Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande"

Transkript

1 Executive Search En undersökning av rekryteringsbranschen 2008 Executive Search 2008 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande

2 Förord Det pågår en livlig debatt om styrelsers sammansättning och i vissa fall har det påpekats att frågan även borde handla om hur det ser ut på ledande positioner i näringslivet. När inte ens 20 procent av styrelseledamöterna och endast 11 procent av de högsta cheferna är kvinnor är det viktigt att reda ut varför. Vi vill genom den här rapporten belysa frågan ur ett perspektiv som ofta förbises, men som inte desto mindre är centralt för vem som i slutändan tillsätts på en viss position. Det handlar om rekryteringsprocessen. Vi vill veta vad som händer när visioner och vackra ord om jämställdhet ska omsättas i praktiken och har därför genomfört en omfattande enkät med de konsulter som anlitas av arbetsgivare för rekryteringar till toppositioner. Executive search innebär rekrytering till chefspositioner och styrelseposter. En uppdragsgivare tar hjälp av en konsult som utifrån vissa krav och önskemål gör en aktiv sökning efter lämpliga kandidater och ger råd i processen. Executive search-branschen sysselsätter ett par hundra konsulter i hela landet. Det är en liten men ytterst betydelsefull sektor. Att anlita en konsult för en rekrytering kostar sällan mindre än kronor, ibland över kronor för ett enda uppdrag. Det är således bara företag och arbetsgivare av viss storlek som har möjlighet att anlita dessa konsulter. Eller uttryckt på ett annat sätt: via de här konsultuppdragen tillsätts några av de tyngsta positionerna i det svenska näringslivet. Det handlar i första hand om privat sektor, men även om offentlig. Resultaten av enkäten visar att 55 procent av uppdragsgivarna aldrig eller sällan ställer krav på en viss fördelning mellan män och kvinnor bland slutkandidaterna. Och hela 38 procent ser negativt på att uppdragsgivaren ställer sådana krav. Dessa uppgifter är nedslående då executive search hade kunnat fungera som ett effektivt verktyg för arbetsgivare som vill hitta fler kvinnliga chefer. Jämställdhet i näringslivet är en komplex fråga och det är svårt att med 100 procents säkerhet veta vem man ska ställa mot väggen för att det ser ut som det gör. Vad som däremot är 100 procent säkert är frånvaron av kraftiga åtgärder för att förändra den könsmässiga snedfördelningen inom näringslivet. Ansvariga politiker ser det inte som ett allvarligt problem. Att tro att fördelningen kommer jämnas ut över tid om tillräckligt många kvinnor startar eget är att förenkla verkligheten. Det räcker med att titta på alla män som sitter i styrelser idag. Det är också långt ifrån alla av dem som startade med en egen enskild firma. Kvotering, som ett redskap för att till varje pris skapa en exakt jämställdhet, är fatalt. Enögd kvotering är diskriminerande för män och ovärdigt för kvinnor. Det är som att mena att män ska ges plats i Volvos styrelse på grund av sina kön eller sina efternamn. Det måste istället kunna bevisas att de är de mest kompetenta personerna för uppdraget. Allt annat leder fel. Däremot kan man ge det underrepresenterade könet förtur vid tillsättning av styrelseplatser utan att kränka vare sig män eller kvinnor. En sådan kvotering kan ske genom att valberedningen, när två personers meriter bedöms likvärdiga, konsekvent väljer den kandidat som tillhör den underrepresenterade gruppen. Dock måste meriterna uppfylla de krav som ägarna har ställt. Den typen av kvotering skulle kunna bli ett nanosteg på vägen till en verklig utveckling i samhället och definitivt mer påtaglig än vackra karriärutvecklingsprogram och tal om att kvinnor inte ska vara rädda för att starta eget.

3 Ett tredje sätt är att faktiskt börja att på allvar meritvärdera män och kvinnor vid alla tillsättningar. Då skulle man inte ens behöva kvotera. Tillgången på meriterade kvinnor är fullt tillräcklig för att vi snart skulle få ett omvänt kvoteringsbehov för att inte få en brist på män i ledande befattningar. Detta visar bland annat det faktum att vartannat statligt toppjobb nu går till en kvinna, mot bara var tredje för ett par år sedan. Utnämningarna av statliga chefer med utländsk bakgrund har också ökat, från sex till tjugo procent. Chefsutnämningar följer befolkningsstatistiken på grund av att regeringskansliet har fått nya rekryteringsregler. Numera utannonseras alla tjänster, istället för att man som tidigare direkt kontaktat personer som man känt till och trott skulle vara lämpliga. Numera skrivs det en lista på vilka meriter som behövs för en viss tjänst. Detta gör det också möjligt att i efterhand kontrollera att rekryteringen gått rätt till. Elementära föreskrifter som gör det möjligt att den mest kompetenta personen får tjänsten och inte den enda av våra 46 kromosomer som avgör könet. Uppdraget mellan konsult och arbetsgivare är strikt konfidentiellt. Kravspecifikationerna utarbetas ofta mellan fyra ögon. Det kan man ha förståelse för. Men vi kan aldrig acceptera att ett företag i publika sammanhang påstår sig vilja ha fler kvinnliga chefer och sedan, när ingen utomstående lyssnar, agerar på ett helt annat sätt. Arbetsgivare måste ta sitt ansvar även när vi inte har möjlighet att granska dem. De måste bli bättre på att betrakta rekryteringskonsulter som verktyg för jämställdhet och på att ställa krav. Carina Lundberg Markow Chef Ansvarsfullt ägande, Folksam

4 SAMMANFATTNING Denna rapport bygger på en enkät till konsulter som arbetar med executive search, det vill säga rekrytering till tyngre chefspositioner. Huvudsyftet med enkäten är att få bättre förståelse kring varför det inte rekryteras fler kvinnliga chefer. Totalt har 94 konsulter besvarat enkäten. Enkäten visar att många arbetsgivare bortser från jämställdhetsaspekten när de anlitar executive search-konsulter. 55 procent av konsulterna säger att arbetsgivarna aldrig eller sällan ställer krav på en viss fördelning mellan kvinnor och män bland kandidaterna. 62 procent av konsulterna ser positivt på att uppdragsgivarna ställer krav på en viss fördelning mellan kvinnor och män bland kandidaterna. Mer än varannan konsult tycker inte att det påverkar deras uppdrag om uppdragsgivaren ställer krav på män/kvinnor bland kandidaterna. 29 procent tycker att det begränsar deras uppdrag. Nästan två av tre konsulter (63 %) tycker generellt sett att det är svårare att hitta kvinnliga kandidater än manliga. 64 % av konsulterna uppfattar inte att könet avgör vilka uppdragsgivare som tar upp jämställdhet bland kandidaterna. Tre av fyra konsulter (78 %) säger att det ofta eller alltid finns minst en kvinna bland slutkandidaterna. Konsulternas verksamhet handlar till allra största delen om ledningsjobb. Tillsättningar av styrelseposter är relativt ovanliga. Executive search-branschen är mansdominerad. 64 procent av konsulterna är män, 36 procent kvinnor.

5 1 INLEDNING EXECUTIVE SEARCH - Liten bransch, stort inflytande Det finns mellan 40 och 50 företag i Sverige som uppger att de erbjuder tjänster inom executive search. Bland dessa finns alltifrån större internationella koncerner, med verksamhet i flera världsdelar, till små enmansbolag. Åtta företag har fler än tio konsulter (Effect Management Search, Horton International, Lisberg, Michaël Berglund Executive Search, MPS, SIMS, Novare och Alumni). Totalt sysselsätter branschen drygt 250 personer i Sverige. Knappt 200 av dem är konsulter, ett 30-tal är researchers. Flera av företagen erbjuder även närliggande tjänster, till exempel select, second opinion, organisationsutveckling och andra typer av HR-tjänster. Att anlita en konsult för ett search-uppdrag kostar i normala fall mellan och kronor. Arvodena är konfidentiella och är givetvis en affär mellan konsult och uppdragsgivare. Det finns inga säkra uppgifter om vad branschen omsätter i Sverige, men uppskattningsvis rör det sig om minst 150 miljoner kronor per år. Vi har gjort en kartläggning av andelen män och kvinnor som jobbar med executive search. Totalt har 191 konsulter och 27 researchers identifierats. Av 191 konsulter är 122 män (64 %) och 69 kvinnor (36 %). Bland researchers är förhållandet det omvända. Av 27 researchers är 7 män (26 %) och 20 kvinnor (74 %). Konsulter Män Konsulter kvinnor Researcher män Researcher kvinnor 122 (64 %) 69 (36 %) 7 (26 %) 20 (74 %) Branschens egen organisation, Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter, auktoriserar konsulter som arbetar inom området. Syftet är att stödja medlemmarna i deras kompetensutveckling och att säkra en hög etisk nivå i chefsrekrytering. ESK har i dag omkring 70 auktoriserade konsulter. I ESK är den manliga dominansen än tydligare. ESK har 71 auktoriserade konsulter. Av dem är 55 (77 %) män, och 16 (23 %) kvinnor. Konsulter Män Konsulter kvinnor 55 (77 %) 16 (23 %) 71

6 2 METOD Undersökningen bygger på en mejl-enkät till konsulter som arbetar med executive search. Totalt har enkäten skickats till 128 verksamma konsulter. Av dessa har 94 besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 73 procent. Utskicket gjordes i början av juni En påminnelse skickades sju dagar efter det första utskicket. Utöver de 128 konsulterna har vi fått besked om att elva ej är verksamma i dag/när enkäten genomfördes (föräldralediga, tjänstlediga eller för närvarande ej uppdrag inom executive search). 62 procent av de 128 konsulterna är män och 38 procent är kvinnor. Detta stämmer relativt väl överens med den totala sammansättningen i branschen, där 64 procent är män och 36 procent kvinnor. Undersökningen har genomförts av Nilsson o. Wallgren på uppdrag av Folksam.

7 3 RESULTAT 3.1 Efterfrågan på Executive Search-tjänster Uppfattar du, generellt sett, att efterfrågan på executive searchtjänster har ökat eller minskat de senaste två åren? Antal % Ökat Minskat 1 1 Ingen skillnad Vet ej 4 4 Totalt ansvar svar: 94 Mer än fyra av fem (83 %) konsulter uppfattar att efterfrågan på executive search-tjänster har ökat de senaste två åren. Efterfrågan på ES-tjänster de senaste två åren 9 83% Ökat 5 Minskat 4 Ingen skillnad % 12% 4% Vet ej

8 3.2 Uppdragsgivarnas krav om män/kvinnor bland kandidaterna Hur ofta ställer uppdragsgivaren krav på viss fördelning mellan män/kvinnor bland kandidaterna (t.ex. att minst en kandidat, eller att hälften av kandidaterna, ska vara kvinnor)? Antal % Aldrig Sällan Ofta Alltid Vet ej 0 0 Totalt antal svar: 94 Mer än varannan (55 %) konsult uppger att uppdragsgivarna aldrig eller sällan ställer krav på en viss fördelning mellan män och kvinnor bland kandidaterna. Endast en av sex svarar att uppdragsgivarna alltid ställer sådana krav. Uppdragsgivarnas krav om män/kvinnor bland kandidaterna 45% 42% 4 35% 3 28% Aldrig 25% 2 15% 1 13% 17% Sällan Ofta Alltid 5% 3.3 Uppdragsgivarnas önskemål om män/kvinnor bland kandidaterna Hur ofta har uppdragsgivaren önskemål om viss fördelning mellan män/kvinnor bland kandidaterna? Antal % Aldrig 2 2 Sällan Ofta Alltid 4 4 Vet ej 0 0 Totalt antal svar: 94 På frågan om huruvida uppdragsgivarna har önskemål om viss fördelning mellan män och kvinnor så är det 44 % som uppger att uppdragsgivarna aldrig eller sällan har det, alltså färre i jämförelse med krav (frågan ovan).

9 Uppdragsgivarnas önskemål om män/kvinnor bland kandidaterna % 42% 52% 4% Aldrig Sällan Ofta Alltid 3.4 Konsulternas syn på att uppdragsgivarna ställer krav på män/kvinnor bland kandidaterna Hur ser du själv på att uppdragsgivaren ställer krav på viss fördelning mellan män/kvinnor bland kandidaterna? Antal % Positivt Negativt 5 5 Ingen åsikt Vet ej 0 0 Antal svar: 94 En klar majoritet (62 %) av konsulterna ser själva positivt på att uppdragsgivarna ställer krav på en viss fördelning mellan män och kvinnor bland kandidaterna. Endast 5 procent av konsulterna ser negativt på det. 67 procent av kvinnorna är positiva till att uppdragsgivarna ställer krav på könsfördelning. Männen är i mindre utsträckning positiva, men mer än varannan (57 %) av de manliga konsulterna är ändå positiva till att uppdragsgivarna ställer krav på viss fördelning mellan män/kvinnor bland kandidaterna. Konsulternas syn på att uppdragsgivarnas ställer krav på män/kvinnor bland kandidaterna % % 33% Positivt Negativt Ingen åsikt

10 3.5 Hur konsulten påverkas av krav på män/kvinnor bland kandidaterna Hur påverkar det dig som konsult om uppdragsgivaren ställer krav på viss fördelning mellan män/kvinnor bland kandidaterna? Antal % Det begränsar mitt uppdrag Det underlättar mitt uppdrag 9 9 Det spelar ingen roll för uppdraget Vet ej 2 2 Antal svar: 94 Mer än varannan konsult (60 %) tycker att det inte spelar någon roll för uppdraget om uppdragsgivaren ställer krav på män/kvinnor bland kandidaterna. Drygt var fjärde (29 %) tycker att det begränsar deras uppdrag. Samtidigt uppger mer än varannan av de 27 konsulter som tycker att det begränsar deras uppdrag (14 av 27) att de är positiva till att uppdragsgivarna ställer sådana krav. Hur konsulten påverkas av krav på män/kvinnor bland kandidaterna % Begränsar Underlättar Spelar ingen roll 2 1 9% 2% Vet ej 3.6 Vem som tar upp fördelning mellan män/kvinnor Vilka av dina uppdragsgivare tar oftare upp fördelningen mellan män/kvinnor bland kandidaterna? Antal % Män tar oftare upp kön i kravspecifikationen Kvinnor tar oftare upp kön i kravspecifikationen Ingen skillnad mellan män och kvinnor Vet ej 3 3 Antal svar: 94 Två av tre konsulter (64 %) ser ingen skillnad mellan manliga och kvinnliga uppdragsgivare som tar upp fördelning mellan män och kvinnor bland kandidaterna. 13 procent tycker att män, och 20 procent att kvinnor oftare tar upp det i kravspecifikationen. Kvinnliga konsulter uppfattar i större utsträckning att manliga uppdragsgivare tar upp könsfördelning (9 av 12 svar är från kvinnor), och manliga konsulter uppfattar i större utsträckning att kvinnliga uppdragsgivare tar upp könsfördelning (13 av 19 svar är från män).

11 Vem som tar upp fördelning mellan män/kvinnor 7 64% Män oftare Kvinnor oftare % 2 Ingen skillnad Vet ej 1 3% 3.7 Möjligheter att hitta manliga/kvinnliga kandidater Hur ser du generellt sett på möjligheterna att hitta manliga/kvinnliga kandidater? Antal % Det är svårare att hitta kvinnliga kandidater Det är svårare att hitta manliga kandidater 0 0 Kön spelar ingen roll Vet ej 7 7 Antal svar: 94 Nästan två av tre konsulter (63 %) tycker generellt sett att det är svårare att hitta manliga kandidater än kvinnliga. Var tredje (30 %) tycker inte att kön spelar någon roll. Här märks ingen skillnad mellan män och kvinnor i svaren. Möjligheter att hitta manliga/kvinnliga kandidater 7 63% % Svårare hitta kvinnl Svårare hitta manl Spelar ingen roll Vet ej

12 3.8 Kvinnor bland slutkandidaterna Hur ofta finns det minst en kvinna bland slutkandidaterna? Antal % Aldrig 0 0 Sällan Ofta Alltid 7 8 Vet ej 1 1 Antal svar: 94 Sammanlagt tre av fyra konsulter (78 %) säger att det ofta eller alltid finns minst en kvinna bland kandidaterna. Var femte konsult (21 %) säger att det sällan finns minst en kvinna bland kandidaterna. Det är ingen stor skillnad mellan manliga respektive kvinnliga konsulter i svaren, men 6 av de 7 konsulter som uppger att det alltid finns minst en kvinna bland slutkandidaterna är män. Kvinnor bland slutkandidaterna Aldrig Sällan 4 Ofta % 8% 1% Alltid Vet ej 3.9 Konsulternas uppdrag: styrelse kontra ledning Uppskatta hur stor andel av dina uppdrag som gäller Antal rekrytering till styrelse. 0 % av uppdragen 34 1 % av uppdragen 1 3 % av uppdragen 1 5 % av uppdragen % av uppdragen % av uppdragen 4 20 % av uppdragen 1 30 % av uppdragen 1 Kommentar: ett antal svarande har till exempel uppgett att 80 % av deras uppdrag rör ledning medan de ej angett något värde för styrelse. Detta har vi tolkat som att 0 % av deras uppdrag rör just ledning, medan återstående 20 % rör andra typer av uppdrag. Svaren visar att konsulternas verksamhet till allra största delen handlar om ledningstillsättningar. Tillsättningar av styrelseposter är relativt ovanliga. Mer än en tredjedel av konsulterna, 34 stycken (36 %) uppger att de inte har några uppdrag som gäller styrelse. Sammanlagt är det nästan sju av tio konsulter som uppger att inga eller maximalt 5 procent av deras uppdrag gäller styrelse.

13 Andel av konsulternas uppdrag som rör ledning respektive styelseuppdrag Styrelse Ledning

Kompetens och jämställdhet i styrelser

Kompetens och jämställdhet i styrelser Kompetens och jämställdhet i styrelser En undersökning genomförd bland bolagsstyrelser i Östergötland Genomförd av CMA Research AB Augusti 2016 Kompetens och jämställdhet i styrelser 2016, sida 2 Innehåll

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet.

Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet. Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet. Ämnet för den här enkäten är könsfördelning och jämställdhetsarbete på företaget/organisationen. För att få en så korrekt bild av svenskt näringsliv

Läs mer

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value Identifying tomorrow s leaders today Executive Search Management Assessment Board Value Lisberg finner morgondagens ledare idag Lisberg är experter på Executive Search, Management Assessment och Board

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv. Women on the Board, 20 maj 2010. Anita Göransson, Linköpings universitet

Kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv. Women on the Board, 20 maj 2010. Anita Göransson, Linköpings universitet Kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv Women on the Board, 20 maj 2010. Anita Göransson, Linköpings universitet Vad är jämställdhet? Minst 40 % av vardera könet skall finnas på en viss position.

Läs mer

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013 Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare juni 2013 Hur står det till med jämställdheten egentligen? Unga välutbildade kvinnor och män ser en jämställd arbetsmarknad som något självklart. Men vad

Läs mer

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner.

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Personalavdelningens PA-handbok Ledningsfilosofi Jämställdhetspolicy Jämställdhet Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Information och ständig

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Petr Svarc/Lucky

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140624 Sida 1 Innehåll Om studien Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Inställning till föräldraledighet Bilaga 1 Inbjudningsmail Sida

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2012 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Näringslivets efterfrågan på arbetskraft minskar tydligt. Samtidigt förändras förutsättningarna att

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR HSB Skåne Beslutad: VL 2.06.9 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål 3 2 Syfte 3 3 Intern rörlighet 3 4 Grundläggande värderingar 3 5 Rekryteringsprocessen 4 A. Behovsanalys 4 B. Kravprofil

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet

Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet Mål Västerås kyrkliga samfällighet ska vara en attraktiv arbetsgivare både vad gäller att rekrytera ny personal och att behålla, utveckla och motivera

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2011 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Med det höga varvtalet i svensk ekonomi blir arbetsmarknaden allt hetare. Näringslivets efterfrågan

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Konsten att rekrytera rätt

Konsten att rekrytera rätt Författare: HR-koncern 2013-11-25 Reviderad: 2014-06-24 Konsten att rekrytera rätt För AcadeMedia är rekrytering av rätt personal en nyckelfaktor för fortsatt framgång. Rätt personer med rätt inställning

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2010-2012 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Lilla Rådmansgatan

Läs mer

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Styrelsehandling 7 Dnr 0919/16 2016-10-28 Patrik Stoppert Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner Jämställdhetsplan 2017 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs!

SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! December 27 2 Inledning SKTF har under många års tid hävdat, och jobbat för, att lönekartläggning är ett

Läs mer

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3 Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare arbetstagare 2015. Bilaga 3 Nämndens uppdrag till förvaltningen Prioriterat mål: De som vill arbeta heltid

Läs mer

Frågor och svar om Kollegiets insatser för jämn könsfördelning i börsbolagens styrelser

Frågor och svar om Kollegiets insatser för jämn könsfördelning i börsbolagens styrelser 2014-05-30 Frågor och svar om Kollegiets insatser för jämn könsfördelning i börsbolagens styrelser Varför är ni i Kollegiet för svensk bolagsstyrning så engagerade i frågan om könsfördelningen i börsbolagens

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun Riktlinjer Riktlinjer vid rekrytering av chefer Enköpings kommun Riktlinjer och rutinbeskrivning för rekrytering av chefer Inledning I Enköpings kommun är chef- och ledarskapet centralt för att bidra till

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Mångfald inte bara en fråga om rättvisa. Kajsa Rives 11 november 2016

Mångfald inte bara en fråga om rättvisa. Kajsa Rives 11 november 2016 Mångfald inte bara en fråga om rättvisa Kajsa Rives 11 november 2016 Mångfald handlar om likheter och olikheter Jämställdhet Innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Vilken ort? Medlemmar i föreningen

Vilken ort? Medlemmar i föreningen Kursutvärdering Kompetenta Anordnare - omgång 3 De flesta deltagarna kommer från Blekinge och från Värmland. Diagram (n=45) Vilken ort? 2 6 7 6 Blekinge Umeå Vara Värmland Västerås Det är i huvudsak större

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

2013:2 ISSN Stockholms Handelskammares rapport. Har företagen koll på vilka de rekryterar?

2013:2 ISSN Stockholms Handelskammares rapport. Har företagen koll på vilka de rekryterar? 213:2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Har företagen koll på vilka de rekryterar? Sammanfattning Hur förändrar lågkonjunktur och intåget av ny teknik företagens rekrytering? För femte

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun TILLÄMPNING Jämställdhet i Hudiksvalls kommun Jämställdhet Jämställdhet handlar om förhållandet mellan kvinnor och män. Diskriminerings lagens syfte vad gäller förbudet att diskriminera på grund av kön,

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 48, 2009-03-24 Reviderad: KS 96, 2012-04-24 Karlshamns kommun 1. Inledning Alla har olika bakgrund, erfarenheter

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Kvoterad föräldraförsäkring svagt stöd i opinionen TIMBRO TIMBRO [REFORMSTRATEGIER] Peter Santesson DECEMBER 2011

Kvoterad föräldraförsäkring svagt stöd i opinionen TIMBRO TIMBRO [REFORMSTRATEGIER] Peter Santesson DECEMBER 2011 Kvoterad föräldraförsäkring svagt stöd i opinionen Peter Santesson DECEMBER 2011 TIMBRO TIMBRO [REFORMSTRATEGIER] 2 Bakgrund I en debattartikel i Expressen (25 november 2011) argumenterar Peter Santesson,

Läs mer

Frilansande journalister (SJF) - arbetsvillkor, förändringar och framtidsutsikter. 24 september 2015 Sonja von Lochow & Martin Ahlqvist

Frilansande journalister (SJF) - arbetsvillkor, förändringar och framtidsutsikter. 24 september 2015 Sonja von Lochow & Martin Ahlqvist - arbetsvillkor, förändringar och framtidsutsikter 24 september 2015 Sonja von Lochow & Martin Ahlqvist Om undersökningen Fältperiod: 10 augusti 16 september 2015 Omfattning och urval: Totalundersökning

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen

Kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen Kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen Sveriges kommuner granskade genom Agenda PR:s kommunspegel november 2012 Sida 1 av 16 Inledning Endast hälften av Sveriges kommuner bedriver ett systematiskt

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

Publiceringsdatum 2011-03-24 11:39. Anbudsfrist 2011-03-31 16:00. Materialfrist 2011-03-31 16:00. Ändringsdatum 2011-03-24 11:39

Publiceringsdatum 2011-03-24 11:39. Anbudsfrist 2011-03-31 16:00. Materialfrist 2011-03-31 16:00. Ändringsdatum 2011-03-24 11:39 Rekryteringstjänster Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/27844740.aspx Anbudstyp Upphandling Publiceringsdatum 2011-03-24 11:39 Anbudsfrist 2011-03-31 16:00 Materialfrist 2011-03-31 16:00

Läs mer

Hållbar jämställdhet (HÅJ)

Hållbar jämställdhet (HÅJ) PiteåPanelen Rapport 21 Hållbar jämställdhet (HÅJ) April 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Hållbar jämställdhet Piteå kommun har arbetat aktivt med jämställdhet i verksamheterna sedan 2009. Jämställdhet

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Grundbok. Rekrytering

Grundbok. Rekrytering Grundbok Rekrytering JämO Grundbok Rekrytering Innehållsförteckning 7 Jämnare könsfördelning genom intern rekrytering/rörlighet 5 Exempel på vad som bör kartläggas 5 Exempel på analys av kartläggningen

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde Backe rektorsområde är en förskole-, skol- och fritidsverksamhet med uppgift att utbilda elever enligt Lpo-94 och att tillhandahålla familjer barnomsorg i form av

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för svenska språket

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för svenska språket HANDLINGSPLAN Dnr V 2013/1012 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för svenska språket Publicerad Beslutsfattare http://svenska.gu.se/digitalassets/1469/1469290_likabehandlingsplan2014.pdf

Läs mer

Sammanfattning av CMA-undersökningen

Sammanfattning av CMA-undersökningen Sammanfattning av CMA-undersökningen Syfte Syftet med undersökningen var att undersöka: - UF-deltagarnas attityder till Ung Företagsamhet - Vilken nytta de haft av Ung företagsamhet - Hur stor andel som

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN INLEDNING Svenska Basketbollförbundet vill att anställda, föreningsaktiva, eller inhyrd personal ska känna att de har lika värde, oavsett kön,

Läs mer

Revidering med anledning av att dok gällande handlingsplan mot sexuella trakasserier numera ingår i Jämställdhetsplan.

Revidering med anledning av att dok gällande handlingsplan mot sexuella trakasserier numera ingår i Jämställdhetsplan. Strategiskt Dokumentnummer 2958 Version 5.0 Fastställt: 2016-03-04 Fastställd av: Johnsson Torgny, HC Granskad av: Norberg Anette, HC Handläggare: Wikman Lena, RNC Förändringar från senaste version Revidering

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet Arbetsgivares syn på föräldraledighet Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet Bakgrund och syfte Attitydundersökning för att kartlägga arbetsgivares inställning till de anställdas föräldraledighet

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

Guide för dig som ska köpa rekryteringstjänster. - Specialister & Chefer. Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment

Guide för dig som ska köpa rekryteringstjänster. - Specialister & Chefer. Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Guide för dig som ska köpa rekryteringstjänster - Specialister & Chefer Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Level Recruitment AB - 2016 Konsten att hitta rätt företag Att hitta rätt

Läs mer

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se LÖNEKARTLÄGGNING LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se Inledning Männen är i större utsträckning chefer och har högre och oftare individuell

Läs mer

Civilutskottets betänkande 2014:CU1. Frågor om bostäder och könskvotering. Motion 2014:CU1. Utskottet

Civilutskottets betänkande 2014:CU1. Frågor om bostäder och könskvotering. Motion 2014:CU1. Utskottet Civilutskottets betänkande Frågor om bostäder och könskvotering behandlar i detta betänkande 5 motioner. 2014:C19Fr, Bygg fler hyresrätter för unga av klass SA13, Wasaskolan. som sin mening vad som i motionen

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

2010-03-09 Diarienummer:08LI3821 Version: 15. Jämställdhetsplan 2009 1(11)

2010-03-09 Diarienummer:08LI3821 Version: 15. Jämställdhetsplan 2009 1(11) Jämställdhetsplan 2009 1(11) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Beskrivning av myndigheten... 3 2. Ansvar för jämställdhetsarbete... 4 2.1 Uppföljning... 4 3. Övergripande mål för jämställdhetsarbete...

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna En undersökning om vilka konsekvenser det får om stadshusledningens förslag att ta bort 5-7 administrativa tjänster verkställs. 7 februari 27

Läs mer

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) 2012-01-17 Sida 1 Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) Vision har beretts möjlighet att till TCO lämna synpunkter på Delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2011:73).

Läs mer

Medieanalys av kvinnodagen En undersökning av medias bevakning under 2005-2012. Mars 2013

Medieanalys av kvinnodagen En undersökning av medias bevakning under 2005-2012. Mars 2013 Medieanalys av kvinnodagen En undersökning av medias bevakning under 2005-2012 Mars 2013 Översikt och innehåll Medieanalysen översikt Medieanalysen undersöker mediebevakningen av den internationella kvinnodagen

Läs mer

Var på rätt sida tillsammans med oss

Var på rätt sida tillsammans med oss Skräddarsydd arbetsrättsutbildning - Grund Var på rätt sida tillsammans med oss Att vara chef/arbetsledare med personalledande ansvar kräver mycket av individen. Med grundläggande kunskap inom det arbetsrättsliga

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2012 1 Technology Management TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2012. Årets undersökning är den tredje i raden

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Vässa verktygen. med bättre och tätare lönekartläggningar. Oktober 2015

Vässa verktygen. med bättre och tätare lönekartläggningar. Oktober 2015 Vässa verktygen med bättre och tätare lönekartläggningar Oktober 2015 Lönekartläggningar i kommuner, landsting och regioner Löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar sakta i Sverige. För sakta är

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

1L. <Jt-.. I OC u m. JJLL I PROTOKOLL 6/15 1 (3)

1L. <Jt-.. I OC u m. JJLL I PROTOKOLL 6/15 1 (3) I OC u m. VÄRDEN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 6/15 1 (3) fört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal Årstaviken Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Martina Mossberg Lars

Läs mer

Uppföljning av personalpolitiskt program 2005

Uppföljning av personalpolitiskt program 2005 Uppföljning av personalpolitiskt program 2005 Vilhelmina kommun Uppföljning 2005 Uppföljning av de åtta målen i det personalpolitiska programmet Det personalpolitiska programmet syftar till att ge riktlinjer

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer