KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52"

Transkript

1 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52

2 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK Bakgrund och mål Organisation KOMTEK JÄRFÄLLA Aktiviteter Fritidsaktiviteter Skolklasser Lärarfortbildningar Övriga aktiviteter Begränsningar och utvecklingsmöjligheter... 4 BILAGOR Nationella verksamhetskrav Höstens kvällskurser... 5

3 2 (6) 1. KONCEPTET KOMTEK KomTek är den kommunala teknik- och entreprenörsskolan. Det är ett nationellt koncept med verksamheter från Ystad i söder till Österund i norr. Man är ingen skola i egentlig mening utan erbjuder fritidsaktiviteter för barn och unga med syftet att öka intresset för teknik Bakgrund och mål KomTek är ursprungligen ett initiativ från Nutek (verket för näringslivsutveckling, numera Tillväxtverket). Där uppmärksammade man i början av 2000-talet att allt färre ungdomar sökte sig till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar och man ville hitta vägar för att vända trenden. Med antagandet att intresset för teknik måste grundläggas i tidiga år stöttade man framväxten av kommunala teknik- och entreprenörsskolor runt om i Sverige. Som förebild användes den kommunala musikskolan som skapat ett stort musikintresse hos många barn. Det långsiktiga målet är att fler ungdomar, särskilt tjejer, skall söka tekniska och naturvetenskapliga utbildningar på gymnasium och högre utbildning Organisation Antalet KomTek har sakta ökat genom åren och i dagsläget finns verksamheter i 23 kommuner. De senaste 5 KomTeken startade under 2014 med bidrag från skolverket. Landets KomTek är fördelade på 4 regioner- nord, väst, öst och syd. Järfälla tillhör region öst tillsammans med Botkyrka, Lidingö, Täby, Katrineholm, Västerås, Eskilstuna och Motala. Den nationella organisationen utgörs av en ideell förening med en styrelse bestående av representanter från regionerna. Knuten till organisationen är också en utvecklingsstrateg. Med stöd av ledningsgruppen (representanter från samtliga KomTek) driver styrelsen och utvecklingsstrategen konceptet framåt. Gemensamt för alla KomTek är att man skall uppfylla de nationella verksamhetskraven, se bilaga 1. Utifrån det har huvudmannen sedan möjlighet att utforma sitt Kom- Tek efter egna behov. Vanligt är att man även knyter angränsande koncept, t.ex.: NTA 1, Snilleblixtar, First Lego League eller en NT-utvecklarfunktion, till verksamheten för att ta ett helhetsgrepp på teknik och entreprenörskap. På orten är ett KomTek vanligtvis en liten aktör med få liknande verksamheter nära sig. Därför fyller de nätverksträffar och verksamhetsledarmöten som anordnas nationellt och regionalt en viktig funktion. Där finns möjlighet till erfarenhetsutbyte, fortbildning och nätverkande. 2. KOMTEK JÄRFÄLLA I Järfälla har KomTek funnits sedan början av 2006 och nästa år firar man alltså tioårsjubileum. Enheten har lokaler om ca 215 kvm på Järfällavägen , plan Aktiviteter KomTeks verksamhetskrav fastställer att alla verksamheter skall ha fritidsaktiviteter med teknik- och entreprenörskapsinnehåll. Ofta betyder det tillämpningar kring mekanismer och elektronik. Man brukar säga att det skall lysa, låta eller röra sig. På KomTek handlar entreprenörskap ofta om problemlösning och om att vara kreativ. 1 Naturvetenskap och teknik för alla. Nationellt system med temalådor för skolklasser.

4 3 (6) På KomTek i Järfälla kompletteras fritidsverksamheten med skolklassbesök, lärarfortbildningar och andra aktiviteter Fritidsaktiviteter Den primära målgruppen är barn i åldrarna 6 till 16 år. På kvällskurserna kan man börja som 5-åring tillsammans med förälder på något av de engångstillfällen som omfattas av kreativa onsdagar. Därefter kan man gå Börja på KomTek som är en kursserie om fyra kurser där man går en kurs per termin. Kurserna bygger på kunskapsstegring och man går med samma kamrater varje termin. När man gått den sista kursen skall man börja i åk 3 och då kan man välja mellan ett antal 5- och 10- veckorskurser med olika teman och innehåll. Parallellt finns mer specialiserade kortkurser inom ramen för kreativa onsdagar. Där går man också som ungdom eller vuxen. Se bilaga 2. kurstyper och åldrar åk 1 åk 3 åk 9 Börja på Kom- Tek 5- och 10- veckorskurser 5 år vuxen m. förälder Kreativa onsdagar På senare år har kurser med naturvetenskapligt innehåll, som kemi, ökat. Detsamma gäller digitala tillämpningar som spelprogrammering och 3D-utskrifter. På KomTek tror man att vägen till framgång är att deltagarna börjar i verksamheten i unga år och deltar kontinuerligt under lång tid. Därför erbjuder man aktiviteter för små barn samt ger förtur till de som gått längre kvällskurs närmast föregående termin. Trots det är det naturligtvis möjligt att börja i vilken ålder som helst. På sport-, sommar- och höstlov erbjuds olika typer av aktiviteter, antingen anordnad av enheten själv eller i samarbete med andra verksamheter som t.ex. biblioteken eller Järfällahus. På loven ges också de timanställda ungdomarna större möjligheter att blomma ut då de utifrån egna intressen förbereder och genomför kurser i KomTeks regi Skolklasser Alla skolklassprogram och samarbeten som erbjuds skolan är kopplade till gällande styrdokument. Vid skolklassbesök prioriteras bokningar baserade på lärarens reella behov. Det kan handla om stöd till särskilda moment i undervisningen eller att på olika sätt bidra med en teknikvinkel på ett tema i skolan. I andra hand erbjuder man färdiga skolklassprogram från förskoleklass till och med årskurs 9. Där ges också förslag på för- och efterarbete i skolan. Gymnasiesamarbetena utformas alltid i dialog med ansvarig lärare då de är specialiserade i högre grad. Skolorna erbjuds också olika former av utlåningsmaterial. Det omfattar bl.a. temalådor som kompletterar kommunens system med NTA-lådor, teknik-lego och samt verktygspaket.

5 4 (6) Lärarfortbildningar Enheten erbjuder olika typer av fortbildningar för pedagogisk personal från förskola till och med gymnasium. Det kan vara allt från enklare inspirationsträffar med teoretiska och praktiska tips anpassade till åldersgruppen till skräddarsydda utbildningar med olika inriktningar. Sedan 2013 har man ett samarbete med Södertörns Högskola och KomTek i Botkyrka kring poänggivande fortbildningar för lärare. Kursen behandlar grundläggande teknik och har fokus på de praktiska aspekterna av teknikundervisningen. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och har genomförts vid tre tillfällen i Järfälla och fortsätter i sin nuvarande form om intresset från målgruppen kvarstår. Sedan årsskiftet är Järfälla en Snilleblixt-kommun. Snilleblixtarna är ett nationellt koncept som inspirerar barn i åldrarna F-5 till bland annat arbete med teknik, uppfinningar och problemlösning. KomTek är kommunens Snilleblixt-aktör och genomför utbildningar för pedagoger i konceptet och tillhandahåller viss utrustning för att underlätta arbetet i skolorna Övriga aktiviteter KomTek arrangerar och deltar i olika aktiviteter som kan gynna arbetet för att nå de långsiktiga målen. Det kan handla om att tillsammans med grundskolan och gymnasiet arrangera Entreprenörsmässan eller att delta i olika workshops och seminarier arrangerade av kommunen eller KomTek-nätverket. Man skjuter också till resurser till det NTA-arbete som bedrivs i kommunen. Det finns också ett intresse från andra kommuner för enhetens tjänster. I mån av tid och resurser tar man emot lärare på fortbildning eller lånar ut material Begränsningar och utvecklingsmöjligheter Sedan ett par år tillbaka befinner sig enheten i en positiv trend och det finns ett stort intresse för enhetens tjänster inom alla verksamhetsområden. Fortbildningarna är efterfrågade, alla tillgängliga pass för skolklassbesök bokas upp (och lite till) och kvällskursernas platser fylls snabbt. Tack vare att enheten fick en förstärkning om 50% pedagogtid inför verksamhetsåret är det inte lika många barn och unga som blir utan plats på 5- och 10-veckorskurserna. Kölistan till Börja på KomTek växer dock även fortsättningsvis fortare än man hinner beta av den. Det som framförallt begränsar enhetens utveckling i dagsläget är bristen på lokalutrymme. Det är en fråga som har varit aktuell en tid men som inte kunnat lösas. I enskilda fall har lokaler lånats av intilliggande Lärcentrum men det är ingen långsiktig lösning. Det är en av anledningarna till att Barkarby College är intressant för enheten. Men inte bara för möjligheten att få tillgång till ytterligare lokaler genom att dela med andra enheter utan också för möjligheten att fördjupa samarbetet med gymnasierna. Det skulle kunna ge tillgång till mer avancerad utrustning, ett större pedagogiskt utbyte och inte minst skulle det kunna leda till att KomTeks deltagare får upp ögonen för framtida utbildningsmöjligheter. Det pågående samarbetet med Södertörns högskola indikerar att enheten håller tillräckligt hög kvalitet i sin verksamhet för att vara intressant för högskola och universitet. Möjligen kan samarbetet utökas. I dagsläget förs diskussioner om att kunna

6 5 (6) erbjuda kurser med fokus på digitala lär-resurser. Vad det kommer att innehålla undersöks för tillfället men det står klart att det är något som efterfrågas både av studenter och yrkesverksamma pedagoger. BILAGOR 1. Nationella verksamhetskrav 2. Höstens kvällskurser

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Vad har vi gjort? Jo, ett KomTek!

Vad har vi gjort? Jo, ett KomTek! Infonr 085-2005 Vad har vi gjort? Jo, ett KomTek! Utvärdering av projektet Kommunala Teknikskolan i Örebro Minna Salminen-Karlsson Vad har vi gjort? Jo, ett KomTek! Utvärdering av projektet Kommunala Teknikskolan

Läs mer

KomTekboken. teknik med liv och lust

KomTekboken. teknik med liv och lust KomTekboken teknik med liv och lust Innehåll Förord 4 Bakgrund 6 Att förstå rörelser 8 Flickor och teknik 10 Kognition hur vi lär oss 13 Välkommen in på KomTek Örebro! 15 KomTeks grundtankar: 22 Pedagogiskt

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer En samlad strategi för film och rörlig bild i Botkyrka kommun Augusti 2008 1 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 3 2. INLEDNING 4 2.1 KARTLÄGGNING 4 2.2

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Lund, 2015. Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. med gamla anor. Teknikprogrammet. El- och energiprogrammet

Lund, 2015. Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. med gamla anor. Teknikprogrammet. El- och energiprogrammet , 2015 Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN gymnasieskola med gamla anor TE Teknikprogrammet EE El- och energiprogrammet Vår historia En modern gymnasieskola med gamla anor är Mikael Elias startade NTI-skolan

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Nyfiken på naturvetenskap

Nyfiken på naturvetenskap Rapport 2009:1 Nyfiken på naturvetenskap och teknik en kartläggning av initiativ som syftar till att öka barns och ungdomars intresse för ämnena Nyfiken på naturvetenskap och teknik 1 Förord Att barn

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN ÅRSTASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN Version 1 2012-09-06 Sammanställd av Martin Claesson SID 2 (21) Vi vill inledningsvis tacka Utbildningsförvaltningen

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer