Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014"

Transkript

1 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures.

2 SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här rapporten är framtagen baserad på en undersökning genomförd av Kairos Future i samarbete med Women Executive Search (WES). Undersökningen genomfördes tidigt under våren 2014 och bestod dels av diskussioner med fokusgrupper, samt av en omfattande enkätstudie som besvarades av 1827 kvinnliga ledare samt en referensgrupp bestående av 204 manliga ledare. Vi har kommit en bit på väg mot ett arbetsliv där vi använder den fulla basen av kompetens när vi rekryterar för att få fram de bästa ledarna till ledarpositioner. Samtidigt vill vi peka på ett antal aspekter som kan förbättras. Den viktigaste aspekten för att attrahera kvinnliga ledare var enligt vår undersökning att ha en bra värderingsbas som stämmer överens med de kvinnliga ledarnas värderingar och livssituation. Även om vi inte fått svar på exakt vilka värderingar som kvinnorna syftar på går deras högre krav på flexibla organisationer och ett arbetsliv som går att balansera med ansvar för familjeliv som en röd tråd i rapporten. Ett arbetsgivarvarumärke som uppmuntrar till jämställdhet, och som skapar det flexibla utrymme som krävs för att kvinnor ska kunna balansera sina ansvarsroller privat och professionellt, blir en vinnare i jakten på de bästa kvinnliga talangerna. Vi tror att man inte nog kan trycka på vikten av medvetenhet om att vi inte är så jämställda som vi tror. Män och kvinnor bemöts på olika sätt. Kvinnor upplever sig som mer ifrågasatta och har i stor utsträckning upplevt någon form av diskriminering. De traditionella rekryteringskanalerna som t.ex. annons gynnar också män i högre utsträckning än kvinnor. Vi vill också återinföra privatlivet som en punkt för diskussion på agendan, för att öka kvinnliga ledares möjligheter på arbetsmarknaden. Vi anser att denna diskussion har tappats bort, då det borde vara självklart att det större ansvaret för hemmet påverkar kvinnornas energinivåer och möjligheter i arbetslivet. Trovärdigt engagemang hos ledningen ses som en av de viktigaste åtgärderna för att skapa en jämställd arbetsplats. Som arbetsgivare gäller det att rannsaka sig själv. Hur trovärdigt är egentligen engagemanget för frågan inom ledningen? Finns det en genuin vilja att agera för att skapa förändring? Vilka signaler sänder man ut? I rapporten presenterar vi resultaten från studien och slutligen rekommendationer för dig som arbetsgivare att fundera över när det gäller att attrahera och behålla kvinnliga ledare. Trevlig läsning! 2(36)

3 Tack till våra medarrangörer! 3(36)

4 SAMMANFATTNING & SLUTSATSER... 2 STJÄRNKRAFT VARFÖR DET BEHÖVS EN STUDIE OM KVINNLIGA LEDARE... 6 SYFTET MED STUDIEN STJÄRNKRAFT... 8 MÅLGRUPPEN SOM UNDERSÖKS I STUDIEN KVINNLIGA LEDARES DRIVKRAFTER OCH AMBITIONER... 9 FÖDDA TILL LEDARE OCH DRIVNA AV PASSION... 9 Kvinnliga ledare vill förändra företag i enlighet med sina visioner... 9 TOPPEN ÄR ETT REALISTISKT MÅL Kvinnliga ledare har självförtroende Hur lång vägen är till toppen påverkar ambitionsnivån KONSTEN ATT ATTRAHERA KVINNLIGA LEDARE VÄRDERINGAR AVGÖRANDE FÖR VAL AV ARBETSGIVARE OCH CHEF Flexibilitet viktigt för att kunna kombinera arbete med familjeliv Ledarskapet är avgörande för attraktionskraften Dåligt ledarskap och värderingar som inte överensstämmer med de egna får kvinnor att rata en arbetsplats Hierarkisk kultur missgynnar kvinnor DE TRADITIONELLA REKRYTERINGSKANALERNA RÄCKER INTE TILL Annonserna gynnar män, personliga kontakter gynnar kvinnor Kvinnliga ledare inom offentlig sektor tycks däremot gynnas av annonser Potentialdilemmat Män rekommenderar män, och kvinnor rekommenderar kvinnor KONSTEN ATT BEHÅLLA OCH UTVECKLA KVINNLIGA LEDARE. 18 TYDLIGA KARRIÄRPLANER OCH FLEXIBILITET SKULLE UNDERLÄTTA CHEFSROLLEN MEST VIKTEN AV EN STIMULERANDE ORGANISATIONSKULTUR Snabb kultur är steg ett, jämställdhet steg två Vad utmärker de snabbrörliga organisationerna? Hur förbättrar man kulturen och gör organisationen mer attraktiv för kvinnliga ledare? Vikten av att få vara sig själv KONSTEN ATT SKAPA JÄMSTÄLLDA ARBETSPLATSER ÖVER HÄLFTEN AV DE KVINNLIGA LEDARNA HAR BLIVIT DISKRIMINERADE Citat från några av svaren på frågan Har du någonsin blivit diskriminerad på grund av kön i arbetslivet? Beskriv gärna i korta ord på vilket sätt JÄMSTÄLLDHETSILLUSIONEN Hushållsnära tjänster avgörande för dualkarriär-familjerna Är det tabu att leva i en ojämställd relation? DE MEST EFFEKTIVA ÅTGÄRDERNA (36)

5 Trovärdigt engagemang hos VD och högsta ledning viktigast Aktivt arbete med jämställda löner Kvinnliga förebilder effektiv åtgärd Jämställdhetsplaner och tillägg av lön under föräldraledighet i botten 28 REKOMMENDATIONER FÖR ARBETSGIVARE ÅTGÄRDER FÖR ATT ATTRAHERA OCH IDENTIFIERA KVINNLIGA LEDARE ÅTGÄRDER FÖR ATT BEHÅLLA OCH UTVECKLA KVINNLIGA LEDARE ÅTGÄRDER FÖR ATT SKAPA JÄMSTÄLLDA ARBETSPLATSER METODER OM KAIROS FUTURE KÄLLOR (36)

6 STJÄRNKRAFT VARFÖR DET BEHÖVS EN STUDIE OM KVINNLIGA LEDARE Trots att mycket har hänt på jämställdhetsfronten är ledarskapet i svenskt näringsliv fortfarande en mansdominerad historia. I rapporten Kvinnor och män i näringslivet 1, kan man se att något händer på vägen mot den absoluta toppen. Tittar man till företagens ledningar och styrelser är fortfarande mansdominansen markant, i samtliga styrelser sitter det 23% kvinnor mot 77% män, och 79% av samtliga företag har mansdominerade styrelser med 60% manliga ledamöter eller mer. Vad gäller företagsledningar är fördelningen 28% kvinnor mot 72% män. Denna sneda fördelning är också något företagen vill komma tillrätta med. Att som arbetsgivare bli bättre på att attrahera och utveckla de kompetenta cheferna och ledarna som är kvinnor är en viktig fråga. 85% av alla företag i SCB s studie bedriver någon form av jämställdhetsarbete. Man inser att lyckas man attrahera fler kvinnliga ledare har man tagit ett stort kliv i rätt riktning då det gäller att trygga den framtida chefsförsörjningen och använda sig av hela talangpoolen på marknaden. De flesta undersökningar som gjorts på detta område har riktat sig till kvinnor i allmänhet. Vi ville se vad de erfarna och kompetenta ledarna som tagit sig fram i yrkeslivet hade att säga om kvinnornas roll på arbetsmarknaden. Denna rapport är en presentation av resultaten från studien Stjärnkraft som handlar om att försöka hitta svaren på de här frågorna och ta reda på vilka dessa ledare är: Hur ser deras livssituation ut, vad har de för ambitioner, var vill de jobba? Vad kräver de av en arbetsplats, och vad skulle få dem att rata en arbetsplats? Varför är det viktigt att göra en studie om just kvinnliga ledare? Vi kan peka på ett antal faktorer: Ökad mångfald ger ökad lönsamhet Sveriges företagsledningar består idag av 28 procent kvinnor och 72 procent män, och i styrelserna är det så få som 23 procent kvinnor och 77 procent män enligt SCB 2. Det är således fortfarande ojämställt i Sveriges bolagsledningar, trots att det finns bevis på att företag med fler kvinnor i ledningen visar på bättre finansiella resultat jämfört med företag med få kvinnor enligt McKinsey&Company. 3 Myt att det är en brist på kompetenta och erfarna kvinnliga ledare Arbetsgivare säger sig ofta ha svårt att identifiera och attrahera erfarna och kompetenta kvinnliga ledare. I denna studie har just denna målgrupp medverkat. Vi kan se att det finns många strukturella anledningar till att bolagsledningar fortfarande är ojämställda, till exempel att det är vanligt att bedöma kvinnor efter erfarenhet och män efter potential. 6(36)

7 Kvinnliga ledare behövs för att klara den framtida chefsförsörjningen I Sverige har 36% av arbetsgivarna svårt att hitta rätt kompetens när de ska rekrytera. Sverige står dessutom inför utmaningen att ersätta en stor bas av chefer som inom det närmsta decenniet kommer att gå i pension. Under det närmaste decenniet går chefer i pension. Dessutom minskar andelen unga chefer. Samtidigt utnyttjas långt ifrån den tillgängliga basen av kompetenta ledare idag, då det är en stor andel kompetenta kvinnliga ledare som av olika anledningar sållas bort i processen att både identifiera och rekrytera ledare. Kvinnliga ledare ger mer attraktiva arbetsgivarvarumärken För att en organisation ska kunna attrahera kompetenta kvinnliga ledare behövs kvinnliga ledare synliggöras inom och utanför organisationen. Det i sig ger ett mer attraktivt arbetsgivarvarumärke. Ju fler kvinnliga ledare inom ett bolag, desto lättare att attrahera kvinnliga ledare Denna studie har visat att kvinnor rekommenderar andra kvinnor till chefspositioner, och vi vet även att kvinnor efterfrågar kvinnliga förebilder. Därför kommer det till viss del att skapas att självförsörjande system som tillgängliggör, dvs. både attraherar och synliggör, fler kvinnliga ledare ju fler som finns inom organisationen. 7(36)

8 SYFTET MED STUDIEN STJÄRNKRAFT Målet med denna rapport är att på ett konkret och praktiskt sätt besvara följande frågor: Hur kan man som arbetsgivare attrahera och behålla kvinnliga ledare? Hur ser de kvinnliga ledarna själva på sina behov och förväntningar kopplade till sin karriär och sitt ledarskap? Vad får kvinnliga ledare att vilja stanna kvar och utvecklas långsiktigt inom en organisation? Hur ser de kvinnliga ledarna själva på utmaningarna och möjligheterna kopplade till jämställdhetsfrågan i näringsliv och politik? MÅLGRUPPEN SOM UNDERSÖKS I STUDIEN I den här studien har 1827 kvinnliga chefer och ledare från olika branscher, orter, och chefsnivåer över hela Sverige svarat på frågor om sitt arbetsliv. Vår vision har varit att försöka hitta en så representativ bild som möjligt av kvinnliga ledare i Sverige, men också att försöka finna skillnader mellan de olika förhållanden under vilka kvinnliga ledare är aktiva. Det är viktigt att komma ihåg att resultaten som presenteras i denna rapport gäller en speciell målgrupp, nämligen kvinnliga ledare med stora karriärambitioner och stort driv. Detta är inte en undersökning av kvinnor i allmänhet, utan kvinnor som redan har tagit sig fram i karriären och idag sitter på en chefsposition. Det är ofta denna målgrupp som arbetsgivare säger sig ha svårt att identifiera och attrahera till sin organisation. Det är en av anledningarna till att den här studien är så viktig. Denna rapport ringar in vad denna specifika målgrupp har för preferenser i arbetslivet, vad de attraheras av hos en arbetsgivare och vad som skulle få dem att vilja stanna kvar i en organisation länge. DEN KVINNLIGA LEDAREN En översiktlig bild av den genomsnittliga kvinnliga ledaren i vår undersökning heter Anna Andersson, och är 45 år. Hon tillhör den högsta ledningen eller är funktions-ledare, till exempel ekonomichef, och har mycket höga ambitioner. Hon trivs mycket bra i rollen som ledare, och har jobbat som chef minst en gång förut. Privat är hon gift eller i parrelation, och har två barn där ett eller båda är yngre än 10 år. De flesta ledarna i vår undersökning arbetade inom stora organisationer; ungefär hälften beskrev sin arbetsplats som ett storföretag eller en stor organisation med mer än 250 anställda, medan cirka en fjärdedel arbetade inom småföretag. 8(36)

9 1. KVINNLIGA LEDARES DRIVKRAFTER OCH AMBITIONER Idag är cirka en tredjedel av Sveriges chefer kvinnor. I debatten om jämställdhet i arbetslivet framförs ibland argumentet att kvinnor inte är lika angelägna som män att göra karriär, att de underskattar sitt eget värde och inte vill bli chefer i lika hög utsträckning som män. Resultaten från den här studien tyder dock på att denna bild behöver justeras. Kvinnliga ledare som grupp tycks ha mycket höga ambitioner och många har ett gott självförtroende och är medvetna om sitt eget värde. Detta kapitel handlar om de viktigaste ambitionerna och drivkrafterna hos Sveriges kvinnliga ledare. FÖDDA TILL LEDARE OCH DRIVNA AV PASSION Är ledarskap främst en medfödd talang eller är det något alla kan lära sig att bli bra på? Det råder delade meningar om den saken, men utifrån resultatet från studien Stjärnkraft kan vi konstatera att hälften av de kvinnliga ledarna, 53%, ända sedan de var barn har vetat att de ville bli ledare. Med andra ord är det många som upplever att ledarskapet är en naturlig del av deras personlighet och en medfödd talang som de alltid burit med sig. 75% uppger att de älskar att vara chef eller ledare och vill vara det länge till. De kvinnliga ledarna verkar vara mycket passionerade i sina arbeten och behöver känna att deras passion får resonans i en organisation som ger dem utrymme och speglar deras värderingar. 4,1% Jag älskar att vara chef/ledare och vill vara det länge till 21,1% Ingen åsikt 74,9% Jag tycker det finns mycket som är jobbigt med att vara chef Figur 1. Hur upplever kvinnliga ledare sin roll som chef/ledare? Kvinnliga ledare vill förändra företag i enlighet med sina visioner Vilka är då dessa kvinnliga ledares viktigaste drivkraft? Varför vill de vara chefer? I princip alla kvinnliga chefer i undersökningen, 89%, säger att en av de främsta 9(36)

10 anledningarna till att de är chefer över huvud taget är att de vill kunna förändra och påverka verksamheten. Nästan lika många, 86%, uppger att de vill vara med och skapa en vision för företaget en vision som stämmer överens med deras egna värderingar. De kvinnliga ledarna är visionärer, med tydliga åsikter och klara mål. De är i allmänhet inte villiga att tyst böja sig inför företagets målsättningar och principer, utan vill ha verkligt inflytande över de beslut som tas. Därför är det naturligt att många väjer att söka sig till de företag vars värderingar ligger i linje med de egna. TOPPEN ÄR ETT REALISTISKT MÅL Nu när vi vet vad som driver de kvinnliga ledarna blir det intressant att se närmare på hur långt de vill gå i arbetslivet. Stämmer myten om att kvinnor inte har lika höga målsättningar som män, att de inte vill eller tror att de kan nå lika långt upp i hierarkin? Resultaten tyder på motsatsen - kvinnliga ledare tror på sig själva och är medvetna om sitt värde. Om man som arbetsgivare vill bli attraktiv för de kvinnliga ledarna gäller det att inse att en stor del vill nå den allra högsta toppen och hjälpa dem att nå dit. Kvinnliga ledare har självförtroende Av de 1827 kvinnliga ledarna i undersökningen har en fjärdedel redan nått den högsta nivån inom sin organisation. Av de kvarvarande tre fjärdedelarna har 43% som ambition att nå högst inom organisationen alltså är det fler än hälften av de tillfrågade kvinnorna som antingen är, eller vill bli, del av den högsta beslutsnivån inom sitt företag eller sin organisation. Det är inte bara vilja som finns, utan också självförtroende. Cirka en tredjedel av de som inte redan är del av den högsta ledningen tror sig kunna nå dit. Föga förvånande är de kvinnliga ledarna både kompetenta, drivna och har en hög tilltro till sin egen förmåga. Nästan hälften av kvinnliga ledare uppger att de är bättre på sitt jobb än sina kollegor. Kvinnor om sin kompetens,8% Jag är bättre än mina kollegor 54,8% 44,3% Jag är ungefär lika bra som mina kollegor Jag är sämre än mina kollegor Figur 2. Kvinnors svar på frågan "Hur skulle du uppskatta din egen förmåga som chef/ledare?" 10(36)

11 Även i ett större perspektiv finns ambitioner att gå långt. Ungefär hälften av de tillfrågade kvinnorna uppger att de har ambitionen att ta sig till den högsta nivån inom svenskt näringsliv eller offentlig verksamhet, och fler än en tredjedel tror att de kan ta sig dit. Det är tydligt att de kvinnliga ledarna inte nöjer sig med lite, utan är villiga att jobba hårt för att bli bäst. Faktum är att de är mer självsäkra än sina manliga kollegor (det är en större andel bland de kvinnliga cheferna som tror att de kan nå toppen än bland de manliga) kanske för att de redan har kämpat sig fram dit de är i dag, och blivit starkare och säkrare på kuppen. Hur lång vägen är till toppen påverkar ambitionsnivån Ambitionen att nå den allra högsta nivån inom sin organisation verkar vara något lägre bland kvinnliga ledare inom offentlig sektor än inom den privata. Här är det ungefär en tredjedel som har som ambition att nå högsta nivån inom sin organisation, och ungefär en fjärdedel som tror att de kan nå dit se diagram nedan. Skillnaden kan möjligtvis ligga i organisationens storlek. 75% av respondenterna inom offentlig sektor anger att de arbetar i en organisation med mer än 250 anställda, och många organisationer inom offentlig sektor har tusentals anställda. Privat sektor, å andra sidan, har en överrepresentation av mindre företag. Justerar man för detta försvinner skillnaden i princip helt. Med andra ord, kvinnors ambition att nå toppen beror mest troligt inte på huruvida de arbetar i privat eller offentlig sektor, utan snarare hur lång vägen till toppen är. Det går snabbare att komma framåt och uppåt i en liten organisation än en stor organisation. Om det dessutom saknas tydliga karriärvägar blir det ytterligare ett hinder. Man kan även spekulera i att det troligen är mer krävande att ha en topp-position inom en stor organisation än en mindre. Chefer på storbolag och inom offentlig sektor blir även mer granskade publikt än chefer i mindre privata bolag. Priset man får betala för att göra misstag blir större, dvs. risken att bli uthängd är betydligt större om man är ledare för en stor offentlig organisation än om man är ledare för ett mindre privat bolag. Det i sig har sannolikt en avskräckande effekt. 11(36)

12 50% 45% 40% 46% 42% 35% 32% 30% 25% 20% 24% Offentlig Privat 15% 10% 5% 0% Som ambition att nå den högsta nivån inom min organisation Tror att jag kommer nå den högsta nivån inom min organisation Figur 3. Kvinnors ambition och självförtroende inom privat och offentlig sektor. 2. KONSTEN ATT ATTRAHERA KVINNLIGA LEDARE Vi vet att kvinnor är underrepresenterade i ledande positioner och att många företag och organisationer har ambitionen att öka andelen kvinnor. Studier från McKinsey 4 visar på att mångfald ökar lönsamheten. Det här är kunskap som börjar bli alltmer spridd i organisationers ledningar. Viljan finns att förändra. Men hur ska de göra för att lyckas? Det är den stora frågan. Hur skapar man ett arbetsgivarvarumärke som är attraktivt för kvinnor och som får kvinnliga chefer att vilja utvecklas inom organisationen? I detta avsnitt diskuteras vad som är avgörande för en arbetsgivares attraktionskraft gentemot den här målgruppen. Vad lockar mest och vad är mest avskräckande med en arbetsgivare? VÄRDERINGAR AVGÖRANDE FÖR VAL AV ARBETSGIVARE OCH CHEF Vilka aspekter, förutom det som handlar om arbetets position och innehåll, var mest avgörande när du valde din senaste anställning? På denna fråga svarar 55% av de kvinnliga ledarna: att mina värderingar stämde överens med organisationens värderingar. Värderingar rankades därmed som den viktigaste faktorn för en arbetsgivares attraktion. Ännu viktigare är kanske att hela 66% anger 12(36)

13 att de skulle rata den arbetsplats vars värderingar inte stämmer överens med de egna. Organisationens värderingar är avgörande för kvinnliga ledare, i högre utsträckning än för manliga enligt vår undersökning. Därmed inte sagt att de är några sorts idealister rakt igenom, de attraheras också av hög lön och förmånliga arbetsförhållanden. Det är dock tydligt att värderingar spelar en stor roll för de kvinnliga cheferna men vad innebär detta? Flexibilitet viktigt för att kunna kombinera arbete med familjeliv Vad betyder det då i praktiken att arbetsgivarens värderingar ska stämma överens med de egna? För att förstå det bör vi ta en titt på resultaten ur ett bredare perspektiv. En stor skillnad mellan kvinnliga och manliga chefers svar är vikten av flexibla arbetstider. När det gäller vad som avgjorde valet av den senaste arbetsgivaren är flexibla arbetstider den näst viktigaste faktorn för kvinnor, direkt efter värderingar. För männen kommer flexibiliteten först på fjärde plats. Detta antyder att de kvinnliga ledarna har behov av en arbetsplats som tillåter dem att kombinera arbete med familjeliv. Resultaten visar att flexibilitet med arbetstiderna anses som den klart viktigaste formen av initiativ från arbetsgivaren bland kvinnliga ledare med små barn. Att flexibilitet är viktigare för kvinnor än för män är något som också ses i andra undersökningar. I Jusek s 5 nyligen genomförda undersökning bland nyutexaminerade såg man också en tydlig skillnad mellan kvinnor och män i denna fråga. För mer än hälften av männen hade det inte någon stor betydelse att kunna kombinera arbetsliv med föräldraskap, medan detta var betydligt viktigare för de unga kvinnorna. Ledarskapet är avgörande för attraktionskraften Om företagets värderingar är viktiga i stort, ter det sig ännu viktigare hur den närmaste chefen är, tycker och tänker. På frågan om chefen var en viktig faktor när man valde att ta sitt nuvarande jobb svarade 74% av kvinnorna ja. En av fem kvinnliga ledare uppgav till och med att deras närmaste chef var helt avgörande för valet de gjorde. Goda chefer attraherar alltså goda chefer, och ledarskapet på arbetsplatsen är oerhört viktigt för kvinnors val av arbetsgivare. Men även här spelar värderingarna in. Fyra av tio ledare ansåg att chefens värderingar spelade en avgörande roll för om han eller hon ansågs som en god ledare och sex av tio tyckte att hans eller hennes personlighet måste vara förtroendeingivande. Även bland män var förtroende för chefen viktigt, men nästan inga män ansåg att den närmaste chefen var helt avgörande för valet av arbetsplats. 13(36)

14 60% 50% 40% 30% 20% 10% Kvinnor Män 0% Figur 4. Förutom det rent arbetsmässiga innehållet i din position, vilka av följande aspekter var mest avgörande när du valde din senaste anställning (den du har nu)? Dåligt ledarskap och värderingar som inte överensstämmer med de egna får kvinnor att rata en arbetsplats I motsats till vad som attraherar kvinnliga ledare visar resultaten att dåligt ledarskap och värderingar som inte överensstämmer med de egna, får kvinnor att rata en arbetsplats. När det gäller synen på dåligt ledarskap är det ingen större skillnad mellan män och kvinnor. Över 80% av både männen och kvinnorna i undersökningen uppgav att de omedelbart skulle rata en arbetsplats med dåligt ledarskap. Däremot är kvinnorna mer benägna än männen att rata en arbetsplats vars värderingar inte stämmer överens med de egna. Vi har tidigare konstaterat att flexibla arbetstider är avgörande för kvinnor, och det gäller inte minst småbarnsföräldrar. Småbarnsmammor är betydligt mer benägna att rata den arbetsplats som kräver närvaro inom vissa tidsramar, och undviker även den arbetsplats som kräver mycket resande i arbetet. Hierarkisk kultur missgynnar kvinnor Resultaten visar att en hierarkisk kultur är mer frånstötande för kvinnor än för män. 40% av kvinnorna uppgav att de skulle rata en arbetsplats med hierarkisk kultur, medan det endast gäller 29% av männen. Som nämnt i tidigare kapitel visar undersökningen att de starkaste drivkrafterna för kvinnorna till att vilja bli ledare handlar om att kunna påverka och förändra verksamheten enligt deras visioner. Detta i kombination med att kvinnorna skulle välja att rata en organisation med hierarkisk organisation antyder att kvinnor gynnas av mer platta organisationer, och att det där finns större utrymme till att påverka verksamheten. 14(36)

15 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kvinnor Män Figur 5. Vilka av följande faktorer skulle få dig att rata en arbetsplats? Du kan välja upp till fem. DE TRADITIONELLA REKRYTERINGSKANALERNA RÄCKER INTE TILL Nu vet vi vad som attraherar denna målgrupp och vad som gör att de ratar en arbetsplats. Denna kunskap räcker dock inte hela vägen det är också avgörande att känna till vilka kanaler och metoder som är mest effektiva för att nå ut till målgruppen. Att identifiera de bästa cheferna är en konstform i sig och ingenting man gör i en handvändning framför allt inte vad gäller kvinnliga ledare, där de traditionella kanalerna inte alltid räcker till. Annonserna gynnar män, personliga kontakter gynnar kvinnor Undersökningen visar att betydligt fler män än kvinnor fick sitt senaste chefsjobb genom att skicka in en ansökan via en traditionell rekryteringsannons. Bland kvinnorna finns det i stället en ganska jämn uppdelning mellan en rad olika sätt att bli anställd. En femtedel av de kvinnliga respondenterna uppger visserligen att 31 % av männen och de sökte på annons för att få sitt nuvarande jobb, men i princip lika många 19 % av kvinnorna svarade att de blev headhuntade, fick jobbet genom ett professionellt nätverk, fick sitt senaste chefsjobb via annons. anger att de fått sitt jobb genom en rekommendation av något slag. Räknar eller kanske mest förbluffande inget av dessa. Ungefär en av tio kvinnor man dessutom in nätverk och personliga kontakter framkommer det att nästan en tredjedel av kvinnliga chefer har fått sitt nuvarande jobb genom någon som har kunnat lägga in ett gott ord eller knutit viktiga kontakter men det allra vanligaste är faktiskt att ha blivit headhuntad. Ungefär åtta av tio kvinnor uppger att de har 15(36)

16 blivit headhuntade någon gång i sin karriär, vilket inte skiljer sig nämnvärt från männen. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Kvinnor Män Figur 6. Vilka av följande metoder och kanaler använde du för att få ditt nuvarande chefs/ledarjobb? Kvinnliga ledare inom offentlig sektor tycks däremot gynnas av annonser Bland kvinnliga ledare inom offentlig sektor har desto fler, hela 39%, fått sitt senaste chefsjobb via annons. Den kan jämföras med genomsnittet av de kvinnliga respondenterna där 14% uppgav att de fick sitt senaste chefsjobb via annons. Det finns uppenbarligen en skillnad mellan offentlig och privat sektor när det gäller rekryteringskanaler. En anledning till detta kan vara att tjänster inom offentlig sektor i högre grad måste utannonseras publikt än tjänster inom privat sektor. Således kommer en högre andel av ledarna in på det sättet. Dock säger detta ingenting om den osynliga processen som pågått innan tillsättningen där personliga kontakter, rekommendationer och lobbying kan ha pågått innan den officiella ansökan via annons. Det egna nätverket tycks ha större betydelse för kvinnor inom det privata näringslivet jämfört med kvinnor inom offentlig sektor. 19% av de kvinnliga respondenterna från privat sektor fick sitt senaste chefsjobb via sitt eget nätverk, och det kan jämföras med endast 8% av kvinnorna från offentlig sektor. 16(36)

17 Kvinnor offentlig sektor Kvinnor privat sektor Sökte på annons 39% 14% Blev headhuntad 21% 20% Gjorde mig mycket synlig för arbetsgivaren 12% 10% Via mitt professionella nätverk 8% 19% Inget av dessa 7% 18% Genom en rekommendation 6% 9% Efterfrågade öppet positionen 4% 5% Privata kontakter 3% 4% Tabell: Jämförelse mellan hur kvinnor inom offentlig respektive privat sektor fick sitt senaste chefsjobb 57 % av kvinnorna har rekommenderat en annan kvinna till en chefsroll. 50 % av männen har rekommenderat en annan man till en chefsroll. Potentialdilemmat De traditionella rekryteringskanalerna som t.ex. annons tycks alltså gynna män i högre utsträckning än kvinnor inom det privata näringslivet. Detta kan bero på att arbetsgivare bedömer män utifrån deras framtida potential i högre utsträckning, medan kvinnor bedöms utifrån faktisk erfarenhet. Detta dilemma kallar vi potentialdilemmat. När rekryterare, manliga som kvinnliga, går igenom ett antal kandidater, så avkrävs de kvinnliga kandidaterna på bevisad kompetens och erfarenhet inom ett område, då hon ses mycket mer som ett wildcard i processen. Män behöver däremot inte ha alla nödvändiga kvalifikationer, utan bedöms i högre utsträckning mer på sin potential för framtida utveckling. Män rekommenderar män, och kvinnor rekommenderar kvinnor Just rekommendationer kan vara en väldigt värdefull kanal för att hitta duktiga kvinnliga chefer. I de fall kvinnor rekommenderar någon annan till ett chefsjobb är personen i fråga nämligen oftast kvinna, medan männen rekommenderar andra män. Eftersom majoriteten av chefer i Sverige fortfarande är män, är det totalt sett flest män som blir rekommenderade till chefsposter. Vikten av nätverk återkom som tema vid flera tillfällen i fokusgrupperna. Eftersom kvinnor ofta måste förlita sig på kontakter och rekommendationer är kvinnliga nätverk mycket användbara, och resultaten visar att nästan hälften av alla kvinnor uppger att de fått minst ett chefsjobb genom sina kontakter. Å andra sidan lägger kvinnor mindre tid i snitt på nätverken än sina manliga kollegor, vilket kanske kan 17(36)

18 förklaras av den tidspress många kvinnliga ledare upplever. Kvinnor lägger i snitt ca 3 timmar i veckan på nätverk och kontakter, medan män spenderar ungefär 4. Kvinnor som rekommenderat en person, personen var... Män som rekommenderat en person, personen var... 24,4% Man 33,3% Man 75,6% Kvinna 66,7% Kvinna Figur 7. Kvinnor och mäns rekommendationer 3. KONSTEN ATT BEHÅLLA OCH UTVECKLA KVINNLIGA LEDARE Vad behöver kvinnliga ledare för att vilja stanna kvar och utveckla en organisation? Finns det något som utmärker kvinnliga ledares situation och önskemål från manliga ledares? Vilka utmaningar möter de kvinnliga ledarna och hur kan du som arbetsgivare underlätta för dem i deras chefsroller? Detta avsnitt ringar in vad en arbetsgivare bör göra för att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna för att kvinnliga ledare ska vilja stanna kvar och utvecklas inom organisationen. TYDLIGA KARRIÄRPLANER OCH FLEXIBILITET SKULLE UNDERLÄTTA CHEFSROLLEN MEST Att chefer och ledare generellt sett ofta har en tuff och krävande roll råder det inga tvivel om. Tydligt är också att det skiljer mellan kvinnliga och manliga chefers upplevelse av vad det är som är tuffast med chefsrollen och vilket stöd det är man saknar. På frågan om vilka typer av stöd och initiativ från arbetsgivaren som skulle underlätta mest för kvinnorna i deras chefsroll, anger fler än hälften tydlig kompetens- och karriärplan med kontinuerlig feedback på mina prestationer som en av de tre viktigaste faktorerna. På andra plats kommer flexibla arbetstider, en förmån som väldigt många kvinnliga chefer tycks uppskatta, särskilt de med barn under tio år. På två punkter skiljer sig kvinnors och mäns svar åt markant jämfört med männen är det betydligt viktigare för kvinnorna att deras insatser aktivt lyfts och synliggörs av ledningen samt att det finns en tydlig karriär- och kompetensplan. Allt detta 18(36)

19 talar för att kvinnliga chefer vill få möjlighet att utvecklas och att de vill få feedback, men även ett aktivt synliggörande från ledningen är avgörande för kvinnliga chefers känsla av att kunna lyckas i karriären. Vad gäller den egna chefen svarar över hälften av kvinnorna att en chef som uppmuntrar till eget ansvar är den ideala ledarstilen för dem att få ta ansvar för arbetet på allvar, och att lyftas fram när man lyckas, är viktiga komponenter för kvinnliga ledare. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kvinnor Män Figur 8. Vilka typer av stöd/initiativ från arbetsgivare skulle underlätta mest för dig i din ledarroll? (Upp till tre alternativ kunde väljas) VIKTEN AV EN STIMULERANDE ORGANISATIONSKULTUR Hur mycket påverkar organisationskulturen kvinnliga ledares nöjdhet med sin situation och känsla av att kunna avancera inom organisationen? För att besvara den frågan bad vi respondenterna beskriva organisationskulturen på den nuvarande arbetsplatsen på elva olika skalor. Av de elva olika aspekterna som beskriver organisationskultur i denna undersökning, var det fyra som samvarierade särskilt starkt. Dessa fyra dimensioner var snabbrörlig vs. trögrörlig, entreprenörsanda vs. förvaltning, högt i tak vs. lågt i tak, samt innovativ vs. innovationshämmande organisationskultur. Vi delade in respondenterna i tre grupper utefter dessa kategorier, som vi kallar snabbrörlig, neutral respektive trögrörlig. De neutrala är i sambandet inte intressanta, men skillnaderna mellan snabbrörliga och trögrörliga organisationer är högst påtagliga. De allra flesta som beskriver sin arbetsplats som snabbrörlig arbetar inom privat sektor. Bland de som beskriver sin arbetsplats som trögrörlig arbetar cirka 60% 19(36)

20 inom offentlig sektor. Värt att notera är också att i trögrörliga organisationer rapporterar en betydligt större andel att de upplever att de aktivt hålls utanför det viktigaste nätverket av inflytelserika personer, något som naturligtvis är skadligt när det kommer till att locka karriärintresserade människor. Snabbrörliga företag Trögrörliga företag 1% Ja 25% Ja 99% Nej 75% Nej Figur 9. Upplever du att du aktivt hålls utanför det viktigaste nätverket av inflytelserika personer på din arbetsplats? Snabb kultur är steg ett, jämställdhet steg två Vi ser dock en ännu viktigare skillnad mellan snabb- och trögrörliga arbetsplatser, något som kan vara helt avgörande vad gäller att locka duktiga ledare eller åtminstone att behålla dem. Det framstår nämligen som att de kvinnliga ledare som arbetar på en snabbrörlig arbetsplats är betydligt mer nöjda med sin arbetsgivare. Faktum är att skillnaden i andel nöjda ledare mellan en snabb- och trögrörlig kultur ligger på över femtio procentenheter! Det är tydligt att skillnaden mellan en snabb och en trög organisationskultur är oerhört viktig. Men, som synes i diagrammet nedan uppstår en ännu större vinst om företaget dessutom har en jämn könsfördelning, något som lyfter tillfredsställelsen ytterligare. Däremot är jämn könsfördelning inte lika viktigt på en trög arbetsplats, kanske för att det finns andra problem hos sådana arbetsgivare, som står i vägen för att kvinnliga ledare ska bli riktigt nöjda. 20(36)

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

STJÄRNKRAFT. Studien om kvinnliga ledare. STRATEGY Future- based strategy. FUTURE Research- based foresight. ACTION Strategy enforcement

STJÄRNKRAFT. Studien om kvinnliga ledare. STRATEGY Future- based strategy. FUTURE Research- based foresight. ACTION Strategy enforcement STJÄRNKRAFT Studien om kvinnliga ledare FUTURE Research- based foresight STRATEGY Future- based strategy ACTION Strategy enforcement Vi ville ta reda på hur man som arbetsgivare attraherar och behåller

Läs mer

Stjärnkraft. En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning 1

Stjärnkraft. En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning 1 Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning 1 Kompetenta ledare morgondagens bristvara Hur ska vi klara den framtida chefsförsörjningen?

Läs mer

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013 Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare juni 2013 Hur står det till med jämställdheten egentligen? Unga välutbildade kvinnor och män ser en jämställd arbetsmarknad som något självklart. Men vad

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Ledarskap hands on eller hands off?

Ledarskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Ledarskap hands on eller hands off? Hur kan företag förbättra sitt rykte? Det finns självklart många faktorer som påverkar hur ett företag uppfattas. Enligt en Manpower

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

STAR WARS & FRAMTIDENS LEDARSKAP. Anna Stenberg, WES

STAR WARS & FRAMTIDENS LEDARSKAP. Anna Stenberg, WES STAR WARS & FRAMTIDENS LEDARSKAP Anna Stenberg, WES 2017-05-31 Bridging the competence gap Varför mångfald? Ökad kreativitet och innovationskraft Ökad tillväxt, lönsamhet och aktieavkastning Starkare arbetsgivarvarumärke

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap KAIROS FUTURE Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap En sammanfattning av studien Morgondagens Ledare November 2015 Det pågår ett trendbrott i synen på arbete och arbetsliv. Det blir tydligt när

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror p Sju av tio hr-medarbetare tror på idén om en rättvisemärkning av rekryteringsprocesser. Fem av tio anser att det bästa alternativet vore att rättvisemärka hela arbetsplatsen.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

TRE SKIFTEN SOM OMFORMAR ARBETSMARKNADEN

TRE SKIFTEN SOM OMFORMAR ARBETSMARKNADEN AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN Sofia Rasmussen VD, Rasmussen Analys AB Tre skiften som omformar arbetsmarknaden Värderingsskiftet bland dagens unga Arbetslivsvärderingar

Läs mer

1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE

1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? 1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE Tankearbete Automation Specialisering Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Barn, kompetens och karriär

Barn, kompetens och karriär Barn, kompetens och karriär 1 2 Förord Ett föräldravänligt arbetsliv gynnar alla. Unionen har tidigare publicerat ett flertal rapporter för att kartlägga småbarnsföräldrars vardag och mäta föräldravänligheten

Läs mer

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 I takt med att internet blivit en del av våra liv så har våra jobb blivit alltmer mobila. Många arbetsuppgifter är idag inte beroende av

Läs mer

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Executive Search En undersökning av rekryteringsbranschen 2008 Executive Search 2008 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Förord Det pågår en livlig debatt om styrelsers sammansättning och

Läs mer

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

SOFIA JOHNSSON UNGA KVINNOR VÄSSAR ARMBÅGARNA OM UNGAS AMBITION OCH KARRIÄR

SOFIA JOHNSSON UNGA KVINNOR VÄSSAR ARMBÅGARNA OM UNGAS AMBITION OCH KARRIÄR SOFIA JOHNSSON UNGA KVINNOR VÄSSAR ARMBÅGARNA OM UNGAS AMBITION OCH KARRIÄR ARTIKEL TILL KAIROS FUTURES NYHETSBREV WATCHING NR 1/2008 UNGA KVINNOR VÄSSAR ARMBÅGARNA OM UNGAS AMBITION OCH KARRIÄR Av Sofia

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef!

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1 Kärt barn har många namn heter det. I så fall är Sveriges chefer sannerligen populära! En chefs främsta uppgift är att skapa resultat i den verksamhet han eller hon

Läs mer

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid 1 2 Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid Alla, oavsett kön, bör ha samma möjligheter att delta på lika villkor i arbetslivet.

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB.

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB. @ungdomsb ANALYS LEDARSKAP Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Totala respondentantalet: Online, kvantitativ 18 september 20 oktober 2014 Individer i Sverige, 15-25 år 20 973 st. (av vilka 5185 st. har

Läs mer

AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN

AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys AGENDA Värderingsskillnader mellan generationer Trenderna som omformar arbetsmarknaden Arbetslivsvärderingar

Läs mer

Föräldravänligt arbetsliv 2014 - en rapport om framgångsfaktorer och förbättringsbehov

Föräldravänligt arbetsliv 2014 - en rapport om framgångsfaktorer och förbättringsbehov Föräldravänligt arbetsliv 2014 - en rapport om framgångsfaktorer och förbättringsbehov December 2014 Förord Det råder bred enighet om att ett föräldravänligt arbetsliv är en av de viktigaste nycklarna

Läs mer

HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys

HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys 1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE Tankearbete Automation Specialisering

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG

KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Emotional_Engagement_062513_wpEMEA KÄNSLORNAS BETYDELSE

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Chefer och föräldraskap

Chefer och föräldraskap Chefer och föräldraskap T-113865 Akademikerförbundet SSR: Stina Andersson Synovate Temo: Arne Modig Datum: 2007-04-24 Sammanfattning Chefer och föräldraskap 8 av 10 chefer har bra balans mellan privatliv

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande den offentliga sektorn Per Juth mars,2002 En första analys av enkäten om sjuksköterskors inställning till privat respektive offentlig sektor Inledning

Läs mer

Handlingsplan för mångfald

Handlingsplan för mångfald Handlingsplan för mångfald Nämnden för individ- och familjeomsorg 2014 2016 Antagen av nämnden för individ- och familjeomsorg 2014-02-18 2 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför mångfald?... 3 Definition

Läs mer

Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet.

Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet. Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet. Ämnet för den här enkäten är könsfördelning och jämställdhetsarbete på företaget/organisationen. För att få en så korrekt bild av svenskt näringsliv

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald 2015 Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald Allt färre går från ord till handling vad gäller mångfald Det är positivt att fler inser betydelsen av att arbeta med mångfald, men tankeväckande

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Nästan hälften vill dela på ledarskapet

Nästan hälften vill dela på ledarskapet Fyra av tio chefer delar i någon mån på ledarskapet, eller har någon gång gjort det. Och de som har delat på chefskapet är positiva! Det visar den enkät som LOOP gjort bland några av våra läsande chefer.

Läs mer

STATISTIK FÖRÄLDRA ARBETS PLATSER. Familjen i det flexibla arbetslivet

STATISTIK FÖRÄLDRA ARBETS PLATSER. Familjen i det flexibla arbetslivet STATISTIK FÖRÄLDRA VÄNLIGA ARBETS PLATSER Familjen i det flexibla arbetslivet Flexibilitet är viktigt för många kvinnors karriär Sverige är långt ifrån jämställt. Trots stora framsteg tjänar kvinnor fort

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Chefskap och föräldraskap

Chefskap och föräldraskap Chefskap och föräldraskap Chefskap och föräldraskap Chefer spelar en stor roll på en arbetsplats. Deras agerande skapar riktlinjer och normer för vad som är gångbart. Unionen har, genom följande undersökning,

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen 1 Gällande lagar och regler i Sverige visar inte några påtagliga skillnader när det gäller rättigheter och skyldigheter för kvinnor och

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Jämställdhetsplan för Svenskt Näringsliv 2003-02-03 Jämställdhetspolicy

Jämställdhetsplan för Svenskt Näringsliv 2003-02-03 Jämställdhetspolicy Jämställdhetsplan för Svenskt Näringsliv 2003-02-03 Jämställdhetspolicy Vårt jämställdhetsarbete tar sin utgångspunkt i verksamhetens behov och i den enskilde medarbetarens kompetens, livs- och arbetssituation,

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

En av åtta mötte sin partner på jobbet

En av åtta mötte sin partner på jobbet Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Vi spenderar mycket av vår vakna tid på jobbet, så det är inte konstigt att arbetslivet är en stor del av våra liv. Men hur mycket av våra

Läs mer

Nya Linjer. - att utveckla gymnastiken! Vi i Gymnastikförbundets Ungdomsråd håller inte med!

Nya Linjer. - att utveckla gymnastiken! Vi i Gymnastikförbundets Ungdomsråd håller inte med! Nya Linjer Unga tar inget ansvar Unga går inte att lita på Unga ledare har inte modet att ta på sig ideella uppdrag Unga kommer och går precis som de vill Vi i Gymnastikförbundets Ungdomsråd håller inte

Läs mer

Hur du tacklar intervjusituationen!

Hur du tacklar intervjusituationen! Hur du tacklar intervjusituationen! Denna artikel är skriven av Linda U Johansson, KarriärCoachen Informationen får ej spridas eller kopieras utan författarens medgivande www.karriarcoachen.nu Inledning

Läs mer

livspusslet Foto: Andy Prhat

livspusslet Foto: Andy Prhat livspusslet Foto: Andy Prhat 2 TCO och livspusslet TCO driver livspusselfrågorna eftersom vi vill se ett arbetsliv som går att kombinera med familjeliv, utan att någotdera behöver stå i skuggan av det

Läs mer

Chefen kollar dig på webben

Chefen kollar dig på webben Chefen kollar dig på webben Resultaten i Manpower Work Life visar att chefer letar upp information om arbetssökande på deras privata sociala nätverk på webben, bl.a. för att ta reda på om den arbetssökandes

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Anställda i staten. Planer och önskemål kring pensioneringen

Anställda i staten. Planer och önskemål kring pensioneringen Anställda i staten Planer och önskemål kring pensioneringen INLEDNING Vi har skaffat oss bättre kunskap om vilka planer och önskemål anställda i staten har vad gäller sin pensionering genom att låta SIFO

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Konflikträdda chefer orsakar konflikter

Konflikträdda chefer orsakar konflikter Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Konflikter på arbetet är någonting som de flesta av oss stöter på förr eller senare i vår karriär, men vad tycker egentligen svenskarna ligger

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Idé och Framtid. Idé & Framtid

Idé och Framtid. Idé & Framtid Idé & Framtid 1 Idé och Framtid fastställt vid kongressen 2010 2 Ledarna Sveriges chefsorganisation Idé & Framtid Verksamhetsidé Chefen gör skillnad Ledarna gör skillnad för chefen Bra chefer och ett gott

Läs mer

Effektivitet på jobbet

Effektivitet på jobbet Effektivitet på jobbet RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012 EFFEKTIVITET PÅ JOBBET NÄSTAN EN TIMME OM DAGEN FÖRSVINNER I STRUL Många drömmer nog om den perfekta arbetsplatsen,

Läs mer

Föräldrars och arbetsgivares syn på föräldraledighet två enkätundersökningar

Föräldrars och arbetsgivares syn på föräldraledighet två enkätundersökningar Bilaga 10 Föräldrars och arbetsgivares syn på föräldraledighet två enkätundersökningar Teknisk beskrivning Föräldraförsäkringsutredningen har låtit genomföra undersökningar riktade till föräldrar och chefer.

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt Thomas360-rapport den 8 juli 2012 Thomas Ledare Thomas360 för ledare Privat och Konfidentiellt Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta

Läs mer

I det offentligas tjänst: Tuffa chefsvillkor värdefulla uppdrag. Chefsbarometer 2007 delrapport 2. I det offentligas tjänst

I det offentligas tjänst: Tuffa chefsvillkor värdefulla uppdrag. Chefsbarometer 2007 delrapport 2. I det offentligas tjänst : Tuffa chefsvillkor värdefulla uppdrag Chefsbarometer 2007 delrapport 2 Våga välja offentlig sektor! Under min karriär har jag träffat på några av de mest hängivna och kompetenta medarbetarna under mina

Läs mer