Svenska Judoförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Judoförbundet"

Transkript

1 Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5, 2014 Datum och tid: Måndag , kl Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT Kassör: Kent M Andersson KA Ledamöter: Johnnie Daniels JD Michael Holm MH Lars Johansson LJ Helene Karlsson HK Anmält förhinder: Kristiina Pekkola KP Adjungerad: Erik Vesterlund EV/GS A. Formalia 1. Mötets öppnande AT hälsade alla välkomna och särskilt JD som fyllde år idag och öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare GS utsågs till mötessekreterare. 3. Val av protokolljusterare Att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll utsågs Helene Karlsson. 4. Fastställande av dagordning Efter tillägg av punkten D9 fastställdes dagordningen. 5. Föregående mötesprotokoll Protokollet från FS- möte nr 3 och 4 föredrogs och lades till handlingarna. B. Ekonomi 1. Månadsrapport mars 2014 Månadsrapporten från förbundskassören KA behandlades, det begränsades till kortfattad information då ingen hade några frågor på de dokument som var underlag för punkten. C. Beslutspunkter 1. FS arbetsordning Beslutades att justera fs arbetsordning vad gäller notering i protokollen om besluten i fs skett genom majoritetsbeslut.

2 2. Rutiner för e- postadresser inom domänen judo.se SJF:s IT- koordinator Magnus Ask har lämnat förslag på rutiner för e- postadresserna inom domänen judo.se. FS fastställde rutinerna enligt förslaget efter att ha infogat att även fs kan besluta om någon ska har en epostadress inom domänen judo.se. 3. Utbildningsfrågor a) Kursavgifter/kursmaterial Utbildningskoordinator Karin S- B har inkommit med förslag på ändrat kursmaterial och ändrade licensavgifter för de assisterande klubbtränarutbildningarna. Diskussionen föranledde inget nytt beslut utan de tidigare fattade besluten gäller. b) Metodikhandledarutbildningen Den pågående/planerade metodikhandledarutbildningen för såväl assisterande klubbtränarutbildningar som klubbtränarutbildningar diskuterades och då särskilt förväntat antal kurser och förväntat antal behöriga deltagare på de stegen som kommer att erbjudas/finnas de närmaste åren. Diskussionen föranledde inget nytt beslut. c) Avtal för SJF- arrangemang Frågan bordlades till fs strategihelg. d) Assisterande klubbtränarutbildningar hösten 2014 Antalet assisterande klubbtränarutbildningar inom SJF under hösten 2014 diskuterades. Uppdrogs till Karin S- B att koordinera så att lämpligt antal utbildningar genomförs med hänsyn till geografisk spridning och med minst tio behöriga deltagare. 4. Ärenden från RTK a) Tilläggsäskande från RTK. Beslutades att utöka RTKs budget med kr för genomförandet av en strategidag. b) Revidering av TB Frågan bordlades till fs strategihelg. 5. Ansökan om utträde ur SJF från Malmö Budokan Beslutades att godkänna Malmö Budokans utträde ur SJF. 6. Riksmediekommittén a) Arbetsordning för RMK Beslutades att fastställa RMK:s särskilda arbetsordning enligt förslag. b) Godkännande av ledamöter till RMK RMK:s ordförande Niklas Strandberg har i sin månadsrapport till fs föreslagit ledamöter till RMK. Frågan återremitterades till RMK:s ordförande för att ta större hänsyn till geografisk spridning. 7. Pensionsavgång från kansliet Introduktionen av idrottsadministratör Sissel Backe diskuterades samt arbetsfördelningen mellan kansliet i Malmö och kansliet i Uppsala. Beslutades att ge gs mandat att arbetsbefria Karin Ohlsson när det inte längre finns meningsfulla arbetsuppgifter i Malmö fram till dagen för hennes pensionering.

3 8. Projekt Athlete analyzer Förbundskapten Robert Eriksson har föreslagit att SJF ska delta i utvecklingen av ett webbaserat analysverktyg för elitjudoka Athlete analyzer. Möjligheter och hinder för såväl aktiva som ansvariga landslagsledare diskuterades liksom kostnader och den föreslagna strukturen på utvecklingsstödet. Beslutades att stödja utvecklingen av analysverktyget Athlete Analyzer med maximalt kr av Idrottslyftets förbundsutvecklingsmedel inom ramen för projektet Judo skapar vinnare. KA och RE uppdras att skriva avtal med Domitor Consulting om utveckling, nyttjande och royalty vid försäljning för SJF:s räkning samt att söka ytterligare bidrag från SOK för utvecklingskostnaden. 9. Tillsättande av kommittéordförande i samtliga kommittéer för 2014 Ledningen av de kommittéer som fs har upprättat för den operativa verksamheten diskuterades. Följande personer utsågs till ordförande i respektive kommitté fram till första ordinarie fs- möte efter förbundsmötet 2015: LLK Raymond Mankowitz, Lidingö RDK Dick D Johansson, Varberg RGK Peter Nyvall, Borlänge RHK Bea Jagefeldt, Landvetter RIK Jimmy Pettersson, Kristinehamn RKK Peter Westlund, Långshyttan RMK Niklas Strandberg, Varberg RTK Magnus Ask, Solna RVK Anders Karlsson, Gislaved 10 SWOP 2014 a) Organisationskommitté för SWOP 2014 Projektledare Michel Grant har lämnat ett förslag på organisationskommitté för SWOP Med en mindre förändring av sponsoransvarig i kommittén som KA utsågs till fastställde fs organisationskommittén i övrigt enligt förslaget. b) Presentationsfolder och sponsorpaket för SWOP EV och KA uppdrogs att med hjälp av Johan Franzén, Redelkdesign AB ta fram en presentationsfolder för SWOP samt tillsammans med Peter Janson, One Point Entry AB ta fram förslag på sponsorpaket till evenemanget och presentera förslag till fs vid fs- mötet under strategihelgen. 11 Judo på Gotland EV föredrog de diskussioner som pågått kring att etablera judosporten på Gotland samt att det nu finns en potentiell tränare/ledare som efter uppdaterad utbildning kan starta en judoklubb i Visby. Beslutades Att stödja bildandet av en judoklubb på Gotland under hösten 2014 genom att bekosta instruktörsutbildning för Jarmo Kiviharju enligt föreslagen plan. Vidare beslutades att den blivande klubben på Gotland ska ingå i Stockholms Judodistriktsförbund. D. Diskussion och planeringsärenden 1. Nordiska samarbetet

4 Det nordiska samarbetet diskuterades kort inför kommande möte i samband med det nordiska mötet under NM i maj. AT uppmanade ledamöterna att fundera på vilka frågor som SJF bör lyfta upp till diskussion på det mötet så att frågorna första kan diskuteras i fs under strategihelgen. 2. NM 2014, 50 års jubileum av NM Årets Nordiska mästerskap diskuterades och då särskilt den höga anmälningsavgiften, vilket ska diskuteras vid det nordiska mötet. Även firandet av NM:s 50 årsjubileum diskuterades kortfattat. 3. FS- möte i samband med NM Diskuterades var och när fs- mötet i samband med 50- års jubileet av NM ska hållas. Beslutades att hålla det på lämplig färja till Helsingfors på fredagen före NM. Uppdrogs till gs att ordna med det praktiska kring bokningar och att fs- ledamöterna meddelar deras önskemål om returresa till gs. 4. Domarnas val till RDK Med anledning av en fråga från domarnas valberedning diskuterades domarkollegiets val till RDK som genomförs vid varje riksdomarseminarium. Konstaterades att det rådgivande valet kan fortsätta som vanligt men att det är SJF:s arbetsordning för kommittéer som reglerar hur såväl ordförande som ledamöter i RDK utses. 5. Judofestivalen i Lindesberg Programmet för Judofestivalen i Lindesberg och vilka fs- ledamöter som kommer att närvara under den helgen diskuterades då AT fått förfrågan om fs planerat något möte i Lindesberg den helgen. 6. Inkludering av Judo- handikappidrott i SJF GS informerade om den förfrågan om deltagande i ett samarbete med SHIF om inkludering av handikapp- Judo i SJF. Konstaterades att sådan inkludering redan har stor spridning i SJF, men att det också kan bli mer omfattande särskilt för synskadade judoka och underlätta tävlingsdeltagande för funktionshindrade judoka. Även frågan om funktionshindrade elitjudoka som tävlar internationellt och eventuellt stöd från Sveriges Paralympiska Kommitté diskuterades. Uppdrogs till gs att fortsätta dialogen med SHIF om samverkan för mer omfattande inkludering. 7. Möteskalendarium 2014 Datum: tid: Var Övrigt 13 jan Telefonmöte FS- möte 7 feb Stockholm FS- möte 7 mar Göteborg Före förbundsmötet 8 mar Göteborg Konstituerande möte 7 apr Telefonmöte FS- möte apr Helsingborg Strategihelg 23 maj Viking Line Före NM i Finland 16 jun Telefonmöte FS- möte 4 aug Telefonmöte FS- möte 13 sep Lindesberg Budgetmöte

5 23 okt Helsingborg SWOP 22 nov Stockholm Strategihelg 8 dec Telefonmöte FS- möte Möteskalendarium 2015 Datum: tid: Var Övrigt 12 jan Telefonmöte FS- möte 30 jan Stockholm Distr & komm ordf konf 6 mar Stockholm Före förbundsmötet 8. Representationer jan Metodikhandledarutbildning, Trollhättan AT, JD, LJ jan Riksrandori & fortb f elittränare, Lindesberg AT, KA, EV 1 feb Södra Judo Open MH 3 feb Svensk idrotts framtida förutsättningar, Sthlm AT, EV 5 feb Stockholms JF:s årsmöte, Stockholm KA, MH 7-9 feb Okazaki Camp, Riksfortbildning, Haninge KSB, EV 8 feb Distriktsordförandekonferens Alla 9 feb Kommittéordförande konferens Alla 15 feb SM för U18 och U21, Staffanstorp AT, MH, LJ, KP, EV 6 mar Hallands Judoförbunds årsmöte LJ 8 mar Förbundsmöte, Göteborg Alla 8 mar Judogala Alla 12 mar Knivsta JK årsmöte EV 15 mar Smålands Judoförbunds årsmöte HK 15 mar Småland Open, Kalmar HK 19 mar Uddevalla JK årsmöte EV 29 mar Jan- Olof Gustavssons begravning, Öland HK 29 mar Strategidag för int. evenemang, Helsingborg KA, LJ, EV 5 apr MSWOP, Norrköping HK 10 apr RF möte ang ny ordf i RF AT 12 apr Södra Judo Open MH 12 apr SydCup HK 24 apr SOK:s årsmöte AT, EV maj Klubbtränarutbildning, Borlänge JD 16 maj Högstadiecupen, Lindesberg AT, MH, EV, maj Judofestivalen, Lindesberg AT, MH 17 maj Småland Open, Gislaved HK maj NM, Orrimattila, Finland Alla 29 maj BudoNord Cup, Lund AT, KP, MH, EV 30 maj 2 jun Lugi Camp, Lund AT, KP, EV juni Int turnering, Venray, Holland HK juni Veteran- EM, Prag, Tjeckien AT, HK, MG 9. Avtalet med SBI Leveransproblemen från SBI diskuterades, liksom kvaliteten på de levererade ersättningsplaggen när det gäller profilkläder. Uppdrogs till gs att återigen föra fram våra synpunkter och kräva en leveransplan av den överenskomna kollektionen av profilkläder. E. Övriga frågor F. Nästa möte 1. Lördagen den 26 april kl Wallåkra stenkärlsfabrik, Helsingborg

6 G. Mötet avslutas Alf Tornberg konstaterade att vi dragit över tiden med precis 30 minuter för att inte pressa fram något för fort utan ta tillräcklig tid för diskussion och att det bidragit till att det blivit ett mycket bra möte. Vid protokollet Justeras Erik Vesterlund Alf Tornberg Helene Karlsson

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 8, 2014 Datum och tid: Måndag 2014-06- 16, kl 19.00-20.45 Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT v. ordförande Kristiina Pekkola KP Kassör: Kent M Andersson

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 10, 2014 Datum och tid: Lördag 2014-09- 13, kl 9.10 13.00 På Lindesberg Arena, Lindesberg Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT V. ordförande Kristiina

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 11, 2014 Datum och tid: Måndag 2014-10- 20, kl 19.00-21.08 Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT v ordförande Kristiina Pekkola KP Kassör: Kent M Andersson

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2014 2 3 Vi kan nu, efter fyra år med stukturerat visionsarbete, se hur detta burit frukt ute i Judosverige. Innehåll Ordföranden summerar Ordföranden summerar...

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 11, 2012 Datum: 2012-10-08 Tid: Kl 19.00-21.25 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ordförande: Alf Tornberg AT Vice ordf. Kristiina Pekkola KP Ledamöter: Erik

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Peter

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5/05 den 1 juli 2005 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5/05 den 1 juli 2005 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5/05 den 1 juli 2005 på Dalsjö. Mötet startade 17.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Ingela

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 58 2014 fört vid RDK:s telefonmöte tisdagen den 11 februari 2014 kl. 20.00 21.28 Närvarande: Dick D. Johansson (DDJ) Christer Löfgren (CL) Mario D

Läs mer

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET. Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1, den 29-30 januari 2000 på Idrottens Hus i Farsta.

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET. Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1, den 29-30 januari 2000 på Idrottens Hus i Farsta. SVENSKA JUDOFÖRBUNDET Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1, den 29-30 januari 2000 på Idrottens Hus i Farsta. rev 000309.LÖ/DDJ/JB Närvarande: Dick D. Johansson, DDJ (mötesordförande),

Läs mer

100 63, 200 43 040-6005900 040-60059 99 (SJF

100 63, 200 43 040-6005900 040-60059 99 (SJF NR 2 / Maj 2003 Aktivitetsbild från det välarrangerade NM:t i Tumba. Stort tack för alla insatser och grattis till såväl arrangörer som tävlande, domare mfl! Foto Barbro Carlsson Svenska Judoförbundet,

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 67 2015 fört vid RDK:s möte på Hotell Knaust i Sundsvall, i samband med Senior-SM, fredagen den 3 juli 2015 kl. 19.10 21.05 Närvarande: Adjungerad:

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2006 2 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Förbundsstyrelsens berättelse... 4-9 Svensk veteranjudo... 10 Kommittéernas

Läs mer

Valberedningens förslag inför förbundsmötet 2015

Valberedningens förslag inför förbundsmötet 2015 Valberedningens förslag inför förbundsmötet 2015 Meddelande från Valberedningen! Valberedningen meddelar här sitt förslag till Förbundsstyrelse, Disciplinnämnd, Revisorer och Revisorssuppleanter inför

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Jörgen Wallin Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Förhinder Ej tillämpbar Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 5. Mötets öppnande Gustaf Haag hälsade

Läs mer

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum 2011-02-11 1(6) Styrelsemöte 2011/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum STYRELSEN:

Läs mer

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C 2012-09-27 1(5) Styrelsemöte 2012/4 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Sigvard Eriksson 85-90, 98-102 Lena Ohlsson 91-97 Janet Johansson Eva Arnell Ek

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 59 2014 fört vid RDK:s telefonmöte tisdagen den 15 april 2014 kl. 20.00 22.04 Närvarande: Dick D. Johansson (DDJ) Christer Löfgren (CL) Mario D Alessandro

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03 Sida 1 (10) Till: Styrelsen För kännedom: Kansliet Valberedningen Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, - 03 Plats: Tid: Strand Hotell, Dalarö Fredag - Lördag 2-3 september 2011, kl. 12:39 (fre)

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012)

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Punkt 1-8.1, Madelene Lidmalm (ML) Erik Massih (EM) Mikaela Rydberg (MR) Moa Wall, (MW) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer