Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande"

Transkript

1 Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet LK/ Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice ordförande Jane Larsson, landstingsråd (C) Jesper Johansson, landstingsråd (MP) ersättare för Jane Larsson (C) Marianne Utterdahl, landstingsråd (SIV) Mats Sandström, socionom (S) ersättare för Monica Gundahl Ersättare Jesper Johansson, landstingsråd (MP) Elisabeth Kihlström, landstingsråd (KD) Anders Nilsson, landstingsråd (V) I tjänsten Gunilla Andersson, landstingsdirektör Harald Ludviksen, stabschef, tillika bitr landstingsdirektör Ingrid Magnusson, hälso- och sjukvårdschef Anna-Lena Wingqvist, administrativ chef Tomas Hallgren, överläkare 60 Pia-Britt Hildebrand, upphandlingschef, 63 Ulla Höglund, internationell sekreterare 64 Ewa Pettersson, nämndsekreterare sekreterare Justering Utsågs Ulric Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 59 Dagordning Dagordningen godkändes med följande ändring; Ärende 4 Dialog: Revidering av Landstingsstyrelsens delegeringsordning utgick. 60 Process för nivåstrukturering inom kolokrektal-, ovarial-, njuroch prostatacancer samt länsövergripande produktionsplanering Överläkare Tomas Hallgren informerade om nivåstrukturering av cancersjukvården på nationell, regional och landstingsnivå. Hälso- och sjukvårdschef Ingrid Magnusson informerade om länsgemensam produktionsplanering.

2 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (5) (Bildpresentation dnr LK/142970) Fredrik Larsson (M) Ulric Andersson (S) 61 LK/ Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2015 med Kommuninvest ekonomisk förening Landstinget i Värmland har mottagit kallelse till ordinarie föreningsstämma med Kommuninvest ekonomisk förening den 16 april i Stockholm. Landstingsfullmäktige har den utsett Fredrik Larsson (M) till ombud för Landstinget i Värmland samt Ulric Andersson (S) till ersättare för ombud. att ge ombudet i instruktion att besluta i enlighet med föreningsstyrelsens förslag samt att förklara denna paragraf omedelbart justerad. Fredrik Larsson (M) Ulric Andersson (S) 62 LK/ Kallelse till ordinarie årsstämma i Inera AB Landstinget i Värmland har mottagit kallelse till ordinarie årsstämma i Inera AB den 15 april 2015 i Stockholm. Landstinget behöver utse ombud och ersättare för årsstämman. att utse Fredrik Larsson (M) till ombud för Landstinget i Värmland samt Ulric Andersson (S) till ersättare för ombud att ge ombudet eller ersättare för ombud i instruktion att besluta i enlighet med bolagsstyrelsens förslag samt att förklara denna paragraf omedelbart justerad Efter en kort ajournering återupptogs sammanträdet. 63 Revisionsrapport granskning av upphandlingsprocess Upphandlingschef Pia-Britt Hildebrand informerade om innehållet i rubricerad revisionsrapport samt om förslag till svar. (Bildpresentation dnr LK/142970)

3 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (5) Internationell sekreterare Ulla Höglund Kommunikationschef Tomas Philipp 64 LK/ Assembly of European Regions, AER:s Jubileumsskrift AER 30 år År 2015 firar Assembly of European Regions (AER) 30 års jubileum. För att uppmärksamma detta kommer organisationen att publicera en jubileumsskrift/specialupplaga där delar av AER: s samlade kunskaper och erfarenheter presenteras. Av AER: s 230 medlemsregioner ges ett tiotal utvalda medlemmar samt ett antal akademiker tillfälle att publicera artiklar med utgångspunkt från sin egen verksamhet och sitt engagemang i AER. Landstinget i Värmland är en av dessa tio utvalda. Kostnaden för medverkan är 1500 och debiteras kommunikationsstaben. I priset ingår - landstingets egen artikel i specialupplagan - tre personer från landstinget får tillgång till Press Club Europes Lounge i Bryssel under ett år - landstinget får använda Press Club Europes lokaler för att arrangera två större evenemang under landstinget får eget utrymme och bli synliggjorda på Press Clubs Europes och AER: s hemsidor under landstinget erbjuds eget utrymme för marknadsföring (roll ups och annat informationsmaterial) vid AER: s Generalförsamling i juni Landstingets artikel handlar bland annat om arbetet med att reducera klimatpåverkan ett arbete som låg till grund för att landstinget belönades med AER: s utmärkelse Regional Innovation Award Artikeln handlar också om systemet ABBA och Experio labs innovativa nytänkande för att utveckla hälso- och sjukvården med patientens fokus. Internationell sekreterare Ulla Höglund lämnade kompletterande information. att godkänna landstingets medverkan i AER: s jubileumsskrift och i övriga delar som ingår i priset, att överlåta till AER Värmland att utse de tre personer från landstinget som får tillgång till Press Club Europes Lounge i Bryssel under ett år samt att förklara denna paragraf omedelbart justerad

4 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (5) 65 Beredning av ärenden till landstingsstyrelsens sammanträde den 20 april Följande ärenden till landstingsstyrelsens sammanträde den 20 april behandlades av utskottet; -Samlad månadsrapport, LK/ utsänds senare -Vårdgivardirektiv ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete LK/ med tillägg om ny att sats att ge landstingsdirektören i uppdrag att ta fram en plan för uppföljning och revidering av vårdgivardirektiv -ny tjänsteskrivelse -Samverkansnämnden i Uppsala Örebroregionens förslag till strategi för ökad delaktighet i hälso- och sjukvården för patienter, närstående och patient-/brukarorganisationer, LK/ Annonsen Livjournalen blir tidningen 1177 Vårdguiden, LK/ ny att sats om att barnperspektivet ska beaktas i det fortsatta arbetet med tidningen 1177 Vårdguiden -Kompetensplattform hälsa vård och omsorg (HVO), LK/ ny svarsblankett -Rapport om åtgärder för att förbättra hälso- och sjukvårdens tillgänglighet och kompetensförsörjning, LK/ ny ärendebeskrivning -Redovisning av utvecklingsplanen för framtida hälso- och sjukvård med fokus på att klara ekonomin 2015, LK/ kompletteras med bildpresentation -Personuppgiftsombud, LK/ Inbjudan till AER:s Generalförsamling, LK/ Tecknande av landstingets bank- och plusgirokonton, LK/ Ärenden för kännedom, LK/ m.fl.

5 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (5) -Patientsäkerhetsberättelse 2014, LK/ ärendet kompletteras med bilagor 66 Ärendeprocess instyrda ärenden Inför dagens sammanträde hade en förteckning med nya ärenden på väg in i berednings- och beslutsprocessen utsänts till utskottet. Arbetsutskottet justerade instyrningsarket med följande tillägg/ändringar; LK/ Svar på motion om att förbättra kommunikationen med demenspatienter som inte har svenska som modersmål. Ärendet ska även beredas i Sjukhusutskottet. LK/ Svar på motion om att undersöka socioekonomisk bakgrund vid förskrivning av demensläkemedel. Ärendet ska även beredas i Sjukhusutskottet. LK/ Svar på medborgarförslag om halkskydd till pensionärer. Ärendet ska även beredas i Primärvårds- och psykiatriutskottet. LK/ Remiss SOU 2015:21 Mer trygghet och bättre försäkring. Ärendet ska även beredas i Personalutskottet. 67 Representation, inbjudningar och konferenser Regiondag i palliativ vård den 7 maj 2015 i Västerås. En från vardera sida deltar. 68 Övrigt Inga övriga frågor. Vid protokollet Ewa Pettersson Justeras 21 / Fredrik Larsson Ulric Andersson

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) 138-151

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) 138-151 Protokoll 1 (22) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2014-09-23 LK/141046 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S) 2:e vice

Läs mer

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad PROTOKOLL 1 (5) Hjälpmedelsnämnden i Värmland Plats Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad Beslutande landstinget, Annétthe Zettergren (M) ordförande landstinget, Mona Smedman (C) landstinget, Monica Iversen

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Landstingshuset, Karlstad. Tid Onsdagen den 23 oktober kl 09.00-16.00. Centrala valkretsen. Östra valkretsen. Norra valkretsen.

Landstingshuset, Karlstad. Tid Onsdagen den 23 oktober kl 09.00-16.00. Centrala valkretsen. Östra valkretsen. Norra valkretsen. Protokoll 1 (20) Landstingsfullmäktige Sekretariatet 2013-10-23 LK/131787 Plats Landstingshuset, Karlstad Tid Onsdagen den 23 oktober kl 09.00-16.00 76 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges sammanträdes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Tid: 2015-01-13. Härnösand NÄRVARANDE 2015-01-13 15LS1 1(22) Ledamöter

Tid: 2015-01-13. Härnösand NÄRVARANDE 2015-01-13 15LS1 1(22) Ledamöter Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Karin Henriksson 2015-01-13 15LS1 1(22) Tid: 2015-01-13 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Elisabet Strömqvist (S) Erik Lövgren (S)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingets revisorer 108-117

Landstingets revisorer 108-117 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Hestraviken hotell och restaurang, Hestra Närvarande: Doris Johansson, ordförande Arnold Carlzon Marianne Ericsson Robert Erlandsson, 113-117 Östen Johnsson, 111-117

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

08.30 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Föredragningar Delårsrapport 1 Landstingsplan och budget 2013 Informationssäkerhet

08.30 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Föredragningar Delårsrapport 1 Landstingsplan och budget 2013 Informationssäkerhet Sekretariat Britt-Mari Andersson FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) LANDSTINGSSTYRELSEN 2012-05-29 LK/120880 Plats Landstingshuset, Karlstad 08.30 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Föredragningar Delårsrapport

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21 2008-10-29 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-21.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

8 13 Justering. 1 Fastställande av föredragningslista PROTOKOLL SW. Ann Östling

8 13 Justering. 1 Fastställande av föredragningslista PROTOKOLL SW. Ann Östling Ann Östling PROTOKOLL Organ Sjukvardsutskottet Plats Landstingshuset, samman.br'adesrum Silvergruvan Tidpunkt Onsdagen den 23 mars 2011 -b j LedamSter Görel Korkman (S), Ordförande AM-Britt Borrmm (S)

Läs mer

Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. I l) landstinget DALARNA Sammanträde 2014-03-03 Sida 1 (13) Sammanträde i Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.00 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2012-06-18 Patientnämnden Tid Onsdagen den 13 juni 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Sekretariatet 2015-04-15 LK/150028. Beslutande Eva Hallström (MP) ordförande. Utsågs Per Gruvberger att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Sekretariatet 2015-04-15 LK/150028. Beslutande Eva Hallström (MP) ordförande. Utsågs Per Gruvberger att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll 1 (5) Teknikutskottet Sekretariatet 2015-04-15 LK/150028 Plats Centralsjukhuset, hus 76 Beslutande Eva Hallström (MP) ordförande Per Gruvberger (S) vice ordförande Patrik Fornander (M) Eva Sidenvall

Läs mer

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-10-01. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12 2009-10-01 Kl 09.00-16.35

PROTOKOLL. Datum: 2009-10-01. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12 2009-10-01 Kl 09.00-16.35 Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12 Kl 09.00-16.35 Beslutande Karen Moe Jönsson (S) Jonny Springe (S) Gunilla Selander (FP) Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C) Gunnar

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2012-06-05 97-118 Kl. 08.30 14.30. 97 Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat.

PROTOKOLL Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2012-06-05 97-118 Kl. 08.30 14.30. 97 Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat. 1 Sammanträdesplats Landstingshuset, Linköping Sammanträdets öppnande. 97 Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat. Närvarande 98 Ledamöter Marie Morell (M) ordförande Anita

Läs mer

08.30 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Ajournering för partiernas gruppmöten inkl. lunch

08.30 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Ajournering för partiernas gruppmöten inkl. lunch Sekretariat Ewa Pettersson FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) LANDSTINGSSTYRELSEN 2013-03-19 LK/130491 Plats Landstingshuset, Karlstad 08.30 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Föredragningar - Landstingsplan

Läs mer

Vårdcentralen i Kristinehamn, länsrättens lokal i rättspsykiatrihuset. Birgitta Kringlund (FP) Aina Wåhlund (S)

Vårdcentralen i Kristinehamn, länsrättens lokal i rättspsykiatrihuset. Birgitta Kringlund (FP) Aina Wåhlund (S) Protokoll 1 (6) Teknikutskottet 2014-04-02 LK/140109 Plats Vårdcentralen i Kristinehamn, länsrättens lokal i rättspsykiatrihuset Beslutande Ersättare Eva Hallström (MP) Mats Sandström (S) Birgitta Kringlund

Läs mer

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté PROMEMORIA Dnr: 2010/0021 2010-09-28 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-10-07 Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté Bakgrund Under 2010 har SEUs styrelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 Landstinget i Värmland

Årsredovisning 2014 Landstinget i Värmland Årsredovisning 2014 Landstinget i Innehåll Fokus på kvalitet 2 Några viktiga händelser under 2014 5 Politisk organisation 6 Förvaltningsberättelse 9 Medborgare 10 Verksamhet 16 Medarbetare 27 Miljö 30

Läs mer