Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 PROTOKOLL JUSTERAT (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl Plats Närvarande ledamöter Övriga Sekreterare Sessionssalen, Ingelstadsvägen 9, Växjö Suzanne Frank (m) ordf Paul Johansson (c) 1:e vice ordf Anna Fransson (s) 2:a vice ordf Roland Johansson (s) Rolf Sällryd (kd) Gunilla Johansson, Annika Hallquist, Börje Lindqvist, Ove Löfqvist, Ingrid Persson, Gösta Sandgren, Styrbjörn Östberg Thomas Nilsson 63 Kristina Brundin 47 Val av protokolljusterare samt justeringsdatum Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anna Fransson. Protokollet justeras den 19 maj Föredragningslista Föredragningslista, daterad , godkändes med tillägg av ärende 5 b Svar på remiss om legitimation för personal med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land samt 15 b Energikontor Sydost. 49 Remiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd om ambulanssjukvård och konsekvensutredning Dnr LK/ att landstingsdirektören får i uppdrag att lämna förslag till yttrande och att yttrandet behandlas på beredningen den 20 maj.

2 2 (7) Socialstyrelsen har gett landstinget möjlighet att besvara rubricerad remiss. Remisstiden går ut den 20 maj. Föreskrifterna är utarbetade i samråd med Arbetsmiljöverket, Läkemedelsverket och Vägverket och ger en tydligare styrning av ambulansverksamheten. 50 Remiss Delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen. Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel (SOU 2008:33) Dnr LK/ att Landstinget Kronoberg avstår från att besvara remissen Utredaren ska, vilket redovisas i detta betänkande, lämna förslag som möjliggör försäljning av vissa receptfria läkemedel på andra platser än på apotek. Vid denna handel ska farmacevtisk kompetens inte krävas hos ägare, driftansvarig eller personal vid försäljningsställena. 51 Remiss Europeiska kommissionens open consultation om patientsäkerhet Dnr LK/ att Landstinget Kronoberg avstår från att besvara remissen Socialdepartementet har bjudit in myndigheter och allmänhet att lämna synpunkter på patientsäkerhetsområdet genom att besvara ett frågeformulär på kommissionens hemsida. 52 Svar på remissen Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land (Ds 2007:45) Dnr LK/ att ställa sig bakom yttrandet och att yttrandet är Landstinget Kronobergs yttrande till Utbildningsdepartementet

3 3 (7) Landstinget Kronoberg har beretts möjlighet att till Utbildningsdepartementet yttra sig över remissen. 53 Angående ersättning för förlorad arbetsinkomst för förtroendevald Dnr LK/ att S-E S:s inkomst från anställning och eget företag läggs samman och delas med 2000 timmar, vilket ger en timersättning på 100 kronor. Ett beslut från Försäkringskassan angående SIG har inkommit från S-E S att gälla som ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 54 Motion om införande av robotkirurgi på Centrallasarettet i Växjö Dnr LK/ att landstingsdirektören får uppgiften att lämna förslag till yttrande och att motionssvaret behandlas på landstingsfullmäktige den 22 september. I en motion socialdemokraterna Ragnar Lindberg och Gunilla Svensson föreslagit att robotkirurgi införskaffas till Centrallasarettet i Växjö. 55 Medborgarförslag Kvällsöppet på mottagningar Dnr LK att landstingsdirektören får i uppgiften att lämna förslag över medborgarförslaget och att förslaget behandlas på landstingsfullmäktige den 16 juni I ett medborgarförslag har Karin Nyrén-Karlsson föreslagit kvällsöppet på mottagningar i landstinget.

4 4 (7) 56 Utse deltagare till konferens för diskussion om regionala utvecklingsfrågor och speciellt om kollektivtrafikfrågor. Dnr LK/ att utse Suzanne Frank, Paul Johansson och Anna Fransson att deltaga Regionförbundet södra Småland har inkommit med ändrad tid till konferens. Nytt datum är den november i Köpenhamn. 57 Inbjudan till föreningsstämma för föreningen SIDÉUM Dnr LK/ att utse Paul Johansson att företräda Landstinget Kronoberg vid stämman Föreningen SIDÉUM har inbjudit landstinget till föreningsstämman de 8 maj kl Kallelse till aktieägarna i RyssbyGymnasiet AB till ordinarie bolagsstämma Dnr LK/ att utse Paul Johansson som ombud för landstinget vid bolagsstämman att ge Paul Johansson i direktiv i ärendet om arvodesregler yrka enligt bolagsstämman 2007 samt att överlämna en present från landstinget till VD Carl-Johan Johansson som slutar till sommaren. RyssbyGymnasiet AB har kallat aktieägarna till ordinarie bolagsstämma den 8 maj klockan

5 5 (7) 59 Konferens Konsten att möta och förstå varandra! att ledamöterna i arbetsutskottet har möjlighet att deltaga Landstingets handikappenhet ordnar en konferens den 26 november Konsten att möta och förstå varandra. 60 Konferens - På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting att en från vardera alliansen och oppositionen har möjlighet att deltaga Sveriges Kommuner och Landsting ordnar en inspirationsdag om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting den 9 juni 2008, Hornsgatan 15 17, Stockholm. 61 Al Gore hösten 2008 att landstingsdirektören får uppdraget att preliminärt boka 100 platser till förtroendevalda och personal. Växjö kommun har skickat inbjudan till medverkan i årets planerade miljökonferens i Växjö med Al Gore. Datum för konferensen är ännu inte bestämd. 62 Inbjudan till Föreningsstämma 2008 och bolagsstämma 2008 Föreningen Energikontor Sydors och Energikontor Sydost AB Dnr B 100

6 6 (7) att landstinget avstår från att deltaga Föreningen Energikontor Sydost och Energikontor Sydost AB har inbjudit landstinget Kronoberg till föreningsstämma och bolagsstämma den 21 maj Kl Samråd om Beställda X31 tåg för Kust till Kustbanan Dnr LK/ I en skrivelse, daterad , har Länstrafiken Kronoberg begärt att få ett samråd om en begäran från Hallandstrafiken. Regeringen har bifallit ansökan om trafikeringsrätt på Västkustbanan i Halland samt Södra stambanan mellan Malmö och Alvesta. SJ har beslutat att förstärka sin X2000 trafik på Västkustbanan. Tills de fått de nya tågen levererade tänker de använda sig av de X31 som idag går i Halland och Skåne, totalt 5 stycken. Detta innebär att det uppstår en brist inom Öresundstågssystemet på fordon och därför har Hallandstrafiken frågat Länstrafiken Kronoberg om det finns möjlighet att täcka bristen på lång alternativt kort sikt genom köp eller hyra. Behovet av fler tåg i system är för närvarande stort då resandet fortsätter att öka. Trafikdirektör Thomas Nilsson gick igenom frågeställningen och undrade över möjligheten att hyra ut tåg till annan trafikhuvudman i Södra regionen. Parterna var överens om att träffas den 10 juni mellan kl och fortsätta diskussionen. 64 Arbetsmiljöansvar för förtroendevalda i kommuner och landsting Dnr B 100 KA Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en skrift om en översiktlig bild av arbetsmiljöansvaret i landets kommuner, landsting och regioner. Syftet med skriften är att ge en övergripande bild av arbetet för att säkerställa en god arbetsmiljö. Skriften ger också läsaren flera läsvärda tips för att klara det viktiga arbetsmiljöansvaret som förtroendevald arbetsgivare. Skriften är beställd till landstingsstyrelsens ledamöter. Vid protokollet Kristina Brundin

7 7 (7) Justerat Suzanne Frank Ordf Anna Fransson 2:a vice ordf Intygas att justering av protokollet har tillkännagivits på landstingskommunens anslagstavla Kristina Brundin

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19 Justering 2004-04-28 1(10) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 4/04 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: 09.00 15.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2011-05-10 1(17) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Värdshuset i Lammhult. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Värdshuset i Lammhult. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats Värdshuset i Lammhult Tid Kl. 10.00 11.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-06-18 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Oden, Emil Lindells v 15, Växjö Tryggve Svensson (V) (vice ordförande)

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-09-11 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 3 september 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 10 april klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-02-08 KOMMUNFULLMÄKTIGE. Agneta Dejenfelt, kommunsekreterare. Astrid Rudbäck (fp) och Jan Rohlén (s)

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-02-08 KOMMUNFULLMÄKTIGE. Agneta Dejenfelt, kommunsekreterare. Astrid Rudbäck (fp) och Jan Rohlén (s) STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Datum: Måndagen den 8 februari 2010 Tid: Kl. 18:30-20:30 Plats: Ledamöter: Kulturhuset Fregatten Se bilaga Övriga: Agneta Dejenfelt, kommunsekreterare Justeringsdag:

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, 1-11. Tid: 2012-01-26, kl 10:00-15:40 Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, 1-11. Tid: 2012-01-26, kl 10:00-15:40 Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö PROTOKOLL 1(8) Plats: Närvarande: Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö Beslutande ledamöter: Helena Stålhammar (C), ordförande Kerstin Robertson (M) Ingrid Ivarsson (S) (ers Mona-Lisa

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer