Svenska Judoförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Judoförbundet"

Transkript

1 Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 10, 2014 Datum och tid: Lördag , kl På Lindesberg Arena, Lindesberg Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT V. ordförande Kristiina Pekkola KP Kassör: Kent M Andersson KA (ej under punkt C2) Ledamöter: Johnnie Daniels JD Lars Johansson LJ Helene Karlsson HK Anmält förhinder: Michael Holm MH Adjungerade: Erik Vesterlund GS/EV Georg Johansson Punkt E2 Pontus Ekevid Punkt E2 A. Formalia 1. Mötets öppnande AT hälsade alla välkomna till årets tionde fs- möte och förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötessekreterare Till mötessekreterare utsågs Erik Vesterlund. 3. Val av protokolljusterare Att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll utsågs Lars Johansson. 4. Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes enligt förslaget. 5. Föregående mötesprotokoll Protokollet från FS- möte nr 9 föredrogs och lades till handlingarna. B. Ekonomi 1. Månadsrapport augusti 2014 KA redogjorde för förbundet ekonomi. En längre diskussion fördes dels om de uteblivna budgeterade intäkterna samt kostnaderna inom i stort sett varje verksamhetsområde. Därefter lades den ekonomiska rapporten till handlingarna. 2. Budgetprocessen inför 2015 års budget KA föredrog hur arbetsprocessen för budgeten 2015 ska gå till. 3. Budgetinstruktioner för kommittéerna

2 Den föreslagna budgetinstruktionen fastställdes efter diskussioner om såväl förväntade intäkter som kostnader. 4. Medlemsavgiften till SJF 2016 Klubbarnas medlemsavgift till SJF diskuterades. Konstaterades att nuvarande avgiftsnivå infördes Beslutades att föreslå för förbundsmötet 2015 att ändra föreningarnas medlemsavgifter enligt beslutsunderlaget men också informera klubbarna om att fs planerar att komma med fler förslag att höja medlemsavgiften de närmaste kommande åren. Uppdrogs till KA/EV att utforma en plan för en långsiktig anpassning av medlemsavgiften till genomsnittliga nivåer inom svensk idrottsrörelse. 5. Möte med SJF:s revisorer KA redogjorde för det möte som han haft med SJF:s revisorer samt den plan för revisionen inför förbundsmötet 2015 som planerats. KA informerade att revisorerna är nöjda med redovisningen och ekonomin men efterfrågade en del uppdaterade styrdokument. Konstaterades att samtliga påpekanden som revisorerna gjorde vid mötet redan har åtgärdats. 6. Stimulansstipendier till landslagsjudoka Framgångarna för landslaget på årets VM i Chelyabinsk diskuterades i allmänhet och Martin Paceks femteplats i synnerhet. Beslutades att uppmuntra VM- deltagarna med ett stipendium inom ramen för LLK:s budget enligt förslaget. 7. Besparingsprogram 2014 KA presenterade det besparingsprogram som tagits fram med anledning av den svaga prognos för årets resultat som föreligger. FS beslutade att följa besparingsprogrammet tillsvidare och fortsätta att noga följa den ekonomiska utvecklingen i förbundet. C. Beslutspunkter 1. SJF:s interimistiska Disciplinnämnd Frågan bordlades. Uppdrogs till MH att ta fram ett förslag som kan underställas fs för mailbeslut inom två veckor. 2. Överklagan disciplinärende Stockholms JDF Dilmourod Movlonov har överklagat det beslut som Stockholms JDF fattat i hans disciplinärende. Överklagandet avslogs. Under denna punkt deltog inte KA i mötet. 3. RHK landslag för special needs Frågan bordlades och tas upp till behandling inom ramen för budgetprocessen och i samråd med RHK:s kontaktperson. 4. Skrivelse från Sonny Forsberg Sonny Forsberg har inkommit med en skrivelse där han framför en rad krav på SJF med anledning av hans entledigande från uppdragen som ordförande i RGK. FS beslutade att avslå alla krav som Sonny Forsberg framför i sin skrivelse.

3 5. Förbundsmötet 2015 FS beslutade att arrangera 2015 års förbundsmöte i Stockholm den 7 mars. Samtidigt beslutades att genomföra årets judogala 2015 i samband med förbundsmötet. AT utsågs till ansvarig för den projektgrupp som ska bildas för att ansvara för planeringen av evenemanget. 6. Förslag från RMK om livestreaming FS diskuterade möjligheter till och förutsättningar för livestreaming från SJF arrangemang. Beslutades att avslå förslaget från RMK men att frågan ska fortsätta att behandlas. 7. Ärenden från RTK Förslaget från RTK om ändringar i TB godkändes av fs. 8. Ansökan till EJU om 7 Dan till Mario D Alessandro Beslutades att ansöka till EJU om att Mario D Alessandro tilldelas graden 7 Dan. 9. Arbetsgrupp/projekt Judo för fred Projekt och aktiviteter inom ramen för begreppet Judo for Peace diskuterades. FS beslutade att inte formalisera SJF:s Judo för Fred- arbete i någon kommitté eller arbetsgrupp utan att fortsätta att delta i olika projekt eller aktiviteter i samverkan med EJU och IJF och bilda deltagar- /arbetsgrupper anpassade till varje enskilt projekt eller enskild aktivitet inom ramen för de programmen. 10 Revidering av arbetsordning för Judodistriktsförbund Efter en diskussion om fs önskan om att stärka distrikten och att stärka samverkan mellan fs/kansliet och distriktsförbunden beslutades att fastställa den nya arbetsordningen med de justeringar som fs gjorde i dokumentet. Uppdrogs till gs att inkomma med kompletterande förslag till ändringar i AO för JDF för att ytterligare tydliggöra distriktens roll och uppdrag. D. Vision Genomgång av aktivitetslistan Den nya broschyren för verksamhetsplanen presenterades. Det fortsatta arbetet med broschyren diskuterades liksom hur och när den ska presenteras offentligt. Beslutades att den nya broschyren med fs förslag till verksamhetsplan ska vara klar till ordförandekonferensen sista helgen i januari E. Information/rapporter och verksamhetsärenden 1. Kommittérapporter Landslagskommittén KP och KA rapporterade muntligt från LLK. Inom kommittén råder full verksamhet enligt plan och det finns inga frågor eller förslag till fs att ta ställning till. Riksdomarkommittén AT föredrog RDK.s rapporter och lämnade också en muntlig rapport från det nyligen genomförda seminariet för domare och coacher. Därefter lades RDK:s rapport till handlingarna. Riksgraderingskommittén

4 RGK:s rapport föredrogs och lades till handlingarna. FS godkände den tidigare utnämningen av Eva Johansson, Lugi Judo som ledamot i RGK. Rikshandikappkommittén RHK har inte inkommit med någon rapport. Riksinstruktörskommittén JD föredrog RIK:s rapport. Arbetsprocessen med revisionen av de nya kyu- graderingsbestämmelserna diskuterades. Rikskatakommittén LJ föredrog RKK:s rapport varvid en diskussion fördes kring den planerade verksamheten och de ekonomiska konsekvenserna av den. Rapporten från RKK lades därefter till handlingarna. RKK:s förslag till licenssytem för katadomare återremitterades till RKK för fortsatt beredning tillsammans med LJ. Riksmediekommittén AT föredrog RMK:s rapporter, konstaterades att deras förslag redan har behandlats under fs- mötet eller i annat operativt forum. Därefter lades RMK:s rapporter till handlingarna. Rikstävlingskommittén LJ föredrog RTK:s rapport som därefter lades till handlingarna. Riksveterankommittén HK föredrog RVK:s rapport som därefter lades till handlingarna. 2. Projekt- och arbetsgrupprapporter IT- gruppen IT- gruppens rapport föredrogs och lades till handlingarna. KUL KP rapporterade från det nyligen genomförda rikstjejlägret som initierats av tidigare KUL- deltagare. Idéer hur vi skulle kunna använda Hiromi Kaji under 2015 och framåt diskuterades. Projektstart för KUL är planerad till oktober, ansökningstiden för projektet går ut på måndag. RIG EV rapporterade om arbetet med RIG:s verksamhetsplan samt om den nyligen avklarade terminsstarten vid RIG. Sponsorgruppen Sponsorfrågor för SJF hanteras för tillfället inom ramen för organisationskommittén för SWOP varför sponsorgruppen till vidare är vilande. Judo for Peace- projektet på Malta Georg Johansson och Pontus Ekevid rapporterade från det Judo for Peace- projekt på Malta som de deltog på i månadsskiftet juli- augusti. 3. Rapport utbildningskoordinator/projektet med Peter Gardiner Ingen rapport har kommit in från utbildningskoordinatorn. Verksamheten inom området följer dock planen och de specifika projekten levereras enligt plan. 4. Rapport GS GS lämnade en muntlig rapport fokuserad på medlemsläget i förbundet och arbetssituationen på kansliet. 5. Möteskalendarium 2014

5 Datum: tid: Var Övrigt 13 jan Telefonmöte FS- möte 7 feb Stockholm FS- möte 7 mar Göteborg Före förbundsmötet 8 mar Göteborg Konstituerande möte 7 apr Telefonmöte FS- möte apr Helsingborg Strategihelg 23 maj Viking Line Före NM i Finland 16 jun Telefonmöte FS- möte 11 aug Telefonmöte FS- möte 13 sep Lindesberg Budgetmöte 20 okt Telefonmöte inför SWOP 22 nov Uppsala FS- möte 8 dec Telefonmöte FS- möte Möteskalendarium 2015 Datum: tid: Var Övrigt 12 jan Telefonmöte FS- möte 30 jan Stockholm Distr & komm ordf konf 6 mar Stockholm Före förbundsmötet 6. Representationer jan Metodikhandledarutbildning, Trollhättan AT, JD, LJ jan Riksrandori & fortb f elittränare, Lindesberg AT, KA, EV 1 feb Södra Judo Open MH 3 feb Svensk idrotts framtida förutsättningar, Sthlm AT, EV 5 feb Stockholms JF:s årsmöte, Stockholm KA, MH 7-9 feb Okazaki Camp, Riksfortbildning, Haninge KSB, EV 8 feb Distriktsordförandekonferens Alla 9 feb Kommittéordförande konferens Alla 15 feb SM för U18 och U21, Staffanstorp AT, MH, LJ, KP, EV 6 mar Hallands Judoförbunds årsmöte LJ 8 mar Förbundsmöte, Göteborg Alla 8 mar Judogala Alla 12 mar Knivsta JK årsmöte EV 15 mar Smålands Judoförbunds årsmöte HK 15 mar Småland Open, Kalmar HK 19 mar Uddevalla JK årsmöte EV 29 mar Jan- Olof Gustavssons begravning, Öland HK 29 mar Strategidag för int. evenemang, Helsingborg KA, LJ, EV 5 apr MSWOP, Norrköping HK 10 apr RF möte ang ny ordf i RF AT 12 apr Södra Judo Open MH 12 apr SydCup HK 24 apr SOK:s årsmöte AT, EV maj Klubbtränarutbildning, Borlänge JD 16 maj Högstadiecupen, Lindesberg AT, MH, EV, maj Judofestivalen, Lindesberg AT, MH 17 maj Småland Open, Gislaved HK maj NM, Orrimattila, Finland AT, KP, KA, LJ, HK 29 maj BudoNord Cup, Lund AT, KP, MH, HK, JD, EV 30 maj 2 jun Lugi Camp, Lund AT, KP, KA, EV 6 jun Uppvaktning Ann Löf, 6 Dan KP, JD jun Int turnering, Venray, Holland HK jun Veteran- EM, Prag, Tjeckien AT, HK, MG, KP 5 jul SM, Borås AT, MH, EV, SB

6 14-15 jul EJU Administration seminar, Wien LJ, EV 27 jul 8 aug Judo for Peace, Malta KP 9 aug Nordic Judo Challenge, Stockholm AT, MH, EV 15 aug Konferens om Judo i Norrland, Sundsvall EV 23 aug Nordic Judo Kata Tournament, Göteborg AT, LJ 2 sept Klubbesök, Umeå JK JD 5-7 sept Teknikläger med Hiromi Kaji (KUL RFB), Sthlm KP, HK 5-7 sept Seminarium för domare och tränare, Lund AT, MH, JD sept Riksfortbildning m Frank Wieneke, Lindesberg Alla sept Japan Veterans International Judo Ch., Tokyo HK sept Veteran VM, Malaga AT, KP, HK 27 sept J- SWOP, Haninge KA, JD, MH, EV, SB 4 okt SM för U23, veteraner och öppna, Trollhättan AT, MH, LJ, HK 4-5 okt Klubbtränarutbildning, Skurup KP, JD, KSB 5 okt Metodikhandledaravslutning KP, JD, KSB 18 okt Riksutbildningskonferens, Uppsala AT, MH, JD, EV, KSB, SB okt Metodikhandledarkonferens, Uppsala JD, EV, KSB okt KUL omgång KP, HK okt SWOP, Helsingborg Alla 8 nov RM för distriktslag, Lindesberg JD, MH, LJ 8-9 nov Riksidrottsforum, Gävle AT, HK, JD, EV 29 nov EJU kongress, Dubrovnik, Kroatien AT, KP 6-7 dec Lag- SM & Svenska Judocupen, Lindesberg AT, EV F. Diskussion och planeringsärenden 1. SWOP 2014 KA redogjorde för arbetet i organisationskommittén för SWOP. Särskilt hur det ligger till med arbetet med att skaffa sponsorer. Noterades också de problem som finns kring det IT- system som ska användas under tävlingen. 2. Hur förhåller vi oss till externa hemsidor ansvar och policy AT visade och informerade om förutsättningar och krav för länkar till externa sidor på vår egen hemsida. Hur vi fortsätter att utveckla den hemsidan för internationella evenemang, judosweden.com, diskuterades också. G. Övriga frågor 1. Judokalender och giveaways Beslutades att producera en SJF- kalender för Sissel Backe uppdrogs att komma med förslag till lämpliga giveaways till SJF:s gäster i olika sammanhang. H. Nästa möte 1. Måndagen den 20 oktober kl Telefonmöte, telefonnummer och kod meddelas i kallelsen I. Mötet avslutas AT tackar för ett mycket uppiggande möte där både många och viktiga frågor behandlats och avslutade mötet.

7 Vid protokollet Justeras Erik Vesterlund Alf Tornberg Lars Johansson

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 11, 2012 Datum: 2012-10-08 Tid: Kl 19.00-21.25 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ordförande: Alf Tornberg AT Vice ordf. Kristiina Pekkola KP Ledamöter: Erik

Läs mer

100 63, 200 43 040-6005900 040-60059 99 (SJF

100 63, 200 43 040-6005900 040-60059 99 (SJF NR 2 / Maj 2003 Aktivitetsbild från det välarrangerade NM:t i Tumba. Stort tack för alla insatser och grattis till såväl arrangörer som tävlande, domare mfl! Foto Barbro Carlsson Svenska Judoförbundet,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén PROTOKOLL nr 59 2014 fört vid RDK:s telefonmöte tisdagen den 15 april 2014 kl. 20.00 22.04 Närvarande: Dick D. Johansson (DDJ) Christer Löfgren (CL) Mario D Alessandro

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Valberedningens förslag inför förbundsmötet 2015

Valberedningens förslag inför förbundsmötet 2015 Valberedningens förslag inför förbundsmötet 2015 Meddelande från Valberedningen! Valberedningen meddelar här sitt förslag till Förbundsstyrelse, Disciplinnämnd, Revisorer och Revisorssuppleanter inför

Läs mer

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03 Sida 1 (10) Till: Styrelsen För kännedom: Kansliet Valberedningen Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, - 03 Plats: Tid: Strand Hotell, Dalarö Fredag - Lördag 2-3 september 2011, kl. 12:39 (fre)

Läs mer

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum 2011-02-11 1(6) Styrelsemöte 2011/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum STYRELSEN:

Läs mer

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå 1. Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 2. Fastställande

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 Plats: Skype Datum: 2014-10-13 Tid: 19.30-22.30 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Erik Hellners, Yvonne

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

Mötet diskuterade vårt 40-årsjubileum, idéer kom fram. Elisabeth, Anna, Rebecca och Helena arbetar vidare.

Mötet diskuterade vårt 40-årsjubileum, idéer kom fram. Elisabeth, Anna, Rebecca och Helena arbetar vidare. UR 1/2015 Mötesprotokoll fört vid Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd möte den 20150124-20150125 i Uppsala Närvarande: Malin Broman, ordförande Sara Svanerg, skattmästare Helena Falk, ledamot Nathalie Frisendahl,

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #184 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 2 februari 2013)

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #184 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 2 februari 2013) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Johan Ringstedt (JR) Mikaela Rydberg (MR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Jonas Paulsson, adjungerad (JP) Ej närvarande Madelene

Läs mer

Mötet öppnas inledning

Mötet öppnas inledning Mötet öppnas inledning Protokoll nr 366, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE måndagen den 10 mars 2014 på Idrottens Hus, konferensrum Rosen, Stockholm. Närvarande: Malin Eggertz

Läs mer

Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, Stockholm.

Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, Stockholm. KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND Förbundsstyrelsen PROTOKOLL fört vid sammanträde för Förbundsstyrelsen Datum och tid: Plats: Närvarande: 2012-10-04--05 inkl. ajourneringar för kaffe och lunch. torsdag 4/10:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping

Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping Kallade: Anna Lindblad (AL) Conny Nilsson (CN) Lars-Erik Westman (LEW) Mikael Thelander (MT) Nazanin Sultani

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Sigvard Eriksson 85-90, 98-102 Lena Ohlsson 91-97 Janet Johansson Eva Arnell Ek

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Gunnar Ekman, Medicinska Kommittén (under Medicinska Kommitténs rapport) Klas Sandberg, ansvarig samarbete skola ( 38)

Gunnar Ekman, Medicinska Kommittén (under Medicinska Kommitténs rapport) Klas Sandberg, ansvarig samarbete skola ( 38) Stockholm 2012-02-07 Protokoll 4 Protokoll fört vid SBF:s ordinarie styrelsemöte tisdagen den 7 februari 2012. Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Kermith Fredriksson,

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

SKK/JhK nr 5/2009. Vid protokollet: Kjell Bräster. 71 Mötets öppnande

SKK/JhK nr 5/2009. Vid protokollet: Kjell Bräster. 71 Mötets öppnande SKK/JhK nr 5/2009 Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 24 november 2009 på SKKs Kansli Närvarande: Curt-Christer Gustafsson, ordförande Henrik Barnekow, vice ordförande

Läs mer

Förhinder Anna Holgersson 1208 Hansacompaqniet, Malmö AH Sofia Sandberg 0229 Vallentuna SS

Förhinder Anna Holgersson 1208 Hansacompaqniet, Malmö AH Sofia Sandberg 0229 Vallentuna SS Protokoll nr 02 11 från Föreningsstyrelsens möte i Stockholm 14 15 februari 2011 Föreningsstyrelsen Närvarande Maria Nilsson, tf ordf 0163 Ringen, Stockholm MN Angelika Andersson 1424 Sisjön, Göteborg

Läs mer