Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015"

Transkript

1 bllaga ls ~'i JAGrA ks c:w.arna Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015 Utfall per april (mars) 2015 Likviditet Status osäkra poster Prognos 2015 Resultat Likviditet c:w.arna Ekonomi 2015 Läget per april ntäkter, finansiering Kostnadsutveckling Utfall -budget 4,7% (mars) (-budg) (4,3%) - Personal, stafetter, läkemedel, kollektivtrafik Resultat (årsbudget 86 mkr) -61 mkr (-64) - nklusive AFA 48 mkr nvesteringar +150 (+150) - Restriktivitet i avvaktan på genomlysningar Likviditet >budget (>budg) - Likviditetsprognos till LS 1

2 landstinget llj DAARNA Likviditet maj 2015 Likviditet - Utfall, prognos och medel 12 mån ~~~, ; l ;--= ;:;;;;.~;;.,-;-;;; ;;;;;-"11 i - Utflll 1kt:Jtl min.: 1 ' ====--~ '--- j - -- P1ogno1 j.' JOO OOO COO ~ maj 11 -maj 18-maj 25-maj llj Landstinget M LARNA Läget per april, osäkra faktorer Ekonomi 2015 Pågående genomlysningar, ekonomiska effekter? OK Nettoeffekt beslut 24/7-bonusar? OK Utveckling externa vårdköp HS? OK? Kostnadsfördelning kollektivtrafik? OK? Återbetalning AFA? OK Nedskrivning av RPS-räntan?? lnera, kostnad nationella e-hälsosatsningar? OK Riktade statsbidrag? OK Skid-VM kostnad? OK Mängden och omfattning av osäkra faktorer skapar betydande osäkerhet i bedömning av helårsprognos ~ 2

3 OOARNA Ekonomi 2015 Riktade statsbidrag budget 2015 Rehabiliteringsgaranti Sjukskrivning Psykiatri Tillkommande prognos 2015 Cancersatsning Tillgänglighet, samordning Förlossningsvård Nivå 20 mkr mkr 30 6 prognos ingår totalt 89 mkr som intäkt och 37 mkr som kostnad, och påverkar resultat positivt med 52 mkr F'f 1 DALARNA Ekonomi, prognos 2015 Helårsbedömning, prognos 2015 Scenario 1: -245 mkr - Nuvarande verksamhetsnivå och kända förutsättningar (exkl osäkra poster) - Motsvarar förvaltningarnas prognos per februari. Scenario 2: -220 mkr - Nuvarande verksamhetsnivå och delvis värdering av osäkra poster Scenario 3: < -200 mkr - Scenario 2 minus effekter av beslut om struktur- och förändringsplan Prognos per februari -220 mkr +/- 50 mkr. Prognos per april -135 mkr +/- 25 mkr! 3

4 .. Landstinget DA!.ARNA Likviditet, prognos 2015 Likviditet vid månadsskifte (Mnkr) lcloooo i, / - - Llkvid3 medel med sparpaket 100 % effekt - Likvida medel utan sparpaket - - Likvida medel med sparpaket 90 % effekt - - Likvida med'.!l med sparpaket 70 % effekt o Manads!ä~ta -350,'.XX} Förutsättningar: Lösen av LÖF-revers finansieras med ca 200 mkr lån. nvesteringar ca 450 mkr motsv 150 mkr lägre än budget J F'f 1.. Landstinget DA!.ARNA Budget 2016, finansplan LS 1 juni

5 DAlARNA Budget och plan , LS/LF juni Preliminär och sammanfattande Budget och plan utgår från förslag enligt struktur- och förändringsplan samt SKL prognos april Vägledande för det landstingsinterna budgetarbetet Uppdrag till respektive förvaltning kring besparingar och andra faktorer Respektive förvaltning ska lämna en handlingsplan inför beslut om definitiv budget LF nov Budget och verksamhetsplaner samordnas inför beslut LF nov ~,.f- ) l Landstinget DALARNA Samhällsekonomi (SKL april 2015) "Svensk ekonomi avslutade 2014 mycket starkt. Även 2015 har startat bra och utsikterna inför framtiden bedöms ljusa BNP-tillväxten beräknas växa med drygt 3 /o både i år och nästa år. Sysselsättningen fortsätter öka och arbetslösheten 2016 beräknas minska med 1 procentenhet till 7 /o" 5

6 l DALARNA.. forls SKL april 2015 Skatteunderlaget utvecklas positivt. Beräknas öka med cirka 2 procent realt, både i år och nästa år, vilket är det dubbla mot normalt. Låg inflation, i mitten av 2016 bedöms KP, exkl hushållens räntekostnader, nå 1,5 /o ~. ) l DALARNA Förändringar budget 2016 jmf beslut LF nov 2014 Skatteintäkter, prisindex, ändrade arbetsgivaravgifter +20 mkr Pensioner LÖF, höjd premie Räntor (exkl ränta pension) Ramjust (reservhelikopter) -3 mkr -6 mkr -7 mkr -2 mkr ~ 6

7 DALARNA Förändr. planperioden jmf beslut LF nav 2014 Skatteintäkter, prisindex, arbetsgivaravgifter(unga) Pensioner inkl ränta LÖF och finansnetto +34 mkr -65 mkr -42 mkr P'f: ) la l 0 =~~et Specialdestinerade statsbidrag Budget och plan ntäkter 95 mkr, kostnader 43 mkr Resultat 52 mkr Rehabiliteringsgarantin Sjukskrivningsprocessen Psykisk ohälsa Tillgänglighet/samordningsmiljard Cancervård Kvinnosjukvård [ 7

8 la la=~~et Resultat och balanskrav Ack underskott 2014 Prognos 2015, prel Budget2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan mkr -135 mkr +115mkr +187 mkr +70 mkr +76 mkr Ack balanskravsresultat +14 mkr ~ J İ Landstinget DALARNA Kompensation löne- och prisökningar 2016 Preliminärt gäller för ,7 /o (LPK), respektive 2,4 /o inklusive läkemedel. Värdering av utrymme för löneökningar 2016 pågår. Definitiv nivå på LPK 2016 tas under augusti. 8

9 DAARNA Omställningskostnad Som en konsekvens av genomförandet av struktur och förändringsplanen kan omställningskostnader uppstå (främst personal och lokaler) Utrymme för omställningskostnader skapas i budget 2016 och rlf l J DALARNA lnvesteringsramar, mkr Fastighet Utrustning och T 2016: : : : Samordning och värdering sker i förhållande till uppdrag utbudsstruktur och nivåstrukturering HS. Slutligt förslag till LF nov. rlf 9

10 la l 0 =~~e 1 Likviditet, pensionsfond Likviditet Pensionsfond 2016: -16 mkr : : : l ~ ' ) DALARNA Lån (Kommuninvest) mkr Upplåning Amortering 50 mkr 2015 Nytt lån ca 200 mkr (LÖF) Låneskuld 400 mkr Definitivt beslut om låneutrymme tas i LF nov tillsammans med beslut om investeringsram ~ t 10

11 DALARNA Finansiella mål, genomsnittliga under Skattesats: Resultat: Soliditet: Likviditet: nvesteringar: Pensionsmedel: 11, 16 överskott minst 1 % öka med minst 3% positiv utveckling, garantera adekvat betalningsberedskap självfinansiering minst 80% öka med 100 mkr/år (till totalt 800 mkr 2019) ~ ) 11

Budgetberedning 19 okt 2015

Budgetberedning 19 okt 2015 Budgetberedning 19 okt 2015 Information och lägesrapport. Uppföljning struktur och förändringsplan 1. Delårsrapport jan-aug 2015. Förslag struktur och förändringsplan 2. Hälso och sjukvård (inkl/varav

Läs mer

I ~ landstinget II DALARNA. :e~hjfsljn~ejl~ ~9A Landstingsstyrelsen. Budget 2015. Finansplan 2015-2018. Ordförandens förslag.

I ~ landstinget II DALARNA. :e~hjfsljn~ejl~ ~9A Landstingsstyrelsen. Budget 2015. Finansplan 2015-2018. Ordförandens förslag. I ~ landstinget II DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet :e~hjfsljn~ejl~ ~9A Landstingsstyrelsen Datum 2014-06-02 Sida 1 (3) Dnr LD14/01315 Uppdnr 776 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Finansiella mål och nyckeltal

Finansiella mål och nyckeltal Finansiella mål och nyckeltal Finansiella mål Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget 2015 2016 2017 2018 Skattesats 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 Årets resultat, mkr (enl balanskrav) 129 2) -62 86 132

Läs mer

Finansplan 2015-2017

Finansplan 2015-2017 Finansplan 2015-2017 Landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014 1 Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2014 en strategisk plan med tre årsbudget för åren 2015-2017. I treårsplanen anges

Läs mer

Lägesrapport ekonomi Ls 16 feb 2015

Lägesrapport ekonomi Ls 16 feb 2015 I '1i Landstinget CWARNA Lägesrapport ekonomi Ls 16 feb 2015 Resultat 2014 Bokslutsrapport 2014 Övrigt ekonomi I '1i Landstinget CWARNA Resultat 2014 Resultat-175 mkr, jämfört budget 128 mkr Allt väsentligt

Läs mer

Finansplan 2015, plan 2016-2017

Finansplan 2015, plan 2016-2017 Finansplan 2015, plan 2016-2017 FINANSPLAN 2015 1 (11) 2014-11-04 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 2 2 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2.1 DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA UTVECKLINGEN... 3 2.2 BEFOLKNINGSUTVECKLING...

Läs mer

Finansplan 2014, plan 2015-2016

Finansplan 2014, plan 2015-2016 Finansplan 2014, plan 2015-2016 FINANSPLAN 2014 1 (11) 2013-11-05 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 2 2 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2.1 DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA UTVECKLINGEN... 3 2.2 LANDSTINGSSEKTORNS

Läs mer

Delårsrapport 1 april 2011

Delårsrapport 1 april 2011 maj Landstingsstyrelsen -05-30 LD 11/01282 november december januari Delårsrapport 1 april Periodens resultat är ett underskott på 51 mkr vilket ger ett underskott mot den periodiserade budgeten på minus

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Finansplan 2011-2014. Landstingets finansiella mål. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-11-22- -24, xx

Finansplan 2011-2014. Landstingets finansiella mål. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-11-22- -24, xx Finansplan - Landstingets finansiella mål 6 Årets resultat i relation till skatt & statsbidrag 40 Soliditet procent 4 2 0-2 2007 2008 2009 Progn procent 0-40 -80-120 2007 2008 2009 Progn -4-160 Årets resultat

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017

Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017 Landstingsdirektörens ledningsstab Agneta Kalnins David Larsson Christer Rosenquist 2014-05-26 Dnr 2013/0100 Landstingsstyrelsen Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017 Inledning Utgångspunkt för

Läs mer

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Budgetramar 2015-2017

Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651 Dpl 10 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-12-09 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Allians för Jämtlands län. Finansplan för 2016 2018

Allians för Jämtlands län. Finansplan för 2016 2018 Finansplan för 2016 2018 Samverkan för maktskifte 2018 1 Innehåll 1 FINANSPLAN 2016-2108... 3 FINANSPLANENS INNEHÅLL... 3 2 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Skattesats... 3 Befolkningsutveckling... 3 OMVÄRLDEN...

Läs mer

Delårsrapport 2015-08-31 med helårsprognos för drift- och investeringsbudget

Delårsrapport 2015-08-31 med helårsprognos för drift- och investeringsbudget Delårsrapport 2015-08-31 med helårsprognos för drift- och investeringsbudget Caravan Club höll sitt riksting i Hultsfred under Kristi Himmelfärdshelgen. Innehåll Sida Sammanfattning 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutsrapport 2014 Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutet i korthet Skatteintäkter 2 793,6 mkr, 5,7 mkr sämre än budget. Nämndernas nettokostnader 2 817,2 mkr, 6,9 mkr lägre än budget. Utbildningsnämnden

Läs mer

Reviderad landstingsplan och budget 2014 samt ekonomisk flerårsplan 2015 2017. Reviderad landstingsplan 2014

Reviderad landstingsplan och budget 2014 samt ekonomisk flerårsplan 2015 2017. Reviderad landstingsplan 2014 Tjänsteskrivelse 1 (24) Landstingsstyrelsen Landstingets kansli Ingrid Magnusson 2013-11-19 LK/130950 Kjersti Berg Marthinsen Agneta Gustavsson Staffan Svanqvist VERSION 0.85 Reviderad landstingsplan och

Läs mer

Innehållsförteckning 2(75)

Innehållsförteckning 2(75) Planeringsförutsättningar 2016-2018 2(75) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av kommunstyrelsens beslut 2015-06-03... 3 2. Inledning - God ekonomisk hushållning... 4 3. Planeringsprocessen... 4 4.

Läs mer

Kommunplan 2015. Älvdalen

Kommunplan 2015. Älvdalen Kommunplan 2015 Älvdalen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Planeringsförutsättningar... 3 4 Verksamhetsplan... 4 5 Ekonomi... 5 6 Bortom planperioden... 9 Älvdalen, Reviderad

Läs mer

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget Pajala kommun Årsbudget 2011 Verksamhetsplan 2012-2013 Investeringsbudget SAMMANFATTNING...5 Allmänt...5 Driftverksamhet 2011-2013...5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...6 Omvärldsanalys...6 Regeringens bedömning

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

Sida 1(26) STYRDOKUMENT. Datum 2015-01-08. Budgetdirektiv 2016

Sida 1(26) STYRDOKUMENT. Datum 2015-01-08. Budgetdirektiv 2016 STYRDOKUMENT 1(26) Budgetdirektiv 2016 2(26) Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattning... 3 2. Mål och uppföljning... 3 3. Ramar och resultatbudget... 6 4. Förväntad utveckling... 9 5 Infriande av finansiella

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer