Dags att se över det innovativa landskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dags att se över det innovativa landskapet"

Transkript

1 Dags att se över det innovativa landskapet Jag hoppas alla haft en skön jul och nyårshelg även om det inte blev särskilt mycket snö, speciellt för oss i Stockholm. Nu är vi nog alla mitt uppe i våra projekt och arbeten igen. För min egen del så är det minst sagt hektiskt med resor och projekt som fyller mer än hela arbetsveckor. Jag fick dock en kul liten present av Svensk-Amerikanska Handelskammaren. Den skickade oss medlemmar en bok som heter To Be, Not To Be Seen The Mystery of Swedish Business av Jerry Hagstrom. För oss som arbetar med internationella kontakter och träffar många utländska affärsmän, samt gillar historia, så kan jag verkligen rekommendera denna bok. Självklart var det mycket man känner till sedan tidigare men den beskriver ganska bra, med en historisk återblick, hur vi byggt upp industrilandet Sverige med hjälp av duktiga entprenörer och innovatörer. Inventering pågår av kommersialisering Näringsminister har givit ett uppdrag att göra en förstudie som Innovationsbron skall hålla i för för att belysa förutsättningarna för att bilda ett eller flera bolag som hanterar licensierings- och patentfrågor för forskning som bedrivs vid universitet och högskolor. Tanken är att analys av behov och nuvarande aktörsstruktur inom området patentering och licensiering för akademisk forskning, dvs vem som gör vad och varför. Alla som har studerat den statliga riskkapitalmarknaden kan se att flera aktörer arbetar med samma sak. Regeringen presenterade nyligen denna bild nedan av resurserna i en presentation 1. Stämmer denna bild med Förkommersiell Kommersiell verkligheten kan man fråga. EIF (indirekt) Vinnova är redan inne i KICK- START AP 6 (indirekt) projekt som täcker både INDUSTRIFONDEN (direkt) sådd och uppstart, kanske HOLDINGBOLAGEN IF VENTURE (indirekt) t.om. expansion så bilden REGIONERNA stämmer inte till 100%. ALMI/SIC Samma kan sägas om NUTEK SÅDD Nutek och frågan är kanske TBS 7 varför måste olika VINNOVA organisationer i princip FoU STIFT. sköta samma uppgift. Som Försådd Sådd Uppstart Expansion de flesta vet så är ALMI, Nutek, Innovationsbron och Industrifonden organiserade under Näringsdepartementet. Det verkar som Industrifonden, ALMI, Vinnova, Innovationsbron och Nutek ofta och trampar varandra på tårna, de borde kanske fokusera på egna kärnområde. Vinnova lyder idag under Näringsdepartementet och jag vet inte om detta är särskilt lyckat. Jag tror att detta borde ändras och att det låg under Utbildningsdepartementet i stället, kanske vara en delad resurs via Miljö-, Jordbruk- och Utbildningsdepartementet. Vinnova borde dock endast arbeta med forskningsfinansiering, dvs som bilden ovan vill visa. Innovationsbron jobbar med kommersialiseringsprocessen av forskningsresultat. De borde alltså vara Vinnovas högra hand när det gäller att gå från försådd till sådd och uppstart. Mitt intryck från marknaden har varit att Vinnova och Innovationsbron ibland kliver lite på varandra i stället för att komplettera varandra så det finns kanske lite att göra 1 Bild från Näringsdepartement presentation Bättre finansiering för kommersialisering av innovationer, sid 3. 1

2 här. Näringsdepartementet har ett förslag i Bättre finansiering för kommersialisering av innovationer att bilda en teknikbrokoncern med långsiktigt perspektiv och detta kanske är en bra idé. Kanske kan man samordna detta bättre i denna organisationsform än att låta den vara allt för självständiga. ALMI kan ta tag i många företag och guida dem rätt och tidigt. Det handlar inte bara om att tillhandahålla finansieringslösningar o.s.v utan även om goda råd och att vara ett bollplank till företagsledare som ofta inte har någon att vädra och bolla idéer med. ALMI kan redan idag följa med ganska långt i företagens utveckling men jag tror de borde få mer fria händer att arbeta med eget riskkapital, inte bara en del av totala finansieringslösningar. Näringsdepartementet verkar vara inne i samma tankar men det måste leda till resultat, konkreta förbättringar. Riskkapital handlar ofta om att förstå företag och projekt. Mitt intryck av ALMI är att de kan sina kunder ganska väl och är mycket insatta i projekten. De verkar också aktivt arbeta med att harmonisera kunskaper kring innovation genom alla sina bolag. Jag tror därför de har bra förutsättningar att inte bara vara bra rådgivare utan även bra analytiker om man kan och bör satsa riskkapital som såddfinansiering av företag och projekt. Jag tror vi måste se över de tvingande riktlinjerna att ALMI främst skall låna ut våra skattemedel, samt ta ut hög ränta för att inte konkurrera ut banker som i alla fall inte vill låna ut till dessa projekt. Vi måste också ändra synen till ALMI att de inte får misslyckas, att skapa verkliga succeer handlar om att misslyckas. Man måste våga ta chanser med vetskapen att man får misslyckas. En svensk riskkapitalist sade nyligen till mig att de endast satsar 10% av sitt kapital i verkliga högriskprojekt. Kanske är det så men vad innebär det då med riskkapital? Självklart så skall vi även se över de generella regler som gäller för att misslyckas i Sverige. Regler som påverkar oss när vi misslyckas är t.ex. insolvenslagstiftning. Våra grannar i söder, Danmark, har gjort förändringar som för att underlätta för entreprenörer. Vi behöver se över den svenska insolvenslagstiftningen för att uppmuntrar fler att inte bara våga starta företag utan att satsa vidare för tillväxt. Om vi inte radikalt kan ändra finansieringslösningarna på marknaden så måste vi underlätta för företagare att starta ett nytt företag efter en ärlig konkurs. Vi pratar inte om de som verkar använda konkurs som ett konkurrensmedel utan om de flesta som verkligen vill göra rätt för sig. Vi måste förstå att alla företagare och entreprenörer också har familjer och inte alla är förtjusta att de satsar hela privatekonomin för att utveckla ett bolag. Vi måste då hjälpa dessa kreativa risktagare geom att möjliggör för insolventa företag att snabbt och till låg kostnad rekonstrueras, saneras eller avvecklas så att resurserna kan överföras till en effektivare användning av skattemedel. Bättre att man jobbar och genererar intäkter än att man ligger utslagen och väntar på bidrag. Jag noterar att Staten satsar pengar lite överallt men till slut blir det i alla fall ALMI som skall utföra olika "satsningar", eftersom den part som har fått resurserna behöver få saker gjorda också. Personligen tycker jag det nya Exportlånet som ALMI nu skall administrera är ett typexempel på detta för andra organisationer som skulle erbjuda liknande lösningar har misslyckas att nå små företag runt om i landet. Vad vi än kallar lösningen så måste fokus vara att erbjuda resurser och fria händer till rådgivare som finns nära våra innovatörer och entreprenörer runt om i landet. Inte bygga resurser i Stockholm där mycket ändå försvinner i administration och skapande av rutiner. Jag tror inte jag är den enda som ser att det finns uppenbara fel av organisatoriska karaktärer inom Innovations-systemet i Sverige. Nu skall alla skall göra allt och frågan många måste ställa sig är om nu nödvändingt vis alla dessa aktörer måste göra allt, kan man då inte i alla fall vara lite mer tydlig med vem innovatören skall prata med och varför. Jag är dock inte säker på att jag tycker detta är bra, varför inte dela upp de olika sakerna på olika parter? 2

3 Vinnova kan arbeta med forskningsfinansiering. Innovationsbron finns på fler ställen runt om i landet och borde jobba med kommersialiserings-processen av forskningsresultat, med fokus på de regionala institutionerna i deras omkrets. ALMI jobbar med företagsfinansiering tillsammans med Industrifonden. Jag skulle också kunna se att Nutek kunde få en lite annan profil och prioritering. De borde fokusera mer på att dra in EU-medel till Sverige och tillsammans med Länsstyrelserna fördela dessa medel på ett bra sätt. De borde också vara Regeringen och olika Departements högra hand när det gäller att analysera olika organisationers arbete. Det är alldeles för mycket individuella resurser inom alla dessa organisation som går till att producera rapporter. Bättre att någon, t.ex. Nutek fokuserar på att dra in EU-medel, samordna och fördelar resurser samt analyserar det totala arbetet som skapas av alla. Vad blir då Universitetets roll i detta? Marianne Levin 2, som speciell utredare till Utbildning och kulturdepartementet, presenterade en utredning redan där uppdraget var att kartlägga de rättsliga konsekvenserna av ett avskaffande av det s.k. lärarundantaget 4 i svensk lagstiftning om rätten till arbetstagares uppfinningar. Det handlar om att lika behandla forskare i privata företag som statliga institutioner i Sverige. Arbetsgivaren, eller Statens utsträckta hand som står för finansieringen har i första hand rätten till det patentbara resultatet av forskningen. Pratar man om att se över kommersialisering via institutioner och universitet så måste detta ses över igen och professor Levin föreslog två viktiga saker föruom vissa lagändringar; Vikten att forskare får grundläggande kunskaper om immateriella rättigheter till forskningsmaterial samt hur offentlighetsprincipen fungerar, speciellt när sekretess kring forskning och annan affärshemlighet kan föreligga. Det måste finnas människor som kan bedöma nyttan med forskningsresultat och patenterbarheten. Hela Europa diskuterar detta idag, dvs varför är Europas universitet och institutioner så dåliga på att skapa egna kommersiellt gångbara projekt som de kan och vill skydda? En del kanske svarar att våra forskare redan är duktiga entreprenörer som registerar och skyddar sina innovationer men i eget namn, som aldrig kan visas i statistiken. Kanske har de delvis rätt men jag tror inte det är verkliga skälet. När jag sitter på konferenser så är det ofta de duktiga Foto: Elize Snow och framgångsrika entreprenörna som försvarar Lärarundantaget. De ser säkert egna fördelar med att forska via universitet och sedan gå vidare på den privata marknaden. Jag tror att professor Levin med kollegor har helt rätt att 2 Marianne Levin, professor i civilrätt med immaterialrätt som specialitet vid Stockholm Universitet. 3 SOU 2005:95, Nyttiggörande av högskoleuppfinningar. 4 Lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar (LAU 1949:345) innebär att arbetsgivaren kan ha rätt att överta rätten till arbetstagares patenterbara uppfinningar. Forskare, lärare och liknande undantages i paragraf 1 till denna lag, och dessa äger således rätten till sina egna patenterbara uppfinningar. 3

4 Lärarundantaget borde ändras för jag ser fler möjlighet för våra universitet och högskolor att på ett friare och bättre sätt skapa mer resurser till den egna institutionen. Har vi inte kommit snett med sponsrad forskning? Jag tycker ibland att vi kommit lite snett när det handlar som statlig finansierad forskning. Vad jag får intrycket av är att de som är bäst, förutom institutionerna själva, på att få försådd eller såddfinansiering för sin forskning är våra storbolag. Vad Staten gör är alltså att betala dem för att forska kring olika tekniska lösningar. Det kanske är bra men inte till priset av att vi inte hjälper småföretag. Volvo, Saab, Ericsson etc ägs till stor del av utländska intressen och skapar mest arbetstillfällen utanför Sverige. Varför kan inte dessa företag göra egna kommersiella bedömningar om forskning leder till kommersiella framgångar. De som känner sin egen verksamhet och kunder bäst, kan inte de avgöra om de borde satsa på forskning inom ett visst område. Borde inte de endast betala för att få våra institutioner att forska för dem, inte få skattemedel för att forska själva. Jag tycker privat sponsrad forskning är bra, hellre mer sånt än att stor del av Statens riskkapital och bidrag går till internationella storföretag att bedriva forskning. Professor Paul A. David 5 argumentar i boken Perspectives on Innovation 6 emot att Europa skall implementera det sk Bayh-Dole systemet i Europa. Denna lag i USA var ett tillägg till patent och varumärkes-lagstiftningen som gav institutionen i första hand äganderätten till forskningsresultat och upptäckter. Om denna rätt senare skall överföras på forskaren, eller läraren, är en förhandlingsmöjlighet. Tanken med Bayh-Dole är att om institutionen inte har incitament, d.v.s. ägarskapet till forskningen, så fokuserar de inte alltid på den samhällsekonomiskt bästa forskningen, dvs den mest kommersiella eller där man direkt kan se nyttan av resultaten. Detta är bara en del av många akademikers inlägg om olika delar av innovations-processerna. Professor David inlägg finns under rubriken Innovations and Institutions. Professor David argumentar att detta försök i USA inte är moget att kopiera i Europa. Nu skall man dock veta att systemet funnits på plats i över 20 år och har skapat några av världens mest kunskapsintensiva universitet, bl.a. Stanford där professor David själv arbetar så jag vet inte om jag skulle kalla det ett försök. Han har dock arbetat inom systemet länge så han borde veta detta bättre än mig i Sverige. Professor David menar att man inte kan skapa förutsättningar för all utbildning på detta sätt och jag håller med men det har aldrig varit motivet, varken i USA eller i Europa. Professor David menar att man inte kan påvisa att en innovation är mer värdefull om en intitution äger det jämfört med en individ, detta kanske stämmer men vi är mer ute efter att skapa incitament för institutionen att prioritera med tanke vad för intresse man kan skapa på marknaden. Jag tror ingen menar att vi skall dra tillbaka våra resurser för fri forskning. Läser vi media så skapar politiker med minister Leijonborg i spetsen ännu mer förutsättningar för forskning. Kritiken från vissa, bl.a. mig, är att de inte ser hela kedjan från idé till färdig produkt på marknaden. Innan produkten säljs på marknaden kan den inte skapa nya jobb här hemma i Sverige så jag tycker vi snubblar nära målet och kommer bara till sådd, i bästa fall någon slags uppstart. Vi måste nå hela vägen till tillväxt genom internationell etablering. 5 Paul A. David, professor Economic Department, Stanford University. 6 Perspectives on Innovation, edited by Franco Malerba and Stefano Brusoni, Cambridge University Press 2007, sid 251 till

5 Professor Bengt-Åke Lundvall 7 kommenterar professor David inlägg i Perspectives on Innovation 8 och jag får intrycket att han delar ungefär samma observationer som jag gjort på marknaden. Vi behöver se över hur vi arbetar med kommersialisering via Universitet och Institutioner och jag tror det är bra att Innovationsbron ser över detta igen. Jag håller med professor Lundvall att universitet och andra läroinstanser behöver se över sin egen roll i Kunskapsekonomin. De är inte endast ett lärosäte som levererar individuella tjänster utan en mycket viktig del i en långsiktigt konkurrensstrategi som skall skapa den välfärd vi behöver om 20, 30 eller 50 år. Vi behöver se över systemet, regelverken etc idag för att skapa nya innovativa sätt för institutionerna att själva skapa resurser. Politiker skall självklart skapa bra förutsättningar för att lära men det finns inget ont att man sysslar med egen affärs-och personal-utveckling. Vi talar inte om att ersätta vad de har idag utan att skapa mer förutsättningar för att skapa mer resurser till institutionerna. Jag tror inte våra forskares ambitionsnivåer, nyfikenhet eller energi går förlorad bara för att vi ser över lärarundantaget och regelverket för ägarskapet till innovationer. Förhandling om vem som ägare vad, samt hur man skall bedriva sitt arbete kan alltid förhandlas mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. Det ligger även i institutionernas ledares intresse att alla medarbetare är glada och stimulerade. Det är ett givande och tagande men det kan inbjuda till förhandling och prioritering och det tror jag är bra. Skapa en större riskavtäckningsfond för ALMI Jag har hört av kloka rådgivare att man kanske skulle skapa en större riskavtäckningsfond som ALMI ansvarar för och jag tycker själv det är en bra idé. Om man ser över konjunkturscyklerna så bör man självklart anpassa riskbenägenhet efter hur det ser ut i lånestockar. Vet inte om jag anser 10% är hög risk och min syn på riskkapital men man måste självklart se till att en massa lån inte ser ut att "smälla" samtidigt. Om t.ex. ALMI fick friare händer inom riskkapital och hade en s.k. riskavtäckningsfond om 1-2 miljarder så kunde de ta en del av detta i dåliga tider och fylla på igen under goda tider. Då vågar ALMI oftare gå in i tidiga skeden med hög risk. Som det är idag måste de själva ta smällen om det går illa och ingen vill eller får misslyckas. Små företag, dvs 1-50 anställda satsar själva idag mellan 6-7 miljarder (enligt SCB) på forskning och utveckling i Sverige. I ett internationellt perspektiv placerar sig Sverige i mitten när det gäller forskning via småföretagen medan vi leder ligan när det gäller statliga utlägg för forskning och utveckling. Småföretagen står för knappt 10% av vad företag satsar totalt i forskning vilket är ungefär samma som Finland. Norge utmärker sig dock där ca 25% företagens totala utgifter för forskning och utveckling kommer från småföretag. Detta samt att det mesta av Sveriges export kommer från stora företag beror helt på hur vi valt att utveckla marknaden. Vi har stora företag som är globala, nästan ingen medelstora och sedan små som inte har verkliga ambitioner att växa utanför Sverige. Detta gör från ett ekonomiskt perspektiv oss sårbara och vi har dålig riskspridning. Troligen också det verkliga skälet att Stockholms Fondbörs nästan var den enda börsen i världen som gick back Vi är för sårbara och står och faller med några få bolag. Det talas mycket om att man skall göra det lättare att driva företag i Sverige och vi måste skapa bättre incitament-system för alla att satsa på tillväxt. Jag tror det stämmer och det måste finnas incitament för alla. Jag tror det måste finnas incitament för universitet och institutioner att söka kontakt med lokalt näringsliv och erbjuda deras resurser som hjälp för forskning och företagsutveckling. Jag tror det måste finnas incitament för företagen att växa, kunna fokusera på 7 Bengt-Åke Lundvall, ekonomiprofessor vid Aalborg Universitet i Danmark. 8 Perspectives on Innovation, Cambridge University Press 2007, sid 279 till 289 5

6 kärnverksamheten samt ha tillgång till privat och statligt riskkapital och flexibla finanseringsformer. Jag tror också att anslagstilldelningen till ALMI bör justeras så att varje ALMI-bolag kan ha tillräcklig kompetens och resurser för att lösa uppdrag, dvs kunna gära innovations-analyser av både teknisk och kommersiell karaktär och få fler små bolag att växa i och utanför Sverige. Det handlar om att flytta resurser från andra och det kommer inte vara populärt, men jag tror ganska nödvändigt för att lyckas bättre. Varför är UDs roll i svensk Näringslivsutveckling? Sverige är ett litet land och vi har vuxit som en starkt nation genom att köpa av alla och sälja till alla. Vi kan inte bygga stora bolag genom att endast se på hemmamarknaden. Kommersialsering innebär att söka kunder och partners på exportmarknader. Något som man då kan fundera över är varför Exportrådet, Invest in Sweden och Visit Sweden som alla har ett näringslivsfokus då skall vara organiserat under Utrikesdepartementet. Förutom att flytta Vinnova till Utbildningsdepartementet så funderar jag över om vi inte skulle flytta dessa tre organisationer till Näringsdepartementet, bort från UD. Det finns en oordning i det totala systemet som jag tror inte skulle accepteras i ett välskött svenskt företag. Kanske lider vi av att Exportrådet idag ägs till hälften av Sveriges storföretag, kanske skulle det vara en bättre idé att samordna Exportrådet, Invest in Sweden och Visit Sweden samt se till att de samverkar bättre på marknaden för att maximera resultaten. Jag tvivlar inte på att alla dessa organisationer gör ett bra arbete och består av massor av kompetenta och drivna människor men som företagare funderar man alltid hur man kan maximera sin verksamhet med de resurser man har till förfogande. När jag varit ute och rest så har jag ofta stött på motsvarande organisationer till Exportrådet och Invest in Sweden men de samarbetar mer. De delar på annonser, personer och aktiviteter i större utsträckning än vad vi svenska gör. Jag undrar om vi inte borde se över detta lite mer? Jag påstår inte att det inte finns samarbeten mellan dessa organisationer idag och visst kan man argumentera för en logik att ha de skall vara organiserade under UD som står för alla våra ambassader och konsulat ute i världen. Det vore naturligt att de då skapar plats inom ambassaden/konsulaten för dessa organisationer. På papperet är detta bra men i verkligheten är det inte så. Det skapa egna kontor, resurser och organisationer och samarbeten beror på individer ute i världen, inte att det finns formella samarbeten etablerade. Jag tycker inte detta är idealiskt. Inte skulle ett stort Export-företag tillåta att olika avdelningar startade egna säljkontor ute i världen utan att se över vem man redan har på plats. Jag tror att man måste dela på personer, kontor, marknadsaktiviteter etc mer än vad man gör idag. Se till att man maximerar sina resurser bättre. När vi klagar på att vi inte har tillräckligt med resurser för att göra ett bra arbete inom innovatons-processerna vilket innefattar kommersialisering så vet jag inte om jag håller med. När det gäller storleken på skattemedel som satsas så ser det bra ut. Det mesta vi alla behöver finns egentligen på plats men är felorganiserat och det finns en otydlighet gällande vad respektive part skall ägna sig åt. Jag tycker det är uppenbart att det skapar förvirring och ineffektivitet. Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation och entreprenörskap. 6

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap På tal om entreprenörskap Nu har vi fått en ny minister för att leda näringslivsutveckling, entreprenörskap och innovationsarbetet här i Sverige. Hon säger i media att hon vill förbättra innovationsklimatet

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Att göra för nya Småföretagarministern Nu hoppas jag att vi alla förmodligen bestämt oss vem eller vilka vi tänker rösta på den 19:e september. Var man än står inom det politiska landskapet så hoppas jag

Läs mer

Betänkandet Nyttiggörande av högskoleuppfinningar (SOU 2005:95)

Betänkandet Nyttiggörande av högskoleuppfinningar (SOU 2005:95) Regeringen Utbildnings- och kulturdepartementet Barbro Molander YTTRANDE 2006-03-21 Reg.nr 13-4949-05 Betänkandet Nyttiggörande av högskoleuppfinningar (SOU 2005:95) Sammanfattning Högskoleverket tillstyrker

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Patenträtt 2007-08-14

Patenträtt 2007-08-14 Patenträtt Vem har nyttjanderätten till forskningsprojekt? Denna sammanställning har gjorts på uppdrag av FORSS och utreder frågan kring rättigheterna till forskningsprojekt som genererar resultat av ekonomiskt

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag

Från idéer till framgångsrika företag UPPDRAG TILLVÄXT Från idéer till framgångsrika företag ALMI FÖRETAGSpartner När idéer ska utvecklas och företag ska växa. Svenska innovationer och affärsidéer har lagt grunden till många små och medelstora

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser för nya, små och medelstora företag. Dir. 2007:169

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser för nya, små och medelstora företag. Dir. 2007:169 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser för nya, små och medelstora företag Dir. 2007:169 Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

4. Samhällsutmaningar måste mötas med entreprenörskap och innovation

4. Samhällsutmaningar måste mötas med entreprenörskap och innovation Remissvar från Örebro universitet Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet, SOU 2016:72 ORU 1.6-04722/2016 4. Samhällsutmaningar måste mötas med entreprenörskap och innovation 4. 2 Samhällsutmaning

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Sammanfattning. Mitt uppdrag

Sammanfattning. Mitt uppdrag Sammanfattning Mitt uppdrag Enligt direktiven (2007:169), bilaga 1, ska jag göra en översyn av de statliga finansieringsinsatserna för nya, små och medelstora företag (SME-företag). Jag ska analysera hur

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Yttrande över betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64, från Göteborgs universitet

Yttrande över betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64, från Göteborgs universitet Institutet för innovation och samhällsförändring YTTRANDE 1 / 5 2015-09-14 dnr VR 2015/73 Näringsdeparementet Enheten för Kapitalförsörjning Henrik Levin Ert Dnr:N2015/4705/KF Yttrande över betänkandet

Läs mer

Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007

Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007 Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007 Jag blev inbjuden till en intressant konferens nu i veckan av ESBRI (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning). Jag fastnade för de viktiga frågor

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid

Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid Varför behövs en strategi för småföretag? Sverige behöver fler nya och växande företag Stort behov av att satsa på innovationer En kraftsamling

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Västerås Science Parks finansieringsdag Västerås Science Park verkar för att ge företagare och entreprenörer i Västmanland inblick i vilka finansieringsalternativ

Läs mer

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

SU Innovation är ett dotterbolag till Stockholms universitets Holding AB. Vår uppgift är att stödja forskare vid Stockholms universitet som har

SU Innovation är ett dotterbolag till Stockholms universitets Holding AB. Vår uppgift är att stödja forskare vid Stockholms universitet som har Programvara, IT, datorgrafik, Tjänste Entreprenör/Startups Konsult Affärsutveckling, Internationaliering, Finansiering Affärsområdeschef IT/Tjänster Exportrådet (x2) Svensk-Norsk Industrifond - Oslo Riskkapital

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) Näringsdepartementet Enheten för innovation och forskning 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-08 Ulrica Dyrke N2015/2421/IF Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Rapport NUSU & NUSI 2015 Presskonferens 2015-04-22

Rapport NUSU & NUSI 2015 Presskonferens 2015-04-22 Rapport NUSU & NUSI 2015 Presskonferens 2015-04-22 Presskonferens NUSU & NUSI 2015 Program 10.00 Öppningsanförande Mathias Hermansson Villeroy & Boch 10.05 Vad är en innovation och hur uppstår den? Hans

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation v Innovationsklimatet i Sverige Sverige hamnar ofta högt på rankingar Innovation Scoreboard Anses svaga på Kommersialisering. Har bra infrastruktur och resurser

Läs mer

Vakna upp Sverige! DAGS FÖR INNOVATION!

Vakna upp Sverige! DAGS FÖR INNOVATION! Vakna upp Sverige! DAGS FÖR INNOVATION! Stockholm 23:e maj, 2006 Tror någon att vi är ledande i Europa, eller i världen, på att förädla våra innovationer, tänk om! Jag vill se ett politiskt initiativ att

Läs mer

Är färre och större universitet alltid bättre?

Är färre och större universitet alltid bättre? Detta är en utbyggd artikel relativt vad som publicerades i tidningen Ny Teknik, 27-8- 29, under rubriken Mindre universitet vinner över större. Här bifogas även diverse jämförande grafer samt lite utvidgade

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Vad är kärnan i den svenska paradoxen? Precis hemma igen från en liten resa i Sverige men åker bort till Kina igen senare i veckan. Har som många av er andra följt Almedalsveckan i Gotland, försökt se

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

2016-01-28 I Jämtland Härjedalens nyskapandeprocess ville vi skapa en regional arena för dialog om vilka frågor som är viktigast för oss att samskapa kring utifrån våra gemensamma behov och önskningar

Läs mer

Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer

Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer Svenska Uppfinnareföreningen samlar uppfinnare, utbyter erfarenheter och ger uppfinnarna en röst vad gör politiken? Lobby 2014 och framåt Beslutad

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser Dir. 2015:21 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga behovet av statliga marknadskompletterande

Läs mer

Hur finansierar jag min idé?

Hur finansierar jag min idé? Hur finansierar jag min idé? Heléne Öhrvall, Innovationsansvarig Almis vision Vår vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Almi Västs uppdrag är att stötta

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Innovation, att leda eller lära sig ledas? Jag har funderat mycket kring ledarskap inom sk kunskapsföretag, speciellt kring hur jag själv agerar och reagerar på många personer och omständigheter. Ledarskap

Läs mer

Sammanfattning. Stockholm den 27 maj 2008. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Sammanfattning. Stockholm den 27 maj 2008. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 27 maj 2008 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissärende: Betänkande av Utredningen om utvärderingen av myndighetsorganisationen för forskningsfinansiering Forskningsfinansiering

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Rapport 2015 Powered by

Rapport 2015 Powered by Rapport 2015 Bakgrund undersökning Konstaterades att ingen frågat hela målgruppen tidigare Få fram mer innovationsdata/statistik Målgruppsdata PRV registerutdrag PRV patent och designskyddsregister, urval

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare www.movexum.se Gävleborgs innovationsaktörer satsar på en gemensam företagsinkubator för tillväxtföretag I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare - kompetens - kontakter

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige- handels och investeringsfrämjandet

Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige- handels och investeringsfrämjandet REMISSVAR 1 (5) 2011-11-28 2011-03256 Sylvia Schwaag Serger Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige- handels och investeringsfrämjandet Sammanfattning VINNOVA

Läs mer

IVAs synpunkter på delrapporten från Utredningen om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor

IVAs synpunkter på delrapporten från Utredningen om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor Utbildningsdepartementet Registrator 103 33 Stockholm IVAs synpunkter på delrapporten från Utredningen om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien,

Läs mer

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Utgiftsområde 24 Näringsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3126 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 24 Näringsliv Sammanfattning Jobb skapas av företag som växer och anställer. Fler jobb i växande företag betyder

Läs mer

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi 30 mars 2012 Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationskraft är unik. Näringslivet är framgångsrikt och kunskapsintensivt, tjänstesektorn

Läs mer

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Utgiftsområde 24 Näringsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3126 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr Bilaga till Protokoll den 10 mars 2017, 5, N2016/03278/BSÄ (delvis) Näringsdepartementet Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr. 556481-6204 A. Bolagets uppdrag 1 Bakgrund Syftet med Almi Företagspartner

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess

Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess MinBas-dagarna 24-25 Mars 2011 Göran Marklund, Stf GD VINNOVA Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt

Läs mer

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Patrik Gustavsson Tingvall, Handelshögskolan i Stockholm och CESIS SCB 24 Maj 2011 FoU-utgifter internationellt Totala utgifter som Varför andel av BNP, 2008

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS Riskkapital Investeringar i eget kapital Public equity i noterade bolag Privat equity i onoterade bolag Venture capital aktivt och tidsbegränsat engagemang Buy-out

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

Internationell kommersialisering av innovationer,

Internationell kommersialisering av innovationer, Internationell kommersialisering av innovationer, varumärkesutvidning samt dynamisk länk mellan ALMI och Exportrådet. Jag har ägnat tid i januari och februari om att skriva ett debattinlägg/förslag till

Läs mer

ERUF och finansieirngsinstrument 2014-2020. Wilhelm von Seth wilhelm.vonseth@tillvaxtverket.se 20 november 2014

ERUF och finansieirngsinstrument 2014-2020. Wilhelm von Seth wilhelm.vonseth@tillvaxtverket.se 20 november 2014 ERUF och finansieirngsinstrument 2014-2020 Wilhelm von Seth wilhelm.vonseth@tillvaxtverket.se 20 november 2014 Finansieringsinstrument inom ERUF I gamla strukturfondsperioden, främst Almi Invest För att

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27

Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27 Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27 Mottagare: Kommunstyrelsen Näringslivsenheten Rubrik: Budgetproposition

Läs mer

Från forskning till företag

Från forskning till företag Från forskning till företag LUIS Lunds Universitets innovationssystem Vi skapar tillväxt av forskning LUIS är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Med vår hjälp omvandlas värdefull

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Riskvilligt kapital statens roll Del I Estrad, 13 februari 2014 Varför viktigt att prata om statens roll som riskfinansiär nu? Vilka frågor behöver

Läs mer

En nationell strategi för ökad tillväxt och export av svensk miljöteknik

En nationell strategi för ökad tillväxt och export av svensk miljöteknik En nationell strategi för ökad tillväxt och export av svensk miljöteknik Berit Gullbransson verksamhetschef Swentec, Sveriges miljöteknikråd Swentec, Sveriges miljöteknikråd, har regeringens uppdrag att

Läs mer

Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor

Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor YTTRANDE 2012-06-19 AD 411-2012/1081 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor

Läs mer

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling Innovation enligt vår definition Ny kunskap blir till nytta och handling Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Samverkan Vi har som mål att genom bred

Läs mer

med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt

med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:3357 av Penilla Gunther (KD) med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt Förslag till

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Innovationsveckan inledning måndag 3 oktober Varmt välkomna till Umeå och Västerbotten!

Innovationsveckan inledning måndag 3 oktober Varmt välkomna till Umeå och Västerbotten! Innovationsveckan inledning måndag 3 oktober 2016 Varmt välkomna till Umeå och Västerbotten! Umeå är som ni förstås vet - residensstad i Västerbotten, en snabbt växande stad med idag 122 000 invånare.

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM AUDITION SPEED DATE FÖRBEREDANDE AKTIVITETER FÖR STUDENTER Inför Audition Kartlägg

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt 15 nov 2012 Malin Lindberg, forskare vid Luleå tekniska universitet Ny politik för tillväxt & innovation Globalt (OECD) Europa (EU2020) Sverige (SNIS) Regionalt

Läs mer

En innovation är en uppfinning som ger en samhällsekonomisk vinst eller ger en vinst för en viss målgrupp (ex inom äldreomsorgen).

En innovation är en uppfinning som ger en samhällsekonomisk vinst eller ger en vinst för en viss målgrupp (ex inom äldreomsorgen). 1 (6) Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxtavdelningen Här kommer några korta minnesanteckningar från workshopen Så blir vi världens bästa innovationsupphandlare! den 6 december 2012 kl. 9 12 på

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer