Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/06 den 12 augusti 2006 på Dalsjö.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/06 den 12 augusti 2006 på Dalsjö."

Transkript

1 Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/06 den 12 augusti 2006 på Dalsjö. Mötet startade Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Barbro Carlsson, BC, Kent Andersson, KA, Peter Syvén, PS, Ulf Sjulander, US, samt Driton Osmani, DO Adjungerad: GS Jan Björkman, JB 1 FORMALIA a Mötets öppnande JK hälsade välkommen till Dalsjö och öppnade mötet b Justeringsman c Föreg. FS-prot. d Dagordning KA utsågs att justera dagens protokoll. Protokoll 5/06 godkändes och lades till handlingarna. Dagordningen godkändes. 2 KOMMITTÉÄRENDEN RGK BC informerade om det nyligen genomförda EJU seminariet i kata på Malta. För RGK deltog Peter Martin och Åke Bransell, även Åke Bransell är nu godkänd som EJU Kata Referee och kommer att delta i kommande EM i kata i Turin som domare. 10 svenska tävlande kommer att finnas på plats, deltagandet sker på egen bekostnad förutom anmälningsavgiften som SJF svarar för. Peter Martin planerar att bjuda in sensei Iura till ett kataläger inför nästa kata-sm. RGK består nu av Peter Martin, ordförande, och Åke Bransell, ledamot, sedan Olle Edeklev avgått för att istället gå in som ansvarig för veteranverksamheten inom SJF. De zonansvariga inom RGK arbetar nu på att försöka etablera zontävlingar i kata. Nästa riksgradering hålls i Märsta den 24 september. RDK JB informerade om EJU:s Referee seminar som han deltog i för RDK:s räkning i mitten av juni. En rapport har lämnats, utsänd. Rapporten kommer att publiceras efter Riksdomarkonferensen. Kopiering av årets DVD från IJF/EJU pågår och varje deltagare på domarkonferensen kommer att få ett exemplar för hemstudier. Detta är speciellt viktigt i år då IJF testar nya regler för bedömningar av situationer vid kanten av matchområdet samt nya tolkningar av vissa bestraffningsregler. En information om detta kommer också att hållas vid Riksfortbildningen på Bosön i september. 1

2 RTK Ung Judo Webb LLK HK UBK JG RTK arbetar fortfarande på ett nytt kalendarium för 2007, som tidigare nämnts får det ändras pga EJU:s ändringar av tävlingsdatum. EJU, i samarbete med Norge och Danmark, har också ändrat på nästa års nordiska World Cup. Man har nu enats om att den går i Norge istället för som planerat i Danmark. Norge kommer också att stå som värd för nästa års Europeiska domarkonferens. RTK uppmanas också att försöka planera för lagtävlingar framöver. DO vill utöka kommittén med en ledamot till och kommer nu att kontakta ett par tänkbara kandidater. Planeringen för konferensen i oktober går vidare men exakt datum är ännu inte spikad. JB berättade om den statistik SJF: kansli nu tagit fram via Internet (och en del samtal). Statistiken visar vad andra specialförbund presenterar på sina hemsidor. Kort kan sägas att det finns en mängd olika varianter men i jämförelse kan sägas att öppenheten på SJF:s hemsida inte delas av majoriteten av andra förbund. En sammanställning kommer att göras inför kommande möten med landets judoledare för diskussion. PS och KA informerade om genomförda möten med LLK, se under ekonomipunkten. JK meddelade att några möten inte hållits under sommaren. AT ej närvarande, se under punkt 4 nedan. US berättade att 12 elever tagit sin slutexamen från JG i år och att detta är ett rekord. 8 nya elever tas in i höst, 5 killar och 3 tjejer. Det totala antalet elever under utbildning är nu 24. De första 3 eleverna går nu direkt från vårt Judogymnasium till elitcenter i Borås. US hoppas att Ung Judo nu kontaktar dessa 3 elever och följer dem vidare, kanske kan de tjäna som en sort ambassadörer för Ung Judo. US berättade vidare om Bath deltagarnas senaste utbildningsperiod. Peter Andersson och LL tränarna kommer nu att ha ett planeringsmöte inför kommande säsong. FS beslöt att kommande FS möte skall hållas i Frövi/Lindesberg, US kontaktar JG så att mötet kan kombineras med ett sammanträffande med JG eleverna. 3 EKONOMI a Budget, utfall per den 31 juli. KA informerade om ställningen och att vi ligger bra till enligt den fastställda budgeten med undantag för LLK, se punkt 3 b. 2

3 SJF har fått en extra tilldelning på 28 tkr från RF som betalades ut i samband med den ordinarie utbetalningen i juli. JK arbetar nu på en ny ansökan om extra pengar för internationella uppdrag. Vi har fått detta de senaste åren och räknar med att kunna få pengar även till kommande år, innebärande att mycket av det internationella arbetet inte behöver belasta SJF:s ordinarie budget. b LLK KA rapporterade om sina möten med LLK och avstämningen av deras budget. Det senaste mötet hölls i Borås den 7 augusti och följdes av ett avstämningsmöte med JB på SJF:s kansli i Malmö den 9 augusti. Se bilagor från dessa mötet samt budgetanvisningar för c d e KA och PS informerade om kommande möte med SOK om nästa års budget. JK berättade om sitt möte med RF:S ordförande Karin Mattsson, ett möte som nu skall följas upp av ett möte med Riksidrottschefen Mikael Santoft. Syftet med mötena är att plädera för ökade bidrag från RF. JK informerade om hur långt han kommit i kontakterna med Aleris samt om att en ny tänkbar sponsor inom energisektorn har lämnat ett förslag. JB kommer att kontakta ett antal specialförbund i samma storlek som SJF för att se om vi kan erbjuda sponsorer ett gemensamt sponsorpaket. 4 INFORMATION/RAPPORTER/VERKSAMHETSÄRENDEN a JB meddelar att de broschyrer vi har till försäljning börjar ta slut och att nya måste beställas. FS uppdrog åt AT och JB att ta fram förslag till ny broschyr som speglar SJF:s nuvarande verksamhet. JB informerar om att Kosen judo praktiseras av ett antal klubbar i Sverige samt ger FS en information om Kosen judo och dess bakgrund. FS får information om tekniktävlingar som bl.a. kommer att presenteras på årets RFB på Bosön. RF info om bl.a. sänkt LOK stöd inför kommande säsong. JB informerar om ett nytt datasystem som skall ersätta vårt gamla Access baserade register. FS beslöt uppdra åt JB att köpa in systemet för användning på SJF:s kansli. Se bilagd offert. Inbjudan till RIG uppföljning har kommit och US deltar den 18/9. 3

4 Den statistik RF begärt har sänts in av JB och budget för kommande år färdigställs av KA. KA sammanställer de ändringar SOK gjort i stödet åt SJF och presenterar det på vår hemsida enligt löfte på årsmötet i Landskrona. JB informerade om att den veterantävling som planeras av Malmö Stad under 2008 kanske inte kan innehålla även judo. EJU har kontakt med den organisation som organiserar tävlingen och återkommer med besked. b c d e f g Panterns Judoklubb i Skivarp har ansökt om utträde ur SJF samtidigt som man ansökt om inträde med ny klubb, Wemmenhögs Budoklubb. Skälet är att den tidigare klubben var en sektion i Panterns brottningsklubb men att man nu står på egna ben. FS beviljade utträdet samt hälsade klubben välkommen under det nya namnet. FS uppdrog åt JB att sända ett brev till de få klubbar som ännu inte fullgjort sina skyldigheter enligt våra stadgar. FS bekräftar UBK:s val av en ny ledamot kommittén och hälsar Andréas Björkman välkommen i UBK. Samtidigt meddelar Linda Pettersson att hon nu kommit in på en ny utbildning som medför att hon inte längre kan sitta kvar i UBK utan istället koncentrerar sig på sitt uppdrag i Ung Judo. Riksfortbildningen hålls på Bosön i september och inbjudan finns utlagd på vår hemsida. Information om denna utbildningshelg infördes redan i juni månad på hemsidan. Anmälan har inkommit till vårt kansli. Anmälan avser påstådda förseelser som skall ha begåtts av en av våra klubbar samt ca 10 personer som är medlemmar i aktuell klubb, se bilaga. Efter en omfattande genomgång av det underlag som bifogats anmälan beslöt FS att avvisa anmälan. FS uppdrog åt JB att formulera beslutet enligt anvisningar från FS samt att expediera beslutet med fullföljdshänvisning omgående. FS gick igenom Handslagsprojekt och godtog under hand fattade beslut av JB. JB informerade om pågående provanställning av kanslist åt UBK. Efter en diskussion beslöt FS att uppdra åt JK och JB att avbryta provtjänstgöringen och återkomma med förslag till ny lösning. JB och JK informerade om hur den nye veteranansvarige, Olle Edeklev, lagt upp arbetet för att sprida intresset för veteran judo i Sverige. 4

5 5 NÄSTA MÖTE Nästa möte blir helgen den 6-7 oktober och skall hållas på JudoGymnasiet och US återkommer med förslag på tider. 6 MÖTETS AVSLUTANDE Johnny Kullenberg tackade de närvarande och avslutade mötet. Vid protokollet Justeras Jan Björkman Johnny Kullenberg Kent Andersson 5

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5/05 den 1 juli 2005 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5/05 den 1 juli 2005 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5/05 den 1 juli 2005 på Dalsjö. Mötet startade 17.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Ingela

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Peter

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2006 2 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Förbundsstyrelsens berättelse... 4-9 Svensk veteranjudo... 10 Kommittéernas

Läs mer

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET. Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1, den 29-30 januari 2000 på Idrottens Hus i Farsta.

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET. Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1, den 29-30 januari 2000 på Idrottens Hus i Farsta. SVENSKA JUDOFÖRBUNDET Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1, den 29-30 januari 2000 på Idrottens Hus i Farsta. rev 000309.LÖ/DDJ/JB Närvarande: Dick D. Johansson, DDJ (mötesordförande),

Läs mer

100 63, 200 43 040-6005900 040-60059 99 (SJF

100 63, 200 43 040-6005900 040-60059 99 (SJF NR 2 / Maj 2003 Aktivitetsbild från det välarrangerade NM:t i Tumba. Stort tack för alla insatser och grattis till såväl arrangörer som tävlande, domare mfl! Foto Barbro Carlsson Svenska Judoförbundet,

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 11, 2014 Datum och tid: Måndag 2014-10- 20, kl 19.00-21.08 Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT v ordförande Kristiina Pekkola KP Kassör: Kent M Andersson

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 58 2014 fört vid RDK:s telefonmöte tisdagen den 11 februari 2014 kl. 20.00 21.28 Närvarande: Dick D. Johansson (DDJ) Christer Löfgren (CL) Mario D

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 10, 2014 Datum och tid: Lördag 2014-09- 13, kl 9.10 13.00 På Lindesberg Arena, Lindesberg Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT V. ordförande Kristiina

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2014 2 3 Vi kan nu, efter fyra år med stukturerat visionsarbete, se hur detta burit frukt ute i Judosverige. Innehåll Ordföranden summerar Ordföranden summerar...

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 1 (11) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 2015-03-07 (09.30-16.00) Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Carl-Erik Sörman Per Westling

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 8, 2014 Datum och tid: Måndag 2014-06- 16, kl 19.00-20.45 Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT v. ordförande Kristiina Pekkola KP Kassör: Kent M Andersson

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 59 2014 fört vid RDK:s telefonmöte tisdagen den 15 april 2014 kl. 20.00 22.04 Närvarande: Dick D. Johansson (DDJ) Christer Löfgren (CL) Mario D Alessandro

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 11, 2012 Datum: 2012-10-08 Tid: Kl 19.00-21.25 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ordförande: Alf Tornberg AT Vice ordf. Kristiina Pekkola KP Ledamöter: Erik

Läs mer

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Söndag 7 juli 2008; kl. 14.00 18.00 Närvarande Per Hultin, Rasmus Myklebust, Hans Johansson, Carl Axel Nilsson och Niklas Sidmar. Ordföranden

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL fört vid Riksdomarkonferensen på Scandic Hotell i Borås den 1 2 september 2012 Konferensledning: Dick D. Johansson (DDJ), Christer Löfgren (CL), Mario

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5, 2014 Datum och tid: Måndag 2014-04- 07, kl 19.00-21.00 Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT Kassör: Kent M Andersson KA Ledamöter: Johnnie Daniels JD

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 27

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 27 SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-05-06 27 Plats och tid Strängnäs BK Kl 19.00-21.15 Beslutande Göran Strömbäck, ordförande Birgitta Hoflin, vice ordförande

Läs mer

Styrelsemöte nr. 5. Svenska Kendoförbundet. Datum: 2011-05-22 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl.

Styrelsemöte nr. 5. Svenska Kendoförbundet. Datum: 2011-05-22 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl. 1 Styrelsemöte nr. 5 Svenska Kendoförbundet Datum: 2011-05-22 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl.10:00-13:00 Kallade, närvarande Anette Persson Sunje, ordförande

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 67 2015 fört vid RDK:s möte på Hotell Knaust i Sundsvall, i samband med Senior-SM, fredagen den 3 juli 2015 kl. 19.10 21.05 Närvarande: Adjungerad:

Läs mer