DRIFTBUDGET. Reviderad Budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DRIFTBUDGET. Reviderad Budget 150226"

Transkript

1 DRIFTBUDGET Reviderad Budget Antal invånare 1/11 f g år Bokslut Budget Budget Plan Plan Belopp i kkr Kommunstyrelsen - Klk Kommunstyrelsen - Campus Kommunstyrelsen - Tekniskt utskott Överförmyndare Kommunens revisorer Upphandlingsnämnd Servicenämnd Miljö- och stadsbygggnadsnämnd Miljö- och stadsbyggnadskontor Miljö- och stadsbygggnadsnämnd Räddningstjänst Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Medborgarnämnd Summa nämnder Övrig verksamhet Centrala lönemedel Ingår ovan Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar Pensioner Kapitaltjänstintäkter Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Bokslut Budget Budget Budget Budget Belopp i kkr Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken) Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Resultat i % av skatter/gen.stb 0,7% 2,4% 2,8% 2,8%

2 Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige) Föregående års ram Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31% Allmänna val Feriearbeten (årlig uppräkning av lönenivå) Medarbetarundersökning 2015 och Medborgarundersökning 2016 och Designers Saturday 2015 och Ökat anslag till VärnamOm (f d Komiform) Bidrag till Värnamo Näringsliv AB - index, projekt, inkl företagsfabriken Projektmedel till Värnamo Näringslivs AB för "Wernamat" (KS130916, 418), upphör Extern finansiering av EU-samordnare Innovationsfabrik Småland, fas 5, engångsanslag Science Park - nytt system Anslag för utbildning av förtroendevalda, engångsanslag Ny webbplats, engångsanslag Ärende- och dokumenthanteringssystem, support- och underhållskostn Stöd till projektet Svenska Möbelklustret, tjänst mötesvärd, Gummifabrikens möteskoncept (helårseffekt +200 kkr). Överflyttad från Campus Medfinansiering av Natur- & Miljöboken (KS , 124) Överflyttad från Msk Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader Medfinansiering Automation för Regional Konkurrenskraft Småland (ARK), KS D Rättvisemärkt kaffe enl Fair Trade City, fm-fika Stigs och kaffeautomater på förvaltrningarna. KF D1 Införs och avgifter ska justeras Medverkan i projekt för gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, KS , e-arkiv D Varumärkesarbete VärnaOm BUDGETRAM VÅRBUDGET SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET

3 Campus Värnamo (Kommunstyrelsen) Föregående års ram Ny tjänst Teknikcenter, Campus BUDGETRAM VÅRBUDGET SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET

4 Tekniskt utskott (Kommunstyrelsen) Föregående års ram Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31% Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader enligt särskild beräkning via projektblad Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader Samverkansutredning: Planering, projektering samordning med bolag och internt, plus sälja tjänster Verksamhetsutökning skatepark Justering ersättning för driftssamverkan m. föreningar Ökad bidragsdel för enskilda vägar BUDGETRAM VÅRBUDGET SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET

5 Överförmyndare Föregående års ram Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31% Utökat behov av professionella förvaltare (årlig ökning) Gode män (propositionen "Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare" ) BUDGETRAM VÅRBUDGET SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET

6 Kommunens revisorer Föregående års ram Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31% BUDGETRAM VÅRBUDGET SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET 3 6 9

7 Upphandlingsnämnd Föregående års ram Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31% Centrala kostnader för Distributionscentral (upphör ) Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader ,5 tjänst som logistikplanerare (medel från BUN och OMN) Justering för utökning av antalet ledamöter i nämnden (1x25 kkr) BUDGETRAM VÅRBUDGET SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET

8 Servicenämnd Föregående års ram Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31% Licensavgifter Microsoft från 2018 (utfördelas till nämnderna senare i budgetarbetet) D Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader enligt särskild beräkning via projektblad Prisreducering för mat till pensionärer överförs till Servicenämnden BUDGETRAM VÅRBUDGET SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET

9 Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Miljö- och stadsbyggnadskontor Föregående års ram Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31% Bidrag till solenergianläggningar (KS , 468) minskas (upphör ) Medfinansiering av Natur- & Miljöboken (KS , 124) Föreslås fortsätta, överflyttas till kommunledningskontoret Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader BUDGETRAM VÅRBUDGET SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET

10 Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Räddningstjänst Föregående års ram Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader Samverkansutredning: Nettokostnadsminskning Digitalisering av tillsynsregister Arbetsmiljöåtgärder, säker arbetsmiljö BUDGETRAM VÅRBUDGET SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET

11 Kulturnämnd Föregående års ram Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31% Höjt bidrag till Smålands Konstarkiv (årlig indexuppräkning) Höjt bidrag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv (årlig indexreglering) Årlig uppräkning av föreningsbidrag Ökad hyra bibliotek (Gummifabriken) (fr ) Timanställda (Gummifabriken) (fr ) Utökat mediaanslag (Gummifabriken) (fr ) Utökat anslag programverksamhet (Gummifabriken) (fr ) Avgår: Utökat anslag programverksamhet (Gummifabriken) (fr ) - överförs till finansiering av ny tjänst som kulturpedagog Ökad hyra kultursal/auditorie (Gummifabriken) (fr ) Ökade intäkter kultursal/auditorie (Gummifabriken) (fr ) Scenmästare (Gummifabriken) (fr ) Kostnad för flyttning till nya lokaler (Gummifabriken), engångsanslag Driftbidrag till Stiftelsen Vandalorum t.o.m 2015 (KF , 43) Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader Kulturpedagog Bidrag till Vandalorums pedagogiska verksamhet, villkorat av övriga finansiärers bidrag BUDGETRAM VÅRBUDGET SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET

12 Barn- och utbildningsnämnd Föregående års ram Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31% Förändring antal barn och elever Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader enligt särskild beräkning via projektblad Driftkostnader Barnomsorgsutbyggnad Klöverängen Förskollärarutbildning vid Campus (KF , 69) Yrkesintroduktionsanställningar, handledare läsåret 2014/2015, engångsanslag Utökad SFI-undervisning 2015 enligt begäran från Barn- och utbildningsnämnden, engångsanslag Tillfälligt anslag för evakueringslokaler under ombyggnadstiden av Trälleborgsskolan (tillfällig anslag under ombyggnadstiden kkr) Ökad undervisningstid i matematik åk 1-3 (BP 2011) 51 kr/inv (korrigering) Effektivisering nya gymnasieskolan enligt (BP2014) 48 kr/inv Införande av lärarlegitimation (BP 2012) (korrigering) Nya gymnasiesärskolan (BP 2013) Nationella prov Komvux BP kr/inv (korrigering) Utökad undervisningstid i matematik, åk 4-6 BP Nationella minoritetsspråk BP Införande aktivitetskrav Komvux BP2014 (korrigering) Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader Samverkansutredning: Skolskjutsar Samverkansutredning: Kostsamordning Nya gymnasiesärskolan (justering) Justering krav komvux Nationella slutprov införs i grundskolan (Alliansens budget) Obligatoriskt bedömningsstöd i att läsa, skriva och räkna införs i grundskolan årskurs 1 (Alliansens budget) Tydligare krav grundvux (Alliansens budget) Medfinansiering till 0,5 tjänst som logistikplanerare Utökat anslag till nämndens förfogande för ökad kvalitet och måluppfyllelse Medel till större andel ekologiska råvaror i mat BUDGETRAM VÅRBUDGET SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET

13 Omsorgsnämnd Föregående års ram Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31% Ökat anslag för hemsjukvården (KOMHEM) Yrkesintroduktionsanställningar (17 ungdomar) läsåret 2014/2015, engångsanslag Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader Samverkansutredning: Kostsamordning Medfinansiering till 0,5 tjänst som logistikplanerare Utökat anslag till nämndens förfogande för ökad kvalitet och måluppfyllelse Prisreducering för mat till pensionärer överförs till Servicenämnden Medel till större andel ekologiska råvaror i mat BUDGETRAM VÅRBUDGET SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET

14 Medborgarnämnd Föregående års ram Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31% Uppräkning stiftelsebidrag med 2 % per år Justering: Stärkt stöd och skydd för barn och unga BP kr/inv (korrigering) Jobbstimulans ekonomisk bistånd BP Justering: Utökad målgrupp för samhällsorientering för nyanlända utanför flyktingmottagandet BP kr/inv (korrigering) Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader Tillfälligt extra anslag till Individ- och familjeomsorgen Utökat bidrag till Finnvedens samordningsförbund (Finsam) 79/79/79, KS , 227. D Utökat anslag till nämndens förfogande för ökad kvalitet och måluppfyllelse BUDGETRAM VÅRBUDGET SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET

15 Beslut Övrig verksamhet (ej nämnder) KS anslag för oförutsedda behov KS Ökad hyra gemensamma delar (Gummifabriken) KS Överföring till nämnderna 2014 av del av hyra för gemensamma delar i etapp I (Gummifabriken) Hyra Café och restaurang (Gummifabriken) KS Hyresintäkter Café och restaurang (Gummifabriken) KS Medel att användas för strategiska åtgärder som främjar hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens övergripande mål uppnås (målstimulansmedel) KS Utvidgning av FaR till Hälsocenter (fördelas till berörd nämnd i höstbudget) KS Medel till kvalificerat ekonomistöd till mindre förvaltningar (utreds, förslag presenteras för kommunstyrelsen under hösten 2015) KS SUMMA KOSTNADER Central lönepott (inkl strukturförändringar och osakliga löneskillnader) SUMMA KOSTNADER Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för anställda Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42% Löneskatt (anställda över 65 år) Arbetsmarknadsförsäkringar FORA (AGS-KL, TFA-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring) Premie omställningsavtalet KOM-KL 0,1% (nytt fr 2012) Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL) 0,1% Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) SUMMA KOSTNADER 0 0 0

16 Beslut Pensioner (enligt särskild beräkning av Skandia per ) Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg) Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (täcks av POpålägg) Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av POpålägg) Löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd ålderspension (täcks av PO-pålägg) Utbetalningar - intjänat fr o m 1998 och SAP Utbetalningar - intjänat före Förändring av pensionsavsättning (ej SAP) exkl löneskatt Förändring av SAP m m exkl löneskatt Löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar och förändrad avsättning Löneskatt 24,26% avseende finansiell uppräkning Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar handläggning av individuella val och utbetalningar) SUMMA KOSTNADER Kapitaltjänstintäkter från nämnderna Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från nämnderna till finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för kommunen. Räntan beräknas till 3,2 % under planperioden, vilket är en höjning med 0,7 % i förhållande till år Justering sker i höstbudget men har ingen nettoeffekt. I nuläget pekar nivån 2016 på 2,4% (SKL 14:59). Ändring ger ingen effekt på nettobudget Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (2,4%) SUMMA INTÄKTER Summa övrig verksamhet under Finansiering

17 Beslut Avskrivningar (OBS! Omvända tecken) Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar Planenliga avskrivningar vatten och avlopp SUMMA KOSTNADER Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (underlag bl a enligt särskild beräkning av Sveriges Kommuner och Landsting cirk 15:15) Egen skatteinkomst (skattesats, 21,12%) Skattehöjning 0,40 % (höjs från 21,12% till 21,52%) Inkomstutjämningsbidrag (6.670kr/inv, 6.642kr/inv, kr/inv) Kostnadsutjämningsavgift (-524 kr/inv), inkl förändringar Regleringsbidrag/-avgift (-238 kr/inv, -437 kr/inv, -702 kr/inv) Strukturbidrag (104 kr/inv) LSS-utjämningsbidrag (494 kr/inv) Kommunal fastighetsavgift (prognos från SKL för 2016, ingen uppräkning för 2017 och 2018) Mellankommunal omfördelning inom F-län p g a ändrat huvudmannaskap för hemsjukvård fr 2013 (5 års införandetid) Mellankommunal omfördelning inom F-län p g a ändrat huvudmannaskap för färdtjänst fr 2014 (3 års införandtid) SUMMA INTÄKTER Finansiella intäkter Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB Byggräntor (aktiveras för investeringsprojekt över 1 mkr) Borgensavgifter Räntor på likvida medel/utlämnade lån Räntor på kundfordringar samt inkassoavgifter SUMMA INTÄKTER Finansiella kostnader Finansiell uppräkning av pensionsavsättning enligt avtal (exkl löneskatt) Räntor på upptagna långfristiga lån Kundförluster Bankavgifter och övriga finansiella kostnader (avgifter hos kronofogde m m) SUMMA KOSTNADER Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Budget 2013 Ludvika kommun

Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Innehållsförteckning Allmän ekonomisk översikt 4 Organisationsplan 7 Budgeten i siffror

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

Politisk organisation 2015 2018

Politisk organisation 2015 2018 Budget 2015 Ram 2016, plan 2017 Politisk organisation 2015 2018 Valberedning 7+2* Kommunrevisionen 9 Förvaltningar Valnämnden 7 Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 13 Kommunfullmäktige 57 Parlamentariska

Läs mer

BUDGET 2015 Plan 2016-2017

BUDGET 2015 Plan 2016-2017 BUDGET 2015 Plan 2016-2017 I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 7 Budgetförändringar... 10 Resultatbudget...11

Läs mer

Strategisk plan och budget 2015-2017. antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24

Strategisk plan och budget 2015-2017. antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 Strategisk plan och budget 2015-2017 antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 Innehåll Kommunfullmäktiges styrkort 3 Ekonomiska planeringsförutsättningar 11 Investeringar 2015-2017 20 Kommunfullmäktige

Läs mer

Budgetuppföljning. Mars 2014. SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten

Budgetuppföljning. Mars 2014. SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten Budgetuppföljning Mars 2014 SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten 1 Innehållsförteckning Sid nr 1 - Allmän kommentar 3 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5 - Likviditetsutveckling För kommunen totalt 6 - Diagram

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Inledning Kommunledningen har ordet 3 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi 4 Vart gick skattepengarna? 5 Organisationsskiss 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Alliansens förslag till budget 2015

Alliansens förslag till budget 2015 Alliansens förslag till budget 2015 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR Budgeten är framtagen under en tid där ett förbättrat skatteunderlag lett till att kommunens prognostiserade intäkter förändrats positivt under

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017 MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017 Beslutad av kommunfullmäktige 2014-06-16 Budget 2015 samt ekonomisk flerårsplan 2016-2017 för Mönsterås kommun Inledning Arbetet med budget och ekonomisk flerårsplan

Läs mer

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M)

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M) KALLELSE Datum 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter Agneta Hägglund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

Budgetramar 2015-2017

Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651 Dpl 10 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-12-09 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651

Läs mer

Årsredovisning 2014. Beslutsunderlag. Kommunfullmäktige 2015-04-22

Årsredovisning 2014. Beslutsunderlag. Kommunfullmäktige 2015-04-22 Årsredovisning 2014 Beslutsunderlag Kommunfullmäktige 2015-04-22 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommunfakta... 4 Kommunchefen... 5 6 Organisation... 7 Kommunens verksamheter... 8 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Budget 2014 samt flerårsplan 2015 och 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 1 Kommunstyrelsen,

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutsrapport 2014 Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutet i korthet Skatteintäkter 2 793,6 mkr, 5,7 mkr sämre än budget. Nämndernas nettokostnader 2 817,2 mkr, 6,9 mkr lägre än budget. Utbildningsnämnden

Läs mer