Svenska Judoförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Judoförbundet"

Transkript

1 Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 11, 2012 Datum: Tid: Kl Plats: Telefonmöte Närvarande: Ordförande: Alf Tornberg AT Vice ordf. Kristiina Pekkola KP Ledamöter: Erik Vesterlund EV Johnnie Daniels JD Joakim Lindberg JL Helene Karlsson HK Adjungerad: Michel Grant MG/GS Förhinder att närvara: Kent Andersson kassör KA A. Formalia 1. Mötets öppnande SJF:s ordförande AT hälsar samtliga deltagare välkomna till mötet. 2. Val av mötessekreterare MG valdes i vanlig ordning till mötessekreterare. 3. Val av protokolljusterare EV valdes efter turordnig till protokolljusterare. 4. Fastställande av dagordning Dagordningen genomgicks och kompletterades med följande punkter; C3 Beslut om prestationsgrad, C13 Kansliflytt, C14 Seminarium i Borås EC SWOP, C15 Lägesrapport FS aktivitetslista. 5. Föregående protokoll Föregående mötesprotokoll från FS möte nr 10 godkändes och lades till handlingarna. 1

2 B. Ekonomi 1. Månadsbokslut september FS har i god tid före mötet fått tillsänd sig den ekonomiska redovisningen t o m september månad med kommentarer från kassören KA, och har inga övriga frågor eller synpunkter på den utförliga rapporten. 2. Budgetarbete 2013 Budgetäskande har inkommit från RDV, RV, RTK, i övrigt ajourneras budgetfrågorna till nästa möte i Borås 26 oktober. C. Beslutspunkter 1. Godkännande av förtjänstteckenansökan Beslutades att bifalla Borås Judoklubbs ansökan om SJF:s förtjänsttecken 3 för Peder Sundquist, då den föreslagna uppfyller kraven för utmärkelsen. Vidare beslutades även att godkänna följande ansökningar från SPIF Judoklubb om för tjänsttecken till nedanstående personer; Förtjänsttecken 1: Karin Stoffel, Yonas Mezughi, Jonas Hafeez, Fannie Redman och Daniel Caro. Förtjänsttecken 2: Boris Novotny. Förtjänsttecken 3: Marina Berg, Elisabeth Carlsson, Roine Sundberg, Marcello Ribeiro Novais och Thomas Emilsson. Stora Grabbars märke: Marcus Nyman och Mikael Marffy. C1 B - SPIF Judoklubb har även föreslagit utmärkelsen Förtjänstmedalj till Pernilla Ribeiro Novais, men frågan bordlades då ansökan måste komma från kommitté eller judodistriktet. MG uppdrogs att informera klubben om detta. 2. Beslut om inträde i SJF för ny klubb Beslutades att godkänna inträde i SJF för ny klubb Star Sports Club Judo Piteå. 3. Prestationsgrad Solveig Malmkvist Enligt punkt 6.6 i SJF:s dangraderingsbestämmelser beslutades att tilldela Solveig Malmkvist 6:e Dan som ska meddelas henne i samband med hennes 80-årsfirande. Överlämnandet av graden föreslogs ske på Riksidrottsforum i Stockholm 10 november D. Information/rapport och verksamhetsärenden 1. Kommittérapporter Landslagskommittén LLK Rikshandikappkommittén RHK FS beslutade även att tilldela RHK 5000:- från IL-medel för domarkostnader under Göteborg Open. Se även bilaga. 2

3 Riksdomarkommittén RDK Se bifogat protokoll Riksgraderings- & katakommittén RGKK Rikstävlingskommittén RTK Se bifogat protokoll Riksinstruktörskommittén RIK Riksveterankommittén RVK 2. Projektrapporter Barn och ungdomsprojektet JD informerade att en ny resurs och projektmedlem anlitats för att vara med i Barn & ungdomsprojektet. Det är Siv Östman, Örebro JK. Tekniktävlingsprojektet Inom kort kommer AT att träffa Linda Pettersson angående det fortsatta arbetet i Tekniktävlingsprojektet. 3. Arbetsgrupper, rapporter Sponsorgruppen- KP rapporterade från KA:s engagemang och möten med Japanska ambassadören samt representanter för diverse företag med judoanknytning. 4. Rapport från RIG/RF-möte , Lindesberg EV meddelade från ett mycket positivt möte med Riksidrottsförbundets tillsynsbesök på RIG, Lindesberg Han informerade även att han kommer att närvara vid SFhearing den 14 november. 5. Rapport möte med LLK 6. Rapport från EU-sportsforum 7. Jämställdhetsplan Till nästa möte uppdrogs åt JL att ta fram ett förslag till Jämställdhetsplan. 8. Rapport KUL-projektet Kommande helg äger första träffen rum i Malmö och KP meddelade att nio (9) kvalificerade tjejer i varierande ålder anmält sitt deltagande i detta projekt. 9. Inval av ny medlem i medicinska rådet FS godkände Ann Hermanssons (ansvarig för antidopning) förslag att Johan Ericsson tills vidare skall ingå i SJF:s medicinska råd. Han är medicinstuderande i Umeå och snart 3

4 färdigutbildad läkare och har tidigare judoerfarenheter främst genom att ha gått på RIG Lindesberg och själv varit aktiv på mattan. 10. Rapport från RF/SISU/GS-träff 11. Rapport från Administration Seminar, Malta 12. GS-rapport I dagsläget har 132 klubbårsrapporter inkommit, men 24 klubbar har inte lämnat in. Prognosen är ett klart stigande medlemsantal med ca +620 medlemmar. Se även bilaga GS rapport. 13. Kansliflytt. KP rapporterade från möte med Skåneidrotten där vi nu erbjudits kontorslokal om 38 kvm som finns att tillgå tidigast februari Kostnaden för lokalen är betydligt lägre än den vi har i dag och innebär ca kr/år och inkluderar dessutom städning, posthantering, el, värme, vatten, intranät, viss IT-support och kopiering (till självkostnadspris). Dessutom erbjuds extra tjänster som går att köpa in för en smärre avgift ex; hyra av stor aula fler än 50 pers. (årsmöte ex), tryckeritjänster, grafisk design etc. 14. Seminarium i Borås, EC SWOP. Diskuterades om kommande händelse i Borås i samband med Europa Cupen SWOP. Vid lågt deltagarantal till seminariet föreslog MG en annan lösning om att utnyttja inbjudne Sergei Aschwanden som instruktör i kadettlägret som arrangeras samtidigt. Sista anmälningsdag för seminariet är E. Mål och vision Lägesrapport Samtliga FS-medlemmar uppmanas att noggrant läsa igenom visionsaktivitetslista till nästa möte den 26/10 och lägga in kommentarer som mejlas in till MG, om var man befinner sig i påbörjade processer. F. Diskussionspunkter och planering 1. Representationer 17 mars Årsmöte Judo-Syd, Lund AT,MG 24 mars Judons-dag Staffanstorp MG, Karin 12 april J. Kullenberg 70 år AT,MG,KA 23 april RF-dialogträff, Sthlm AT,MG 24 april SOK årsmöte, Sthlm AT,MG 5 maj SM, Hbg alla 11 maj Högstadiecupen, Lindesberg JL,EV 4

5 17-20 maj BNC & LC, Lund AT,JL,KP maj Staffanstorp Open, Staff. AT,KP 25 maj Avtackning av Mats Werne, Skåneidrotten KP 26 maj Nordic Meeting, Lindesberg AT,MG maj NM, Lindesberg AT,MG,JL 8 juni RIG avslut, Lindesberg EV 8 juni 100-årsjubileum, OS Sthlm AT,MG 22 juli Stig Forsberg 90 år, Sthlm KA 28 juli-3 aug OS, London AT 18 aug Klubbträff Judo Syd KP,MG 25 aug Veteran- & Kata NM, Skurup AT,MG,JL,HK 1-2 sep Riksdomarkonferens, Borås AT,JL,JD 8-9 sep Riksfortbildning för instruktörer, Lindesberg JD 6-9 sep Admin. & Medical Seminar, Malta MG, Ann Hermansson sep RF-träff, Stockholm MG 21 sep Conny Petersson 70 år MG 28 sep RF/RIG-möte EV,JD 29 sep J-SWOP, Haninge KA,JL,JD,EV 6 okt. U-23 SM, veteran, Ö-klass, Borlänge JL,EV okt Klubbordförandekonferens. Lidköping AT,JL okt Education Seminar, Budapest EV 27 okt LLK, Borås KA,KP,AT,MG okt SWOP, Borås alla 27 okt Nordic Meeting, Borås AT,MG nov Riksidrottsforum, Stockholm AT,KP, KSB 1 dec Lag-SM, Göteborg JL 8 dec EJU Congress, Budapest AT,KP Möteskalendarium 2012 Datum: tid: Var 8 okt telefonmöte 26 okt Borås OBS! Förlängt möte 15 nov telefonmöte 1-2 dec sön Strategimöte Göteborg G. Övriga frågor 1. Muntlig rapport från läget i Judo Syd Representanter från FS vill träffa Judo Syds styrelse för att diskutera relationen mellan Judo Syd och förbundet. MG uppdrogs att kontakta Judo Syds ordf. Bengt Jeppsson för att bestämma lämplig dag för mötet. H. Nästa möte 1. Nästa möte hålls i samband med SWOP i Borås fre. 26/10 kl

6 I. Mötet avslutas Mötet avslutades kl och AT tackade samtliga för medverkan. Vid protokollet Justeras Michel Grant Alf Tornberg Erik Vesterlund 6

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 59 2014 fört vid RDK:s telefonmöte tisdagen den 15 april 2014 kl. 20.00 22.04 Närvarande: Dick D. Johansson (DDJ) Christer Löfgren (CL) Mario D Alessandro

Läs mer

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-11-29, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum 2011-02-11 1(6) Styrelsemöte 2011/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum STYRELSEN:

Läs mer

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt Protokoll fört vid Samfälligheten Arnö-Långsätter 1 styrelsemöte den 2014-05-13 Närvarande: Ebbe Carlzon, Fredrik Stenman, Kenneth Nilsson, Mikael Palm, Anna Källberg, Lennart Lindqvist, Anders Eriksson

Läs mer

Valberedningens förslag inför förbundsmötet 2015

Valberedningens förslag inför förbundsmötet 2015 Valberedningens förslag inför förbundsmötet 2015 Meddelande från Valberedningen! Valberedningen meddelar här sitt förslag till Förbundsstyrelse, Disciplinnämnd, Revisorer och Revisorssuppleanter inför

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 Plats: Skype Datum: 2014-10-13 Tid: 19.30-22.30 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Erik Hellners, Yvonne

Läs mer

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #184 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 2 februari 2013)

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #184 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 2 februari 2013) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Johan Ringstedt (JR) Mikaela Rydberg (MR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Jonas Paulsson, adjungerad (JP) Ej närvarande Madelene

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande:

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande: KSS Protokoll nr 2 2003 Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23 Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Kassör Vice kassör Intendent Adjungerad

Läs mer

SKK/JhK nr 5/2009. Vid protokollet: Kjell Bräster. 71 Mötets öppnande

SKK/JhK nr 5/2009. Vid protokollet: Kjell Bräster. 71 Mötets öppnande SKK/JhK nr 5/2009 Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 24 november 2009 på SKKs Kansli Närvarande: Curt-Christer Gustafsson, ordförande Henrik Barnekow, vice ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 7 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014 Närvarande: Ulf Westerberg Nilla Söderqvist

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Protokoll fört vid STYRELSEMÖTE 2015-04-11 10.00-17.00 Närvarande; Nils Johansson, Eva Lindmark, Kent Antonsson, och Magnus Lindstedt. Förhinder Karin Falk, Maria Haglund och Jörgen

Läs mer

Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26

Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26 Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande Nina valdes till ordförande 1.3 Val av mötessekreterare Christian valdes till sekreterare

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. SJF-Aktuellt är ett nyhetsblad som ges ut av Svenska Judoförbundet i form av en pdf-fil på förbundets webbplats

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. SJF-Aktuellt är ett nyhetsblad som ges ut av Svenska Judoförbundet i form av en pdf-fil på förbundets webbplats SJF - Aktuellt Nr 4, 21 september 2010 Redaktör: alf.tornberg@judo.se SJF-Aktuellt är ett nyhetsblad som ges ut av Svenska Judoförbundet i form av en pdf-fil på förbundets webbplats Lindesbergshallen Hunnebolägret

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 13t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Tisdagen den 1 mars 2005 Plats: Hos vice sekreterare Ås-Marie Johnsson i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Oddvar

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer

Mötet öppnas inledning

Mötet öppnas inledning Mötet öppnas inledning Protokoll nr 366, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE måndagen den 10 mars 2014 på Idrottens Hus, konferensrum Rosen, Stockholm. Närvarande: Malin Eggertz

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Mötet öppnas inledning

Mötet öppnas inledning Mötet öppnas inledning Protokoll nr 375, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE fredagen den 13 mars 2015 på Idrottens Hus, konferensrum Rosen, Stockholm. Närvarande: Malin Eggertz

Läs mer