Centralförvaltningen. Bilaga 1. Förslag till fördelning av ramarilandstingsbidrag tkr 2011 tkr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centralförvaltningen. Bilaga 1. Förslag till fördelning av ramarilandstingsbidrag 2012. 2012 tkr 2011 tkr"

Transkript

1 Bilaga 1 Centralförvaltningen Förslag till fördelning av ramarilandstingsbidrag tkr 2011 tkr Basenhet 910 Trafik spec bil 1 sid 1 " mdisp till HS, LF feb Bidragsgivning " 900 Reginvård/samverkan " 903 Övrig häls- ch sjukvård, bidrag m m " 901 Handikappknsulentverksamhet " 902 Centrum för klinisk frskning (CKF) " 915 Plitiker (arvden, partistöd m m) " Plitiska sekreterare " 920 Ledningsenheten " 921 Eknmienheten " 922 IT-enheten " 3 IT-enheten avkastningskrav " 923 Administrativa enheten " 924 Persnalenheten " 925 Häls ch sjukvårdsenheten " 926 Medicinsk enhet " Övrigt landstingsgemensamt ch förutsett " Intäkter från HS-verksamheten " Besparing " Summa exkl hälsval " 927 Hälsval " Landstingsbidrag Finansförvaltning 994 Statsbidrag Verksamhetskstnader (för senare fördelning till berörda verksamheter/förvaltningar) mställningskstnader Pensiner ch löneskatt Patientförsäkring (LÖF) Interna räntr Förändring löneskuld föregående månad Övrigt 500 Landstingsbidrag Finansförvaltningen Budget 2012 per kst FV 20 ch finans - LS jan

2 Bil 1:1 BElKST Landstingsbidrag Budget 2012 Övriga intäkter Kstnader Kst.ansvarig 910 Reginal utv, trafik Dalafiyget AB AB Dalatrafik Gösta Anderssn Gösta Anderssn 911 Reginal utv, bidragsgivning Almi Företagspartner Dalarnas Frskningsråd Dalarnas Trafiksäkerhetsförbund Strömshlms Kanal AER Regin Dalarna Flnsam (Fin samverkan inm rehab Arkivcentrum AB Samarkand Övrig bidragsgivning LSI spec Gösta Anderssn Jens Bernius Jens Bernius Karin Stikå Mjöberg 900 Reginvård/samverkan Arbetsmiljömedicin Reginvård Gösta Anderssn Gösta Anderssn 903 Övrig HS, bidrag m m LSS Asylsökandes sjukvård Sisus, Statens inst för särsk utb Övrigt häls- sjukvård nett nett Elisabet Fransn Elisabet Fransn Elisabet Fransn 901 Handikappknsulentverksamhet Tandådalens rekr.htel Handikapprg i Dalarna Aktiv ch rekreatin för handik Taltidningenlinläsningstjänst Lönebidrag Handikapprg Länshandikapprådet Övr handik.kns.verksamhet CKF Ckf Administratin Ckf Prjekt CKF Frsknlng (externa prjektmed Reginal frskning Lektrat, dktrander, pstdc Marianne mne Penten Marianne mne Prtten Marianne mne Prrten Marianne mne Penten Marianne mne Penten

3 Bil 1:2 BElKST Landstingsbidrag Budget 2012 Övriga intäkter Kstnader Kstansvarig 915 Plitiker Lkal HS-beredning Södra Lkal HS-beredning Västerbergsiag Lkal HS-beredning Brlänge Lkal H&beredning Falun Lkal HS-beredning V.dalarnalN.silj Lkal HS-beredning Nrra Dalarna Fullmäktige Landstingsstyrelsen Övr styrelser (centr) S, Partistöd ch utb.bidrag G, Partistöd ch utb.bidrag M, Partistöd ch utb.bidrag Fp, Partistöd ch utb.bidrag V,Partistöd ch utb.bidrag Mp, Partistöd ch utb.bidrag Kd, Partistöd ch utb.bidrag Dsp, Partistöd ch utb.bidrag S, Partistöd ch utb.bidrag Allmän service Plitiker Jens Bernius Jens Bernius Jens Bernius Jens Bernius Jens Bernius Jens Bernius Jens Bernius Jens Bernius Jens Bernius Jens Bernius Jens Berrtlus Jens Bernius Jens Bernius Jens Bernius Jens Bernius Jens Bernius Jens Berrnus Jens Berrnus Jens Bernius Plitiska sekreterare Pl Sekr Majritet Pl Sekr ppsitin Jens Bernius Jens Bernius 920 Ledningsenheten Ledning Ledning landsting Ledning centralförvaltning Ledning häls ch sjukvård Reginsamverkan Rättsavd Chefsstöd Reg frskn.fnd (Bidrag) ) Gösta Anderssn Kerstin Gederberg Gunnar FredelI 921 Eknmienheten Eknmiavd, ledning ch stab Systemförv ch -utveckling Ewa Samuelssn Budgetavdelning A+G Tmmy Sundberg Budgetavdelning B+D Ase Galles Redvisningsavdelning Ewa Samuelssn Upphandlings- ch avtalsavd Lars Jhanssn EK enhet Deb Vf Hyrr Fv 20 Landstingshuset

4 Bil 1:3 BE/KST Landstingsbidrag Budget 2012 Övriga intäkter Kstnader Kstansvarig 922 IT-enheten Natinella IT-Prjekt Avkastningskrav Jens Bergqvist 923 Administrativa enheten Katastrfmedicin Anders Nrdahl LD, Katastrf/Beredskap Anders Nrdahi STB, Katastrf/Beredskap Anders Nrdahi Tjänsteman i Beredskap Anders Nrdahi KBS Reginal ledning Anders Nrdahi Risk ch sårbarhet Anders Nrdahl Rakel Anders Nrdahi Ledning adm enhet Jens Bernius Infrmatinsavd Lena Sterner Kansliavd Jens Bernius Länsarkivet Arne Hanssn Säkerhets- ch miljöavd Anders Nrdahi nfstrategi Lena Sterner nternmedia Lena Sterner Senare fördelning HK Jens Bernius Persnalenheten Ledning Persnalenheten Lars-lf Björkqvist PA enheten Centralförvaltn Jannika Hell Arbetsmiljöavd Lars-lf Björkqvist Pensin Kaisa Rthff Lön Lars-lf Björkqvist HR system Annika Brask HR-supprt Annika Brask Persnalavd A+B Stefan Lindskg Persnalavd C+D IngMarie Westling Utbildning inkl kunskapscenter Lars-lf Björkqvist Avtal Lars-lf Björkqvist E-tjänstekrt Lars-lf Björkqvist Utlandsrekrytering Lars-lf Björkqvist Persnalrehab Lars-lf Björkqvist Kunskapscenter 3 3 Karin Raninen mplacerad persnal Lars-lf Björkqvist Utbildningsförmåner Lars-lf Björkqvist

5 Bil 1:4 Budget 2012 Landstings- Övriga BEIKST bidrag intäkter Kstnader Kstansvarig 925 Häls- ch sjukvårdsenheten Ledning HS-enhet inkl utredning Elisabet Fransn Tbak Susanna Westberg Psykisk hälsa barn Susanna Westberg Riskbruk Alkhl Susanna Westberg Hälsfrämj häls- sjukvård Susanna Westberg Avd för hälsfrämjande Elisabet Fransn Utvecklingsavd Ulla Frid Pririterade förb.mråden Elisabet Fransn Sjukskrivningsprjekt nett Ulla Frid Jämställdhetsprjekt nett Elisabet Fransn Stimulansbidrag nett Susanne Arvidssn Flkhälsplanerare Elisabet Fransn Medicinsk enhet Ledning med enhet Leif Hernefalk Prduktinsplanering Leif Hernefalk Chefläkaravd Leif Hernefalk Avd för kunskapsstyrning Birgitta Göthman ehälsa Staffan Jhanssn VIS-prjektet Staffan Jhanssn Läkemedelskmmitten Annika Braman Erikssn Läkemedelsavd Leif Hernefalk Patientsäkerhetsavd Asa Hanssn Kvalitetsdatabas Leif Hernefalk Smittskyddsavd Anders Lindblm Övrigt landstingsgemensamt Facklig verksamhet L Kapital~.kstn (invest tillgänglighet) Medlemsavgift SKL föutsett I ej fördelat HPV-vaccin Intäkter från HS verksamhet Sa exkl hälsval Jannika Hell Lars Astgård Hälsval 955xx Hälsvalsersättning Hälsvalskansli Hälsval övrigt Summahälsval Marita Albinssn Elisabet Fransn Marita Albinssn

6 Bil 1:5 Finansförvaltningen Be/kst Budget 2012,tkr kst ansvarig 994 Finansiering, drift Statsbidrag, verksamhet Verksamhetskstnader (senare förde mställningskstnader Pensiner Patientförsäkring (LÖF) Förändring lönaskuld Finansförv, övrig drift Interna räntr Summa finansförv, drift Mats Erkes Resultatbudget Ifinansiering Skatteintäkter Statsbidrag ch uljämning Ränta pensiner Räntenett Landstingsbidrag (internt) Resultat L

7 Bilaga 2 Investeringsbudget 2012, tkr Basenhet Budget 2012 Budget 2011 Investeringar IT Häls- ch sjukvård I vårdinf.system 922 IT-enheten varav införande nytt gemensamt VIS Lt.övergripande prjekt 922 IT-enheten 2250 Huvudkntret 920 Ledning varav; - ledningsinfrmatinssystem 920 Ledning ek.system, KPP, IT-stöd högkstn.sk. 921 Ek.enheten kmmunikatinssystem Rakel 923 Adm enhet HR-system 924 HR-enheten 500 Infrastruktur 922lT-enheten Övrigt samt förutsett 922lT-enheten 2100 Summa

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- --~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA Landstinget DALARNA Finansplan 2013-2016 Budget 2013 D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. DDDDDD DDDDDDD,. ~L ' : c.---- ~.~,~ _ ~ f7%b täl. A moderaterna, i ;;'iii"'wrnt FolkpartietUberalerna ~ Oalarnllllju kv

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna finansplan enligt bilaga för 2012-2015 och budget 2012, Central förvaltning, hälsoval

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna finansplan enligt bilaga för 2012-2015 och budget 2012, Central förvaltning, hälsoval I landstinget DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN 185 Fin an splan 2012-2015, Budget 2012 Dnr LD1 1/01790 aoaora PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2011-1 1-07 I of3.5. OjtlSierrrt? rzrft'ca' // Landstingsstyrelsen

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

Sammanträde 2014-04-07 24-55. Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Sammanträde 2014-04-07 24-55. Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning PROTOKOLL Landsti ngsstyrelsen Sammanträde 2014-04-07 24-55 Sida 1 (31) Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde Tid: 2014-04-07, kl 10.00-12.00, 13.00-14.55

Läs mer

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20 BÄSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kmmunstyrelsen 2011-10-12 1 (28) Plats ch tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses attjustera: Justeringens plals ch tid: Sekreterare Ordförande

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde ~ Fo~~x!r,.den Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård PROTOKOLL Tandvårdsnämnden Sammanträde 201 5-06-02 12-23 Sida 1 {10) Dnr LD15/00009 Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde Tid: 2015-06-02

Läs mer

DC rapport. DC rapport

DC rapport. DC rapport rapprter från datacentralen vid åb akademi DC rapprt DC rapprt 10.8 2012 Datacentralen, Åb Akademis IT-verksamhet Årsrapprt 2011 54 stig-gran.lindqvist@ab.fi Ansvarig utgivare: Stig-Göran Lindqvist Innehållsförteckning

Läs mer

till strategisk plan med budget 2016 och flerårsplan 2017-2019

till strategisk plan med budget 2016 och flerårsplan 2017-2019 HÄSSLEHOLMS KOMMUN Kmmunstyrelsen 201s -s- 3 FOLKETS V ÄLS FÖRSLAG till strategisk plan med budget 2016 ch flerårsplan 2017-2019 FOLKETS VÄLS FÖRSLAG strategisk plan 2016-2019 Hässlehlms kmmun ska sätta

Läs mer

Avveckling av det enkla bolaget CeHis

Avveckling av det enkla bolaget CeHis BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03690 Uppdnr 970 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Avveckling

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 11 december 2003 98 109 Gunder Berg, sekreterare Justerat den 16 december 2003 Britt Westerlund, ordförande Justerat den 16 december 2003 Justerat den

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott DAGORDNING Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 Sida 1 (14) Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2013-10-21

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND

LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND STRATEGISK VERKSAMHETSPLAN 2004-2006 inkl. MÅL och ÅRSBUDGET 2004 HELHETEN UPPDRAGET (Uppdraget utgår från landstingsdirektören.) LMC:s uppdrag är att erbjuda

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2008-04-08 Justerat tisdagen den 22 april 2008 Inger Linge Conny Andersson John Glas 46 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades och närvaro

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar I ~ Landstinget _ DALARNA 000214 Central förvaltning 2014-06-16- -17 Sida 1 (3) Ledningsenhet Dnr LD14/01393 Uppdnr 781 2014-05-12 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17

Läs mer

31 Stockholms läns landsting i (i)

31 Stockholms läns landsting i (i) 31 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2014-11-04 LS 1410-1089 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-11-

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

Delårsresultat. Prognos Utfall 2003 Utfall 2002 Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1

Delårsresultat. Prognos Utfall 2003 Utfall 2002 Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1 Delårsrapport per augusti Resultaträkning (mkr) Utfall Utfall Årsprognos Utfall 0308 0208 Verksamhetens intäkter 770 787 1 166 1 196 Verksamhetens kostnader -3 544-3 337-5 420-5 116 Avskrivningar -140-149

Läs mer

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet.

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2005-10-17 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:15 15:25. Ajournering för paus kl. 14:30 15:00. Deltagande (markerade

Läs mer

I II Landstinget 1J~ DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2014-09-11 Ert datum LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

I II Landstinget 1J~ DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2014-09-11 Ert datum LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I II Landstinget DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2014-09-11 Ert datum Er beteckning LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Fullmäktige sammanträder i Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun, 2014-09-22

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Förändring av LLS 2013-08-26

Förändring av LLS 2013-08-26 Förändring av LLS 2013-08-26 Agenda Bakgrund till förändringen Förslaget Den fortsatta planeringen av genomförandet Bakgrund Beslut i landstingsstyrelsen om att göra en genomlysning av Landstingets ledningsstab

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 10 april klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Budget 2013 Ludvika kommun

Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Innehållsförteckning Allmän ekonomisk översikt 4 Organisationsplan 7 Budgeten i siffror

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2008-09-29 1 Plats och tid Måndag 2008-09-29 kl 19.00-19.45 Konferensrum Bergaholm Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer