18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet. 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet. 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val"

Transkript

1 Valnämnden Sammanträdesdatum Ärendelista 18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val 20 Säkerhet i röstningslokalen och vid vissa transporter 21 Inrättande av lokaler för förtidsröstning vid 2014 års val till Europaparlamentet öppettider för Mellby center i Mellbystrand 22 Inrättande av lokaler för förtidsröstning vid 2014 års allmänna val - öppettider för Mellby center i Mellbystrand 23 Samråd med Länsstyrelsen om begränsat öppethållande i vallokal under Europaparlamentet 24 Samråd med Länsstyrelsen om begränsat öppethållande i vallokal under det allmänna valet 25 Principer för rekrytering av röstmottagare 26 Ersättning till röstmottagare vid val till Europaparlamentet Ersättning till röstmottagare vid de allmänna valen Tillåtelse för ordföranden att utfärda lokala instruktioner för genomförandet av 2014 års val till Europaparlamentet 29 Tillåtelse för ordförande att utfärda lokala instruktioner för genomförande av 2014 års allmänna val 30 Röstmottagning på vårdinrättningar 31 Hantering av övriga valsedlar i vallokal och röstningslokal 32 Information och diskussion 33 Övriga frågor

2 Laholms kommun Anslagsbevis Valnämnden har haft sammanträde den 5 mars 2014 Protokollet, som justerats den 7 mars 2014 finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, Laholm Kommunledningskontoret Lena Boström Kommunsekreterare Bevis om anslag Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 10 mars till och med den 31 mars 2014 intygas. Lena Boström Kommunledningskontoret

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 1 (23) Plats och tid Stadshuset, Laholm kl Beslutande Ingela N Eriksson (C) vice ordförande Sven-Erik Vänneå (M) Bengt-Göran Persson (S) Kristina Jönsson (S) Gunnel Ström (C) Övriga deltagande Siv Påhlsson (S), ersättare 32a, b Lovisa Aldrin, Europa Direkt 32a Sofia Larsson, ungdomssamordnare 32b Jonas Påhlsson, enhetschef för kanslienheten Lena Boström, kommunsekreterare Utses att justera Sven-Erik Vänneå (M) Plats och tid för justering Kommunledningskontoret , kl Paragrafer Sekreterare Lena Boström Ordförande Ingela N Eriksson (C) Justerande Sven-Erik Vänneå (M)

4 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 VN 18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet Det är valnämndens uppgift att se till att de personer som utsetts till röstmottagare får rätt utbildning för uppdraget. Uppdraget kan innebära att vara ordförande, vice ordförande i ett valdistrikt, röstmottagare dels i en vallokal, dels för ett röstmottagningsställe och som kommunalt bud. Utbildningsmaterial kommer att delvis tillhandahållas av Valmyndigheten. Valmyndigheten rekommenderar att samtliga röstmottagare utbildas inför båda valtillfällena det vill säga Europaparlamentet och det allmänna valet. Detta eftersom det finns vissa skillnader i rutinerna och regelverk mellan valen. Valnämnden beslutar att samtliga röstmottagare ska erhålla utbildning för uppdraget. Endast de som genomgått utbildningen får sen arbeta som röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet.

5 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 VN 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val Det är valnämndens uppgift att se till att de personer som utsetts till röstmottagare får rätt utbildning för uppdraget. Uppdraget kan innebära att vara ordförande, vice ordförande i ett valdistrikt, röstmottagare dels i en vallokal, dels för ett röstmottagningsställe och som kommunalt bud. Utbildningsmaterial kommer att delvis tillhandahållas av Valmyndigheten. Valmyndigheten rekommenderar att samtliga röstmottagare utbildas inför båda valtillfällena det vill säga Europaparlamentet och det allmänna valet. Detta eftersom det finns vissa skillnader i rutinerna och regelverk mellan valen. Valnämnden beslutar att samtliga röstmottagare ska erhålla utbildning för uppdraget. Endast de som genomgått utbildningen får sen arbeta som röstmottagare vid 2014 års allmänna val.

6 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 VN 20 Säkerhet i röstningslokalen och vid vissa transporter Inför förtidsröstningen måste det i varje röstningslokal finnas så många röstmottagare som behövs för att röstmottagningen ska kunna genomföras. Något minsta antal röstmottagare finns inte uttalat i vallagen. Valmyndigheten rekommenderar dock att det ska finnas minst två röstmottagare på plats under hela röstningsperioden för att röstmottagningen ska kunna genomföras på ett bra och säkert sätt samtidigt som ordningen i lokalen upprätthålls. Enligt vallagen ska det på valdagen finnas minst fyra röstmottagare för varje valdistrikt, varav en ordförande och en vice ordförande. Det måste finnas minst tre röstmottagare närvarande samtidigt i vallokalen vid röstmottagningen varav en av dessa ska vara ordföranden eller vice ordföranden. Enligt valmyndigheten anvisningar måste även transporten av förtidsröster ske på ett säkert sätt. När det gäller transporter av granskat material och röstlängder till Länsstyrelsen måste enligt valmyndigheten minst två personer finnas med. s beredning För att väljaren ska få ett tillförlitligt intryck vid röstningstillfället föreslår valkansliet att minst två röstmottagare ska finnas på plats i röstningslokalen under hela röstningsperioden. För att lämnade förtidsröster ska hanteras på ett säkert sätt föreslår också valkansliet att minst två personer måste finnas med vid följande transporter: Hämta förtidsröster från till exempel andra kommuner på Posten. Hämta förtidsröster från lokaler för förtidsröstning inom kommunen. Transportera förtidsröster till vallokalerna på valdagen. forts

7 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 forts Transportera valdistriktens material (granskade och räknade valsedlar) valnämndens mottagning av valmaterial i stadshuset. Transporter av granskat material (granskade och räknade valsedlar) och röstlängder till Länsstyrelsen. 1. Valnämnden beslutar i enlighet med valkansliets förslag om att minst två röstmottagare ska finnas på plats i röstningslokalen under hela röstningsperioden. 2. Valnämnden beslutar att vid alla transporter av förtidsröster, granskat material (granskade och räknade valsedlar) och röstlängder ska minst två personer finnas med i enlighet med valkansliets förslag

8 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 VN 21 Inrättande av lokaler för förtidsröstning vid 2014 års val till Europaparlamentet öppettider för Mellby center i Mellbystrand Valnämnden har att inför 2014 års val till Europaparlamentet inrätta lokaler för förtidsröstning (röstningslokaler). I lokalerna får röstmottagningen påbörjas den 7 maj s beredning Valnämnden godkände den 17 december röstningslokaler för 2014 års val till Europaparlamentet. Tid för öppethållande saknades då för Mellby center i Mellbystrand. Valnämndens kansli föreslår att följande öppettider: Mellby center, Mellbystrand 7 maj - 24 maj 2014 Vardagar Lördagar Söndagar Beslutsunderlag Valnämndens protokoll den 17 december Valnämnden godkänner ovan nämnda förslag till öppettider för röstningslokal Mellby center i Mellbystrand i samband med val till Europaparlamentet. 2. Valnämnden uppdrar åt röstmottagarna att föra statistik över när på dagen förtidsrösterna lämnas på Mellby center under perioden för förtidsröstning.

9 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 VN 22 Inrättande av lokaler för förtidsröstning vid 2014 års allmänna val - öppettider för Mellby center i Mellbystrand Valnämnden har att inför 2014 års allmänna val inrätta lokaler för förtidsröstning (röstningslokaler). I lokalerna får röstmottagningen påbörjas den 27 augusti s beredning Valnämnden godkände den 17 december röstningslokaler för 2014 års allmänna val. Tid för öppethållande saknades då för Mellby center i Mellbystrand. Valnämndens kansli föreslår att följande öppettider: Mellby center, Mellbystrand 27 augusti 13 september 2014 Vardagar Lördagar Söndagar Beslutsunderlag Valnämndens protokoll den 17 december Valnämnden godkänner ovan nämnda förslag till öppettider för röstningslokal Mellby center i Mellbystrand i samband med det allmänna valet.

10 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 VN 23 Samråd med Länsstyrelsen om begränsat öppethållande i vallokal under Europaparlamentet Vallokal ska vid val till Europaparlamentet hållas öppen för röstning mellan klockan 8.00 och Om väljarna i ett valdistrikt ändå har tillräckligt goda möjligheter att rösta, får kommunen bestämma att vallokalen i ett visst distrikt ska vara öppen för röstning under kortare tid. Om kommunen avser att begränsa öppethållandet i en vallokal, ska kommunen samråda med Länsstyrelsen innan den beslutar om detta. Vallagen innehåller vissa minimikrav på öppethållande i vallokal, klockan samt mellan klockan för val till Europaparlamentet. s beredning Valnämndens kansli föreslår att samråd sker med Länsstyrelsen om begränsat öppethållande för vallokalerna i Hasslöv, Vallberga och Ysby mellan klockan och klockan , då antalet röstberättigade i valdistrikten understiger 600 stycken. Valnämnden beslutar att samråda med Länsstyrelsen om begränsat öppethållande i samband med 2014 års val till Europaparlamentet för valdistrikten Hasslöv, Vallberga och Ysby i Laholms kommun. Öppethållandet begränsas till mellan klockan och klockan i dessa vallokaler. Beslutsexpediering Länsstyrelsen

11 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 VN 24 Samråd med Länsstyrelsen om begränsat öppethållande i vallokal under det allmänna valet Vallokal ska vid allmänna val vara öppen för röstning mellan kl och Om väljarna i ett valdistrikt ändå har tillräckligt goda möjligheter att rösta, får kommunen bestämma att vallokalen i ett visst distrikt ska vara öppen för röstning under kortare tid. Om kommunen avser att begränsa öppethållandet i en vallokal, ska kommunen samråda med länsstyrelsen innan den beslutar i saken. Vallagen innehåller vissa minimikrav på öppethållande i vallokal, klockan samt mellan klockan för det allmänna valet. s beredning Valnämndens kansli föreslår att samråd sker med Länsstyrelsen om begränsat öppethållande för vallokalerna i Hasslöv, Vallberga och Ysby mellan klockan och klockan , då antalet röstberättigade i valdistrikten understiger 600 stycken. Valnämnden beslutar att samråda med Länsstyrelsen om begränsat öppethållande i samband med 2014 års allmänna val, för valdistrikten Hasslöv, Vallberga och Ysby i Laholms kommun. Öppethållandet begränsas till mellan klockan och klockan i dessa vallokaler. Beslutsexpediering Länsstyrelsen

12 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 VN 25 Principer för rekrytering av röstmottagare Valnämnden har den 16 mars fastställt principer för rekrytering av röstmottagare vid allmänna val enligt följande: Röstmottagare bör vara bosatta inom respektive valdistrikt. Gäller vid nyrekrytering. För valdistrikt omfattande mer än röstberättigade ska förordnas åtta röstmottagare. För valdistrikt med mindre än röstberättigade förordnas sex röstmottagare och för valdistrikt med begränsat öppethållande förordnas fyra röstmottagare. För valdistrikt med mer än röstberättigade förordnas två särskilda rösträknare för tjänstgöring efter kl s beredning Valmyndigheten föreslår att valnämnden ska ha en så bred rekryteringsbas som möjligt med hänsyn till ålder, kön och etnisk tillhörighet när röstmottagare utses. Vidare föreslår valmyndigheten att den som arbetar som röstmottagare är över 18 år och är lämplig för uppgiften, det vill säga kan läsa, skriva och räkna samt kan ge ett gott bemötande till väljarna. Valmyndigheten rekommenderar att samtliga röstmottagare utbildas inför båda valtillfällena. Valnämnden fastställer principer för rekrytering av röstmottagare inför 2014 års val enligt följande: - Vid nyrekrytering av röstmottagare bör röstmottagaren vara bosatta inom respektive valdistrikt. Vid nyrekrytering ska hänsyn tas till rekryteringsbasens bredd med hänsyn till ålder, kön och etnisk tillhörighet. - Röstmottagare ska ha fyllt 18 år senast på valdagen och i övrigt vara lämpliga för uppgiften det vill säga ska kunna läsa, skriva och räkna samt ska kunna ge ett gott bemötande till väljarna. forts

13 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 forts Röstmottagare ska genomgå valnämndens utbildning. - För valdistrikt omfattande mer än röstberättigade ska förordnas åtta röstmottagare. För valdistrikt med mindre än röstberättigade förordnas sex röstmottagare och för valdistrikt med begränsat öppethållande förordnas fyra röstmottagare. För valdistrikt med mer än röstberättigade förordnas två särskilda rösträknare för tjänstgöring efter kl vid det allmänna valet och efter kl vid valet till europaparlamentet.

14 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 VN 26 Ersättning till röstmottagare vid val till Europaparlamentet 2014 Valnämnden har den 16 mars fastställt ersättning för röstmottagare. Valnämnden höjde då ersättningen till ordförande och vice ordförande med 500 kronor, till röstmottagare med 300 kronor, till rösträknare med 25 kronor/timme och till röstmottagare vid särskilda röstmottagningsställen samt till kommunala bud med 17 kronor/timme. s beredning Valnämndens kansli har undersökt ersättningsnivåerna i ett 20-tal kommuner. Ersättningsnivåerna i Laholm ligger i stort sätt på genomsnittet av de undersökta kommunerna. I jämförelse med övriga halländska kommuner ligger Laholms ersättningsnivåer under genomsnittet. Några kommuner har infört en extra ersättning för de ordföranden, vice ordföranden och röstmottagare som arbetar vid båda valen under år Av de halländska kommunerna är det enbart Halmstad som infört en sådan bonus och i deras fall enbart till valdistriktens ordförande. Valnämndens kansli föreslår att valnämnden i Laholm inte inför någon sådan extra ersättning då även en liten bonus blir en stor kostnad i förhållande till avsatta medel och nytta. Valnämndens kansli föreslår att ersättningarna höjs med 11 % vilket motsvarar förändringen av kommunens timarvode till förtroendevalda mellan åren 2010 och Ersättningen till ordförande och vice ordförande höjs med ytterliggare 100 kronor för att täcka telefonersättning eftersom det saknas fast telefon i vissa vallokaler. Beslutsunderlag Valnämndens kanslis tjänsteskrivelse den 26 februari forts

15 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 forts 1. Ersättning för uppdragen utgår enligt följande: Ordförande Vice ordförande Röstmottagare i vallokal Extra rösträknare Övriga röstmottagare samt Kommunala bud kronor kronor kronor 200 kronor/timme 160 kronor/timme 2. Vid utbildning av ordförande och vice ordförande samt röstmottagare och kommunala bud utgår ersättning med 160 kronor/timme. 3. Bilersättning utgår enligt samma grunder som i kommunens bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.

16 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 VN 27 Ersättning till röstmottagare vid de allmänna valen 2014 Valnämnden har den 16 mars fastställt ersättning för röstmottagare. Valnämnden höjde då ersättningen till ordförande och vice ordförande med 500 kronor, till röstmottagare med 300 kronor, till rösträknare med 25 kronor/timme och till röstmottagare vid särskilda röstmottagningsställen samt till kommunala bud med 17 kronor/timme. s beredning Valnämndens kansli har undersökt ersättningsnivåerna i ett 20-tal kommuner. Ersättningsnivåerna i Laholm ligger i stort sätt på genomsnittet av de undersökta kommunerna. I jämförelse med övriga halländska kommuner ligger Laholms ersättningsnivåer under genomsnittet. Några kommuner har infört en extra ersättning för de ordföranden, vice ordföranden och röstmottagare som arbetar vid båda valen under år Av de halländska kommunerna är det enbart Halmstad som infört en sådan bonus och i deras fall enbart till valdistriktens ordförande. Valnämndens kansli föreslår att valnämnden i Laholm inte inför någon sådan extra ersättning då även en liten bonus blir en stor kostnad i förhållande till avsatta medel och nytta. Valnämndens kansli föreslår att ersättningarna höjs med 11 % vilket motsvarar förändringen av kommunens timarvode till förtroendevalda mellan åren 2010 och Ersättningen till ordförande och viceordförande höjs med ytterliggare 100 kronor för att täcka telefonersättning eftersom det saknas fast telefon i vissa vallokaler. Beslutsunderlag Valnämndens kanslis tjänsteskrivelse den 26 februari forts

17 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 forts 1. Ersättning för uppdragen utgår enligt följande: Ordförande Vice ordförande Röstmottagare i vallokal Extra rösträknare Övriga röstmottagare samt Kommunala bud kronor kronor kronor 200 kronor/tim 160 kronor/tim 2. Vid utbildning av ordförande och vice ordförande samt röstmottagare och kommunala bud utgår ersättning med 160 kronor/timme. 3. Bilersättning utgår enligt samma grunder som i kommunens bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.

18 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 VN 28 Tillåtelse för ordföranden att utfärda lokala instruktioner för genomförandet av 2014 års val till Europaparlamentet För genomförande av val behövs regelmässigt att valnämnden utfärdar instruktioner om vad röstmottagarna har att iaktta vid fullgörande av sina uppdrag. Sådana instruktioner kan exempelvis avse rutiner för rapportering av valresultat, arbetsordning för valdagen, information om valnämndens service till röstmottagare med mera. s beredning Valnämndens kansli föreslår valnämnden att ordföranden tillåts att meddela nödvändiga lokala instruktioner. Valnämnden tillåter ordföranden att meddela nödvändiga lokala instruktioner för genomförandet av 2014 års val till Europaparlamentet.

19 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 VN 29 Tillåtelse för ordförande att utfärda lokala instruktioner för genomförande av 2014 års allmänna val För genomförande av val behövs regelmässigt att valnämnden utfärdar instruktioner om vad röstmottagarna har att iaktta vid fullgörande av sina uppdrag. Sådana instruktioner kan exempelvis avse rutiner för rapportering av valresultat, arbetsordning för valdagen, information om valnämndens service till röstmottagare med mera. s beredning Valnämndens kansli föreslår valnämnden att ordföranden tillåts att meddela nödvändiga lokala instruktioner. Valnämnden tillåter ordföranden att meddela nödvändiga lokala instruktioner för genomförandet av 2014 års allmänna val.

20 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 VN 30 Röstmottagning på vårdinrättningar Valnämnden får inrätta röstningslokaler vid sjukhus, ålderdomshem eller liknande vårdinrättningar eller vårdanstalter. Om det på en institution enbart togs emot ett fåtal röster vid föregående val och förutsättningarna inte ändrats kan valnämnden överväga att istället sända dit ett kommunalt bud. s beredning Valnämnden beslutade den 16 mars att ersätta röstmottagningen på vårdinrättningarna med kommunala bud då antalet röster varit få vid föregående val. För kommunala bud ställs inga krav på att budet ska ha någon speciell relation till väljaren. Ett bud ska ha fyllt 18 år. Ett förordnat bud bör vara en person som upplevs trovärdig och neutral. Det ligger i sakens natur att personer med politiska uppdrag eller andra liknande kopplingar inte ska förordnas som bud. Budröstning sker genom att väljaren i närvaro av budet och ett vittne lägger de valkuvert som gjorts i ordning i ett ytterkuvert för budröst, klistrar igen ytterkuvertet och på kuvertet intygar att de gjort i ordning valkuvert och ytterkuvertet på detta sätt och ange sitt namn och sitt personnummer. På ytterkuvertet ska vittnet och budet ange sina namn, personnummer, adresser och intyga att väljaren själv har gjort det som sägs ovan samt att de inte känner till något som gör att de uppgifter som väljaren har lämnat inte är riktiga. Röstningslokal på vårdinrättningar fungerar på samma sätt som andra röstningslokaler för förtidsröstning och ska utrustas på samma sätt. forts

21 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 forts 1. Valnämnden beslutar att inte inrätta röstmottagning på vårdinrättningar. 2. Valnämndens kansli ges i uppdrag att inkomma med förslag på lämpliga personer som kan förordnas till bud.

22 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 20 VN 31 Hantering av övriga valsedlar i vallokal och röstningslokal Enligt 8 kapitlet 2 vallagen (2005:837) ska det finnas blanka valsedlar och vissa namnvalsedlar i alla vallokaler och röstningslokaler. Vid val till Europaparlamentet får de partier som fått minst en procent vid något av de två senast valen till europaparlamentet sina namnvalsedlar utlagda i alla lokaler där man kan rösta. Vid de allmänna valen ska det finnas blanka valsedlar och partivalsedlar i alla tre valen för de partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än en procent av rösterna i hela landet. Vid val till kommun- och landstingsfullmäktige ska det dessutom finnas partivalsedlar för de partier som är representerade i landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige där lokalen ligger. Det är valnämnden, och i praktiken röstmottagarna, som ansvarar för att dessa valsedlar alltid finns på plats. Övriga valsedlar får partierna själva lämna i vallokalen eller röstningslokalen. Valnämnden har enligt lag ingen skyldighet att hantera dessa valsedlar utöver ansvaret för ordningen bland alla valsedlar. s beredning Valnämnden kan besluta om att ta på sig ansvaret för att fylla på ovan nämnda övriga valsedlar. Valmyndigheten rekommenderar inte att valnämnden tar på sig ansvaret för kontroll av om valsedlarna tar slut. Om valnämnden beslutar att samla in de övriga valsedlarna centralt kan detta innebära att valnämnden så sent som på valdagen får valsedlar inlämnade till sig till följd av den fria nomineringsrätten. Valnämndens kansli föreslår valnämnden att inte ta på sig ansvaret för de övriga valsedlarna. Valnämndens kansli föreslår att följande ordning ska gälla för hantering av de övriga valsedlarna: Partierna ska lämna övriga valsedlar till röstmottagare i vallokal eller röstningslokal. forts

23 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 21 forts Röstmottagare ansvarar för ordning i valsedelställen och fyller på valsedelställen så länge som de finns övriga valsedlar i lokalen. Partierna ansvarar för att det finns övriga valsedlar i lokalen. Valnämnden beslutar att andra valsedlar än de som enligt lag ska finnas i vallokal och röstningslokal lämnas av partierna till röstmottagare i lokalen. Röstmottagare ansvarar för ordning i valsedelställen och fyller på valsedelställen så länge som de finns övriga valsedlar i lokalen. Partierna ansvarar för att det finns övriga valsedlar i lokalen.

24 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 22 VN 32 Information och diskussion a) Information om Europa Direkt Halland Lovisa Aldrin b) Ungdomssamordnarens aktiviteter kring valen Sofia Larsson c) Information från Valkonferensen med Länsstyrelsen 27 februari 2014 d) Valnämndens annonsering inför valen e) Valkansliets information om planeringen för genomförandet av valen f) Information om Valmyndighetens utbildningsmaterial

25 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 23 VN 33 Övriga frågor Inga övriga frågor vid dagens sammanträde.

67 Erfarenheter från 2014 års allmänna val. 68 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen till 2014 års allmänna val

67 Erfarenheter från 2014 års allmänna val. 68 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen till 2014 års allmänna val Valnämnden Sammanträdesdatum 2014-09-17 Ärendelista 66 Valnämndens preliminära rösträkning 67 Erfarenheter från 2014 års allmänna val 68 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen till 2014 års

Läs mer

53 Erfarenheter från 2014 års val till Europaparlamentet

53 Erfarenheter från 2014 års val till Europaparlamentet Valnämnden Sammanträdesdatum 2014-05-28 Ärendelista 52 Valnämndens preliminära rösträkning 53 Erfarenheter från 2014 års val till Europaparlamentet 54 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen

Läs mer

61 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen till 2014 års allmänna. 62 Uppföljning av budget efter 2014 års val till Europaparlamentet

61 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen till 2014 års allmänna. 62 Uppföljning av budget efter 2014 års val till Europaparlamentet Valnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-20 Ärendelista 60 Förordnande av röstmottagare i röstningslokaler för förtidsröstningen inför 2014 års allmänna val 61 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen

Läs mer

Valnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Valdistriktsindelning inför 2014 års val. 2 Valnämndens budget 2014

Valnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Valdistriktsindelning inför 2014 års val. 2 Valnämndens budget 2014 Valnämnden Sammanträdesdatum 2013-06-25 Ärendelista 1 Valdistriktsindelning inför 2014 års val 2 Valnämndens budget 2014 3 Information om valnämndens erfarenheter från tidigare val 4 Valets utmaningar

Läs mer

2011-11-10 2014-08-06 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 6 augusti, 2014, kl. 18.00 19.

2011-11-10 2014-08-06 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 6 augusti, 2014, kl. 18.00 19. 2011-11-10 2014-08-06 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 6 augusti, 2014, kl. 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Åke Jonsson (S) Ordförande Ulla Mortimer (M), vice ordförande

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden Valnämnden 2013-11-12 1 Plats och tid Kommunhuset, tisdag 12 november 2012, kl. 18.00 19.45 Beslutande Lars-Göran Asp (V), ordförande Kerstin Bertilsson (M), vice ordförande Viola Olofsson (S) Stellan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll VALNÄMNDEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10:55 Beslutande Lilian Palm (S), ordförande Stig Lindqvist (S) Laila Borger (S) Lars Levahn (S) Henrik Hästbacka (M) Kristina

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i vallagen (2005:837); SFS 2014:301 Utkom från trycket den 27 maj 2014 utfärdad den 15 maj 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om vallagen (2005:837)

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 1-5, 7-10 Sonja Sareyko (C) 6

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 1-5, 7-10 Sonja Sareyko (C) 6 Plats och tid: hus, Trosa kl. 16.00-16.30 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 1-5, 7-10 Sonja Sareyko (C) 6 Ej tjänstgörande ersättare Lars Haraldsson

Läs mer

Valnämndens policy för röstmottagning 2018

Valnämndens policy för röstmottagning 2018 BESLUTAD VN 35 Valnämndens policy för röstmottagning 2018 Servicepartner 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Berndtsson, Håkan 021-391656 hakan.berndtsson@vasteras.se VÄSTERÅS STAD Valnämndens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 13.30 15.00 Beslutande Lars-Erik Nilsson, (M), ordförande Lars-Åke Bergstrand, (S), vice ordförande Kjell Myrén, (M)

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden Valnämnden 2010-06-14 1 Plats och tid Kyrksalen klockan 17:00-17:35 Beslutande Kjell-Åke Johansson (KD) Hans Dahm (S) Ove Emanuelsson (M) Ingemar Ryefalk (FP) Liselott Nydén (S) Jan Holm (S), tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:40

PROTOKOLL 1(21) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:40 PROTOKOLL 1(21) Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:40 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2013-11-12 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl. 18.00 19.00 Beslutande Owe Lundin (FP) Peter Bouvin (S) Linda Lundin (M) Rune Peterson (C) Carin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll VALNÄMNDEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15 13:50 Beslutande Laila Borger (S), ordförande Lilian Palm (S) Stig Lindqvist (S) Lars Levahn (S) Per-Axel Siljebäck (M)

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Onsdagen den 4 December 2013, kl 17.00 Plats: Gröna rummet, Teliahuset Information och överläggningar A/ Övergripande planering inför val 2014 B/

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Valnämnden. Sammanträdesdatum Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Kenneth Tinglöf (KD)

Sammanträdesprotokoll Valnämnden. Sammanträdesdatum Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Kenneth Tinglöf (KD) Plats och tid: hus, Trosa kl. 18.00-18.15 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Tommy Setzman (S) Kenneth Tinglöf (KD) Ej tjänstgörande - ersättare Övriga närvarande: Jakob Etaat (kanslichef) Justering:

Läs mer

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Anne Fager-Lind, assistent

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Anne Fager-Lind, assistent 1(18) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 9.00-9.45 Beslutande Pär Carlsson (S) ordförande Björn Olsson (C) v ordf Björn-Åke Bergman (FP) Christer Danielsson (M) ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden 18 mars Sid nr. 28 Information från valkansliet 4

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden 18 mars Sid nr. 28 Information från valkansliet 4 Valnämnden 18 mars 2009 Ärendelista Sid nr 28 Information från valkansliet 4 29 Vallokaler i 2009-års val till Europaparlamentet 5 30 31 Särskild röstmottagning på valdagen i valdistriktet Liden-Holm 6

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll VALNÄMNDEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:00 Beslutande Laila Borger (S), ordförande Stig Lindqvist (S) Per-Axel Siljebäck (M) Monika Pettersson (C) Mikael Karlsson

Läs mer

Varbergs kommun. Sammanträdesprotokoll Valnämnden 2013-12-06 1-37. Plats och tid Stadshus A, sammanträdesrum A1, kl. 8.30 9.20

Varbergs kommun. Sammanträdesprotokoll Valnämnden 2013-12-06 1-37. Plats och tid Stadshus A, sammanträdesrum A1, kl. 8.30 9.20 Valnämnden 2013-12-06 1-37 Plats och tid Stadshus A, sammanträdesrum A1, kl. 8.30 9.20 ande Ersättare ej tjänstgörande Ulf Prahl, (C) Inger Karlsson, (S) Lennart Andrén, (M) Karl-Johan Wiktorp, (FP) Paul

Läs mer

Sammanträdesdatum Valnämnden (14)

Sammanträdesdatum Valnämnden (14) Valnämnden 2010-03-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Bjälbo, Stadshuset, Mjölby, kl 8.30-9.35 Beslutande Jan-Erik Jeppsson Sten-Åke Andersson Svenne Ottemark Curt Karlsson Ingemar Nycander, ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VALNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2014-08-14 kl. 17.00-17.40. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil 14-25.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VALNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2014-08-14 kl. 17.00-17.40. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil 14-25. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (131 (13) VALNÄMNDEN Sammanträdestid: 2014-08-14 kl. 17.00-17.40 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ersättare Ola Ingevaldson

Läs mer

Henry Barsk, ordförande Sture Larsson Eva Juntti Berggren Virpi Lampinen. Ann-Kristin Sundelin, sekreterare Ann-Kristin Sundelin ANSLAG/BEVIS

Henry Barsk, ordförande Sture Larsson Eva Juntti Berggren Virpi Lampinen. Ann-Kristin Sundelin, sekreterare Ann-Kristin Sundelin ANSLAG/BEVIS 1 (24) Valnämnden 2014-03-31 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå måndagen den 31 mars 2014 kl 13.00-13.45 Beslutande Henry Barsk, ordförande Sture Larsson Eva Juntti Berggren Virpi Lampinen

Läs mer

Valnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Valnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl 18.00-18.45 Beslutande Kjell-Åke Johansson, (KD) ordf Hans Dahm, (S) v ordf Ingemar Ryefalk, (FP) Ove Emanuelsson, (M) Torbjörn Andersson, (FP) ersätter

Läs mer

Valnämnden Madelaine Vilgren. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Jonny Ståhl. Justerande/Madelaine Vilgren.

Valnämnden Madelaine Vilgren. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Jonny Ståhl. Justerande/Madelaine Vilgren. 2014-03-17 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 17 mars 2014 kl 16:00-17:00. Beslutande Jonny Ståhl (C), ordförande May Mjärdner (MP) Robert Wahlström (KD), ersättare

Läs mer

Bemanningsstrategi inför de allmänna valen år 2018 och val till Europaparlamentet år 2019

Bemanningsstrategi inför de allmänna valen år 2018 och val till Europaparlamentet år 2019 Tjänsteskrivelse 2017-11-07 Handläggare Tove Liljas Utredningsenheten Valnämnden Bemanningsstrategi inför de allmänna valen år 2018 och val till Europaparlamentet år 2019 Förslag till beslut 1. Valnämnden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida 2010-06-07 1(10) Plats och tid Kommunkontoret Åsele, kl 09 00 10 15 Beslutande Peter Danielsson (s) ordf Roger Jakobsson (s) Lars-Erik Enerstedt (c) vice ordf Birgitta Jonsson (s)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag Plats och tid Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1, kl. 18.00 18.40 ande Lars Olin (M) ordförande Elisabeth Tedestål (M) Britt Lindal (M) Gustav Schyllert (M) Bengt Bergström (FP) Kjell Bornhager (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (11) Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (11) Valnämnden 2010-03-01 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndagen den 1 mars 2010, kl.18:00-18:30. ande Sverker Nilsson (C), ordförande Ulla Mortimer (M), vice ordförande Lennart Alfredsson (C)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9)

PROTOKOLL 1 (9) PROTOKOLL 1 (9) 2014-08-15 Valnämnden Plats och tid Sammanträdesrum E3, bottenvåningen Stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Siv Brännström (S), ordförande Lennart Bergman (S) Kjell Norén (S) Gun Sundberg

Läs mer

Valnämnden Viola Olofsson (S), vice ordförande Rune Olsson (C), ordförande Kerstin Bertilsson (M) Fredrik Lindström (FP)

Valnämnden Viola Olofsson (S), vice ordförande Rune Olsson (C), ordförande Kerstin Bertilsson (M) Fredrik Lindström (FP) Valnämnden 2010-02-04 1 Plats och tid Kommunhuset, torsdag 4 februari 2010, kl. 18.00-18.45 Beslutande Viola Olofsson (S), vice ordförande Rune Olsson (C), ordförande Kerstin Bertilsson (M) Fredrik Lindström

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Valnämnden (14) Kent Palm. Bo S. Carlén, samordnare

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Valnämnden (14) Kent Palm. Bo S. Carlén, samordnare Nr Valnämnden 2010-05-18 1(14) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 18 maj 2010, klockan 18.00 18.45 Beslutande Kerstin Stefansson (c) Ulla Danielsson (m) Reine Dahlman (s) Kent Palm (v)

Läs mer

Kallelse till sammanträde med valnämnden

Kallelse till sammanträde med valnämnden Kallelse till sammanträde med valnämnden 2014-02-25 Tid: Måndagen den 3 mars, kl. 16.00 Plats: Sammanträdesrummet i Trosa kommunhus Ärenden 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Val av justerare 3.

Läs mer

Carina Östrand (S), ordförande Agneta Nilsdotter (MP) Gunnar Nilsson (M) Maria Lagerman (S), ersättare för Jerry Elvin (S)

Carina Östrand (S), ordförande Agneta Nilsdotter (MP) Gunnar Nilsson (M) Maria Lagerman (S), ersättare för Jerry Elvin (S) Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 10-11.10 ande Tjänstgörande ersättare Carina Östrand (S), ordförande Agneta Nilsdotter (MP) Gunnar Nilsson (M) Maria Lagerman (S), ersättare för Jerry Elvin (S) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll VALNÄMNDEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:00 Beslutande Laila Borger (S), ordförande Lilian Palm (S) Stig Lindqvist (S) Lars Levahn (S) Per-Axel Siljebäck (M)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Lars Nilsson. Laila Furskog. Monica Nordvall-Hedström

Underskrifter Sekreterare Lars Nilsson. Laila Furskog. Monica Nordvall-Hedström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 85 (93) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden sammanträdesrum 3 10:00 12:25 Beslutande Laila Furskog (S), ordförande Jan-Erik Apelqvist (S) Ove Haarala (V) Margareta Henricsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll VALNÄMNDEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10:50 Beslutande Lilian Palm (S), ordförande Laila Borger (S) Lars Levahn (S) Monica Andersson (S) Kristina Ohls (C) Övriga

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Ej tjänstgörande Lars Haraldsson (KD) 45-51, 53-54

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Ej tjänstgörande Lars Haraldsson (KD) 45-51, 53-54 Plats och tid: hus, Trosa kl. 16.00-16.35 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 45-51, 53-54 Sonja Sareyko (C) 52 Ej tjänstgörande Lars Haraldsson

Läs mer

(10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 13 mars, 2014, kl

(10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 13 mars, 2014, kl 2011-11-10 2014-03-13 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 13 mars, 2014, kl. 18.00 19.00 Beslutande Ledamöter Åke Jonsson (S) Ordförande Ulla Mortimer (M), vice ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Valnämnden (20)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Valnämnden (20) Nr 1 Valnämnden 2014-03-19 1(20) Tid och plats Onsdagen den 19 mars 2014, klockan 17.00 18.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Lennart Karlsson, ordf. (C) Reine Dahlman, v ordf. (S) Karin Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-17 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 15.00-15.45, Smältaren, Nämndhuset Per-Eric Bolinder (S), ordförande Gunnel Carlsson (FP) Jeannette Rasko (S) Bertil Persson (C) Tjänstgörande

Läs mer

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan Sammanträdesdatum 1(10) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan 13.15-14.35. Annika Högberg (S), ordförande

Läs mer

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, kl. 19.00-19.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Göran Winér (S), ordförande Margareta Stenström (M), tjg ers för Leif Hägg (M) Anette Hallberg

Läs mer

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse Andersson (M)

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse Andersson (M) 26-35 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 16.00 17.30 Beslutande Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Valnämnden (15) Onsdagen den 20 augusti 2014, klockan , i Skållerudsrummet

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Valnämnden (15) Onsdagen den 20 augusti 2014, klockan , i Skållerudsrummet Nr 4 Valnämnden 2014-08-20 1(15) Tid och plats Onsdagen den 20 augusti 2014, klockan 18.00 19.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Lennart Karlsson, ordf. (C) Reine Dahlman, v ordf. (S) Monica Björndahl

Läs mer

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 21 augusti 2014 IG 08.30-9.30

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 21 augusti 2014 IG 08.30-9.30 Vimmerby kommun www. vimmerby.se SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (13) Sammanträdesdatum 2014-08-21 Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sevederummet, Stadshuset,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (16) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, torsdagen den 25 mars 2010, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (16) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, torsdagen den 25 mars 2010, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (16) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, torsdagen den 25 mars 2010, kl 10.00 11.00 ande Övriga deltagande Laila Furskog (s), ordförande Henry Strömberg (s) Ingela

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Plats och tid: hus, Trosa kl. 16.00-16.35 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. 14-19 Greger Tidlund (S) vice ordf. 14-20 Birgitta Danielsson (S) 11-13 Lars Haraldsson (KD) Ej tjänstgörande Birgitta

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ingemar Andersson (C)

1\atrineholms kommun. Ingemar Andersson (C) 1\atrineholms kommun 2014-08-12 1 Plats och tid KTS-salen Vita Huset, klockan 15.00-16.00 Beslutande Beslutande ersättare Roger Ljunggren (S), ordförande, Martin Buren (S), l :e vice ordförande, Roy E

Läs mer

PROTOKOLL 1(16) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:00

PROTOKOLL 1(16) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:00 PROTOKOLL 1(16) Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Sune Rydén (KD), ordförande Kajsa Nilsson

Läs mer

Plats C-salen, kommunhuset, Västra esplanaden 18, Växjö. Bert Sundström (S) Hannington Lubwama (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia Barreira (V)

Plats C-salen, kommunhuset, Västra esplanaden 18, Växjö. Bert Sundström (S) Hannington Lubwama (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia Barreira (V) Plats C-salen, kommunhuset, Västra esplanaden 18, Växjö Tid Kl. 15:00-16:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Yvonne Ekaremål (C) Bert Sundström (S) Hannington Lubwama (M) Nils-Erik

Läs mer

ANSLAG Valnämndens protokoll från sammanträdet är justerat och finns på kommunstyrelsens kansli.

ANSLAG Valnämndens protokoll från sammanträdet är justerat och finns på kommunstyrelsens kansli. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) 2010-08-24 Nämnd e. dyl. Plats och tid Beslutande Valnämnden Tisdagen den 24 augusti 2010, kl. 18.00-19.05 Kallhällsrummet Lars Friberg (M), Åsa Härdin Övelius (S), Lars-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll VALNÄMNDEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:25 Beslutande Laila Borger (S), ordförande Lilian Palm (S) Stig Lindqvist (S) Lars Levahn (S) Per-Axel Siljebäck (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Valnämnden

Sammanträdesdatum Valnämnden Plats och tid Kindla, kommunhuset, kl. 10-10.50 ande Tjänstgörande ersättare Carina Östrand (S), ordförande Jerry Elvin (S), vice ordförande Gunnar Nilsson (M) Bernt Larsson (C) Ingrid Åberg (KD), ersättare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg Lars Nilsson Gun-Britt Taivalsaari/D. Ove Haarala

Underskrifter Sekreterare Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg Lars Nilsson Gun-Britt Taivalsaari/D. Ove Haarala SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22 (31) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, rum 5 10:00 11:00 Beslutande Laila Furskog, (s) ordförande Ove Haarala (v) Ingrid Josefsson (m) Monica Öjemalm (s) Ingegärd Hjerpe

Läs mer

HANDLEDNING FÖRTIDSRÖSTNING. Röstmottagning i röstningslokal val till riksdag, landsting och kommun 1 19 september 2010

HANDLEDNING FÖRTIDSRÖSTNING. Röstmottagning i röstningslokal val till riksdag, landsting och kommun 1 19 september 2010 HANDLEDNING FÖRTIDSRÖSTNING Röstmottagning i röstningslokal val till riksdag, landsting och kommun 1 19 september 2010 ATT KOMMA IHÅG Kontrollera rösträtten Försäkra dig om att antalet valkuvert stämmer

Läs mer

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina Höij (m)

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina Höij (m) 01-10 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 15.00-18.00 Beslutande Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Valnämnden Marcus Andersson, sekreterare Anders Eriksson, kommunjurist

Sammanträdesprotokoll Valnämnden Marcus Andersson, sekreterare Anders Eriksson, kommunjurist Valnämnden 2014-02-28 1-20 Plats och tid Stadshus A, sammanträdesrum A1, kl. 8.30 10.10 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Ulf Prahl, (C) Inger Karlsson, (S) Lennart Andrén, (M) Karl-Johan

Läs mer

2014-02-27. Nils Svensson (ppo, ersättare) Göran Kjörk Servicekontoret, Stadshuset. Mona Gustavsson. Göran Kjörk ANSLAG/BEVIS. Valnämnden 2014-02-27

2014-02-27. Nils Svensson (ppo, ersättare) Göran Kjörk Servicekontoret, Stadshuset. Mona Gustavsson. Göran Kjörk ANSLAG/BEVIS. Valnämnden 2014-02-27 VALNÄMNDEN 2014-02-27 Sida 1 (6) Plats och tid Kyhlbergsrummet Stadshuset 2014-02-27 15:00-17:00 Beslutande Mona Gustavsson (ppo) ordförande Lena Boman (ppo) vice ordförande Göran Kjörk (S) Kristina Andersson

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP)

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) Plats och tid: hus, Trosa kl. 08.00-08.40 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) Ej tjänstgörande ersättare Lars Haraldsson (KD) Birgitta Danielsson

Läs mer

2014-03-19. Underskrifter Sekreterare 16-20 Lars Nilsson. Gun Isaxon

2014-03-19. Underskrifter Sekreterare 16-20 Lars Nilsson. Gun Isaxon SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 32 (40) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, 10:00 11:30 Beslutande Laila Furskog, (s) ordförande Ingrid Josefsson (m) Gun Isaxon (skp) Tommy Krigsman (ns) Jan-Erik Apelqvist

Läs mer

Valnämnden (7)

Valnämnden (7) Valnämnden 2014-08-18 1 (7) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 17:30 18:30 Beslutande Sonja Andersson (C) ordförande Bert Johansson (S) vice ordförande Odd Torsson (KD) Gunilla Magnusson (KV) Rose-Marie

Läs mer

Svenska kyrkans bestämmelser

Svenska kyrkans bestämmelser Svenska kyrkans bestämmelser Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om direkta val meddelat den 21 november 2012. SvKB 2012:18 Kyrkostyrelsen beslutar med stöd av 38 kap. 89 i kyrkoordningen följande.

Läs mer

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 19.00-19.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Göran Winér (S), ordförande Leif Hägg (M) Anette Hallberg (S) Bengt-Göran Grönvall (C), tjg ersättare

Läs mer

Jerry Elvin (ersättare Gunnar Nilsson) Valnämnden Kanslienheten. Plats och tid Näset, kommunhuset, kl

Jerry Elvin (ersättare Gunnar Nilsson) Valnämnden Kanslienheten. Plats och tid Näset, kommunhuset, kl Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 10-11.05 ande Tjänstgörande ersättare Carina Östrand (S), ordförande Jerry Elvin (S), vice ordförande Gunnar Nilsson (M) Bernt Larsson (C) Maria Lagerman (S), ersättare

Läs mer

ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Valnämnden (14) Ada Malmberg, ordförande Sten Boström Tora Larsson Kerstin Bäckström

ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Valnämnden (14) Ada Malmberg, ordförande Sten Boström Tora Larsson Kerstin Bäckström ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Valnämnden 2002-01-07 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, rum Bergåsen, måndag den 7 januari 2002 kl. 09.00-10.10 Beslutande Ada Malmberg, ordförande Sten Boström

Läs mer

Tid Onsdagen den 22 februari 2006, kl

Tid Onsdagen den 22 februari 2006, kl Tid Onsdagen den 22 februari 2006, kl. 18.00-19.00 Plats Tingshuset Ärenden 1-9 Ordförande Marita Andersson (c) Beslutande Marita Andersson (c) Olof Andersson (s) Sigge Bodén (s) Lennart Augustsson (c)

Läs mer

Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Särörummet, stadshuset Klockan

Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Särörummet, stadshuset Klockan Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Särörummet, stadshuset Klockan 17.10-18.20 ande Ledamöter Alf Olofsson (S), ordförande Kjell-Åke Andersson (M), vice ordförande Inger Offneby (C) Lennart

Läs mer

Carola Norén (s) ordförande Isa Aybar (Ba) vice ordförande Ewonne Ekmyr Göransson (kr) Ann-Mari Lindmark (s)

Carola Norén (s) ordförande Isa Aybar (Ba) vice ordförande Ewonne Ekmyr Göransson (kr) Ann-Mari Lindmark (s) Sida 1 av 8 Plats och tid Församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4 Torsdagen 2 februari kl. 17.00 Beslutande Carola Norén (s) ordförande Isa Aybar (Ba) vice ordförande Ewonne Ekmyr Göransson (kr) Ann-Mari

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2014-04-28 Valnämnden Plats och tid Sammanträdesrum E3, bottenvåningen Stadshuset, kl. 13.30-16.00 Beslutande Siv Brännström (S), ordförande Lennart Bergman (S) Thomas Nordenstam (KD)

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden Valnämnden 2010-02-15 1 Plats och tid Bildhuggaren klockan 18:00-19:00 Beslutande Kjell-Åke Johansson (KD) Hans Dahm (S) Ove Emanuelsson (M) Ingemar Ryefalk (FP) Anna Ohlsson (KD), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ändring av valkretsindelning i Värmdö kommun

Ändring av valkretsindelning i Värmdö kommun Sida 1 av 2 215 Diarienr: 2017KS/0730 Ändring av valkretsindelning i Värmdö kommun Beslut Värmdö kommuns två valkretsar slås samman och kommunen utgör från och med valet 2018 en valkrets. Beslutsnivå Kommunfullmäktige

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Lars Haraldsson (KD) Organ: Valnämnden 21-29

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Lars Haraldsson (KD) Organ: Valnämnden 21-29 Plats och tid: hus, Trosa kl. 15.30-16.00 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Greger Tidlund (S) vice ordf. Lars Haraldsson (KD) Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Danielsson (S) Sonja Sareyko (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (13) Valnämnden. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 8 juni 2010, kl.18:00-19:00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (13) Valnämnden. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 8 juni 2010, kl.18:00-19:00. 2010-06-08 1 (13) Plats och tid ande Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 8 juni 2010, kl.18:00-19:00. Sverker Nilsson (C), ordförande Ulla Mortimer (M), vice ordförande Lennart Alfredsson (C)

Läs mer

Handlingar till Valnämndens sammanträde den 9 juni 2014

Handlingar till Valnämndens sammanträde den 9 juni 2014 Handlingar till Valnämndens sammanträde den 9 juni 2014 Sidan 3 av 24 Ärende 1 Sidan 4 av 24 Sidan 5 av 24 Ärende 2 Sidan 6 av 24 Kommunledningskontoret Sidan 7 av 24 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum

Läs mer

Protokoll 1 (23) Se nästa sida. Annika Nilsson, kommunsekreterare Bengt Hagberg, kommunjurist. Annika Nilsson. Hans Inge Persson (C) Sten Hamberg (-)

Protokoll 1 (23) Se nästa sida. Annika Nilsson, kommunsekreterare Bengt Hagberg, kommunjurist. Annika Nilsson. Hans Inge Persson (C) Sten Hamberg (-) Protokoll 1 (23) Plats och tid Selma, kommunhuset i Skurup, 2014-03-25, kl. 15.00 16.08 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, kommunsekreterare Bengt Hagberg, kommunjurist Justerade

Läs mer

Sammanträdesdatum VALNÄMNDEN :.:~~~~...~!e'f!f!~'.s.~~?~... BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum VALNÄMNDEN :.:~~~~...~!e'f!f!~'.s.~~?~... BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ~, ~`. `~~' l~atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VALNÄMNDEN 2014-04-08 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 15.00 16.00 BeS~~~a~de Roger Ljunggren (S), Christer Sundqvist (M), Björn Lindeberg

Läs mer

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, kl. 19.0020.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Göran Winér (S), ordförande Leif Hägg (M) Anette Hallberg (S) Anders Nilsson (SD), tjg ers för

Läs mer

KALLELSE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA. 1 Omröstningsmottagare. 2 Utbildning av personal och omröstningsmottagare. 3 Teckningsrätt

KALLELSE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA. 1 Omröstningsmottagare. 2 Utbildning av personal och omröstningsmottagare. 3 Teckningsrätt 2017-10-05 1 (12) KALLELSE Nämnd Valnämnden och tid 2017-10-10 Klockan 15:00 Plats SR Ormön, kommunkontoret Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA 1 Omröstningsmottagare 2 Utbildning av personal och omröstningsmottagare

Läs mer

Svenska kyrkans bestämmelser

Svenska kyrkans bestämmelser Svenska kyrkans bestämmelser Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om direkta val meddelat den 16 december 2015. SvKB 2015:15 Kyrkostyrelsen beslutar med stöd av 38 kap. 89 i kyrkoordningen följande.

Läs mer

Valnämnden (5)

Valnämnden (5) Valnämnden 2012-05-15 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 15 maj 2013 kl. 14.00 16.30 Beslutande Anders Krook (M) Anita Håkansson (C), ordförande Hans Cedergren (KD) Ingrid Årdh-Strid

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan valnämnden Beslutad av valnämnden , 1

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan valnämnden Beslutad av valnämnden , 1 Författningssamling i Dokumenthanteringsplan valnämnden Beslutad av valnämnden 2016-12-16, 1 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dokumenthanteringsplan - valnämnden Dokumenttyp Plan Omfattar Kommunen Dokumentägare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.50 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Anna Hultstein (M) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström (FP) Therese Graesén (S) 2 13 Jonas Danielsson

Läs mer

Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om direkta val

Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om direkta val BILAGA 2 a Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om direkta val SVKB 2004:1 KYRKOSTYRELSENS BESLUT MED NÄRMARE BESTÄMMELSER OM DIREKTA VAL MEDDELAT DEN 20 APRIL 2004 Kyrkostyrelsen föreskriver

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-15 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, klockan 18:00 20:10 Beslutande Håkan Högström (S), ordförande Gunilla Delwall (M), vice ordförande Désirée Mattsson (S) Thomas Eriksson (S) Barbro

Läs mer

Varbergs kommun. Sammanträdesprotokoll Valnämnden Plats och tid Stadshus A, sammanträdesrum A1, kl

Varbergs kommun. Sammanträdesprotokoll Valnämnden Plats och tid Stadshus A, sammanträdesrum A1, kl Valnämnden 2014-05-09 1-7 Plats och tid Stadshus A, sammanträdesrum A1, kl. 8.30 10.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Ulf Prahl, (C) Lennart Andrén, (M) Karl-Johan Wiktorp, (FP) Bengt

Läs mer

Lars Olin (M) ordförande Dick Stenberg (S) 2:e vice ordf. Nils-Ola Roth (M), tjänsgörande ersättare. Gustav Schyllert (M)

Lars Olin (M) ordförande Dick Stenberg (S) 2:e vice ordf. Nils-Ola Roth (M), tjänsgörande ersättare. Gustav Schyllert (M) 5) Plats och tid Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1, kl. 18.00 18.20 ande Lars Olin (M) ordförande Dick Stenberg (S) 2:e vice ordf. Nils-Ola Roth (M), tjänsgörande ersättare. Britt Lindhal (M), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Valnämnden 2014-01-27 1. Sekreterare...Paragrafer 1-7 Marit Gustafsson

Sammanträdesdatum Valnämnden 2014-01-27 1. Sekreterare...Paragrafer 1-7 Marit Gustafsson Valnämnden 2014-01-27 1 Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet 13.00-17.00 Maritha Eriksson (V), ordförande Rune Högberg (FP), vice ordförande Sven-Olov Halvarsson Lill (C), ledamot Ronny Larsson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 augusti 2014 kl

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 augusti 2014 kl Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 augusti 2014 kl. 16.00-18.00 Beslutande Kent Christensson (M) ordförande Christina Johansson (FP) Berit Karlsson-Ljungqvist (KD) Elving Claesson (S) Vivianne

Läs mer

Anne-Marie Karlsson (C) Kenneth Bylund (S) Kommunsekreterare Marianne Sarberg. Kommunledningskontoret, Vallentuna Fredag kl 15.

Anne-Marie Karlsson (C) Kenneth Bylund (S) Kommunsekreterare Marianne Sarberg. Kommunledningskontoret, Vallentuna Fredag kl 15. Valnämnden 2010-04-14 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Karbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Onsdagen den 14 april 2010

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-07 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (6) Plats och tid Stora Vänortsrummet kl 16.00-16.45 Beslutande Lena Schenström (C), ordförande Tord Horn (S) Eva Pettersson (S) Sune Lang (S) Ann-Britt Wikman (S) Anders Nordlander (M) Övriga deltagare

Läs mer

Gudrun Mo (C), ordförande Karl-Georg Ekwall (M) May-Britt Landin (FP) Rose-Marie Sjöman (S) Peter Barvestad (ÖP)

Gudrun Mo (C), ordförande Karl-Georg Ekwall (M) May-Britt Landin (FP) Rose-Marie Sjöman (S) Peter Barvestad (ÖP) 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.30 Beslutande Gudrun Mo (C), ordförande Karl-Georg Ekwall (M) May-Britt Landin (FP) Rose-Marie Sjöman (S) Peter Barvestad (ÖP) Övriga närvarande

Läs mer

Valet i fickformat. Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2010

Valet i fickformat. Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2010 Valet i fickformat Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2010 Valet i fickformat Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2010 Val 2010... 2 Valsedlar... 4 Rösta på parti och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Valnämnden Lena Fornstedt Birgitta Luoto Hans Hedström Björn Wintler Ina Holmström BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Valnämnden Lena Fornstedt Birgitta Luoto Hans Hedström Björn Wintler Ina Holmström BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Valnämnden 2014-08-14 Plats och tid Kommunhuset rum 292 kl 16.00-17.00 Beslutande Ann Svensson (S) Birgitta Gustafsson (M) Lena Fornstedt (S) Birgitta Luoto (S) Hans Hedström

Läs mer

Valadministration - Översiktlig processkarta Idag-processen

Valadministration - Översiktlig processkarta Idag-processen Valadministration - Översiktlig processkarta Idag-processen 1 2 3 4 5 6 Dimensionera extern valdistrikt och lokaler röstmottagare och material information utbildning valkretsar övrig personal transporter

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Valnämnd Sammanträdesdatum 2014-02-05 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00-19.00 Gun-Britt Penderos (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Britt Sonesson

Läs mer

Protokoll. Valnämnden

Protokoll. Valnämnden Valnämnden 8-10 2 8 Informationsplan...5 9 Förtidsröstning 2014, ändring av öppettider valdagen den 25 maj...7 10 Nästa sammanträde...9 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 17.00-18.00 Paragrafer

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden Valnämnden 2012-02-08 1 Plats och tid Kommunhuset, onsdag 8 februari 2012, kl. 18.00 18.50 Beslutande Lars-Göran Asp (V), ordförande Ingmar Andhill (S), fr.o.m. 2, kl. 18.15 Viola Olofsson (S) Caisa Berntson

Läs mer