Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare)"

Transkript

1 Protokoll fört vid sammanträde på Möckelsnäs Herrgård med Södra Regionvårdsnämnden (5) Närvarande Landstinget Kronoberg Erling Persson (s) Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare) Ove Löfqvist, planeringsdirektör Sven-Åke Gustavsson, ordf landstingsstyrelsen Landstinget Blekinge Marie Sällström (s) Gustav Nilsson (m) Ingegerd Johansson (c) (ersättare) Landstinget Halland GunMarie Stenström (m) (tjg ersättare) Maud Lanne (s) (tjg ersättare) Region Skåne Ingrid Lennerwald (s) Per-Olof Olofsson (s) Britt-Marie Lundqvist (s) Catharina von Blixen-Finecke (m) Marita Sander-Schale (fp) Berit Wirödal (kd) Gun-Britt Lagerkvist (s) (ersättare) Lars-Göran Thulin (s) (ersättare) Gertrud Ekman (s) (ersättare) Annika Annerby Jansson (m) (ersättare) Olle Aronsson (kd) (ersättare) Rita Jedlert, bitr hälso- och sjukvårdsdirektör Lars Kristensson, bitr sjukhuschef Ann-Sofi Bennheden, sjukhuschef Södra Regionvårdsnämndens kansli Christer Sjöberg, direktör Bo Attner, chefsekonom

2 2(5) Justering Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Göran Giselsson, Landstinget Kronoberg. 60 Justering Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2007 Chefsekonom Bo Attner informerade om Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen Regionala priser och ersättningar 2007 I ärendet förelåg Förhandlingsprotokoll avseende Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen att bekräfta överenskommelsen om Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2007, att lägga informationen kring arbetet med priser och ersättningar samt ny prismodell m m till handlingarna, att återkomma till den nya nämnden med rapport kring arbetet med ny prismodell m m. Syskon genom assisterad befruktning Landstingen i Södra sjukvårdsregionen har gemensamma riktlinjer vid assisterad befruktning. Riktlinjerna avser enbart första barnet. Gemensamt synsätt kring syskon genom assisterad befruktning har inte formellt behandlats. 62 Syskon genom assisterad befruktning Förslag till omhändertagande av par, bosatta i Södra sjukvårdsregionen, som för att få syskon, behöver medicinsk hjälp till graviditet ankomstdaterat , har tagits fram av överläkare Britt Friberg, Universitetssjukhuset i Lund. Förslaget har förankrats med verksamhetscheferna för kvinnoklinikerna i Södra sjukvårdsregionen och med Reproduktionsmedicinskt Centrum (RMC), Universitetssjukhuset MAS, Malmö kansli. Södra sjukvårdsregionens ledningsgrupp för gemensamma hälsooch sjukvårdsfrågor har ställt sig bakom skrivelsen. att rekommendera landstingen i Södra sjukvårdsregionen att ställa sig bakom föreliggande förslag, ankomstdaterat , till syskon genom assisterad befruktning, att uppdra åt direktören för Södra Regionvårdsnämndens kansli att till nämnden återkomma med förslag till komplett regelverk/riktlinjer för all assisterad befruktning.

3 3(5) Bildande av Regionalt sekretariat för allergi och annan överkänslighet Södra Regionvårdsnämnden beslöt att översända förslag om Regionalt sekretariat för allergi och annan överkänslighet till landstingen för yttrande senast Av olika anledningar har några av landstingen inte haft möjlighet att besvara remissen förrän under hösten Regionalt sekretariat för allergi och annan överkänslighet Samtliga landsting har inkommit med yttrande. Några landsting har i sina remissvar framhållit att förslaget ska kompletteras med en plan för utvärdering. Det föreslagna sekretariatet för allergi och annan överkänslighet ska drivas som ett treårigt projekt med start i januari Verksamheten finansieras solidariskt och den totala kostnaden uppgår till ca tkr per år. Projektet ska följas upp och utvärderas genom Regionala medicinska rådet Allergi och annan överkänslighet. kansli. att uppdra åt direktören för Södra Regionvårdsnämndens kansli att bilda ett Regionalt sekretariat för allergi och annan överkänslighet med placering vid Universitetssjukhuset i Lund som ett treårigt solidariskt finansierat projekt med start 2007, att utvärdering, information mm sker i enlighet med framlagt förslag. Uppföljning av beslutade uppdrag Södra Regionvårdsnämndens kansli har vid genomgång av samtliga protokoll från Södra Regionvårdsnämndens sammanträden konstaterat att det saknas uppgifter om verkställigheten kring vissa beslut. 64 Uppföljning av beslutade uppdrag kansli.

4 4(5) Revision av vårdprogram för rektalcancer och bröstcancer Direktör Christer Sjöberg informerade om revision av vårdprogram för rektalcancer och bröstcancer. att med godkännande lägga informationen till handlingarna, 65 Revision av vårdprogram för rektalcancer och bröstcancer att revisionen av vårdprogrammen ska utgöra en del av underlaget kring det fortsatta arbetet med bl a de nationella riktlinjerna inom cancersjukvården. Södra Regionvårdsnämndens konstituerande sammanträde 2007 Södra Regionvårdsnämndens presidium beslöt att sammanträde för konstituerande av den nya nämnden genomföres kl i Skånehuset, Kristianstad. 66 Konstituerande sammanträde 2007 Anmäldes och lades till handlingar förteckning om ny ledamot i Regionala medicinska rådet Genetik. 67 Ledamot RMR - Genetik Anmäldes och lades till handlingarna minnesanteckningar från de olika Regionala medicinska råden enligt följande Barn- och ungdomssjukvård RMR - Genetik RMR - Koagulation RMR - Tumörsjukdomar Anmäldes och lades till handlingarna Verksamhetsberättelse 2005-april 2006 för Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen/hudkliniken, Universitetssjukhuset MAS, Malmö. Anmäldes och lades till handlingarna Vårdprogram Venös tromboembolism i Södra sjukvårdsregionen, version 2.0, planerad giltighetstid t o m Anmäldes och lades till handlingarna Vårdprogram Antitrombotisk behandling vid arteriell tromboembolism i Södra sjukvårdsregionen, version 1, giltigt t o m Minnesanteckningar Regionala medicinska råden 69 Verksamhetsberättelse Yrkes- och miljödermatologiska avd/hudkliniken 70 Vårdprogram Venös tromboembolism 71 Vårdprogram Arteriell tromboembolism

5 5(5) Regional cancerplan för Södra sjukvårdsregionen Anmäldes och utdelades för kännedom skrivelse från Regionala medicinska rådet Tumörsjukdomar och skrivelse från verksamhetschefen för onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Lund. 72 Regional cancerplan för Södra sjukvårdsregionen Landstinget Kronobergs organisation Planeringsdirektör Ove Löfqvist informerade om Landstinget Kronobergs organisation mm. 73 Landstinget Kronobergs organisation I samband med Södra Regionvårdsnämndens sammanträde genomfördes studiebesök vid Rättspsykiatriska regionkliniken och FOU-centrum i Växjö. Ordförande Ingrid Lennerwald framförde Södra Regionvårdsnämndens tack till Landstinget Kronoberg för gott värdskap under nämndens studiebesök och beslutssammanträde. 74 Studiebesök Rättspsykiatriska regionkliniken och FOU-centrum, Växjö 75 Tack till Landstinget Kronoberg Ordförande Ingrid Lennerwald tackade för den gångna mandatperioden och önskade alla en God Jul. 76 God Jul Vid protokollet Christer Sjöberg Justeras Ingrid Lennerwald Göran Giselsson

Gustav Nilsson (M) Petronella Petersson (C), ersättare Anders Hansell, planeringsdirektör

Gustav Nilsson (M) Petronella Petersson (C), ersättare Anders Hansell, planeringsdirektör PROTOKOLL 1(6) Protokoll fört vid sammanträde i Diö, Möckelsnäs Herrgård 2009-06-05 med Södra Regionvårdsnämnden. Närvarande Landstinget Blekinge Landstinget Halland 2009-06-05 23-42 Marie Sällström (S)

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19 Justering 2004-04-28 1(10) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 4/04 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: 09.00 15.00

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Ärendeförteckning 81-92

Ärendeförteckning 81-92 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 81-92 81 Mötet öppnas 82 Justeringsperson 83 Fastställa dagordningen 84 Inkomna/avsända handlingar 85 Minnesanteckningar 2014-04-10 86 Revisionens

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 13.30 16.00 Ajournering 14.00-14.15, 14.50-14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2007-11-12 1(21) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ers

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2014-03-04 PROTOKOLL Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26 1(13) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare: Ale Kommun kl 8:00-12:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Chatarina Engström (KD) Eva Eriksson (S) Dennis Thomsen (S) Christer

Läs mer

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2011-05-10 1(17) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ersättare

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.20 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Rie Boulund, ordf. (m) Göran Persson (s)

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun Ledamöter Stefan Svensson (m), Partille, ordf. Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet.

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2005-10-17 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

2007-10-24. Beslutande: Fullmakt: Bengt-Ove Ohlsson

2007-10-24. Beslutande: Fullmakt: Bengt-Ove Ohlsson Datum Beteckning 2007-10-24 Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige 2007-10-24, kl. 08.55 11.55. på Hotell Svea Simrishamn. Beslutande: Bjuv Bromölla Åke Blomqvist Båstad Anders Nilsson Helsingborg Kenney

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer