SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Sammanträdesdatum"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl Beslutande Lars-Erik Nilsson, (M), ordförande Lars-Åke Bergstrand, (S), vice ordförande Kjell Myrén, (M) Per Johansson, (S), ersättare för Emmelie Dahl, (S) Sören Söderström, (C) Övriga närvarande Ersättare Hubertus Gullby, (M) Fredrik Ebbestad, (M) Övriga närvarande Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Justering Utses att justera Per Johansson och Sören Söderström Justerande paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Anita Sjösvärd Lars-Erik Nilsson Justerare Per Johansson Sören Söderström Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Valnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningsförvaltningen Anita Sjösvärd

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(10) Vn 20 Uppdrag att lämna förslag på röstmottagare som ska arbeta med mottagning av röster i vallokalerna under Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014 Valnämnden har att utse ordförande, vice ordförande och röstmottagare som ska tjänstgöra i vallokalerna i Europaparlamentsvalet söndagen den 25 maj Det måste alltid finnas minst tre röstmottagare samtidigt i vallokalen under pågående röstmottagning. En av dem måste vara ordföranden eller dennes ersättare. Ordföranden leder och fördelar arbetet i vallokalen. Vid valnämndens sammanträde den 27 mars 2014 uppdrogs till kommunledningsförvaltningen att rekrytera erforderligt antal röstmottagare till Europaparlamentsvalet Vid dagens sammanträde redovisas förteckning över de röstmottagare som rekryterats för att arbeta med mottagning av röster i vallokalerna under Europaparlamentsvalet den 25 maj Valnämnden beslutar att godkänna föreliggande förslag på röstmottagare som ska arbeta med mottagning av röster i vallokalerna under Europaparlamentsvalet. Ordförandes

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(10) Vn 21 Utbildning för röstmottagare vid Europaparlamentsvalet 2014 Enligt vallagen ska kommunen utbilda röstmottagare. Röstmottagarna bör under 2014 utbildas vid båda valtillfällena (Europaparlamentsvalet respektive valet till riksdag, kommun och landsting) då det finns vissa skillnader i rutinerna och regelverk mellan valen. Alla röstmottagare kommer att ta del av Valmyndighetens utbildningsmaterial utbildningsfilmer tillsammans med kompletterande material. Vid utbildningen ska röstmottagarna även få svar på övergripande frågor och på lokalspecifika frågor när det gäller t ex möblering, köer och skyltning. Instruktioner ska även lämnas vad avser dubblettröstkort, placering av valsedlar, gränser för propaganda för respektive lokal etc. Valnämnden har att lämna uppdrag om utbildning av röstmottagarna som ska tjänstgöra vid Europaparlamentsvalet Valnämnden har vid sammanträde den 27 mars 2014 beslutat att utbildning för röstmottagare som ska arbeta med mottagning av röster i vallokalerna under Europaparlamentsvalet den 25 maj ska äga rum den 29 april, 5 maj, 6 maj, 7 maj och 8 maj. Underhand har utbildningstillfället den 7 maj ändrats till 13 maj Inbjudan till valnämndens utbildning gällande berörda röstmottagare uppdelade på respektive valdistrikt har utsänts under vecka 15. Ordförandes

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(10) Vn 22 Röstmottagningsställe för förtidsröstning i Åtvidabergs kommun inför Europaparlamentsvalet 25 maj 2014 Det måste finnas minst ett röstmottagningsställe i varje kommun under perioden 7 maj 25 maj Vid senaste valet har entrén i Nya kommunhuset varit mottagningsställe av förtidsröster. Öppettiderna ska anpassas till när väljarna förväntas rösta. De tider under dagen som röstningslokalen ska vara öppen måste bestämmas med hänsyn till det förväntade antalet förtidsröstande och till möjligheten att kunna förtidsrösta under och efter normal arbetstid. Möjligheten för heltidsarbetande att rösta gör det nödvändigt att ha öppet kvällstid. Även lördagar och söndagar ska det vara möjligt att rösta. Under hela förtidsröstningsperioden dvs från och med den artonde dagen före valdagen fram till och med valdagen ska det vara möjligt att förtidsrösta i kommunen. Lokalen måste rymma den utrustning som behövs, t ex valskärmar, bord och valsedelsställ/bord. Valnämnden konstaterar att Nya kommunhusets entré är en lämplig förtidsröstningslokal med hänsyn tagen till dels tillgängligheten, dels säkerheten med att förvara material och röster på ett säkert sätt vilket ställer krav på valv och där endast behöriga personer har tillgång till. Valnämnden har vid sammanträde den 27 mars 2014 beslutat godkänna Nya kommunhusets entré som förtidsröstningslokal inför Europaparlamentsvalet den 25 maj under perioden 7 maj till och med 25 maj Valnämnden beslutar att följande öppettider ska gälla vid förtidsröstningslokalen Nya kommunhusets entré: 7 11 maj ons, fre 10-18, tors lör-sön maj mån-ons, fre 10-18, tors lör-sön maj mån-fre lör 10-13, sön Ordförandes

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(10) Vn 23 Röstmottagare som ska arbeta med mottagandet av förtidsröster vid Europaparlamentsvalet 2014 Valnämnden har att utse röstmottagare som arbetar med mottagandet av förtidsröster. Till administrationen av förtidsröstningen hör även hanteringen av alla förtidsröster. Valnämnden har vid sammanträde den 27 mars 2014 beslutat utse röstmottagare som ska arbeta med mottagandet av förtidsröster vid valen 2014 enligt förslag. Vid dagens sammanträde informeras om att en röstmottagare fått förhinder och således inte kan fullfölja uppdraget. Valnämndens utbildning för röstmottagare i röstningslokal kommer att äga rum den 23 april. Röstmottagarna kommer att arbeta efter ett upprättat schema men det måste alltid finnas två röstmottagare på plats i lokalen under hela röstningsperioden för att röstmottagningen ska kunna genomföras på ett bra och säkert sätt. Valnämnden beslutar utse röstmottagare som ska arbeta med mottagandet av förtidsröster vid Europaparlamentsvalet enligt följande: Birgitta Söderman Kerstin Söderström Anne-Maj Smedberg Ordförandes

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(10) Vn 24 Telefonlista inom valnämnden Valnämnden aktualiserar frågan om en mobiltelefonlista inom valnämnden. Samtliga ledamöter och ersättare inom nämnden meddelar nämndens sekreterare sitt mobilnummer för upprättande av en telefonlista inför kommande valarbete. Vid dagens sammanträde med valnämnden föreligger en komplett telefon/mail-lista över valnämndens ledamöter och ersättare inför det fortsatta valarbetet. Ordförandes

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(10) Vn 25 Institutionsröstning Kommunen ska anordna förtidsröstning på institutioner såsom äldreboenden och sjukhus. Valnämnden får bestämma på vilka institutioner som röstning ska ske och tider för röstningen. Valnämnden utser röstmottagare och informerar väljarna om röstningen. Innan beslut fattas ska valnämnden samråda med institutionens ledning. Institutionsröstningen jämställs med förtidsröstning i röstningslokal. På institutionerna får vem som helst rösta, boende, anhöriga, besökare och vårdpersonal. Den som vill rösta måste ha röstkortet med sig. Valnämnden har vid sammanträde den 27 mars 2014 beslutat att institutionsröstning ska ske vid Koppargårdens entré samt Östergårdens aula, samt att att uppdra till valnämndens sekreterare att planera och administrera institutionsröstningen inom kommunen. Institutionsröstning inför Europaparlamentsvalet kommer att ske den 18 maj 2014 vid Koppargårdens entré kl samt Östergårdens Aula kl Samråd har skett med institutionens ledning. Valnämnden utser Anita Sjösvärd och Jonas Fredriksson som röstmottagare vid institutionsröstningen. Valnämndens sekreterare får i uppdrag att informera partier och väljare om institutionsröstningen i samband med Europaparlamentsvalet. Ordförandes

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(10) Vn 26 Dubblettröstkort Väljarna kan begära att få nytt röstkort ett s k dubblettröstkort, om de tappat bort det eller inte fått något. Dubblettröstkort kan skrivas ut i valdatasystemet från och med den 28 april avseende Europaparlamentsvalet och fram till och med vallokalernas stängning på valdagen. Valnämnden bör utse de som ska svara för utskrift av röstkort. Dessa personer ska erhålla ett certifikat hos länsstyrelsen. Det finns en särskild behörighetsklass som inte kan göra något annat i valdatasystemet än skriva ut röstkort. Följande personer ska vara behöriga för utskrift av dubblettröstkort: Valnämndens ordförande Lars-Erik Nilsson, Valnämndens vice ordförande Lars-Åke Bergstrand, Valnämndens sekreterare Anita Sjösvärd, Receptionist Jonna Alvin, Röstmottagare Kerstin Söderström, Röstmottagare Anne-Maj Smedberg, Röstmottagare Birgitta Söderman, Ordförandes

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(10) Vn 27 Nästa valnämnd samt träff med ordförande och vice ordförande i valdistrikten Alla röstmottagare kommer att ta del av Valmyndighetens utbildningsmaterial utbildningsfilmer tillsammans med kompletterande material. Vid utbildningen ska röstmottagarna även få svar på övergripande frågor och på lokalspecifika frågor när det gäller t ex möblering, köer och skyltning. Instruktioner ska även lämnas vad avser dubblettröstkort, placering av valsedlar, gränser för propaganda för respektive lokal etc. Då ordföranden leder och fördelar arbetet i vallokalen har valnämnden önskemål om att valdistriktens ordförande respektive vice ordförande träffas för en gemensam informationsträff och en sista genomgång inför röstningen på valdagen den 25 maj. Nästa valnämnd äger rum den 15 maj kl Kl inbjudes ordförande och vice ordförande i respektive valdistrikt till valnämnden inför Europaparlamentsvalet. Ordförandes

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(10) Vn 28 Kommunala bud Kommunen har möjlighet att utse kommunala bud. Kommunala bud jämställs med förtidsröstning och måste lämnas till röstningslokal. Aktiva endast under förtidsröstningsperioden. Kommunen bestämmer ambitionsnivån t ex särskilda dagar och tider som budet är tillgängligt för väljarna. Valnämnden utbildar de kommunala buden. Valnämnden har vid sammanträde den 27 mars 2014 beslutat att kommunen ska ha kommunala bud. Valnämnden beslutar uppdra till dess sekreterare att lämna förslag till rutiner för kommunala bud till nästkommande sammanträde. Ordförandes

Valnämnden

Valnämnden Valnämnden 2010-02-15 1 Plats och tid Bildhuggaren klockan 18:00-19:00 Beslutande Kjell-Åke Johansson (KD) Hans Dahm (S) Ove Emanuelsson (M) Ingemar Ryefalk (FP) Anna Ohlsson (KD), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhusets sessionssal, klockan 16.00 16.55 ande Övriga närvarande Olle Rahm (S), ordförande Torbjörn Mood (L) Bertil Foss (PNF) Per-Arne Andersson (M) Agneta

Läs mer

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Anne Fager-Lind, assistent

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Anne Fager-Lind, assistent 1(18) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 9.00-9.45 Beslutande Pär Carlsson (S) ordförande Björn Olsson (C) v ordf Björn-Åke Bergman (FP) Christer Danielsson (M) ersättare

Läs mer

Artur Andersson, ordförande Anne Rousu Erkki Bergman Rolf Mäkitalo. Aina Bleikvassli, sekreterare

Artur Andersson, ordförande Anne Rousu Erkki Bergman Rolf Mäkitalo. Aina Bleikvassli, sekreterare 1 () Valnämnden 2018-03-27 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå, tisdagen den 27 mars 2018, kl 13.00 Beslutande Artur Andersson, ordförande Anne Rousu Erkki Bergman Rolf Mäkitalo Övriga deltagande

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden Valnämnden 2010-06-14 1 Plats och tid Kyrksalen klockan 17:00-17:35 Beslutande Kjell-Åke Johansson (KD) Hans Dahm (S) Ove Emanuelsson (M) Ingemar Ryefalk (FP) Liselott Nydén (S) Jan Holm (S), tjänstgörande

Läs mer

Östen Lejon, ordförande Torvald Pääjärvi Johan Heikkilä Rolf Kummu Ylva Ylinenpää Sannemalm

Östen Lejon, ordförande Torvald Pääjärvi Johan Heikkilä Rolf Kummu Ylva Ylinenpää Sannemalm 1 (20) Valnämnden 2009-02-12 Plats och tid Beslutande Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå torsdagen den 12 februari 2009 kl 13.00-14.00 Östen Lejon, ordförande Torvald Pääjärvi Johan Heikkilä Rolf Kummu

Läs mer

Rolf Kummu, ordförande Birgitta Törnqvist Rolf Mäkitalo Birger Wiippa Christer Töyrä. Ann-Kristin Sundelin, sekreterare Ann-Kristin Sundelin

Rolf Kummu, ordförande Birgitta Törnqvist Rolf Mäkitalo Birger Wiippa Christer Töyrä. Ann-Kristin Sundelin, sekreterare Ann-Kristin Sundelin 1 (24) Valnämnden 2006-02-09 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå torsdagen den 9 februari 2006 kl 09.00-10.45 ande Rolf Kummu, ordförande Birgitta Törnqvist Rolf Mäkitalo Birger Wiippa Christer

Läs mer

Henry Barsk, ordförande Sture Larsson Eva Juntti Berggren Virpi Lampinen. Ann-Kristin Sundelin, sekreterare Ann-Kristin Sundelin ANSLAG/BEVIS

Henry Barsk, ordförande Sture Larsson Eva Juntti Berggren Virpi Lampinen. Ann-Kristin Sundelin, sekreterare Ann-Kristin Sundelin ANSLAG/BEVIS 1 (24) Valnämnden 2014-03-31 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå måndagen den 31 mars 2014 kl 13.00-13.45 Beslutande Henry Barsk, ordförande Sture Larsson Eva Juntti Berggren Virpi Lampinen

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 1-5, 7-10 Sonja Sareyko (C) 6

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 1-5, 7-10 Sonja Sareyko (C) 6 Plats och tid: hus, Trosa kl. 16.00-16.30 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 1-5, 7-10 Sonja Sareyko (C) 6 Ej tjänstgörande ersättare Lars Haraldsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhusets sessionssal klockan 17:30-18:50 ande Ordförande Olle Rahm (S) Anita Bergman (V) Agneta Wennerström (C) Linnéa Landerstedt (S) Bertil Foss (PNF) Bertil

Läs mer

Valnämnden. Plats och tid Strået, Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Valnämnden. Plats och tid Strået, Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Strået, 13.30 14.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Göran Winér (S), ordf Ingrid Ekström (SD), vice ordf Birgitta Zadenius (L) tjg ers för Kate Haeggstrom (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (6) Plats och tid Stora Vänortsrummet kl 16.00-16.45 Beslutande Lena Schenström (C), ordförande Tord Horn (S) Eva Pettersson (S) Sune Lang (S) Ann-Britt Wikman (S) Anders Nordlander (M) Övriga deltagare

Läs mer

Östen Lejon, ordförande Johan Heikkilä Erkki Bergman Rolf Kummu Britt-Marie Honkamaa Rolf Mäkitalo

Östen Lejon, ordförande Johan Heikkilä Erkki Bergman Rolf Kummu Britt-Marie Honkamaa Rolf Mäkitalo 1 (16) Valnämnden 2010-03-19 Plats och tid Beslutande Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå fredagen den 19 mars 2010 kl 13.00-13.45 Östen Lejon, ordförande Johan Heikkilä Erkki Bergman Rolf Kummu Britt-Marie

Läs mer

Sara Lindgren, nämndsekreterare Margareta Fällström, säkerhets- och telekomstrateg. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-11 Sara Lindgren

Sara Lindgren, nämndsekreterare Margareta Fällström, säkerhets- och telekomstrateg. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-11 Sara Lindgren 1(14) Plats och tid Ekonomen, våning 1, kl.13.15-15.00. ande ledamöter Susanne Viklund (S) Ordf. Jenny Westerlund (S) Lennart Johansson (V) Elsy Björner (C) tjänstgörande ersättare Ingmari Georgsson (V)

Läs mer

Datum: kl 13:00-14:20 Paragrafer: 15-29

Datum: kl 13:00-14:20 Paragrafer: 15-29 Datum: kl 13:00-14:20 Paragrafer: 15-29 Plats: Nämndrummet Hova Underskrifter Kerstin Isaksson Ordförande Britt-Marie Nilsson Sekreterare Justeringens plats och tid: Justeras Monica Joby ande Övriga Kerstin

Läs mer

Protokoll Valnämnden

Protokoll Valnämnden Tid Plats 10:00-11:15 Lillängen ande ledamöter Arild Wanche (KD) (ordförande) Reidun Hannerz-Zita (M) Eva Hermansson (S) (vice ordförande) Göran Parmling (S) ersätter Solveig Widstrand (S) Lennart Eriksson

Läs mer

Valnämnden (7)

Valnämnden (7) Valnämnden 2014-08-18 1 (7) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 17:30 18:30 Beslutande Sonja Andersson (C) ordförande Bert Johansson (S) vice ordförande Odd Torsson (KD) Gunilla Magnusson (KV) Rose-Marie

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:40

PROTOKOLL 1(21) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:40 PROTOKOLL 1(21) Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:40 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden 2018-03-19 Valnämnden 2018-03-19 Vn 1 Vallokaler och öppethållande inför RKL-valet den 9 september... 2 Vn 2 Röstningslokaler och öppethållandetider... 3 Vn 3 Röstmottagare, ordförande och vice ordförande...

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden 2018-04-24 2018-04-24 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult klockan 13:00 15:05 Paragrafer 16-25 Utses att justera Lars Ingvert Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2018-05-02 Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina Höij (m)

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina Höij (m) 01-10 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 15.00-18.00 Beslutande Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-16:00

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-16:00 Valnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-06-11 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-16:00 Beslutande ledamöter: Dan Larson (M), ordförande 19-24, 26-27 Maria Arman (MP), vice ordförande,

Läs mer

Valnämnden (16)

Valnämnden (16) Valnämnden 2014-02-05 1 (16) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 5 februari 2014 kl. 13.00 15.35 Beslutande Kenneth Emilsson (M), tjänstgörande ersättare 1 8 kl. 13.00 14.05 Anders Krook (M)

Läs mer

Kommunsekreterarens kontor

Kommunsekreterarens kontor 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 13:00-13:45 Beslutande Ledamöter Åke Jonsson (S), Ordförande Ulla Mortimer (M), 1:e vice ordförande Jonas Frost (S) Bertil Höglund (L) Lena Arnells (C) Nils Erik

Läs mer

18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet. 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val

18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet. 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val Valnämnden Sammanträdesdatum 2014-03-05 Ärendelista 18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val 20 Säkerhet i röstningslokalen

Läs mer

Margareta Gustafsson (C) Christoffer Johansson (S) Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson, kommunsekreterare.

Margareta Gustafsson (C) Christoffer Johansson (S) Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Plats och tid Svarvaren, torsdagen den 1 februari 2018 kl 18:00-19:10 ande Karina Gren (S), ordförande Liselott Nydén (S) Thomas Carlsson (S) Mattias Johansson (C) Ingemar Ryefalk (L) Ove Emanuelsson (M)

Läs mer

Thomas Carlsson (S) Göran Kornestedt (S) Margareta Gustavsson (C) Lennart Thunborg (SD)

Thomas Carlsson (S) Göran Kornestedt (S) Margareta Gustavsson (C) Lennart Thunborg (SD) Sida 1 (15) Plats och tid Svarvaren, torsdagen den 31 januari 2019 kl 16:00-17:00 ande Karina Gren (S), ordförande Hans Dahm (S) Mattias Johansson (C) Claes-Gunnar Almestål (L) Ove Emanuelsson (M), vice

Läs mer

2011-11-10 2014-08-06 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 6 augusti, 2014, kl. 18.00 19.

2011-11-10 2014-08-06 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 6 augusti, 2014, kl. 18.00 19. 2011-11-10 2014-08-06 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 6 augusti, 2014, kl. 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Åke Jonsson (S) Ordförande Ulla Mortimer (M), vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida 2010-06-07 1(10) Plats och tid Kommunkontoret Åsele, kl 09 00 10 15 Beslutande Peter Danielsson (s) ordf Roger Jakobsson (s) Lars-Erik Enerstedt (c) vice ordf Birgitta Jonsson (s)

Läs mer

Eva Larsson, kommunsekreterare Cecilia Christensen, kanslichef Elisabeth Olsson, registrator. Kansliavdelningen kommunhuset Klippan, :00

Eva Larsson, kommunsekreterare Cecilia Christensen, kanslichef Elisabeth Olsson, registrator. Kansliavdelningen kommunhuset Klippan, :00 1 (22) Paragrafer 9-20 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Klippan kl. 13:30-14:20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kent Lodesjö (S) (ordförande)

Läs mer

Lars-Åke Svensson, stk, sekreterare Ulla Freijd, stk Maria Borgström, stk. Lars-Åke Svensson. Veronica Eisfeld. Dag Thulin

Lars-Åke Svensson, stk, sekreterare Ulla Freijd, stk Maria Borgström, stk. Lars-Åke Svensson. Veronica Eisfeld. Dag Thulin JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-03-01 1(8) Plats och tid Tvetasalen, Rådhuset, Jönköping, kl 14:00-15:40 Beslutande Veronica Eisfeld (M), ordförande Tommy Bernevång-Forsberg (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(10)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(10) Sammanträdesprotokoll Sida 1(10) Plats och tid Sevederummet, fredagen den 16 mars 2018 kl 10:00-12.10 Beslutande Ledamöter Eva Berglund (S), Ordförande Sören Sjöholm (M), 1:e vice ordförande Magnus Gustafsson

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden 2018-06-11 2018-06-11 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult klockan 09:30 10:50 Paragrafer 26 33 Utses att justera Birgitta Bengtsson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2018-06-14 Underskrifter

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Valnämnden (14) Kent Palm. Bo S. Carlén, samordnare

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Valnämnden (14) Kent Palm. Bo S. Carlén, samordnare Nr Valnämnden 2010-05-18 1(14) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 18 maj 2010, klockan 18.00 18.45 Beslutande Kerstin Stefansson (c) Ulla Danielsson (m) Reine Dahlman (s) Kent Palm (v)

Läs mer

Östen Lejon, ordförande Johan Heikkilä Erkki Bergman Rolf Kummu Britt-Marie Honkamaa Rolf Mäkitalo

Östen Lejon, ordförande Johan Heikkilä Erkki Bergman Rolf Kummu Britt-Marie Honkamaa Rolf Mäkitalo 1 (6) Valnämnden 2010-06-11 Plats och tid Beslutande Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå fredagen den 11 juni 2010 kl 14.00-14.10 Östen Lejon, ordförande Johan Heikkilä Erkki Bergman Rolf Kummu Britt-Marie

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Valnämnden (6)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Valnämnden (6) SAMMANTRÄDES Valnämnden 2018-05-04 1(6) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 09.30-10.50 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Simonsson (S), ordförande Stig Ottosson (M), vice ordförande Johan Hamnebo

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden Valnämnden 2013-11-12 1 Plats och tid Kommunhuset, tisdag 12 november 2012, kl. 18.00 19.45 Beslutande Lars-Göran Asp (V), ordförande Kerstin Bertilsson (M), vice ordförande Viola Olofsson (S) Stellan

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30 11:20

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30 11:20 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 106 09:30 11:20 Beslutande Sven Gunnar Linné (S) Janita Bergkvist (S) Lars Ström (S) Nils-Arne Bidsell (L) Evert Valfridsson (C) Franc Krizanec (M) Kerstin

Läs mer

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, kl. 19.0020.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Göran Winér (S), ordförande Leif Hägg (M) Anette Hallberg (S) Anders Nilsson (SD), tjg ers för

Läs mer

PROTOKOLL. Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå - Solsidan, onsdag 13 juni 2018, kl 13:00

PROTOKOLL. Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå - Solsidan, onsdag 13 juni 2018, kl 13:00 Valnämnden Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå - Solsidan, onsdag 13 juni 2018, kl 13:00 Plats och tid Beslutande: Artur Andersson (C), ordf Anne Rousu (ÖFA) Erkki Bergman (NS) Henry Barsk (S) Tage Töyrä

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Vargmötet, kommunhuset, Vallentuna kl 15.30 16.40 ande Margareta Svanström (M), ordförande, Anne-Marie Karlsson (C), vice ordförande, Per-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Valnämnden 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 16.30-17.45 Beslutande Margaretha Persson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Olsson (C) Birgitta Olsson (Hela Edas Lista) Tina Brink

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2013-11-12 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl. 18.00 19.00 Beslutande Owe Lundin (FP) Peter Bouvin (S) Linda Lundin (M) Rune Peterson (C) Carin

Läs mer

Förtidsröstningslokaler vid 2018 års val

Förtidsröstningslokaler vid 2018 års val Tjänsteskrivelse 2018-01-31 Handläggare Tove Liljas Utredningsenheten Valnämnden Förtidsröstningslokaler vid 2018 års val Förslag till beslut 1. Följande förtidsröstningslokaler ska användas vid 2018 års

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, 24 januari 2019, klockan 15:00. Ulla Segerlund. Roland Nirlén. Margareta Henricsson

Förvaltningsbyggnaden, 24 januari 2019, klockan 15:00. Ulla Segerlund. Roland Nirlén. Margareta Henricsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 5, Onsdag 23 januari 2019 kl. 10:00 11:15 Utses att justera Margareta Henricsson Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid Kommunhusets sessionssal klockan 13:30-14:30 ande Ordförande Olle Rahm (S) Anita Bergman (V) Agneta Wennerström (C) Stig Holmberg (C) Torbjörn Norgren (PNF) Åsa-Lena

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Lars Nilsson. Laila Furskog. Monica Nordvall-Hedström

Underskrifter Sekreterare Lars Nilsson. Laila Furskog. Monica Nordvall-Hedström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 85 (93) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden sammanträdesrum 3 10:00 12:25 Beslutande Laila Furskog (S), ordförande Jan-Erik Apelqvist (S) Ove Haarala (V) Margareta Henricsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (11) Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (11) Valnämnden 2010-03-01 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndagen den 1 mars 2010, kl.18:00-18:30. ande Sverker Nilsson (C), ordförande Ulla Mortimer (M), vice ordförande Lennart Alfredsson (C)

Läs mer

Valnämnden Viola Olofsson (S), vice ordförande Rune Olsson (C), ordförande Kerstin Bertilsson (M) Fredrik Lindström (FP)

Valnämnden Viola Olofsson (S), vice ordförande Rune Olsson (C), ordförande Kerstin Bertilsson (M) Fredrik Lindström (FP) Valnämnden 2010-02-04 1 Plats och tid Kommunhuset, torsdag 4 februari 2010, kl. 18.00-18.45 Beslutande Viola Olofsson (S), vice ordförande Rune Olsson (C), ordförande Kerstin Bertilsson (M) Fredrik Lindström

Läs mer

Valnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Valnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl 18.00-18.45 Beslutande Kjell-Åke Johansson, (KD) ordf Hans Dahm, (S) v ordf Ingemar Ryefalk, (FP) Ove Emanuelsson, (M) Torbjörn Andersson, (FP) ersätter

Läs mer

Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags nedtagande. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags nedtagande. Kommunledningskontoret, Vallentuna Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag Valnämnden Sammanträdesdatum 2018-06-14 Paragrafer 16-22 Datum för anslags uppsättande 2018-06-15 Datum för anslags nedtagande 2018-07-09 Överklagandetiden

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 08.00-09.00 Beslutande och övriga närvarande Inger Wennberg (S) ordförande Monica Norén (S) 1:e vice ordförande Lilian Carlsson (C) 2:e vice ordförande Louise

Läs mer

Rickert Olzon (M), ordförande Sixten Lautakoski (S) Ulf Nilsson (C) Berith Parmsäter (S) Tomas Bergström (FP)

Rickert Olzon (M), ordförande Sixten Lautakoski (S) Ulf Nilsson (C) Berith Parmsäter (S) Tomas Bergström (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 07.00-07.30, 21.00-21.30, 23.50 24.00 Beslutande Rickert Olzon (M), ordförande Sixten Lautakoski (S) Ulf Nilsson (C) Berith Parmsäter

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Valnämnden (14) Karin Johansson Monica Björndahl Mari - Ann Edmark

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Valnämnden (14) Karin Johansson Monica Björndahl Mari - Ann Edmark Nr Valnämnden 2011-03-29 1(14) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 29 mars 2011, klockan 17.30 19.00 Beslutande Lennart Karlsson (c) Reine Dahlman (s) Karin Johansson (kd) Monica Björndahl

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid ANKs sammanträdesrum kl. 08:30-09:30 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Maria Johansson Arnström (S) (ordförande), Sonja Andersson (C) (vice ordförande),

Läs mer

Marie-Louise Eddegård (s) Berthold Andersson (m) Ingrid Jensen (c) ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Marie-Louise Eddegård (s) Berthold Andersson (m) Ingrid Jensen (c) ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2018-06-11 1 Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset, Rådhusgatan 2B, 2018-06-11 kl.18.00 20:30 Beslutande Närvarande ersättare Inger Rossbol (s), ordförande Göte Lundberg (c) Annika Karlsson (s) Maj Brith

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Valnämnden

TOMELILLA KOMMUN Valnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 15.00-17.00 Beslutande Lena Berndin (M), ordförande Eva Gustavsson (C) Egon Hansson (SPI), 1:e vice ordförande Ulla-Christina Lindberg (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Valnämnden Matti Koponen. Sekreterare/Valsamordnare BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Valnämnden Matti Koponen. Sekreterare/Valsamordnare BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.10-13.55 Beslutande Ann Svensson (S) Björn Wintler (L) Håkan Carlsson (S) Birgitta Luoto (S) Ingela Wahlstam (V) Björn Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Valnämnden Måndagen den 11 mars 2019 kl Kommunhuset Vestby

Sammanträdesdatum Valnämnden Måndagen den 11 mars 2019 kl Kommunhuset Vestby Valnämnden 2019-03-11 1 Tid och plats Måndagen den 11 mars 2019 kl. 15.00-15.30 Kommunhuset Vestby Beslutande Per Gunnarsson (M), ordförande Mikael Plate (M) Peter Persson (S) Toril Korsvik Jevås (S) Tresphore

Läs mer

Valnämnden Sidan 1(15) Plats och tid: Kommunhuset, sessionssalen, klockan Närvarande: Inger Andersson Ordförande

Valnämnden Sidan 1(15) Plats och tid: Kommunhuset, sessionssalen, klockan Närvarande: Inger Andersson Ordförande Valnämnden 2010-03-02 Sidan 1(15) Plats och tid: Kommunhuset, sessionssalen, klockan 18.30 19.15 Närvarande: Inger Andersson Ordförande Gigi Lönn Stråhle Vice ordförande Sten Nordström Nancy Ibarra Anders

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Valnämnden 2018-02-12 1(16) Plats och tid Valkansliet, Stationsgatan 64-12 februari 2018 kl 16:00-18:08 ande Ledamöter Christofer Lundholm (M), Ordförande Ante Hultin (S), 1:e vice ordförande Anders Eriksson

Läs mer

Protokoll Valnämnden

Protokoll Valnämnden Protokoll 2019-01-24 Tid Plats 10:00-11:20 Lillängen ande ledamöter Arild Wanche (KD) (ordförande) Eva Hermansson (S) (vice ordförande) Arne Augustsson (C) Sara Pettersson (MP) Gundega Hallinder (V) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(21) Plats och tid Näringslivscenter kl. 17.30-19.00 Beslutande Sonja Svenle Pettersson (GPKS) Margot Malmqvist (S) Eric Juhlin (C) Sven-Inge Bergh (S) Christine Ivarsson (M) ersätter Kerstin Lagerblad

Läs mer

Valnämnden Styrbjörn Lind (s), ordförande Kjellan Grundström (v) Alexandra Wermelin (c) Sven-Erik Lindbom (s) Viveka Lindbom (s)

Valnämnden Styrbjörn Lind (s), ordförande Kjellan Grundström (v) Alexandra Wermelin (c) Sven-Erik Lindbom (s) Viveka Lindbom (s) Valnämnden 2019-03-05 1 Plats och tid Kommunhuset, onsdag 2019-03-05, klockan 09.00-11.25 Avbrott för fika klockan 09.50-10.05 Beslutande Styrbjörn Lind (s), ordförande Kjellan Grundström (v) Alexandra

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Tingssalen, tisdagen den 24 april kl

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Tingssalen, tisdagen den 24 april kl HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Tingssalen, tisdagen den 24 april kl 17.00-18.15 Beslutande Per-Eric Ohlsson (KD), ordförande Susanne Björck (S), v ordförande Jens Gustafsson (C)

Läs mer

Valnämnden 2009-05-06 1 (11)

Valnämnden 2009-05-06 1 (11) Valnämnden 2009-05-06 1 (11) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 6 maj 2009, kl. 17.00-18.30 (ajournering 17.35-17.50) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Björn Andersson (m) ordförande

Läs mer

21 augusti 2018, kl. 18: i Kommunhuset, A-salen - lilla delen, Tierp. Frida Nyberg

21 augusti 2018, kl. 18: i Kommunhuset, A-salen - lilla delen, Tierp. Frida Nyberg Tid och plats Paragrafer 19-27 21 augusti 2018, kl. 18:00-19.00 i Kommunhuset, A-salen - lilla delen, Tierp Utses att justera ande Ledamöter Frida Nyberg Inger Wennberg (S), ordförande Monica Norén (S),

Läs mer

Valnämnden Madelaine Vilgren. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Jonny Ståhl. Justerande/Madelaine Vilgren.

Valnämnden Madelaine Vilgren. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Jonny Ståhl. Justerande/Madelaine Vilgren. 2014-03-17 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 17 mars 2014 kl 16:00-17:00. Beslutande Jonny Ståhl (C), ordförande May Mjärdner (MP) Robert Wahlström (KD), ersättare

Läs mer

Plats och tid Kommunförvaltningen, , kl

Plats och tid Kommunförvaltningen, , kl PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(23) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2019-03-05, kl.09.30 12.00 Beslutande Magnus Gustafsson (KD) Stig Töyrä (KD) Alice Videkull (SJV) Solveig Lindfors Lehmivaara

Läs mer

2014-02-27. Nils Svensson (ppo, ersättare) Göran Kjörk Servicekontoret, Stadshuset. Mona Gustavsson. Göran Kjörk ANSLAG/BEVIS. Valnämnden 2014-02-27

2014-02-27. Nils Svensson (ppo, ersättare) Göran Kjörk Servicekontoret, Stadshuset. Mona Gustavsson. Göran Kjörk ANSLAG/BEVIS. Valnämnden 2014-02-27 VALNÄMNDEN 2014-02-27 Sida 1 (6) Plats och tid Kyhlbergsrummet Stadshuset 2014-02-27 15:00-17:00 Beslutande Mona Gustavsson (ppo) ordförande Lena Boman (ppo) vice ordförande Göran Kjörk (S) Kristina Andersson

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden 2018-04-18 Valnämnden 2018-04-18 Valn 12 Uppdatering Röstningslokaler och öppethållandetider... 2 Valn 13 Röstmottagare, ordförande och vice ordförande... 3 Valn 14 Ambulerande röstmottagare... 4 Valn

Läs mer

Protokoll för Valnämnden

Protokoll för Valnämnden Protokoll för Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 13:00-14:35 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2019-02-25 13:00 Paragrafer: 1-11 Sekreterare: Ordförande: Justerare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Stadshuset, rum 214 kl. 17:00-18:10 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Anders Karlsson (KD) (ordförande) Margareta Eklund Jimar (C) (vice ordförande) Shahla Alamshahi (S) Staffan Holmgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2018-05-25 1 (9) Plats och tid Stadshuset, KS-salen, klockan 13:00-14:30 ande Ersättare Kjell Gustafsson (S),ordförande Gunilla Carlsson (C) Jan-Erik Jeppsson (M) Kent Kärrlander (S) Bengt-Olof

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden 2019-04-24 2019-04-24 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult klockan 10:00 11:30 Paragrafer 23 27 Utses att justera Kenneth Emilsson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2019-04-29 Underskrifter

Läs mer

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 19.00-19.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Göran Winér (S), ordförande Leif Hägg (M) Anette Hallberg (S) Bengt-Göran Grönvall (C), tjg ersättare

Läs mer

VN PROTOKOLL

VN PROTOKOLL VN PROTOKOLL 1(4) Plats och tid Rådhuset, rådhussalen, kl. 13.00 14.20 Beslutande Ledamöter Leif Fredriksson (S), ordförande Gertrud Hjelte (C) Solbritt Andersson (V) Solbrith Stening (M) Jan Engsås (L)

Läs mer

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, kl. 19.00-19.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Göran Winér (S), ordförande Margareta Stenström (M), tjg ers för Leif Hägg (M) Anette Hallberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(13) Plats och tid Resecentrum onsdagen den 7 mars 2018 kl. 13:00 Beslutande Se särskild förteckning sid 2 Övriga Se särskild förteckning sid 2 Utses att justera Eva Nilsson (s) Justeringens plats och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg 09.00 Beslutande Pär Carlsson (S) ordförande Björn Olsson (C) Björn-Åke Bergman (FP) Mats-Åke Knutsson (M) Lars-Eric Andersson (C) Brita

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum ~V Sammanträdesdatum Sid 1 I Plats och tid Beslutande Herrljunga kommun, Sämsjön, kl.18.00-19.05 Ajournering kl. 18.40-19.05 Ronnie Rexwall (KV), ordförande Tomas Svennberg (S), vice ordförande Birger

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista 2019-01-24 Sida 1 s ledamöter s ersättare (f.k) Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Stadshusets sammanträdesrum bv Tid: Fredag 1 februari 2019 klockan 10:00 Val av justerare samt plats och tid

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Miljö- och byggnadsförvaltningens mötesrum 7 maj 2018 kl. 9.00-9.45 ande Övriga deltagande Camilla Ljungdahl, C Silva Andersson, S Carola Nilsson, S Evert Möller, KD Åke Bergh, M Ulf Nilsson,

Läs mer

Carina Östrand (S), ordförande Agneta Nilsdotter (MP) Gunnar Nilsson (M) Maria Lagerman (S), ersättare för Jerry Elvin (S)

Carina Östrand (S), ordförande Agneta Nilsdotter (MP) Gunnar Nilsson (M) Maria Lagerman (S), ersättare för Jerry Elvin (S) Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 10-11.10 ande Tjänstgörande ersättare Carina Östrand (S), ordförande Agneta Nilsdotter (MP) Gunnar Nilsson (M) Maria Lagerman (S), ersättare för Jerry Elvin (S) Övriga

Läs mer

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, kl. 19.0019.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Göran Winér (S), ordförande Leif Hägg (M) Gert Jönsson (S), tjg ers för Anette Hallberg (S) Lena

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Valnämnden 2014-04-07. 24 Fastställande av dagordning 3. 25 Beslut om vallokaler och öppettider 4

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Valnämnden 2014-04-07. 24 Fastställande av dagordning 3. 25 Beslut om vallokaler och öppettider 4 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Innehåll Sid 24 Fastställande av dagordning 3 25 Beslut om vallokaler och öppettider 4 26 Fastställande av förtidsröstningslokaler och öppettider 5 27 Fastställande

Läs mer

Protokoll. Valnämnden

Protokoll. Valnämnden 1 Valnämnden 2 Valnämnden Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Paragrafer 8-13 kl. 17:00-17:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Torbjörn Gustafsson (C) (ordförande)

Läs mer

ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Valnämnden (14) Ada Malmberg, ordförande Sten Boström Tora Larsson Kerstin Bäckström

ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Valnämnden (14) Ada Malmberg, ordförande Sten Boström Tora Larsson Kerstin Bäckström ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Valnämnden 2002-01-07 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, rum Bergåsen, måndag den 7 januari 2002 kl. 09.00-10.10 Beslutande Ada Malmberg, ordförande Sten Boström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats A-salen, kl. 09.00 11.15 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande Bengt-Göran Sandell (S), 1:e vice ordförande Hannington Lubwama (M) Nils-Erik Carlström (L) Emelie Öberg (S)

Läs mer

Datum Ulrika Thorell, 1:e kommunsekreterare Sara Larsson, utredare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-10 Ulrika Thorell

Datum Ulrika Thorell, 1:e kommunsekreterare Sara Larsson, utredare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-10 Ulrika Thorell 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Susanne Öhrn (S) ordförande Jan-Åke Jansson (KD) vice ordförande Carola Qvist (S) Peder Johansson

Läs mer

12 april 2018, kl. 08:00-09:00 i Kommunhuset, Medborgarrummet, Tierp. Inger Wennberg (S), ordförande Monica Norén (S), 1:e vice ordförande

12 april 2018, kl. 08:00-09:00 i Kommunhuset, Medborgarrummet, Tierp. Inger Wennberg (S), ordförande Monica Norén (S), 1:e vice ordförande Tid och plats Paragrafer 1-9 12 april 2018, kl. 08:00-09:00 i Kommunhuset, Medborgarrummet, Tierp Utses att justera ande Ledamöter Monica Norén Inger Wennberg (S), ordförande Monica Norén (S), 1:e vice

Läs mer

Datum Mia Skytt, nämndsekreterare Therése Jernberg, nämndsekreterare Berith Lidberg, kommunassistent

Datum Mia Skytt, nämndsekreterare Therése Jernberg, nämndsekreterare Berith Lidberg, kommunassistent 1(14) Plats och tid Tingshuset, måndagen den 22 januari, klockan 17.00-17.50 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Roland Parneving (M) Margaretha Almqvist-Malmsjö

Läs mer

Protokoll för Valnämnden

Protokoll för Valnämnden Protokoll för Valnämnden Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 09:00-10:15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2018-04-03 13:00 Paragrafer: 1-11 Sekreterare: Ordförande:

Läs mer

Valnämnden (5)

Valnämnden (5) Valnämnden 2012-05-15 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 15 maj 2013 kl. 14.00 16.30 Beslutande Anders Krook (M) Anita Håkansson (C), ordförande Hans Cedergren (KD) Ingrid Årdh-Strid

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Onsdagen den 4 December 2013, kl 17.00 Plats: Gröna rummet, Teliahuset Information och överläggningar A/ Övergripande planering inför val 2014 B/

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Valnämnden (20)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Valnämnden (20) Nr 1 Valnämnden 2014-03-19 1(20) Tid och plats Onsdagen den 19 mars 2014, klockan 17.00 18.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Lennart Karlsson, ordf. (C) Reine Dahlman, v ordf. (S) Karin Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Corinne Johnson

ANSLAG/BEVIS Corinne Johnson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, plan 4, Mälaren, kl. 18:00 18:38 Beslutande Se bilaga Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se bilaga Jakob Etaat, kanslidirektör,

Läs mer

14 Beslut om tjänstgöring och arbetssätt för ambulerande röstmottagare. 16 Beslut om behörighet att kvittera ut röster under RKL-valet 2018

14 Beslut om tjänstgöring och arbetssätt för ambulerande röstmottagare. 16 Beslut om behörighet att kvittera ut röster under RKL-valet 2018 1(1) 12 Fastställande av dagordning 13 om förordnande av röstmottagare 14 om tjänstgöring och arbetssätt för ambulerande röstmottagare 15 om ordning i röstningslokal och vallokal 16 om behörighet att kvittera

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Valnämnden

TOMELILLA KOMMUN Valnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 15.00-17.00 Beslutande Lena Berndin (M), ordförande Eva Gustavsson (C) Egon Hansson (SPI), 1:e vice ordförande Ulla-Christina Lindberg (S), 2:e vice ordförande

Läs mer