Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande"

Transkript

1 Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet LK/ Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice ordförande Jesper Johansson, landstingsråd (MP) ersättare för Jane Larsson (C) Jane Larsson, landstingsråd (C) Marianne Utterdahl, landstingsråd (SIV) Mats Sandström, socionom (S) ersättare för Monica Gundahl Ersättare Jesper Johansson, landstingsråd (MP) Elisabeth Kihlström, landstingsråd (KD) Gert Ohlsson, landstingsråd (FP) Anders Nilsson, landstingsråd (V) I tjänsten Gunilla Andersson, landstingsdirektör Harald Ludviksen, stabschef, tillika bitr landstingsdirektör Anna-Lena Wingqvist, administrativ chef Pia-Britt Hildebrand, upphandlingschef, 41 Thomas Philipp, kommunikationschef, 42 Annica Lidén, HR chef, 43 Göran Karlström, projektledare, 44 Kjersti Berg Marthinsen, chef staben för verksamhets- och ledningsstöd Staffan Svanqvist, ledningsstrateg, Veronica Hedlund Lundgren, ekonomichef Ewa Pettersson, nämndsekreterare sekreterare Justering Utsågs Ulric Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 40 Dagordning Dagordningen godkändes. 41 Information inköpsprocessen Upphandlingschef Pia-Britt Hildebrand återrapporterade om viktiga händelser inom upphandlingsverksamheten under 2014 samt om kommande händelser under 2015.

2 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (5) 42 Information: Tidningen 1177 Vårdguiden Kommunikationschef Thomas Philipp informerade om förslag till förändring när det gäller invånarkommunikation. Förslaget innebär att annonsen Livjournalen blir tidningen 1177 Vårdguiden. Förslaget innebär vidare att Landstinget i Värmland i samarbete med Stockholms läns landsting ska börja ge ut en ny hushållstidning tidningen 1177 Vårdguiden i Värmland. Tidningen föreslås distribueras till alla hushåll i Värmland fyra gånger per år. Att ge ut hushållstidningen 177 Vårdguiden bedöms bidra till ökad kunskap om hälso- och sjukvård och om användning av 1177.se. 43 Information frågeställningar kompetensplattform hälsa vård och omsorg HR chef Annica Lidén informerade om projekt Kompetensplattform vars syfte är att hälsa, vård och omsorgssektorn i länet får god tillgång till den arbetskraft som efterfrågas samt att regionen har en effektiv utbildningsverksamhet som svarar upp emot kompetensbehoven. Efter en kort ajournering återupptogs sammanträdet. 44 Nordic Digital Health Center, NDHC Projektledare Göran Karlström informerade om projekt Nordic Digital Health Center, NDHC som syftar till att i Värmland bygga upp en unik testbädd för att med framtidens informationsteknologi, utveckla nya arbetssätt och processer i offentliga verksamheter kopplat till innovationer, utveckling och utvärdering av informationstekniska lösningar. 45 Kontrollplan för intern kontroll och uppsiktsplikt 2015 Stabschef för verksamhets- och ledningsstöd Kjersti Berg Marthinsen informerade om förslag till landstingsstyrelsens kontrollplan för 2015 med fokus på uppföljning av produktion och tillgänglighet, kvalitet vårdskador/patientsäkerhet samt kostnadskontroll. 46 Årsredovisning 2014 Stabschef för verksamhets- och ledningsstöd Kjersti Berg Marthinsen informerade om måluppfyllelse för de olika perspektiven utifrån de i landstingsplanen ställda uppdragen för de olika perspektiven verksamhet, medarbetare och miljö samt gjorde en övergripande sammanfattning.

3 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (5) Ekonomichef Veronica Hedlund Lundgren informerade om ekonomiperspektivet och om årsbokslut (Bildpresentationer dnr LK/142970) Efter en kort ajournering återupptogs sammanträdet 47 Ansökan om att delta i kommunernas Drifts- och servicenämnd Stabschef Harald Ludviksen informerade i rubricerat ärende och om Landstinget i Värmlands eventuella deltagande i nämnden. Kommunerna i Värmland ingår i en gemensam drifts- och servicenämnd. Nämndens övergripande mål är lägre kostnad genom gemensam drift, effektivare utnyttjande av resurser genom samverkan, bidragande till bättre och snabbare utveckling genom samverkan samt att genomföra gemensamma upphandlingar som ger lägre kostnader även om inte drift sker gemensamt. Kommunerna samarbetar främst inom IT-området men även andra områden kan bli aktuella i framtiden. Arbetsutskottet beslutade att landstinget i Värmland ska ansöka om deltagande i kommunernas gemensamma drifts- och servicenämnd. 48 Ärendeprocess instyrda ärenden Inför dagens sammanträde hade en förteckning med nya ärenden på väg in i berednings- och beslutsprocessen utsänts till utskottet. Inga justeringar gjordes. 49 Beredning av ärenden till landstingsstyrelsens sammanträde den 25 mars Följande ärenden till landstingsstyrelsens sammanträde den 25 mars behandlades av utskottet; -Samlad månadsrapport, LK/ utsänds senare -Remiss: Rekommendation om screening för livmoderhalscancer, LK/ En god och jämlik hälsa i hela befolkningen Landstinget i Värmlands folkhälsostrategi, LK/ arbetsutskottet återremitterade ärendet för komplettering -Rapport från Assembly of European Regions (AER) och landstingets internationella arbete 2014, LK/150068

4 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (5) -Revisionsrapport - Granskning av informationssäkerhet patientinformation, LK/ Revisionsrapport- Granskning av patientsäkerhetsarbetet, LK/ Ärenden behandlade av Samverkansnämnden i Uppsala Örebroregionen den 13 februari 2015, LK/ Landstingsstyrelsens kontrollplan för intern kontroll för 2015, LK/ med justeringar -Ärenden för kännedom, LK/ m.fl. -Årsredovisning 2014, LK/ Direktiv för landstingets arbete med medborgardialog, LK/ utsänds senare -arbetsutskottet lämnade ärendet utan ställningstagande -Medborgarförslag om ögon och hörselavdelningarna i Hagfors, LK/ arbetsutskottet lämnade ärendet utan ställningstagande -reviderad tjänsteskrivelse och reviderat svar -Fullmäktigeberedningarnas prioriterade uppdrag under 2015 med justeringar 50 Representation, inbjudningar och konferenser Kunskapsseminarium om Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL den 17 april 2015 i Örebro. Elisabeth Kihlström och Ulric Andersson deltar. Nationell konferens om extremism i Sverige den april 2015 i Örebro. Funktionshinderkonferens 2015, LSS reformen och framtidens utmaningar den maj i Jönköping. Psykiatridagen 2015; Vem ska rädda psykiatrin? den 6 maj 2015 i Stockholm. Marianne Utterdahl och Anders Nilsson deltar.

5 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (5) Dialogseminarium Nationella riktlinjer Astma - KOL, Galaxen Landstingshuset den 14 april Elisabeth Kihlström och Ulric Andersson deltar. Mötesplats Social Hållbarhet 2015 den maj i Malmö. Inbjudan från landshövding Kenneth Johansson till arbetslunch vid Residenset i Karlstad den 26 mars Övrigt Inga övriga frågor. Vid protokollet Ewa Pettersson Justeras 31 / Fredrik Larsson Ulric Andersson

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad PROTOKOLL 1 (5) Hjälpmedelsnämnden i Värmland Plats Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad Beslutande landstinget, Annétthe Zettergren (M) ordförande landstinget, Mona Smedman (C) landstinget, Monica Iversen

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Landstingshuset, sammanträdesrum 1097 C

Landstingshuset, sammanträdesrum 1097 C PROTOKOLL 1 (8) TEKNIKUTSKOTTET Plats Landstingshuset, sammanträdesrum 1097 C Beslutande Mats Sandström (S), ordförande ( 11, 12 punkt 1) Eva Hallström (MP), ordförande (från 12 punkt 2) Aina Wåhlund (S)

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis Protokoll 2009-12-15 1 (27) Plats: Kulturhuset, Deje Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 20.30 Avser : 99-116 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79 Protokoll 2009-10-27 1 (30) Plats: Forshaga Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 21.15 Avser : 78-98 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

Socialnämnden 20 maj 2015

Socialnämnden 20 maj 2015 Socialnämnden Socialnämnden 20 maj 2015 Sid 85 Socialnämndens förmiddag... 3 86 Upprop/Dagordning/Justering... 4 87 Socialnämndens ordförande informerar... 5 88 Information från förvaltningen... 6 89 Delårsrapport

Läs mer

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-15 Möte nr 2 Sida 1(6) Landstingsfullmäktige Elin Beyersdorff Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Datum Onsdag 3 juni 2015 Tid

Läs mer

Tid: 2015-01-13. Härnösand NÄRVARANDE 2015-01-13 15LS1 1(22) Ledamöter

Tid: 2015-01-13. Härnösand NÄRVARANDE 2015-01-13 15LS1 1(22) Ledamöter Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Karin Henriksson 2015-01-13 15LS1 1(22) Tid: 2015-01-13 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Elisabet Strömqvist (S) Erik Lövgren (S)

Läs mer

Landstingets revisorer 108-117

Landstingets revisorer 108-117 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Hestraviken hotell och restaurang, Hestra Närvarande: Doris Johansson, ordförande Arnold Carlzon Marianne Ericsson Robert Erlandsson, 113-117 Östen Johnsson, 111-117

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting Datum: 18 november 2011 Tid: 13.00-15.00 Plats: Aronsborgs Konferenshotell, Bålsta 1(5) Beslutande: Ulla Persson, ordf Åsa

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.00 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde ~ Fo~~x!r,.den Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård PROTOKOLL Tandvårdsnämnden Sammanträde 201 5-06-02 12-23 Sida 1 {10) Dnr LD15/00009 Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde Tid: 2015-06-02

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

8 13 Justering. 1 Fastställande av föredragningslista PROTOKOLL SW. Ann Östling

8 13 Justering. 1 Fastställande av föredragningslista PROTOKOLL SW. Ann Östling Ann Östling PROTOKOLL Organ Sjukvardsutskottet Plats Landstingshuset, samman.br'adesrum Silvergruvan Tidpunkt Onsdagen den 23 mars 2011 -b j LedamSter Görel Korkman (S), Ordförande AM-Britt Borrmm (S)

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer