It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för självskattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för självskattning"

Transkript

1 It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för Claes Johannesson Rektorsträff 23 maj 2014

2 It-strategi för ett bättre lärande med 12 målbilder 1 Förbättrad digital kompetens hos alla 1.1 Förtrogenhet med digitala verktyg 1.2 Fortbildning inom digital kompetens 1.3 Kunskapsdelning av digital kompetens 5 Uppföljning 2 Digitalt innehåll 5.1 Effektiv uppföljning It-strategi för ett bättre lärande 2.1 Tillgång till digitalt innehåll 2.2 Användning av digitalt innehåll 2.3 Samverkan kring digitalt innehåll 4 It-infrastruktur för ökad tillgänglighet 3 Samarbete och Tillgång till it-infrastruktur Flexibilitet i användning av it-infrastruktur Support kring it-infrastruktur Användning av it-stöd för samarbete Anpassning av 2

3 1. Förbättrad digital kompetens hos alla 1.1 Användning av digital kompetens Digital kompetens används effektivt för att stödja och utveckla det pedagogiska arbetet och elevernas lärande. 1.2 Fortbildning inom digital kompetens Skolan har en väl förankrad kontinuerlig kompetensutveckling för lärare och rektor. 1.3 Kunskapsdelning av digital kompetens Skolans digitala kompetens och tillämpning utgör lärande exempel för andra skolor och utgår från aktuell forskning. 3

4 2. Digitalt innehåll 2.1 Tillgång till digitalt innehåll Tillgången till digitala och anpassade lärresurser är mycket hög. 2.2 Användning av digitalt innehåll Innehållet och dess användning utvecklas kontinuerligt. Lärare medverkar i denna utveckling. 2.3 Samverkan kring digitalt innehåll Samverkan med andra aktörer är hög i utveckling och användning av det digitala innehållet. 4

5 3. Samarbete och 3.1 Användning av it-stöd för samarbete Elever och alla som arbetar i skolan använder effektivt stadens it-stöd för samarbete, uppföljning och administration. 3.2 Anpassning av Skolans sker effektivt via lämpliga digitala kanaler anpassat utifrån målgrupp och syfte. 5

6 4. Infrastruktur för ökad tillgänglighet Tillgång till it-infrastruktur Tillgången till it-infrastruktur och hårdvara fyller skolans behov för en tidsenlig och framåtsyftande utbildning utan kostnad för eleven Flexibilitet i användning av it-infrastruktur It-infrastrukturen och hårdvaran tillåter flexibel användning i och utanför skolan 4.3 Support kring it-infrastruktur It-infrastrukturen och hårdvaran är välfungerande och vid problem ges snabbt och kvalificerat stöd 6

7 5. Uppföljning 5.1 Effektiv uppföljning Uppföljning, återkoppling och genomförande av åtgärder sker kontinuerligt med tydlig ansvarsfördelning inom: infrastruktur, digital kompetens, samarbete & och digitalt innehåll 7

8 Olika mognadsgrad på it-strategins olika nivåer Ledande Drivande Grundläggande Påbörjad Elementär Tid Digital kompetens Samarbete & Uppföljning Digitalt innehåll Infrastruktur 8

9 5 Uppföljning 4 Infrastruktur för ökad tillgänglighet 1 Förbättrad digital kompetens hos alla Målbild IT för ett bättre lärande 3 2 Digitalt innehåll Samarbete och Verktyg för hur fungerar det? Självskattning Resultat Åtgärdsdiskussion Genomförande av åtgärder Målbild IT för ett bättre lärande Ledande Drivande Grundläggande Påbörjad Elementär Tid Digital kompetens Digitalt innehåll Samarbete & Infrastruktur Uppföljning 9

10 Stockholms vision en världsledande kunskapsregion Digit alt innehåll 2.1 Tillgång till digitalt innehåll 2.2 Användning av digitalt innehåll 2.3 Samverkan kring digitalt innehåll Digit alt innehåll 4. Itinfrastruktur för ökad tillgänglighet 4.1 Tillgång till it-infrastruktur 4.2 Flexibilitet i användning It-ainfrastruktur it-infrastruktur 4.3 Support kring it-infrastrktur för ökad tillgänglighet Förbä ttrad digital kompetens hos alla 1.1 Användning av digital kompetens Förbä ttrad kompetens digital kompetens hos alla kompetens 1.2 Fortbildning inom digital 1.3 Kunskapsdelning av digital ljning 5.1 Effektiv uppföljning ljning Uppfö Uppfö 3. Samar bete och 3.1 Användning av it-stöd för 3. samarbete 3.2 Anpassning av Samar bete och Starta

11 Starta Så här går det till: Introduktion Verktyg för hjälper dig och din skola att bedöma och höja it-mognaden genom konkreta åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen hjälper lärare och rektorer att jobba mot Stockholms stads it-strategi för ett bättre lärande. Vid frågor kring verktyget: Ring: 070X eller maila 1 Självskattning Själv 1h 12 frågor uppdelade i it-strategins 5 områden. Du kan när som helst pausa och fortsätta senare. 2 Resultat Ditt resultat Gruppens resultat Föregående års resultat 3 Åtgärdsförslag I grupp 2h Baserat på en får du åtgärdsförslag. Du väljer själv vilka förslag du vill arbeta med.

12 Mattias Olsson Visa profil Digital kompetens 2. Digitalt innehåll 3. Samarbete och Användning av digital kompetens Används digital kompetens effektivt för att stödja, utveckla och anpassa det pedagogiska arbetet? Exempel: Daniel Barker på Norra Real använder ett digitalt responssystem som en integrerad del i pedagogiken för att förstå elevernas kunskapsnivå It-infrastruktur 5. Uppföljning Tips! På Av Elementär Påbörjad Grundläggande Drivande Ledande Ledande betyder Förtrogenheten med digitala verktyg, ex. datorer, smartphones och surfplattor, är mycket god och användandet av ljud, video och bild sker effektivt, elevgrupps- och ämnesanpassat och innovativt och integrerat i det pedagogiska arbetet Digital kompetens används i mycket hög utsträckning för att förmå eleverna att kreativt och naturligt använda it i sitt lärande, ex. förmås eleverna på bästa sätt använda digitala verktyg för att hämta, bearbeta och kritiska värdera information för sin kunskapsutveckling. It används medvetet för producerande, skapande och undersökande verksamhet samt i estetiska, praktiska och teoretiska studier Digital kompetens används för att förmå eleverna att följa reglerna och naturligt reflektera och anpassa sitt arbete utifrån nätetikett och personsäkerhet Digital kompetens används för att skapa likvärdig it-användning för alla elevgrupper Föregående Nästa Stockholm.se

13 Mattias Olsson Visa profil Digital kompetens 2. Digitalt innehåll 3. Samarbete och Användning av digital kompetens Används digital kompetens effektivt för att stödja, utveckla och anpassa det pedagogiska arbetet? Exempel: Daniel Barker på Norra Real använder ett digitalt responssystem som en integrerad del i pedagogiken för att förstå elevernas kunskapsnivå It-infrastruktur 5. Uppföljning Tips! På Av Elementär Påbörjad Grundläggande Drivande Ledande Drivande betyder Förtrogenheten med digitala verktyg, ex. datorer, smartphones och surfplattor, är god och användandet av ljud, video och bild sker elevgrupps- och ämnesanpassat och integrerat i och för att utveckla det pedagogiska arbetet Digital kompetens används i hög utsträckning för att förmå eleverna att använda it i sitt lärande, ex. förmås eleverna effektivt använda digitala verktyg för att hämta, bearbeta och kritiska värdera information för sin kunskapsutveckling. It används medvetet för producerande, skapande och undersökande verksamhet samt i estetiska, praktiska och teoretiska studier Digital kompetens används för att förmå eleverna att följa reglerna och reflektera för nätetikett och personsäkerhet Digital kompetens används för att skapa likvärdig it-användning för alla elevgrupper Föregående Nästa Stockholm.se

14 Mattias Olsson Visa profil Digital kompetens 2. Digitalt innehåll 3. Samarbete och Användning av digital kompetens Används digital kompetens effektivt för att stödja, utveckla och anpassa det pedagogiska arbetet? Exempel: Daniel Barker på Norra Real använder ett digitalt responssystem som en integrerad del i pedagogiken för att förstå elevernas kunskapsnivå It-infrastruktur 5. Uppföljning Tips! På Av Elementär Påbörjad Grundläggande Drivande Ledande Grundläggande betyder Förtrogenheten med digitala verktyg, ex. datorer, smartphones och surfplattor, är grundläggande och användandet av ljud, video och bild sker till viss del elevgrupps- och ämnesanpassat och integrerat i det pedagogiska arbetet Digital kompetens används för att förmå eleverna att använda it i sitt lärande, ex. förmås eleverna använda digitala verktyg för att hämta, bearbeta och kritiska värdera information för sin kunskapsutveckling. It används för producerande, skapande och undersökande verksamhet samt i estetiska, praktiska och teoretiska studier Digital kompetens används för att förmå eleverna att följa reglerna för nätetikett och personsäkerhet Digital kompetens används för att skapa i stort sett likvärdig it-användning för alla elevgrupper Föregående Nästa Stockholm.se

15 Mattias Olsson Visa profil Digital kompetens 2. Digitalt innehåll 3. Samarbete och Användning av digital kompetens Används digital kompetens effektivt för att stödja, utveckla och anpassa det pedagogiska arbetet? Exempel: Daniel Barker på Norra Real använder ett digitalt responssystem som en integrerad del i pedagogiken för att förstå elevernas kunskapsnivå It-infrastruktur 5. Uppföljning Tips! På Av Elementär Påbörjad Grundläggande Drivande Ledande Påbörjad betyder Förtrogenheten med digitala verktyg, ex. datorer, smartphones och surfplattor, begränsar användandet till främst ersättning av traditionella läromedel utan större effekt Digital kompetens används begränsat för att förmå eleverna att använda it i sitt lärande, ex. förmås eleverna använda enkla digitala verktyg för att genomföra sökningar samt använda och bearbeta digitala källor Digital kompetens används för att förmå eleverna att följa flera av reglerna för nätetikett och personsäkerhet Digital kompetens används begränsat för att skapa likvärdig it-användning för alla elevgrupper Föregående Nästa Stockholm.se

16 Mattias Olsson Visa profil Digital kompetens 2. Digitalt innehåll 3. Samarbete och Användning av digital kompetens Används digital kompetens effektivt för att stödja, utveckla och anpassa det pedagogiska arbetet? Exempel: Daniel Barker på Norra Real använder ett digitalt responssystem som en integrerad del i pedagogiken för att förstå elevernas kunskapsnivå It-infrastruktur 5. Uppföljning Tips! På Av Elementär Påbörjad Grundläggande Drivande Ledande Elementär betyder Förtrogenheten med digitala verktyg, ex. datorer, smartphones och surfplattor, är låg och användandet är begränsat i det pedagogiska arbetet Digital kompetens används mycket begränsat för att förmå eleverna att använda it i sitt lärande, ex. förmås eleverna endast använda enkla digitala verktyg för att genomföra enklare sökningar samt använda och bearbeta digitala källor Digital kompetens används för att förmå eleverna att följa enkla regler för nätetikett och personsäkerhet Digital kompetens används mycket begränsat för att skapa likvärdig it-användning för alla elevgrupper Föregående Nästa Stockholm.se

17 Mattias Olsson Visa profil Digital kompetens 2. Digitalt innehåll 3. Samarbete och Fortbildning inom digital kompetens Har skolan en väl förankrad och planerad kontinuerlig fortbildning för lärarna? Exempel: Skolverkets initiativ Mattelyftet bygger på kollegialt lärande med syftet att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen It-infrastruktur 5. Uppföljning Tips! På Av Elementär Påbörjad Grundläggande Drivande Ledande Ledande betyder Fortbildningen av lärarna i digital kompetens, ex. genom konferenser, fysiska och digitala nätverk och tidskrifter, bygger på forskning och beprövad erfarenhet samt är väl förankrad och integrerad i verksamheten. Fortbildningen i digital kompetens är inplanerad och integrerad med hänsyn tagen till övriga fortbildningsaktiviteter på kort och lång sikt. Skolans fortbildning i digital kompetens är väl genomtänkt och förankrad i it-strategi för ett bättre lärande och uppdragen i de nationella styrdokumenten. Utöver planerade aktiviteter utvecklas digital kompetens genom ett kontinuerligt, naturligt och verksamhetsnära kollegialt lärande. Den digitala kompetensen utvecklas kontinuerligt, proaktivt och nyfiket. Föregående Nästa Stockholm.se

18 Mattias Olsson Visa profil Digital kompetens 2. Digitalt innehåll 3. Samarbete och Kunskapsdelning av digital kompetens Utgör skolans digitala kompetens och tillämpning lärande exempel för andra skolor? Exempel: Försteläraren Patricia Diaz på Mikael Elias Gymnasium låter sina elever spela in film på lektionerna och delar goda exempel på användande av it i undervisningen med andra lärare It-infrastruktur 5. Uppföljning Tips! På Av Elementär Påbörjad Grundläggande Drivande Ledande Ledande betyder Den digitala kompetensen uppmärksammas och erkänns, ex. genom Pedagog Sthlm, Webbstjärnan, Guldäpplet och tidsskrifter, samt utgår från och är delaktig i aktuell forskning. Spridningen kan ske genom medverkan i lärarutbildningen både i skolan och på högskolan. Förebilder finns och efterfrågas i fortbildningen på andra skolor. Förstelärare och lektorer har naturligt aktiv del i kunskapsspridningen. Innehållet i it-strategi för ett bättre lärande genomförs på ett naturligt sätt i verksamheten, ex. i en arbetsgrupp. Föregående Nästa Stockholm.se

19 Elementär Påbörjad Grundläggande Drivande Ledande Mattias Olsson Visa profil Resultat av en På Av Filtrera - Digital kompetens Tips! Tips! Resultatet går att filtrera på önskad användare och år Användare Mitt resultat 1.1 Användning 1.2 Fortbildning 1.3 Kunskapsdelning Digitalt innehåll 2.1 Tillgång 2.2 Användning 2.3 Samverkan Samarbete och 3.1 Användning av it-stöd 3.2 Anpassning It-infrastruktur 4.1 Tillgång 4.2 Flexibilitet 4.3 Support Uppföljning 5.1 Effektiv uppföljning Tillbaka till Skolans resultat Arbetslag 1 Arbetslag År Tips! Ditt resultat med filtrering går att ladda ner och skriva ut Ladda ner (.xls) Skriv ut Vidare till åtgärdsförslag Stockholm.se

20 Åtgärdsförslag och åtgärdsplan Mattias Olsson Visa profil Grundläggande Drivande Ledande Grundläggande Ledande Drivande Drivande Grundläggande Grundläggande Ledande Drivande Ledande Tips! På Av Åtgärdsförslag 1.1 Användning av digital kompetens (Grundläggande) Utnyttja och utveckla användning av digitala verktyg elev- och ämnesanpassat i estetiska, praktiska och teoretiska studier. Konkretisera lämplig användning av it i undervisningen inom arbetsgruppen för att utveckla det pedagogiska arbetet Inspirera och stimulera eleverna att utveckla sin användning av it och stöd eleverna till anpassning och reflektion kring nätetikett och personsäkerhet Tips! Baserat på en ger verktyget anpassade åtgärdsförslag, som går att filtrera på både rektor och lärare. Du kan skapa en egen åtgärdsplan genom att dra åtgärder från listan och släppa dem i åtgärdsplanen. Åtgärdsplan 1.1 Användning av digital kompetens (Grundläggande) Utnyttja och utveckla användning av digitala verktyg elev- och ämnesanpassat i estetiska, praktiska och teoretiska studier. Konkretisera lämplig användning av it i undervisningen inom arbetsgruppen för att utveckla det pedagogiska arbetet Tips! De valda åtgärdsförslagen läggs i din Inspirera åtgärdsplan och men stimulera kan enkelt eleverna tas bort att utveckla genom att sin de dras användning ut och släpps av it och utanför stöd åtgärdsplanen. eleverna till anpassning Genom att klicka och reflektion på ett åtgärdsförslag kring nätetikett får och du möjlighet personsäkerhet att editera det. Du kan även lägga till egna åtgärdsförslag genom att klicka på knappen längst ner i åtgärdsplanen. Lägg till egen åtgärd + Filtrera - Användare Skolledning Lärare Arkiv (år) Ladda ner (.doc) Ladda ner (.pdf) Skriv ut - Tillbaka till resultat Nästa Stockholm.se

21 Mattias Olsson Visa profil Din åtgärdsplan är nu färdig! Till höger visas din färdiga åtgärdsplan i sin helhet. Glöm ej att ladda ner eller skriva ut din åtgärdsplan för att underlätta genomförande och uppföljning av valda åtgärder som en del i det ordinarie kvalitetsarbetet. Åtgärdsplan 1.1 Användning av digital kompetens (Grundläggande) Utnyttja och utveckla användning av digitala verktyg elev- och ämnesanpassat i estetiska, praktiska och teoretiska studier. Konkretisera lämplig användning av it i undervisningen inom arbetsgruppen för att utveckla det pedagogiska arbetet 2.2 Fortbildning inom digital kompetens (Ledande) Inhämta och diskutera kontinuerligt information kring utvecklingstrender inom digital innehåll Tips! På Av Tips! Ladda ner eller skriv ut åtgärdsplanen för att underlätta utförande och uppföljning av de valda åtgärderna Ladda ner (.doc) Ladda ner (.pdf) Skriv ut Tillbaka till åtgärdsförslag Avsluta Stockholm.se

22 Som en baslinje för 1:1-satsningen kommer samtliga gymnasieskolor att självskatta sig under utrullning i höst Indikativ Vårtermin Hösttermin Vårtermin Hösttermin Piloter Våg 1 Samtliga gymnasieskolor kommer att ingå i våg 1 för att skapa en baslinje för 1:1 satsningen Våg 2 Våg 3 Implementeringen planeras innefatta totalt cirka 180 skolor, lärare och beröra elever 22

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen 2015 IKT-plan 2015 Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Innehåll IKT-plan Abrahamsbergsskolan 2015... 2 Vad är IKT och digital kompetens?...

Läs mer

Göteborgsskolor ITiden

Göteborgsskolor ITiden Göteborgsskolor ITiden IKT-strategi Göteborgs Stad En skola som ger alla barn möjlighet att forma och verka i morgondagens samhälle Målbild för skola och förskola Göteborg, Sektorscheferna februari 2012

Läs mer

It i skolan Nr 9, 2014. Projektrapport från Stadsrevisionen

It i skolan Nr 9, 2014. Projektrapport från Stadsrevisionen Nr 9, 2014 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-151/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Stadsrevisionen

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN ÅRSTASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN Version 1 2012-09-06 Sammanställd av Martin Claesson SID 2 (21) Vi vill inledningsvis tacka Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg

Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg Skolor i tiden, lustfyllt lärande och hög måluppfyllelse 2013-2018 Antagen av bildningsnämnden 131211 2 (21) Förord Detta

Läs mer

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 1 Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 2 Naturbrukskansliet, Skövde 2013 Medarbetarnas kompetens och utveckling är en av de viktigaste hörnstenarna i verksamheten.

Läs mer

Fem nationella åtgärder för att främja IT i skolundervisningen

Fem nationella åtgärder för att främja IT i skolundervisningen Fem nationella åtgärder för att främja IT i skolundervisningen Beslutsboken Fem nationella åtgärder för att främja IT i skolundervisningen n Version 3, 30 maj 2013 n Innehåll Varför ett nationellt åtgärdsprogram?

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

IT-plan för Sundsvalls kommunala skolor 2011-2021

IT-plan för Sundsvalls kommunala skolor 2011-2021 IT-plan för Sundsvalls kommunala skolor 2011-2021 med delmål 2011-2014 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 133 Sammanträdesprotokoll Sammanträdessdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Attityder till vuxenutbildningen

Attityder till vuxenutbildningen Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt

Läs mer

IT-strategi för Strängnäs kommun

IT-strategi för Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildnings- och kulturkontoret Handläggare Tor-Erik Lillsebbas tor-erik.lillsebbas@strangnas.se 0709-429 211 Dnr BUN/2010:14-600 2010-05-11 1/5 Barn- och utbildningsnämnden IT-strategi

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Exempel på kunskapskrav inom olika ämnen/skolår samt från det centrala innehållet

Exempel på kunskapskrav inom olika ämnen/skolår samt från det centrala innehållet 2012 10 10 Utredning Dator till varje elev (1:1-satsning) ( 13 Styrelsen 2012-03-22 sid 20) Ledamoten Jerry T Johansson Arvidsjaur väcker fråga enligt rubrik: Undrar om vi inför kommande styrelsemöte kunde

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Inledning Förskolan är en egen skolform som vänder sig till barn mellan 1 och 5 år. Till Västra Söders förskolor är även barn till vårdnadshavare som endast önskar allmän förskola

Läs mer

Framtidens skola. Borlänge

Framtidens skola. Borlänge Bilaga 1 Framtidens skola Borlänge Tankar som pedagogiska ledare i förskola och grundskola arbetat fram för att ge förutsättningar för hög måluppfyllelse och en inkluderad skola i framtidens Borlänge.

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Från Inte aktiv till INTERAKTIV! En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Läs mer

ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre.

ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre. Malmö högskola Lärande och samhälle Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre. ipad in math education

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Rapport Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Introduktion Malmö står inför stora utmaningar inom skolan de kommande åren. Skolresultaten behöver förbättras,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning 1 Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang,

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer