Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb"

Transkript

1 Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas Rozman, Magnus Larsson, Karl-Ove Vagelin, Dennis Samuelsson. Adjungerad: Henrik Ekersund Anmält förhinder: Peter Abrahamsson 1 Mötets öppnande Katarina Foxenius öppnade mötet och hälsade den nya styrelsen välkomna. 2 Fastställande av dagordning Den föreslagna dagordningen godkändes. 3 Val av sekreterare för mötet Henrik Ekersund valdes till sekreterare. 4 Val av protokolljusterare Till protokolljusterare valdes ordförande Katarina Foxenius och Dennis Samuelsson. 5 Konstituering av styrelsen att utse Thomas Rozman till vice ordförande. att utse Elise Orderud till kassör och att övriga roller och ansvarsområden successivt skulle fördelas i styrelsen mellan de olika ledamöterna. Förslagsvis efter det att en mer tydlig avgränsning har gjorts mellan vilka uppgifter som skall skötas av styrelsen samt vilket ansvar som faller på den operativa personalen. Tillsvidare beslutades: att Magnus Larsson tar över hallansvaret efter Anders Karlsson att Nicolas Lopez ansvarar för informationsfrågor att Dennis Samuelsson ansvarar för sponsring och marknadsföring

2 6 Firmateckning / Attestordning att ordförande Katarina Foxenius och kassör Elise Orderud var för sig tecknar föreningens firma. att föreningen också tecknas av styrelsen i sin helhet. att verksamhetschefen har mandat att på egen hand fatta beslut om inköp och investeringar upp till ett belopp av 5000 kr. att beslut om större investeringar än 5000 kr skall fattas av styrelsen. att föreningens bankonto i Swedbank inklusive bankgiro (uttag och självbetjäningstjänster via internetbank) tecknas av ordförande Katarina Foxenius och kassör Elise Orderud var för sig. 7 Föregående mötes protokoll att godkänna och lägga till handlingarna. 8 Ekonomi Henrik Ekersund gick igenom balans och resultaträkning för 2011 samt 2012 års budget. Poster som markant skiljer sig från 2011 års utfall är bl.a. intäkterna för tennisverksamheten som beräknas öka samt sponsorintäkterna, som i enlighet med försiktighetsprincipen, har skrivits ner till blygsamma kr. På kostnadssidan är det framförallt kostnaden för personal som förväntas bli högre än tidigare då klubben redan från årets början, till skillnad från 2011, har full bemanning. att godkänna den föreslagna budgeten. att uppdra åt verksamhetschefen att inför kommande möten presentera utfall för perioden samt en aktuell prognos gentemot budget. En framtida lösning av ekonomifunktionen diskuterades och den allmänna uppfattningen var att en eftersträvansvärd lösning är ett delat ansvar mellan kassör, operativ personal med stöd av en extern bokföringsbyrå.

3 att uppdra åt Elise Orderud, Katarina Foxenius, Karl-Ove Vagelin och Henrik Ekersund att träffa den avgående kassören för ett överlämnande av klubbens ekonomiska redovisning. att Elise Orderud och Katarina Foxenius med stöd av detta protokoll kontaktar Swedbank för att få tillgång till föreningens konton. att ovanstående grupp till nästa möte arbetar fram ett förslag på framtida rutiner för fakturering, kontanthantering, löneutbetalningar och övriga transaktioner. att kassören tillsammans med verksamhetschefen skall etablera en kontakt med en bokföringsbyrå som kan vara föreningen behjälplig. 9 Rapporter Tennisverksamheten Henrik Ekersund gjorde en kort presentation av vårens och sommarens aktiviteter. Information går ut i medlemsutskick, anslås i hallen och på hemsidan inom den närmaste veckan. Karl-Ove Vagelin är tränarna behjälplig i distributionen av nyhetsbrevet. Styrelsen efterfrågade generellt en framförhållning och bättre rutiner för informationsspridningen till spelare och föräldrar. Dennis Samuelsson lyfte också frågan om bristen på tävlingsspelare och svårigheten med att komma igång med tävlingsspel för de barn som saknar föräldrar med tennisbakgrund. Förslag på hur tennisverksamheten skulle kunna utvecklas genom vissa planeringsförändringar diskuterades också. Styrelsen var överens om att helger bör utnyttjas mer frekvent till tävlingar och andra aktiviteter samt att träningstiderna på sikt bör justeras så att de äldre ungdomarna fick de tidigare träningstiderna och att de yngre, som ofta behöver hjälp med skjuts osv., kan träna på de något senare kvällstiderna. att uppdra åt Henrik Ekersund att tillsammans med övriga tränare arbeta fram ett förslag på hur tävlingsfrågan skall hanteras framöver. Administration, drift mm Efter en allmän diskussion om tennishallen och dess drift, klubbens administrativa rutiner samt de förfallna utomhusbanorna fattade styrelsen nedanstående beslut.

4 att uppdra åt Henrik Ekersund att undersöka möjligheten för föreningen att kunna anställa en lönebidragsanställd vaktmästare. att uppdra åt Magnus Larsson att sätta upp nät på de två asfaltsbanorna vid skolan samt att kontakta rektor för att etablera ett samarbete. att uppdrag åt Henrik Ekersund att se över städrutinerna för tennishallen samt eventuellt göra kompletterande inköp av städutrustning. 10 Styrelsens arbetsätt Efter en diskussion om styrelsens framtida arbetssätt föreslogs att ett av de närmast kommande mötena skulle vikas åt att arbeta fram en verksamhetsplan och att detta möte skulle förläggas till en helg då mer tid också kan avsättas. att uppdra åt Henrik Ekersund att kontakta SISU Idrottsutbildarna (VSIF) i syfte att engagera en processledare samt att återkomma med förslag på datum för ovanstående aktivitet. 11 Tillsättandet av kommittéer Inga kommittéer tillsattes däremot fördes långa diskussioner om vilka kommittéer som skulle behövas för att på bästa sätt avlasta och komplettera styrelsen i sitt arbete. Några förslag var bl.a. att tillsätta kommittéer för nedanstående områden: - Hallkommitté - med uppdraget att driva frågan om utbyggnad. - Sponsor-/Marknads kommitté - med uppdraget att generera mer intäkter. - Juniorkommitté - med uppdraget att vara tränarna behjälpliga i utvecklingen av barn- och ungdomsverksamheten. - Tävlingskommitté - med uppdraget att arrangera tävlingar och andra evenemang för klubbens medlemmar. 12 Information från intresseorganisationerna Henrik Ekersund berättade att klubben, p.g.a. fjolårets kraftiga ökningen av aktiviteter, har tagits ut för granskning av LOK-stödet. Daniel Kumlin och Johan Rönnung är Henrik behjälplig i arbetet med att sammanställa alla handlingar som skall rapporteras in till Göteborgs kommun.

5 13 Övriga frågor Bingotillstånd att ansöka om tillstånd att fortsätta bedriva bingospel inom Göteborgs Bingoallians. 14 Nästa möte Onsdagen den 2 maj kl Vid protokollet Henrik Ekersund

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt.

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2013-04-16. Möte: LAG-möte

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2013-04-16. Möte: LAG-möte Datum: 2013-04-16 kl. 9.00-13.00 Plats: Stadshuset i Södertälje, sal Fuga Mötesprotokoll Möte: LAG-möte Beslutande: Ansa Borin Peter Friström Lars-Gunnar Thor Anita Wennberg Henrik Åström Elisabet Aschan

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014. Generalsekreterare. Scouternas valberedning

Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014. Generalsekreterare. Scouternas valberedning Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014 Närvarande Ordförande Josefine Larsson Martin Björgell Ledamöter Daniel Kåreda (Punkt 1-19)

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå 1. Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 2. Fastställande

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Närvarande: Ordförande: Lina Olsson Kassör: Bernt Mattson Sekreterare: Viveca Ring Ledamot: Carina Hild Ej närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Organisationsplan, befattnings- och verksamhetsbeskrivning Svenska Shorinji Kempoförbundet

Organisationsplan, befattnings- och verksamhetsbeskrivning Svenska Shorinji Kempoförbundet Organisationsplan, befattnings- och verksamhetsbeskrivning Svenska Shorinji Kempoförbundet Innehåll Inledning... 2 Organisationsplan... 3 Föreningarna... 3 Shorinji Kempoförbundets styrelse... 3 Information...

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer