SVENSKA JUDOFÖRBUNDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA JUDOFÖRBUNDET"

Transkript

1 SVENSKA JUDOFÖRBUNDET Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6, med start kl och avslutning kl den 20 oktober 2000, Hotell Adriane, Stockholm. rev LÖ/DDJ Närvarande: Dick D. Johansson, DDJ (mötesordförande), Robert Alnebring, RA, Christer Löfgren, CL, Jan Björkman, JB, och, Barbro Carlsson, BC. Övriga närvarande: Lars Österlund, LÖ (adjungerad). Frånvarande: Anmält förhinder pga sjukdom Kristina Berglind, KB FORMALIA a Mötets öppnande DDJ hälsade alla välkomna och informerade att Urban Näslund skriftligt avsagt sig sitt uppdrag som suppleant i FS med omedelbar verkan. Därefter framförde Dick att han såg fram mot att få träffa deltagarna vid den kommande Jubileumsfesten och förklarade mötet öppnat. b Justeringsman BC utsågs till protokollsjusterare. c Föregående FS-protokoll från FS-möte nr 5 den augusti 2000 protokoll godkändes. d Dagordning Dagordningen godkändes efter justering. 2 EKONOMI a Ekonomi RA informerade om av det ekonomiska utfallet per den 30 september 2000, bilaga1. Noterades: - att kr, SPP-medel, inkommit - att troligen kommer jubileumsarrangemanget att dra över budget men att vissa kostnader kommer att lösas med sponsorshjälp från bl a Birka Energi. DDJ informerade vidare att Urban Näslund skriftligt meddelat att han avstår från begärd ersättning i samband med FS-mötet på Lillsveds Folkhögskola i augusti Budget 2001 RA presenterade ett förslag till budget för I besked från RF har meddelats att ingen ökning av RF-medel kommer att ske. LÖ informerade att endast 65 årsrapporter (ca 40 %) inkommit till SJF, för beräkning av avgifter, med en liten tendens till ökning av medlemsantalet på ungdomssidan (totalt: 1

2 redovisade medlemmar, varav debiteras för avgift). b Sponsorer Bordlades till FS 7/00. c Personal Fastställdes lön till LÖ för perioden 1 januari december 2003 enligt överenskommelse. d Kanslisttjänst Hans Rimberg har i skrivelse meddelat att han erbjudits heltidstjänst hos sin andra arbetsgivare och därför sagt upp sig från sin kanslitjänst hos SJF. Hans slutar sin anställning den 31 oktober och utlysning av en 50% kanslisttjänst, från januari månad 2001 har publicerats på SJF:s hemsida och kommer även ut i kommande JudoInfo. En arbetsgrupp för tillsättandet av kanslisttjänsten tillsattes bestående av KB, CL och LÖ. 3 INFORMATION a RF:s Förtjänst- DDJ informerade att information om ansökan för RF:s Förtecken tjänsttecken utsänts via SJF:s hemsida och kommer även ut i kommande JudoInfo. b Anmälan till Noterades att SJF från RF:s Antidopinggrupp erhållit bestraffning en reservationsanmälan till bestraffning. Eventuell slutlig anmälan avvaktas. c Antidoping- LÖ informerade från möte med RF:s Antidopinggrupp med program anledning av justeringar av SJF:s Antidopingprogram. DDJ, KB och LÖ reviderar föreliggande antidopingprogram inför FS- mötet den 17 november Uppdrogs åt LÖ att inge anmälan till RF om anslutning till RF:s dispensregler. d Verksamhets- DDJ informerade att skrivelse till kommitteordförandena berättelse förberetts vad gäller kommande verksamhetsberättelse. Skrivelsen går till berörda för handläggning och FS-ledamöterna uppmanades att tänka över och insända underlag till SJF:s verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2000 till LÖ. 4 BESLUTSÄRENDEN a Ansökan Hans Ehrling, Täby JK, har begärt att FS omprövar beslutet Dangradering angående 6 Dan till Josef Macias. Eftersom något nytt inte har framkommit i ärendet och då FS i dagsläget inte kan tillämpa bestämmelser som inte längre gäller beslutar FS enhälligt att inte ompröva beslutet från FS 1/2000 4e. 2

3 Göteborgs Judoförbund har ansökt om nya Dangrader Wöst, Walter Pielage och Tony Olsson. Med hänvisning beslutet den 25 augusti f, avvaktar FS skriftligt av den av FS tillsatta arbetsgruppen såvitt avser HC- för Karl till FSförslagrader mm. Noterades att Tony Olsson avböjt att tilldelas ny grad. b Klubbar Beslöts att invälja Gribbe Judoklubb och Föreningen Hunnebo Judo. c Nordiskt Förbunds- Beslöts att ställa in det planerade Nordiska Förbundsseminarium seminariet 2001 pga. att endast anmälningar från två förbund (Danmark och Island) har inkommit. DDJ informerar skriftligt berörda parter. d NJU-kongress Noterades att SJF arrangerar NJUkongressen i samband med SWOP i Malmö den 18 november e SJF:s domännamn CL informerade att en klubb ansökt om att få ansluta sig via SJF:s domännamn till SJF:s hemsida. Beslöts att för närvarande inte godkänna sådana anslutningar. Denna fråga handläggs vidare av CL och Patrik Kronberg. f Stora Grabbars Beslöts att tilldela Gabriel Bengtsson, Uppsala JK, Stora Märke Grabbars Märke nr 34 i samband med SJF:s 40-års Jubileum. g Jubileumsskrift Beslöts att godkänna beställning av ytterligare 300 ex av Jubileumsskriften till SJF:s 40-års Jubileum. 5 SJF:s 40 ÅRS JUBILEUM a SJF:s 40 års- DDJ presenterade detaljerat program och informerade om jubileum uppgifter mm inför Jubileumsarrangemanget. 6 ÖVRIGA FRÅGOR a Val till SOK DDJ informerade att SOK:s valberedning utsänt information om kommande val inom SOK Uppdrogs åt DDJ att inge eventuellt förslag på ordförande. b Årsmötet 2001 Beslöts att arrangera årsmötet i Farsta den 18 mars 2001, dagen efter JSM. CL informerade att lokal bokats. 3

4 c Pool 2-tusen Noterades att Pool 2000 informerat om olika projekt för kommande verksamhetsår. 7 RAPPORTER a Rapporter Noterades att skriftliga rapporter inkommit från kansliet, UBR, RGK och RDK och att skriftliga rapporter saknas från LLK, TK, och HK. Judogymnasiet genomav LÖ RF utvärderingsarbetet Noterades att Kristiina Pekkola, KP, skriftliga rapport om hur utvärderingsarbetet av Judogymnasiet, JG, fortskrider gåtts och att synpunkter på utvärderingen insänts till KP och DDJ. Vidare noterades att LÖ kommer att delta i av arrangerad utbildning och möte avseende den november på Bosön. b Riksidrottens Hus LÖ:s rapport från möte på Idrottens Hus den 18 september kompletterades med CL och LÖ:s muntliga kommentarer. c RF:s ordförande- DDJ rapporterade från RF:s ordförandekonferens den 20 konferens oktober Speciellt hade där diskuterats om en framtida utbyggnad av Bosön och RF:s ekonomiska stöd till Bosön. d OS-resultat Noterades att Pernilla Andersson blev nia efter en vinst och två förluster vid OS. Gabriel Bengtsson förlorade första matchen och fick inget återkval. e Idrottsgalan 2001 DDJ informerade att han insänt förslag till pristagare vid den Svenska Idrottsgalan på Globen den 22 januari MÖTESPLAN a Nästa FS-möte Beslöts att FS-möte nr 7/00 skall hållas den 17 november 2000 kl i Malmö. I övrigt föreslogs mötesplan enligt bilaga 3. DDJ tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Justeras 4

5 Lars Österlund Mötessekreterare Dick D. Johansson Mötesordförande Barbro Carlsson Protokollsjusterare 5

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET. Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1, den 29-30 januari 2000 på Idrottens Hus i Farsta.

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET. Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1, den 29-30 januari 2000 på Idrottens Hus i Farsta. SVENSKA JUDOFÖRBUNDET Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1, den 29-30 januari 2000 på Idrottens Hus i Farsta. rev 000309.LÖ/DDJ/JB Närvarande: Dick D. Johansson, DDJ (mötesordförande),

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Peter

Läs mer

100 63, 200 43 040-6005900 040-60059 99 (SJF

100 63, 200 43 040-6005900 040-60059 99 (SJF NR 2 / Maj 2003 Aktivitetsbild från det välarrangerade NM:t i Tumba. Stort tack för alla insatser och grattis till såväl arrangörer som tävlande, domare mfl! Foto Barbro Carlsson Svenska Judoförbundet,

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/06 den 12 augusti 2006 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/06 den 12 augusti 2006 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/06 den 12 augusti 2006 på Dalsjö. Mötet startade 13.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Barbro Carlsson, BC, Kent Andersson, KA,

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5/05 den 1 juli 2005 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5/05 den 1 juli 2005 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5/05 den 1 juli 2005 på Dalsjö. Mötet startade 17.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Ingela

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 8, 2014 Datum och tid: Måndag 2014-06- 16, kl 19.00-20.45 Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT v. ordförande Kristiina Pekkola KP Kassör: Kent M Andersson

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 11, 2012 Datum: 2012-10-08 Tid: Kl 19.00-21.25 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ordförande: Alf Tornberg AT Vice ordf. Kristiina Pekkola KP Ledamöter: Erik

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5, 2014 Datum och tid: Måndag 2014-04- 07, kl 19.00-21.00 Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT Kassör: Kent M Andersson KA Ledamöter: Johnnie Daniels JD

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från Svenska Judoförbundet FS-möte nr 14, 2012 Datum & tid: 2012-12-01, kl 13.15-17.15 och 2012-12-02 ca. kl 09.10-10.00 Plats: Hotell Scandic Europa, Köpmansgatan 38, Göteborg. Närvarande: Ordförande:

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 2, 2015 Datum och tid: Fredag 2015-02- 06, kl 18.00 21.18 på Scandic Europa, Göteborg. Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT V. ordförande Kristiina Pekkola

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 10, 2014 Datum och tid: Lördag 2014-09- 13, kl 9.10 13.00 På Lindesberg Arena, Lindesberg Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT V. ordförande Kristiina

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 58 2014 fört vid RDK:s telefonmöte tisdagen den 11 februari 2014 kl. 20.00 21.28 Närvarande: Dick D. Johansson (DDJ) Christer Löfgren (CL) Mario D

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 67 2015 fört vid RDK:s möte på Hotell Knaust i Sundsvall, i samband med Senior-SM, fredagen den 3 juli 2015 kl. 19.10 21.05 Närvarande: Adjungerad:

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 11, 2014 Datum och tid: Måndag 2014-10- 20, kl 19.00-21.08 Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT v ordförande Kristiina Pekkola KP Kassör: Kent M Andersson

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 61 2014 fört vid RDK:s telefonmöte onsdagen den 20 augusti 2014 kl. 20.00 22.15 Närvarande: Dick D. Johansson (DDJ) Christer Löfgren (CL) Mario D Alessandro

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 68 2015 fört vid RDK:s möte på Hotell Scandic City i Linköping lördagen den 29 augusti 2015 kl. 11.00 12.30 Närvarande: Dick D. Johansson (DDJ) Christer

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2006 2 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Förbundsstyrelsens berättelse... 4-9 Svensk veteranjudo... 10 Kommittéernas

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 4 maj 2013 på Hotell ÅhusStrand i Åhus 1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Närvarande : Lars Herrstedt-Rosén (LHR), Alf Christensson (AC) Håkan Sköld (HS), Robert Jensen

Läs mer

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson Protokoll nr: 2/2011 för sammanträde med SISU-styrelsen Datum: 21 februari 2011 Tid: Lokal: kl.17.00-19.00 Badvillan, Solbergabadet Paragrafer: 1-12 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-11-29, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2014 Datum: 2014-04-07 Tid: 19.30 22.55 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Maria

Läs mer

Protokoll ordinarie styrelsemöte #183 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 17 november 2012)

Protokoll ordinarie styrelsemöte #183 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 17 november 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Johan Ringstedt (JR) 14 och 18.3, Mikaela Rydberg (MR) Eleonor Säfsten (ES) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad Jonas Paulsson,

Läs mer

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (7) Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita Berger

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 Plats: Skype Datum: 2014-10-13 Tid: 19.30-22.30 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Erik Hellners, Yvonne

Läs mer

SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND

SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND Nummer 7 2014 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bågskytteförbund tisdagen den 9 december 2014 i Anette Anderssons bostad i Kristianstad. Närvarande: Anette Andersson,

Läs mer