 MARS 2006

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014. Foto: Dan Lindberg

Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014. Foto: Dan Lindberg Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014 Foto: Dan Lindberg Om Linje 14 Linje 14 har funnits som ett samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun sedan 2003. Linje 14 ser gärna att fler ungdomar ska

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009

Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009 Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009 Utvärderingsmall för kvalitetsredovisning: fritidshem Fritidshem: Alunskolans fritidshem Kvalitetsredovisning för perioden:

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

La bella Italia på Fyrisskolan!

La bella Italia på Fyrisskolan! La bella Italia på Fyrisskolan! De kulturella inslagen bland eleverna på Fyrisskolan är stora. Personalens ambition är att ta vara på elevernas bakgrund och främja möten mellan olika kulturer genom språk,

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Kvalitetsrapport Abborrens förskola

Kvalitetsrapport Abborrens förskola Kvalitetsrapport Abborrens förskola Verksamhetsåret 2014-2015 Annika Matsson Innehållsförteckning Inledning 2 Verksamhetsidé 3 Läroplan för förskola 3 Utvärderingsmetoder..3 Måluppfyllelse, resultat, analys

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Avdelningen Rosa avdelning har barn i åldern 1-3 år och ca:18-20 barn. Arbetslaget består av Eivor som är avdelningsansvarig, Melek,

Läs mer

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt Språkutveckling Språket och den språkliga medvetenheten utgör ett prioriterat utvecklingsområde inom förskoleverksamheten

Läs mer

Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A!

Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A! Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A! Upprop, registrering och kursstart Upprop sker måndag 1 september kl 08.15 i Lindahlsalen, EBC (Evolutionsbiologiskt centrum) Norbyvägen 18D. Kårlegitimation

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Verksamhetsplan. Eklanda 2 förskolor. Arbetsåret 2013/14. Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet

Verksamhetsplan. Eklanda 2 förskolor. Arbetsåret 2013/14. Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet Skolförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14 Eklanda 2 förskolor Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet "Mölndal är den hållbara staden där alla får

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010

Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010 Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010 Vårens tematräff inom Hälsofrämjande skolutveckling hade temat utemiljö och fysisk aktivitet. Syftet med tematräffarna, som arrangeras inom ramen för

Läs mer

60 Fristadstorget - Viptorp - Hällberga - Ärla

60 Fristadstorget - Viptorp - Hällberga - Ärla attlinjer Eskilstuna 60 - Viptorp - Hällberga - Ärla 14 december 2014-13 juni 2015 Anmärkning Sveaplan Skogsängen centrum Viptorp Hällberga centrum Skansen Ärla station 00.42 00.45 00.52 01.02 01.05 02.12

Läs mer

Tranbärets månadsbrev maj 2015

Tranbärets månadsbrev maj 2015 Tranbärets månadsbrev maj 2015 Maj månad försvann med en hiskelig fart och även om vi haft en del dagar med sol och värme, så har den ändå varit ganska kall. Vi får trösta oss med att vårblommorna har

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Lilla föräldraboken Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Välkommen som ny förälder till Örebro Waldorfskola! Den här skriften är tänkt att vara en vägledning för dig som ny förälder. Här får

Läs mer

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27 Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR-perspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009

Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009 Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009 Inledning Folkhälsoenheten arrangerade den 13 maj den första Tematräffen för pedagoger på förskolor och skolor som ingår i Hälsofrämjande skolutveckling. Syftet

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING AVSIKTSFÖRKLARING GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Utbildningsförvaltningen i Malmö stad, Malmö högskola och Naturskyddsföreningen har idag undertecknat denna

Läs mer