Naturskolans verksamhetsberättelse från läsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturskolans verksamhetsberättelse från läsåret 2013-2014"

Transkript

1 Naturskolans verksamhetsberättelse från läsåret Naturskolan lyder numera under Resursskolorna i Eskilstuna Kommuns barn- och utbildningsförvaltning Vid omorganisation under våren 2012 kom Naturskolan att hamna under Resursskolornas organisation där Mats Dahl är enhetschef och Gabriella Rosell biträdande enhetschef. Det är Gabriella som har den huvudsakliga kontakten med Naturskolan. Gabriella träffar Naturskolans personal varje vecka och som ett sammansvetsat team driver vi verksamhetsfrågor för Naturskolan, som nu börjar ha hela 22 år på nacken. Naturskolans personal Under höstterminen 2013 hade Naturskolan endast en personal anställd på 100 %, Ann-Sofie Tedenljung Forsberg. Utomhuspedagogen Mattias Claësson från Sixtorps Naturskola i Lekebergs kommun har under ett års tid arbetat extra som timanställd 1-2 dagar varje vecka. Han har träffat klasser och gjort en god insats, speciellt med kart- och GIS arbetet och på IT-området. Vi berättar mer om det längre fram i texten. En heltidstjänst lystes ut innan läsåret men tillsattes inte förrän den 1 januari Marlene Bigren Ness, lärare och erfaren utomhuspedagog från Södertälje Naturskola arbetade två dagar i veckan under våren här i Eskilstuna. Från och med hösten 2014 ökar Marlene sin tid till 80 %. Det betyder att vi vid höstterminens början 2014 kommer att ha nästan två heltider på Naturskolan. Nytt bokningssystem Från och med höstlovet 2013 har Naturskolan ett nytt bokningssystem, där lärare själva kan boka en naturskoledag i Skjulsta eller vid den egna skolan. Man hittar bokningsknappen på vår hemsida eller på Naturskolan på internportalen. Vi frångick därmed tidigare rutinerna att mejla eller ringa upp samtliga skolors kontaktpersoner och erbjuda dagar. Numera ligger alla valbara bokningsbara tider synliga för en termin i taget. Varje enskild lärare som önskar boka en tid är välkommen att göra det. I bokningsformuläret skriver man i sina kontaktuppgifter och val av plats, önskemål om tema och annat som är bra att veta inför besöket. Naturskolebesök under året 27 olika grundskolor använde Naturskolan under läsåret. Det var så gott som samtliga skolor, utom fyra (vi räknar även med de privata). Under hösten mötte vi 47 klasser på naturskoledagar. Antalet bokade dagar blev något färre än vad vi brukar ha på grund av reducerad naturskolebemanning under höstterminen. När Marlene började arbeta hos oss på vårterminen kunde vi öka till 62 klasser. Tabell 1 Statistik på besöksfrekvens på Naturskolan från starten Klassbesöken vid Naturskolan med naturstudier har utgjort basen av verksamheten. Förutom lägre bemanning har vi detta läsår arbetat med LONA projektet, vilket har inneburit reducering av grupper lå Läsår Antal klasser Anm. Mellan läsåren 93/94-00/01 utökades resurserna på naturskolan till 1,5 tjänst. Läsåret 01/02 fanns det en något lägre bemanning under höstterminen för att sedan åter få 1,5 tjänst från och med januari -02. Mellan läsåren 02/03 och 06/07 hade naturskolan en 1,6 tjänst. Fr. o m ht 07/08 har vi utökat till 1,8 tjänst. Mellan 2008 t o m ht 2011 hade naturskolan en bemanning på 2,3 tjänster. Efter ht-11 minskade den till 2,0 tjänster fram till läsårets slut 12/13. Lå. 13/14 hade Naturskolan som lägst 1,2 tjänster. Under våren ökades det till ca 1.5 tjänster.

2 Miljörådsdagar om nya Grön Flagg Två inspirationsdagar för miljöråd har genomförts under läsåret, en tillsammans med 35-tal elever på Björktorpsskolan och en eftermiddag med 10-tal elevrepresentanter från olika klasser ute vid Hällberga skola. Ann-Sofie har vid tre tillfällen träffat resursskolornas personal på inspirationsdagar om Grön Flagg. Träningsskolan En minnesvärd upplevelse var när hela träningsskolans samtliga elever och personal gjorde en utflykt till Naturskolan en fin vårdag i mars. Elever och lärare uppskattade dagen eftersom många sinnen stimulerades av värme från eld, forsens vattenbrus, mjuka mossor, bäverskinn och ull, fåglar, djur och annat som barnen fick uppleva under dagen. Eskilstuna resursskolor Resursskolornas klasser har besökt Naturskolan vid sju tillfällen under året. En värdefull insats som görs av Söderskolans äldre elever och personal årligen är att de hjälper till att sätta upp Naturskolans tältkåta under oktober månad. Vid detta tillfälle passade vi på att inviga säsongen med matlagning över eld, vilket uppskattades. Internationella klasser Kommunens IN-klasser från Fröslunda, Skogstorp, Djurgårdsskolan, Slottskolan och Rekarne Gymnasium har besökt Naturskolan vid 12 tillfällen under året. Vi ser det betydelsefullt att ge våra nysvenska barn en positiv naturkontakt så tidigt som möjligt i deras nya liv i Eskilstuna kommun. Anpassade teman har varit Vattendjur, Allemansrätten, Naturen på vintern, Naturen på våren, Naturvandring -fåglar i naturen, Naturslöjd-Forntidsteknik, Svenska däggdjur. Valda teman med antal klasser under läsåret Liv i vatten 12 Allemansrätten 4 Vattenexperiment- vattnets kemi, rening 1 Mossor och lavar 3 Liv i backen - småkrypstema 7 I naturen med alla sinnen 13 Livet på hösten- nedbrytare 3 Växters liv, frukt- och fröspridning 2 Miljöinspiration, Grön Flagg, HUT 2 Däggdjurstema 5, bäverinventering 2 Teknik, mat tema 1 Matematik ute 5 Om träd och trä 7 Livet på vintern 7 Eldtema 1 Livet på våren 1 Äventyr med samarbetsövningar 1 Fågeltema 5 Forntidstema 9 Tidsvandring 4 Ute-bildning och kurser på Naturskolan under läsåret Fortbildningsdag (heldag)i augusti för 18 st dagbarnvårdare i Eskilstuna. Kursledare: A-S 1 Fortbildningstillfälle i september för 6 st KOMVUX-lärare i Matte Ute. Kursledare: A-S 4 kurstillfällen (halvdagar) på hösten för 103 lärarstuderande vid Mälardalens högskola (MDH) i Matte Ute. Kursledare: A-S 1 halvdags kurs då två tyska unga lärare fick pröva olika uteövningar. Kursledare: A-S 1 inspirationsträff för lärarpersonal på Marielundskolan då nya Grön Flagg presenterades. Kursledare: A-S 1 inspirationsträff för lärarpersonal på Gideonbergsskolan då nya Grön Flagg presenterades. Kursledare: A-S 1 Inspirationsträff för 36 elever och två lärare i Björktorpsskolans miljöråd då bl a. Grön Flagg presenterades. Kursledare: A-S. 1 inspirationsträff då 10-tal elever och 2 lärare på Hällberga skolans miljöråd möttes i skogen. Kursledare: A-S 1 halvdag aktivitetsdag på Barnstigens förskola där samtliga avdelningar med barn och personal gjorde olika uteaktiviteter tillsammans. Kursledare: A-S, Ann Swälas 2 heldagar kursverksamhet för lärare och studerande vid Newman University, Birmingham, ca 8 personer. En dag med slöjdande, teknik, laga mat och baka ute och aktiviteter vid elden, en dag med matte ute, språkinlärning ute. Kursledare: Marlene, Ann-Sofie 1 föreläsningseftermiddag för 10 tal rektorer från Birmingham, UK om Naturskoleverksamheten i Eskilstuna. Föredragare: Marlene, Ann-Sofie 1 föreläsning för Villaföreningens årsmöte i Kvarnstugan om Skjulsta Naturreservat och naturskoleverksamheten. A-S 1 heldag med 20-tal blivande svenska skogsmästare vid SLU i Skinnskatteberg. Kursledare: Mattias Claësson, Marlene Bigren Ness och Ann-Sofie Tedenljung Forsberg 1 halvdag med 5 förskolepersonal från Odlarens förskola Att lära in Hållbar Utveckling Ute. Kursledare: A-S

3 HUT Hållbar Utveckling Ute Förra läsåret introducerade Naturskolan en ny kurs i att lära in Hållbar Utveckling Ute. Vi har som målsättning att fortsätta inbjuda till lärarkurser i HUT åtminstone en gång varje termin, eftersom HUT-ämnet kanske kan vara utmanande att hitta praktiska tillämpningar till. Höstterminens HUT kurs blev inte av men däremot genomförde vi en HUT kurs den 29 april för personal på Odlarens förskola Under sommaren 2014 utkommer Naturskoleföreningens 7:e metodbok i serien Att Lära in Ute i vilken Ann-Sofie har bidragit med övningar. Den kommer att heta Lära in ute om Hållbar Utveckling. Eskilstuna Hållbara Vatten ett samarbete mellan Naturskolan, KomTek, Eskilstuna museum och Parken Zoo Det har gått ca 20 år sedan kommunen gjorde en större läromedelssatsning om Eskilstuna Vatten. Då hette den Vattenvägen och kom ut på alla skolor i form av en pärm och en rikt illustrerad inbunden bok med samma namn som handlade om hur Eskilstuna utvecklats genom årtusenden tack vare vattnet. Naturskolan har ett samarbete med kommunens andra pedagoger som, liksom vi arbetar mot skolor inom barn- och utbildningsförvaltningen. Jenny Lunnerfeldt på KomTek, Åsa Egeld på Eskilstuna museer, Marie De Colli på Parken Zoo och Naturskolan har utformat ett projekt som vi kallar Eskilstuna Hållbara Vatten. LONA projektet - en Lokal Naturvårds satsning genom Naturvårdsverket. Länsstyrelsen i Nyköping beviljade vår LONA ansökan i våras och gav oss ett finansieringslöfte för tre år fram till september Eskilstuna kommun kommer att vara del finansiär med halva beloppet. Ann-Sofie är projektansvarig för projektet Eskilstuna Hållbara Vatten. Forskarfredag utanför Stadsbiblioteket KomTek, Eskilstuna muséer och Parken Zoo passade på att inbjuda lärare och klasser till torget utanför Stadsbiblioteket denna traditionella forskar fredag den 27 september. Vi passade på att ha våra allra första mini workshops med information för allmänheten om projektet Eskilstuna Hållbara Vatten. Med på torget fanns också två forskare från Mälardalens Högskola som demonstrerade hur grönalger kan ta hand om miljögifter ur lakvatten. Muséet byggde båtar och tillsammans med KomTek fick föremål att flyta, Vid Naturskolans bord fick elever titta på vattendjur i stereoluppar och höra om livet i ån. Webbläromedel på kommunens hemsida Just nu är vi i färd med att bygga upp ett webbaserat läromedel med Eskilstunaån i centrum, i samarbete med miljökontorets vattenexperter, har vi fått hjälp att välja samma metoder som de använder vid vattenundersökningar. Naturskolan och Eskilstuna Museum bygger en informations bas med hjälp av Eskilstuna kartan. Mattias Claësson har tillsammans med Ingenjör Ida Brännäng på kommunens Kart- och GIS-enhet byggt upp en databas som vi för in uppgifter på ur elevernas inventeringsprotokoll. Han har gjort en stor insats med detta under våren! Alla resultat kommer att sättas in på Eskilstunakartan så att även allmänheten kan se det. På kommunens No -tekniska hemsida kommer även KomTek och Parken Zoo bidra med information om vatten ur ett historiskt, tekniskt, biologiskt och ur ett globalt hållbart perspektiv. Läromedlet riktar sig till lärare och elever i åldrarna F-9. Klasserna är även välkommen att boka tid på våra respektive verksamheter på olika workshops på temat Hållbara Vatten. Bäverinventering till kanot och vattendjurshåvning Naturskolan genomförde workshops med sammanlagt tre försöksklasser under våren. Det handlade om att analysera vattenkvalitén, hitta vilka vattenlevande insekter som finns i Eskilstuna ån, inventera djur- och fågellivet samt att under en viss å-sträcka med hjälp av kanot, GPS, protokoll och kamera dokumentera antalet bäverhyddor utmed Eskilstunaån. Fler workshops med bäverinventering är planerade under början av höstterminen 2014, liksom två lärarseminarier den 15 augusti. Det webbaserade utbildningsmaterialet som kommer att finnas tillgängligt för lärare och elever på våra respektive hemsidor med början från hösten Eskilstuna Kurirens artikel En stor artikel kom ut lördagen den 17 maj i Eskilstunakuriren. Klass 8:3 på Faktoriet medverkade i ett pilotprojekt inom ramarna för den lokala naturvårdssatsningen LONA.

4 Naturskolan elfiskade på SLU i Skinnskatteberg Fortsättning på tema å-vatten måndagen den 23 mars fick Marlene, Mattias och Ann-Sofie träffa forskaren Johan Törnblom vid SLU i Skinnskatteberg som bl a forskar på laxöringsbestånd i Hedströmmen. Vi fick med vadarbyxor på pröva en del fångstmetoder, bl a elfiske där man bedövar öringen så den går att undersöka närmare. Fiskarna släppte vi sen ut i ån på nytt. En för oss mycket lärorik dag. Utbyteskurs med SLUs blivande skogsmästare I gengäld höll Naturskolan i programmet i en kursdag på SLU en månad senare den 23 april, då Mattias, Marlene och Ann-Sofie mötte 20- tal skogsägare och blivande svenska skogsmästare i Skinnskatteberg. Vi fick tillfälle att presentera skolors och förskolors behov av att ha skolskogar samt naturskolornas roll. Deltagarna fick testa några utomhus pedagogiska övningar, reflektera över dem, vi diskuterade biologiska skogsvärden ur ett hållbarhetsperspektiv och på vilket sätt vi pedagoger med strävar efter att skapa en bra naturkänsla och engagemang bland våra barn och skolungdomar. Internationella besök Ett samarbete har inletts med den nya internationella samordnaren Madeleine Hansen på Barn- och Utbildning. Ann- Sofie fick under hösten besök av henne och två lärare från Tyskland som praktiskt fick pröva på en del uteövningar och bekanta sig med Naturskolans verksamhet. Två lärarstuderande från Italien och Tyskland auskulterande en klass under ett småkrypstema på Naturskolan. I mars 2014 höll Marlene och Ann-Sofie ett föredrag om Naturskolans verksamhet för 10-talet rektorer från Birmingham, UK. Fortsatt samarbete med Newman University, Birmingham i UK Barn- och utbildningsförvaltningens internationella samordnare Madeleine Hansen, Marlene och Ann-Sofie träffades före jullovet för att planera kursupplägget för två heldagar i slutet av januari Fem brittiska lärarstuderande och deras tre lärare från Newman University, Birmingham gästade Naturskolan. Man har ett särskilt program på Newman University för blivande Forest school teachers där man hämtar mycket kunskap från den svenska utomhuspedagogiken. Detta var andra kurstillfället vi hade brittiska studenter på utbildning på Naturskolan i Eskilstuna. Senast var vårvintern 2012 då fem studenter gjorde sin praktik hos oss under fem veckor. Mälardalens högskolas internationella samordnare Marie Nelson har också varit oss behjälpliga med kontakter med några svenska lärarstuderande som också deltog under besöket i januari. Newman University har beslutat att fortsätta sända lärarstuderande till Eskilstuna Naturskola. Vi planerar nya kurser i september och i januari Gymnasium och Högskola Lärare från Rekarne gymnasium har under året använt Naturskolans material och lokaler liksom 25-tal Mälardalens Högskolas lärarstuderande som fick en kursdag om Biologisk mångfald. Nicke Helldorff var kursledare. Ann-Sofie hade fyra kurstillfällen (halvdagar) på hösten för 103 st lärarstuderande vid Mälardalens högskola (MDH) i Lära in Matte Ute. Nicke har tillsammans med Rinmans gymnasiets IN lärare Senad Hamzic satt upp 15-tal av 30 nybyggda holkar i området. 15 återstår att sättas upp i hösten. Stålforsskolan har haft sin (v)årliga tradition med hela högstadiet i Skjulsta på utomhusaktiviteter under två dagar i maj. Barnskötarprogrammets två klasser har träffat Mattias och Ann-Sofie och prövat sinnesövningar i skogen under majjuni. Egna fortbildningsdagar Om Forntidsteknik: Ann-Sofie, Mattias och vår då blivande arbetskamrat Marlene möttes en varm höstdag i september på Sigtunas Naturskola med ett 20-tal andra naturskolekolleger på en fortbildningsdag om forntida tekniker. Vi lärde oss en hel del nytt som vi kan tillämpa på våra egna forntidsdagar i Eskilstuna. Resursskolornas föreläsningar: tre intressanta föreläsningar under året, två om asperger/autism, en om nät brottslighet. Pedagogiska samtal: Resursskolornas biträdande enhetschef Gabriella Rosell har hållit i intressanta pedagogiska samtal med resursskolornas lärare under våren i vilka Ann-Sofie har deltagit i två.

5 SETT 2014: Ann-Sofie besökte även SETT mässan i Knivsta under april och fick mycket matnyttigt med sig därifrån. Naturskoleföreningens årsmöte i Luleå i april Med nattåg Stockholm- Luleå tur och retur klarade vi tre kolleger de två dagar långa resvägen galant. Vi tillbringade ytterligare tre dagar i ett snöigt Luleå, prövade snöskor, lärde oss arbeta med snö labyrinter och annat vintrigt. Främst gav ju alla diskussioner inför årsmötesförhandlingen och samtal med kolleger från hela Sverige mycket inspiration. Ett av de bäst arrangerade årsmötena, tyckte flera deltagare. Regionala träffar för Naturskolorna i Mellansverige Asköviken (Västerås Naturskola), Naturens Hus (Örebro Naturskola) Naturskolan i Kvarntorp, Kumla, Naturskolan i Sixtorps kommun, Naturskolan i Karlstad och i Eskilstuna ingår i vår mellansvenska naturskoleregion. Nora Naturskola är en nykomling sedan i höstas. Ann-Sofie och Mattias träffade naturskolekolleger från dessa Naturskolor vid ett par tillfällen under året. Den första var i Sixtorp i Lekebergs kommun och den andra var på Naturens Hus i Karlstad. Träffarna har givit nya idéer och varit rika på praktiska övningar. Administration och inköp Administrativt och kommunikativt arbete har företrädelsevist skett under måndagar. Det har blivit många möten på kart- och GIS kontoret på Värjan, liksom träffar med miljökontorets Peter Jensen Urbach. Lonaprojektets deltagare har träffats vid flera tillfällen, mycket skriv tid har lagts ned på texter. Naturskolan har under året införskaffat ny litteratur, ett elektroniskt laboratorium, mikroskop, gummistövlar för elever och arbetskläder. Vi har investerat i en del nytt arbetsmaterial liksom viltkameror, bärbara datorer, ny färg kopiator och en starboard. Starboarden sitter på väggen i Kvarnstuga väl inbyggd i ett låsbart träskåp. Vi har också köpt 12 st fårskinnfällar att sitta på inomhus framför brasan i Kvarnstugan. Elcykel och leasingbil En eldriven lådcykel har inhandlats för LONA pengar. Cykeln kommer att bidra till bättre miljö och kondition när vi tar oss till de närliggande skolorna. Från och med den 1 januari 2014 kan personal på naturskolan inför exkursioner packa utrustning och material i Naturskolans röda, leasade miljöbil med skyltar: Naturskolan på väg! Praktikant på Naturskolan Under vårterminen hade naturskolan Anneli Henriksson som praktikant. Anneli är mycket hantverkskunnig och har bidragit till flera nya kunskaper, särskilt till Naturskolans forntids- och teknikteman. Tack Anneli för din insats! Övrigt: Den brända eken vid Skjulsta badet. En ståtlig, kanske närmare 400 år gammal hål-ek, dog på nyårsafton hastigt efter att någon roat sig med att tända en brasa inuti den. Eken föll efter nån timme och ligger fortfarande på gräsplanen med knäckta grenar och svartbränd rot och stam. Vi är många som sörjer över dess öde. Så tråkigt och onödigt! Framtiden för Naturskolan i Eskilstuna I verksamhetsplanen 2011 har kommunfullmäktige beslutat om att bl a utreda och analysera förutsättningarna för att erbjuda fler barn och elever kontakt med naturskolan. Ann-Sofie fick en eftermiddag i september tillfälle att presentera Naturskolans verksamhet för vår nya förvaltningschef Åsa Lundqvist i ett givande samtal om visioner och utvecklingsmöjligheter för Naturskoleverksamheten i Eskilstuna kommun. För att kunna erbjuda samtliga Eskilstunas barn och ungdomar mellan 1 och 17 år positiva möten med natur har vi som Naturskola för avsikt att på sikt utöka vår personalgrupp till tre heltider så att vi kan nå alla stadier. Med tanke på tidigare beslut som tagits i barn- och utbildningsnämnden ser vi fram mot att en dag kunna förverkliga den visionen. Skjulsta Ann-Sofie Tedenljung Forsberg Mattias Claësson Marlene Bigren Ness Gabriella Rosell

Naturskolans verksamhetsberättelse från läsåret 2014-2015

Naturskolans verksamhetsberättelse från läsåret 2014-2015 Naturskolans verksamhetsberättelse från läsåret 2014-2015 Naturskolan finns under Resursskolorna i Eskilstuna Kommuns barn- och utbildningsförvaltning Till Resursskolorna (som för övrigt kommer att byta

Läs mer

Rapport från Naturskolans verksamhet läsåret 2012-2013

Rapport från Naturskolans verksamhet läsåret 2012-2013 1 Läsåret 2012-2013 har Naturskolan 2 personal anställda på 100 %. Ny organisation Under våren 2012 skedde en omorganisation för Naturskolan som kom att lyda under Resursskolornas organisation. Mi Ahl

Läs mer

Naturskolans verksamhet

Naturskolans verksamhet Naturskolans verksamhet Naturskolan vid Skjulsta Bäverinventering till kanot läsåret 2015-2016 1 Eskilstuna kommuns naturskola har tre heltidsanställda från och med läsåret 2015-2016 Efter 24 år i kommunen

Läs mer

Linköpings naturskola

Linköpings naturskola Linköpings naturskola Program för höstterminen 2012 Linköpings naturskola Naturskolan hjälper er med upplevelserik undervisning i skolans ämnen utomhus. Vi håller lektioner i de omväxlande natur- och trädgårdsmiljöerna

Läs mer

Örebro Naturskola. Årsrapport 2014 SAMMANFATTNING

Örebro Naturskola. Årsrapport 2014 SAMMANFATTNING Örebro Naturskola Årsrapport 2014 SAMMANFATTNING Fortbildningar på naturskolan (sid. 5) Naturskolan har under året genomfört 19 fortbildningsdagar i området kring naturskolan; för pedagoger i förskola

Läs mer

Naturskola. Lärande är individuellt, på det vis att vi alla lär olika.

Naturskola. Lärande är individuellt, på det vis att vi alla lär olika. Naturskola Lärande är individuellt, på det vis att vi alla lär olika. Genom att naturskolan erbjuder för- och grundskolor möjlighet till utomhusundervisning i den egna närmiljön ges möjlighet för ett plats-

Läs mer

Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen.

Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen. VÅRBREV 1 Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen. Genom systematiska undersökningar och naturvetenskapliga arbetsmetoder

Läs mer

Plan för Naturskolans insatser för förskolan Inspirationsträffar, utbildning, nätverk och handledning.

Plan för Naturskolans insatser för förskolan Inspirationsträffar, utbildning, nätverk och handledning. Plan för Naturskolans insatser 2012-2016 för förskolan Inspirationsträffar, utbildning, nätverk och handledning. Nynäshamns Naturskola är en resurs för skolor och förskolor i Nynäshamns kommun. Följande

Läs mer

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Information och tips till lärare och grupper inför besöket

Information och tips till lärare och grupper inför besöket Information och tips till lärare och grupper inför besöket Inledning Denna information är framtagen för Dig som besöker Naturskolan för att besöket ska bli lyckat. Här finns beskrivet hur man bokar en

Läs mer

SKOGEN I SKOLAN. Innehåll KUNSKAP OM SKOG FÖR LÄRARE OCH ELEVER

SKOGEN I SKOLAN. Innehåll KUNSKAP OM SKOG FÖR LÄRARE OCH ELEVER KUNSKAP OM SKOG FÖR LÄRARE OCH ELEVER SKOGEN I SKOLAN Innehåll Vår rikstäckande verksamhet Utomhuspedagogik Våra läromedel Exempel på övningar Faktablad Vårt nyhetsbrev Vår webbplats Följ oss på Facebook

Läs mer

Skola för hållbar utveckling

Skola för hållbar utveckling Förnyad ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Förskolan Tanden www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se

Läs mer

Aktiva Ute Malmö Naturskola

Aktiva Ute Malmö Naturskola Aktiva Ute Malmö Naturskola I projektet Aktiva Ute utbildades unga Malmöbor till att bli naturinspiratörer. Syftet med utbildningen var att göra deltagarna nyfikna på naturen, ge positiva upplevelser av

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Vår verksamhet under läsåret

Vår verksamhet under läsåret Avdelningsdeklaration 2015/2016 Skåre skolområde Förskola: Skåre Herrgårds Förskola Vision: Genom leken vill vi ge barnen aptit på livet Avdelning: ASPEN Personal: Lotta Linder 100 % förskollärare Cathrina

Läs mer

Projektbeskrivning (hela projekttiden)

Projektbeskrivning (hela projekttiden) Projektbeskrivning (hela projekttiden) Projektnamn: Friluftsfritids Projekttid: Januari 2014- juni 2016 Syfte Projektet Friluftsfritids har till syfte att: öka samarbetet mellan skola, naturskola och ideella

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

SKOGEN I SKOLAN. Innehåll KUNSKAP OM SKOG FÖR LÄRARE OCH ELEVER

SKOGEN I SKOLAN. Innehåll KUNSKAP OM SKOG FÖR LÄRARE OCH ELEVER KUNSKAP OM SKOG FÖR LÄRARE OCH ELEVER SKOGEN I SKOLAN Innehåll Vår rikstäckande verksamhet Utomhuspedagogik Våra läromedel Exempel på övningar Faktablad Vårt nyhetsbrev Vår webbplats Följ oss på Facebook

Läs mer

Ett år med satsningar på matematik

Ett år med satsningar på matematik Ett år med satsningar på matematik Matematiksatsningar i förskolan och grundskolan läsåret 05/06 Under detta läsår prövas en rad olika insatser för att utveckla matematikundervisningen och därmed förbättra

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

I SKOLAN NYHETSBREV. Tema: förskolor. Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen

I SKOLAN NYHETSBREV. Tema: förskolor. Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen I SKOLAN NYHETSBREV Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen Tema: förskolor Nummer 2 November 2014 Barn- och utbildningsförvaltningen Köpmangatan 14 861 82 Timrå Växel: 060-16 31 00 Från

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utredning naturskola

Tjänsteskrivelse Utredning naturskola VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-02-24 DNR BUN 2013.172 ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Utredning naturskola Förslag

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola

Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola Inlämnad av Eva Hoffström 1 Inledning Som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av

Läs mer

Verksamheten ska verka för ökad måluppfyllelse genom estetiska lärprocesser, ett upplevelsebaserat lärande samt implementera för hållbar utveckling

Verksamheten ska verka för ökad måluppfyllelse genom estetiska lärprocesser, ett upplevelsebaserat lärande samt implementera för hållbar utveckling Hylte Naturskola att lära in ute Verksamheten ska verka för ökad måluppfyllelse genom estetiska lärprocesser, ett upplevelsebaserat lärande samt implementera för hållbar utveckling Ett LONA projekt Emma

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Fältbussens verksamhetsberättelse för 2014

Fältbussens verksamhetsberättelse för 2014 Fältbussens verksamhetsberättelse för 2014 Fältbussen Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten Botkyrka kommun 147 85 TUMBA Tel. 08-530 611 45, 530 62688 E-post: faltbussen@botkyrka.se http: www.botkyrka.se

Läs mer

Frilufts Förskolor Gläntans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår:

Frilufts Förskolor Gläntans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: Frilufts Förskolor Gläntans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolans mål anges i skollag,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2009/10 1. Inledning Förskoleklassens kvalitetsredovisning har sammanställts av rektor. Underlag för sammanställningen är arbetslagets utvärdering

Läs mer

FRITIDSPEDAGOGIK 3 VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, 6 HP

FRITIDSPEDAGOGIK 3 VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, 6 HP FRITIDSPEDAGOGIK 3 VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, 6 HP Termin: Ht 16 Kurskod: 971G35 Kursansvarig: Ragnhild Löfgren GRUNDLÄRAR MED INRIKTNING FRITIDSHEM VID LINKÖPINGS UNIVERSITET, CAMPUS NORRKÖPING 1

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2014-2015 Bo förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förutsättningar för genomförande... 3 Metoder/verktyg som har använts för uppföljning

Läs mer

Välkommen till NATURSKOLAN! Klassbesök vårterminen 2016

Välkommen till NATURSKOLAN! Klassbesök vårterminen 2016 Välkommen till NATURSKOLAN! Klassbesök vårterminen 2016 Att få uppleva med alla sinnen och att skaffa sig egna erfarenheter att utgå ifrån är en viktig ingrediens i lärandet. Det här vill vi hjälpa till

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 Presentation Lilla Bruket, pedagogisk omsorg, erbjuder barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Brukets hemvist är en lokal i området Tumba

Läs mer

Datum 13 06 14. Förskolechef. Anita Malmjärn Askelöf. Beskrivning av förskolan

Datum 13 06 14. Förskolechef. Anita Malmjärn Askelöf. Beskrivning av förskolan Datum 13 06 14 1 (8) Kvalitetsanalys för Igelboda förskola läsåret 2012/13 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Handläggare Anette Johansson Stensbergs förskola 070 5585332 Datum 13 2014-01-15 Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Teknikcentrum, förskolan som inspirerar

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 2 (okt-dec), läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 2 (okt-dec), läsåret Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 2 (okt-dec), läsåret 2014-15. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Årsberättelse Lindbacka förskola Ht13- Vt14

Årsberättelse Lindbacka förskola Ht13- Vt14 Årsberättelse Lindbacka förskola Ht13- Vt14 Övergripande bild över vad som hänt under läsåret Våra tre prioriterade mål detta läsår har varit inom språk och kommunikation, normer och värden samt barns

Läs mer

Naturskolan Taberg. Information och tips till lärare och grupper inför besöket

Naturskolan Taberg. Information och tips till lärare och grupper inför besöket Naturskolan Taberg Information och tips till lärare och grupper inför besöket Inledning Denna information är framtagen för Dig som besöker Naturskolan i Taberg för att besöket ska bli lyckat. Här finns

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Smedby skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Smedby skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Systematiska kvalitetsarbetet

Systematiska kvalitetsarbetet LULEÅ KOMMUN Systematiska kvalitetsarbetet Årans förskola 2012-2013 Eriksson, Anne-Maj 2013-08-19 Prioriterade mål hösten 2012 och våren 2013 - Årans förskola 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Förskolan ska aktivt

Läs mer

Verksamhetsplan - Systematiskt kvalitetsarbete Hästens förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision

Verksamhetsplan - Systematiskt kvalitetsarbete Hästens förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision Förvaltning för livslångt lärande 2015 Verksamhetsplan - Systematiskt kvalitetsarbete Hästens förskola Förutsättningar 76 platser Fyra avdelningar, Röd, Grön, Gul och Blå 1-5 år 14st. förskollärare/barnskötare

Läs mer

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 1 Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 Under några månader runt årsskiftet 2006/2007 har ett antal förskolor besökts i Örnsköldsviks kommun. Syftet var att undersöka hur arbetet med utepedagogik

Läs mer

Grön Flagg 2006-2007

Grön Flagg 2006-2007 Grön Flagg 2006-2007 Utvärdering av Förskolan Spargrisens arbetat med Grön Flagg. Inledning Under läsåret 06-07 hade vi valt att fortsätt Grön Flagg- och miljö arbetet med tema Skogen. Skogen/skogarna

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Krubbans föräldrakooperativ Mariann Kjellman 1. Kommentera föregående års prioriterade förbättringsåtgärder A: Utveckla den pedagogiska dokumentationen

Läs mer

Matematik ute ett nytt rum för lärande

Matematik ute ett nytt rum för lärande Matematik ute ett nytt rum för lärande Nyfiken på att lära in matematik ute? (F- år 9) Mattelekar - vi hittar matematiken runt oss (förskolan) Workshop vid Inspirationsplats Stockholm vecka 44 2006 Birgitta

Läs mer

Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Foto: Annika Manni Utomhuspedagogik och naturvetenskap I våra utomhuspedagogiska

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Lagga Förskola. Knivsta Kommun

Kvalitetsredovisning. Lagga Förskola. Knivsta Kommun Kvalitetsredovisning Lagga Förskola Knivsta Kommun 2010/2011 Grundfakta... 3 Ekonomi... 3 Lokaler... 3 Material... 3 Ledning... 3 Genomförande för att ta fram kvalitetsredovisningen... 3 Underlag och rutiner

Läs mer

3 Beskrivning av arbetssätt och arbetsformer och det löpande arbetet med kvalitet och hur vi arbetar med uppföljning, utvärdering och utveckling

3 Beskrivning av arbetssätt och arbetsformer och det löpande arbetet med kvalitet och hur vi arbetar med uppföljning, utvärdering och utveckling Lokal arbetsplan verksamhetsåret 2015 2016 150831 Förskolan Norrskenet avdelning Lingon och Blåbär 1 Vår förskola Förskolan Norrskenet ligger i byn Malgovik, 1,5 mil utanför Vilhelmina, nära sjön Malgomaj.

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Förskolan Prosten Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Förskolan Prosten Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 Förskolan Prosten Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolan Prosten Dokumentnamn Kvalitetssammanställning Dokumentansvarig Charlotta Blomqvist Dokumentinformation

Läs mer

Frilufts Förskolor Dungens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frilufts Förskolor Dungens plan mot diskriminering och kränkande behandling Frilufts Förskolor Dungens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: ht 16 och vt 17 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Kommentar från Håll Sverige Rent 2013-02-06 11:43: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium LULEÅ KOMM U N PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (5) Lyfta matematiken från förskola till gymnasium Bakgrund Att satsa på matematik är särskilt aktuellt och angeläget nu när såväl nationella som internationella

Läs mer

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde Arbetsplan för VillUt i Villans rektorsområde 2010-08-30 Lärmiljöer Alla pedagoger har insikt i lärmiljöns betydelse för barns lek, utveckling och lärande. Med lärmiljö menar vi: Pedagogernas förhållningssätt,

Läs mer

Arbetsplan för Tornets förskola

Arbetsplan för Tornets förskola Utbildningsförvaltningen Tornets förskola Arbetsplan för Tornets förskola Fotograf: Felix Gerlach samt Arkitekt: Arkitekterna Krook & Tjäder, Malmö 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Grundfakta...3 2. Årets

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret

Kvalitetsredovisning Läsåret Kvalitetsredovisning Läsåret 2011-2012 Soltunets förskola Nora kommun Innehållsförteckning Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 0 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 0 Verksamhetens

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Välkommen till NATURSKOLANS KURSER! förskola - skola - fritids våren 2016

Välkommen till NATURSKOLANS KURSER! förskola - skola - fritids våren 2016 Välkommen till NATURSKOLANS KURSER! förskola - skola - fritids våren 2016 Våren i korthet Förskola (s. 2,3,4) 18 februari Utenätverk Utomhuspedagogikens styrkor, forskning mm (em) 16 mars Lärande för hållbar

Läs mer

Lingonets kvalitetssäkring 2012-2013.

Lingonets kvalitetssäkring 2012-2013. Lingonets kvalitetssäkring 2012-2013. 1 Normer och värden. 1. Vi vill att vi tillsammans, både barn och vuxna ska ta ansvar för att alla trivs i gruppen och att vi är rädda om våra leksaker och vår närmiljö.

Läs mer

Stenprojekt. Rosenvägens förskola avd. Kotten, Ilknur, Ingrid, Madde och Wille. HT13-VT14

Stenprojekt. Rosenvägens förskola avd. Kotten, Ilknur, Ingrid, Madde och Wille. HT13-VT14 Stenprojekt Rosenvägens förskola avd. Kotten, Ilknur, Ingrid, Madde och Wille. HT13-VT14 Då ett flertal av oss pedagoger tidigare deltagit i en matematikkurs som kommunen anordnat, bidrog detta till att

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2014-2015 Kalvhagens förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förutsättningar för genomförande... 3 Metoder/verktyg som har använts för

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2011/12

Lokal arbetsplan läsåret 2011/12 Barn- och utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan läsåret 2011/12 Sommarlust förskola Förskolechef: Lisbeth Nilsson Telefonnummer: 135849/ 0733-135849 E-postadress: lisbeth.nilsson@kristianstad.se 1

Läs mer

Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

inbjudan KUS PA specialpedagogisk forskning en annorlunda seminarieserie läsåret

inbjudan KUS PA specialpedagogisk forskning en annorlunda seminarieserie läsåret inbjudan F KUS PA specialpedagogisk forskning en annorlunda seminarieserie läsåret 2011 2012 Välkommen till en annorlunda seminarieserie! Fokus på specialpedagogisk forskning är ett samarbete mellan Specialpedagogiska

Läs mer

Göteborgs Universitet Lärarprogrammet/fristående kurs PDG518. Studiehandledning i kursen UTOMHUSPEDAGOGIK PDG 518 Våren 2010

Göteborgs Universitet Lärarprogrammet/fristående kurs PDG518. Studiehandledning i kursen UTOMHUSPEDAGOGIK PDG 518 Våren 2010 Göteborgs Universitet Lärarprogrammet/fristående kurs PDG518 Studiehandledning i kursen UTOMHUSPEDAGOGIK PDG 518 Våren 2010 1 Kursens röda tråd Denna kurs har som syfte att du som blivande eller verksam

Läs mer

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

Kandidat-/magisterprogram i språk och humaniora, 120 160 poäng Planeringsdel Läsåret 2004/2005

Kandidat-/magisterprogram i språk och humaniora, 120 160 poäng Planeringsdel Läsåret 2004/2005 Mälardalens högskola Mälardalen University Kandidat-/magisterprogram i språk och humaniora, 120 160 poäng Planeringsdel Läsåret 2004/2005 Beslut i Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN - KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN LÄSÅRET 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...3 Organisation och förutsättningar...3

Läs mer

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT!

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT! HÖSTEN 2014 1:1.618 x 9,82 i Trollhättan VÄLKOMNA HIT! Innovatums Science Center är en plats för den som vill inspirera sig själv och sin grupp. Roliga interaktiva utställningar, kreativa workshops, intressanta

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Presentation Lilla Solen, pedagogisk omsorg, kommer att erbjuda barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Solens hemvist är en lokal på Domarvägen i Huddinge

Läs mer

Välkomna till Örebro naturskola

Välkomna till Örebro naturskola Välkomna till Örebro naturskola - där upplevelser blir kunskap Klassbesök hösten 2016 Att få uppleva med alla sinnen och att skaffa sig egna erfarenheter att utgå ifrån är en viktig ingrediens i lärandet.

Läs mer

Vår vision. Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling.

Vår vision. Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling. Vår vision Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling Kvarnens förskola Lokal arbetsplan läsåret 2017-2018 Vår vision Vi utbildar barn

Läs mer

Förskolan Sjöstjärnan

Förskolan Sjöstjärnan K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Förskolan Sjöstjärnan Förskolan med fokus på sång och musik En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro vår

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Kvalitetssäkring av Fritidshemmet i Söderbärke för läsåret 2012/2013

Kvalitetssäkring av Fritidshemmet i Söderbärke för läsåret 2012/2013 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens Södra Utbildningsområde Kvalitetssäkring av Fritidshemmet i Söderbärke för läsåret 2012/2013 Postadress 777 81 SMEDJEBACKEN Telefon

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-05-30 11:12:15: Ni har tagit er an tema Livsstil och hälsa från många olika håll och

Läs mer

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik.

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. K V A L I T E T S G A R A N T I 1 (7) Årsta 2 förskolor Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. Pedagogisk verksamhet, omvårdnad och

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsplan Stretereds och Vommedalens förskolor.

Verksamhetsplan Stretereds och Vommedalens förskolor. Verksamhetsplan 2013-2015 Stretereds och Vommedalens förskolor. Tillsammans skapar vi utveckling" Bakgrund och syfte Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsplaner

Läs mer

Matematikutveckling i Olofströms kommun Mikael Gustafsson & Camilla Stridh

Matematikutveckling i Olofströms kommun Mikael Gustafsson & Camilla Stridh Matematikutveckling i Olofströms kommun 2003-2012 Mikael Gustafsson & Camilla Stridh Olofströms kommun En av fem Blekingekommuner Skog och sjö 13500 invånare industrikommun Volvo största arbetsgivaren

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012-2013 VINSBO FÖRSKOLA

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012-2013 VINSBO FÖRSKOLA SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012-2013 VINSBO FÖRSKOLA REDOVISNING AV SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE PÅ VINSBO FÖRSKOLA Barnantal Födda - Födda - Födda - Födda - Födda - Födda - F/P 07 08 09 10 11 12 Mumintrollet

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Förskolan Uven www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se Ladda ner

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Presentation Lilla Bruket, pedagogisk omsorg, erbjuder barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Brukets hemvist är en lokal i området Tumba

Läs mer

Pedagogisk ledning - Torna Hällestad förskola 2009

Pedagogisk ledning - Torna Hällestad förskola 2009 Pedagogisk ledning - Torna Hällestad förskola 2009 DELAKTIGHET Kriterium A1: Verksamheten är organiserad så att barn/elever och personal ges möjlighet att aktivt delta i arbetet för en hållbar utveckling.

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

FRITIDS FREDRIKSBERGS SKOLA KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2012-2013

FRITIDS FREDRIKSBERGS SKOLA KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2012-2013 FRITIDS FREDRIKSBERGS SKOLA KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2012-2013 Fritidsresan gick i år till Linköping. På hemväg stannade vi vid Cloetta och köpte godis. Innehållsförteckning : 1. Inledning...s.1 2.

Läs mer