SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Valnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Valnämnden"

Transkript

1 Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 25 Godkännande av ärendelista 2018/ Information om valet / Ambulerande röstmottagare 2018/

2 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen klockan 17:30 18:30. Beslutande Pernilla Jovanovic (S), ordförande Carl-Johan Nyholm (MP) Åsa Blomell (L) Cecilia Petersson (S) Nils-Erik Eriksson (MF), ersättare för Rolf Callenholm (MF) Göran Grunditz (M), ersättare för Helena Broberg (M) Gunnar Brengesjö (KD), ersättare för Lars Eriksson (KD) Övriga närvarande Therese Roslund (S) Katarina Karlsson (S) Gun Nilsson (C) Bertil Engström (MP) Joel Lundgren, sekreterare Justeringsplats och tid samt utses att justera Kommunkontoret, Mullsjö klockan 15:00 Joel Lundgren, sekreterare Pernilla Jovanovic, ordförande Åsa Blomell, justerande 2

3 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Mullsjö Underskrift Joel Lundgren 3

4 25 Godkännande av ärendelista Ärendebeskrivning Följande ärende utgår: Dnr 2018/1119 Ärende nummer 7 Övriga frågor Beslut beslutar att godkänna ärendelistan med ovanstående revidering. 4

5 26 Information om valet 2018 Ärendebeskrivning Ordföranden informerar om bland annat följande: Dnr 2018/1119 Registrerade partier Rekryteringsstatus, röstmottagare Utskick av röstkort och röstlängder Ordförandens valinformation till partiernas gruppledare i Mullsjö kommun Länsstyrelsens beslut den 25 juni 2018 om tillstånd till anordningar för valaffischering inför val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige den 9 september 2018 Förslag på valnämndens nästa sammanträde Beslut beslutar att valnämndens nästa sammanträde är den 4 oktober 2018 klockan 17:30 och att i övrigt lägga informationen till handlingarna. 5

6 27 Ambulerande röstmottagare Dnr 2018/1119 Ärendebeskrivning Kommunala bud har upphört och ersätts av ambulerande röstmottagare. Budröstning finns som tidigare kvar som en möjlighet att rösta. En ambulerande röstmottagare tar emot väljarens röst på samma sätt som i en förtidsröstningslokal och är, på begäran av väljaren, även skyldig att hjälpa väljaren att göra iordning sin röst. Röstmottagaren har tystnadsplikt. Röstmottagaren har med sig allt behövligt material som finns i förtidsröstningslokal och för även en väljarförteckning. Ambulerande röstmottagare kan ta emot röster under 18 dagar före valet. Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina röster i bostaden till särskilt förordnade röstmottagare, ambulerande röstmottagare. Kommunen ska tillhandahålla ambulerande röstmottagare. Kommunen bestämmer själv ambitionsnivån, till exempel vilka tider som ambulerande röstmottagare ska vara tillgängliga. Det behövs dessutom en beredskap på valdagen för att kunna skicka ambulerande röstmottagare. Samma regler som gäller vid röstmottagning i en röstningslokal för förtidsröstning ska tillämpas. Minst två ambulerande röstmottagare ska alltid arbeta tillsammans hela tiden. Kommunen ska förordna ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagare har samma status som övriga röstmottagare, vilket innebär att skyldigheten att utbilda även gäller för dessa. Ambulerande röstmottagare ska bära en skylt eller annat kännetecken som anger att de är ambulerande röstmottagare samt även ha med sig protokollsutdrag eller annan handling som utvisar att de förordnats. Förslag till beslut föreslås besluta att utse Maria Egerbo, Lena Arnoldsson och Joel Lundgren på kommunkontoret i Mullsjö som ambulerande röstmottagare. 6

7 27 fortsättning Beslut beslutar att utse Maria Egerbo, Lena Arnoldsson och Joel Lundgren på kommunkontoret i Mullsjö som ambulerande röstmottagare. Beslutet skickas till Maria Egerbo Lena Arnoldsson Joel Lundgren 7