Naturskolans verksamhetsberättelse från läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturskolans verksamhetsberättelse från läsåret 2013-2014"

Transkript

1 Naturskolans verksamhetsberättelse från läsåret Naturskolan lyder numera under Resursskolorna i Eskilstuna Kommuns barn- och utbildningsförvaltning Vid omorganisation under våren 2012 kom Naturskolan att hamna under Resursskolornas organisation där Mats Dahl är enhetschef och Gabriella Rosell biträdande enhetschef. Det är Gabriella som har den huvudsakliga kontakten med Naturskolan. Gabriella träffar Naturskolans personal varje vecka och som ett sammansvetsat team driver vi verksamhetsfrågor för Naturskolan, som nu börjar ha hela 22 år på nacken. Naturskolans personal Under höstterminen 2013 hade Naturskolan endast en personal anställd på 100 %, Ann-Sofie Tedenljung Forsberg. Utomhuspedagogen Mattias Claësson från Sixtorps Naturskola i Lekebergs kommun har under ett års tid arbetat extra som timanställd 1-2 dagar varje vecka. Han har träffat klasser och gjort en god insats, speciellt med kart- och GIS arbetet och på IT-området. Vi berättar mer om det längre fram i texten. En heltidstjänst lystes ut innan läsåret men tillsattes inte förrän den 1 januari Marlene Bigren Ness, lärare och erfaren utomhuspedagog från Södertälje Naturskola arbetade två dagar i veckan under våren här i Eskilstuna. Från och med hösten 2014 ökar Marlene sin tid till 80 %. Det betyder att vi vid höstterminens början 2014 kommer att ha nästan två heltider på Naturskolan. Nytt bokningssystem Från och med höstlovet 2013 har Naturskolan ett nytt bokningssystem, där lärare själva kan boka en naturskoledag i Skjulsta eller vid den egna skolan. Man hittar bokningsknappen på vår hemsida eller på Naturskolan på internportalen. Vi frångick därmed tidigare rutinerna att mejla eller ringa upp samtliga skolors kontaktpersoner och erbjuda dagar. Numera ligger alla valbara bokningsbara tider synliga för en termin i taget. Varje enskild lärare som önskar boka en tid är välkommen att göra det. I bokningsformuläret skriver man i sina kontaktuppgifter och val av plats, önskemål om tema och annat som är bra att veta inför besöket. Naturskolebesök under året 27 olika grundskolor använde Naturskolan under läsåret. Det var så gott som samtliga skolor, utom fyra (vi räknar även med de privata). Under hösten mötte vi 47 klasser på naturskoledagar. Antalet bokade dagar blev något färre än vad vi brukar ha på grund av reducerad naturskolebemanning under höstterminen. När Marlene började arbeta hos oss på vårterminen kunde vi öka till 62 klasser. Tabell 1 Statistik på besöksfrekvens på Naturskolan från starten Klassbesöken vid Naturskolan med naturstudier har utgjort basen av verksamheten. Förutom lägre bemanning har vi detta läsår arbetat med LONA projektet, vilket har inneburit reducering av grupper lå Läsår Antal klasser Anm. Mellan läsåren 93/94-00/01 utökades resurserna på naturskolan till 1,5 tjänst. Läsåret 01/02 fanns det en något lägre bemanning under höstterminen för att sedan åter få 1,5 tjänst från och med januari -02. Mellan läsåren 02/03 och 06/07 hade naturskolan en 1,6 tjänst. Fr. o m ht 07/08 har vi utökat till 1,8 tjänst. Mellan 2008 t o m ht 2011 hade naturskolan en bemanning på 2,3 tjänster. Efter ht-11 minskade den till 2,0 tjänster fram till läsårets slut 12/13. Lå. 13/14 hade Naturskolan som lägst 1,2 tjänster. Under våren ökades det till ca 1.5 tjänster.

2 Miljörådsdagar om nya Grön Flagg Två inspirationsdagar för miljöråd har genomförts under läsåret, en tillsammans med 35-tal elever på Björktorpsskolan och en eftermiddag med 10-tal elevrepresentanter från olika klasser ute vid Hällberga skola. Ann-Sofie har vid tre tillfällen träffat resursskolornas personal på inspirationsdagar om Grön Flagg. Träningsskolan En minnesvärd upplevelse var när hela träningsskolans samtliga elever och personal gjorde en utflykt till Naturskolan en fin vårdag i mars. Elever och lärare uppskattade dagen eftersom många sinnen stimulerades av värme från eld, forsens vattenbrus, mjuka mossor, bäverskinn och ull, fåglar, djur och annat som barnen fick uppleva under dagen. Eskilstuna resursskolor Resursskolornas klasser har besökt Naturskolan vid sju tillfällen under året. En värdefull insats som görs av Söderskolans äldre elever och personal årligen är att de hjälper till att sätta upp Naturskolans tältkåta under oktober månad. Vid detta tillfälle passade vi på att inviga säsongen med matlagning över eld, vilket uppskattades. Internationella klasser Kommunens IN-klasser från Fröslunda, Skogstorp, Djurgårdsskolan, Slottskolan och Rekarne Gymnasium har besökt Naturskolan vid 12 tillfällen under året. Vi ser det betydelsefullt att ge våra nysvenska barn en positiv naturkontakt så tidigt som möjligt i deras nya liv i Eskilstuna kommun. Anpassade teman har varit Vattendjur, Allemansrätten, Naturen på vintern, Naturen på våren, Naturvandring -fåglar i naturen, Naturslöjd-Forntidsteknik, Svenska däggdjur. Valda teman med antal klasser under läsåret Liv i vatten 12 Allemansrätten 4 Vattenexperiment- vattnets kemi, rening 1 Mossor och lavar 3 Liv i backen - småkrypstema 7 I naturen med alla sinnen 13 Livet på hösten- nedbrytare 3 Växters liv, frukt- och fröspridning 2 Miljöinspiration, Grön Flagg, HUT 2 Däggdjurstema 5, bäverinventering 2 Teknik, mat tema 1 Matematik ute 5 Om träd och trä 7 Livet på vintern 7 Eldtema 1 Livet på våren 1 Äventyr med samarbetsövningar 1 Fågeltema 5 Forntidstema 9 Tidsvandring 4 Ute-bildning och kurser på Naturskolan under läsåret Fortbildningsdag (heldag)i augusti för 18 st dagbarnvårdare i Eskilstuna. Kursledare: A-S 1 Fortbildningstillfälle i september för 6 st KOMVUX-lärare i Matte Ute. Kursledare: A-S 4 kurstillfällen (halvdagar) på hösten för 103 lärarstuderande vid Mälardalens högskola (MDH) i Matte Ute. Kursledare: A-S 1 halvdags kurs då två tyska unga lärare fick pröva olika uteövningar. Kursledare: A-S 1 inspirationsträff för lärarpersonal på Marielundskolan då nya Grön Flagg presenterades. Kursledare: A-S 1 inspirationsträff för lärarpersonal på Gideonbergsskolan då nya Grön Flagg presenterades. Kursledare: A-S 1 Inspirationsträff för 36 elever och två lärare i Björktorpsskolans miljöråd då bl a. Grön Flagg presenterades. Kursledare: A-S. 1 inspirationsträff då 10-tal elever och 2 lärare på Hällberga skolans miljöråd möttes i skogen. Kursledare: A-S 1 halvdag aktivitetsdag på Barnstigens förskola där samtliga avdelningar med barn och personal gjorde olika uteaktiviteter tillsammans. Kursledare: A-S, Ann Swälas 2 heldagar kursverksamhet för lärare och studerande vid Newman University, Birmingham, ca 8 personer. En dag med slöjdande, teknik, laga mat och baka ute och aktiviteter vid elden, en dag med matte ute, språkinlärning ute. Kursledare: Marlene, Ann-Sofie 1 föreläsningseftermiddag för 10 tal rektorer från Birmingham, UK om Naturskoleverksamheten i Eskilstuna. Föredragare: Marlene, Ann-Sofie 1 föreläsning för Villaföreningens årsmöte i Kvarnstugan om Skjulsta Naturreservat och naturskoleverksamheten. A-S 1 heldag med 20-tal blivande svenska skogsmästare vid SLU i Skinnskatteberg. Kursledare: Mattias Claësson, Marlene Bigren Ness och Ann-Sofie Tedenljung Forsberg 1 halvdag med 5 förskolepersonal från Odlarens förskola Att lära in Hållbar Utveckling Ute. Kursledare: A-S

3 HUT Hållbar Utveckling Ute Förra läsåret introducerade Naturskolan en ny kurs i att lära in Hållbar Utveckling Ute. Vi har som målsättning att fortsätta inbjuda till lärarkurser i HUT åtminstone en gång varje termin, eftersom HUT-ämnet kanske kan vara utmanande att hitta praktiska tillämpningar till. Höstterminens HUT kurs blev inte av men däremot genomförde vi en HUT kurs den 29 april för personal på Odlarens förskola Under sommaren 2014 utkommer Naturskoleföreningens 7:e metodbok i serien Att Lära in Ute i vilken Ann-Sofie har bidragit med övningar. Den kommer att heta Lära in ute om Hållbar Utveckling. Eskilstuna Hållbara Vatten ett samarbete mellan Naturskolan, KomTek, Eskilstuna museum och Parken Zoo Det har gått ca 20 år sedan kommunen gjorde en större läromedelssatsning om Eskilstuna Vatten. Då hette den Vattenvägen och kom ut på alla skolor i form av en pärm och en rikt illustrerad inbunden bok med samma namn som handlade om hur Eskilstuna utvecklats genom årtusenden tack vare vattnet. Naturskolan har ett samarbete med kommunens andra pedagoger som, liksom vi arbetar mot skolor inom barn- och utbildningsförvaltningen. Jenny Lunnerfeldt på KomTek, Åsa Egeld på Eskilstuna museer, Marie De Colli på Parken Zoo och Naturskolan har utformat ett projekt som vi kallar Eskilstuna Hållbara Vatten. LONA projektet - en Lokal Naturvårds satsning genom Naturvårdsverket. Länsstyrelsen i Nyköping beviljade vår LONA ansökan i våras och gav oss ett finansieringslöfte för tre år fram till september Eskilstuna kommun kommer att vara del finansiär med halva beloppet. Ann-Sofie är projektansvarig för projektet Eskilstuna Hållbara Vatten. Forskarfredag utanför Stadsbiblioteket KomTek, Eskilstuna muséer och Parken Zoo passade på att inbjuda lärare och klasser till torget utanför Stadsbiblioteket denna traditionella forskar fredag den 27 september. Vi passade på att ha våra allra första mini workshops med information för allmänheten om projektet Eskilstuna Hållbara Vatten. Med på torget fanns också två forskare från Mälardalens Högskola som demonstrerade hur grönalger kan ta hand om miljögifter ur lakvatten. Muséet byggde båtar och tillsammans med KomTek fick föremål att flyta, Vid Naturskolans bord fick elever titta på vattendjur i stereoluppar och höra om livet i ån. Webbläromedel på kommunens hemsida Just nu är vi i färd med att bygga upp ett webbaserat läromedel med Eskilstunaån i centrum, i samarbete med miljökontorets vattenexperter, har vi fått hjälp att välja samma metoder som de använder vid vattenundersökningar. Naturskolan och Eskilstuna Museum bygger en informations bas med hjälp av Eskilstuna kartan. Mattias Claësson har tillsammans med Ingenjör Ida Brännäng på kommunens Kart- och GIS-enhet byggt upp en databas som vi för in uppgifter på ur elevernas inventeringsprotokoll. Han har gjort en stor insats med detta under våren! Alla resultat kommer att sättas in på Eskilstunakartan så att även allmänheten kan se det. På kommunens No -tekniska hemsida kommer även KomTek och Parken Zoo bidra med information om vatten ur ett historiskt, tekniskt, biologiskt och ur ett globalt hållbart perspektiv. Läromedlet riktar sig till lärare och elever i åldrarna F-9. Klasserna är även välkommen att boka tid på våra respektive verksamheter på olika workshops på temat Hållbara Vatten. Bäverinventering till kanot och vattendjurshåvning Naturskolan genomförde workshops med sammanlagt tre försöksklasser under våren. Det handlade om att analysera vattenkvalitén, hitta vilka vattenlevande insekter som finns i Eskilstuna ån, inventera djur- och fågellivet samt att under en viss å-sträcka med hjälp av kanot, GPS, protokoll och kamera dokumentera antalet bäverhyddor utmed Eskilstunaån. Fler workshops med bäverinventering är planerade under början av höstterminen 2014, liksom två lärarseminarier den 15 augusti. Det webbaserade utbildningsmaterialet som kommer att finnas tillgängligt för lärare och elever på våra respektive hemsidor med början från hösten Eskilstuna Kurirens artikel En stor artikel kom ut lördagen den 17 maj i Eskilstunakuriren. Klass 8:3 på Faktoriet medverkade i ett pilotprojekt inom ramarna för den lokala naturvårdssatsningen LONA.

4 Naturskolan elfiskade på SLU i Skinnskatteberg Fortsättning på tema å-vatten måndagen den 23 mars fick Marlene, Mattias och Ann-Sofie träffa forskaren Johan Törnblom vid SLU i Skinnskatteberg som bl a forskar på laxöringsbestånd i Hedströmmen. Vi fick med vadarbyxor på pröva en del fångstmetoder, bl a elfiske där man bedövar öringen så den går att undersöka närmare. Fiskarna släppte vi sen ut i ån på nytt. En för oss mycket lärorik dag. Utbyteskurs med SLUs blivande skogsmästare I gengäld höll Naturskolan i programmet i en kursdag på SLU en månad senare den 23 april, då Mattias, Marlene och Ann-Sofie mötte 20- tal skogsägare och blivande svenska skogsmästare i Skinnskatteberg. Vi fick tillfälle att presentera skolors och förskolors behov av att ha skolskogar samt naturskolornas roll. Deltagarna fick testa några utomhus pedagogiska övningar, reflektera över dem, vi diskuterade biologiska skogsvärden ur ett hållbarhetsperspektiv och på vilket sätt vi pedagoger med strävar efter att skapa en bra naturkänsla och engagemang bland våra barn och skolungdomar. Internationella besök Ett samarbete har inletts med den nya internationella samordnaren Madeleine Hansen på Barn- och Utbildning. Ann- Sofie fick under hösten besök av henne och två lärare från Tyskland som praktiskt fick pröva på en del uteövningar och bekanta sig med Naturskolans verksamhet. Två lärarstuderande från Italien och Tyskland auskulterande en klass under ett småkrypstema på Naturskolan. I mars 2014 höll Marlene och Ann-Sofie ett föredrag om Naturskolans verksamhet för 10-talet rektorer från Birmingham, UK. Fortsatt samarbete med Newman University, Birmingham i UK Barn- och utbildningsförvaltningens internationella samordnare Madeleine Hansen, Marlene och Ann-Sofie träffades före jullovet för att planera kursupplägget för två heldagar i slutet av januari Fem brittiska lärarstuderande och deras tre lärare från Newman University, Birmingham gästade Naturskolan. Man har ett särskilt program på Newman University för blivande Forest school teachers där man hämtar mycket kunskap från den svenska utomhuspedagogiken. Detta var andra kurstillfället vi hade brittiska studenter på utbildning på Naturskolan i Eskilstuna. Senast var vårvintern 2012 då fem studenter gjorde sin praktik hos oss under fem veckor. Mälardalens högskolas internationella samordnare Marie Nelson har också varit oss behjälpliga med kontakter med några svenska lärarstuderande som också deltog under besöket i januari. Newman University har beslutat att fortsätta sända lärarstuderande till Eskilstuna Naturskola. Vi planerar nya kurser i september och i januari Gymnasium och Högskola Lärare från Rekarne gymnasium har under året använt Naturskolans material och lokaler liksom 25-tal Mälardalens Högskolas lärarstuderande som fick en kursdag om Biologisk mångfald. Nicke Helldorff var kursledare. Ann-Sofie hade fyra kurstillfällen (halvdagar) på hösten för 103 st lärarstuderande vid Mälardalens högskola (MDH) i Lära in Matte Ute. Nicke har tillsammans med Rinmans gymnasiets IN lärare Senad Hamzic satt upp 15-tal av 30 nybyggda holkar i området. 15 återstår att sättas upp i hösten. Stålforsskolan har haft sin (v)årliga tradition med hela högstadiet i Skjulsta på utomhusaktiviteter under två dagar i maj. Barnskötarprogrammets två klasser har träffat Mattias och Ann-Sofie och prövat sinnesövningar i skogen under majjuni. Egna fortbildningsdagar Om Forntidsteknik: Ann-Sofie, Mattias och vår då blivande arbetskamrat Marlene möttes en varm höstdag i september på Sigtunas Naturskola med ett 20-tal andra naturskolekolleger på en fortbildningsdag om forntida tekniker. Vi lärde oss en hel del nytt som vi kan tillämpa på våra egna forntidsdagar i Eskilstuna. Resursskolornas föreläsningar: tre intressanta föreläsningar under året, två om asperger/autism, en om nät brottslighet. Pedagogiska samtal: Resursskolornas biträdande enhetschef Gabriella Rosell har hållit i intressanta pedagogiska samtal med resursskolornas lärare under våren i vilka Ann-Sofie har deltagit i två.

5 SETT 2014: Ann-Sofie besökte även SETT mässan i Knivsta under april och fick mycket matnyttigt med sig därifrån. Naturskoleföreningens årsmöte i Luleå i april Med nattåg Stockholm- Luleå tur och retur klarade vi tre kolleger de två dagar långa resvägen galant. Vi tillbringade ytterligare tre dagar i ett snöigt Luleå, prövade snöskor, lärde oss arbeta med snö labyrinter och annat vintrigt. Främst gav ju alla diskussioner inför årsmötesförhandlingen och samtal med kolleger från hela Sverige mycket inspiration. Ett av de bäst arrangerade årsmötena, tyckte flera deltagare. Regionala träffar för Naturskolorna i Mellansverige Asköviken (Västerås Naturskola), Naturens Hus (Örebro Naturskola) Naturskolan i Kvarntorp, Kumla, Naturskolan i Sixtorps kommun, Naturskolan i Karlstad och i Eskilstuna ingår i vår mellansvenska naturskoleregion. Nora Naturskola är en nykomling sedan i höstas. Ann-Sofie och Mattias träffade naturskolekolleger från dessa Naturskolor vid ett par tillfällen under året. Den första var i Sixtorp i Lekebergs kommun och den andra var på Naturens Hus i Karlstad. Träffarna har givit nya idéer och varit rika på praktiska övningar. Administration och inköp Administrativt och kommunikativt arbete har företrädelsevist skett under måndagar. Det har blivit många möten på kart- och GIS kontoret på Värjan, liksom träffar med miljökontorets Peter Jensen Urbach. Lonaprojektets deltagare har träffats vid flera tillfällen, mycket skriv tid har lagts ned på texter. Naturskolan har under året införskaffat ny litteratur, ett elektroniskt laboratorium, mikroskop, gummistövlar för elever och arbetskläder. Vi har investerat i en del nytt arbetsmaterial liksom viltkameror, bärbara datorer, ny färg kopiator och en starboard. Starboarden sitter på väggen i Kvarnstuga väl inbyggd i ett låsbart träskåp. Vi har också köpt 12 st fårskinnfällar att sitta på inomhus framför brasan i Kvarnstugan. Elcykel och leasingbil En eldriven lådcykel har inhandlats för LONA pengar. Cykeln kommer att bidra till bättre miljö och kondition när vi tar oss till de närliggande skolorna. Från och med den 1 januari 2014 kan personal på naturskolan inför exkursioner packa utrustning och material i Naturskolans röda, leasade miljöbil med skyltar: Naturskolan på väg! Praktikant på Naturskolan Under vårterminen hade naturskolan Anneli Henriksson som praktikant. Anneli är mycket hantverkskunnig och har bidragit till flera nya kunskaper, särskilt till Naturskolans forntids- och teknikteman. Tack Anneli för din insats! Övrigt: Den brända eken vid Skjulsta badet. En ståtlig, kanske närmare 400 år gammal hål-ek, dog på nyårsafton hastigt efter att någon roat sig med att tända en brasa inuti den. Eken föll efter nån timme och ligger fortfarande på gräsplanen med knäckta grenar och svartbränd rot och stam. Vi är många som sörjer över dess öde. Så tråkigt och onödigt! Framtiden för Naturskolan i Eskilstuna I verksamhetsplanen 2011 har kommunfullmäktige beslutat om att bl a utreda och analysera förutsättningarna för att erbjuda fler barn och elever kontakt med naturskolan. Ann-Sofie fick en eftermiddag i september tillfälle att presentera Naturskolans verksamhet för vår nya förvaltningschef Åsa Lundqvist i ett givande samtal om visioner och utvecklingsmöjligheter för Naturskoleverksamheten i Eskilstuna kommun. För att kunna erbjuda samtliga Eskilstunas barn och ungdomar mellan 1 och 17 år positiva möten med natur har vi som Naturskola för avsikt att på sikt utöka vår personalgrupp till tre heltider så att vi kan nå alla stadier. Med tanke på tidigare beslut som tagits i barn- och utbildningsnämnden ser vi fram mot att en dag kunna förverkliga den visionen. Skjulsta Ann-Sofie Tedenljung Forsberg Mattias Claësson Marlene Bigren Ness Gabriella Rosell

Naturskolans verksamhetsberättelse från läsåret 2014-2015

Naturskolans verksamhetsberättelse från läsåret 2014-2015 Naturskolans verksamhetsberättelse från läsåret 2014-2015 Naturskolan finns under Resursskolorna i Eskilstuna Kommuns barn- och utbildningsförvaltning Till Resursskolorna (som för övrigt kommer att byta

Läs mer

Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen.

Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen. VÅRBREV 1 Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen. Genom systematiska undersökningar och naturvetenskapliga arbetsmetoder

Läs mer

Aktiva Ute Malmö Naturskola

Aktiva Ute Malmö Naturskola Aktiva Ute Malmö Naturskola I projektet Aktiva Ute utbildades unga Malmöbor till att bli naturinspiratörer. Syftet med utbildningen var att göra deltagarna nyfikna på naturen, ge positiva upplevelser av

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Projektbeskrivning (hela projekttiden)

Projektbeskrivning (hela projekttiden) Projektbeskrivning (hela projekttiden) Projektnamn: Friluftsfritids Projekttid: Januari 2014- juni 2016 Syfte Projektet Friluftsfritids har till syfte att: öka samarbetet mellan skola, naturskola och ideella

Läs mer

Skola för hållbar utveckling

Skola för hållbar utveckling Förnyad ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Förskolan Tanden www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se

Läs mer

Verksamheten ska verka för ökad måluppfyllelse genom estetiska lärprocesser, ett upplevelsebaserat lärande samt implementera för hållbar utveckling

Verksamheten ska verka för ökad måluppfyllelse genom estetiska lärprocesser, ett upplevelsebaserat lärande samt implementera för hållbar utveckling Hylte Naturskola att lära in ute Verksamheten ska verka för ökad måluppfyllelse genom estetiska lärprocesser, ett upplevelsebaserat lärande samt implementera för hållbar utveckling Ett LONA projekt Emma

Läs mer

I SKOLAN NYHETSBREV. Tema: förskolor. Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen

I SKOLAN NYHETSBREV. Tema: förskolor. Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen I SKOLAN NYHETSBREV Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen Tema: förskolor Nummer 2 November 2014 Barn- och utbildningsförvaltningen Köpmangatan 14 861 82 Timrå Växel: 060-16 31 00 Från

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Årgång 13. Kalendern är ett samarbete mellan. Dovhjortar. foto: Martin Lindvall

Årgång 13. Kalendern är ett samarbete mellan. Dovhjortar. foto: Martin Lindvall 2015 Årgång 13 Kalendern är ett samarbete mellan foto: Martin Lindvall Dovhjortar Risken att bli påkörd och dödad av en bil är tre gånger så stor i mörker som i dagsljus. Redan i skymningen ökar risken.

Läs mer

Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder

Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder Rapportering till SKANDIA- idéer för livet gällande projekt Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder Projektets namn: Positiva Vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Grön Flagg 2006-2007

Grön Flagg 2006-2007 Grön Flagg 2006-2007 Utvärdering av Förskolan Spargrisens arbetat med Grön Flagg. Inledning Under läsåret 06-07 hade vi valt att fortsätt Grön Flagg- och miljö arbetet med tema Skogen. Skogen/skogarna

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Ett år med satsningar på matematik

Ett år med satsningar på matematik Ett år med satsningar på matematik Matematiksatsningar i förskolan och grundskolan läsåret 05/06 Under detta läsår prövas en rad olika insatser för att utveckla matematikundervisningen och därmed förbättra

Läs mer

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Handläggare Anette Johansson Stensbergs förskola 070 5585332 Datum 13 2014-01-15 Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Teknikcentrum, förskolan som inspirerar

Läs mer

Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Foto: Annika Manni Utomhuspedagogik och naturvetenskap I våra utomhuspedagogiska

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2011/12

Lokal arbetsplan läsåret 2011/12 Barn- och utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan läsåret 2011/12 Sommarlust förskola Förskolechef: Lisbeth Nilsson Telefonnummer: 135849/ 0733-135849 E-postadress: lisbeth.nilsson@kristianstad.se 1

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT!

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT! HÖSTEN 2014 1:1.618 x 9,82 i Trollhättan VÄLKOMNA HIT! Innovatums Science Center är en plats för den som vill inspirera sig själv och sin grupp. Roliga interaktiva utställningar, kreativa workshops, intressanta

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

Grön flagg för Vallaskolan

Grön flagg för Vallaskolan Vallaskolan Grön flagg för Vallaskolan Tema: Konsumtion Rapporten godkänd: 2010-06-14 14:59:51 Mål 1: Vi ska få insikt om hur olika sätt att leva påverkar jordens vattenresurser. Aktiviteter som har genomförts

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014

Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014 SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum 2014-06-03 Handläggare Carin Antonson Utvecklingssekreterare carin.antonson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Gröna skolgårdar 2014 GRF-2014-6072

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Krubbans föräldrakooperativ Mariann Kjellman 1. Kommentera föregående års prioriterade förbättringsåtgärder A: Utveckla den pedagogiska dokumentationen

Läs mer

Gnesta Waldorfförskola

Gnesta Waldorfförskola Gnesta Waldorfförskola Gnesta Waldorfförskola Systematiskt kvalitetsarbete 2014-2015 Om detta dokument Detta är en presentation av det systematiska kvalitetsarbetet vid Gnesta waldorfförskola. Dokumentet

Läs mer

Årsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse med Balans- och Resultatrapport

Årsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse med Balans- och Resultatrapport 2013-01-22 Sida 1 (6) Årsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med Balans- och Resultatrapport Föreningens syfte och ändamål Naturskyddsföreningen vill med aktivt arbete medverka till att vi som bor i

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-05-30 11:12:15: Ni har tagit er an tema Livsstil och hälsa från många olika håll och

Läs mer

Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag

Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag i den värld vi lever med miljöförstöring, stress, konflikter

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Grön Flagg Tema Närmiljö 2011-2012

Grön Flagg Tema Närmiljö 2011-2012 Grön Flagg Tema Närmiljö 2011-2012 Våra 5 mål Vi ska lära oss vad som gäller Allemansrätt Vi ska kunna hitta med hjälp av kartor och GPS Vi ska lära oss om vad man kan göra i naturen Vi ska lära oss vad

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Kommentar från Håll Sverige Rent 2013-02-06 11:43: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 Varje elev till nästa nivå 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi

Läs mer

Kvalitetsrapport Abborrens förskola

Kvalitetsrapport Abborrens förskola Kvalitetsrapport Abborrens förskola Verksamhetsåret 2014-2015 Annika Matsson Innehållsförteckning Inledning 2 Verksamhetsidé 3 Läroplan för förskola 3 Utvärderingsmetoder..3 Måluppfyllelse, resultat, analys

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag?

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag? Veckobrev v 21 Vilket väder! Idag trodde vi nästan att det var sommar, med sol och värme på förmiddagen. Vi firade Förskolans dag med ballonger och kanelbulle. Vi åt lunch ute också, eftersom det var hamburgare!

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare.

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare. ESKILSTUNA KOMMUN Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1 Plats och tid Hammargärdet kl. 17.00-19.00 Närvarande Helena Hall Blixt förälder Helena Ekman förälder Daniel Bohlin förälder Pernilla Olebring

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 3 PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014)

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) Barn av idag föds in i ett mediesamhälle där IKT är en självklar del i vardagen. Förskolan ska hantera IKT som vilket annat uttrycksmedel

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014 Äggets 1 utvärdering Ht 2013 Vt 2014 2 Fokus under året! SKA! Under höstterminen har vi fokuserat mycket på ska-arbetet och försökt hitta fungerande system för det fortlöpande arbetet. Vi använder oss

Läs mer

Verksamhetsplan. Eklanda 2 förskolor. Arbetsåret 2013/14. Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet

Verksamhetsplan. Eklanda 2 förskolor. Arbetsåret 2013/14. Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet Skolförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14 Eklanda 2 förskolor Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet "Mölndal är den hållbara staden där alla får

Läs mer

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:-

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:- SKOGENS MÄSTARE Vilka blir årets Skogens mästare?! Vi vill veta vem som kan mest om skog, både teoretiskt och praktiskt! Är din klass redo att anta utmaningen? Skogens mästare är en tävling som riktar

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

Äventyrspedagogik. Verksamhetsplanen för Rödsleskolan. Sammanställt av: Per Eriksson, Lotta Hellström, Eva Magnusson och Jessica Sandqvist

Äventyrspedagogik. Verksamhetsplanen för Rödsleskolan. Sammanställt av: Per Eriksson, Lotta Hellström, Eva Magnusson och Jessica Sandqvist Äventyrspedagogik Verksamhetsplanen för Rödsleskolan Sammanställt av: Per Eriksson, Lotta Hellström, Eva Magnusson och Jessica Sandqvist Innehåll Kort presentation sid 3 Vad är äventyrspedagogik? sid 4

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Träning i Medvetet Ledarskap i naturen

Träning i Medvetet Ledarskap i naturen Träning i Medvetet Ledarskap i naturen för stärkt fokus och innovationsförmåga I en allt mer komplex och föränderlig värld är förmågan till ökad medvetenhet, stabilt fokus och innovation framgångsfaktorer.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Innehåll: Profil och Vision Koppling till styrdokument Koppling till värdegrunden Äventyrpedagogiken integrerad i verksamheten Verksamhetsplanen är gjord av: Marlene Curan Lena

Läs mer

Lär med Skogen i Skolan

Lär med Skogen i Skolan Lär med Skogen i Skolan Skogen i Skolan har många grenar Naturkunskap och naturvetenskap Vår svenska skog är mycket mer än bara natur. Skogen är en naturresurs som ger oss mat, arbete, papper, virke, energi

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

Natur för alla! UTOMHUSPEDAGOGIK FÖR SFI OCH IVIK ETT ARBETSSÄTT 2008-2009

Natur för alla! UTOMHUSPEDAGOGIK FÖR SFI OCH IVIK ETT ARBETSSÄTT 2008-2009 Natur för alla! UTOMHUSPEDAGOGIK FÖR SFI OCH IVIK ETT ARBETSSÄTT 2008-2009 Projektansvariga: Malmö Naturskola/Pedagogiska centralen, Utbildningsförvaltningen, Malmö stad Kontaktperson: Josefine Gustafsson

Läs mer

Skolan önskar Julinfo sid 1 (5)...så blev det december och snart är det juluppehåll. Så inledde jag för ett år sedan 2010 års sista informationsbrev. Då skrev jag bland annat om att vi till våren skulle

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Naturskolan i Nora För alla åldrar, för alla som tycker om att vara ute i naturen.

Naturskolan i Nora För alla åldrar, för alla som tycker om att vara ute i naturen. Naturskolan i Nora För alla åldrar, för alla som tycker om att vara ute i naturen. Vi har startat en naturskola i Nora med sin bas på sommarhalvåret på Alntorps ö i Norasjön. Detta som en del att öka öns

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011-12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011-12 Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåret 2011-12 Valåsskolan Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet Begränsning Vårt val av problem/område

Läs mer

Barnens naturpark Folkparken i Lund

Barnens naturpark Folkparken i Lund Barnens naturpark Folkparken i Lund Projektet syftar till att presentera en handlingsplan för att utveckla Folkparken i Lund till en Barnens naturpark. Det innebär att föreslå metodik och motiveringar

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Verksamhetsberättelse 2014 Finskt förvaltningsområde Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012 i finskt förvaltningsområde. Bakgrunden är minoritetslagstiftningen

Läs mer

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen 1 (7) Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen i matematik Matematiksatsningen 2011 Ha riktlinjerna och blankettstödet tillhands då denna ansökningsbilaga fylls i. Bakgrundsinformation

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Lärarfortbildningar våren 2012

Lärarfortbildningar våren 2012 Lärarfortbildningar våren 2012 Naturvetenskap och teknik på riktigt Välkommen till en inspirerande vår med Vetenskapens Hus! Vi erbjuder dig fortbildning i biologi, kemi, fysik, matematik, teknik samt

Läs mer

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen 1 (6) Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen i matematik Matematiksatsningen 2010 Uppgifter om skolhuvudmannen Kommunens namn (om huvudmannen är en kommun) Den fristående huvudmannens

Läs mer

Årlig rapport 3, SKL Matematik PISA 2015

Årlig rapport 3, SKL Matematik PISA 2015 Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande Sara Penje Sidan 1 av 5 Diariekod: 611 Barn- och ungdomsnämnden Årlig rapport 3, SKL Matematik PISA 2015 Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret

Läs mer

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grön Flagg representanterna tillsammans med Barnrådet spelar en viktig roll i att driva Grön Flagg-arbetet framåt. Grön Flagg representanter (pedagogerna)

Läs mer

Ansökan till Pedagogpriset. Bakgrund

Ansökan till Pedagogpriset. Bakgrund Ansökan till Pedagogpriset Bakgrund Hösten 2013 skulle det komma en större grupp ettor till oss på Slottsskolan. Detta gjorde att ledningen beslutade att vi skulle övergå till ett tre-parallellt system

Läs mer

Året som gått och framtiden

Året som gått och framtiden Året som gått och framtiden Sundsvall en stolt friluftskommun Vi är stolta över att vara Sveriges friluftskommun 2010 och stolta över att leva i Sundsvall. I Sundsvall bor vi vid kusten och vid våra älvdalar.

Läs mer

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra!

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra! Att anlägga vägtrummor En samlande kra! Råd vid anläggning av vägtrummor En vägtrumma ska transportera undan vatten men vägtrumman blir ofta ett hinder för de djur som lever i och runt vattnet. Hinder

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Rönnängs förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Pia Johnsson 2015-06-10 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap GR Dec 2013

Pedagogiskt ledarskap GR Dec 2013 Pedagogiskt ledarskap GR Dec 2013 En långrandig och ap-tråkig presentation i Power Point som alltid: Where s the power and what s the point? Ulf Jacobsson UF Partille Kommun dec 2013 Utgångspunkt för organisationen:

Läs mer

Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.12) Senast reviderad av kommunfullmäktige,

Läs mer

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM KALENDARIUM Datum för läsårets föräldraråd Dagar då skolan stänger 15:45 4/6 Tack för att ni respekterar tiden Vårterminens sista dag 12/6 Lov, studiedagar och planeringsdagar Planeringsdag 7/6 (hela skolan

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer