Svenska Judoförbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Judoförbundet"

Transkript

1 Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2006

2 2 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Förbundsstyrelsens berättelse Svensk veteranjudo Kommittéernas berättelser: Handikappkommittén Landslagskommittén Riksdomarkommittén Riksgraderingskommittén Rikstävlingskommittén Ung Judo Utbildningskommittén Jämställdhetsplan Statistik Röstlängd Dagordning till årsmötet Mål och visioner Blockutbildning Tack till sponsorer Redaktion Redaktör: Alf Tornberg AlfRed Media Omslagsbild: Riksfortbildning på Bosön september 2006 Foto: Alf Tornberg Tryck: Holmbergs i Malmö AB Layout: Alf Tornberg Utgivare Svenska Judoförbundet Box , Malmö -

3 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet har varit ett lugnt år där alla har arbetat positivt för vår sport och jag vill avsluta med ett stort tack till alla er som arbetar med att föra fram svensk judo på alla plan inom och utom landet. Ordföranden har ordet Det breda året Under 2006 har jag haft det stora nöjet att träna tillsammans med många klubbar i landet. Det är verkligen toppen att se med vilken glöd som klubbtränare och aktiva inom alla områden utvecklar vår judo. Tillsammans med Daniel Lascau har jag besökt klubbar över i stort sett hela landet, under våren besökte vi norra Sveriges klubbar under en veckoresa. Flera klubbar har kombinerat sitt jubileum med träning vilket varit mycket trevligt. Daniel Lascaus blockutbildningar runt om i landet har varit mycket välbesökta och då jag varit med vid ett flertal tillfällen kan jag konstatera att de verkligen uppskattas. Under året har det vid flera tillfällen hållits träningsläger med svenska och utländska topptränare på mattan och ett stort antal judoka har tagit del av vad dom visat. På LLK:s läger har deltagandet varit mycket stort och deltagande har inte bara varit våra svenska judoka utan ofta också tränande från våra nordiska grannländer. De vill gärna träna under Daniels ledning, något vi självklart tycker är givande även för oss som får extra bra sparring. Även samarbetet på andra nivåer inom Norden har varit givande under året som gått. Under 2006 utsågs Olle Edeklev till ansvarig för vår veteranverksamhet. Olle, som verkligen är en veteran med stor och lång erfarenhet, har med stor iver och glöd åtagit sig arbetet. Att Sverige även på detta område visar framfötterna, 2 EM guld, ett EM brons och ett VM brons under 2006, är ju extra roligt för mig eftersom just veteranverksamheten inom EJU är ett av mina ansvarsområden som EJU Sport Director. Det utbildningsmaterial som Daniel Lascau tagit fram, träningsdagböcker, videos etc används flitigt av vårt tävlingsfolk men även av andra sporter inom landet. Andra specialförbund får nämligen ta del av det Daniel producerar och som inte är specifikt för judo enligt en överenskommelse med SOK, SOK betalar ju en stor del av Daniels lön. Inom EJU är man mycket positiv till svensk judos verksamhet och att lilla Sverige har två EJU Sport Directors och en ledamot i en kata kommitté är helt unikt i detta sammanhang. Den svenska satsningen på handikappjudo uppmärksammas även och många betraktar Sverige som ett föregångsland inom detta. Att svensk judo har massor av kunniga och engagerade ledare och tränare är basen för vår framgång, utan dessa skulle svensk judo inte kunna fungera har varit ett lugnt år där alla har arbetat positivt för vår sport och jag vill avsluta med ett stort tack till alla er som arbetar med att föra fram svensk judo på alla plan inom och utom landet. Ett stort tack även till RF, SOK och våra sponsorer för ett trevligt och givande Ps. Det är fortfarande glöd under dojan. Ds. Dalsjö i januari 2007 Johnny Kullenberg Förbundsordförande

4 4 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet Vi bygger för framtiden och även om det är tävlingsframgångar internationellt som ofta syns mest och uppmärksammas i massmedia så ingår andra områden också ibland de prioriterade. Förbundsstyrelsen Text: Jan Björkman Foto: Alf Tornberg SJF:s årsmöte genomfördes på Hotel Öresund i Landskrona den 19 mars Mötet var välbesökt med 56 klubbar från 10 distrikt, totalt fanns det 128 röster på plats. Mötesordförande var även detta år Björn Lindquist, ledamot i RF:s Juridiska Kommitté. Årsmötet inleddes med en tyst minut för att hedra minnet av Karl Wöst som avled strax efter förra årsmötet samt för Walter Pielage som avled strax före detta årsmöte. Med deras bortgång har svensk judo mist två stora profiler. Årsmötet fastställde styrelsens förslag på oförändrade avgifter för kommande år samt styrelsens förslag till budget för Verksamhetsberättelsen godkändes efter några förtydliganden och smärre justeringar liksom mötet även godkände förvaltningsberättelsen och enhälligt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för Vid behandlingen av inkomna motioner hade, likt tidigare år, ett antal förslag på ändring av röstetalet vid förbundets årsmöten kommit in men årsmötet beslöt att behålla nuvarande röstregler. Ett annat förslag om att ytterliggare begränsa antalet fullmakter som varje mötesdeltagare får ha fick heller inte någon majoritet utan även här kvarstår nuvarande regel. Vid de följande valen omvaldes Förbundskassör Kent Andersson på två år liksom även ledamoten och vice förbundsordföranden Alf Tornberg. Nyval som styrelseledamot blev det för Driton Osmani på två år. Både revisorer och deras suppleanter samt valberedningen omvaldes enhälligt på ännu ett år. Efter valen ser SJF:s sammansättning och organisation ut på följande sätt: Förbundsstyrelse Ordförande Johnny Kullenberg V. ordförande Alf Tornberg Kassör Kent Andersson Ledamot Barbro Carlsson Ledamot Ulf Sjulander Ledamot Peter Syvén Ledamot Driton Osmani Dalsjö Stenungsund Lidingö Onsala Tierp Linköping Malmö Övriga valda funktionärer Revisorer: Revisors Suppleanter Valberedning Personal Generalsekreterare Teknisk Direktör Förbundskapten Bitr. Förbundskapten Kanslist Håkan Andersson Lars Andersson Fredrik From Gösta Berggren Anders Frick, ordf. Tommy Widekärr Ingela Brosché Mia Simonsson Jan Björkman Daniel Lascau Robert Eriksson Jacob Reinius Karin Ohlsson Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Förslöv Färgelanda Vilhelmina Skellefteå Malmö Borås Borås Uppsala Arlöv Förbundskansliet ligger i Malmö och handhar SJF:s centrala administration. Peter Martin, ordförande i Riksgraderingskommittén, RGK, tilldelades 7 Dan och Matts Premberg, zonansvarig i södra zonen för RGK, tilldelades 6 Dan bägge efter beslut i FS. Årsmötet gratulerade med en varm applåd. Efter årsmötet tackade Johnny Kullenberg den avgående ledamoten Ingela Nilsson för hennes tid i förbundsstyrelsen och även om hon inte kunde närvara skulle tacket framföras till henne i efterhand. Nyvalde ledamoten Driton Osmani

5 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet 5 Kansliets personal 2006 generalsekreterare Jan Björkman och kanslist Karin Ohlsson (Foto: Gabriella Bengtsson) hälsades välkommen som ny ledamot. Årets utmärkelser med stipendier tilldelades detta år Per Kjellin, Borås Judoklubb, Olle Edeklev, GAK Enighet och Elvira Kivi, Lilla Edets Judoklubb som tackades för sina insatser med blommor, diplom och kronor. Även här gratulerade årsmötet med en mycket varm applåd. Förbundsstyrelsemöten FS har under 2006 haft 8 ordinarie protokollförda sammanträden varav en del varit telefonmöten, datum och plats för FS mötena framgår nedan: FS 1 3/2 Linköping FS 2 18/3 Landskrona FS 3 19/3 Landskrona FS 4 4/5 Telefonmöte FS 5 21/6 Telefonmöte FS 6 12/8 Dalsjö FS 7 7/10 Frövi FS 8 11/12 Telefonmöte Johnny Kullenberg har i egenskap av förbundsordförande haft uppdraget att representera SJF men även andra i FS samt från våra kommittéer har representerat SJF både nationellt och internationellt. Även detta år har vi haft regelbundna sammanträden med våra kollegor i Norden och vi har kunnat enas så att vi fått vår stämma hörd på ett bra sätt i möten med bland annat EJU. Den metod vi introducerat där vi hjälper varandra i närområdet har nu tagits upp av även andra inom EJU. EJU har, som ett exempel, nu infört ett mentorsystem där mer utvecklade judoländer skall hjälpa andra, mindre länder, som inte kommit så långt i sin utveckling. Kul för oss att numera betraktas som ett land med potential att hjälpa andra tyckte vi när EJU bad oss bli ett av tolv mentorland och det land vi skall stötta framöver är Färöarna. Det nordiska samarbetet fortsätter att utvecklas och i samband med EM i Tammerfors träffades respektive lands Generalsekreterare för att utbyta erfarenheter liksom vi också mötte våra andra Europeiska kollegor vid EJU:s årliga möte på Malta. På hemmaplan sker erfarenhetsutbytet oftast mer spontant mellan specialförbunden även om de träffar RF arrangerar självklart är de mest välbesökta. Till FS-möten under året har Jan Björkman varit adjungerad som mötessekreterare. Den 4/2 genomfördes en kommittéoch distriktsförbundsordförandekonferens i Linköping. Representation Förbundets representanter har deltagit i ett stort antal möten, seminarier, utbildningar mm arrangerade av SJF, RF, SISU och SOK samt även sådana som arrangerats av IJF och EJU. Vidare har SJF representerats av förbundets företrädare vid JDF- och klubbmöten, vid möten med Judogymnasiet samt vid olika uppvaktningar. Följande tillfällen kan nämnas speciellt: HK HK möten i Holland och Italien Ung Judo Ideella ledare på Bosön RGK EJU Kataseminar på Malta RDK EJU Refereeseminar i Polen GS EJU Adm. Seminar på Malta RF Ideella ledare på Bosön FS IJF möte i Santo Domingo JG möte i Frövi IT Seminarium i Stockholm RIG möte i Stockholm och Lindesberg EJU kongressen i Novi Sad Johnny Kullenberg, EJU:s hederspresident Vladimir Putin och Daniel Lascau. Johnny Kullenberg har deltagit i flera möten med EJU som Sport Director inom EJU och haft ett flertal uppdrag som ansvarig vid större EJU evenemang såsom läger och World Cup tävlingar i Europa. Under året har våra två andra representanter inom EJU, Daniel Lascau och Peter Martin, deltagit vid ett flertal tillfällen som ansvariga för olika EJU arrangemang. Vi har varit väl representerade både inom och utom landet under året och för att klara detta har även detta år RF stöttat oss med extra anslag. Ett av de områden vi tidigare fått extra

6 6 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet pengar för var att försöka förmå EJU att lägga en World Cup tävling i Sverige, vi lyckades med detta och helgen den mars hölls tävlingen med ett mycket starkt startfält i Borås. Ett stort tack riktar FS till Borås JK och Borås Stad som verkligen ställde upp för att göra detta till ett arrangemang vi kan vara stolta över. För kommande år, 2007, kommer vi att arrangera EJU:s officiella kata läger, även detta som ett led i arbetet att försöka få fler internationella arrangemang till Sverige. World Cup tävlingen kommer nu att alternera mellan de Nordiska länderna så att 2007 arrangerar Danmark, 2008 Norge, 2009 Finland och 2010 är det åter vår tur att svara för arrangemanget. Det kalendarium vi lovade att arbeta fram under 2006 har nu vuxit fram under förhållandevis kraftiga födslovåndor. Det var inte lätt att försöka para samman vårt eget nationella med det som EJU tagit fram, det blev absolut inte lättare när RTK gjort allt klart och det visar sig att IJF flyttar VM vilket i sin tur fick återverkningar på EJU:s kalendarium och sedan vidare ner till vårt eget. De nya tankar LLK, tillsammans med Daniel Lascau, fört fram med att försöka få ändra tidpunkterna för våra mästerskapstävlingar för ungdomar, juniorer och seniorer fick också återverkningar för våra arrangörs klubbar. Tilltänkta arrangörer kunde inte få nya halltider på de datum som nu blev aktuella med förseningar som följd och en klappjakt på nya arrangörer. Nya verksamheter som syftar på att bredda vår idrott håller på att växa fram och under årets Riksfortbildning på Bosön väckte presentationerna av tekniktävlingar för barn samt utvecklingen av svensk veteranverksamhet stort intresse. Alla tävlar inte inom judo, faktum är att de flesta inte heller vill göra det utan i stället ägna sig åt den idrott vi alla älskar på helt andra plan än kampen på mattan. Breddningen av verksamheten pågår och på många håll i landet tas både nya och nygamla grepp i syfte att se till att judo är en idrott för alla, för alla åldrar och för både man och kvinna. En kort titt runt landet visar på ett starkare intresse för, till exempel, kataläger, veteranverksamhet, tekniktävlingar, stor och liten judo, eller knatteverksamhet som en del kallar det, tjejsatsningar, motionsträningar och rena motionsläger, newaza läger och tävlingar. Handikappverksamheten har inte fått så många rubriker förr, nu visar tävlingsresultaten att även detta område tänker ta för sig. Men inte bara tävling är intressant även om goda resultat lockar fler deltagare så ser vi nu inbjudningar till läger och starta upp verksamhet även här, kul! Allt detta syftar självklart till att bredda judon och göra den attraktiv allt längre upp i åldrarna. Marknadsföring, media och pressmeddelanden Även detta år har vi arbetat hårt för att Judo skall få den massmediala uppmärksamhet vi anser att vår sport förtjänar och det är en uppgift som ligger på oss alla. Under 2006 fick vi stor uppmärksamhet från RF och SOK för vårt arbete med utvecklingen av svensk judo men inte heller detta år lyckades vi skaffa oss den uppmärksamhet som många andra, arenaidrotter, får i massmedia. Vi arrangerade World Cup för första gången och det skrevs förvisso en del om det och det är ju dessa större evenemang som drar till sig massmedias uppmärksamhet. Ett par händelser riktade denna sommar tidningarnas intresse (om än inte rikspressen) mot Judo. I ena fallet tog en ung judoka i Stockholm en inbrottstjuv på flyende fot och höll fast honom tills polis kunde ta över och i det andra fallet tyckte vår förbundsordförande inte att en bankrånare skulle få hålla på ostörd och även här fick polisen hand om den skyldige. Bägge fick belöningar för sina ingripanden. På många håll i landet har det lokalt skrivits mycket om Judo och många av våra klubbar och ledare har uppmärksammats, som exempel kan nämnas Marcello Novais som fick Barnpriset av Friskis och Svettis, Boris Novotnys fina kulturpris, Gabriel Bengtsson som fick RF:s Fair Play pris, kommunala ledarpriser till Dan Andersson i Tanum och till Leif Hultberg i Munkedal. Många av oss minns säkert också det fina TV inslaget om Stefan Palmkvist i Skinnsberg och hans ledargärning. Det finns fler men alla visar på ett positivt intresse för vår idrott som även kommer fram i pressen även om det inte alltid blir lika stora rubriker som när Zlatan gör ett drömmål! SJF har i samband med stora aktiviteter haft bland annat förbundsflaggor och utställningsskärmar på plats, dessutom har vi lämnat ut informationsmaterial om Judo löpande under året. Förre FS ledamoten Christer Löfgren är fortfarande SJF:s ansvarige för pressmeddelanden till landets största dags- och kvällstidningar, nyhetsbyråer samt till radio och TV. Han har skrivit ett antal pressmeddelanden och sett till att judon både synts och hörts. Det som uppmärksammats mest inom SJF är annars det SJF Aktuellt som vår vice förbundsordförande Alf Tornberg sett till att publicera så snart något inträffat inom förbundet samt efter varje FS möte. Det sistnämnda för att ge medlemmarna en snabb info om viktiga beslut och förslag innan protokollet hinner justeras och publiceras

7 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet 7 Judoförbundets hemsida Sponsorer Vår hemsida är vårt officiella kungörelseorgan, enligt årsmötesbeslut, och vårt ansikte utåt. Under året har webbredaktionen som består av Patrik Kronberg, Niklas Strandberg och Maria Philipsson återigen gjort ett mycket bra jobb. Hemsidan har även detta år fräschats upp och är nu mer lättnavigerad. Arbetet pågår just nu för att underlätta informationsinhämtning ännu mer, att stå stilla innebär att gå bakåt så här går det bara framåt! En återblick på allt som publicerats på vår hemsida gör att vi kan påstå att aldrig förr har våra medlemmar fått så snabb information om vad som händer inom vår sport. SJF Aktuellt och små notiser ger bra informationer om allt från stora händelser till små saker på klubbnivå. Vi är beroende av medlemmarna för att kunna förse hemsidan med nyheter och vi tackar för alla mail med inbjudningar, nyheter och tips som vi får och hoppas på samma inflöde även under På hemsidan finns nu det nya kalendarium RTK arbetat fram tillsammans med LLK, titta gärna på det och även på landslagets länk till deras egen hemsida med nyheter om allt som rör vår landslagsverksamhet. Utbildningskommittén har också en egen länk där allt inom utbildningsområdet kommer att publiceras efterhand det är klart. Ett tryck på knappen märkt Dokumentbanken ger er tillgång till väldigt många dokument som är användbara, som några exempel kan nämnas SJF;s stadgar, tävlingsbestämmelser, domarbestämmelser, FS protokoll, årsmötesprotokoll med mera. Vår förbundsordförande Johnny Kullenberg, Barbro Carlsson och Daniel Lascau har även detta år arbetat med att förse förbundet med sponsorer. Ett svårt arbete där större arenaidrotter har självklart försprång framför oss och där många företag nu koncentrerar sin sponsring till färre idrotter och där personsponsring är vanligare än förr nu när Sverige fått så pass många fixstjärnor att föra fram. Vårt avtal med Adidas tecknades på fyra år och innebär både kontant- och materialsponsring åt framför allt landslaget. Sponsorer vars deltagande vi tacksamt uppmärksammar är Olympus, K-Reklam, Bosch IT, Penser Fondkommission samt EJU (vi hoppas fortfarande på fler leveranser av mattor till Sverige). Adidas är landslagets huvudsponsor. Avtalet tecknades 2005 och löper i fyra år. Arbetet med att skaffa sponsorer till förbundet måste pågå kontinuerligt och vår förhoppning är att stödet skall fortsätta i samma, eller ännu hellre större, omfattning än under Ett stort tack till våra sponsorer för stödet till svensk judo! Kansli SJF:s förbundskansli i Malmö har en självklart central roll i förbundets arbete och fungerar utmärkt, bra och billiga kommunikationer gör att nödvändiga möten med bland andra Riksidrottsförbundet går smidigt. Konkurrensen bland flygbolagen gör att ursprungliga kalkyler också håller vad gäller kostnaderna. Systemet att boka billiga flygbiljetter via Internet som vi också infört har utökats och numera bokas flygbiljetter även åt våra kommittéer via vårt förbundskansli. Den tredje tjänsten på utbildningssidan är inte länge en heltidstjänst utan en timtjänst då vi insåg att det bättre kunde styras efter behovet på det sättet. Upplägget med koordinatorer i utbildningszonerna gör att allt arbete inte koncentreras på ett ställe. Handslagsprojekt och utvecklingen av ett nytt utbildningssystem under 2006 De pengar regeringen tillförde idrotten under namnet Handslaget dvs ett handslag med idrotten för utveckling inom de områden regeringen speciellt prioriterade går nu mot sitt slut. Under fyra år har idrotten tillförts totalt 1 miljard kronor. Alla dessa har självklart inte slussats ut direkt via specialförbunden utan fördelats på många olika områden. De pengar SJF fick att fördela bland inkomna projektansökningar har nu fördelats och perioden löper ut vid kommande halvårsskifte. Vi kan konstatera att detta handslag med idrotten fört mycket gott med sig för vårt förbund. I arbetet med projektansökningarna har kontakterna stärkts med de klubbar som ansökt och det har varit mycket stimulerande att verkligen kunna bidra med klingande mynt till de projekt våra klubbar utvecklat. Många gånger har det inte varit färdiga projektansökningar som man haft utan mer en idé som vi, gemensamt, utvecklat till ett färdigt projekt. Ansökningarna har gällt många geografiska områden från stora projekt för att sprida judo i de norra delarna av vårt land till integrationsarbete i våra södra landsdelar. Viljan har varit stor och vi har alltid haft fler ansökningar än pengar och många av de läger, utbildningar, tjejsatsningar och mycket mer som redovisats på vår hemsida har varit Handslagsfinansierade. Till nästa omgång skall vi införa systemet med att aktiviteter som helt eller delvis finansierats via Handslaget skall förses med Handslagssymbolen för att visa just detta. Detta för att visa både övriga medlemmar i förbundet den verksamhet som stöds men också för att visa statsmakterna hur mycket nytta tillförseln av extra medel till idrotten gör. Till nästa omgång skrev jag ovan, ja för det blir ett nytt Handslag! Den nya regeringen har redan beviljat nya pengar och allt som återstår att förhandla om är i vilken form pengarna skall tillföras idrotten. När denna verksamhetsberättelse kan läsas av medlemmarna är det redan klart att ett nytt handslag med idrotten kommer att starta den 1 juli 2007 och att vi kommer att få pengar nog att fortsätta försörja de projekt som redan är igång men troligen också nog med pengar för att kunna bevilja nya ansökningar. En redovisning för de första fyra åren håller på att produceras och skall lämnas till RF senare i år.

8 8 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet När Daniel Lascau anställdes den 1 januari 2005 var det inte enbart på meriterna som världsmästare och på hans rykte som en extremt duktig utbildare av blivande världsmästare. Hans delaktighet i uppbyggnaden av det tyska utbildningssystemet utgjorde en tung bit i beslutet att anställa honom. Med utgångspunkt från Daniels tankar har ett nytt utbildningssystem sakta vuxit fram, inte så fort som vi hoppades och trodde men det har hela tiden gått åt rätt håll. Som vi skrev i förra årets verksamhetsberättelse så visst hördes det kritiska röster och några var skeptiska till, framför allt, takten i utbildningsarbetet. Men hellre får det ta den tid det tar än att producera ett hafsverk. Som framgår av UBK:s egen verksamhetsberättelse har det nu verkligen gått framåt och nu är det verkligen på gång och på rätt spår. Visst har vissa bitar fått korrigeras men varför uppfinna hjulet ännu en gång, många bitar av det system vi hade var ju bra och kombinerat med det nya tänkande blir det sammantaget väldigt bra. Antidoping Allt strängare krav från dopingkommissionen ställer höga krav på korrekt rapportering från vår elit, allt enligt WADA coden ( World Anti Doping Agency ). Kraven ställer vi gärna upp på och närvarorapporteringen har också fungerat perfekt. Numera hanterar inte LLK detta ensamt utan det är ett samarbete mellan LLK, RF och vårt förbundskansli, en självklar medelpunkt i detta samarbete är förbundets antidopingansvarige, Ann Hermansson, som är en trygg pelare att luta sig mot i detta arbete. Inte heller detta år har någon judoka ertappats med förbjudna substanser i kroppen, något vi självklart inte heller hade förväntat oss. Judogymnasiet SJF:s Riksidrottsgymnasium JudoGymnasiet leds av gymnasielärarna Björn Nyberg och Peter Andersson, bägge från Frövi. Fredrik Jansson, naprapat, har en deltid för att arbeta skadeförebyggande med eleverna. Mikael Nelson arbetar ett mindre antal timmar i veckan som fystränare. Tränarstaben arbetar hårt för att ge eleverna en bra bas för en fortsatt elitsatsning men också för att de skall ha en god skolunderbyggnad i botten. Även under detta år ha samarbetet med vår tekniske direktör, Daniel Lascau, och Landslagskommittén fungerat utmärkt och både Daniel och våra landslagstränare finns regelbundet på plats för att hjälpa till med elevernas utveckling. Träningen bedrivs huvudsakligen i Frövi Judoklubbs lokaler och studierna i övriga ämnen sker på Lindeskolan i närliggande Lindesberg. Likt tidigare år har eleverna deltagit i flera nationella och internationella tävlingar och läger med stora framgångar. Många av de aktiva i våra olika landslag har en bakgrund som elever vid JudoGymnasiet. Under studietiden utbildas eleverna till bl.a. instruktörer samt får de också tävlingsfunktionärs- och tävlingsledarutbildning. Ett av elevprojekten är den årligen arrangerade HögstadieCupen ( Skol-SM ) samt Riksmästerskapen för distriktslag liksom det årligen återkommande träningslägret under pingsten. En av lärarna, Peter Andersson, genomgår nu den högsta utbildningen vi har inom judo på Bath University i Bath, England. FS ledamoten Ulf Sjulander är förbundsstyrelsens kontaktman, ett samarbete som fungerar utmärkt och både skolledningen och RF har uttalat sin tillfredsställelse med planeringen av verksamheten vid JudoGymnasiet. I den verksamhetsplan för SJF som finns framtagen, under rubriken Mål och Visioner har JudoGymnasiet brutit ner verksamhetsplanen till sin egen verksamhet När förbundsstyrelsen besökte Judogymnasiet i Frövi lämnade Ulf Sjulander över några datorer. Danielle Rooth tog emot. En del av judogymnasiets elever tog emot förbundsstyrelsen i Frövi. Från vänster: Johan Palmqvist, Conny Isgren, Per Krönander, Danielle Rooth, Malin Källgren, EmilErlingsson, Nina Gustafsson, Linnéa Ekblad och Maja Waltré.

9 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet 9 om att det satsas si och så mycket på internationella poster men då får man inte glömma att dessa poster prioriteras av RF och SOK vilket också innebär att de tillför extra medel för just detta ändamål, aldrig att den nationella basverksamheten får stå i någon som helst strykklass till förmån för den internationella däremot består en sund och bra utveckling av en bra kombination av bägge! Utmärkelser På årsmötet fick Per Kjellin (överst t v) och Olle Edeklev (överst t h) var sitt stipendium på kronor för förtjänstfulla insatser för Svensk judo. Elvira Kivi (t v) fick också ett stipendium på kronor för sitt guld i ungdoms VM för synskadade Enligt SJF:s stadgar kan utdelning av förtjänsttecken ske efter ansökan från klubbar eller JDF. Under verksamhetsåret har nedanstående högre utmärkelser delats ut: Stipendium på kronor för värdefulla insatser för svensk judo till: Elvira Kivi, Olle Edeklev och Per Kjellin SJF:s högsta förtjänsttecken nr 3 i guld på svart botten tilldelades under året: Barbro Carlsson. För att kunna hålla en förhållandevis hög profil utom landet krävs att vi har en bra verksamhet inom landet och det arbetet pågår ständigt. Många gånger kanske med mindre rubriker än de som internationella framgångar ofta får. Svensk judo har en bra bas att stå på, ett resultat av det arbete våra hängivna ledare i landets klubbar lägger ner dagligen. Här kan FS hjälpa till genom: att ge klubbarna bra förutsättningar, att fungera som en stimulator, att försöka slussa extra medel (oftast via Handslaget) samt att tipsa om var man kan söka stöd. Ett utbildningssystem som nu byggs upp är också en av de grundpelare bra utveckling vilar på och där arbetar vi på bred front. Självklart skall vi gynna bredden för då skapar vi spetsen, men å andra sidan skapar spetsen underlag för en större bredd så..! Om det var hönan eller ägget som kom först återstår fortfarande att reda ut, men helt klart är att de satsningar som nu skådas runt om i landet på breddjudo i form av tränings- och lägerverksamhet för motionärer, veteraner, tjejer med flera är väl genomtänkta och får allt det stöd vi kan ge år präglades av lugn och ro, visst kan vi inte vara överens om allt och det måste finnas olika viljor annars blir det ingen utveckling men 2006 känns som ett år där förbundsledningen fick möjlighet att koncentrera sig på det vi valdes för att leda utvecklingen av svensk judo. Tack alla för det förtroende ni visat oss och ett lika varmt tack till er alla som aktivt stöttat svensk judo under 2006, alla inte nämnda men absolut ingen glömd, varken ideella ledare, sponsorer, anställda eller ni andra som deltagit i arbetet under 2006! Förbundsstyrelsen 2006 Övriga uppvaktningar Förbundets representanter har deltagit i ett flertal klubbars jubileum och lokalinvigningar samt uppvaktningar i samband med födelsedagar och andra högtidstillfällen. Slutord Förbundsstyrelsens slutord Medlemsantalet steg även detta år och är numera ca inte heller detta år någon kraftig ökning, men dock en ökning. Trenden fortsätter och exakt hur stor ökningen var och fördelningen bland våra klubbar framgår av den statistik som återfinnes i slutet av denna verksamhetsberättelse. Även detta år tillfördes våra föreningar Handslagsmedel för att kunna utveckla lokala projekt och de projekten, tillsammans med de satsningar förbundet gjort, kommer vi att se resultatet av framöver. Vi bygger för framtiden och även om det är tävlingsframgångar internationellt som ofta syns mest och uppmärksammas i massmedia så ingår andra områden också ibland de prioriterade. Ibland hörs kommentarer Bilderna överst från vänster: Johnny Kullenberg Alf Tornberg Kent Andersson Barbro Carlsson Peter Syvén Ulf Sjulander Driton Osmani Förbundsordförande V.förbundsordförande Förbundskassör Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot

10 10 Verksamhetsberättelse 2006 Svenska Judoförbundet Veteranjudo är mer än bara tävling. Den europeiska veterankommittén har arrangerat ett stort sommarläger de senaste två åren och till detta läger kommer intresserade med hela sina familjer. Svensk veteranjudo Text: Olle Edeklev Foto: Barbro Carlsson I juni månad 2006 frågade Svenska Judoförbundet mig om jag var intresserad av att leda och ta ansvar för utvecklingen av svensk veteranjudo, jag skulle samtidigt vara kontaktman mellan Sverige och Europeiska Judounionens nybildade veteranjudokommitté. Bakgrunden var att detta skulle ses som ett steg i riktningen mot en breddning av judon och att verksamheten inte endast skulle omfatta tävlingsverksamhet utan också tränings- och lägeraktiviteter. Från min sida fanns det ingen tvekan, jag svarade omgående ja! Under de första veckorna och under Riksfortbildningen på Bosön i september märkte jag att veteranjudo är intressant för många och att judoledare och klubbar från alla hörn av Sverige visar ett intresse som faktiskt var större än jag förväntat mig. På tävlingssidan har svensk veteran judo visat framfötterna under flera år och som ett par exempel kan jag nämna guld på veteran VM av Josef Macias, Guld på veteran VM av Ingvar Krönander, guld på veteran EM 2005 av Mika Kauppinen, brons på veteran VM 2006 av Mika Kauppinen samt dubbla guld på veteran EM 2006 i Prag av Mika Kauppinen och Johan Thörsman samt brons vid Sveriges Mika Kauppinen tog guld och Roger Svedberg brons vid veteran-em. samma tävling av Roger Svedberg. EM för veteraner i Prag 2006 blev det stora genombrottet för svensk del och förutom medaljörerna fick vi en 5:e plats av Ulf Ekberg och Mika Kauppinen blev utsedd till turneringens bästa judoka med sina fyra raka ippon vinster! Stort tack till alla som deltog i Prag, ni visade att vi både vill och kan. Veteranjudo är mer än bara tävling. Den europeiska veterankommittén har arrangerat ett stort sommarläger de senaste två åren och till detta läger kommer intresserade med hela sina familjer. Lite äldre tränande som kommit längre i sin civila karriär och som gärna tar familjen med sig på träningsläger på vilka aktiviteterna riktar sig till hela familjen också. En naturlig fortsättning inom en sport man älskar kan inte börja bättre än med dessa läger. Jag hoppas kunna arrangera något liknande i Sverige också under kommande år. Svensk veteranjudo efterlyser nu lite fler kvinnliga utövare och även en kvinnlig kontaktman som kan hjälpa mig med utvecklingen i Sverige. Du som känner att du vill och kan hjälpa till får gärna höra av dig till mig. Uppbyggnaden av en organisation i Sverige har börjat och förutom mig själv som ansvarig finns nu följande kontaktmän i de olika zonerna: Södra: Västra: Östra: Norra: Stefan Oravec, Olofströms JK Jan Ström, Helsingborgs JK Claudio Reggiani, Göteborg Omar Asgeirsson, Hunnebo JK Anders Dovervik, Stockholms JK Kjell Ingemansson, Västerås JK Till vänster: Stolta barn är ivriga supportrar vid veteranjudotävlingar. Till höger: Johan Thörsman, EM-guld i - 72 kg. Alla som är intresserade av svensk veteranjudo kan kontakta ovanstående personer och komma med idéer och förslag till olika aktiviteter. Ni kan också kontakta mig på telefon eller på mail via vårt förbundskansli.

11 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet 11 Sverige har även synts internationellt via flera av våra synskadade medlemmar, däribland Elvira Kivi som placerat sig i toppen på flera tävlingar. Hon utsågs även till Årets judoka på SJFs årsmöte Handikappkommittén Text: Tomas Rundqvist Foto: Carina Rask Följande personer är engagerade i kommitténs arbete: Tomas Rundqvist, IK Södra Bengt Olsson, Gävle JK Linn Ytterberg, Södertälje JK John Halland, Frölunda JK Kommittén har som inriktning en stödjande och informativ funktion för Sveriges 24 klubbar med över 200 funktionshindrade medlemmar, som t. ex. att: - informera om judo som sport för funktionshindrade, - anordna utbildning och workshops, - stödja klubbar som vill starta smågrupper, - hjälpa till vid tävlingar, - hjälpa klubbar att samverka med andra klubbar, - anordna internationella resor/läger/tävlingar och utbyten. INTERNATIONELLT Det har varit ett händelserikt år. SJFs ordförande Johnny Kullenberg fick uppdraget att ansvara för handikapp-frågorna inom EJU. Han har i samband med detta deltagit på många av våra arrangemang och fått se hur Handikappjudon fungerar inom Europa och Sverige. Vi har utvecklat vårt samarbete med Special Olympics. Vi anordnade bland annat ett seminarium i Stockholm där deltagare från Norge och Finland deltog tillsammans med ansvariga för SO Euro/Asia och SO International. Årets stora Judo-träff anordnades i Ravenna, Italien, där flertalet av de europeiska länderna deltog. Det Nordiska samarbetet är igång. Sverige, Norge, Danmark och Finland har tillsammans deltagit på läger och seminarier där vi diskuterar vårt fortsatta samarbete. Vi har deltagit på flera internationella läger och tävlingar. Februari: Läger och tävling i Pori, Finland. Mars: Vi arrangerade tillsammans med Special Olympics Sweden första Special Olympics National Game. 3 klubbar deltog. April: Beverwijk, Holland, Johnny Kullenberg närvarade, tillsammans med TR och Barbro Carlsson, på den årliga tävlingen i Holland och introduceras för HK-ledarna för de olika nationerna. Maj: Ravenna, Italien. Den stora Europeiska tävlingen som samlar deltagare från hela Europa. J.K. närvarar tillsammans med 3 svenska klubbar. September: Deltog och var med och arrangerade Special Olympics Nordic Games. På judotävlingen deltog Finland och Sverige. Danmark deltog med domare. I samband med dessa läger har det anordnats seminarier, domarutbildning m.m. Dessutom har resorna omfattat tränar- och samordningsmöten då det har diskuterats allt från träningsmetoder, internationellt utbyte, regler m.m. Tomas Rundqvist ingår dessutom i kommittén inom Special Olympics/Judo samt arbetet inom Judo4All i Europa. Sverige har även synts internationellt via flera av våra synskadade medlemmar, däribland Elvira Kivi som placerat sig i toppen på flera tävlingar. Hon utsågs även till Årets judoka på SJFs årsmöte INOM SVERIGE Vi har haft diskussioner med SHIFs ledning och deras judokommitté-ordförande om situationen inom handikapp-judon. Ett samarbete har kommit igång och i maj hade vi tillsammans en Prova-på-dag för synskadade på Bosön. Ett öppnare förhållande mellan de två organisationerna har etablerats och vi har i större utsträckning fått igång ett samarbete. I Göteborg, till exempel, deltog i november 5 svenska (och en norsk klubb) i den största svenska tävlingen i år. Vi kommer att fortsätta vårt samarbete med SHIF och Special Olympics. Utbildning Vi har inte haft några egna utbildningar under året. Istället har de klubbar som deltagit på våra resor kunnat delta i de internationella domare-/ coachutbildningar och seminarier som erbjudits. Vi har varit med i utformandet av utbildningsplanen inom SJF. Mer info kommer. Träning/Tävling Samarbete mellan klubbarna har ägt rum. Vi har tillsammans anordnat läger och tävlingar internationellt och inom Sverige, både egna och tillsammans med andra organisationer! Det har varit ett roligt, spännande och innehållsrikt år och vi tackar alla som varit med och hjälpt till under det gångna året! Deltagare från Gävle, Landvetter och IK Södra i Ravenna,Italien.

12 12 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet 2006 har i det stora hela varit framgångsrikt med flera framskjutna placeringar på stora tävlingar och de aktiva utvecklas i rätt riktning för att kunna hävda sig internationellt. Landslagskommittén Text: Robert Eriksson och Jan Björkman Landslagskommitténs sammansättning 2006: Ordförande: Per Kjellin Ledamot: Peter Syvén Ledamot: Robert Eriksson Technical Director: Daniel Lascau Två bronsmedaljörer i Canada Cup, Gabriel Bengtsson och Maria Lindberg, flankerar förbundskapten Robert Eriksson. Landslagstränare 2006 Förbundskapten Robert Eriksson Juniorlandslagstränare Jakob Reinius Ungdomslandslagstränare Ulf Norrhäll (1/1-31/9) Robert Eriksson och Jakob Reinuis har varit anställda på heltid för att jobba med landslagsverksamheten, Uffe Norrhäll har jobbat ideellt med ungdomarna med assistans av Robert och Jakob. Tävlingar och läger 2006 Landslaget har deltagit på cirka 17 internationella tävlingar runt om i världen dock främst i Europa samt genomfört cirka 20 stycken internationella och nationella landslagsläger. Det stora målet med året var att forma den trupp som skall genomgå OS kvalet som inleds under 2007 och avslutas Detta har gjorts genom en långsiktig planering med en stigande nivå på valda turneringar för att bygga en stark grund att stå på under 2007 och framåt. Läger har prioriterats för att kunna bygga en stark grund med internationell sparring. Resultatmässigt så har landslaget gått fram ordentligt sedan 2005, främst genom dom 3 World Cup medaljerna som vanns av Maria Lindberg (2:a Budapest och 3:a Birmingham) och Gabriel Bengtsson (3:a Borås). Junior landslaget har deltagit på flera Junior World Cup turneringar för att skaffa rutin och erfarenhet till Junior EM. Juniorlandslaget var under sommaren på ett 3 veckor långt träningsläger i Japan, detta var första gången Sverige åkte med ett officiellt landslag till Japan. Juniorerna har varit framgångsrika på Junior World Cup turneringarna där medaljerna har rullat in genom bla: Camilla Söder, Martin Pacek, Christoffer Johansson, Jens Isgren, Kristoffer Murén och Emelie Ranhult. Ungdomslandslaget har deltagit på flera stora internationella tävlingar och träningsläger främst i Tyskland och Holland. Även här har det vunnits fina medaljer bla genom Jonathan Jones (3:a öppna Tyska) och framförallt genom Marcus Nyman som gjorde en strålande insats när han vann Öppna Tyska i maj och kom trea i Bremen Masters i Mars. Mästerskap På senior EM i maj som gick i Tammerfors vart det 2 stycken topp 10 placeringar genom Gabriel Bengtsson som slutade. 7:a och Maria Lindberg som kom på en nionde plats båda slog mycket meriterat motstånd och hade medaljerna inom räckhåll men föll i dom avgörande matcherna. På Junior EM i september i Tallinn så deltog Sverige med 4 stycken deltagare och bäst lyckades Christoffer Johansson i +100 kg samt Camilla Söder i -70 kg som båda slutade på en varsin nionde plats efter starka inledningar Ungdoms EM gick i juni i Micskolc i Ungern och här hade Sverige 5 aktiva på plats. Även här blev det 2 stycken nionde platser genom Alexander Thorell i -81 kg och Moa Arvidsson i -57 kg, båda två gjorde bra matcher och var riktigt nära att komma längre i turneringen. Vid U-23 EM i Moskva i november blev det inga framgångar då Sveriges enda deltagare Jonas Sandström förlorade i första omgången. SOK Samarbetet med Sveriges Olympiska Kommitté har fortgått under 2006, där SOK stödjer vår landslags verksamhet med öronmärkta pengar till talangfulla aktiva samt tränare. Förutom det ekonomiska stödet så bidrar SOK med resurspersoner i olika sammanhang vilket har varit ett väldigt bra stöd för aktiva och tränare.under 2006 har Maria Lindberg, Sanna Askelöf och Mikael Marffy varit uttagna i Talanggruppen

13 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet 13 samt Jonas Sandström, Staffan Göthner och Hannah Wahlberg har varit uttagna i utmanargrupp U-23. Camilla Söder, Martin Pacek, Johanna Odder och Jens Isgren har varit uttagna i utmanargrupp junior. Elitcenter Landslagets elitcenter i Borås fortsätter att utvecklas och ta form, det är nu inne på andra säsongen (startade aug 05) och under 2006 har totalt 14 aktiva från 9 klubbar tränat på elitcentret. Dom flesta har kombinerat träningen med studier på Borås högskola. Samarbetet med högskolan och det så kallade idrottskonceptet kommer att fortsätta under Ansvariga för centret har under 2006 varit: Per Kjellin Organisation Robert Eriksson Douglas Flobrant RESULTAT EM Gabriel Bengtsson, Borås Maria Lindberg, Borås World Cup Maria Lindberg, Borås Maria Lindberg, Borås Gabriel Bengtsson, Borås Sanna Askelöf, IK Södra Träning Kontaktperson Högskolan i Borås 7:a Tammerfors 9:a Tammerfors 2:a Budapest 3:a Birmingham 3:a Borås 7:a Hamburg B turneringar/övriga turneringar: Gabriel Bengtsson, Borås 1:a Matsumae cup, Wien Carin Fritzell Hamnlund, IK Västra 2:a Swedish Open Tobias Larsson, Gak Enighet 3:a Finnish Open Sanna Askelöf, IK Södra 3:a Öppna Belgiska Maria Lindberg, Borås 3:a Canada Cup, Montreal Gabriel Bengtsson, Borås 3:a Canada Cup, Montreal Carin Fritzell Hamnlund, IK Västra 5:a Öppna Belgiska Jonas Sandström, Borås 5:a Matsumae Cup, Wien Jonas Sandström, Borås 5:a Canada Cup, Montreal Tobias Larsson, Gak Enighet 5:a Tre Torri, Ancona Mikael Marffy, Borås 5:a Tre Torri Ancona Jonas Sandström, Borås 9:a Öppna Tyska, Braunsweig NM Följande blev Nordiska Mästare i Drammen, Norge: Staffan Göthner -73 kg Uppsala Jonas Sandström -81 kg Borås Tobias Larsson -90 kg Gak Enighet Mikael Marffy -100 kg Malmö Budokan Maria Lindberg -63 kg Borås Junior EM Christoffer Johansson, Frövi Camilla Söder, IK Södra 9:a Tallinn 9:a Tallinn Junior World Cup Christoffer Johansson, Frövi 1:a Kaunas och Vöru Camilla Söder, IK Södra 1:a Kaunas och Kiev Martin Pacek, Kristianstad 1:a Vöru Jens Isgren, Frövi 3:a Jicin Camilla Söder, IK Södra 3:a Jicin och Vöru Emelie Ranhult, Varberg 3:a Kaunas och Vöru Kristoffer Murén, Oxelösund 3:a Vöru Martin Pacek, Kristianstad 3:a Kiev Ungdoms EM Moa Arvidsson, Stenungsund Alexander Thorell, Borlänge Ungdoms A turnering Marcus Nyman, IK Södra Jonathan Jones, Gak Enighet 9:a Micskolc 9:a Micskolc 1:a Berlin 3:a Berlin Slutord 2006 har i det stora hela varit framgångsrikt med flera framskjutna placeringar på stora tävlingar och de aktiva utvecklas i rätt riktning för att kunna hävda sig internationellt. Tyvärr så saknas den riktiga fullträffen med en medalj på ett senior mästerskap, kapaciteten finns hos dom aktiva så men ännu bättre förberedelser och inställning så kommer medaljen att komma, förhoppningsvis under Det är glädjande att se att vi i dagsläget har flera starka generationer i ungdoms och junior landslaget vilket gör att återväxten på långsikt ser mycket bra ut. Slutligen ett Stort Tack till alla som har varit inblandade i Landslagsverksamheten 2006! Landslaget på plats i Serbien

14 14 Verksamhetsberättelse 2006 Svenska Judoförbundet Våra domare har ett gott rykte, något vi är mycket stolta över. Samarbetet med övriga kommittéer inom SJF har fungerat bra även detta år. Riksdomarkommittén Text: Jan Björkman Foto: Mikael Holm och Alf Tornberg Sammansättning: Mario D Alessandro, Ordförande, Märsta Jan Björkman, Ledamot, Malmö Christer Dahlström, Ledamot, Skurup Dick D Johansson, Ledamot, Varberg Zonansvariga: Leif Normark, Övre Norra Nicola D Alessandro, Norra (t o m 26/8) Kjell Ingemansson, Norra (fr o m 27/8) Michael Holm, Östra Niklas Strandberg, Västra Andréas Björkman, Södra Möten och konferenser RDK har haft möten i samband med alla större tävlingar i Sverige under året samt ett flertal telefonmöten. Årets Riksdomarkonferens hölls i Varberg under helgen den augusti och samlade, som vanligt, många deltagare. Vår förbundsordförande Johnny Kullenberg samt vår vice Förbundsordförande Alf Tornberg var bägge på plats liksom också SJF:s Technical Director Daniel Lascau. Glädjande också att Robert Eriksson, förbundskapten, och Jakob Reinius, bitr, förbundskapten, jämte tre andra coacher deltog. Utbytet mellan coacher och domare är mycket nyttigt och detta år hade bl.a. deltagarna från IK Södra tagit med sig inspelningar från tävlingar i Sverige för att få domarkårens bedömning av teknikerna. Detta inslag i konferensen blev intressant och visade verkligen hur olika bedömningarna kan bli beroende på från vilken vinkel man ser tekniken. Vid de årliga valen skedde ett byte då Nicola D Alessandro, som under många år varit ansvarig för Norra zonen, nu tyckte att yngre förmågor skulle ta över och avböjde omval. Kjell Ingemansson valdes som ny zondomaransvarig i Norra och vi tackar Nicola för hans fina jobb och önskar Kjell lycka till framöver. Årets EJU seminarium hölls i Krakow, Polen och vår representant detta år var Jan Björkman. Detta år handlade väldigt mycket om testen med de nya Border Line Rules samt en fin presentation av 2007 års värd som är vårt grannland Norge. Verksamhet RDK har skött det löpande arbetet med att ta ut domare till samtliga SM och till internationella tävlingar i Sverige samt till de tävlingar och konferenser utomlands där svenska domare deltagit. Vid större tävlingar i Sverige har vi haft en supervisor på plats för att stödja och även bedöma deltagande domare. Den årliga bedömningen av våra IJF-domare som EJU gör och överlämnar i form av en lista över vilka EM tävlingar svenska domare är kvalificerade till gjorde även 2006 oss nöjda. Vi hade representanter kvalificerade för samtliga EM tävlingar med Mario i spets och han dömde också EM som detta år gick i Tammerfors. Det under förra året införda mentorsystemet tog ännu ett steg på vägen då Dick åkte till Dublin, Irland, för att lotsa Niklas Strandberg och Joakim Lindberg genom Irish Judo Open. World Cup arrangerades av Sverige för första gången och samtliga våra IJF domare fick nu en chans att visa vad de kunde i en tävling på så hög nivå på hemmaplan. Allt gick bra och alla var nöjda utom Jan Björkman som fick byta dömandet mot jobbet att se till att rätt domare fanns på plats på rätt matta och därmed missade en värdefull kvalificeringstävling. Riksdomarkommittén Jan Björjman, Dick D Johansson, Mario D Alessandro och Christer Dahlström Under året har samtliga våra svenska domare bedömts efter varje tävling och varje domare får ta del av den bedömning RDK gjort för att kunna få synpunkter och tips om hur dömandet skall kunna förbättras. Även detta år har Niklas Strandberg hjälpt oss att hålla utbildningsmaterialet uppdaterat något vi tackar för. Vår förteckning över licensierade

15 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet 15 domare har fått en extra genomgång och alla som inte längre är aktiva har plockats ur registret, tillsammans med de som tagit licens under året har vi följande fördelning mellan de olika licenserna: Distriktsdomare-ungdom DU: 10 Distriktsdomare D: 56 Nationella domare N: 18 Elitdomare E: 9 IJF domare IJF-B: 6 IJF domare IJF-A: 2 Totalt antal aktiva domare: 101 RDK och våra zonansvariga domare har under året hållit kurser samt licenstester och vi hälsar följande nya domare välkomna i gänget: Swedish Open, SWOP, i Borås Mario D Alessandro, Jan Björkman, Dick D Johansson, Christer Dahlström, Andréas Björkman, Markus Elfver, Raja Fernando, Christer Löfgren, Kjell Ingemansson, Niklas Strandberg, Michael Holm, Marko Ahola, Björn Nyberg. Norges domarseminarium Marcus Elfver Junior EM i Tallin, Estland Dick D Johansson och Christer Löfgren Junior VM i Santo Domingo Mario D Alessandro Finnish Judo Open Raja Fernando, Marko Ahola, Marcus Elfver och Michael Holm Veteran EM i Prag, Tjeckien Dick D Johansson Distriksdomare-ungdom, DU, Jakob Eriksson, Billy Bengtström, Angelica Olausson, Erik Dellborg. Distriktsdomare, D, Sofie Wiedenlöv och Fredrik Jonsson. Renat Abushaejv, Anders Bergmark, Kjell Harila, Christer Jonsson, Joakim Waldemark och Jonas Wallström. Deltagande i Internationella tävlingar och konferenser Super World Cup i Paris, Frankrike Mario D Alessandro Super World Cup i Hamburg, Tyskland Mario D Alessandro och Dick D Johansson World Cup i Leonding. Österrike Jan Björkman och Andréas Björkman World Cup i Budapest, Ungern Mario D Alessandro World Cup i Prag, Tjeckien Christer Löfgren World Cup I Borås Dick D Johansson, Christer Löfgren, Andréas Björkman, Raja Fernando, Marcus Elfver World Cup I Birmingham, England Andréas Björkman och Christer Löfgren World Cup I Lissabon, Portugal Dick D Johansson Senior EM i Tammerfors, Finland Mario D Alessandro Nordiska Mästerskapen i Oslo, Norge Marcus Elfver, Björn Nyberg, Michael Holm, Marko Ahola Tre Torri Turneringen Raja Fernando och Marcus Elfver EJU:s Referee Seminar i Krakow, Polen Jan Björkman Cadet EM i Ungern Andréas Björkman Irish Judo Open i Dublin, Irland Dick D Johansson, Niklas Strandberg och Joakim Lindberg Junior World Cup i Borås Mario D Alessandro, Jan Björkman, Dick, D Johansson, Raja Fernando, Andréas Björkman, Marcus Elfver och Marko Ahola. Junior SWOP I Farsta Mario D Alessandro, Jan Björkman, Christer Dahlström, Dick D Johansson, Marcus Elfver, Raja Fernando, Christer Löfgren, Michael Holm, Niklas Strandberg, Nicola D Alessandro, Kjell Ingemansson, Joakim Fleetwood, Björn Nyberg, Mattias Pettersson, Sören Ahlner, Jonas Johansson, Henrik Pettersson, Joakim Lindberg, Andréas Björkman, Marko Ahola, Mikael Carlsson. Huvudsakligen på rygg? Här skall Michael Holm avgöra. Slutord 2006 var ännu ett år där vår svenska domarverksamhet utvecklades i rätt riktning, vi har en mycket bra grupp domare i olika nivåer av sin utveckling. Under senare år har vi ökat antalet domare med IJF licens B. Detta är ett naturligt steg då självklart alla som satsar och vill framåt som domare också vill nå en internationell licens som ett kvitto på sin utveckling. Detta är både på gott och ont då vår budget numera inte räcker till för att försörja alla domare med de uppdrag vi har på internationella tävlingar. Tack och lov har våra domare förståelse för detta och betalar själva en del av de uppdrag de tilldelas utanför Sverige. Våra domare med nationell licens har samma drivkraft och har troget ställt upp de fortbildningar vi kallat till, detta år främst för att få kunskap om de förändringar IJF/EJU har infört under året. Våra domare har ett gott rykte, något vi är mycket stolta över. Samarbetet med övriga kommittéer inom SJF har fungerat bra även detta år. Ett stort tack till våra zonansvariga för ett mycket bra arbete, ett tack som också riktas mot övriga kommittéer och till FS.

16 16 Verksamhetsberättelse 2005, Svenska Judoförbundet Åke Bransell fick sin EJU katadomare licens på seminarium och examen i Malta. Han deltog i en utbildning tillsammans med 34 kandidater från 15 EJU medlems länder. Han blev uttagen till att vara en av domarna på EJU Kata EM i Italien. Riksgraderingskommittén Text: Peter Martin Kommitténs sammansättning. Peter Martin (7 Dan), Lindome, Ordförande Åke Bransell (5 Dan), Gävle, Ledamot Matts Premberg (5 Dan), Kristianstad, Zonansvarig Södra zonen Tommy Selggren (3 Dan), Gävle, Zonansvarig Norra zonen Olle Edeklev (7 Dan), Falsterbo, Ledamot (till ) Barbro Carlsson, Onsala (1 Dan), FS:s kontaktperson Utöver de ordinarie ledamöterna har Thomas Källberg (3 dan) JK BUDO suttit med som adjungerad vid ett examinationstillfälle. Ett stort tack till Olle Edeklev för hans insatser för RGK under åren. RGK:s katakurs i Gävle den 8 och 9 april med Iura sensei. Kata-kurser Datum Ort Kristianstad Mullsjö Gävle, Rikskatakurs Kristianstad Frövi Märsta Tyresö Gävle Kursledare Matts Premberg ( 6 Dan ) Peter Martin ( 7 Dan ) Iura sensei ( Kodokan 7 Dan ) Mats Premberg ( 6 Dan ) P. Martin (7 D), Å. Bransell (5 D), T. Selggren (3 D) Åke Bransell ( 5 Dan ) och Tommy Selggren (3 Dan) Åke Bransell ( 5 Dan ) och Tommy Selggren (3 Dan) Åke Bransell ( 5 Dan ) och Tommy Selggren (3 Dan)

17 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet 17 Statistik över grader Under året har totalt 74 Dan-grader utfärdats. Av dessa är 38 st 1D, 5 st 2D, 3 st 3D, 1 st 5D, 1 st 6D och 1 st 7D. Inga HCgrader har delats ut av SJF. Det totala antalet registrerade innehavare av Dan-grader vid årets slut framgår av följande tabell. 1 DAN 2 DAN 3 DAN 4 DAN 5 DAN 6 DAN 7 DAN Totalt Antal män Antal kvinnor Totalt Riksgraderingar Under året har riksgraderingar genomförts på följande platser. Datum Ort Examinator Borås Frövi (Pingstlägret) Märsta Zongraderingar P. Martin (7Dan), Å. Bransell (5 Dan) T. Källberg (3 Dan) P. Martin (7 Dan) Å., Bransell (5 Dan) T. Selggren (3Dan) P. Martin (7Dan) Å. Bransell (5 Dan) T. Selggren (3Dan) Zongraderingar har genomförts i Borlänge, Skarpnäck och Tyresö. Internationella uppdrag under 2006 Kata SM För första gången hölls ett Kata SM i Borås lördag den 17/6 med uttagning till Kata EM. Kata domare var Åke Bransell, Tommy Selggren RGK och Peter Martin, Michael Leigh ledamöter i EJU Kata Commission, som var invalda på EJU kongressen i St. Petersburg. Åke Bransell fick sin EJU katadomare licens på seminarium och examen i Malta. Han deltog i en utbildning tillsammans med 34 kandidater från 15 EJU medlems länder. Han blev uttagen till att vara en av domarna på EJU Kata EM i Italien. Sveriges landslag i Kata utanför arenan i Turin Kata EM Den 2:a EJU Europeiska Kata Mästerskapen gick av stapeln i Palaruffini Sport Hallen i Turin, Italien den 21:e och 22:a oktober Sverige hade ett par deltagare i varje kata. Över lag hade standarden förbättrats sen förra årets mästerskap i London, England. Hedersgäster på EM var EJU Vicepresident Jean-Luc Rouge och representanter från Kodokan, Daigo sensei 10 Dan, Professor Murata och Iura sensei. Kata EM har blivit väldigt populärt internationellt och nu planerar IJF ett kata VM som förslagsvis skall hållas på Kodokan, Tokyo under Rikskatakurs i Gävle

18 18 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet För första gången någonsin arrangerades en World Cup- tävling i Sverige, närmare bestämt i Borås i mars. Tävlingen hade 148 herrar anmälda från 30 länder och gick över två dagar. Rikstävlingskommittén Text: Björn Nyberg Foto: Alf Tornberg Kommitténs sammansättning Ordförande: Björn Nyberg, Stockholm, ÖZ Ledamot: Joakim Lindberg, Borås, VZ Ledamot: Jesper Hultgren, Uppsala, NZ Ledamot: Mattias Pettersson, Nässjö, SZ Kommittén ansvarar för de Svenska Tävlingsbestämmelserna samt den Svenska tävlingskalendern. Vi övervakar även lottningen vid de Svenska Mästerskapen, och är behjälpliga vid frågor angående tävlingar och arrangemang. Kalender Den europeiska tävlingskalendern har ändrats under 2006 och detta medför förändringar i den svenska tävlingskalendern 2007 och framåt. SM- tävlingarna kommer i fortsättningen att vara fördelade som följer: Senior-SM: Öppna SM: Lag-SM: Junior-SM: Junior lag: U17-SM: U15-SM: Veteran: mars/april beroende på EM december december februari februari februari december december ur Farstahallen. Från före öppning till efter stängning fanns det folk på plats och i fortsättningen kommer tävlingen att husera i större lokaler. Något väldigt positivt med tävlingen är att den numera lockar flertalet starka utländska klubbarbara 7 av 24 guld gick till Sverige. Svenska Mästerskap Junior-, Junior Lag-, Veteran- och Öppna SM gick i Landskrona Senior SM gick i Borlänge m.h.a. Frövi JK Lag-, och Ungdoms-SM gick i Borås Lag-SM vanns av: IK Västra, damer SPIF, herrar Borås arrangerade en Golden Score- tävling i samband med ungdoms-sm i december. Första poängen vann i varje match och tävlingen lockade många deltagare. Vi får se om detta kommer att bli en återkommande tävlingsform. Synpunkter mottages tacksamt till Internationella Arrangemang För första gången någonsin arrangerades en World Cuptävling i Sverige, närmare bestämt i Borås i mars. Tävlingen hade 148 herrar anmälda från 30 länder och gick över två dagar. Sverige tog en medalj- ett brons- genom Gabriel Bengtsson i -66kg. WC-tävlingen kommer att cirkulera mellan de nordiska länderna är det Danmarks tur att stå som arrangör, fast denna gång för damerna. SWOP, som numera har 1000 Euro i prispengar till segraren i varje viktklass, lockade deltagare från hela världen. Denna tävling gick också i Borås. De arrangerade också EJU Juniorturneringen i augusti som hittills legat lite olyckligt i kalendern. Den har inte lyckats dra så mycket folk som man kan hoppas och därför flyttas tävlingen till mars i fortsättningen. J-SWOP gick i Farstahallen med Stockholms Judoförbund som arrangör. Tävlingen som innehåller både U17 och U20 har växt de senaste åren och 2006 var året då tävlingen växte Tobias Larsson, Enighet, håller på att vinna över Fredrik Mällo, JK Budo vid Lag-SM i Borås.

19 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet 19 Till premiärutbildningen kom 19 deltagare i åldrarna 13 till 18 år och representerade totalt åtta klubbar från Göteborg, Halland, Småland och Skåne Ung Judo Text: Rasmus Wallin Tornberg Foto: Alf Tornberg Kommittén består av följande personer: Linda Petersson, ordförande Driton Osmani Rasmus Wallin-Tornberg Ledningen för Ung Judo under 2006: från vänster Rasmus Wallin Tornberg, ordförande Linda Peterersson och Driton Osmani. Svenska Judoförbundets ungdomskommitté, Ung Judo, är en kommitté som består av ungdomar och som arbetar för ungdomars intressen. Kommittén bestod under det gångna året, förutom av de tre ovan nämnda, också av Robert Israelsson som under senhösten tyvärr var tvungen att lämna kommittén med anledning av sina studier. Verksamhet Deltagarna i Aspiranttränarutbildningen. (Foto: Matts Premberg) 2006 var ett mycket spännande år för Ung Judo! Den stora händelsen var att kommittén fick i uppdrag att ta fram en tränarutbildning som vände sig mot ungdomar, främst i åldern år. Under sommaren började detta arbete och redan i oktober kunde den första utbildningen äga rum i Malmö Budokans lokaler. Utbildningen syftar dels till att ge oerfarna ungdomar en första inblick i vad det innebär att vara tränare och dels att ge de ungdomar som redan fungerar som tränare tips och idér att ta med sig hem till sina klubbar. Namnet på utbildningen, Aspiranttränarutbildning, innebäratt det inte är en utbildning som gör ungdomarna till fullfjädrade tränare, men väl en mycket bra insikt i vad tränarskapet innebär och goda baskunskaper; ett passande upplägg för de som är aspiranter på att vara tränare. Till premiärutbildningen kom 19 deltagare i åldrarna 13 till 18 år och representerade totalt åtta klubbar från Göteborg, Halland, Småland och Skåne. Utbildningen innehöll blocken tränarfilosofi, barns utveckling, praktiskt ledarskap och domarregler och var jämt fördelad mellan teori och praktik. Under 2007 kommer det att hållas 3-4 utbildningar runt om i Sverige. Nästa tillfälle är i Västerås under februari, då upplägget kommer att kompletteras med föreningskunskap, för att mer svara mot en klubbtränarutbildning. Under året har även arbetet mot att bygga ett nätverk av ungdomar över hela Sverige fortsatt. Kommitténs medlemmar har varit i kontakt med flera engagerade ungdomar som kan tänkas representera sina distrikt i nätverket. Dock återstår mycket arbete med detta projekt innan nätverket står klart. Under 2007 kommer aspirant tränarutbildningarna att fungera som en god bas för rekrytering till nätverket. Kommitténs medlemmar har alla haft individuella uppdrag, kopplat till Ung Judo, under året. Driton Osmani blev som yngst någonsin invald i Förbundsstyrelsen (FS). Han kommer där att bland annat fungera som en mycket viktig länk mellan FS och Ung Judo. Linda Petersson deltog bland annat på Breddidrottsforum och höll ett pass om tekniktävling på Riksfortbildningen i september. Rasmus Wallin-Tornberg, tillsammans med Therese Wahlberg från JK Jinkei, var med när RF:s projekt Ungdomsinspiratörer avslutades. Ung Judo var även representerat på Riksdomarkonferensen i Varberg genom Linda och Driton. Nu ser vi fram mot ett ännu mer spännande 2007!

20 20 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet Om Riksfortbildningen: Det var ett mycket uppskattat program där Daniel Lascau genomförde tankarna med de olika Blocken på mattan, Mats Larsson och Linda Pettersson presenterade Tekniktävling där alla fick arbeta sig igenom hur man gör bedömningar. Utbildningskommittén Text: Matts Premberg Foto: Alf Tornberg Sammansättning Utbildningskommittén: Daniel Lascau Matts Premberg Andréas Björkman Utbildningskoordinatorer: Leif Normark Michael Holm Henrik Pettersson Ronny Månsson Handledare /Specialister: Rasmus Wallin Tornberg George Vuger Kenny Kling Jan Nyberg Mattias Edvinsson Tommy Widekärr Josef Macias Jesper Hultgren Teknisk Direktör Ordförande Ledamot Norra Östra Västra Södra Södra Södra Västra Västra Västra Västra Östra Östra Kontaktman för UBK i förbundsstyrelsen: Alf Tornberg Möten UBK har genomfört ett antal möten under Mötena genomfördes oftast tillsammans med olika arrangemang. Platserna har varit Borås, Göteborg, Malmö. Fem telefonmöten har hållits. Dessa träffar och telefon möten har utmynnat i att vi har nu handledare till våra utbildningar. Årets största arrangemang som UBK arrangerade var Riksfortbildningen på Bosön som lockade 83 deltagare. Verksamhet Under året har Daniel Lascau haft olika Block- utbildningar överallt i vårt land. Detta har varit en otroligt bra injektion bland våra instruktörer. Under våren var Matts Premberg tillbaka efter sin sjukdom och började med uppbyggnaden av det nya utbildningssystemet som har presenteras tidigare. Barbro Carlsson har fortsatt med sitt arbete med SISU. Barbro har haft träffar med SISU på olika nivåer och bl.a. Plattformens utbildningsinnehåll/tider har lagts ut på vår hemsida. Utbildningsplan En uppdatering av utbildningsstrukturen och en enklare presentation av vår utbildning har blivit utlagd under hösten på nätet. Till Riksfortbildningen på Bosön den 16 och 17 september hade hela 83 deltagre anmält sig. Högsta antalet deltagare på länge.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5/06 den 21 juni 2006 via konferenstelefon.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5/06 den 21 juni 2006 via konferenstelefon. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5/06 den 21 juni 2006 via konferenstelefon. Mötet startade 19.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Barbro Carlsson, BC, Alf Tornberg,

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 7/06 den 7 oktober 2006 i Frövi.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 7/06 den 7 oktober 2006 i Frövi. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 7/06 den 7 oktober 2006 i Frövi. Mötet startade 12.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Alf Tornberg, AT, Barbro Carlsson, BC, Kent

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 8/06 den 11 december 2006. Mötet hålls via konferenstelefon med start kl. 20.00

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 8/06 den 11 december 2006. Mötet hålls via konferenstelefon med start kl. 20.00 Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 8/06 den 11 december 2006. Mötet hålls via konferenstelefon med start kl. 20.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Alf Tornberg, AT,

Läs mer

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. Klubbtränarutbildning i Kristianstad. Sidan 5

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. Klubbtränarutbildning i Kristianstad. Sidan 5 SJF - Aktuellt Nr 6, 20 mars 2007 Redaktör: alf.tornberg@judo.se John Halland motionerar vid förbundets årsmöte. Foto: Alf Tornberg Årsmötet den 18 mars Sidorna 2 & 3 Klubbtränarutbildning i Kristianstad

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/06 den 12 augusti 2006 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/06 den 12 augusti 2006 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/06 den 12 augusti 2006 på Dalsjö. Mötet startade 13.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Barbro Carlsson, BC, Kent Andersson, KA,

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets årsmöte den 19 mars 2006 på Hotel Öresund i Landskrona.

Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets årsmöte den 19 mars 2006 på Hotel Öresund i Landskrona. Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets årsmöte den 19 mars 2006 på Hotel Öresund i Landskrona. Inledning SJF:s ordförande Johnny Kullenberg inledde med att uppmana årsmötesdeltagarna till en tyst minut

Läs mer

Svenska Judoförbundet gratulerar Karl Wöst på 70 årsdagen Kalle är en av svensk judos största profiler som startade med judo redan på 50-talet, han har varit ordförande i flera omgångar för Svenska Judoförbundet.

Läs mer

info Vägen till St. Petersburg Ledare: Nyhetsblad från Riksdomarkommittén Sommar 2014

info Vägen till St. Petersburg Ledare: Nyhetsblad från Riksdomarkommittén Sommar 2014 RDK Nyhetsblad från Riksdomarkommittén Sommar 2014 info Joakim Lindberg dömer tillsammans med sin mentor Dick D. Johansson på Irish Open 2006 Ledare: Vägen till St. Petersburg Resan mot St Petersburg började

Läs mer

1. FORMALIA. BC informerade även att det nätverk inom RF som hon är projektledare för kommer att ha ett möte i augusti.

1. FORMALIA. BC informerade även att det nätverk inom RF som hon är projektledare för kommer att ha ett möte i augusti. Protokoll från Svenska Judoförbundet FS-möte nr 5 påbörjat den 16-17 juni 2007 i Borås, på Hotel Scandic Plaza, och avslutat vid telefonmöte den 20 juni 2007 Tider : kl 13-16.45 den 16 juni, kl 9-13 den

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5 den 22 augusti 2003 på SJF s kansli i Malmö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5 den 22 augusti 2003 på SJF s kansli i Malmö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5 den 22 augusti 2003 på SJF s kansli i Malmö. Mötet varade 18.30 23.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Christer Löfgren, CL Maria

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktionärer 2008 Styrelsen för IK Södra 2008 Ordförande, Gustav Fagerberg Kassör, Tommy Engstöm Sekreterare, Adolfo Tijero Vice ordförande, Björn Nyberg Vice kassör, Jan Köhler

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5/05 den 1 juli 2005 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5/05 den 1 juli 2005 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5/05 den 1 juli 2005 på Dalsjö. Mötet startade 17.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Ingela

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 4/05 den 22 april 2005 på Scandic Hotell i Mölndal.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 4/05 den 22 april 2005 på Scandic Hotell i Mölndal. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 4/05 den 22 april 2005 på Scandic Hotell i Mölndal. Mötet startade 19.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 1 Funktionärer 2011 Styrelsen för IK Södra 2011 Ordförande: Gustav Fagerberg Kassör: Tommy Engström Vice ordförande: Björn Nyberg Sekreterare: Marcus Elfver Ledamot: Ann Löf

Läs mer

Svenska Judoförbundet Förbundsstyrelsen

Svenska Judoförbundet Förbundsstyrelsen Svenska Judoförbundet Förbundsstyrelsen Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 13/09 del 1 den 25 September 2009 i Stockholm, Riksdagen :Tid: kl 18.00-22.30 Närvarande: Ordföranden Kent Härstedt

Läs mer

Christer Löfgren (CL) Andréas Björkman (AB) DDJ hälsade RDK-kollegorna varmt välkomna till helgens möte och SWOP och förklarade mötet öppnat.

Christer Löfgren (CL) Andréas Björkman (AB) DDJ hälsade RDK-kollegorna varmt välkomna till helgens möte och SWOP och förklarade mötet öppnat. Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 39 2010 fört vid RDK:s möte den 29 30 oktober 2010 i samband med Swedish Judo Open på Grand Hotell i Borås (kl. 20.50 23.25 resp. 22.00 24.00) Närvarande:

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1/05 den 25 februari 2005 på Scandic Hotell Mölndal.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1/05 den 25 februari 2005 på Scandic Hotell Mölndal. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1/05 den 25 februari 2005 på Scandic Hotell Mölndal. Mötet startade 19.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro

Läs mer

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET SVENSKA JUDOFÖRBUNDET Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6, med start kl 19.10 och avslutning kl 21.15 den 20 oktober 2000, Hotell Adriane, Stockholm. rev 001027.LÖ/DDJ Närvarande: Dick

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 17, 2013 Datum och tid: Torsdag 2013-12- 19, kl 19.00 21.00 Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT Kassör: Kent M Andersson KA Ledamöter: Johnnie Daniels

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 53 2013 fört vid RDK:s telefonmöte tisdagen den 19 februari 2013 kl. 20.00 22.02 Närvarande: Dick D. Johansson (DDJ) Christer Löfgren (CL) Mario D

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Protokoll FS-möte nr 11/09 Datum: 2009-06-13 Tid: 10.00 18.00 Plats: Idrottens Hus, Helsingborg Närvarande: Kent Härstedt, ordförande (KH), Alf Tornberg, vice ordförande (AF), Peo

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 59 2014 fört vid RDK:s telefonmöte tisdagen den 15 april 2014 kl. 20.00 22.04 Närvarande: Dick D. Johansson (DDJ) Christer Löfgren (CL) Mario D Alessandro

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2006 2 Funktionärer 2006 Styrelse Gustav Fagerberg, Ordförande Marcus Elfver, Vice ordförande Åsa Pettersson, Sekreterare Christer Cederborg, Ledamot Lars Andersson, Kassör Björn

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 51 2012 fört vid RDK:s telefonmöte onsdagen den 12 september 2012 kl. 20.00 21.08 Närvarande: Dick D. Johansson (DDJ) Christer Löfgren (CL) Mario D

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 46 2011 fört vid RDK:s möte på Scandic Plaza Hotel i Borås fredagen den 28 oktober 2011 kl. 15.50 17.57 och 19.45 21.30. Närvarande: Dick D. Johansson

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 49 2012 fört vid RDK:s telefonmöte onsdagen den 13 juni 2012 kl. 19.30 20.50 Närvarande: Dick D. Johansson (DDJ) Christer Löfgren (CL) Mario D Alessandro

Läs mer

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. Förbundskassören Kent Andersson redovisade SJF:s ekonomi på årsmötet.

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. Förbundskassören Kent Andersson redovisade SJF:s ekonomi på årsmötet. SJF - Aktuellt Nr 3, 21 mars 2008 Redaktör: alf.tornberg@judo.se Förbundskassören Kent Andersson redovisade SJF:s ekonomi på årsmötet. Foto: Alf Tornberg Årsmötet 2008 Sidan 2 och 3 Zongraderingar Sidan

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets årsmöte den 20 mars 2005 på Scandic Star Hotel i Lund.

Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets årsmöte den 20 mars 2005 på Scandic Star Hotel i Lund. Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets årsmöte den 20 mars 2005 på Scandic Star Hotel i Lund. Inledning SJF:s ordförande Johnny Kullenberg inledde med att uppmana årsmötesdeltagarna till en tyst minut

Läs mer

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. Anders Frick är ny generalsekreterare vid Svenska Judoförbundet från den 1 maj. EM i Lissabon

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. Anders Frick är ny generalsekreterare vid Svenska Judoförbundet från den 1 maj. EM i Lissabon SJF - Aktuellt Nr 4, 27 april 2008 Redaktör: alf.tornberg@judo.se Anders Frick är ny generalsekreterare vid Svenska Judoförbundet från den 1 maj Foto: Alf Tornberg Ny GS & katakurs Sidan 2 EM i Lissabon

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Förbundsstyrelsemöte 31 oktober 2008 i Borås, start 18.00 Närvarande: Johnny Kullenberg (JK), Alf Tornberg (AT), Kent Andersson (KA), Agneta Nyman (AN), Peter Syven (PS), Driton Osmani

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll för Svenska Judoförbundets möte nr 7, 2014 Datum och tid: Deltagare: Adjungerade: Anmält förhinder: Lördag 2014-05- 23, kl. 16.30 19.53, Viking Line Alf Tornberg (Ordförande), AT Kristiina Pekkola

Läs mer

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET. Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 4, kl 19.00-22.30, den 15 juni 2001 hemma hos Peter Syvén, Vikingstad.

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET. Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 4, kl 19.00-22.30, den 15 juni 2001 hemma hos Peter Syvén, Vikingstad. SVENSKA JUDOFÖRBUNDET Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 4, kl 19.00-22.30, den 15 juni 2001 hemma hos Peter Syvén, Vikingstad. Närvarande: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Robert

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 12, 2014 Datum och tid: Lördag 2014-11- 22, kl 11.00 16.32 På Idrottens Hus, Uppsala Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT V. ordförande Kristiina Pekkola

Läs mer

Svenska Judoförbundet Valberedningen 2016-01-30

Svenska Judoförbundet Valberedningen 2016-01-30 Inför årsmötet i Svenska Judoförbundet den 5 mars 2016 Valberedningen har under året följt styrelsens arbete och har haft kontakt vid flera tillfällen med de olika styrelsemedlemmarna. Vår bedömning är

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 66 2015 fört vid RDK:s möte på Elite Hotel Ideon i Lund torsdagen den 14 maj 2015 kl. 21.45 23.00 Närvarande: Dick D. Johansson (DDJ) Christer Löfgren

Läs mer

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. Christoffer Johansson. Inte bara EM-klass i judo utan nu även i grillning. Katakurs i Borås Sidan 4

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. Christoffer Johansson. Inte bara EM-klass i judo utan nu även i grillning. Katakurs i Borås Sidan 4 SJF - Aktuellt Nr 6, 16 maj 2008 Redaktör: alf.tornberg@judo.se Christoffer Johansson. Inte bara EM-klass i judo utan nu även i grillning. Foto: Alf Tornberg Judofest i Frövi Sidan 2 och 3 Vill öka tävlandet

Läs mer

Till Svenska Judoförbundet. Halvårsrapport från Stockholm Judoförbund.

Till Svenska Judoförbundet. Halvårsrapport från Stockholm Judoförbund. 1 2014-08-12 Till Svenska Judoförbundet Halvårsrapport från Stockholm Judoförbund. Arbetet med Svensk Judos Mål och visionsarbete 2020. Under våren reviderade styrelsen för Stockholms Judoförbund distriktets

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 58 2014 fört vid RDK:s telefonmöte tisdagen den 11 februari 2014 kl. 20.00 21.28 Närvarande: Dick D. Johansson (DDJ) Christer Löfgren (CL) Mario D

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Peter

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 10, 2011 Datum: 2011-08-02 och 2011-08-04 Tid: Tisdag 2 augusti kl 19.00-20.45 fram till pkt C6, därefter ajournerades mötet till torsdag 4 augusti kl 19.00-20.30.

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL fört vid Riksdomarkonferensen på Scandic Hotell i Borås den 1 2 september 2012 Konferensledning: Dick D. Johansson (DDJ), Christer Löfgren (CL), Mario

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 15, 2011 Datum: 2011-11-12 Tid: Plats: Lördag kl 09.00-12.00 verksamhetsplanering & vision. 12.30-17.20 FS-möte. Scandic Hotel Grand Central, Kungsgatan

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 61 2014 fört vid RDK:s telefonmöte onsdagen den 20 augusti 2014 kl. 20.00 22.15 Närvarande: Dick D. Johansson (DDJ) Christer Löfgren (CL) Mario D Alessandro

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 3, 2015 Datum och tid: Fredag 2015-03- 06, kl 17.04 20.58 på Hotell Scandic Foresta, Lidingö. Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT Kassör Kent M Andersson

Läs mer

TeamGym inom UEG. Per Sjöstrand ledamot Technical Committee TeamGym UEG. UEG = Union Européenne de Gymnastique

TeamGym inom UEG. Per Sjöstrand ledamot Technical Committee TeamGym UEG. UEG = Union Européenne de Gymnastique TeamGym inom UEG Per Sjöstrand ledamot Technical Committee TeamGym UEG UEG = Union Européenne de Gymnastique Agenda Utvecklingen i Europa Truppkommittén i UEG (TC-TG) Fokusområden Vad är på gång? Frågor

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 64 2015 fört vid RDK:s telefonmöte torsdagen den 15 januari 2015 kl. 20.04 22.08 Närvarande: Adjungerad: Dick D. Johansson (DDJ) Christer Löfgren (CL)

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 8, 2014 Datum och tid: Måndag 2014-06- 16, kl 19.00-20.45 Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT v. ordförande Kristiina Pekkola KP Kassör: Kent M Andersson

Läs mer

Stockholms Judoförbund informerar

Stockholms Judoförbund informerar Stockholms Judoförbund informerar Gör som Ekerö JK Den 10 januari kommer Ekerö JK att ha ett arbetsseminarium med sin klubbstyrelse då man går igenom Stockholms Judoförbunds nya Mål och visionen 2015,

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från Svenska Judoförbundet FS-möte nr 14, 2012 Datum & tid: 2012-12-01, kl 13.15-17.15 och 2012-12-02 ca. kl 09.10-10.00 Plats: Hotell Scandic Europa, Köpmansgatan 38, Göteborg. Närvarande: Ordförande:

Läs mer

Svenska Judoförbundet Valberedningen

Svenska Judoförbundet Valberedningen Inför årsmötet i Svenska Judoförbundet i mars 2017 Valberedningen har under året följt styrelsens arbete och har haft kontakt vid flera tillfällen med de olika styrelsemedlemmarna. Vår bedömning är att

Läs mer

Stockholms Judoförbund informerar Infobrev

Stockholms Judoförbund informerar Infobrev Stockholms Judoförbund informerar Infobrev 1-2 2017 Sätt upp eller maila ut Stockholms judoförbund har under det senaste året givit ut infoblad som detta för att informera om händelser och viktiga meddelanden

Läs mer

Vägen till Landslaget

Vägen till Landslaget Svenska Judoförbundet Landslaget Vägen till Landslaget Uttagning riktlinjer för svenska Judoförbundets utvecklingstrupper Utvecklingstrupp Utvecklingstruppen är en del i Svenska judoförbundets landslagsprogram

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 2 den 21 mars 2003.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 2 den 21 mars 2003. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 2 den 21 mars 2003. Mötet genomfördes i Lindesbergs Stadshotell på Kungsgatan 24 i Lindesberg. Mötet varade mellan kl.18.30 till 23.20. rev030327.lö/jb

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Mikael Schander Ann Berglund Birgitta Dignell Björn Johansson (vice ordf.)

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktionärer 2014 Styrelsen för IK Södra 2014 Ordförande: Tommy Engström Kassör: Björn Nyberg Vice ordförande och sekreterare: Karin Strömqvist Bååthe Ledamot: Christer Cederborg

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2014 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL fört vid Riksdomarkonferensen på Scandic i Lund den 6 september 7 september 2014 Konferensledning: Dick D. Johansson (DDJ), Christer Löfgren (CL), Mario

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 7, 2013 Datum och tid: Lördagen 2013-04-13, kl 17.00 20.00 Söndagen 2013-04-14, kl 12.00 12.36 Deltagande: Ordförande: Alf Tornberg AT V. ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE GÄVLE JUDO CLUB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE GÄVLE JUDO CLUB VERKSAMHETSBERÄTTELSE GÄVLE JUDO CLUB 2003-07-01 2004-06-30 Innehållsförteckning Sammanfattning av verksamhetsåret... 3 Handikappjudon... 3 Bidragsgivare och sponsorer... 3 Styrelsen... 4 Ansvarsområden...

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 68 2015 fört vid RDK:s möte på Hotell Scandic City i Linköping lördagen den 29 augusti 2015 kl. 11.00 12.30 Närvarande: Dick D. Johansson (DDJ) Christer

Läs mer

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET SVENSKA JUDOFÖRBUNDET Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 7, med start kl 16.15 och avslut-ning kl 23.25 den 17 november 2000, Enighets Sportcenter, Fagerstagatan 1, Malmö. rev 001127.DDJ/LÖ

Läs mer

Inför Svenska Judoförbundets (SJF) årsmötet 2009

Inför Svenska Judoförbundets (SJF) årsmötet 2009 Inför Svenska Judoförbundets (SJF) årsmötet 2009 De senaste årens möten har framför allt behandlat en rad motioner men det har även varit flera försök att förändra nuvarande förbundsstyrelse. Dock har

Läs mer

Efter inledningstalen utdelades priser ur Judons Minnesfond till Sanna Askelöf, IK Södra och årets utmärkelser för 2002-års insatser enligt följande:

Efter inledningstalen utdelades priser ur Judons Minnesfond till Sanna Askelöf, IK Södra och årets utmärkelser för 2002-års insatser enligt följande: Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets årsmöte den 23 mars 2003, kl 11.00-16.00 (paus 12.50-13.10 och en kortare ajournering under punkt 14) i Lindeskolans Aula, Lindesberg. utskrivet 030429 Inledning

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 STYRELSEN har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ronnie Rosberg. Ordförande Klara Svensson. Sekreterare Thomas Lundin.

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s FS-möte nr 10 2010 Datum: 2010-06-19 Klockan: 09:30 13:00 Plats: SJF:s kansli, Jörgen Kocksgatan 65, Malmö Närvarande: Vice ordförande Kassör Sekreterare (adjungerad) Ledamot: Alf

Läs mer

Årsmötet 2009 beslutar att fastställa röstlängden till 19 röstberättigade ombud. att anse röstlängden justerad.

Årsmötet 2009 beslutar att fastställa röstlängden till 19 röstberättigade ombud. att anse röstlängden justerad. Svenska Frisbeesportförbundet Årsmötesprotokoll 2009 Tid Lördagen den 28 mars 2009 kl. 13.00 17.00 Plats Scandic Continental, Stockholm Närvarande 35 personer Röstberättigade 19 ombud Omfning 1 15 Bilagor

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 11, 2012 Datum: 2012-10-08 Tid: Kl 19.00-21.25 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ordförande: Alf Tornberg AT Vice ordf. Kristiina Pekkola KP Ledamöter: Erik

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 8, 2015 Datum och tid: Måndag 2015-06- 15, kl 19.00-20.50 Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT Kassör: Kent M Andersson KA Ledamöter: Johnnie Daniels JD

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN Svenska Baseboll och Softboll Förbundet Om SBSFs Internationella Handlingsplan Denna handlingsplan skall utgöra riktmärke och ange ambitionsnivå för Svenska Baseboll och Softboll

Läs mer

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 SMKF/ Modern Femkamp 2010-01-26 Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Ordföranden Johan Hederstedt hälsade

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 63 2014 fört vid RDK:s telefonmöte torsdagen den 13 november 2014 kl. 20.00 21.12 Närvarande: Adjungerad: Dick D. Johansson (DDJ) Christer Löfgren

Läs mer

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. Otto Szavuly (t.h.) utför en ko-soto-gari på Robin Nicklasson vid Jinkei Cup i Göteborg

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. Otto Szavuly (t.h.) utför en ko-soto-gari på Robin Nicklasson vid Jinkei Cup i Göteborg SJF - Aktuellt Nr 7, 20 maj 2008 Redaktör: alf.tornberg@judo.se Otto Szavuly (t.h.) utför en ko-soto-gari på Robin Nicklasson vid Jinkei Cup i Göteborg Foto: Alf Tornberg JK Jinkei arrangerade tekniktävling

Läs mer

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 2015-03-12 Alf Tornberg Vår vision 2020 20 000 2 000 200 20 2 medlemmar fler kvinnor klubbar riksutbildningar OS-medaljer Våra verksamhetsmål

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 67 2015 fört vid RDK:s möte på Hotell Knaust i Sundsvall, i samband med Senior-SM, fredagen den 3 juli 2015 kl. 19.10 21.05 Närvarande: Adjungerad:

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 3, 2014 Datum och tid: Fredag 2014-03- 07, kl 18.00 21.02 på Hotell Scandic Crown, Göteborg. Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT V. ordförande Kristiina

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Innehåll Svenska Cheerleadingförbundet -2015... 2 Mission... 2 Vision... 2 Organisation... 2 Kommittéer och utskott... 2 Mästerskap och tävlingar...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Epic Training Center

Verksamhetsberättelse för. Epic Training Center Verksamhetsberättelse för Epic Training Center 2011 Styrelsen Styrelsen har bestått under verksamhetsåret av följande personer: Ordförande: Per Hellqvist V. ordf: Ulf Säreborn t om 25/5 Peter Lenberg from

Läs mer

SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HANDLINGSPLAN

SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2011 INLEDNING Vid 2010 års förbundsmöte fick styrelsen i uppdrag att se över castingsportens organisation och arbeta för en förändring. Med anledning av det då stundande världsmästerskapet

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll FS-möte nr 12, 2011 Datum: Fredag 2011-09-09 Tid: kl 12.50-17.50. Plats: Lindesberg Arena, rum Utsikten. Närvarande: Ordförande: Alf Tornberg AT Kassör: Kent Andersson KA Vice ordförande: Kristiina

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2010

Verksamhetsberättelse år 2010 Verksamhetsberättelse år 2010 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Sveriges Landslag samt officiella representanter under EM 2010. Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2010 hade följande

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 2, 2015 Datum och tid: Fredag 2015-02- 06, kl 18.00 21.18 på Scandic Europa, Göteborg. Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT V. ordförande Kristiina Pekkola

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 02-2015

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 02-2015 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 02-2015 2015-02-08 (14.00-16.00) Hotel Elite Grand, Norrköping Deltagare SVEMO Patrik Marklund Therese Hammarberg Rikard Sthillert Anja Rauch Gäster Fredrik Hansson

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Öka antalet medlemmar Vinna internationella medaljer Genomföra nationella och internationella tävlingar

Öka antalet medlemmar Vinna internationella medaljer Genomföra nationella och internationella tävlingar Stockholm i mars 2015 Stockholms Judoförbunds vision Stockholms Judoförbund (StJF) är ett distriktsförbund i Sverige, anslutet till Svenska Judoförbundet (SJF). StJF är ett organ för anslutna judoklubbar

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 69 2015 fört vid RDK:s möte i Lund i samband med EC/SWOP den 23 25 oktober samt vid telefonmöte onsdagen den 28 oktober 2015 kl. 21.00 22.09 (Världs

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet / ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet / ITF Sektionen JANUARI Svenska Taekwondoförbundet / ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2002 Preliminär landslagsuttagning 26/1 gjordes den sista av de tre preliminära landslagsuttagningarna. Denna gång var det Uppsala

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

Sveriges Schackförbund Styrelsen

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2011:3 Västerås 2011-07-15 SSF:s styrelse Protokoll Nr 2011:3 Tid: 20.30 21.30 Plats: Västerås SKs klubblokal, Källgatan 9 A Närvarande: Anil Surender, ordförande

Läs mer