Svenska Judoförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Judoförbundet"

Transkript

1 Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 11, 2014 Datum och tid: Måndag , kl Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT v ordförande Kristiina Pekkola KP Kassör: Kent M Andersson KA, ej under A1-5, C1-7 samt C9-10 Ledamöter: Johnnie Daniels JD Michael Holm MH Helene Karlsson HK Lars Johansson LJ, tom punkt D8 Adjungerad: Erik Vesterlund EV/GS A. Formalia 1. Mötets öppnande Alf Tornberg delgav de sedvanliga uppmaningarna inför telefonmöten och hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare GS utsågs till mötessekreterare. 3. Val av protokolljusterare Att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll utsågs Helene Karlsson. 4. Fastställande av dagordning Efter tillägg av nya punkter D11 och D12, fastställdes dagordningen. 5. Föregående mötesprotokoll Protokollet från FS- möte nr 10 föredrogs och lades till handlingarna. B. Ekonomi 1. Månadsrapport oktober 2014 KA föredrog den aktuella ekonomiska rapporten samt en ny prognos för resultatet Prognosen visar på ett nollresultat, men beror på vad resultatet av SWOP blir. De flesta kommittéer håller sin budget framförallt den omsättningsmässigt största kommittén LLK. Därefter lades månadsbokslutet för oktober 2014 till handlingarna. 2. Budget 2015 KA rapporterade muntligt om den pågående processen med budgetarbetet för Särskilt diskuterades kommittéernas budgetäskanden. Konstaterades att underlagen från kommittéerna är bättre än någonsin men att de begär större budgetutrymme än vad som finns. Uppdrogs till alla kontaktpersoner att diskutera budgetäskandet ytterligare med sina kommittéer och framförallt undersöka möjligheter till ytterligare intäkter inom respektive kommittés verksamhetsområde.

2 C. Beslutspunkter 1. Överklagande av beslut i RTK Söderhamns JK har till fs överklagat ett beslut att inte ge dispens för en tävlande från Söderhamns JK. FS beslutade att lämna överklagandet utan bifall genom mailbeslut den 20 september SJF:s interimistiska disciplinnämnd a) Ordförande och ledamöter i DN FS utsåg, genom mailbeslut den 13 oktober 2014, följande personer till en interimistisk disciplinnämnd som skall vara operativ fram till förbundsmötet Malin Nordin, Mölndal, ordförande Erik Sjulander, Gävle Eddy Åberg, Lund Per Sahlqvist, Stockholm Agneta Nyvall, Borlänge b) Reviderad arbetsordning för disciplinnämnden FS fastställde arbetsordningen för disciplinnämnden, genom mailbeslut den 13 oktober 2014, enligt förslag. 3. Förslag på stadgeändring inför Förbundsmötet 2015 a) 15 och 17 FS beslutade att till förbundsmötet 2015 föreslå ändring i stadgarna enligt förslaget. b) 36 FS beslutade att till förbundsmötet 2015 föreslå ändring i stadgarna enligt förslaget. 4. SJF:s distrikt- och kommittéordförandekonferens Uppdrogs till MH och LJ att välja nytt datum och ny plats för SJF:s kommitté- och distriktsordförandekonferens Överklagan av beslut i RDK Christer Dahlström har överklagat ett beslut av RDK att inte ta ut Manuel Santos till test för Elitdomarlicens i januari FS beslutade att lämna överklagandet utan bifall. Michael Holm deltog ej i beslutet. 6. Senior Advisor inom kata och gradering Efter förslag på förstärkning inom verksamhetsområdena kata och gradering utsågs Yoshihiko Iura (Kodokan 8 Dan) till senior advisor för kata och gradering inom SJF. 7. Förslag från RMK om nya judopassinlagor RMK har lämnat förslag om nya judopassinlagor för olika typer av licenser. Beslutades att återremittera förslaget till RMK för fortsatt beredning tillsammans med RMK:s kontaktperson från fs.

3 8. Tillsyn av händelser i JK Aktiv Kent Andersson redogjorde för en rad händelser i JK Aktiv som han fått information om i egenskap av föreningens revisor. Det framgår att föreningens hantering av situationen saknar stöd i stadgarna. Hallands JDF har svårt att agera i ärendet då det finns flera personer i JDF- styrelsen som upplever en jävsituation. Beslutades att SJF tar initiativ till att kalla till ett styrelsemöte i JK Aktiv där representanter från SJF deltar liksom föreningens revisorer. Uppdrogs till LJ att verkställa detta. Vidare beslutades att GS ska begära in underlag från JK Aktiv för hur kallelser till styrelsemöten skett, eventuella beslut som fattats utan att hela styrelsen kallats och underlag samt beslutsprotokoll för eventuella uteslutningar samt informera klubben om det som stadgarna föreskriver i dessa situationer. 9. Utbildningsverksamhet Peter Gardiner 2015 Kristiina Pekkola redogjorde för ett förslag att uppdra åt Peter Gardiner att genomföra ett elitutvecklingsprojekt kallat The Golden Thread. FS beslutade att genomföra projektet enligt förslaget samt att finansiera det genom förbundsutvecklingsmedel och att deltagande klubbar finansierar sitt deltagande genom föreningsutvecklingsmedel inom Idrottslyftet De klubbar som ska erbjudas att delta i projektet skall väljas ut i samråd med LLK. 10 Fortbildning för metodikhandledarna För att kvalitetssäkra de nyutbildade metodikhandledarna är en fortbildningshelg med Peter Gardiner föreslagen; tutor training program. FS beslutade att genomföra en sådan fortbildning enligt förslaget. D. Diskussion och planeringsärenden 1. SWOP 2014 GS redogjorde för förberedelserna i organisationskommittén för SWOP. Mer ingående diskuterades frågan om de många domarna som är registrerade för tävlingen. Beslutades att inte anmäla de svenska domarna som har elitdomarlicens. Även Ledarskapsseminariet diskuterades och hur vi ska få ännu fler deltagare till seminariet. 2. Judoboken, nytryck, särtryck eller tilltryck tyck till! Frågan bordlades. 3. Möte med Sergey Soloveychik under SWOP Det planerade mötete med EJU:s president Sergey Soloveychik diskuterades. Beslutades att föreslå för EJU presidential office att mötet flyttas till söndag förmiddag. Uppdrogs till presidiet att samråda före mötet och också kontakta eventuella kandidater för uppdrag inom EJU. 4. Nordic Meeting under SWOP AT och EV informerade om det planerade Nordic Meeting under SWOP. Inga nya frågor anmäldes till mötet. 5. Krockar i kalendariet Problemet med kolliderande aktiviteter diskuterades liksom de brister som finns i

4 kalenderfunktionen på hemsidan. Konstaterades att frågan behöver prioriteras högre inom inblandade kommittéer. Uppdrogs till RTK att undersöka andra lösningar för kalendarium på hemsidan än den kalender som finns kopplad till IdrottOnline. 6. Val till SOK AT redogjorde för de kontakter han har haft med valberedningen i SOK. 7. Licenskrav för tävlingsledare LJ redogjorde för det beslut som fattats av RTK om krav på licensierade tävlingsledare. Det nya systemet för tävlingsfunktionärer och tävlingsledare och korresponderande utbildningar diskuterades därefter. 8. Jour vid svenskt deltagande på internationella tävlingar. Frågan bordlades. 9. Inbjudan av japanskt lag till SWOP2015 KP redogjorde för de japanska ambassadernas regler för att få bidrag från den japanska staten att bjuda in japanska medborgare till olika projekt runt om i världen. Uppdrogs till KA att för SJF:s räkning att sköta kontakterna i denna fråga med den japanska ambassaden i Stockholm. 10 Rikshandikappkommittén MH redogjorde för den interna kritik som finns kring arbetssättet inom RHK. Konstaterades att Tomas Frid, Gävle, valt att lämna kommittén. MH fortsätter att bevaka utvecklingen inom kommittén. 11 Arbetssätt för revideringen av Kyu- graderingssystemet JD redogjorde för RIK:s förslag på arbetssätt för revidering av SJF:s kyu- graderingsbestämmelser. Därefter följde en kort diskussion om såväl arbetssättet som beslutsordningen i frågan. 12 Rapport från Riksutbildningskonferensen JD rapporterade från helgens riksutbildningskonferens. Särskilt diskuterades frågan om den avtalsmall som fastställts för att reglera ansvaret och ekonomin kring de olika utbildningarna. 13 Möteskalendarium 2014 Datum: tid: Var Övrigt 13 jan Telefonmöte FS- möte 7 feb Stockholm FS- möte 7 mar Göteborg Före förbundsmötet 8 mar Göteborg Konstituerande möte 7 apr Telefonmöte FS- möte apr Helsingborg Strategihelg 23 maj Viking Line Före NM i Finland 16 jun Telefonmöte FS- möte 11 aug Telefonmöte FS- möte 13 sep Lindesberg Budgetmöte 20 okt Telefonmöte inför SWOP

5 22 nov Uppsala FS- möte 8 dec Telefonmöte FS- möte Möteskalendarium 2015 Datum: tid: Var Övrigt 12 jan Telefonmöte FS- möte Distr & komm ordf konf 6 mar Stockholm Före förbundsmötet 11 Representationer jan Metodikhandledarutbildning, Trollhättan AT, JD, LJ jan Riksrandori & fortb f elittränare, Lindesberg AT, KA, EV 1 feb Södra Judo Open MH 3 feb Svensk idrotts framtida förutsättningar, Sthlm AT, EV 5 feb Stockholms JF:s årsmöte, Stockholm KA, MH 7-9 feb Okazaki Camp, Riksfortbildning, Haninge KSB, EV 8 feb Distriktsordförandekonferens Alla 9 feb Kommittéordförande konferens Alla 15 feb SM för U18 och U21, Staffanstorp AT, MH, LJ, KP, EV 6 mar Hallands Judoförbunds årsmöte LJ 8 mar Förbundsmöte, Göteborg Alla 8 mar Judogala Alla 12 mar Knivsta JK årsmöte EV 15 mar Smålands Judoförbunds årsmöte HK 15 mar Småland Open, Kalmar HK 19 mar Uddevalla JK årsmöte EV 29 mar Jan- Olof Gustavssons begravning, Öland HK 29 mar Strategidag för int. evenemang, Helsingborg KA, LJ, EV 5 apr MSWOP, Norrköping HK 10 apr RF möte ang ny ordf i RF AT 12 apr Södra Judo Open MH 12 apr SydCup HK 24 apr SOK:s årsmöte AT, EV maj Klubbtränarutbildning, Borlänge JD 16 maj Högstadiecupen, Lindesberg AT, MH, EV, maj Judofestivalen, Lindesberg AT, MH 17 maj Småland Open, Gislaved HK maj NM, Orrimattila, Finland AT, KP, KA, LJ, HK 29 maj BudoNord Cup, Lund AT, KP, MH, HK, JD, EV 30 maj 2 jun Lugi Camp, Lund AT, KP, KA, EV 6 jun Uppvaktning Ann Löf, 6 Dan KP, JD jun Int turnering, Venray, Holland HK jun Veteran- EM, Prag, Tjeckien AT, HK, MG, KP 5 jul SM, Borås AT, MH, EV, SB jul EJU Administration seminar, Wien LJ, EV 27 jul 8 aug Judo for Peace, Malta KP 9 aug Nordic Judo Challenge, Stockholm AT, MH, EV 15 aug Konferens om Judo i Norrland, Sundsvall EV 23 aug Nordic Judo Kata Tournament, Göteborg AT, LJ 2 sept Klubbesök, Umeå JK JD 5-7 sept Teknikläger med Hiromi Kaji (KUL RFB), Sthlm KP, HK 5-7 sept Seminarium för domare och tränare, Lund AT, MH, JD sept Riksfortbildning m Frank Wieneke, Lindesberg Alla sept Japan Veterans International Judo Ch., Tokyo HK sept Veteran VM, Malaga AT, KP, HK 27 sept J- SWOP, Haninge KA, JD, MH, EV, SB

6 4 okt SM för U23, veteraner och öppna, Trollhättan AT, MH, LJ, HK 4-5 okt Klubbtränarutbildning, Skurup KP, JD, KSB 5 okt Metodikhandledaravslutning KP, JD, KSB 18 okt Riksutbildningskonferens, Uppsala AT, MH, JD, EV, KSB, SB okt Metodikhandledarkonferens, Uppsala JD, EV, KSB okt KUL omgång KP, HK okt SWOP, Helsingborg Alla 8 nov RM för distriktslag, Lindesberg JD, MH, LJ 8-9 nov Riksidrottsforum, Gävle AT, EV, KSB 29 nov EJU kongress, Zagreb, Kroatien AT, KP 6-7 dec Lag- SM & Svenska Judocupen, Lindesberg AT, MH, EV E. Övriga frågor F. Nästa möte 1. Lördagen den 22 november kl Idrottens Hus, Uppsala G. Mötet avslutas Alf Tornberg konstaterade att det varit en tuff dagordning men att vi klarat av det bra och genomfört det på ett effektivt sätt därefter tackade Alf alla deltagare och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Justeras Erik Vesterlund Alf Tornberg Helene Karlsson

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 10, 2014 Datum och tid: Lördag 2014-09- 13, kl 9.10 13.00 På Lindesberg Arena, Lindesberg Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT V. ordförande Kristiina

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2014 2 3 Vi kan nu, efter fyra år med stukturerat visionsarbete, se hur detta burit frukt ute i Judosverige. Innehåll Ordföranden summerar Ordföranden summerar...

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 11, 2012 Datum: 2012-10-08 Tid: Kl 19.00-21.25 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ordförande: Alf Tornberg AT Vice ordf. Kristiina Pekkola KP Ledamöter: Erik

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 58 2014 fört vid RDK:s telefonmöte tisdagen den 11 februari 2014 kl. 20.00 21.28 Närvarande: Dick D. Johansson (DDJ) Christer Löfgren (CL) Mario D

Läs mer

Valberedningens förslag inför förbundsmötet 2015

Valberedningens förslag inför förbundsmötet 2015 Valberedningens förslag inför förbundsmötet 2015 Meddelande från Valberedningen! Valberedningen meddelar här sitt förslag till Förbundsstyrelse, Disciplinnämnd, Revisorer och Revisorssuppleanter inför

Läs mer

100 63, 200 43 040-6005900 040-60059 99 (SJF

100 63, 200 43 040-6005900 040-60059 99 (SJF NR 2 / Maj 2003 Aktivitetsbild från det välarrangerade NM:t i Tumba. Stort tack för alla insatser och grattis till såväl arrangörer som tävlande, domare mfl! Foto Barbro Carlsson Svenska Judoförbundet,

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2006 2 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Förbundsstyrelsens berättelse... 4-9 Svensk veteranjudo... 10 Kommittéernas

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 59 2014 fört vid RDK:s telefonmöte tisdagen den 15 april 2014 kl. 20.00 22.04 Närvarande: Dick D. Johansson (DDJ) Christer Löfgren (CL) Mario D Alessandro

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 67 2015 fört vid RDK:s möte på Hotell Knaust i Sundsvall, i samband med Senior-SM, fredagen den 3 juli 2015 kl. 19.10 21.05 Närvarande: Adjungerad:

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum 2011-02-11 1(6) Styrelsemöte 2011/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum STYRELSEN:

Läs mer

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012)

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats Protokoll SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06 Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30 Anders Björklund, förbundsordförande Peo Johansson Bo Lövstrand Yvonne Mattsson Thomas Rehn Kenneth Simonsson

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-04-18--19 i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2008 Datum: 2008-10-03 Tid: 13.00-18.15 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217

Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217 Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson,

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Protokolljusterare Bodil Berntsson utses till protokolljusterare.

Protokolljusterare Bodil Berntsson utses till protokolljusterare. Protokoll fört vid styrelsemöte för Gymnastikförbundet Väst, torsdag den 2 februari 2012 klockan 17.30 på Östra Hamngatan 52. Närvarande: Christer Holmgren, ordf, Bodil Berntsson, Sofia Blom 3-8, Margaretha

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Närvarande: Olof Frænell, Rune Fridlund, Peter Sjöbom, Thomas Engberg och Sara Timner. Plats och tid: Idrottens hus kl 18:00-21:30. 11 Mötets öppnande

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer