Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007"

Transkript

1 Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007 Jag blev inbjuden till en intressant konferens nu i veckan av ESBRI (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning). Jag fastnade för de viktiga frågor som skulle diskuteras och det var; Hur kan man attrahera riskkapital till ditt företag? Hur kan du attrahera riskkapitalister och företagsänglar till ditt företag? Hur kan du leverera en pitch som en företagsängel inte kan saga nej till? Vad är Statens roll inom riskkapitalförsörjningen? Hur tjänar man pengar på miljötenik och alternativ energi? Detta var minst sagt intressanta frågeställningar för mig. Jag har drivit egna förslag att skapa svenska Handelshus (säljkontor) på tillväxtmarknader men utan riktigt framgång ännu. Svenska företag och riskkapitalister har kontaktat mig med intresse för de vill gärna använda dessa Handelshus, men alla vilja först se något färdigt på plats innan man investerar. Ingen vill vara först i Sverige. De ser behoven men vill inte vara med från början, hur löser man denna såddfinansiering? När det gäller kommersialisering av svenska innovationer, speciellt miljöteknik så tycker t.ex. Nutek att Regeringen redan givit Exportrådet extra resurser för att marknadsföra svensk miljöteknik så de borde utföra detta arbete redan idag. Inget utrymme för nya resurser. Vi har alltså de resurser vi behöver i plats eller på gång. Jag måste väl erkänna att jag inte håller med. Nu när jag själv sökt finansering så verkar det som att riskkapital kommer i stället utanför Sverige, eller många gånger kommer det inte alls. Energimyndigheten har tidigare varnat i en rapport att svensk miljöteknik köps upp alltför tidigt och många entreprenörer som var med på denna konferens klagade just på detta. Budskapet var ganska tydligt, det är för lite såddfinansiering, det är för krångligt att söka och man vet knappt vem man skall vända sig till. Känner själv igen detta och jag tror de som behöver lyssnade och tog åt sig av kritiken, hoppas det i alla fall. Alla innovatörers mardröm, the Valley of Death Som varumärkeskonsult fokuserar jag mig på mitten och slutet av produktens livscykel. Jag förklarar för mina klienter att ett starkt varumärke innebär bättre marginaler lite senare på resan. Svaga märken kan endast konkurrera med priset, starka märken för mer över till R&D och kommande produkter och lanseringar. Hur får man igång sitt projekt kan man fråga? Viktigaste uppgiften är kanske såddfinansiering och denna konferens, Sweden-US Entrepreneurial Forum, diskuterar mycket om vem som bär största ansvaret för såddfinansiering. Staten, marknaden eller individen? Uppgiften för innovatören eller entreprenören är att orka köra projektet vidare tills dess att man kommit förbi denna första jobbiga period som kallas the Vally of Death, dvs tiden innan man har en färdig produkt som kan introduceras på marknaden. Jag har själv mest erfarenhet av IT och Telekom och där är detta inte ett lika stort problem som inom andra branscher. Man kan starta en verksamhet i hemmet (kanske garaget) för att sedan 1

2 försöka med eget kontor. Nu finns det också gott om inkubatorverksamheter där man kan få prova sina vingar under olika typer av former. Det är lättare att slutföra produkten och vad man senare behöver riskkapital till är ofta att skynda snabbare på marknaden. Man söker pengar till marknadsföring och utlandsetableringar (likt det jag gjort för Handelshus). Värre är det för de innovatörer som sysslar med miljöteknik eller bioteknik. Det är svårare att sätta upp ett stort labratorium eller anläggning för alternativt bränsle i hemmet, så där får universitet, institutioner eller kanske storföretagen stå för all eventuell inkubatorverksamhet. Den sk Valley of Death är alltså mycket värre för företag som ger sig in i miljöteknik och bioteknik, än IT eller telekom. En stor del av konferensen ägnades därför åt detta problem, såddfinansiering. Som konsult inom varumärke och kommersialsering så fokuserar jag mig på varumärket och affärsmetoden. Jag hjälper företag att etablera sig och bygga varumärke för att inte bara behöva konkurrera med lägre priser. Kunder kräver också idag någon slags lokal närvaro för att känna sig trygga när det skall köpa eller investera i produkter och nya företag. Detta är svårt för många medelstora företag, omöjligt för små och även svårt för de riktigt stora företagen. Våra politiker, och vi som söker lokalt riskkapital, kan då tycka att vi svenskar är dåliga på att ta risker. Jag håller helt med men det finns många faktorer som även berördes under denna konferens. Jag vill helt förenkla det genom att säga vi har fyra stora problem; RISK PROCESS FÖRÄDLING BELÖNING Jag skall inte fördjupa mig på alla dessa delar för det är ett nyhetsbrev, inte en avhandling jag försöker skriva. Risker är dock en bredare förståelse vad det innebär att satsa allt (eller ganska mycket) för en idé man tror på. Hur kan den finansieras, hur ser involvensreglerna ut, vilken hjälp med såddfinansering etc finna att tillgå? Process handlar om synen från intressenterna. Hur är det att tala och arbeta med statliga och kommunala bolag och instutioner? Hur kan kan man arbeta med den dynamiska länken, dvs hur kan vi para ihop alla bra lokala idéer med globala aktörer? Hur lätt är det att gå vidare med en idé och är man välkommen eller stör man? Förädling är kommersialisering. Vilka prioriteirngar skall man göra, vilken marknad ser man och hur etablera man sig på ett kostnadseffektivt sätt? Jag brukar säga att vad som skiljer en innovatörer från en entreprenör är att den senare också lärt sig sälja sig själv, och sina produkter. Till sist belöning, hur ser incitamentsystemen ut jämfört med de risker och arbetsinsatser man gör? Man skall inte anpassa systemen till de mest framgångsrika innovationerna någonsin, utan man måste anpassa system till allt som kommer mellan ren flopp och stor succé, de flesta floppar men det finnas mycket där emellan som kan skapa arbetstillfällen. Svenska företag är fortsatt duktiga på att investera Nu har det klagats en hel del på svenskt riskkapital men Tom Berggren (VD Svenska Riskkapitalföreningen) gjorde ett litet inlägg under konferensen och informerade oss alla att hans medlemmar (svenska riskkapitalföretag) investerat dubbelt så mycket som genomsnittet inom EU 2007, även om det endast är hälften av vad man gjort i USA så är det inte så dåligt. Jag förmodar att han menade per capita men det är väl värt att notera. En del klagar på att privat såddfinansieringen är för dålig och en förklaring skall vara att den traditionellt gjorts via storföretagen så det finns ingen tradition av såddfinansiering i Sverige. Vet inte om jag håller med om detta för jag tror mer på att det är val mellan riskprojekt och man väljer mellan minst risk och mest avkastning och där där miljöteknik och bioteknik svåra utmaningar för alla. En del vill också nämna bubblan vi hade runt milleniumskiftet när vi satsade för mycket på IT och E-handel som sedan sprack för många. Det kanske spelade en viss roll men är inte helt avgörande tror jag. 2

3 The 2007 EU Industrial R&D Investment Scoreboard kom ut nu i oktober och den visade att 75 av våra största svenska företag investerade för 9.2 miljarder EUR inom EU förra året. Detta är då forskning och utveckling inom EU. Samma 75 företag sålde för ca 252 miljarder EUR inom Unionen så de är nog klara över att det krävs lokala investeringar och närvaror för att fortsätta växa på marknaden. Jag tror att våra riskkapitalföretag känner till att det kostar pengar att tjäna pengar och det handlar bara om att fokusera sig på vad man tror mest på eller behärskar bäst. Min känsla är att man vill komma in senare i innovationsprocesser för man brister i teknisk kunskap för att kunna göra kommersiella beslut och därför blir statlig såddfinansiering så viktig. Miljöteknikprojekt i fokus, vi skall bli bäst på miljöteknik. Staten har enligt egen utsago givit mer resurser till Vinnova och Exportrådet för att vi skall bli bäst i världen på miljöteknik. Fokus är, som vanligt, på mer forskning samt att människor skall mötas. Risken är dock att vi får fler delegationsresor och fler rådgivare. Jag kanske är helt fel ute men alla som läser mina nyhetsbrev och inlägg vet vad jag tycker om detta. Forskning som inte kan kommersialiseras och skyddas, vad har den för värde? Det är bra med människor som hjälper andra men fokus måste på avslut och att göra affärer. Om vi hjälper småföretagen att verkligen sälja sina innovationer på nya marknader, succé! Jag vet dock inte om detta blir resultatet av våra gemensamma investeringar, vi får kanske se om några årtionden. Swentec (Sveriges miljöteknikråd) efterfrågade nyligen en långsiktig plan för svensk miljöteknik. En framåtblickande strategi för utvecklingen av miljöteknikområdet efterfrågas med en tydlig arbetsfördelning mellan dagens myndigheter, tillsammans med effektiva åtgärdspaket. Fokus på vara på samordning för vårt lapptäcke av organisationer och människor är inte särskilt effektivt jämfört med många andra. Det verkar som främsta drivkraften just nu är USAs intresse i svenska företag, inte egna idéer och tankar om vart vi vill komma med vår miljötekniksatsning. Vi kommer dock ha fokus på miljöteknik i samband med Världsutställningen i Shanghai 2010 så vi måste se till att vaska fram lite resultat till Är vi ledande eller inte 2010? När man skapar en plan som även skall ha ett svensk samhällsekonomiskt perspektiv så måste det viktigaste vara är att erbjuda företag resurser så de kan växa på egen kraft i Sverige, genom att sälja till alla (dvs utanför Sverige), men samtidigt skapa fler arbetstillfällen i Sverige. Detta är ett politiskt perspektiv som jag tror inte många tänker på, speciellt de som vill att vi skall exportera miljöteknik vilket oftast handlar om att exportera know-how. Jag läser över allt att vi är världsledande, men har vi egentligen några stora succéer ännu (om vi mäter i arbetstillfällen)? Självklart, jag hörde från Vinnova att ca människor arbetar med miljöteknik i Sverige idag men min egna observation är att våra miljöteknikbolag ofta är små start-ups eller kommunala aktörer. Hur skall dessa företag bli aktörer på den globala marknaden? Vad jag kan se så är några enskilda tekniskt duktiga företag som fokuserar sig på små delar i stora anläggningar eller lösningar. Vi behöver skapa större företag som tar ansvar för hela anläggningar. Jag tror att Sverige behöver visa upp kompletta solution providers, inte bara försöka exportera våra affärshemligheter, kunskap och introducera små underleverantörer i stora upphandlingar. Skall man exportera och vidareutveckla företaget måste man ha hela kunskapskedjan vilket innefattar projektering, byggnation och drift av stora miljötekniska anläggningar. Jag har inte sett några riktiga svenska framgångar i stora upphandlingar som leds av internationella biståndsorganisation och som kräver helhetslösningar. Jag tror organisationer som Swentec och Staten tillsammans har något att styra upp och hjälpa till med. Delegationsresor och tankar om att exportera know-how skapar vi inga nya jobb här hemma i Sverige. 3

4 Export av miljöteknik, bistånd eller näringslivsstrategi? Vi har alla läst om problemen med biståndsverksamheten via SIDA och hur korruperat det ibland kan vara i Afrika (och på andra ställen). Det kan inte vara lätt att ägna sitt liv åt att hjälpa andra och många kanske tycker att svenskt bistånd via SIDA och enskilda organisationer är otillräckligt. Jag har stor förståelse för att skyddet i lokala projekt är näst intill obefintligt och man kan fråga sig hur man skall lösa det. Jag har inga riktiga förslag annat än att man fokusera sig på att leverera en lösning, inte en säck med pengar. Det handlar om mycket pengar, enligt media så delade SIDA ut 1,3 miljarder under förra året i olika projekt. Jag undrar om man delvis kunde tänka lite annorlunda när vi talar om bistånd. På samma sätt som USA när det gäller militärindustrin. Jag är ingen expert på bistånd utan tror att det finns gott om duktiga människor som kan detta väl i Sverige. Jag fokuserar mig bara på en liten del av ett stort problem, man kan kalla det hjälp till självhjälp. Jag har diskuterat detta med professor Calestous Juma vid Harvard University i USA och han håller med mig om att detta är en av de viktigaste uppgifterna vi har framför oss om vi skall hjälpa Afrika att växa ekonomiskt. Professor Juma har ett förflutet inom FN och är ansvarig för Practice of International Development and Director of the Science, Technology, and Globalization Project på Harvard Universtitet. Han är väl instatt i innovationsarbetet som pågår i Afrika och vad vi frågar oss är hur vi kan få sk utvecklings-länder, t. ex. i Afrika, att lära sig innovation och entreprenörs-arbete från grunden, dvs hur vi här hemma i väst skapar och tjänar pengar på vår forskning och utveckling. Vi skulle då lära innovatörer och forskare i dessa länder hur man kan bli företagare och entreprenör. Lära dem hur vi i väst arbetar med att skapa innovationer, skyddar dem och sedan kommersialisera dem. Vi skall inte tro att det inte kan skapa innovationer som sedan kan kommersialiseras, de har bara inte vanan av detta på samma sätt som vi har i västvärlden. Jag har format mina tankar om detta i något jag kallt Small Business Innovation Program och de som vill läsa mer om detta kan finna det på hemsidan. Jag vill gärna se hur vi kan bidra med att fler svenska eller europeiska entreprenörer reser till utvecklingsländer i både Asien och Afrika och hjälper dessa igång med att nå och förstå viktiga konsumentmarknader. Skicka inte pengar, skicka affärsmän som möter andra affärsmän och hjälp dem att komma in på marknader. Bistånd och utbildning skall inte bara vara riktat till regeringar och tjänstemän utan de människor som skall utföra arbetat på fältet. Detta program (idé) innefattar entreprenörskap, företagande och innvationsskydd. Vi skall sluta klaga på att väst skyddar sina innovationer och priser och se till att hjälpa utvecklingsländerna svara med samma mynt, dvs skapa innovation som genererar finansiella resurser. Jag tycker det handlar om att skapa dynamiska länkar, precis som jag vill göra för svenska småföretag, men i detta fall småföretag i utvecklingsländer och köpstarka marknader i väst. Vi kan göra detta och det finns gott om innovativa människor i alla länder, de skall bara förstå vad vi behöver och hur vi konsumerar. Jag tror att SIDA också är delvis inne på några av dessa områden med projekt på gräsrotsnivå, bl.a. Enterprise Development for Pro-poor Growth i Sri Lanka och Innovation Systems and Innovative Clusters Programme i Tanzania. Det kan finnas gott om fler exempel 4

5 som jag inte känner till idag. Det finns också olika länder som kommit olika långt i Afrika, t.ex. så har Sydafrika redan skapat Patent Support Fund for Small Medium Enteprises. Där innovatörer och entreprenörer kan söka finansiellt stöd för att kunna skydda kommande innovationer genom patent. Det handlar alltså inte om att låna pengar utan bidrag, vi skulle kunna säga att det är som den Inkubatorverksamhet vi gör via Vinnova och Innovationsbron. Bli lite mer som USA, var inte rädd att premiera lokala företag Vad jag menar med att efterlikna USA är när amerikaner gör något så premirar man egna företag först. Jag anser då om det nu är problem med vatten, avlopp eller energi i ett visst land. Varför inte fokusera på att erbjuda lösningar genom att fokusera på inköp från grupperingar av svenska företag, så de blir vana att leverera hela miljötekniska anläggningar även utanför Sverige? Hjälp svenska företag arbeta tillsammans och nu svarar en del, det går inte pga LOU. Jag håller inte med, det går visst och det handlar om hur vi implementerar och visa vilja att göra något för svenska småföretag. Skulle inte ett biståndsprojekt som innefatta miljöteknik kunna få ha lite mer näringslivsfördelar för svenska företag? Självklart! Man kan tjäna pengar och göra nytta samtidigt. Jag tror vårt fokus idag på att biståndsuppdrag skall genereras via förfrågningar av regeringar som begär hjälp via våra ambassader och där vi sedan skall skicka bistånd i form av pengar, inte är perfekta formen för utveckling eller att lösa alla problem. När det handlar om militära upphandlingar eller bistånd så resonerar man i USA om att upphandla amerikanskt först, sedan söka bästa pris. Jag tror vi också måste få in detta tänka lite när det handla om att hantera våra svenska skattemedel. Bistånd är bra men om ett svensk företag kan lösa problemet, eller en grupp av svenska småföretag, så skall denna lösning premieras. Det handlar om sämhällsekonomiska fördelar som vi inte kan förbise längre. Det är därför jag undrar om inte mycket miljöteknik kunde vara näringslivsprojekt som också hanteras via SIDA? Rättshjälp kanske på väg? Ni som har följt mina nyhetsbrev har kanske läst att Riksdagen i december 2005 gav Regeringen i uppgift att se över bl.a. Rättshjälpslagen. Detta arbete är nu igång där Justitiedepartementet bl.a. kommer se över rättshjälp i angelägenheter som skall behandlas utomlands, rättshjälp till näringsidkare och den statliga rättshjälpens förhållande till privata rättsskyddsförsäkringar. Detta arbete tillsammans med vidare arbete med privata försäkringar och alternativa skiljeförfarande är saker som vi verkligen behöver för att stärka rättsskyddet för innovatörer och småföretagare. Jag har hört att fler lösningar är på väg för att hjälpa småföretag och innovatörer och detta är en viktig del av Belöningen för allt arbete idag och i framtiden för våra innovatörer. Kan vi inte skydda våra innovationer och upptäckter, varför tror vi då att det finns någon mening med att satsa alla dessa skattemedel på forskning? Jag har tidigare föreslagit att vi borde skapa ARNI (Allmänna reklamationsnämnde för innovatörer). Denna alternativa förfarande (icke juridisk bindande) skall dock inte vara den enda lösningen utan bara en liten del i ett förbättrat rättsskydd. Fokus är på att hjälpa småföretag och innovatörer att slippa processer. Sitta i domstol är ett misslyckande för alla inblandade, det kan nog många hålla med om. Lyckas vi dock inte hålla storföretag borta från denna åtgärd så måste Staten engagerar sig i försvaret av värdefulla patent, design, varumärke etc. Kan vi inte få våra politiker att se detta så bör vi som arbetar som rådgivare ta oss en ordentlig funderare om vi inte alla måste rekommendera våra klienter att inte fortsättningsvis spendera för mycket pengar att söka patent och annat skydd. Allt handlar egentligen om privatekonomi och om man inte kan hävda sin rätt, även om man har den, vad är det då för rättssamhälle vi lever i kan man tycka. 5

6 Lans i ny tvist, nu med SAAB Problem att skydda sina innovationer, man kommer osökt in på Håkan Lans igen. Vi kunde alla nyligen läsa på Realtid.se (och i andra media) att SAAB nu skall ha stoppat alla licensutbetalningar och ersättningar till Håkan Lans, som ersättning för den patentskyddade GPS-positioneringssystem han skyddat och som SAAB vill sälja inom shipping-lösningar. Denna åtgärd skall också ha lett till att merparten av SAABs konkurrenter runt om i världen också struntar i att betala sina licensfakturor, med hänvisning till att SAAB inte betalar. SAAB skall enligt artikeln anse sig vara diskriminerade eftersom andra tillverkare inte betalar licens för det patent de utnyttjar. Frågan är kanske vem som började detta och varför? Om vi inte fokuserar oss på denna tvist utan funderar över sakfrågan, hur skall små företag och innovatörer agera i framtiden? Det vore en katastrofalt för Sverige om patenten fortsätter att minska på det sätt som skett under de senaste åren för hur mäter vi framgångar? Hur kan vi (som skattebetalare) få tillbaka på alla skattemedel vi investerar in i innovationsarbetet i Sverige om vi inte kan skydda våra investeringar. Varför skall vi satsa fler miljarder i svensk forskning om inte resultatet blir innovationer som vi kan skydda och sedan kommersialisera på marknaden? Innovation som senare skapar nya svenska arbetstillfällen. Vi vill stimulera forskare, entreprenörer och uppfinnare att söka patent men vi måste lyfta fram alla risker och det är många. Om man inte respekterar patent så är det nog minst lika svårt att sälja know-how, om man inte nöjer sig med kortare konsultuppdrag med timarvode. Hur skapar detta nya företag? För de flesta människor med sunt förnuft är det inte patentinnehavaren som diskriminerar storföretag genom att söka patentkskydd för sina innovationer utan snarare de storföretag som inte betalar för patentet som begår brott. Det är inte musiker eller fotografer som diskriminerar användare genom att be om betalt för ett arbete de gjort. Enligt artikeln i Realtid.se så vill SAAB ha tillbaka de licensavgifter de redan betalat och det måste då innebära att alla företag skall kunna driva samma krav i domstol. Annars skulle de bli diskriminerade av en domstol, varför skall en intressent kunna få återbetalning men inte alla. Innebörden av SAAB s krav måste då rent logiskt vara att patent och know-how saknar värde ty om inte alla betalar så behöver man inte betala och vem vill då betala kan man fråga? Kan SAAB s uppfattning i denna tvist också tillämpas på andra immateriälla tillgångar? Hur skulle detta se ut i fildelardebatten vi för idag. Om en butik i Stockholm slutar betala licensavgifter utan piratkopierar så många musik CD som möjligt innebär det att artister inte kan kan ta betalt av någon utan skall betala tillbaka den ersättning de tidigare fått? Jag vet inte men hoppas det löser sig för SAAB och Håkan Lans så alla känner de kan arbeta tillsammans. Jag varken känner till eller beskriver alla delar av denna tvist men fokuserar mig på en kärnfråga och hur man skall ställa sig till den från det lilla företagets synvinkel. Jag hör att vi har många åtgärder på gång för att underlätta vardagen och framtiden för våra innovatörer. Jag hopper detta inte endast leder till fler rapporter, undersökningar, work shops och konferenser utan verkligen resultat. Vi behöver riktiga förbättringar för våra innovatörer som senare kan bli företagsledare eller i alla fall framgångsrika. Vi skall inte bli avundsjuk för att någon ibland blir snuskigt rik på en fantastiskt uppfinning. Det skall sporra oss att försöka göra det samma. Det är faktiskt inte så lätt som en del tror. Joachim Davidsson Liberal debattör och småföretagare. 6

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Vad är kärnan i den svenska paradoxen? Precis hemma igen från en liten resa i Sverige men åker bort till Kina igen senare i veckan. Har som många av er andra följt Almedalsveckan i Gotland, försökt se

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap På tal om entreprenörskap Nu har vi fått en ny minister för att leda näringslivsutveckling, entreprenörskap och innovationsarbetet här i Sverige. Hon säger i media att hon vill förbättra innovationsklimatet

Läs mer

Hur tjänar man. Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst.

Hur tjänar man. Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst. Hur tjänar man pengar på forskning Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst. Copyright 2009, Joachim Davidsson, B-Open Nordic. All

Läs mer

Stormen nalkas från öst, patentstorm på väg!

Stormen nalkas från öst, patentstorm på väg! Stormen nalkas från öst, patentstorm på väg! Jag har nu rest i Asien en månad för några klientuppdrag, bedriva lite marknadsundersökningar och prata med människor som gör affärer i Asien. Jag har bifogat

Läs mer

Dags att se över det innovativa landskapet

Dags att se över det innovativa landskapet Dags att se över det innovativa landskapet Jag hoppas alla haft en skön jul och nyårshelg även om det inte blev särskilt mycket snö, speciellt för oss i Stockholm. Nu är vi nog alla mitt uppe i våra projekt

Läs mer

Minskar samordning resultat?

Minskar samordning resultat? Minskar samordning resultat? Mars och april har varit hektiska, jag har rest runt och marknadsfört Grön IT för en av mina klienter och känt mig lite som en dansbandmusiker som åker från stad till stad

Läs mer

Internationell kommersialisering av innovationer,

Internationell kommersialisering av innovationer, Internationell kommersialisering av innovationer, varumärkesutvidning samt dynamisk länk mellan ALMI och Exportrådet. Jag har ägnat tid i januari och februari om att skriva ett debattinlägg/förslag till

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

VINNOVAs Årskonferens 2005

VINNOVAs Årskonferens 2005 VINNOVAs Årskonferens 2005 Deltagarfrågor och kommentarer 1 Hur kan sverige dra nytta av globaliseringen? Exportera miljöadministration Bygg vidare på traditionen av starka exportörer Proaktiva Kombinera

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Att göra för nya Småföretagarministern Nu hoppas jag att vi alla förmodligen bestämt oss vem eller vilka vi tänker rösta på den 19:e september. Var man än står inom det politiska landskapet så hoppas jag

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndigheten Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer

Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer Svenska Uppfinnareföreningen samlar uppfinnare, utbyter erfarenheter och ger uppfinnarna en röst vad gör politiken? Lobby 2014 och framåt Beslutad

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Lär dig dansa med de stora elefanterna Jag hann tyvärr inte skriva något månadsbrev inom innovation och entreprenörskap förra månaden så jag skickar härmed ett för både november och december, det sista

Läs mer

Innovationsindikatorer semaforer på vad?

Innovationsindikatorer semaforer på vad? Innovationsindikatorer semaforer på vad? Innovationsindikatorer och politiklärande Anförande på SCBs användarseminarium inom FOU-statistiken 24 maj 2011 Lars Bager-Sjögren Tillväxtanalys Indikatorerna

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Innovation, att leda eller lära sig ledas? Jag har funderat mycket kring ledarskap inom sk kunskapsföretag, speciellt kring hur jag själv agerar och reagerar på många personer och omständigheter. Ledarskap

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

SVENSKA HANDELSHUS NYTT KEIRETSU-SYSTEM SYSTEM FÖR ATT ETABLERA SVENSK MILJÖTEKNIK I HELA VÄRLDEN FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK

SVENSKA HANDELSHUS NYTT KEIRETSU-SYSTEM SYSTEM FÖR ATT ETABLERA SVENSK MILJÖTEKNIK I HELA VÄRLDEN FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK SVENSKA HANDELSHUS NYTT KEIRETSU-SYSTEM SYSTEM FÖR ATT ETABLERA SVENSK MILJÖTEKNIK I HELA VÄRLDEN FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK av Joachim Davidsson B-Open Nordic AB Fräsarvägen 7 142 50 Skogås e-mail jd@bopen.se

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Från miljörätt till miljöhett

Från miljörätt till miljöhett Från miljörätt till miljöhett - så blir Sverige bäst på miljöteknik juli 2008 www.centerpartiet.se Inledning Centerpartiets vision är ett grönt, modernt och öppet samhälle som präglas av liberala värderingar.

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

SVENSKA HANDELSHUS FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK

SVENSKA HANDELSHUS FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK SVENSKA HANDELSHUS NYTT KEIRETSU-SYSTEM SYSTEM FÖR ATT ETABLERA SVENSK MILJÖTEKNIK I HELA VÄRLDEN FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK av Joachim Davidsson B-Open Nordic AB Fräsarvägen 7 142 50 Skogås e-mail jd@bopen.se

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer

Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare?

Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare? Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare? 1 Hur många små företag deltar i upphandling? 12,5 % - 27 % företag med 0-49 anställda 37 % företag med 20-49

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag På väg ut i världen- statens främjandeinsatser för export RiR 2013:10 Dnr:31-2011-1253 Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag Riksrevisionen genomför en granskning av statens insatser

Läs mer

Affärsplan Innovator Skåne AB

Affärsplan Innovator Skåne AB Fastställd av styrelsen, 2010-02-08 Affärsplan Innovator Skåne AB 1. Identitet Innovator Skåne AB (ISAB) Organisationsnummer: 556747-5164 Skånes universitetssjukhus 221 85 Lund www.innovatorskane.com 2.

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 KORTA FAKTA OM SAAB Både militära och civila produkter Omsättning 2013: 23 750 MSEK Antal medarbetare: ca 14 500 Närvaro i 35 länder med kunder i över 100

Läs mer

Månadsbrev November 2003

Månadsbrev November 2003 Månadsbrev November 2003 Entreprenörskap och småföretagsutveckling i USA ett nyhetsbrev i samverkan med NUTEK Makroekonomisk bakgrund... 2 Snart börjar konjunkturuppgången synas i arbetslöshetsstatistiken

Läs mer

guiden där innovationer omvandlas till företag Innovationsbron ab_2009 35

guiden där innovationer omvandlas till företag Innovationsbron ab_2009 35 guiden där innovationer omvandlas till företag Innovationsbron ab_2009 35 rätt InställnIng vilka som är vinnare eller förlorare bland entreprenörer bestäms vanligen av de personliga drag man har till exempel

Läs mer

Konferens Innovation Journalism Oak Lounge, Tresidder Union at Stanford University

Konferens Innovation Journalism Oak Lounge, Tresidder Union at Stanford University Konferens Journalism Oak Lounge, Tresidder Union at Stanford University Om Journalism Inbjudan till konferensen skedde via Vinnova och Jan Sandred som jobbar som Program Manager. Vinnova skickar varje

Läs mer

Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn. Construction Management

Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn. Construction Management Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn Innovationsbegreppet Innovationsprocess Idé/uppfinning + Utveckling + Implementering = Innovation Innovationer Brett spann på vad innovationer är Radikala

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 BUDGETPROFIL 3 SÄRSKILDA MÅL 4 Entreprenörskap

Läs mer

Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig

Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig LTU Business AB är en regional huvudaktör för innovation och tillväxt. Vi främjar samverkan mellan Luleå tekniska universitet, näringsliv

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Ledarskap, finna den rätta balansen Jag har tillbringat en stor del av sommaren på resande fot i Asien, just nu skrivande stund är jag i Taipei, Taiwan. Det är alltid roligt att besöka Asien, speciellt

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Rådgivning som tar världen till företagen

Rådgivning som tar världen till företagen Rådgivning som tar världen till företagen Vad är Enterprise Europe Network? Nätverk av regionala företagarorganisationer i EU:s alla medlemsländer, USA, Kina m.fl. Lanserades 2008 av EU-kommissionen Sammanslagning

Läs mer

Går det som det ska eller blir det som det blir?

Går det som det ska eller blir det som det blir? Går det som det ska eller blir det som det blir? Styr du ekonomin eller styr ekonomin dig och ditt företag? Det är kanske dags att fundera över hur du vill att det ska vara? Alla beslut du tar får ekonomiska

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Idag, den 2 november 2015, inleds teckningstiden i Imint Image Intelligence AB:s (Imint) nyemission inför planerad notering

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Tina Yildirim Yrke: Entreprenör, har startat och drivit två företag, artistförmedling inom musik och InvivoPlay, sajt och app för ökat välbefinnande genom att koppla ihop användare med coacher Utbildning:

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

D E T N Y A P P P E N S I O N NU

D E T N Y A P P P E N S I O N NU DET NYA PP PENSION NU Pensionsvalet blir mer och mer upp till den enskilde. Det kräver förändringar och förnyelse även av pensionsbolagen. Nya vindar Nu ska plötsligt allt väljas. Inte bara elleverantör,

Läs mer

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Frankenstein, att bygga företag utan pengar 1 Året är snart slut och i stället för att klaga på bristen av såddfinansiering, riskkapital, rådgivarstöd och annat tänkte jag beskriva lite hur jag själv kom

Läs mer

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Innovation och entreprenörskap handlar om att realisera idéer. En idé ska inte stanna i ett potentiellt värde utan ska realiseras

Läs mer

Silvertest. Centrum för en ny generation kemikalietester. Dokumentation från Silvertest nätverks kick off 21 november 2006

Silvertest. Centrum för en ny generation kemikalietester. Dokumentation från Silvertest nätverks kick off 21 november 2006 Silvertest Centrum för en ny generation kemikalietester Dokumentation från Silvertest nätverks kick off 21 november 2006 Tema Finansieringsformer för utveckling och kommersialisering av in vitro-metoder

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Internationaliseringsguiden

Internationaliseringsguiden Utveckla ditt företag internationellt Internationaliseringsguiden Innehållsförteckning Internationell rådgivning och tjänster Business Sweden Business Region Göteborg/Enterprise Europe Network Connect

Läs mer

A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta. (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/)

A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta. (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/) Lektion 15 SCIC 10/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/)

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Skriv din titel här Pär Johansson Affärsområdeschef Kommersialisering

Skriv din titel här Pär Johansson Affärsområdeschef Kommersialisering LTU s proaktiva metoder mer än dubblerar idéinflödet! Skriv din titel här Pär Johansson Skriv din titel här Affärsområdeschef Kommersialisering The University our USP World class in developing succesful

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Innovationspolitiskt manifest 2015

Innovationspolitiskt manifest 2015 Innovationspolitiskt manifest 2015 2 Innovationspolitiskt manifest sverigesingenjorer.se Förord Sveriges Ingenjörer och Svenska Uppfinnareföreningen har med sina respektive bakgrunder och erfarenheter

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 SÄRSKILDA MÅL 3 Entreprenörskap 4

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator BoostChamber 2013 är ett unikt tillfälle för dig som vill investera och komma i kontakt med spännande innovationer, utveckla affärsmöjligheter, och

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

SWEDEN HOUSE of INNOVATIONAB (publ) u.n

SWEDEN HOUSE of INNOVATIONAB (publ) u.n SWEDEN HOUSE of AB (publ) u.n Investeringsförslag med inbyggd möjlighet till VINSTSÄKRING: Om bolaget följer sin plan så kommer du att erbjudas följande: Återköp av upp till 30% av dina aktier för 2 kr

Läs mer

Rapport 2015 Powered by

Rapport 2015 Powered by Rapport 2015 Bakgrund undersökning Konstaterades att ingen frågat hela målgruppen tidigare Få fram mer innovationsdata/statistik Målgruppsdata PRV registerutdrag PRV patent och designskyddsregister, urval

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

INNOVATIONSFABRIKEN SVERIGE

INNOVATIONSFABRIKEN SVERIGE INNOVATIONSFABRIKEN SVERIGE TANKAR KRING INNOVATION OCH SMÅFÖRETAGANDE I SVERIGE Joachim Davidsson www.joachimdavidsson.se Inledning Detta dokument är en summering av ett antal nyhetsbrev jag skrivit under

Läs mer

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ)

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) Här presenteras ett antal frågor och svar med avsikt att tillhandahålla support till förmedlare

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Ungt forskningsområde på väg att hitta formen

Ungt forskningsområde på väg att hitta formen TEMA Miljöteknik (delar av) Av Anne Nilsson, Naturvetaren nr 9/2006 Ungt forskningsområde på väg att hitta formen Det råder ingen tvekan om att det finns en frodande forskning inom det relativt färska

Läs mer