Naturskolans verksamhetsberättelse från läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturskolans verksamhetsberättelse från läsåret 2013-2014"

Transkript

1 Naturskolans verksamhetsberättelse från läsåret Naturskolan lyder numera under Resursskolorna i Eskilstuna Kommuns barn- och utbildningsförvaltning Vid omorganisation under våren 2012 kom Naturskolan att hamna under Resursskolornas organisation där Mats Dahl är enhetschef och Gabriella Rosell biträdande enhetschef. Det är Gabriella som har den huvudsakliga kontakten med Naturskolan. Gabriella träffar Naturskolans personal varje vecka och som ett sammansvetsat team driver vi verksamhetsfrågor för Naturskolan, som nu börjar ha hela 22 år på nacken. Naturskolans personal Under höstterminen 2013 hade Naturskolan endast en personal anställd på 100 %, Ann-Sofie Tedenljung Forsberg. Utomhuspedagogen Mattias Claësson från Sixtorps Naturskola i Lekebergs kommun har under ett års tid arbetat extra som timanställd 1-2 dagar varje vecka. Han har träffat klasser och gjort en god insats, speciellt med kart- och GIS arbetet och på IT-området. Vi berättar mer om det längre fram i texten. En heltidstjänst lystes ut innan läsåret men tillsattes inte förrän den 1 januari Marlene Bigren Ness, lärare och erfaren utomhuspedagog från Södertälje Naturskola arbetade två dagar i veckan under våren här i Eskilstuna. Från och med hösten 2014 ökar Marlene sin tid till 80 %. Det betyder att vi vid höstterminens början 2014 kommer att ha nästan två heltider på Naturskolan. Nytt bokningssystem Från och med höstlovet 2013 har Naturskolan ett nytt bokningssystem, där lärare själva kan boka en naturskoledag i Skjulsta eller vid den egna skolan. Man hittar bokningsknappen på vår hemsida eller på Naturskolan på internportalen. Vi frångick därmed tidigare rutinerna att mejla eller ringa upp samtliga skolors kontaktpersoner och erbjuda dagar. Numera ligger alla valbara bokningsbara tider synliga för en termin i taget. Varje enskild lärare som önskar boka en tid är välkommen att göra det. I bokningsformuläret skriver man i sina kontaktuppgifter och val av plats, önskemål om tema och annat som är bra att veta inför besöket. Naturskolebesök under året 27 olika grundskolor använde Naturskolan under läsåret. Det var så gott som samtliga skolor, utom fyra (vi räknar även med de privata). Under hösten mötte vi 47 klasser på naturskoledagar. Antalet bokade dagar blev något färre än vad vi brukar ha på grund av reducerad naturskolebemanning under höstterminen. När Marlene började arbeta hos oss på vårterminen kunde vi öka till 62 klasser. Tabell 1 Statistik på besöksfrekvens på Naturskolan från starten Klassbesöken vid Naturskolan med naturstudier har utgjort basen av verksamheten. Förutom lägre bemanning har vi detta läsår arbetat med LONA projektet, vilket har inneburit reducering av grupper lå Läsår Antal klasser Anm. Mellan läsåren 93/94-00/01 utökades resurserna på naturskolan till 1,5 tjänst. Läsåret 01/02 fanns det en något lägre bemanning under höstterminen för att sedan åter få 1,5 tjänst från och med januari -02. Mellan läsåren 02/03 och 06/07 hade naturskolan en 1,6 tjänst. Fr. o m ht 07/08 har vi utökat till 1,8 tjänst. Mellan 2008 t o m ht 2011 hade naturskolan en bemanning på 2,3 tjänster. Efter ht-11 minskade den till 2,0 tjänster fram till läsårets slut 12/13. Lå. 13/14 hade Naturskolan som lägst 1,2 tjänster. Under våren ökades det till ca 1.5 tjänster.

2 Miljörådsdagar om nya Grön Flagg Två inspirationsdagar för miljöråd har genomförts under läsåret, en tillsammans med 35-tal elever på Björktorpsskolan och en eftermiddag med 10-tal elevrepresentanter från olika klasser ute vid Hällberga skola. Ann-Sofie har vid tre tillfällen träffat resursskolornas personal på inspirationsdagar om Grön Flagg. Träningsskolan En minnesvärd upplevelse var när hela träningsskolans samtliga elever och personal gjorde en utflykt till Naturskolan en fin vårdag i mars. Elever och lärare uppskattade dagen eftersom många sinnen stimulerades av värme från eld, forsens vattenbrus, mjuka mossor, bäverskinn och ull, fåglar, djur och annat som barnen fick uppleva under dagen. Eskilstuna resursskolor Resursskolornas klasser har besökt Naturskolan vid sju tillfällen under året. En värdefull insats som görs av Söderskolans äldre elever och personal årligen är att de hjälper till att sätta upp Naturskolans tältkåta under oktober månad. Vid detta tillfälle passade vi på att inviga säsongen med matlagning över eld, vilket uppskattades. Internationella klasser Kommunens IN-klasser från Fröslunda, Skogstorp, Djurgårdsskolan, Slottskolan och Rekarne Gymnasium har besökt Naturskolan vid 12 tillfällen under året. Vi ser det betydelsefullt att ge våra nysvenska barn en positiv naturkontakt så tidigt som möjligt i deras nya liv i Eskilstuna kommun. Anpassade teman har varit Vattendjur, Allemansrätten, Naturen på vintern, Naturen på våren, Naturvandring -fåglar i naturen, Naturslöjd-Forntidsteknik, Svenska däggdjur. Valda teman med antal klasser under läsåret Liv i vatten 12 Allemansrätten 4 Vattenexperiment- vattnets kemi, rening 1 Mossor och lavar 3 Liv i backen - småkrypstema 7 I naturen med alla sinnen 13 Livet på hösten- nedbrytare 3 Växters liv, frukt- och fröspridning 2 Miljöinspiration, Grön Flagg, HUT 2 Däggdjurstema 5, bäverinventering 2 Teknik, mat tema 1 Matematik ute 5 Om träd och trä 7 Livet på vintern 7 Eldtema 1 Livet på våren 1 Äventyr med samarbetsövningar 1 Fågeltema 5 Forntidstema 9 Tidsvandring 4 Ute-bildning och kurser på Naturskolan under läsåret Fortbildningsdag (heldag)i augusti för 18 st dagbarnvårdare i Eskilstuna. Kursledare: A-S 1 Fortbildningstillfälle i september för 6 st KOMVUX-lärare i Matte Ute. Kursledare: A-S 4 kurstillfällen (halvdagar) på hösten för 103 lärarstuderande vid Mälardalens högskola (MDH) i Matte Ute. Kursledare: A-S 1 halvdags kurs då två tyska unga lärare fick pröva olika uteövningar. Kursledare: A-S 1 inspirationsträff för lärarpersonal på Marielundskolan då nya Grön Flagg presenterades. Kursledare: A-S 1 inspirationsträff för lärarpersonal på Gideonbergsskolan då nya Grön Flagg presenterades. Kursledare: A-S 1 Inspirationsträff för 36 elever och två lärare i Björktorpsskolans miljöråd då bl a. Grön Flagg presenterades. Kursledare: A-S. 1 inspirationsträff då 10-tal elever och 2 lärare på Hällberga skolans miljöråd möttes i skogen. Kursledare: A-S 1 halvdag aktivitetsdag på Barnstigens förskola där samtliga avdelningar med barn och personal gjorde olika uteaktiviteter tillsammans. Kursledare: A-S, Ann Swälas 2 heldagar kursverksamhet för lärare och studerande vid Newman University, Birmingham, ca 8 personer. En dag med slöjdande, teknik, laga mat och baka ute och aktiviteter vid elden, en dag med matte ute, språkinlärning ute. Kursledare: Marlene, Ann-Sofie 1 föreläsningseftermiddag för 10 tal rektorer från Birmingham, UK om Naturskoleverksamheten i Eskilstuna. Föredragare: Marlene, Ann-Sofie 1 föreläsning för Villaföreningens årsmöte i Kvarnstugan om Skjulsta Naturreservat och naturskoleverksamheten. A-S 1 heldag med 20-tal blivande svenska skogsmästare vid SLU i Skinnskatteberg. Kursledare: Mattias Claësson, Marlene Bigren Ness och Ann-Sofie Tedenljung Forsberg 1 halvdag med 5 förskolepersonal från Odlarens förskola Att lära in Hållbar Utveckling Ute. Kursledare: A-S

3 HUT Hållbar Utveckling Ute Förra läsåret introducerade Naturskolan en ny kurs i att lära in Hållbar Utveckling Ute. Vi har som målsättning att fortsätta inbjuda till lärarkurser i HUT åtminstone en gång varje termin, eftersom HUT-ämnet kanske kan vara utmanande att hitta praktiska tillämpningar till. Höstterminens HUT kurs blev inte av men däremot genomförde vi en HUT kurs den 29 april för personal på Odlarens förskola Under sommaren 2014 utkommer Naturskoleföreningens 7:e metodbok i serien Att Lära in Ute i vilken Ann-Sofie har bidragit med övningar. Den kommer att heta Lära in ute om Hållbar Utveckling. Eskilstuna Hållbara Vatten ett samarbete mellan Naturskolan, KomTek, Eskilstuna museum och Parken Zoo Det har gått ca 20 år sedan kommunen gjorde en större läromedelssatsning om Eskilstuna Vatten. Då hette den Vattenvägen och kom ut på alla skolor i form av en pärm och en rikt illustrerad inbunden bok med samma namn som handlade om hur Eskilstuna utvecklats genom årtusenden tack vare vattnet. Naturskolan har ett samarbete med kommunens andra pedagoger som, liksom vi arbetar mot skolor inom barn- och utbildningsförvaltningen. Jenny Lunnerfeldt på KomTek, Åsa Egeld på Eskilstuna museer, Marie De Colli på Parken Zoo och Naturskolan har utformat ett projekt som vi kallar Eskilstuna Hållbara Vatten. LONA projektet - en Lokal Naturvårds satsning genom Naturvårdsverket. Länsstyrelsen i Nyköping beviljade vår LONA ansökan i våras och gav oss ett finansieringslöfte för tre år fram till september Eskilstuna kommun kommer att vara del finansiär med halva beloppet. Ann-Sofie är projektansvarig för projektet Eskilstuna Hållbara Vatten. Forskarfredag utanför Stadsbiblioteket KomTek, Eskilstuna muséer och Parken Zoo passade på att inbjuda lärare och klasser till torget utanför Stadsbiblioteket denna traditionella forskar fredag den 27 september. Vi passade på att ha våra allra första mini workshops med information för allmänheten om projektet Eskilstuna Hållbara Vatten. Med på torget fanns också två forskare från Mälardalens Högskola som demonstrerade hur grönalger kan ta hand om miljögifter ur lakvatten. Muséet byggde båtar och tillsammans med KomTek fick föremål att flyta, Vid Naturskolans bord fick elever titta på vattendjur i stereoluppar och höra om livet i ån. Webbläromedel på kommunens hemsida Just nu är vi i färd med att bygga upp ett webbaserat läromedel med Eskilstunaån i centrum, i samarbete med miljökontorets vattenexperter, har vi fått hjälp att välja samma metoder som de använder vid vattenundersökningar. Naturskolan och Eskilstuna Museum bygger en informations bas med hjälp av Eskilstuna kartan. Mattias Claësson har tillsammans med Ingenjör Ida Brännäng på kommunens Kart- och GIS-enhet byggt upp en databas som vi för in uppgifter på ur elevernas inventeringsprotokoll. Han har gjort en stor insats med detta under våren! Alla resultat kommer att sättas in på Eskilstunakartan så att även allmänheten kan se det. På kommunens No -tekniska hemsida kommer även KomTek och Parken Zoo bidra med information om vatten ur ett historiskt, tekniskt, biologiskt och ur ett globalt hållbart perspektiv. Läromedlet riktar sig till lärare och elever i åldrarna F-9. Klasserna är även välkommen att boka tid på våra respektive verksamheter på olika workshops på temat Hållbara Vatten. Bäverinventering till kanot och vattendjurshåvning Naturskolan genomförde workshops med sammanlagt tre försöksklasser under våren. Det handlade om att analysera vattenkvalitén, hitta vilka vattenlevande insekter som finns i Eskilstuna ån, inventera djur- och fågellivet samt att under en viss å-sträcka med hjälp av kanot, GPS, protokoll och kamera dokumentera antalet bäverhyddor utmed Eskilstunaån. Fler workshops med bäverinventering är planerade under början av höstterminen 2014, liksom två lärarseminarier den 15 augusti. Det webbaserade utbildningsmaterialet som kommer att finnas tillgängligt för lärare och elever på våra respektive hemsidor med början från hösten Eskilstuna Kurirens artikel En stor artikel kom ut lördagen den 17 maj i Eskilstunakuriren. Klass 8:3 på Faktoriet medverkade i ett pilotprojekt inom ramarna för den lokala naturvårdssatsningen LONA.

4 Naturskolan elfiskade på SLU i Skinnskatteberg Fortsättning på tema å-vatten måndagen den 23 mars fick Marlene, Mattias och Ann-Sofie träffa forskaren Johan Törnblom vid SLU i Skinnskatteberg som bl a forskar på laxöringsbestånd i Hedströmmen. Vi fick med vadarbyxor på pröva en del fångstmetoder, bl a elfiske där man bedövar öringen så den går att undersöka närmare. Fiskarna släppte vi sen ut i ån på nytt. En för oss mycket lärorik dag. Utbyteskurs med SLUs blivande skogsmästare I gengäld höll Naturskolan i programmet i en kursdag på SLU en månad senare den 23 april, då Mattias, Marlene och Ann-Sofie mötte 20- tal skogsägare och blivande svenska skogsmästare i Skinnskatteberg. Vi fick tillfälle att presentera skolors och förskolors behov av att ha skolskogar samt naturskolornas roll. Deltagarna fick testa några utomhus pedagogiska övningar, reflektera över dem, vi diskuterade biologiska skogsvärden ur ett hållbarhetsperspektiv och på vilket sätt vi pedagoger med strävar efter att skapa en bra naturkänsla och engagemang bland våra barn och skolungdomar. Internationella besök Ett samarbete har inletts med den nya internationella samordnaren Madeleine Hansen på Barn- och Utbildning. Ann- Sofie fick under hösten besök av henne och två lärare från Tyskland som praktiskt fick pröva på en del uteövningar och bekanta sig med Naturskolans verksamhet. Två lärarstuderande från Italien och Tyskland auskulterande en klass under ett småkrypstema på Naturskolan. I mars 2014 höll Marlene och Ann-Sofie ett föredrag om Naturskolans verksamhet för 10-talet rektorer från Birmingham, UK. Fortsatt samarbete med Newman University, Birmingham i UK Barn- och utbildningsförvaltningens internationella samordnare Madeleine Hansen, Marlene och Ann-Sofie träffades före jullovet för att planera kursupplägget för två heldagar i slutet av januari Fem brittiska lärarstuderande och deras tre lärare från Newman University, Birmingham gästade Naturskolan. Man har ett särskilt program på Newman University för blivande Forest school teachers där man hämtar mycket kunskap från den svenska utomhuspedagogiken. Detta var andra kurstillfället vi hade brittiska studenter på utbildning på Naturskolan i Eskilstuna. Senast var vårvintern 2012 då fem studenter gjorde sin praktik hos oss under fem veckor. Mälardalens högskolas internationella samordnare Marie Nelson har också varit oss behjälpliga med kontakter med några svenska lärarstuderande som också deltog under besöket i januari. Newman University har beslutat att fortsätta sända lärarstuderande till Eskilstuna Naturskola. Vi planerar nya kurser i september och i januari Gymnasium och Högskola Lärare från Rekarne gymnasium har under året använt Naturskolans material och lokaler liksom 25-tal Mälardalens Högskolas lärarstuderande som fick en kursdag om Biologisk mångfald. Nicke Helldorff var kursledare. Ann-Sofie hade fyra kurstillfällen (halvdagar) på hösten för 103 st lärarstuderande vid Mälardalens högskola (MDH) i Lära in Matte Ute. Nicke har tillsammans med Rinmans gymnasiets IN lärare Senad Hamzic satt upp 15-tal av 30 nybyggda holkar i området. 15 återstår att sättas upp i hösten. Stålforsskolan har haft sin (v)årliga tradition med hela högstadiet i Skjulsta på utomhusaktiviteter under två dagar i maj. Barnskötarprogrammets två klasser har träffat Mattias och Ann-Sofie och prövat sinnesövningar i skogen under majjuni. Egna fortbildningsdagar Om Forntidsteknik: Ann-Sofie, Mattias och vår då blivande arbetskamrat Marlene möttes en varm höstdag i september på Sigtunas Naturskola med ett 20-tal andra naturskolekolleger på en fortbildningsdag om forntida tekniker. Vi lärde oss en hel del nytt som vi kan tillämpa på våra egna forntidsdagar i Eskilstuna. Resursskolornas föreläsningar: tre intressanta föreläsningar under året, två om asperger/autism, en om nät brottslighet. Pedagogiska samtal: Resursskolornas biträdande enhetschef Gabriella Rosell har hållit i intressanta pedagogiska samtal med resursskolornas lärare under våren i vilka Ann-Sofie har deltagit i två.

5 SETT 2014: Ann-Sofie besökte även SETT mässan i Knivsta under april och fick mycket matnyttigt med sig därifrån. Naturskoleföreningens årsmöte i Luleå i april Med nattåg Stockholm- Luleå tur och retur klarade vi tre kolleger de två dagar långa resvägen galant. Vi tillbringade ytterligare tre dagar i ett snöigt Luleå, prövade snöskor, lärde oss arbeta med snö labyrinter och annat vintrigt. Främst gav ju alla diskussioner inför årsmötesförhandlingen och samtal med kolleger från hela Sverige mycket inspiration. Ett av de bäst arrangerade årsmötena, tyckte flera deltagare. Regionala träffar för Naturskolorna i Mellansverige Asköviken (Västerås Naturskola), Naturens Hus (Örebro Naturskola) Naturskolan i Kvarntorp, Kumla, Naturskolan i Sixtorps kommun, Naturskolan i Karlstad och i Eskilstuna ingår i vår mellansvenska naturskoleregion. Nora Naturskola är en nykomling sedan i höstas. Ann-Sofie och Mattias träffade naturskolekolleger från dessa Naturskolor vid ett par tillfällen under året. Den första var i Sixtorp i Lekebergs kommun och den andra var på Naturens Hus i Karlstad. Träffarna har givit nya idéer och varit rika på praktiska övningar. Administration och inköp Administrativt och kommunikativt arbete har företrädelsevist skett under måndagar. Det har blivit många möten på kart- och GIS kontoret på Värjan, liksom träffar med miljökontorets Peter Jensen Urbach. Lonaprojektets deltagare har träffats vid flera tillfällen, mycket skriv tid har lagts ned på texter. Naturskolan har under året införskaffat ny litteratur, ett elektroniskt laboratorium, mikroskop, gummistövlar för elever och arbetskläder. Vi har investerat i en del nytt arbetsmaterial liksom viltkameror, bärbara datorer, ny färg kopiator och en starboard. Starboarden sitter på väggen i Kvarnstuga väl inbyggd i ett låsbart träskåp. Vi har också köpt 12 st fårskinnfällar att sitta på inomhus framför brasan i Kvarnstugan. Elcykel och leasingbil En eldriven lådcykel har inhandlats för LONA pengar. Cykeln kommer att bidra till bättre miljö och kondition när vi tar oss till de närliggande skolorna. Från och med den 1 januari 2014 kan personal på naturskolan inför exkursioner packa utrustning och material i Naturskolans röda, leasade miljöbil med skyltar: Naturskolan på väg! Praktikant på Naturskolan Under vårterminen hade naturskolan Anneli Henriksson som praktikant. Anneli är mycket hantverkskunnig och har bidragit till flera nya kunskaper, särskilt till Naturskolans forntids- och teknikteman. Tack Anneli för din insats! Övrigt: Den brända eken vid Skjulsta badet. En ståtlig, kanske närmare 400 år gammal hål-ek, dog på nyårsafton hastigt efter att någon roat sig med att tända en brasa inuti den. Eken föll efter nån timme och ligger fortfarande på gräsplanen med knäckta grenar och svartbränd rot och stam. Vi är många som sörjer över dess öde. Så tråkigt och onödigt! Framtiden för Naturskolan i Eskilstuna I verksamhetsplanen 2011 har kommunfullmäktige beslutat om att bl a utreda och analysera förutsättningarna för att erbjuda fler barn och elever kontakt med naturskolan. Ann-Sofie fick en eftermiddag i september tillfälle att presentera Naturskolans verksamhet för vår nya förvaltningschef Åsa Lundqvist i ett givande samtal om visioner och utvecklingsmöjligheter för Naturskoleverksamheten i Eskilstuna kommun. För att kunna erbjuda samtliga Eskilstunas barn och ungdomar mellan 1 och 17 år positiva möten med natur har vi som Naturskola för avsikt att på sikt utöka vår personalgrupp till tre heltider så att vi kan nå alla stadier. Med tanke på tidigare beslut som tagits i barn- och utbildningsnämnden ser vi fram mot att en dag kunna förverkliga den visionen. Skjulsta Ann-Sofie Tedenljung Forsberg Mattias Claësson Marlene Bigren Ness Gabriella Rosell

Naturskolans verksamhetsberättelse från läsåret 2014-2015

Naturskolans verksamhetsberättelse från läsåret 2014-2015 Naturskolans verksamhetsberättelse från läsåret 2014-2015 Naturskolan finns under Resursskolorna i Eskilstuna Kommuns barn- och utbildningsförvaltning Till Resursskolorna (som för övrigt kommer att byta

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Solna naturskola 2011.

Verksamhetsberättelse för Solna naturskola 2011. Verksamhetsberättelse för Solna naturskola 2011. Innehållsförteckning Sida 2 Inledning, Vision, Motto, Pedagogiska mål, Verksamhetsmål. 3 Naturskolans kurser för barn och ungdomar. 6 Naturskolans kurser

Läs mer

Dokumentation av projektet Först UTE sen IT 1997-2001 I Nynäshamns kommun

Dokumentation av projektet Först UTE sen IT 1997-2001 I Nynäshamns kommun Dokumentation av projektet Först UTE sen IT 1997-2001 I Nynäshamns kommun. 1 Innehållsförteckning Sammanfattning sid 2 Bakgrund.. sid 3 Finansiering och syfte.. sid 4 Genomförande. sid 5 Arbetet med eleverna...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Motala Läser 2013-2015 Delrapport

Motala Läser 2013-2015 Delrapport Motala bibliotek/leg Oktober 2014 Motala Läser 2013-2015 Delrapport Sammanställd av projektledare Lillemor Engholm Guy Innehållsförteckning Motala Läser 2013-2015 Delrapport... 1 Sammanställd av projektledare

Läs mer

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens Kvalitetsrapport läsår 2012/2013 I Ur och Skur Vattendroppens Sammanfattning Det har varit ett spännande år med duktiga kollegor, vi har vilket har märkts på både barn och föräldrar. Vi hade en tredagarsinskolning

Läs mer

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015 Förord Det är glädjande att ta del av det som hänt och händer hos de organisationer som vi i Svenskt Friluftsliv har förmånen att fördela medel till. Under det gångna året har en organisation lagt om sitt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen Bo Karlsson, 016-101062 1 (23) Barn- och utbildningsnämnden Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Linköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 NORDISKA MUSIKGYMNASIET Katrinebergsbacken 2-10 117 61 STOCKHOLM KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 1 Innehåll Kvalitetsredovisning vt 2011-vt 2012 1 Innehåll 2 Förutsättningar 3 1. Bakgrund 3 2. Ekonomi

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola

KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola Barn- och skolförvaltning Lund Öster KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster KVALITETSREDOVISNING 2010

Läs mer

KomTekboken. teknik med liv och lust

KomTekboken. teknik med liv och lust KomTekboken teknik med liv och lust Innehåll Förord 4 Bakgrund 6 Att förstå rörelser 8 Flickor och teknik 10 Kognition hur vi lär oss 13 Välkommen in på KomTek Örebro! 15 KomTeks grundtankar: 22 Pedagogiskt

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö. Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö. Lärande för hållbar utveckling i Malmö www.damanco.se Lärande för hållbar utveckling i Malmö FN:s generalförsamling har förklarat perioden 2005-2014 ett decennium för lärande för hållbar utveckling. Då ska världen fokusera på frågan. Malmö

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom Läsåret 2012/13 Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem Kerstin Schöblom September 2013 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser

Läs mer

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Slutrapport från MARS-projektet oktober 2004 Mediepedagogik ett förhållningssätt

Läs mer

SLUTRAPPORT DIGITAL DOKUMENTATION I FÖRSKOLAN

SLUTRAPPORT DIGITAL DOKUMENTATION I FÖRSKOLAN Slutrapport Projekt 102 Version 1.5 Diarienr: 322-1180/2004 SLUTRAPPORT DIGITAL DOKUMENTATION I FÖRSKOLAN Ort och datum Ort och datum Monica Ulvede Beställare/ Styrgruppens ordförande Cecilia Rydell Projektledare

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport

Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport Max Stålnacke, projektledare 1 Bakgrund Härnösands folkhögskola är en rörelseskola med Svenska Missionsförbundet som huvudman. Skolan har ca 220 studerande

Läs mer

Social Impact Report

Social Impact Report Sammanfattning 2011 var året då verksamheten verkligen skalades upp och spred sig snabbare än någonsin förr. Vi hjälpte fler barn och ungdomar än tidigare, ca 50.000 elever från hela Sverige fick under

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer