Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S"

Transkript

1 Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari , ,920 Förändrad skatteprognos från SKL februari ,924 10,924 Förändrad skatteprognos från SKL april ,368 32,368 Justering skatteintäkt för befolkningsförändring jämfört med rikssnittet 38,395 38,395 LSS-utjämning ökad kostnad jfr SKLs prognos -2,000-2,000 LSS, finansiering genom utjämningssystemet 5,000 5,000 Egen bedömning av skatteprognos 0,000 0,000 Fastighetsavgift 204, ,000 Finansförvaltning inklusive finansnetto 236, ,000 Upplupna intäkter (mark och exploatering) 20,000 20,000 Netto, stadsgemensamt 5,567 5,567 Summa intäkter 7 062, ,174 Ianspråktagande över/underskott -40,000-40,000 Summa kommunbidrag till nämnder/styrelser enl KS inrikt.beslut , ,536 Summa medel till förfogande 347, ,638 Summa identifierade poster -211, ,164 Resultat skattefinansierad verksamhet 136, ,474 Ekonomisk målsättning 136, ,012 (% av skattenettot) 2,0% 2,0% Avvikelse mot ekonomisk målsättning 0,000 0,462

2 Barn- och utbildningsnämnden - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 2 680, ,393 - Demografi, enl. KS inriktningsbeslut 74,421 74,421 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 52,341 52,341 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 2 807, ,156 - Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos 38,994 38,994 - Kvalitetsäkring av finansiering av skolan 36,000 36,000 - Faktiskt antal gymnasiumelever 7,800 7,800 - Teknisk justering av Kontaktcentrets finansiering -0,811-0,811 - Kompensation för kostnadsökning för höjda arbetsgivaravgifter för unga 14,030 0,000 Personal- och kvalitetssatsning 14,000 Summering av identifierade poster 96,013 95,983 Summering tillförda medel , ,745 %-uell förändring 8,3% 8,3% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 2 903, ,139 Vård- och omsorgsnämnden - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 1 515, ,511 - Demografi, enl. KS inriktningsbeslut 32,740 32,740 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 29,417 29,417 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 1 577, ,667 - Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos 6,290 6,290 - LSS-satsning 18,000 18,000 - Kvalitetssäkring av verksamheten 14,000 0,000 - Teknisk justering av Kontaktcentrets finansiering -2,359-2,359 - Kompensation för kostnadsökning för höjda arbetsgivaravgifter för unga 5,851 0,000 Drift tillagningskök 1,500 Personal- och kvalitetssatsning 5,000 Demensboende 3,500 Fler korttidsplatser 10,000 Summering av identifierade poster 41,782 41,931 Summering tillförda medel , ,088 %-uell förändring 6,9% 6,9% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 1 619, ,599

3 Stadsbyggnadsnämnden - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 492, ,015 - Demografi, enl. KS inriktningsbeslut 2,216 2,216 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 9,390 9,390 - Tillväxt fler bostäder, underhåll (2000/bostad) 1,000 1,000 - Entreprenadindex högre än KPI 1,500 1,500 - Justering för uppräkning exkl. avskrivningar och räntor -2,900-2,900 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 503, ,221 - Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos 0,584 0,584 - Ökade kapitalkostnader 20,700 20,700 - Teknisk justering av Kontaktcentrets finansiering -1,689-1,689 - Kompensation för kostnadsökning för höjda arbetsgivaravgifter för unga 0,159 0,000 Summering av identifierade poster 19,754 19,595 Summering tillförda medel ,961 30,802 %-uell förändring 6,3% 6,3% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 522, ,816 Arbetsmarknadsnämnden - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 465, ,552 - Demografi, enl. KS inriktningsbeslut 4,216 4,216 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 4,746 4,746 - Minskning försörjningsstöd -15,000-15,000 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 459, ,514 - Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos 2,405 2,405 - Teknisk justering av Kontaktcentrets finansiering -3,050-3,050 - Kompensation för kostnadsökning för höjda arbetsgivaravgifter för unga 1,374 0,000 Sommarjobb 5,000 Föreningssatsning 1,000 Ytterligare minskat försörjningsstöd -5,000 Summering av identifierade poster 0,729 0,355 Summering tillförda medel ,309-5,683 %-uell förändring -1,1% -1,2% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 460, ,869

4 Socialnämnden - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 427, ,863 - Demografi, enl. KS inriktningsbeslut 8,849 8,849 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 8,298 8,298 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 445, ,009 - Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos 4,987 4,987 - Ökade kostnader pga nytt LSS-boende i Kattarp 1,500 1,500 - Kvalitetssäkring av verksamheten 16,200 0,000 - Teknisk justering av Kontaktcentrets finansiering -0,460-0,460 - Kompensation för kostnadsökning för höjda arbetsgivaravgifter för unga 0,842 0,000 - Förebyggande arbete (FoU och PaRT) 2,000 0,000 Personal- och kvalitetssatsningar 18,000 Avtal med Migrationsverket -5,000 Kompensation för ökade kostnader p.g.a. hemlöshet 5,000 Föreningssatsning 1,000 Summering av identifierade poster 25,069 25,027 Summering tillförda medel ,216 42,174 %-uell förändring 9,9% 9,9% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 470, ,036 Idrotts- och fritidsnämnden - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 212, ,711 - Demografi, enl. KS inriktningsbeslut 4,370 4,370 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 4,125 4,125 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 221, ,205 - Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos 2,212 2,212 - Pålsjöbaden 1,250 1,250 - Tofta idrottshall 0,628 0,628 - Åtgärder idrottsplatser 0,275 0,275 - Kompensation för kostnadsökning för höjda arbetsgivaravgifter för unga 0,683 0,000 Föreningssatsning 1,000 Summering av identifierade poster 5,048 5,365 Summering tillförda medel ,542 13,859 %-uell förändring 6,4% 6,5% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 226, ,569

5 Kulturnämnden - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 167, ,768 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 3,188 3,188 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 170, ,956 - Kulturfastigheter 1,900 1,900 - Förstärkning biblioteken 1,500 0,000 - Förstärkning fri kultur 1,000 1,000 - Förstärkning barnkultur 0,500 0,000 - Teknisk justering av Kontaktcentrets finansiering -0,217-0,217 - Kompensation för kostnadsökning för höjda arbetsgivaravgifter för unga 0,298 0,000 Föreningssatsning 1,000 Bibliotekslyftet 3,100 Gratis kulturskola och utökat antal platser 10,000 Summering av identifierade poster 4,981 16,783 Summering tillförda medel ,169 19,971 %-uell förändring 4,9% 11,9% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 175, ,739 Räddningstjänstförbundet (ingår i stadsgemensamt) - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 115, ,125 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 2,187 2,187 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 117, ,313 Summering av identifierade poster 0,000 0,000 Summering tillförda medel ,187 2,187 %-uell förändring 1,9% 1,9% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 117, ,313

6 Fastighetsnämnden - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut -183, ,271 - varav kommunbidrag 9,729 mnkr, Lokalbank 1 och 2, (10 mnkr vardera). 29,729 29,729 - varav utdelningskrav -213, ,000 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 0,185 0,185 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet -183, ,087 Lokalbank -10,000 Miljösatsning/giftfri förskola 2,000 Summering av identifierade poster 0,000-8,000 Summering tillförda medel ,185-7,815 %-uell förändring -0,1% 4,3% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster -183, ,087 Miljönämnden - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 24,443 24,443 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 0,464 0,464 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 24,907 24,907 - Teknisk justering av Kontaktcentrets finansiering -1,422-1,422 - Upphandlingskompetens inom miljö/kemiområdet 0,700 0,700 - Kompensation för kostnadsökning för höjda arbetsgivaravgifter för unga 0,026 0,000 Summering av identifierade poster -0,696-0,722 Summering tillförda medel ,232-0,258 %-uell förändring -0,9% -1,1% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 24,211 24,185

7 Överförmyndarnämnden - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 11,055 11,055 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 0,210 0,210 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 11,265 11,265 Summering av identifierade poster 0,000 0,000 Summering tillförda medel ,210 0,210 %-uell förändring 1,9% 1,9% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 11,265 11,265 Valnämnden - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 0,310 0,310 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 0,006 0,006 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 0,316 0,316 Summering av identifierade poster 0,000 0,000 Summering tillförda medel ,006 0,006 %-uell förändring 1,9% 1,9% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 0,316 0,316

8 Kommunstyrelsen inkl. stadsgemensamt (exkl. räddningstjänst) - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 503, ,240 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 9,562 9,562 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 512, ,802 - Hyra kårhus 2,800 2,800 - Invånardialog 0,500 0,000 - Teknisk justering av Kontaktcentrets finansiering 10,008 10,008 - CSR-specialist 0,800 0,000 - Förstärkning evenemagsfonden 2,000 0,000 - Tillväxt Helsingborg 1,200 1,200 - Utbyggnad fria surfzoner 0,400 0,400 - Bemötandeutbildning 0,500 0,000 - Kompensation för kostnadsökning för höjda arbetsgivaravgifter för unga 0,737 0,000 Ingen uppräkning -9,562 Minskade konsultkostnader -5,000 Sociala investeringar 20,000 Minska KS oförutsedda -5,000 Summering av identifierade poster 18,945 14,846 Summering tillförda medel ,507 24,408 %-uell förändring 5,7% 4,9% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 531, ,648 Stadsrevisionen Reserverat ekonomiskt utrymme enligt planeringsanvisningarna - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 6,174 6,174 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 0,117 0,117 Reserverat ekonomiskt utrymme enligt planeringsanvisningarna 6,292 6,292 Summering av identifierade poster 0,000 0,000 Summering tillförda medel ,117 0,117 %-uell förändring 1,9% 1,9% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 6,292 6,292

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner

Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner Revisionsrapport Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner 9 september 2009 Eva Gustafsson Silja Savela 2009-09-09 Pär Sturesson Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Budget för Hallsbergs kommun

Budget för Hallsbergs kommun Budget för Hallsbergs kommun 2013-2015 Som den ställdes till Kommunfullmäktige 2012-12-17 Budgetberättelse Kära medborgare i Hallsbergs kommun! Politik handlar i grunden om att prioritera. Det handlar

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 2014-11-11

Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 2014-11-11 Omslagsbild; Nybyggnation kv. Veterinären Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 2014-11-11 Innehållsförteckning Verksamhetsstyrning 3 Omvärldsbevakning och förutsättningar 4 Organisation 5 Om verksamheten

Läs mer

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun.

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Hedemora kommun 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

Revisions-PM Mjölby Kommun

Revisions-PM Mjölby Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Mjölby Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

Den ljusnande framtid är vård. Delresultat från LEV-projektet. Den ljusnande framtid är vård

Den ljusnande framtid är vård. Delresultat från LEV-projektet. Den ljusnande framtid är vård Den ljusnande framtid är vård Delresultat från LEV-projektet Den ljusnande framtid är vård Beställningsnr: S2010.021 Formgivning och layout: Svensk Information Omslagsfoto: PhotoAlto/Johnér Bildbyrå Tryckning:

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer