Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering"

Transkript

1 En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1

2 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter och utmaningar med gemensam innovationsprocess i hela innovationssystemet 2

3 Bröllopsplanering Samgående från 1 jan 2013 Innovationsbrons hela verksamhet ska inkluderas Projektgrupp och styrgrupp tillsatt Den nya organisationen detaljeras under hösten 3

4 Innovationsbron ska skapa tillväxt i Sverige ur kunskapsintensiva idéer och företag genom att hjälpa dem i tidig fas med: Finansiering Kompetenstillförsel

5

6 Behov av gemensam plattform!

7

8

9 Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 16 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom Almi Invest med 7 regionala dotterbolag.

10 Almis uppdrag Almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Verksamhetsområdet täcker hela processen från idé till lönsamt företag. Almis styrkor är den regionala närvaron, nätverket och kombinationen finansiering och rådgivning. 10

11 Rådgivning Finansiering Från idéer till framgångsrika företag Almis erbjudande Innovationslån Mikrolån Företagslån Riskkapital Exportlån IDÉ FRAMGÅNGSRIKA FÖRETAG Innovation och produktutveckling Nyföretagande Mentor Rådgivning till befintliga företag Ägarskifte

12 X verifierade idéer? Y Idébeskrivningar? Z möten med nya idébärare? Fördelning privatpersoner / företag? Johan Bloem, Skåne Mål: >1000 kommersialiserade innovativa idéer årligen (2016?). Licensiering / egen produktion Kristiina Stark, Nord X Y Z Finansieringsmodell kopplad till projektmodell. Johan Olsén, Skåne Kundfokuserad projektmodell(er?) från idé till kommersialisering. Beslutspunkter / Toll gates Helen Ljunggren, Jönköping 12 Kompetens hos Almirådgivare och samarbetspartners Inger Åckander, SthlmSörm Vem gör vad? Hur? Samverkan internt och externt. Nätverk Malin Pfeiffer, Värmland

13 Många pratar om innovation vad menar man? Samhällsperspektiv, tex Nationella Innovationsstrategin: globala samhällsutmaningar, såsom miljöfrågor samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet jobb och konkurrenskraft i en global kunskapsekonomi Brett företagsperspektiv - ökad konkurrenskraft i företag fokus på att det förbättrar något för kunden o/e företaget höjning av innovationsgraden i företaget som helhet innovativa affärsmodeller, strategier, ledarskap, kultur påminner om begreppet verksamhetsutveckling Något nytt som gör nytta och skapar värde Detta kan inte finansieras med innovationsmedel enligt statsstödregler 13

14 Innovation på Almi baseras på Oslomanualen: Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder eller nya sätt att organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa relationer. - Oslomanualen har en12 sidor lång förklaring som beskriver innovationer i detalj. - Väsentligt förbättrad innebär att mindre uppgraderingar inte räknas som innovationer. - Ny för världen, ny för marknaden: För att verifiera att det är något nytt för världen eller nytt för marknaden krävs en professionell nyhetsgranskning. - Ny för företaget ej OK för innovationslån (produktutveckling med PU-medel är OK) 14 - Innovativa affärsmodeller, tjänsteinnovationer mm måste innehålla minst någon av ovanstående innovationstyper för att klassas som innovation.

15 Kundens resa från idé till framgångsrika projekt & företag Risk att projektet misslyckas Försäljningsintäkter minus merkostnader Innovatören beskriver sin idé Innovatören verifierar konceptet Innovatören utvecklar erbjudande Innovatörens första leverans Breakeven Payback 15

16 Effekter och mål i innovationsverksamheten Effekterna som Almis verksamhet ger på tillväxt och förnyelse i näringslivet följs upp årligen genom att mäta: 1. Kundföretagens utveckling i omsättning och antal anställda i förhållande till en jämförbar (?) referensgrupp av företag. 2. Hur många livskraftiga företag som startas med hjälp från Almi och överlevnadsgraden tre år efter start. 3. Hur många innovativa idéer som kommersialiseras framgångsrikt. Vision för effekt av innovationsverksamheten år > 1000 innovativa idéer kommersialiseras / år (är-läge ca 570) 2. > 500 (?) innovativa idéer kommersialiseras lönsamt / år 3. > 300 (?) innovativa nya företag som överlever minst 3 år startas med hjälp från Almi / år 4. > x innovativa företag i Tillväxtligan och Gaseller 16

17 Kundsegmenten bidrar olika till effekt och mål > 1000 innovativa idéer kommers./år > 500 (?) innovativa idéer kommersialiseras lönsamt/år > 300 (?) innovativa nya företag/år > x innovativa företag i Tillväxtligan eller Gasell/år Verksamhet med bisyssla som mål Nystartat innovativt företag Marknadsetablerat företag Svagt Svagt Medel Inte alls Starkt Medel Starkt Starkt Starkt Starkt Svagt Medel 17

18 Plan för >1000 kommersialiseringar Idébeskrivning Verifiering Utveckling Kommersialisering + 75%

19 Almis kunderbjudande Försäljningsintäkter minus merkostnader Innovatören beskriver sin idé Innovatören verifierar konceptet Innovatören utvecklar erbjudande Innovatörens första leverans Breakeven Payback 6h 8h 8h 8h Affärsidé Affärskoncept Affärsutveckling Kommersialisering Almi stödjer kunden med rådgivning, nätverk och finansiering hela vägen från idé till framgångsrikt företag. Det görs på ett strukturerat sätt utifrån en projektmodell som anpassas till kundprojektets aktuella behov. 19

20 Syfte med projektmodell Försäljningsintäkter minus merkostnader Innovatören beskriver sin idé Innovatören verifierar konceptet Innovatören utvecklar erbjudande Innovatörens första leverans Breakeven Payback Minska riskerna i projektet (både sannolikhet och belopp) Skapa tydlighet i Vem som ska göra Vad och När i projektet Effektivisera arbetet både för innovatör och Almi Skapa förutsättningar för strukturerade uppföljningar Vara ett allmängiltigt skelett som Almi kan bygga strukturkapital på 20

21 Projektmodellen (utkast) är vidareutveckling av FA Marknad Erbjudande Verksamhet Idébeskrivning M0 Beskriv behov och marknad E0 Beskriv ditt erbjudande V0 Beskriv din affärsidé Konceptverifiering M1 Utvärdera volym, konkurrens E1 Utvärdera genomförbarhet V1 Utvärdera potential och risk Konceptspecifikation M2 Specificera marknaden E2 Specificera erbjudandet V2 Specificera resursbehov Genomförande M3 Möt testmarknad E3 Skapa testversion(er) V3 Skapa projektteam Marknadsintroduktion M4 Bearbeta målmarknad E4 Introducera version 1.0 V4 Introducera organisation Tillväxt M5 Öka försäljningsinsatser E5 Öka leveranskapacitet V5 Utöka organisation Expansion M6 Identifiera nya marknader E6 Vidareutveckla erbjudande V6 Vidareutveckla verksamhet Tid 21

22

23 Verksamhet Erbjudande Marknad Från idéer till framgångsrika företag Marknadsintroduktion Konceptspecifikation Idébeskrivning Konceptverifiering Genomförande Tillväxt Expansion Drivhuset Drivhuset Drivhuset Universiteten Inkubatorerna Affärsnätverk Inkubatorerna Nyföretagarcentrum Kommunerna SUF Företagens org Affärsnätverk Företagens org Affärsnätverk Bransch org Inkubatorerna Länsstyrelsen Företagens org Bransch org Exportrådet Snitts Företagens org Affärsnätverk Bransch org Exportrådet EEN Branschorg. Exportrådet EEN Snitts Privata investerare Branschorg. Exportrådet EEN Privata investerare Bransch org Drivhuset Drivhuset Affärsnätverk Inkubatorerna Inkubatorerna Inkubatorer Inkubatorerna Nyföretagarcentrum Kommunerna SUF Företagens org Affärsnätverk Kommunerna Företagens org Affärsnätverk Exportrådet Inkubatorerna Universiteten Länsstyrelsen EEN Vinnova ASTP Bransch org Exportrådet Vinnova Snitts ASTP Snitts Privata investerare Länsstyrelsen Branschorg. EEN Vinnova Privata investerare ASTP Drivhuset Nyföretagarcentrum Kommunerna SUF Företagens org Affärsnätverk Drivhuset Inkubatorerna Kommunerna Företagens org Affärsnätverk Bransch org Exportrådet Universiteten Affärsnätverk Bransch org Företagens org Inkubatorerna Universiteten Länsstyrelsen Företagens org Bransch org Exportrådet Inkubatorerna Affärsnätverk Inkubatorerna Universiteten Företagens org Affärsnätverk Branschorg. Exportrådet EEN Snitts Privata investerare Inkubatorerna Affärsnätverk Branchorg. Exportrådet EEN Privata investerare 23

24 Finansieringserbjudanden Önskeläge 2014? Idébeskrivning Konceptverifiering Konceptspecifikation Genomförande Marknadsintroduktion Tillväxt Expansion Bisyssla som mål Förstudiemedel 5-75 ksek Innovationslån (fram till licensiering) Break even (Risk >75%) Nystart Innovationslån Företagslån Innovationsbrons erbjudanden? Almi Invest Marknadsetablerade företag PU-medel, Innovationscheckar Innovationslån Almi Invest Företagslån 24

25 Uppbyggnad av strukturkapital Verktyg, mallar, checklistor mm kan kopplas till projektfaser Offentliga och privata aktörer kan kopplas till projektfaser. Aktörerna kan sorteras efter bransch, region, fackkunskapsområde Finansieringsalternativ (Almi + IB erbjudanden, offentliga program, affärsänglar, privata fonder ) kopplas till projektfaser. Medlen kan sorteras efter bransch, region, kundtyp 25

26 Möjligheter och utmaningar med gemensam process Enklare för innovatörerna Enklare för aktörerna Effektivare system Ökad konkurrenskraft Hur implementera den gemensamma processen? Nationella och regionala utmaningar? Almi & Innovationsbron kan koordinera 26

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Policy Brief Nummer 2014:4

Policy Brief Nummer 2014:4 Policy Brief Nummer 2014:4 Innovationer på landet behövs särskilt stöd? Kunskapsöverföring och innovationer är ett fokusområde i det nya landsbygdsprogrammet. Men frågan är om det behövs speciella stöd

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Stockholm 2013-12-18 Pär Lindquist, Daniel Hallencreutz Innehåll Innehåll... 2 1 Vårt uppdrag... 3 1.1 Metod... 3 1.2 Om enkäten... 3

Läs mer

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering INNOVATIONS- CYKELN Del 2 Teknik- och metodgenomförande Finansiering Förord Denna handledning för fria uppfinnare har skapats av några medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening. Behovet upptäcktes när ALMI

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 ALMI IFS / ALMI Innovation Skåne 10 Arbetsförmedlingen i Malmö 12 Connect Skåne

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen atser statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen RiR 2013:10 På väg ut i världen statens främjandeinsatser

Läs mer

Innovation och Mångfald

Innovation och Mångfald Innovation och Mångfald Slutrapport Charlotte Lorentz Hjorth Isabel Andersson INNOVATION Innovation SKÅNE Skåne KUNSKAPSBRON Kunskapsbron www.ik2.se Innovation och mångfald Innehåll 1. Förord...2 2. Sammanfattning...3

Läs mer

Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN

Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN INLEDNING Sammanfattande nulägesanalys Innehåll 4. Malmö 6. Kalmar 8. Jönköping 10. Norrköping

Läs mer

Krinova Incubator & Science Park. Affärsplan 2015-2018

Krinova Incubator & Science Park. Affärsplan 2015-2018 Krinova Incubator & Science Park Affärsplan 2015-2018 Innehåll Uppdrag Vision Historia Innovationsekosystem Möten och kontor InnovationsArena Profilområde Mat/Miljö/Hälsa Kommunikation Kompetens och organisation

Läs mer

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 2 Juni 2010 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. Industrifonden investerar i nybildat bolag sid 2 Tema: Sveriges inkubatorer Under 2009

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innovationspolitik en politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innehållsförteckning Förord................................................5

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INNEHÅLL STUNS INITIATIVTAGARE OCH PÅDRIVARE 3 Vägval Uppsala En innovationsstrategi för Uppsalaregionen 4 Vägval Uppsala Finansiering av tillväxtföretag 5 AGC en regional finansiell

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet Stockholm 2015 SOU 2015:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Viktiga delar på plats

Viktiga delar på plats RESUMÉ 08/09 Viktiga delar på plats Uminova Innovation har under 2008 haft fortsatt bra fart på verksamheten genom att med metodisk affärsutveckling förädla inkomna idéer till nystartade och växande företag,

Läs mer