Protokoll nr , föregående protokoll nr PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I SVEDALA TENNISKLUBB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll nr 2 2014, föregående protokoll nr 1-2014 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I SVEDALA TENNISKLUBB 2014-04-23."

Transkript

1 Protokoll nr , föregående protokoll nr PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I SVEDALA TENNISKLUBB Närvarande: Meddelat förhinder: - Alve Larsson Jörgen Dahlqvist Christel G Steimer Peter Ekstrand Per Johansson Marie Andreasson 1 Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna och då speciellt Peter Ekstrand som är nyvald till styrelsen. Ledamöterna presenterade sig. 2 Godkännande av dagordningen Dagordningen upplästes och godkändes. 3 Konstituering av Svedala Tennisklubbs styrelse Styrelsen beslöt konstituera sig enligt nedan: Ordförande: Vice ordförande: Alve Larsson Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Jörgen Dahlqvist Peter Ekstrand Christel G Steimer Suppleanter: Per Johansson Marie Andreasson 4 Fullmaktsberättigande för Svedala Tennisklubb Styrelsen beslutade att behörighet att teckna Svedala Tennisklubb har varför sig styrelseordförande och klubbchef med följande undantag, enskilda transaktioner överstigande kr som tecknas av ordförande och klubbchef gemensamt. Dessutom beslutades att AJEKU Redovisningsbyrå AB med org.nr har rätt att teckna Svedala Tennisklubb avseende löpande förvaltning genom Redovisningskonsult Agnetha Jeppsson med pers.nr xx. Annica Nilsson har rätt att kvittera utbetalningskort för insättning på Svedala Tennisklubbs bankkonton.

2 Styrelsen beslutade att nedanstående personer skall ha internetdosor/certifikat för att nå Svedala Tennisklubbs aktuella bankkonton/depåer. Swedbank Agnetha Jeppsson SEB Handelsbanken Nordnet Plusgirot Agnetha Jeppsson Kontaktperson och ansvarig för AJEKU Redovisningsbyrå AB är Fredrik Andersson med personnr xxx. Erforderligt avtal är upprättat mellan klubben och redovisningsbyrån. 5 Föregående mötesprotokoll. Föregående mötesprotokoll genomgicks och godkändes. 6 Ekonomi Lars redogjorde för ekonomin. Vi har inte fått föreningsbidraget från Svedala Kommun än. Ekonomiskställning: Bank :- Postgiro :- Postgiro 2 717:- Kassa 0:- Totalt :- 7 Fastställande av avgifter för 2014/2015 Styrelsen beslöt att bibehålla alla avgifter på samma nivå både vad avser avgifterna för spel på utebanorna 2014 liksom abonnemang, strötider och spelkort för säsongen 2014/2015. Styrelsen beslöt också att de träningsavgifter som gällt för säsongen 2013/2014 bibehålls också för säsongen 2014/2015. Beslutade avgifter framgår av bilaga 1. 8 Padeltennis utomhus.

3 Jonas redogjorde för prissättningen av Padeltennis i grannkommunerna. Styrelsen beslöt vidare att ge Lars i uppdrag att inköpa åtta padelracketar till klubben för uthyrning. Hyran för STK:s uthyrning av Padelbanan utomhus fastställdes. Styrelsen beslutade följande prissättning: Icke medlemmar A-tid 220:-/tim, B-tid 180:-/tim och för medlemmar A-tid 180:-/tim, B-tid 140:-/tim. Racketuthyrning 30:-/racket och tim. 9 Hallprojektet Föreliggande avtalsförslag mellan Svedala kommun, Svedalahallen AB och Svedala Tennisklubb som reglerar bl.a. kommunal borgen, driftsbidrag, markupplåtelse mm. och som samtliga styrelseledamöter tagit del av godkändes enhälligt av Svedala Tennisklubbs styrelse och undertecknades av firmatecknarna och. Svedala Tennisklubbs årsmöte som avhölls den 16/4 ställde sig också bakom detta avtal. Svedala Tennisklubbs styrelse beslöt också att vid ett positivt beslut i Kommunstyrelsen den 28/4, som också skall vara enhälligt, gällande vår framställning om kommunal borgen, bidrag mm. ge NCC i uppdrag att påbörja projekteringen av halltillbyggnaden. Om NCC kräver bankgarantier kan dessa ersättas med en förskottsbetalning från Svedalahallen AB om maximalt kr. Styrelsen beslöt att uppdraga åt att ta fram underlag och att därefter ansöka om anläggningsbidrag från idrottslyftet. Lars redogjorde för de arbetsuppgifter som väntar beträffande hallprojektet. Lars ansåg vidare att ett behov finns att kunna med kort varsel inkalla delar av styrelsen som stöd för vissa ställningstaganden och beslut i.s.m. projektering, val av material, färgsättning o. dyl. Styrelsen beslöt utse de fyra styrelseledamöterna Christel G Steimer, Marie Andreasson, Jörgen Dahlqvist samt Peter Ekstrand att ingå i denna grupp. 10 Invigning av utomhusanläggningen. Invigningen av utomhusanläggningen diskuterades. Lars undersöker om det är möjligt att hålla invigning på nationaldagen. Jonas ansvarar för att delegera invigningen till Aktivitetskommittén med input från styrelsen bl.a. vem som skall bjudas in etc. 11 Styrelsens arbetssätt Styrelsens arbetssätt diskuterades och hur arbetet kan fördelas inom styrelsen. Sekreteraren skickar ut dagordning senast en vecka före styrelsemötet. Ordföranden meddelar 7 dagar före mötet om några speciella punkter skall finnas med. Ärendena som skall tas upp på styrelsemötena bör förberedas. Klubben bör vara representerad på Svensk Tennis Syd:s årsmöte, på ordförandeträff i Båstad och på möte med Föreningsrådet i Svedala Kommun. De enskilda forumen tas upp vid aktuell tidpunkt. 12 Projekt Beslöts att Christel, Marie och Jörgen skall ta sig an uppdatering av verksamhetsplanen. Arbetet med att upprätta gränsdragning mellan klubben och Svedalahallen bordlades till nästa möte. 13 Inkomna skrivelser Remiss ang. nytt bidragssystem i Svedala Kommun Lars svarar senast den 30/4. Årsmöte i Föreningsrådet i Svedala kommun avhålles den 27/5 Christel representerar klubben.

4 14 Övrigt Vi har haft brandsyn och ett antal saker skall åtgärdas. Jörgen har fått Skåneidrott och Sparbankstiftelsens stipendium på :- för ungdomsarbetet i klubben. Vi gratulerar Jörgen! Lars berättade om programmet Sportadmin som vi undersöker om det kan vara aktuellt för klubben. 15 Nästa möte Nästa möte bestämdes till onsdagen 4/6 kl Avslutning Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse. Vid pennan Justeras:

5 Avgifter för 2014/2015 Bilaga till styrelseprotokoll nr 2, Bilaga 1 Utomhusbanorna 2014 Banhyra, per timme 90:- Internetbokning förhandsbetalt Banhyra, per timme 100:- Manuell bokning via receptionen/fakturering Spelkort Junior 250:- Internetbokning förhandsbetalt Spelkort senior 400:- Internetbokning förhandsbetalt Familj max 800:- Maximerat belopp att betala per familj Spel mot medlem utan spelkort 50:- Betalas i receptionen av spelkortsinnehavaren Tennishallen 2014/15 Abonnemang A-tid medlem 5000:- Abonnemang B-tid medlem 2800:- Abonnemang övriga 8800:- Strötid A-tid medlem 135:- Internetbokning förhandsbetalt Strötid A-tid medlem 160:- Manuell bokning via receptionen Strötid A-tid medlem 160:- Bokning via internet och betalning med kort. Strötid B-tid medlem 80:- Internetbokning förhandsbetalt Strötid B-tid medlem 100:- Manuell bokning via receptionen Strötid B-tid medlem 100:- Bokning via internet och betalning med kort. Strötid ej medlem 220:- Manuell bokning via receptionen Strötid juniorer medlem 50:- Manuell bokning via receptionen Spelkort enskilt, medlem 1500:- Internetbokning, förhandsbetalt Spelkort, familj medlem 1900:- Internetbokning, förhandsbetalt Spelkort VIP 2000:- Internetbokning, förhandsbetalt Spelkort företag offert Internetbokning, förhandsbetalt Subventionerat spelkort för ungdomar i träningen: Träning 1 tim/vecka 500:- Internetbokning, förhandsbetalt Träning 2 tim/vecka 400:- Internetbokning, förhandsbetalt Träning 3- tim/vecka 300:- Internetbokning, förhandsbetalt Träningsavgifter 2014/15 Tennislekis höst 250:- Tennislekis vår/sommar 350:- MTS höst 1gg/v 375:- MTS höst 2gg/v 715:- MTS vår/sommar 1gg/v 550:- MTS vår/sommar 2gg/v 1045:- MIDI höst 1gg/v 650:- MIDI höst 2gg/v 1235:- MIDI vår/sommar 1gg/v 925:- MIDI vår/sommar 2gg/v 1760:- MAXI höst 1gg/v 925:-

6 MAXI höst 2gg/v 1760:- MAXI vår/sommar 1gg/v 1300:- MAXI vår/sommar 2gg/v 2470:- TS höst 1gg/v 925:- TS höst 2gg/v 1760:- TS vår/sommar 1gg/v 1300:- TS vår/sommar 2gg/v 2470:- UG höst 1gg/v 1300:- UG höst 2gg/v 2450:- UG höst 3gg/v 3550:- UG höst 4gg/v 4300:- UG vår/sommar 1gg/v 1650:- UG vår/sommar 2gg/v 3150:- UG vår/sommar 3gg/v 4450:- UG VÅR/SOMMAR 4gg/v 5400:- TG B och C höst 1gg/v 1300:- TG B och C höst 2gg/v 2450:- TG B och C höst 3gg/v 3550:- TG B och C v 4gg+/v 4300:- TG B och C vår/sommar 1gg/v 1650:- TG B och C vår/sommar 2gg/v 3150:- TG B och C vår/sommar 3gg/v 4450:- TG B och C vår/sommar 4gg+/v 5400:- TG A höst 4300:- TG A vår/sommar 5400:- Svedala Tennis Academy höst 4300:- Svedala Tennis Academy v 5400:- Senior Nybörjarkurs HÖST 1500:- Senior Nybörjarkurs vår/sommar 1500:- Senior Fortsättningskurs höst 1800:- Senior Fortsättningskurs vår/sommar 1800:-

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

19/3 2002 Beslutades att Håkan Royne och Leif Svensson äger rätt att var för sig teckna föreningens postgiro- och girokapitalkonto.

19/3 2002 Beslutades att Håkan Royne och Leif Svensson äger rätt att var för sig teckna föreningens postgiro- och girokapitalkonto. STYRELSEBESLUT (Sammanfattning av de viktigaste besluten 1996 -) 25/3 1996 Resereglemente godkändes. 24/3 1997 Förslag till kravbrev godkändes (till medlemmar som ej betald årsavgift ). 13/5 1997 Medlemmar

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt.

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga.

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga. Att bilda förening Varför bilda en förening Skälet till att bilda en förening bör i första hand vara ett gemensamt behov att samverka i organiserad form om ett gemensamt intresse. Att man önskar få bidrag

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer