I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. Finansplan Budget ~ f7%b täl. A DALARNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA"

Transkript

1 Landstinget DALARNA Finansplan Budget 2013 D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. DDDDDD DDDDDDD,. ~L ' : c.---- ~.~,~ _ ~ f7%b täl. A moderaterna, i ;;'iii"'wrnt FolkpartietUberalerna ~ Oalarnllllju kv 6fd1partl

2 ... -" E 450 Resultat -r i ~"1 o h ~~..?-...j...oil.,_---'--'-. J-=-l--,--'--L---!-- o ' prOgn-BUdg-Plan -----Plan--- Plan-~ ~ -3-20~4-20~ j "-----"" _ Resultat, mkr _ Arets resultat i %av skatt och stb --Mål2 %... c al u o ii Aterställande av eget kapital, mkr 600, , PO-_-mH ~~ H o +-rn.,.rnm.-~_,~~._~rnan~,_~~~~~y ~200 -l---u!~j+-"~"'~ E400 -~-~ ~~-~ ~OO +---~~--~~-~------~---~ ~OO --~ ~~---~~--~ ' ' Resultat - Ackumulerat underskott... c:: Cl... Soliditet 40, , o +-'------,------, g c '- ----l _ Soliditet Soliditet inkl ansvarförbindelse 1 Finansplan Budget 2013

3 Budget 2013 (belopp i tkr) Landstingstyreisen; Not Hälso- och sjukvård Central förvaltninghälsoval Central förvaltningövrigt Finansförvaltning Fastighetsnämnden Servicenämnden Kultur- och bildningsnämnden Tandvårdsnämnden Tandvårdsnämnden, beställartandvård Patientnämnden Revision Gemensam nämnd för kostsamverkan O O Summa driftbudget Resultat Not 1 Hälso- och sjukvård Landstingsbidrag Löne- o prisuppr 1,8 % Ramkorrigering underfinansierad verksamhet LS förfogande för effektivitet- och tillgänglighetssatsning Vårdlotsprojekt 5000 Omdisp utb-bidrag, lönekostnader utöver LP Kommunalisering hemsjukvård Omdisp till central förvläkemedelsenheten -700 Läkarmedverkan i hemsjukvård, omdisp till hälsoval Hjälpmedel, omdisp från hälsoval Omdisp från centralt anslag för omställning LF juni; Generellt sparkrav 0,5% Psykosocial kompetens barnungdomar 4000 Ramjustering för interndebitering Central förvaltning 7000 Höjning högkostnadsskydd 2012 helårseffekt Omdisp centralt budgeterad löneökning vårdförbundet Omdisp miljöbidrag till central förvaltningmiljöenheten Finansplan Budget [- ~

4 Not 2 Central förvaltningihälsovai Landstingsbidrag; Hälsovalsersättning Kommunalisering hemsjukvård Löne- och prisuppräkning 2,3 % Läkemedel Omdisp centralt budgeterad löneökning vårdförbundet Läkarmedverkan i hemsjukvården, omdisp från HSram Hjälpmedel, omdisp till HS-ram Ramjustering för interndebitering Centralfv S:a Hälsovalsersättning Hälsoval övrigt Höjning högkostnadsskydd 2012 pat avg helårseffekt Löne- och prisuppräkning 2,3 % Statsbidrag momskompensation privata vårdgivare Extra ers för listade personer från länder utanför Europa S:a Hälsoval, övrigt Hälsovalskansli Not 3 Central förvaltning övrigt Landstingsbidrag; Ledning och adm stödfunktion Handikappkonsulentverksamhet Centrum för klinisk forskning Politiker och politiska sekreterare Centrala HS-anslag Övrigt t.gemensamt Trafik Bidragsgivning LD Hjälpmedel Löne- o prisuppr 1,8 % Omdisp utb-bidrag specialistsjuksköterskor Miljöenheten, omdisp från HS-ram och fastighetsförv Bidrag Arkivcentrum till Kultur- och bildningsförv Nationella kvalitetsregister LS Generellt besparingskrav 0,5% Bidrag (Dalaflyget och Finsam) Omdisp till Fastighet, kapitaltj.kostnader Tillskott regionsamverkan, läkemedelsenhfarmaceuter ledningssystem, smittskydd m m Omdisp från HS till centralfvläkemedelsenheten Minskade kostnader politiken Finansplan Budget ~

5 Not 4 Finansförvaltning Pensionskostnader inkl löneskatt nternt påslag för pensioner, schablon (11 %) Patientförsäkring Förändring löneskuld föregående månad nterna räntor Omkostnader finansförvaltninq (placerinqsråd mm) Moms tandvård OmställninQskostnader Not 5 Fastighetsnämnden Avkastn i ngskrav Omdisp av bidrag till miljöenheten Omdisp från central förv, kapitaltj.kostnader Not 6 Servicenämnden LF feb 2011; avkastningskrav Generellt besparingskrav 0,5% Not 7 Kultur- och bildningsnämnden Landstingsbidrag Löne- oprisuppräkning 1,8 % Omdisp från LS bidragsgivning (Arkivcentrum) Generellt besparingskrav 0,5% Prio i kulturplanen, Avesta Art Prio i kulturplanen, musikdramatik för barn och unga Ökade kostnader flytt till RD Utökade kansliresurser Minskat anslag folkrörelsebidrag Minskat anslag folkhögskolor Finansplan Budget \1!

6 Not 8 Tandvårdsnämndenfolktandvård Landstingsbidrag Löne- oprisuppräkning 1,8% 3010 Momskompensation barntandvård Generellt besparinqskrav 0,5% Not 9 Tandvårdsnämndenbeställartandvård Landstingsbidrag Löne- oprisuppräkning 1,8% 470 Tredje steget i tandvårdsreformen Not 10 Patientnämnden Landstingsbidrag Löne- o prisuppräkninq 1,8 % Not 11 Revision Landstingsbidrag Löne- oprisuppräkning O 5700 Finansplan Budget l_!

7 RESULTATBUDGET, mkr Budget Prognos Budget Plan Plan Plan Verksamhetens nettokostnad Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter: Preliminärskatt Avräkning föregående år 5 Avräkning innevarande år Summa Utjämningsbidrag och statsbidrag nkomstutjämningsbidrag Regleringsbidrag-avgift Kostnadsutjämningsavgift- bidrag Statsbidrag för läkemedel Stb minskad sjukfrånvaro Summa Finansiella intäkter Finansiella kostnader Ränta på pensionsavsättning Ränta LÖF, lån och övrigt Summa Arets resultat Aterställande av balanskravsresultat O Ack balanskravsresultat O O! Alliansens budget 2013 (belopp i tkr) Bld~let 2012 Bud~let 20'13 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Landstin~styrelsen; Hälso- och sjukvård Central förvaltninghälsoval Central förvaltningövrigt Finansförvaltning F asti~hetsnämnden Servicenämnden Kultur- och bildningsnäm nden Tandvårdsnämnden Tandvårdsnämnden, beställartandvård Patientnämnden Revision Gemensam nämnd för kostsamverkan O O O O O SUlllma driftbudget Resultat Finansplan Budget l ~

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Inledning Kommunledningen har ordet 3 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi 4 Vart gick skattepengarna? 5 Organisationsskiss 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo Budget 2012 Flerårsplan 2013-2014 Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. VISIONSSTYRNING 1.1 Varför visionsstyrning? 1 1.2 Vår

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

En balanserad budget utan skattehöjning

En balanserad budget utan skattehöjning En balanserad budget utan skattehöjning Moderaternas Budgetförslag för 2014 Moderaterna på Gotland anser att regionens möjligheter att växa och ge goda förutsättningar för gotlänningarnas framtida välfärd

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011 rapport per 31 augusti ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 725- - 09-29 DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år 2010.

Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år 2010. ARBOGA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-11-08 Blad 14 Ks 143 Au 141 Dnr 121/2010-042 Ekonomisk prognos 3 Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se ÅRSREDOVISNING 2013 Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Organisationsöversikt...

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer