Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007"

Transkript

1 Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007 Jag blev inbjuden till en intressant konferens nu i veckan av ESBRI (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning). Jag fastnade för de viktiga frågor som skulle diskuteras och det var; Hur kan man attrahera riskkapital till ditt företag? Hur kan du attrahera riskkapitalister och företagsänglar till ditt företag? Hur kan du leverera en pitch som en företagsängel inte kan saga nej till? Vad är Statens roll inom riskkapitalförsörjningen? Hur tjänar man pengar på miljötenik och alternativ energi? Detta var minst sagt intressanta frågeställningar för mig. Jag har drivit egna förslag att skapa svenska Handelshus (säljkontor) på tillväxtmarknader men utan riktigt framgång ännu. Svenska företag och riskkapitalister har kontaktat mig med intresse för de vill gärna använda dessa Handelshus, men alla vilja först se något färdigt på plats innan man investerar. Ingen vill vara först i Sverige. De ser behoven men vill inte vara med från början, hur löser man denna såddfinansiering? När det gäller kommersialisering av svenska innovationer, speciellt miljöteknik så tycker t.ex. Nutek att Regeringen redan givit Exportrådet extra resurser för att marknadsföra svensk miljöteknik så de borde utföra detta arbete redan idag. Inget utrymme för nya resurser. Vi har alltså de resurser vi behöver i plats eller på gång. Jag måste väl erkänna att jag inte håller med. Nu när jag själv sökt finansering så verkar det som att riskkapital kommer i stället utanför Sverige, eller många gånger kommer det inte alls. Energimyndigheten har tidigare varnat i en rapport att svensk miljöteknik köps upp alltför tidigt och många entreprenörer som var med på denna konferens klagade just på detta. Budskapet var ganska tydligt, det är för lite såddfinansiering, det är för krångligt att söka och man vet knappt vem man skall vända sig till. Känner själv igen detta och jag tror de som behöver lyssnade och tog åt sig av kritiken, hoppas det i alla fall. Alla innovatörers mardröm, the Valley of Death Som varumärkeskonsult fokuserar jag mig på mitten och slutet av produktens livscykel. Jag förklarar för mina klienter att ett starkt varumärke innebär bättre marginaler lite senare på resan. Svaga märken kan endast konkurrera med priset, starka märken för mer över till R&D och kommande produkter och lanseringar. Hur får man igång sitt projekt kan man fråga? Viktigaste uppgiften är kanske såddfinansiering och denna konferens, Sweden-US Entrepreneurial Forum, diskuterar mycket om vem som bär största ansvaret för såddfinansiering. Staten, marknaden eller individen? Uppgiften för innovatören eller entreprenören är att orka köra projektet vidare tills dess att man kommit förbi denna första jobbiga period som kallas the Vally of Death, dvs tiden innan man har en färdig produkt som kan introduceras på marknaden. Jag har själv mest erfarenhet av IT och Telekom och där är detta inte ett lika stort problem som inom andra branscher. Man kan starta en verksamhet i hemmet (kanske garaget) för att sedan 1

2 försöka med eget kontor. Nu finns det också gott om inkubatorverksamheter där man kan få prova sina vingar under olika typer av former. Det är lättare att slutföra produkten och vad man senare behöver riskkapital till är ofta att skynda snabbare på marknaden. Man söker pengar till marknadsföring och utlandsetableringar (likt det jag gjort för Handelshus). Värre är det för de innovatörer som sysslar med miljöteknik eller bioteknik. Det är svårare att sätta upp ett stort labratorium eller anläggning för alternativt bränsle i hemmet, så där får universitet, institutioner eller kanske storföretagen stå för all eventuell inkubatorverksamhet. Den sk Valley of Death är alltså mycket värre för företag som ger sig in i miljöteknik och bioteknik, än IT eller telekom. En stor del av konferensen ägnades därför åt detta problem, såddfinansiering. Som konsult inom varumärke och kommersialsering så fokuserar jag mig på varumärket och affärsmetoden. Jag hjälper företag att etablera sig och bygga varumärke för att inte bara behöva konkurrera med lägre priser. Kunder kräver också idag någon slags lokal närvaro för att känna sig trygga när det skall köpa eller investera i produkter och nya företag. Detta är svårt för många medelstora företag, omöjligt för små och även svårt för de riktigt stora företagen. Våra politiker, och vi som söker lokalt riskkapital, kan då tycka att vi svenskar är dåliga på att ta risker. Jag håller helt med men det finns många faktorer som även berördes under denna konferens. Jag vill helt förenkla det genom att säga vi har fyra stora problem; RISK PROCESS FÖRÄDLING BELÖNING Jag skall inte fördjupa mig på alla dessa delar för det är ett nyhetsbrev, inte en avhandling jag försöker skriva. Risker är dock en bredare förståelse vad det innebär att satsa allt (eller ganska mycket) för en idé man tror på. Hur kan den finansieras, hur ser involvensreglerna ut, vilken hjälp med såddfinansering etc finna att tillgå? Process handlar om synen från intressenterna. Hur är det att tala och arbeta med statliga och kommunala bolag och instutioner? Hur kan kan man arbeta med den dynamiska länken, dvs hur kan vi para ihop alla bra lokala idéer med globala aktörer? Hur lätt är det att gå vidare med en idé och är man välkommen eller stör man? Förädling är kommersialisering. Vilka prioriteirngar skall man göra, vilken marknad ser man och hur etablera man sig på ett kostnadseffektivt sätt? Jag brukar säga att vad som skiljer en innovatörer från en entreprenör är att den senare också lärt sig sälja sig själv, och sina produkter. Till sist belöning, hur ser incitamentsystemen ut jämfört med de risker och arbetsinsatser man gör? Man skall inte anpassa systemen till de mest framgångsrika innovationerna någonsin, utan man måste anpassa system till allt som kommer mellan ren flopp och stor succé, de flesta floppar men det finnas mycket där emellan som kan skapa arbetstillfällen. Svenska företag är fortsatt duktiga på att investera Nu har det klagats en hel del på svenskt riskkapital men Tom Berggren (VD Svenska Riskkapitalföreningen) gjorde ett litet inlägg under konferensen och informerade oss alla att hans medlemmar (svenska riskkapitalföretag) investerat dubbelt så mycket som genomsnittet inom EU 2007, även om det endast är hälften av vad man gjort i USA så är det inte så dåligt. Jag förmodar att han menade per capita men det är väl värt att notera. En del klagar på att privat såddfinansieringen är för dålig och en förklaring skall vara att den traditionellt gjorts via storföretagen så det finns ingen tradition av såddfinansiering i Sverige. Vet inte om jag håller med om detta för jag tror mer på att det är val mellan riskprojekt och man väljer mellan minst risk och mest avkastning och där där miljöteknik och bioteknik svåra utmaningar för alla. En del vill också nämna bubblan vi hade runt milleniumskiftet när vi satsade för mycket på IT och E-handel som sedan sprack för många. Det kanske spelade en viss roll men är inte helt avgörande tror jag. 2

3 The 2007 EU Industrial R&D Investment Scoreboard kom ut nu i oktober och den visade att 75 av våra största svenska företag investerade för 9.2 miljarder EUR inom EU förra året. Detta är då forskning och utveckling inom EU. Samma 75 företag sålde för ca 252 miljarder EUR inom Unionen så de är nog klara över att det krävs lokala investeringar och närvaror för att fortsätta växa på marknaden. Jag tror att våra riskkapitalföretag känner till att det kostar pengar att tjäna pengar och det handlar bara om att fokusera sig på vad man tror mest på eller behärskar bäst. Min känsla är att man vill komma in senare i innovationsprocesser för man brister i teknisk kunskap för att kunna göra kommersiella beslut och därför blir statlig såddfinansiering så viktig. Miljöteknikprojekt i fokus, vi skall bli bäst på miljöteknik. Staten har enligt egen utsago givit mer resurser till Vinnova och Exportrådet för att vi skall bli bäst i världen på miljöteknik. Fokus är, som vanligt, på mer forskning samt att människor skall mötas. Risken är dock att vi får fler delegationsresor och fler rådgivare. Jag kanske är helt fel ute men alla som läser mina nyhetsbrev och inlägg vet vad jag tycker om detta. Forskning som inte kan kommersialiseras och skyddas, vad har den för värde? Det är bra med människor som hjälper andra men fokus måste på avslut och att göra affärer. Om vi hjälper småföretagen att verkligen sälja sina innovationer på nya marknader, succé! Jag vet dock inte om detta blir resultatet av våra gemensamma investeringar, vi får kanske se om några årtionden. Swentec (Sveriges miljöteknikråd) efterfrågade nyligen en långsiktig plan för svensk miljöteknik. En framåtblickande strategi för utvecklingen av miljöteknikområdet efterfrågas med en tydlig arbetsfördelning mellan dagens myndigheter, tillsammans med effektiva åtgärdspaket. Fokus på vara på samordning för vårt lapptäcke av organisationer och människor är inte särskilt effektivt jämfört med många andra. Det verkar som främsta drivkraften just nu är USAs intresse i svenska företag, inte egna idéer och tankar om vart vi vill komma med vår miljötekniksatsning. Vi kommer dock ha fokus på miljöteknik i samband med Världsutställningen i Shanghai 2010 så vi måste se till att vaska fram lite resultat till Är vi ledande eller inte 2010? När man skapar en plan som även skall ha ett svensk samhällsekonomiskt perspektiv så måste det viktigaste vara är att erbjuda företag resurser så de kan växa på egen kraft i Sverige, genom att sälja till alla (dvs utanför Sverige), men samtidigt skapa fler arbetstillfällen i Sverige. Detta är ett politiskt perspektiv som jag tror inte många tänker på, speciellt de som vill att vi skall exportera miljöteknik vilket oftast handlar om att exportera know-how. Jag läser över allt att vi är världsledande, men har vi egentligen några stora succéer ännu (om vi mäter i arbetstillfällen)? Självklart, jag hörde från Vinnova att ca människor arbetar med miljöteknik i Sverige idag men min egna observation är att våra miljöteknikbolag ofta är små start-ups eller kommunala aktörer. Hur skall dessa företag bli aktörer på den globala marknaden? Vad jag kan se så är några enskilda tekniskt duktiga företag som fokuserar sig på små delar i stora anläggningar eller lösningar. Vi behöver skapa större företag som tar ansvar för hela anläggningar. Jag tror att Sverige behöver visa upp kompletta solution providers, inte bara försöka exportera våra affärshemligheter, kunskap och introducera små underleverantörer i stora upphandlingar. Skall man exportera och vidareutveckla företaget måste man ha hela kunskapskedjan vilket innefattar projektering, byggnation och drift av stora miljötekniska anläggningar. Jag har inte sett några riktiga svenska framgångar i stora upphandlingar som leds av internationella biståndsorganisation och som kräver helhetslösningar. Jag tror organisationer som Swentec och Staten tillsammans har något att styra upp och hjälpa till med. Delegationsresor och tankar om att exportera know-how skapar vi inga nya jobb här hemma i Sverige. 3

4 Export av miljöteknik, bistånd eller näringslivsstrategi? Vi har alla läst om problemen med biståndsverksamheten via SIDA och hur korruperat det ibland kan vara i Afrika (och på andra ställen). Det kan inte vara lätt att ägna sitt liv åt att hjälpa andra och många kanske tycker att svenskt bistånd via SIDA och enskilda organisationer är otillräckligt. Jag har stor förståelse för att skyddet i lokala projekt är näst intill obefintligt och man kan fråga sig hur man skall lösa det. Jag har inga riktiga förslag annat än att man fokusera sig på att leverera en lösning, inte en säck med pengar. Det handlar om mycket pengar, enligt media så delade SIDA ut 1,3 miljarder under förra året i olika projekt. Jag undrar om man delvis kunde tänka lite annorlunda när vi talar om bistånd. På samma sätt som USA när det gäller militärindustrin. Jag är ingen expert på bistånd utan tror att det finns gott om duktiga människor som kan detta väl i Sverige. Jag fokuserar mig bara på en liten del av ett stort problem, man kan kalla det hjälp till självhjälp. Jag har diskuterat detta med professor Calestous Juma vid Harvard University i USA och han håller med mig om att detta är en av de viktigaste uppgifterna vi har framför oss om vi skall hjälpa Afrika att växa ekonomiskt. Professor Juma har ett förflutet inom FN och är ansvarig för Practice of International Development and Director of the Science, Technology, and Globalization Project på Harvard Universtitet. Han är väl instatt i innovationsarbetet som pågår i Afrika och vad vi frågar oss är hur vi kan få sk utvecklings-länder, t. ex. i Afrika, att lära sig innovation och entreprenörs-arbete från grunden, dvs hur vi här hemma i väst skapar och tjänar pengar på vår forskning och utveckling. Vi skulle då lära innovatörer och forskare i dessa länder hur man kan bli företagare och entreprenör. Lära dem hur vi i väst arbetar med att skapa innovationer, skyddar dem och sedan kommersialisera dem. Vi skall inte tro att det inte kan skapa innovationer som sedan kan kommersialiseras, de har bara inte vanan av detta på samma sätt som vi har i västvärlden. Jag har format mina tankar om detta i något jag kallt Small Business Innovation Program och de som vill läsa mer om detta kan finna det på hemsidan. Jag vill gärna se hur vi kan bidra med att fler svenska eller europeiska entreprenörer reser till utvecklingsländer i både Asien och Afrika och hjälper dessa igång med att nå och förstå viktiga konsumentmarknader. Skicka inte pengar, skicka affärsmän som möter andra affärsmän och hjälp dem att komma in på marknader. Bistånd och utbildning skall inte bara vara riktat till regeringar och tjänstemän utan de människor som skall utföra arbetat på fältet. Detta program (idé) innefattar entreprenörskap, företagande och innvationsskydd. Vi skall sluta klaga på att väst skyddar sina innovationer och priser och se till att hjälpa utvecklingsländerna svara med samma mynt, dvs skapa innovation som genererar finansiella resurser. Jag tycker det handlar om att skapa dynamiska länkar, precis som jag vill göra för svenska småföretag, men i detta fall småföretag i utvecklingsländer och köpstarka marknader i väst. Vi kan göra detta och det finns gott om innovativa människor i alla länder, de skall bara förstå vad vi behöver och hur vi konsumerar. Jag tror att SIDA också är delvis inne på några av dessa områden med projekt på gräsrotsnivå, bl.a. Enterprise Development for Pro-poor Growth i Sri Lanka och Innovation Systems and Innovative Clusters Programme i Tanzania. Det kan finnas gott om fler exempel 4

5 som jag inte känner till idag. Det finns också olika länder som kommit olika långt i Afrika, t.ex. så har Sydafrika redan skapat Patent Support Fund for Small Medium Enteprises. Där innovatörer och entreprenörer kan söka finansiellt stöd för att kunna skydda kommande innovationer genom patent. Det handlar alltså inte om att låna pengar utan bidrag, vi skulle kunna säga att det är som den Inkubatorverksamhet vi gör via Vinnova och Innovationsbron. Bli lite mer som USA, var inte rädd att premiera lokala företag Vad jag menar med att efterlikna USA är när amerikaner gör något så premirar man egna företag först. Jag anser då om det nu är problem med vatten, avlopp eller energi i ett visst land. Varför inte fokusera på att erbjuda lösningar genom att fokusera på inköp från grupperingar av svenska företag, så de blir vana att leverera hela miljötekniska anläggningar även utanför Sverige? Hjälp svenska företag arbeta tillsammans och nu svarar en del, det går inte pga LOU. Jag håller inte med, det går visst och det handlar om hur vi implementerar och visa vilja att göra något för svenska småföretag. Skulle inte ett biståndsprojekt som innefatta miljöteknik kunna få ha lite mer näringslivsfördelar för svenska företag? Självklart! Man kan tjäna pengar och göra nytta samtidigt. Jag tror vårt fokus idag på att biståndsuppdrag skall genereras via förfrågningar av regeringar som begär hjälp via våra ambassader och där vi sedan skall skicka bistånd i form av pengar, inte är perfekta formen för utveckling eller att lösa alla problem. När det handlar om militära upphandlingar eller bistånd så resonerar man i USA om att upphandla amerikanskt först, sedan söka bästa pris. Jag tror vi också måste få in detta tänka lite när det handla om att hantera våra svenska skattemedel. Bistånd är bra men om ett svensk företag kan lösa problemet, eller en grupp av svenska småföretag, så skall denna lösning premieras. Det handlar om sämhällsekonomiska fördelar som vi inte kan förbise längre. Det är därför jag undrar om inte mycket miljöteknik kunde vara näringslivsprojekt som också hanteras via SIDA? Rättshjälp kanske på väg? Ni som har följt mina nyhetsbrev har kanske läst att Riksdagen i december 2005 gav Regeringen i uppgift att se över bl.a. Rättshjälpslagen. Detta arbete är nu igång där Justitiedepartementet bl.a. kommer se över rättshjälp i angelägenheter som skall behandlas utomlands, rättshjälp till näringsidkare och den statliga rättshjälpens förhållande till privata rättsskyddsförsäkringar. Detta arbete tillsammans med vidare arbete med privata försäkringar och alternativa skiljeförfarande är saker som vi verkligen behöver för att stärka rättsskyddet för innovatörer och småföretagare. Jag har hört att fler lösningar är på väg för att hjälpa småföretag och innovatörer och detta är en viktig del av Belöningen för allt arbete idag och i framtiden för våra innovatörer. Kan vi inte skydda våra innovationer och upptäckter, varför tror vi då att det finns någon mening med att satsa alla dessa skattemedel på forskning? Jag har tidigare föreslagit att vi borde skapa ARNI (Allmänna reklamationsnämnde för innovatörer). Denna alternativa förfarande (icke juridisk bindande) skall dock inte vara den enda lösningen utan bara en liten del i ett förbättrat rättsskydd. Fokus är på att hjälpa småföretag och innovatörer att slippa processer. Sitta i domstol är ett misslyckande för alla inblandade, det kan nog många hålla med om. Lyckas vi dock inte hålla storföretag borta från denna åtgärd så måste Staten engagerar sig i försvaret av värdefulla patent, design, varumärke etc. Kan vi inte få våra politiker att se detta så bör vi som arbetar som rådgivare ta oss en ordentlig funderare om vi inte alla måste rekommendera våra klienter att inte fortsättningsvis spendera för mycket pengar att söka patent och annat skydd. Allt handlar egentligen om privatekonomi och om man inte kan hävda sin rätt, även om man har den, vad är det då för rättssamhälle vi lever i kan man tycka. 5

6 Lans i ny tvist, nu med SAAB Problem att skydda sina innovationer, man kommer osökt in på Håkan Lans igen. Vi kunde alla nyligen läsa på Realtid.se (och i andra media) att SAAB nu skall ha stoppat alla licensutbetalningar och ersättningar till Håkan Lans, som ersättning för den patentskyddade GPS-positioneringssystem han skyddat och som SAAB vill sälja inom shipping-lösningar. Denna åtgärd skall också ha lett till att merparten av SAABs konkurrenter runt om i världen också struntar i att betala sina licensfakturor, med hänvisning till att SAAB inte betalar. SAAB skall enligt artikeln anse sig vara diskriminerade eftersom andra tillverkare inte betalar licens för det patent de utnyttjar. Frågan är kanske vem som började detta och varför? Om vi inte fokuserar oss på denna tvist utan funderar över sakfrågan, hur skall små företag och innovatörer agera i framtiden? Det vore en katastrofalt för Sverige om patenten fortsätter att minska på det sätt som skett under de senaste åren för hur mäter vi framgångar? Hur kan vi (som skattebetalare) få tillbaka på alla skattemedel vi investerar in i innovationsarbetet i Sverige om vi inte kan skydda våra investeringar. Varför skall vi satsa fler miljarder i svensk forskning om inte resultatet blir innovationer som vi kan skydda och sedan kommersialisera på marknaden? Innovation som senare skapar nya svenska arbetstillfällen. Vi vill stimulera forskare, entreprenörer och uppfinnare att söka patent men vi måste lyfta fram alla risker och det är många. Om man inte respekterar patent så är det nog minst lika svårt att sälja know-how, om man inte nöjer sig med kortare konsultuppdrag med timarvode. Hur skapar detta nya företag? För de flesta människor med sunt förnuft är det inte patentinnehavaren som diskriminerar storföretag genom att söka patentkskydd för sina innovationer utan snarare de storföretag som inte betalar för patentet som begår brott. Det är inte musiker eller fotografer som diskriminerar användare genom att be om betalt för ett arbete de gjort. Enligt artikeln i Realtid.se så vill SAAB ha tillbaka de licensavgifter de redan betalat och det måste då innebära att alla företag skall kunna driva samma krav i domstol. Annars skulle de bli diskriminerade av en domstol, varför skall en intressent kunna få återbetalning men inte alla. Innebörden av SAAB s krav måste då rent logiskt vara att patent och know-how saknar värde ty om inte alla betalar så behöver man inte betala och vem vill då betala kan man fråga? Kan SAAB s uppfattning i denna tvist också tillämpas på andra immateriälla tillgångar? Hur skulle detta se ut i fildelardebatten vi för idag. Om en butik i Stockholm slutar betala licensavgifter utan piratkopierar så många musik CD som möjligt innebär det att artister inte kan kan ta betalt av någon utan skall betala tillbaka den ersättning de tidigare fått? Jag vet inte men hoppas det löser sig för SAAB och Håkan Lans så alla känner de kan arbeta tillsammans. Jag varken känner till eller beskriver alla delar av denna tvist men fokuserar mig på en kärnfråga och hur man skall ställa sig till den från det lilla företagets synvinkel. Jag hör att vi har många åtgärder på gång för att underlätta vardagen och framtiden för våra innovatörer. Jag hopper detta inte endast leder till fler rapporter, undersökningar, work shops och konferenser utan verkligen resultat. Vi behöver riktiga förbättringar för våra innovatörer som senare kan bli företagsledare eller i alla fall framgångsrika. Vi skall inte bli avundsjuk för att någon ibland blir snuskigt rik på en fantastiskt uppfinning. Det skall sporra oss att försöka göra det samma. Det är faktiskt inte så lätt som en del tror. Joachim Davidsson Liberal debattör och småföretagare. 6

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Vad är kärnan i den svenska paradoxen? Precis hemma igen från en liten resa i Sverige men åker bort till Kina igen senare i veckan. Har som många av er andra följt Almedalsveckan i Gotland, försökt se

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap På tal om entreprenörskap Nu har vi fått en ny minister för att leda näringslivsutveckling, entreprenörskap och innovationsarbetet här i Sverige. Hon säger i media att hon vill förbättra innovationsklimatet

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

Vakna upp Sverige! DAGS FÖR INNOVATION!

Vakna upp Sverige! DAGS FÖR INNOVATION! Vakna upp Sverige! DAGS FÖR INNOVATION! Stockholm 23:e maj, 2006 Tror någon att vi är ledande i Europa, eller i världen, på att förädla våra innovationer, tänk om! Jag vill se ett politiskt initiativ att

Läs mer

Hur tjänar man. Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst.

Hur tjänar man. Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst. Hur tjänar man pengar på forskning Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst. Copyright 2009, Joachim Davidsson, B-Open Nordic. All

Läs mer

Minskar samordning resultat?

Minskar samordning resultat? Minskar samordning resultat? Mars och april har varit hektiska, jag har rest runt och marknadsfört Grön IT för en av mina klienter och känt mig lite som en dansbandmusiker som åker från stad till stad

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag

Från idéer till framgångsrika företag UPPDRAG TILLVÄXT Från idéer till framgångsrika företag ALMI FÖRETAGSpartner När idéer ska utvecklas och företag ska växa. Svenska innovationer och affärsidéer har lagt grunden till många små och medelstora

Läs mer

Stormen nalkas från öst, patentstorm på väg!

Stormen nalkas från öst, patentstorm på väg! Stormen nalkas från öst, patentstorm på väg! Jag har nu rest i Asien en månad för några klientuppdrag, bedriva lite marknadsundersökningar och prata med människor som gör affärer i Asien. Jag har bifogat

Läs mer

Innovationsbron SiSP 17/11

Innovationsbron SiSP 17/11 Innovationsbron SiSP 17/11 Katarina Segerborg Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Dags att se över det innovativa landskapet

Dags att se över det innovativa landskapet Dags att se över det innovativa landskapet Jag hoppas alla haft en skön jul och nyårshelg även om det inte blev särskilt mycket snö, speciellt för oss i Stockholm. Nu är vi nog alla mitt uppe i våra projekt

Läs mer

VINNOVAs Årskonferens 2005

VINNOVAs Årskonferens 2005 VINNOVAs Årskonferens 2005 Deltagarfrågor och kommentarer 1 Hur kan sverige dra nytta av globaliseringen? Exportera miljöadministration Bygg vidare på traditionen av starka exportörer Proaktiva Kombinera

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Kommuner som exportörer

Kommuner som exportörer Kommuner som exportörer Erfarenheter Utmaningar Slutsatser Stellan Jacobsson Tekniska Verken i Linköping Mål och drivkrafter Ett uppdrag enligt ägardirektivet (2011) Vara en aktör i det internationella

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Lär dig dansa med de stora elefanterna Jag hann tyvärr inte skriva något månadsbrev inom innovation och entreprenörskap förra månaden så jag skickar härmed ett för både november och december, det sista

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Innovation, att leda eller lära sig ledas? Jag har funderat mycket kring ledarskap inom sk kunskapsföretag, speciellt kring hur jag själv agerar och reagerar på många personer och omständigheter. Ledarskap

Läs mer

Internationell kommersialisering av innovationer,

Internationell kommersialisering av innovationer, Internationell kommersialisering av innovationer, varumärkesutvidning samt dynamisk länk mellan ALMI och Exportrådet. Jag har ägnat tid i januari och februari om att skriva ett debattinlägg/förslag till

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande

Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande Smögen 23 juni 2015 FTABs uppdrag enligt bolagsordning Fouriertransform ABs FTAB s uppdrag enligt bolagsordning Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att

Läs mer

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndigheten Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare?

Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare? Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare? 1 Hur många små företag deltar i upphandling? 12,5 % - 27 % företag med 0-49 anställda 37 % företag med 20-49

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Att göra för nya Småföretagarministern Nu hoppas jag att vi alla förmodligen bestämt oss vem eller vilka vi tänker rösta på den 19:e september. Var man än står inom det politiska landskapet så hoppas jag

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag På väg ut i världen- statens främjandeinsatser för export RiR 2013:10 Dnr:31-2011-1253 Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag Riksrevisionen genomför en granskning av statens insatser

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

innovationsmyndigheten Vinnova. Jag förstår används. Läs mer om cookies här.

innovationsmyndigheten Vinnova. Jag förstår används. Läs mer om cookies här. (Di Digital/Silicon Valley) Hissen upp till 39:e våningen går snabbt och det slår lock för öronen. Här, i en av byggnaderna på San Franciscos huvudgata Market Street, håller den norska myndigheten Innovasjon

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Från miljörätt till miljöhett

Från miljörätt till miljöhett Från miljörätt till miljöhett - så blir Sverige bäst på miljöteknik juli 2008 www.centerpartiet.se Inledning Centerpartiets vision är ett grönt, modernt och öppet samhälle som präglas av liberala värderingar.

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

SVENSKA HANDELSHUS FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK

SVENSKA HANDELSHUS FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK SVENSKA HANDELSHUS NYTT KEIRETSU-SYSTEM SYSTEM FÖR ATT ETABLERA SVENSK MILJÖTEKNIK I HELA VÄRLDEN FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK av Joachim Davidsson B-Open Nordic AB Fräsarvägen 7 142 50 Skogås e-mail jd@bopen.se

Läs mer

SVENSKA HANDELSHUS NYTT KEIRETSU-SYSTEM SYSTEM FÖR ATT ETABLERA SVENSK MILJÖTEKNIK I HELA VÄRLDEN FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK

SVENSKA HANDELSHUS NYTT KEIRETSU-SYSTEM SYSTEM FÖR ATT ETABLERA SVENSK MILJÖTEKNIK I HELA VÄRLDEN FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK SVENSKA HANDELSHUS NYTT KEIRETSU-SYSTEM SYSTEM FÖR ATT ETABLERA SVENSK MILJÖTEKNIK I HELA VÄRLDEN FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK av Joachim Davidsson B-Open Nordic AB Fräsarvägen 7 142 50 Skogås e-mail jd@bopen.se

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Västerås Science Parks finansieringsdag Västerås Science Park verkar för att ge företagare och entreprenörer i Västmanland inblick i vilka finansieringsalternativ

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation v Innovationsklimatet i Sverige Sverige hamnar ofta högt på rankingar Innovation Scoreboard Anses svaga på Kommersialisering. Har bra infrastruktur och resurser

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen?

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Daniel Wiberg Chefsekonom Företagarna Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Opinionsbildar för att förbättra företagarklimatet

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag

Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3151 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ)

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) Här presenteras ett antal frågor och svar med avsikt att tillhandahålla support till förmedlare

Läs mer

med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt

med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:3357 av Penilla Gunther (KD) med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt Förslag till

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS Riskkapital Investeringar i eget kapital Public equity i noterade bolag Privat equity i onoterade bolag Venture capital aktivt och tidsbegränsat engagemang Buy-out

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Patrik Gustavsson Tingvall, Handelshögskolan i Stockholm och CESIS SCB 24 Maj 2011 FoU-utgifter internationellt Totala utgifter som Varför andel av BNP, 2008

Läs mer

Innovationsindikatorer semaforer på vad?

Innovationsindikatorer semaforer på vad? Innovationsindikatorer semaforer på vad? Innovationsindikatorer och politiklärande Anförande på SCBs användarseminarium inom FOU-statistiken 24 maj 2011 Lars Bager-Sjögren Tillväxtanalys Indikatorerna

Läs mer

Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014

Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014 Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014 Valmanifest för Piratpartiet inför EU-parlamentsvalet 2014 Piratpartiet tror på alla människors lika värde, och lika rätt att utveckla sin särart. Vi ser de enorma

Läs mer

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 1 Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 Agenda Avtalet och äganderätt till verktyg Konkurrensrätt. Vertikala avtal

Läs mer

Innovation och Design

Innovation och Design Innovation och Design Robin Edman VD Stiftelsen Svensk Industridesign IVA-SVID, Stockholm den 29 mars, 2011 1 Innovation och design Strategiskt mål Att öka välstånd och konkurrenskraft genom design Vilka

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Vad är innovation?

a White Paper by Idea2Innovation Vad är innovation? a White Paper by Idea2Innovation Vad är innovation? Ordet innovation börjar för vissa kännas så uttjatat att det inte bara är luddigt utan rent av rinner genom fingrarna när man försöker greppa det. Alla

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Visit Värmland 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Susanne Olofsson Bakgrund: Ansvarig för Regionala Investeringar på Sjätte AP-fonden VD för Mittkapital och

Läs mer

Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn. Construction Management

Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn. Construction Management Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn Innovationsbegreppet Innovationsprocess Idé/uppfinning + Utveckling + Implementering = Innovation Innovationer Brett spann på vad innovationer är Radikala

Läs mer

Månadsbrev december 2003

Månadsbrev december 2003 Månadsbrev december 2003 Entreprenörskap och småföretagsutveckling i USA - ett nyhetsbrev i samverkan med NUTEK Makroekonomisk bakgrund... 2 Låg inflation tvingar företag att bli innovativa och produktiva

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Går det som det ska eller blir det som det blir?

Går det som det ska eller blir det som det blir? Går det som det ska eller blir det som det blir? Styr du ekonomin eller styr ekonomin dig och ditt företag? Det är kanske dags att fundera över hur du vill att det ska vara? Alla beslut du tar får ekonomiska

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Från forskning till företag

Från forskning till företag Från forskning till företag LUIS Lunds Universitets innovationssystem Vi skapar tillväxt av forskning LUIS är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Med vår hjälp omvandlas värdefull

Läs mer

Rapport 2015 Powered by

Rapport 2015 Powered by Rapport 2015 Bakgrund undersökning Konstaterades att ingen frågat hela målgruppen tidigare Få fram mer innovationsdata/statistik Målgruppsdata PRV registerutdrag PRV patent och designskyddsregister, urval

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden , som samfinansieras av Europeiska socialfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i tillväxt och utveckling

Läs mer

BNP = konsumtion + investeringar + export - import

BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige är i recession nu. BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige började ha en ekonomisk kris från år 1960. Sverige hade 7 497 967 invånare 1960 och idag finns det 9 256 347. Stockholmlän

Läs mer

Tina Yildirim Yrke: Entreprenör, har startat och drivit två företag, artistförmedling inom musik och InvivoPlay, sajt och app för ökat välbefinnande genom att koppla ihop användare med coacher Utbildning:

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Förslag

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

- från idé till export

- från idé till export Från idé till export: - från idé till export 2011-04-14 Projektet t i siffror 84 företag deltar i någon av projektets aktiviteter 22 företag deltar i FoU-projekt 16 utländska investeringsbeslut har tagits

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

Motion till riksdagen 2006/07:kd507 uck av Alf Svensson (kd) Immaterial - och upphovsrättslagstiftningen

Motion till riksdagen 2006/07:kd507 uck av Alf Svensson (kd) Immaterial - och upphovsrättslagstiftningen Enskild motion Motion till riksdagen 2006/07:kd507 uck av Alf Svensson (kd) Immaterial - och upphovsrättslagstiftningen Förslag till Riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer