Naturskolans verksamhetsberättelse från läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturskolans verksamhetsberättelse från läsåret 2014-2015"

Transkript

1 Naturskolans verksamhetsberättelse från läsåret Naturskolan finns under Resursskolorna i Eskilstuna Kommuns barn- och utbildningsförvaltning Till Resursskolorna (som för övrigt kommer att byta namn från och med höstterminen till Pedagogiskt Centrum) hör Gideonsbergskolan, Söderskolan, Marielundskolan, Pedagogteamet, Sjukhusskolan, KomTek, NTA och Skoldatateket. Vid en omorganisation på Eskilstuna Barn- och Ungdomsförvaltning under våren 2012 kom även Naturskolan att hamna under Resursskolornas organisation där Mats Dahl är enhetschef och Gabriella Rosell arbetar som biträdande enhetschef. Det är Gabriella Rosell som har den huvudsakliga kontakten med Naturskolan. Gabriella träffar Naturskolans personal varje vecka och som ett sammansvetsat team driver vi verksamhetsfrågor för Naturskolan, som nu har nästan 24 år på nacken i lokalen Kvarnstugan i Skjulsta på en ö mitt i Eskilstuna ån. Naturskolan ökar sin personal Under läsåret slog förvaltningsledningen fast att Naturskolan skulle få utökat till tre heltider under innevarande kalenderår. Magnus Svarfvar, som är Naturskolans senaste tillskott, kommer närmast från Stockholm. Magnus tillträder från och med augusti Därmed är Naturskolans långa väntan på tre fasta heltidstjänster löst. Utomhuspedagogen Mattias Claësson från Sixtorps Naturskola i Lekebergs kommun gjorde en fantastisk insats, speciellt med kart- och GIS arbetet och inom IT-området. Vi tackar Mattias som 1

2 tågpendlade i närmare två år i väntan på att den vakanta tjänsten på naturskolan skulle tillsättas. Mattias arbetar numera på heltid i sin egen kommun. Den 1 januari 2014 anställdes Marlene Bigren Ness, lärare och erfaren utomhuspedagog från Södertälje Naturskola. Marlene delade sin tid mellan Eskilstuna och Södertälje Naturskola och arbetade två dagar i veckan här. Från och med hösten 2014 ökade Marlene sin tid till 80 % och sedan 1 februari 2015 arbetar hon 100 %. Ann-Sofie Tedenljung Forsberg som numera är äldst i gården har arbetat heltid på Naturskolan sedan januari Magnus Svarfvar, som är Naturskolans senaste tillskott kommer närmast från Stockholm. Magnus tillträder från och med augusti Därmed är Naturskolans långa väntan på tre fasta heltidstjänster löst. tillskott, från från tillträder augusti på tre fasta Nya bokningssystemet fungerar bra Från och med höstlovet 2013 fick Naturskolan ett bokningssystem, där lärare genom webben på egen hand kan boka en naturskoledag i Skjulsta eller vid den egna skolskogen. Naturskolan hade tillgång till Naturstugan (dvs. Årbystugan) efter en renovering av den. Till Årby naturreservat välkomnade vi på torsdagar närliggande skolor under våren

3 Vi erbjuder via TimeCenter även personalgrupper handledning eller fortbildningsdagar under terminen, varför inte en fågelmorgon ute vid Ekeby Våtmark? Man hittar bokningsknappen till TimeCenter på vår hemsida och på Naturskolans sida på internportalen. Efterfrågan på en naturskoledag är stor och terminen fylls rätt snabbt. Alla valbara bokningsbara tider är synliga för en termin i taget. Varje enskild lärare som önskar boka en tid för sin klass är välkommen att göra det. I bokningsformuläret skriver man i sina kontaktuppgifter och val av plats, önskemål om tema och annat som är bra att veta inför besöket. Ett påminnelsesms skickas ut automatiskt en vecka innan besöket. Naturskolebesök under året Skolor som Årby, Slagsta, Edvardslund, Fröslunda, Lagersberg, Odlarskolans Träningsklasser, Söderskolan, Marielundskolan, Gideonsbergskolan, Hammargärdet, Slottet, Djurgården, Kjula, Hällby, Ärsta, Engelska skolan, Skogstorp, Skogsängen, Skiftingehus, Rekarnegymnasium använde Naturskolan under läsåret. Flera andra skolor kom på egen hand för att vistas naturen i det vackra Skjulsta området. Under hösten mötte Naturskolan klasser på 27 naturskoledagar. Antalet bokade dagar detta år blev något färre än vad vi brukar ha på grund av att vi har auskulterat varandra för att lära av varandras naturskolors temaupplägg mm. Dessutom gjorde vi en längre resa under höstterminen. Under vårterminen hade vi 34 naturskoledagar men då hade vi ibland flera klasser under en och samma dag! Tabell 1 Statistik på besöksfrekvens på Naturskolan från starten Klassbesöken vid Naturskolan med naturstudier har utgjort basen av verksamheten. Förutom lägre bemanning läsåret startade vi även LONA projektet, vilket innebar reducering av klassbesök. Läsåret uppvisar också ett lägre antal klassbesök eftersom vi fortbildat oss en hel del, arbetat med flera projekt och haft många internationella besökande. Läsår Antal klasser läsår Antal klasser läsår Antal klasser läsår Antal klasser läsår Antal klasser Anm. Mellan läsåren 93/94-00/01 utökades resurserna på naturskolan till 1,5 tjänst. Läsåret 01/02 fanns det en något lägre bemanning under höstterminen för att sedan åter få 1,5 tjänst från och med januari -02. Mellan läsåren 02/03 och 06/07 hade naturskolan en 1,6 tjänst. Fr. o m ht 07/08 har vi utökat till 1,8 tjänst. Mellan 2008 t o m ht 2011 hade naturskolan en bemanning på 2,3 tjänster. Efter ht-11 minskade den till 2,0 tjänster fram till läsårets slut 12/13. Lå. 13/14 hade Naturskolan som lägst 1,2 tjänster. Under våren -14 ökades det till ca 1.5 tjänster. Höstterminen 2014 hade vi åter 1.8 tjänster fram till 1 februari 2015 då naturskolan fick 2 tjänster. 3

4 Eskilstuna resursskolor Resursskolornas personal bodde på den vackra gården Kungsörstorp under ett par inledande planeringsdagar i augusti. Naturskolans eget planeringsarbete lade under dessa två arbetsdagar en betydelsefull grund för hela årets verksamhet. Samarbetet med resursskolorna är väl etablerat och samtliga har besökt Naturskolan under året, förstås med undantag för sjukhusskolans elever. Ett av Resursskolornas mål var att samtliga skolor skulle vara miljöcertifierade innan sommaren Naturskolan har samarbetat med elever och personal i utformningen av miljöpolicy och Hållbar Utvecklingsfrågor. Samtliga resursskolor lyckades under året få utmärkelsen Grön Flagg! En för oss värdefull insats gjordes av Marielunds elever och personal när de hjälpte oss att sätta upp Naturskolans tältkåta i början av november månad. Vid detta tillfälle passade vi på att inviga säsongen med wok och efterrätt tillagat över glöden inne i tältkåtan, vilket uppskattades. Som en sista utflykt innan sommarlovet valde Marielundskolans personal och elever att delta i en bäverinventering till kanot utmed Eskilstunaån. De såg fyra hyddor utmed sträckan Rothofsparken och Ekeby Våtmark. Efter picknicklunchen avslutades dagen i fågeltornet med berättelse om våtmarkens fascinerade processer. Träningsskolans klasser En minnesvärd upplevelse var när hela träningsskolans personal bokade färdtjänstbilar åt alla sina elever. Med rullstolar, liggstolar och andra hjälpmedel gjorde man en utflykt till Naturskolan en vacker dag i början av september. Elever och lärare uppskattade dagen eftersom många sinnen stimulerades av värmen från eld, forsens vattenbrus, mjuka mossor, fåglar, djurskinn och annat som barnen fick känna på under dagen. Personalen bestämde sig för att fortsättningsvis besöka Skjulsta regelbundet varje vår och höst. I maj återkom personal och elever på nytt men nu från Odlarskolans båda avdelningar. Temat då var Vad är det som flyger? Sinnena stimulerades genom sång, teater, vårens färger, dofter och ljud. Internationella klasser Vi ser det som betydelsefullt att våra nysvenska barn får en så positiv naturkontakt som möjligt så tidigt som möjligt i deras nya liv i Eskilstuna. Kommunens IN-lärare fortsätter därför att regelbundet kontakta Naturskolan för att komma med sina klasser. Vi har inte riktigt räckt till för deras behov, som väl är blir vi en till i höst. In-klasserna besökte Naturskolan vid fyra tillfällen under höstterminen och två gånger under våren. Anpassade teman har varit Vattendjur, Allemansrätten, Naturen på vintern, Våra svenska däggdjur. Hållbar Utveckling och Grön Flagg Personal vid Slottskolans tre förskoleklasser har under året drivit ett intressant projekt om Teknik i förskolan med Hållbar Utveckling. Naturskolan fick vara med till en del så vi träffade först personalen ett par gånger för handledning och planering. Sedan gjorde vi ett upplägg för fyra naturskoledagar under våren med förskoleklasserna i Djurgårdsskogen. En inspirationsdag för ett Grön Flaggråd (miljöråd) har genomförts under läsåret, då ett 20-tal elever med elevrepresentanter från olika Årbyskolans olika låg- och mellanstadium klasser mötte Marlene i Skjulsta. Eftersom man arbetat med tema VATTEN på skolan önskade att håva vattenlevande djur. Eleverna fick titta närmare på djuren och lära sig om mer om vattnets ekologi. Ann-Sofie har vid ett tillfälle träffat Söderskolans personal på inspirationsdag om Grön Flagg. 4

5 Valda teman och antal tillfällen under läsåret Liv i vatten 11 Allemansrätten 2 Liv i backen - småkrypstema 3 I naturen med alla sinnen 3 Livet på hösten- om nedbrytare 3 Livet på vintern 17 Livet på våren 2 Växters liv, frukt- och fröspridning 4 Miljöinspiration, Grön Flagg, HUT 2 Teknik, mat tema 2 Matematik ute 2 Om träd och trä 9 Naturslöjd/julpyssel 3 Sinnena i naturen 6 Fågeltema 7 Bäverinventering till kanot 5 Teknik kring vatten 3 Forskardag vid stadsbiblioteket 1 Ute-bildning och kurser på Naturskolan under läsåret Naturskolan hade ca 175 personer på fortbildning eller föreläsning under året. Varje tillfälle resulterar förhoppningsvis i något positivt, här har vi efter utvärdering nämnt några effekter eller resultat. 2 Fortbildningsdagar i september för 13 st lärarstuderande och lärare vid Newman University, Birmingham. Tema: Teknik, Matematik ute och Sinnena. Kursledare: A-S RESULTAT: 1)Newman University köpte en bit mark intill universitetet och en bit land intill en sjö för att starta en uteverksamhet för sina blivande Forest School Teachers. 2)Man släpper numer på restriktioner och använder sig av eldstad, verktyg mm 2 Seminarier i september på Pingvinen, Parken Zoo för ett 40-tal pedagoger om LONA Eskilstuna Hållbara Vatten. Kursledare: A-S och Marlene RESULTAT: 1) Skapade dialog mellan oss om önskemål, utveckling av pedagogiska verktyg 2) Flera workshops under året med kunskap och inspiration om Eskilstunaån 1 Fortbildningsdag på Naturskolan under AMS arbetsmarknadens Hälsodag. Att möta naturen med alla sinnen. Ungefär 5 personer deltog. Kursledare: Marlene RESULTAT: 1) Nya kontakter 2) Upplägget för dagen visar bredden av vår verksamhet 1 Inspirationsträff för 20 elever och 2 lärare Årbyskolans miljöråd Tema Vattendjur och ämnet Hållbar vattenekologi. Kursledare: Marlene RESULTAT: 1) 2 representanter per klass sprider vidare kunskaper och upplevelser 2) Önskemål om att få återuppta miljönätverket Grön Flagg bland skolorna 1 Föreläsningseftermiddag på Värjan för resursskolornas chefer och personal om USA resan vi gjorde mellan den 23 september - 5 oktober Ca 40 personer deltog. Föredragare: Marlene, Ann-Sofie RESULTAT: 1)Delad inspiration till kolleger 2)Vi fick visa för nya kolleger vilka vi och vad naturpedagogik är 5

6 2 heldagar kursverksamhet i januari för lärare och studerande vid Newman University, Birmingham, ca 10 personer. En dag med slöjdande, teknik, laga mat och baka ute och aktiviteter vid elden, en dag med matte ute, språkinlärning ute. Kursledare: Marlene, Ann-Sofie RESULTAT: 1) Samarbetet resulterar i ömsesidigt erfarenhetsutbyte mellan MDH Naturskolan- Newman University 1 inspirationsträff i januari för 5 lärarpersonal på Söderskolan då nya Grön Flagg presenterades. Kursledare: A-S RESULTAT: 1) Söderskolans miljöhörna, källsortering mm 2) hållbar utveckling samtal med elever 3) behov av miljöpolicy som resulterade i att Naturskolan skrev ihop en grundpolicy som sedan samtliga resursskolor använde sig av 2 kurstillfällen (halvdagar) i maj för ca 35 förskollärarstuderande vid Mälardalens högskola (MDH) i Entomologi och teknik. Kursledare: A-S och Marlene RESULTAT: 1) Utomhuspedagogik är ett viktigt verktyg för blivande förskollärare 2) Fortsatt samarbete mellan MDH - Naturskolan 1 föreläsning för ca 50-tal personer Villaföreningens årsmöte i Kvarnstugan om naturskol verksamhetens internationella arbete. A-S RESULTAT: 1)Sprida information till allmänheten om Naturskolans verksamhet 2) Vi fick en skruvtilldragare i present 1 heldag med personlig coaching av Greg Traymar på temat Sinnena då Engelska skolans åk 1, 30 elever + 3 lärare hade naturskola med Ann-Sofie. RESULTAT: 1) Vår resa till USA resulterade i ett utbyte på fyra lärorika dagar med Greg i Eskilstuna 2) Analys och utveckling av det egna Temat Att lära in med alla sinnen. 3) Vi vill utveckla övriga temaupplägg efter principen Flow Learning 4) Vi vill ge förutsättningar för en djupare medvetenhet och naturkontakt hos deldagarna 5) 2 dagars kurs med pedagoger från andra naturskolor i landet sprider nya metoden Flow Learning 6) Vi fick en nytryckt upplaga av Joseph Cornell s bok Sharing Nature att sprida 7) Vi fortsätter att ha personlig kontakt med Greg Traymar 2 dagars nationell kurs på Naturskolan i Sharing Nature, Flow Learning med deltagare Kursledare: Greg Traymar Här är en bild på en övning som utfördes med stor koncentration; the Micer. 6

7 HUT boken Att Lära in Hållbar Utveckling Ute Förra läsåret introducerade Naturskolan en ny kurs i Att lära in Hållbar Utveckling Ute. Vi har som målsättning att fortsätta inbjuda till lärarkurser i HUT åtminstone en gång varje termin, eftersom det i HUT-ämnet kanske kan kännas utmanande att göra praktiska tillämpningar. Under våren 2015 gav Naturskoleföreningen ut ytterligen en gedigen, mycket användbar metodbok, den 7:e i serien Att Lära in Ute, i vilken bl a Ann-Sofie har varit med och bidragit med bilder och övningar. Boken, som alla borde skaffa sig heter Lära in ute om Hållbar Utveckling och finns att beställa på LONA projektet Eskilstuna Hållbara Vatten är ett samarbete mellan Naturskolan, KomTek, Eskilstuna museum och Parken Zoo Det har gått över 20 år sedan kommunen gjorde en större läromedelssatsning om Eskilstuna ån. Då hette den Vattenvägen och kom ut på alla skolor i form av en pärm med lösblad och foton. Det fanns även en rikt illustrerad inbunden bok med samma namn. Boken handlade om hur Eskilstuna utvecklats genom årtusenden tack vare forsarna vid ån. Naturskolan har ett samarbete med de pedagoger i kommunen som, liksom vi arbetar mot skolor inom barn- och utbildningsförvaltningen, Jenny Lunnerfeldt på KomTek, Åsa Egeld på Eskilstuna museer, Marie De Colli (som under våren ersatts av Louise Nilsberth) på Parken Zoo. Vi har tillsammans utformat ett projekt som vi kallar Eskilstuna Hållbara Vatten. LONA - en LOkal NAturvårds satsning finansieras bl. a. genom Naturvårdsverket. Länsstyrelsen i Nyköping beviljade vår LONA ansökan och gav oss ett finansieringslöfte för tre år fram till september LONA satsningen finansieras även av Eskilstuna kommun med halva beloppet. Vi är nu halvvägs framme i projektet. Stor del av övrig tid kommer att ägnas åt webbsidans uppbyggelse med information till pedagoger i form av lärarseminarier under nästa läsår. Projektansvarig för LONA- Eskilstuna Hållbara Vatten är Ann-Sofie. Forskarfredag utanför Stadsbiblioteket Projektdeltagarna stod utanför stadsbiblioteket denna traditionella forskar fredag den 25 september. Förutom Naturskolans Mattias Claësson hade de tre övriga kollegerna mini-workshops med information för allmänheten om projektet Eskilstuna Hållbara Vatten. Muséet byggde båtar och tillsammans med KomTek fick de föremål att flyta. Vid Naturskolans bord fick elever titta på vattendjur i stereoluppar och höra om livet i ån. Med på torget bakom ett bord stod också två laboratorieklädda forskare från Mälardalens Högskola som demonstrerade för allmänheten hur grönalger kan ta hand om miljögifter ur lakvatten. Webbläromedel på kommunens hemsida Pedagog.se Just nu är vi i färd med att bygga upp ett webbaserat läromedel på kommunens sida Pedagog.se. Naturskolan och Eskilstuna Museum kommer att bygga en informations bas med hjälp av Eskilstuna kartan. Vi tar Eskilstunaån som utgångspunkt och söker samarbete med miljökontorets vattenexperter, Å- fiske och andra vattenentusiasmer. Vi har fått hjälp med att välja samma metoder som miljökontoret använder vid vattenundersökningar. Mattias Claësson har tillsammans med Ingenjör Ida Brännäng på kommunens Kart- och GIS-enhet öppnat en databas där vi för in uppgifter från elevernas inventeringsprotokoll. Matte har gjort en stor insats med detta! Alla resultat kommer att publiceras på Eskilstunakartan så att även allmänheten kan se det. Till pedagogsidan kommer även KomTek och Parken Zoo bidra med information om vatten ur ett historiskt, tekniskt, biologiskt och ur ett globalt hållbart perspektiv. Läromedlet riktar sig till lärare 7

8 och elever i åldrarna F-9. Klasserna är även välkommen att boka tid på våra respektive verksamheter på olika workshops på temat Eskilstuna Hållbara Vatten. Mer om LONA seminarier, bäverinventering till kanot och vattendjurshåvning Den 15 augusti höll projektgruppen två seminarer på Pingvinen, Parken Zoo, där vi berättade för pedagoger om LONA projektet. Det webbaserade utbildningsmaterialet beräknas att bli publicerat för lärare och elever först på våra respektive hemsidor med början från hösten Naturskolan genomförde workshops bäverinventering med Skogstorpsskolans alla åk nior under september. Det handlade om att inventera en viss å-sträcka med hjälp av kanot, GPS, protokoll och kamera dokumentera antalet bäverhyddor utmed Eskilstunaån. Eleverna analyserade vattenkvalitén, artbestämde olika vattenlevande insekter som finns i Eskilstuna ån, samt inventerade djur- och fågellivet runt Eskilstuna ån. Ytterligare en workshop med bäverinventering gjordes under den sista skolveckan detta läsår med Marielundsskolans elever. Naturskolan reste till USA Naturskolan i Eskilstuna hade en del outnyttjade LIFE-Project pengar som gav oss den här möjligheten att resa till Kaliforninen. Vi besökte bl a Walden West Science and Outdoor School i Saratoga utanför San Francisco, vilket var oerhört intressant och lärorikt. Vi följde lärare och elever under ett par dagar på deras lägerskola och fick vara med på en dags hajk genom Redwood skogar. Vår resas huvudsyfte var att få träffa Joseph Cornell, som alltid varit en stor förebild i hur man pedagogiskt kan göra positiva upplevelser i Naturen. Cornell s bok Sharing Nature with Children kom ut för över 30 år sedan och har genom åren varit en inspiration för alla Naturskolor i Sverige. I samband med släppet av sin nya bok The Sky and Earth touched me, ordnade Cornell och Greg Traymar en veckas workshop i Nevada, California i vilken Naturskolorna i Eskilstuna och Enköping deltog i mellan den 30 september - 4 oktober På fotot: Ann-Sofie, Joseph Cornell, Greg Traymar och Marlene Man kan läsa mer om vårt äventyr i USA på vår nya blogg: naturskolaneskilstuna.blogspot.com Den 19 november höll Marlene och Ann-Sofie en föreläsning med bild, ljud och filmklipp från vår USA resa på Värjan för våra chefer och kolleger på resursskolorna. Utbyteskurs med Greg Traymar, international director Sharing Nature World Wide Den 19 maj 2015 besökte Greg Traymar i sin tur Eskilstuna och i samband med besöket inbjöd och arrangerade vi på Eskilstuna Naturskola en kurs nationellt i Sharing Nature i Cornell s anda. Greg Traymar var kursledare den maj. Kursen annonserades i Naturskoleföreningens webbtidning Barret och riktade sig främst till våra kolleger inom naturskolorna i norden. Internationella besök under året Ett gott samarbete har inletts med vår internationella samordnare Madeleine Hansen på Barn- och Utbildningsförvaltningen. Ann-Sofie hade under september besök av henne, två lärare samt åtta studenter från Newman University i Birmingham, United Kingdom. Under en tvådagars kurs fick 8

9 deltagarna praktiskt pröva på att laga mat och baka ute över eld, arbeta med teknik samt ha matteoch språkövningar ute. Två lärarstuderande från Marburg i Tyskland auskulterande Marlene med en klass under ett vintertema på Naturskolan i november. Under våren kom även två brittiska praktikanter till Nyköpings, Botkyrka och Eskilstuna Naturskolor. Vi hade en student några dagar under en vecka hos oss och under tre dagar i mars var vi utsatta för job shadowing av två rektorer från Newman University. Fortsatt samarbete med Newman University, Birmingham i UK Newman University har beslutat att fortsätta sända lärarstuderande och deras lärare till Eskilstuna Naturskola. Vi har uppmanats att planera fortsatta kurser under september och januari månad för dem. Barn- och utbildningsförvaltningens Madeleine meddelade att vi i år på nytt skulle få besök av ett nytt gäng lärarstuderande med deras lärare från Newman University. Man har ett särskilt program på Newman University för blivande Forest School Teachers där man hämtar mycket kunskap från den svenska utomhuspedagogiken. Kursen genomfördes i januari 2015, då ca 10 personer deltog i ett ungefärligt liknande upplägg liknande den tvådags kurs vi gjorde i september. Ute i ek- och hassellunden finns det trä material man behöver för att tillverka en slungpinne. Först täljde deltagarna pinnar av hassel, de satte en liten krok i ena änden för att kunna knyta ett stycke garn på pinnen. Garnet växtfärgades i vattenbad över elden. Sedan fick deltagarna fläta ett vänskapsband av det växtfärgade ullgarnet. Vi ställde oss i en cirkel, garnen knöts fast i en ring uppe vid takstolen. I andra änden hängde våra slungpinnar och genom att sjunga visor tillsammans kastade vi pinnarna till varandra rytmiskt. Så flätades vänskapsbandet! Gymnasium och Folkhögskola Lärare från Rekarne gymnasium har under året använt Naturskolans material och lokaler liksom Eskilstuna folkhögskolas studerande som fick en praktisk kursdag om Hållbar utveckling. Nicke Helldorff var kursledare. Samarbete med kommunbiologerna Kommunbiologerna Gunilla Frenne och Camilla Ährlund har presenterat ett förslag om att under våren anlägga en ca 2 km lång naturstig i Skjulsta reservatet. Målet med naturstigen är att öka allmänhetens förståelse om träd och hur de bidrar till ökad mångfald. Temat kommer att handla om träden som hem för tusentals arter samt hur vi kan lära oss med våra sinnen. Naturskolan har träffat kommunbiologerna vid två tillfällen under senhösten för att dela ett pedagogiskt material runt kring denna stig och vi kände alla att ett samarbete mellan Naturskolan och naturvård kunde vara bra och komma både naturskolan och allmänheten till nytta. Ett vindskydd av trä med tak skulle kunna finnas vid en start- och avslutningsplats för naturstigen och bli en bra utgångspunkt att samlas kring. 9

10 Naturskolan har under våren även fått tillträde till den nyrenoverade Årbystugan som numera kallas för Naturstuga. Årby reservatet ligger lämpligt till för närliggande skolor och förskolor och vi ser fram emot att kunna möta elevgrupper i deras hemmiljö. Tillsammans med biologerna har vi planerat skylta upp Civilförsvarsförbundets Hitta Vilse stig i området under hösten Marlene ny styrelsemedlem i Naturskoleföreningen Sverige Alla diskussioner från Naturskoleföreningens årsmötesförhandlingar och samtal med kolleger från hela Sverige har gett mycket inspiration till den nya styrelse som bildades under året. Marlene sitter som en av nio nya styrelsemedlemmar. Kännetecknande är medlemmars nära samarbete med styrelsen som alltid finns med på regionsträffar runt om i landet. Regionsträffar med Naturskolor i Mellansverige Asköviken (Västerås Naturskola), Naturens Hus (Örebro Naturskola) Naturskolan i Kvarntorp, Kumla, Naturskolan i Sixtorps kommun, Naturskolan i Karlstad och i Eskilstuna ingår i vår mellansvenska naturskoleregion. Nora Naturskola är en nykomling sedan ett år tillbaka. Ann-Sofie, Marlene och Mattias träffade naturskolekolleger från dessa Naturskolor vid ett par tillfällen under hösten och ett tillfälle under våren. De första två var i Örebro och på Askövikens Naturskola i Västerås och det tredje återigen i Örebro. Regionsmöten ger ett rikt tankeutbyte naturskolor emellan samt information och diskussionsfrågor från och till naturskoleföreningens styrelse. Studiebesök och egna fortbildningsdagar Marlene och A-S besökte Mattias omfattande arbetsfält vid Sixtorps Naturskola/KomTek i Fjugesta, Lekebergs kommun, den 19 augusti RESULTAT: 1) Vi tog med oss idéer och fina naturminnen Mattias och Ann-Sofie besökte Marlenes f d arbetsplats på Södertälje Naturskola. Därefter besökte vi trädgården Dina 2000 kvm. Projektledaren Daniel visade och berättade lite om EU projektet. Vi besökte även Järna trädgård, Saltå kvarn den 24 aug. RESULTAT: 1) Dina 2000 kvm blev en ögonöppnare, klargjorde mycket om vad en människa behöver för att överleva på ett hållbart sätt. 2) Mycket lärorika, intressanta miljöer Ergonom och sjukgymnast Susane Lindrooth föreläste och demonstrerade för Marlene, Mattias, Ann- Sofie och Gabriella en eftermiddag i september RESULTAT: 1 )Vi tänker på våra ryggar vid tunga lyft och när vi flyttar bord. Det mycket aktuella temat och kursen Teknik i förskolan samlade många deltagare på Nynäshamn Naturskola den 5 september. Marlene och A-S deltog. RESULTAT: 1) Vi delar numera med oss våra nya kunskaper till både svenska och brittiska studenter och lärare. Instruktörsutbildning i Hitta Vilse av Civilförsvarsförbundet på Askövikens Naturskola i Västerås den 10 november A-S, Marlene och Mattias deltog och blev diplomerade instruktörer. RESULTAT: 1) Vi har redan projekterat en Hitta Vilse stig i Årbyreservatet tillsammans med Kommunbiologerna och kommer att kunna fortbilda förskolepersonal våren 2016 På kursen Skogsträdgården, framtidens trädgård medverkade Örebro Universitet på Naturskolan i Örebro den 12 sept. Marlene deltog. RESULTAT: 1) kunskaper kan delas till skolor om hur odling kan ske i olika skikt, inte bara på mark. 10

11 Första delen av en fyra dagars utbildning den oktober hölls i Falun: Våga vara ute, som bl a handlade om hur man startar en naturskola. A-S deltog. RESULTAT: Hitta en definiering av naturskolans själ, en slags gemensam nämnare för landets Naturskolor, vilket i förlängningen blir en hållbarhetsfråga för naturskolors berättigande Ann-Sofie reste i februari till Linköping på författarträff med förlaget Outdoorteaching som bl a ger ut Att lära in ute -böckerna. RESULTAT: 1)Mer sugen att skriva, dela kunskaper 2) Insyn i förlagsprocessen Håll Sverige Rent, Stockholm; workshop för åk 4-9 i Energi & Klimatfrågor och Grön Flagg aktiviteter den 9 december A-S deltog. RESULTAT: Idéer användbara i egna teman, skolors Grön Flagg arbete Naturskolan Örebro inbjöd till en regionsträff om Säkerhetsfrågor. Alla delade med sig sina tankar och arbeten med säkerhetsmanualer. A-S deltog tillsammans med Västerås, Kumla, Karlstad Naturskolor. RESULTAT: 1)Vi har tagit del av andras säkerhetsmanualer 2) Vi har under våren uppdaterat vår egen säkerhetsmanual. Sharing Nature, Greg Traymar, Ca, USA maj kurs på Naturskolan i Eskilstuna. A-S, Marlene och Magnus Svarfvar deltog tillsammans med åtta andra. RESULTAT: 1) Vår resa till USA resulterade i ett utbyte på fyra lärorika dagar med Greg i Eskilstuna 2) Vi vill utveckla övriga temaupplägg efter principen Flow Learning 3) Vi vill ge förutsättningar för en djupare medvetenhet och naturkänsla hos eleverna 4) 2 dagars kurs med pedagoger från andra naturskolor i landet sprider nya metoden Flow Learning 5) Vi fick en nytryckt upplaga av Joseph Cornell s bok Sharing Nature att sprida Hantverkshelg med Viking Anneli Henriksson, april. Ann-Sofie deltog RESULTAT: 1) A-S fick lära sig i spinnrocken. 2) Vi fick lära oss hur naturskolans bandvävstol funkar så att vi kan väva med eleverna Slöjdklubbsledarkurs, Länsmuseum, hemslöjdskonsulenterna Sörmland anordnar utbildning i slöjdande av naturmaterial. Kursen påbörjades i maj- juni och fortsätter under hösten Ann-Sofie, Marlene och Magnus Svarfvar deltar. RESULTAT: 1) Vi lär oss olika tekniker som vi har nytta av i naturslöjden 2) Vi lär oss pedagogiken kring slöjdandet 3) Vi får ett givande kontaktnät att samverka med i framtiden Administration, inköp Administrativt och kommunikativt arbete har företrädelsevist skett under måndagar och fredagar. Naturskolan har under hösten året investerat i en del nytt arbetsmaterial, främst litteratur, djurskallar, djurskinn och täljda fåglar. 11

12 Uteplatsen är vårt klassrum och så var det tillgänglighetsanpassningen Å! stråket-projektet på gatukontoret har i Skjulsta anlagt en grusad väg som är framkombar för rullstolsburna till eldplatserna på ängen. Eldstäderna i området är utbytta, tre nya markfasta bord med sittbänkar för 6 personer vardera har fastmonterats. De är för få anser vi och fungerar inte för behoven här ute i området, dit större grupper samlas. Naturskolan behöver bygga nya samlingsplatser ute med rejäla sittstockar kring eldstäder för att kunna samla grupper på ca 30 personer runtom. Uteplatsen är en viktig samlingspunkt och vi lägger stor pedagogisk vikt vid att kunna samlas i ring. Under våren deltog Naturskolan vid ett par tillfällen i workshops som Mattias Albers, avdelningschef arenor och föreningsstöd, Kultur- och fritidsförvaltningen vid Eskilstuna Kommun leder. Man arbetar med att ta fram en utvecklingsplan för att förnya Vilsta-området, i vilket Skjulsta ingår. Vi ser fram emot att även stigar och broar, bryggor och eldplatser vid uteområdet kring Skjulsta ska bli mer tillgänglighetsanpassade, med tanke diversiteten av skolor och internationella besök vi årligen betjänar genom Naturskolans verksamhet. Framtiden för Naturskolan i Eskilstuna Kommunfullmäktige beslutade 2011 om att utreda och analysera förutsättningarna för att erbjuda fler barn och elever kontakt med naturskolan. I det förra årsbokslutet skrev vi om vår vision: För att kunna erbjuda samtliga Eskilstunas barn och ungdomar mellan 1 och 17 år positiva möten med natur har vi som Naturskola för avsikt att på sikt utöka vår personalgrupp till tre heltider så att vi kan nå alla stadier. Med tanke på tidigare beslut som tagits i barn- och utbildningsnämnden ser vi fram mot att en dag kunna förverkliga den visionen. På en arbetsplatsträff med våra chefer en eftermiddag i december fick Ann-Sofie och Marlene fick äntligen glädjebeskedet om att förvaltningen beviljat budget för en tredje heltidstjänst på Naturskolan från och med våren 2015! Från och med augusti blir vi tre! 12

13 Så vill vi avslutningsvis tacka våra chefer, kolleger och samarbetspartners för detta läsår och önska er en härlig sommar! Skjulsta Marlene Bigren Ness & Ann-Sofie Tedenljung Forsberg 13

Verksamhetsberättelse för Solna naturskola 2011.

Verksamhetsberättelse för Solna naturskola 2011. Verksamhetsberättelse för Solna naturskola 2011. Innehållsförteckning Sida 2 Inledning, Vision, Motto, Pedagogiska mål, Verksamhetsmål. 3 Naturskolans kurser för barn och ungdomar. 6 Naturskolans kurser

Läs mer

Dokumentation av projektet Först UTE sen IT 1997-2001 I Nynäshamns kommun

Dokumentation av projektet Först UTE sen IT 1997-2001 I Nynäshamns kommun Dokumentation av projektet Först UTE sen IT 1997-2001 I Nynäshamns kommun. 1 Innehållsförteckning Sammanfattning sid 2 Bakgrund.. sid 3 Finansiering och syfte.. sid 4 Genomförande. sid 5 Arbetet med eleverna...

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 NORDISKA MUSIKGYMNASIET Katrinebergsbacken 2-10 117 61 STOCKHOLM KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 1 Innehåll Kvalitetsredovisning vt 2011-vt 2012 1 Innehåll 2 Förutsättningar 3 1. Bakgrund 3 2. Ekonomi

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015 Förord Det är glädjande att ta del av det som hänt och händer hos de organisationer som vi i Svenskt Friluftsliv har förmånen att fördela medel till. Under det gångna året har en organisation lagt om sitt

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Rapport från projektet Postmodern konstpedagogik och premoderna samlingar Jamtli 2011 2012 Innehåll 1. Bakgrund... 3 Inledning... 3 Projektets mål...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Motala Läser 2013-2015 Delrapport

Motala Läser 2013-2015 Delrapport Motala bibliotek/leg Oktober 2014 Motala Läser 2013-2015 Delrapport Sammanställd av projektledare Lillemor Engholm Guy Innehållsförteckning Motala Läser 2013-2015 Delrapport... 1 Sammanställd av projektledare

Läs mer

KomTekboken. teknik med liv och lust

KomTekboken. teknik med liv och lust KomTekboken teknik med liv och lust Innehåll Förord 4 Bakgrund 6 Att förstå rörelser 8 Flickor och teknik 10 Kognition hur vi lär oss 13 Välkommen in på KomTek Örebro! 15 KomTeks grundtankar: 22 Pedagogiskt

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Foto: Jörgen Knutsson

Foto: Jörgen Knutsson Polishögskolan årsrapport 2010 Foto: Jörgen Knutsson Projektledare: Monica Landergård Texter: Philippa Borgh, Anna-Karin Larsson, Monica Landergård, Silvia Lindmark, Cristina Meuller och Heelena Nilsson

Läs mer

SLUTRAPPORT DIGITAL DOKUMENTATION I FÖRSKOLAN

SLUTRAPPORT DIGITAL DOKUMENTATION I FÖRSKOLAN Slutrapport Projekt 102 Version 1.5 Diarienr: 322-1180/2004 SLUTRAPPORT DIGITAL DOKUMENTATION I FÖRSKOLAN Ort och datum Ort och datum Monica Ulvede Beställare/ Styrgruppens ordförande Cecilia Rydell Projektledare

Läs mer

Redovisning av projektbidrag för Metamorfos ett läsfrämjande projekt i Partille kommun under hösten 2006 och våren 2007.

Redovisning av projektbidrag för Metamorfos ett läsfrämjande projekt i Partille kommun under hösten 2006 och våren 2007. Redovisning av projektbidrag för Metamorfos ett läsfrämjande projekt i Partille kommun under hösten 2006 och våren 2007. I ett initialt skede handlade detta projekt om att elever i olika åldrar tillsammans

Läs mer

Slutrapport Introduktionskurs för invandrare i de gröna näringarna/grön integration

Slutrapport Introduktionskurs för invandrare i de gröna näringarna/grön integration Slutrapport Introduktionskurs för invandrare i de gröna näringarna/grön integration Februari 2012 Projektledare Karin Borgenvall, Macken Växjö Ekonomisk Förening Journalnr 2011-44 Innehållsförteckning

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen Bo Karlsson, 016-101062 1 (23) Barn- och utbildningsnämnden Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på

Läs mer

Voi-projektets framtid och finansiering. Lina Brobjer och Sandra Fleischer

Voi-projektets framtid och finansiering. Lina Brobjer och Sandra Fleischer Voi-projektets framtid och finansiering Lina Brobjer och Sandra Fleischer Projektarbete VT-2012 Handledare: Karina Persson Tingsholmsgymnasiet Projektarbete 523 86 ULRICEHAMN VT-2012 SAMMANFATTNING Lina

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Infonytt. Linköping Där idéer blir verklighet. Höstterminen 2013. Nyheter från Sektionen för resurs- och stödverksamhet. Nr 10

Infonytt. Linköping Där idéer blir verklighet. Höstterminen 2013. Nyheter från Sektionen för resurs- och stödverksamhet. Nr 10 Infonytt FÖR PERSONAL INOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Höstterminen 2013 Nr 10 Nyheter från Sektionen för resurs- och stödverksamhet Linköpings Kommun Utbildningsförvaltningen Sektionen för resurs- och stödverksamhet

Läs mer