Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland"

Transkript

1 Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

2

3 Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla ditt företag? Syftet med broschyren är att ge dig som idébärare, entreprenör eller företagare inblick i vilka finansieringsalternativ som finns tillgängliga för dig i Västmanland. För att göra livet lite enklare för dig som är intresserad av att söka finansiering, presenterar vi här de mest relevanta finansieringsaktörerna samt inom vilka områden de kan erbjuda finansiellt stöd.

4 Almi erbjuder finansiering och rådgivning till nystartade och etablerade företag i alla skeden av ett företags livscykel, från utvecklingsidé till ett etablerat företag med expansionsplaner. Kreditbedömningen baseras på företagets möjligheter till utveckling och lönsamhet samt entreprenörens och företagets förmåga att utveckla och ta tillvara idén eller investeringen. Almi finansierar även förvärvskrediter vid ägarskiften. INNOVATIONSLÅN kan ges för att stödja utvecklingen av en produkt eller tjänst i tidiga skeden. Beloppet ligger normalt mellan kr till kr. Lånet kan bland annat avse produktutveckling, skydd av immateriella tillgångar eller marknadsundersökning. FÖRETAGSLÅN beviljas till företag med upp till 250 anställda och det finns ingen övre gräns för lånebelopp. Almi sätter inga formella begränsningar hur lånet används. Annan medfinansiär ska normalt finnas. MIKROLÅNET ska underlätta och stimulera etablering av nya företag och utveckling av företag som har svårt att få sitt kapitalbehov täckt på ordinarie kapitalmarknad. Mikrolånet är upp till kronor. EXPORTLÅNET är till för små och medelstora företag som vill ut på en internationell marknad. Lånet beviljas endast till svenska företag med verksamhet i Sverige och kan erhållas i både svenska kronor och utländsk valuta. Det finns ingen övre gräns för lånebelopp. FÖRSTUDIEMEDEL kan användas till att göra de första undersökningarna i ett innovationsprojekt. Under 2013 är maxbeloppet kr till privatpersoner och kr till företag. 4

5 Länsstyrelsen kan lämna tre olika typer av bidrag till företag i Västmanland som investerar för att växa och har en större marknad än lokal. I Västerås och länet beviljas konsultcheckar och innovationsstöd. KONSULTCHECKEN är ett bidrag för att anlita externa konsulter som kan hjälpa företaget med produktutveckling, nproduktionsutveckling, marknadsundersökning eller liknande. Stödnivån är max 50 procent och kan vara mellan och kronor. Konsultcheck kan beviljas om resultatet före bokslutsdispositioner inte är mer än tre gånger större än konsultkostnaden. INNOVATIONSSTÖD är också en form av bidrag, som kan lämnas för kostnader i samband med produkt- eller tjänsteutveckling i förkommersiell fas. Kostnaderna ska ha direkt koppling till utvecklingen av den nya produkten eller tjänsten. Beräknad kostnad för företagarens egen tid kan ingå men inte företagets normala driftskostnader. Stödet är i regel 45 procent och kan vara mellan och kronor. INVESTERINGSBIDRAG kan lämnas i länet utanför Västerås. Till ny- och ombyggnader av egna lokaler, maskinell utrustning. Stödet är på max 25% av Investeringsbeloppet, högst 1,2 mkr under en treårsperiod. 5

6 FoU-rådet vill hjälpa dig att våga ta risken att starta företag genom att erbjuda ekonomiskt stöd samt ett förmånligt avtal för återbetalning. Vi vill främja utvecklingen av små och medelstora företag i Västmanland genom att stimulera och stödja utveckling av nya teknikbaserade produkter eller tjänster och användning av ny teknik. Det gör vi bland annat genom att ge ekonomiskt stöd under produktutvecklingens första stadier, diskutera och ge synpunkter på projektuppläggning och teknik, förmedla kontakter med andra företag/institutioner eller med högskolor för samarbete eller erfarenhetsutbyte. 6

7 Västmanlandsfonden är en fond som investerar i drivna entreprenörer och affärsmodeller för tillväxt i Västmanlandsregionen. Fonden erbjuder försådd- och såddkapital till entreprenörer som har en ambition att bygga tillväxtbolag och som befinner sig i början av sin resa. Vi är villiga att ta risk om du som entreprenör är villig att göra detsamma. När vi investerar så lägger vi stor vikt vid entreprenörens driv, som tillämpar kunddriven affärs- och produktutveckling och som har en unik och/eller innovativ produkt/ tjänst. Västmanlandsfonden är en del av Västmanlands innovationssystem och samverkar med andra regionala aktörer såsom Länsstyrelsen, FoU-rådet, Västerås Science Park, inkubatorn Create, Mälardalens Högskola och Robotdalen för att nämna några. Vi erbjuder konvertibellån upp till kr, ägarkapital upp till 1.2 Mkr och crowd equity funding. Vi vill skapa förutsättningar för entreprenörer att komma vidare i sitt bolagsbyggande vi vill göra skillnad! 7

8 Almi Invest arbetar med investeringar genom att erbjuda sådd- och expansionskapital. Med gedigen branschkunskap investerar drygt 40 investment managers runt om hela landet i entreprenörsteam som vill få sitt bolag att växa. Almi Invest investerar genom hela tillväxtresan - från den allra tidigaste fasen till de mogna. I portföljen finns drygt 350 bolag med tillväxtpotential, i alla branscher över hela landet. Rollen för Almi Invest är att vara marknadskompletterande och investera där risken är hög och tillgången på kapital är en bristvara. Det är ett aktivt ägande där det i samråd med grundare och befintliga ägare tillsätts kompetens som kompletterar bolagets befintliga styrelse. SÅDDKAPITAL investeras i tillväxtföretag i mycket tidiga skeden. Investeringsobjekten ska vara kunskapsintensiva tjänst eller produktföretag med stor affärspotential och hög skalbarhet. SÅDDINVESTERINGAR innebär hög risk och ofta är Almi Invest den första externa investeraren. Investeringar kan till och med ske innan företagen har fått sina första kunder. Normalt investeras 1-2 miljoner kronor i en första runda utan krav på motfinansiering från annan part. EXPANSIONSKAPITAL är till för företag i tidiga skeden av en expansion eller tillväxtfas. Expansionskapital omfattar åtta fonder med totalt över 1 miljard SEK. Verksamheten i Västmanland sker från bolaget Almi Invest Östra Mellansverige AB som har ungefär 150 Mkr i investeringsbart kapital. Bolagen skall ha en färdig produkt/tjänst på marknaden och vill expandera verksamheten. Intressanta bolag är de som drivs av skickliga entreprenörer, har skalbara affärsmodeller med stor tillväxtpotential och som skiljer ut sig i konkurrensen/bolag (patent och/eller tydligt marknadsförsprång, know how), samt där det finns en tydlig exitmöjlighet inom 3-7 år. Almi Invest tar max 50 procent av en emission och investerar alltid tillsammans med andra privata, kommersiella aktörer. En investering är ca 2-3 Mkr i första hand och kan sedan kompletteras med ytterligare kapital. INNOVATIONSBRON är sedan 1 januari 2013 en del av Almikoncernens affärsområde riskkapital under varumärket Almi Invest. Almi Invest ägs av Almi Företagspartner AB tillsammans med regionala aktörer. 8

9 Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. Vinnova investerar årligen kring 300 miljoner kronor i forsknings- och innovationsprojekt som bedrivs av små och medelstora företag. Målet är att företagen genom ökad kompetens och innovationsförmåga stärker sin konkurrenskraft samt möjlighet att växa. Vinnova arbetar just nu med att ta fram nya erbjudanden till små och medelstora företag. Även inom EU arbetar man med ett nytt ramprogram för forskning och innovation (Horisont 2020). Planerade erbjudanden från Vinnova med start från 1 januari 2014: FORSKA & VÄX (möjligt att söka bidrag till förstudier samt utvecklingsprojekt) Programmet riktar sig till företag inom alla branscher som kan påvisa en stark potential att vidareutvecklas och växa genom satsning på forsknings- och utvecklingsprojekt. Projekten ska svara mot ett tydligt marknadsbehov och syfta till att främja utveckling av nya eller bättre produkter, tjänster och processer för kund. Programmet kommer vara kontinuerligt öppet för ansökan. VINN NU (Tävling) Arrangeras en gång årligen och är till för det nystartade företaget som baserar sin verksamhet på FoU-resultat. FÖRSTUDIEBIDRAG (bidrag för att finansiera förarbetet inför en ansökan inom Horisont 2020) Förstudiemedel till små och medelstora företag för internationellt teknik samarbete. Projektdeltagare från minst tre länder och upp till kronor i bidrag. EUREKA (Internationellt samarbetsprojekt) Nätverk för att främja samarbete mellan företag och forskare i Europa. Minst två projektdeltagare från minst två olika länder. Via Vinnova kan man även söka resebidrag och medfinansiering. EUROSTARS (Internationellt samarbetsprojekt) Eurostars stödjer marknadsnära FoU-projekt med aktörer från minst två anslutna länder. Projektet ska leda till marknadsintroduktion av en produkt eller tjänst som bygger på innovativ teknik. Vidare krävs att ett forskande SMF tar på sig projektledarrollen och i egen regi eller tillsammans med andra forskande SMF står för verksamhet motsvarande minst halva projektkostnaden. BYGGINNOVATIONEN (möjligt att söka innovationsbidrag, planeringsbidrag samt utvecklingsprojekt) Riktar sig till aktiebolag inom samhällsbyggnadssektorn. Bygginnovationen omfattar tre olika typer av projekt; Innovationsbidrag, Planeringsbidrag samt Utvecklingsprojekt. Målet är att projekten ska leda till en produkt, tjänst eller process som är innovativ inom sitt marknadssegment. 9

10 Affärsängel En affärsängel är en privatperson som direkt eller via företag investerar i bolag utan familjeanknytning. Affärsängeln investerar eget kapital mot delägande i bolaget och tillför även affärsmässig kunskap, kompetens och kontakter. Det kan till exempel vara en person som sålt sitt företag och nu vill investera delar av kapitalet i ditt företag. Affärsänglar fungerar som komplement till formellt riskkapital genom att de oftast går in i tidigare skeden av företags tillväxtfaser än riskkapitalinvesterare. Affärsängeln förväntar sig att bolaget ska växa för att på så sätt öka värdet på de köpta aktierna och på sikt ge en avkastning när bolaget så småningom blir uppköpt eller börsintroduceras. För att du ska få kontakt med en affärsängel kan du kontakta Västmanlandsfonden på telefon

11 Canvas-modellen Canvas-modellen är ett exempel på en modell som du kan använda när du presenterar ditt företag för en potentiell finansiär. Modellen innefattar nio delar av verksamheten som bör vara väl genomtänkta innan du kontaktar en finansieringsaktör. Gör din Canvas hos Västerås Science Park och känn dig redo att boka in ett möte med Västmanlands finansiärer! Business Model Canvas A. Osterwalder. 11

12 Samverkande organisationer ALMI FÖRETAGSPARTNER BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade & Invest Council COOMPANION Kooperativ utveckling ENTERPRISE EUROPE NETWORK Företagsrådgivning nära dig EUROPA INSTITUTET FÖRETAGARNA HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN LÄNSSTYRELSEN VÄSTMANLANDS LÄN MÄLARDALENS HÖGSKOLA Eskilstuna Västerås SKATTEVERKET VÄSTERÅS SCIENCE PARK WINNET VÄSTMANLAND

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag Uppdaterad version 2015/2016 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa VÄRDE 79 KR I samarbete med: + EXTRAMATERIAL 10 stöd att söka NÄR idéer SKA utvecklas

Läs mer

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering INNOVATIONS- CYKELN Del 2 Teknik- och metodgenomförande Finansiering Förord Denna handledning för fria uppfinnare har skapats av några medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening. Behovet upptäcktes när ALMI

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi

Läs mer

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 ALMI IFS / ALMI Innovation Skåne 10 Arbetsförmedlingen i Malmö 12 Connect Skåne

Läs mer

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA I DEN SOCIALA EKONOMIN Lån- och garanti instrument för den Sociala Ekonomin Idag finns många rapporter som visar på svårigheter att få tillgång

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen atser statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen RiR 2013:10 På väg ut i världen statens främjandeinsatser

Läs mer

2015 (NUSU) 2015 (NUSI)

2015 (NUSU) 2015 (NUSI) Rapport 2015 Nationell undersökning av Sveriges uppfinnare 2015 (NUSU) Nationell utvärdering av Sveriges innovationssystem av uppfinnare 2015 (NUSI) Claes Göran Hammar, Innovationsstrateg Hans Erik Nilsson,

Läs mer

Om författaren. Författaren och Timbro 2014 Omslagsfoto: Lars Pehrson / SCANPIX isbn: 978-91-87709-36-4 www.timbro.se info@timbro.

Om författaren. Författaren och Timbro 2014 Omslagsfoto: Lars Pehrson / SCANPIX isbn: 978-91-87709-36-4 www.timbro.se info@timbro. Om författaren Roger Svensson är docent i nationalekonomi, ekonom och statistiker men även empiriker. Han blev docent i innovationsteknik med inriktning mot internationell tekniköverföring vid Mälardalens

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Viktiga delar på plats

Viktiga delar på plats RESUMÉ 08/09 Viktiga delar på plats Uminova Innovation har under 2008 haft fortsatt bra fart på verksamheten genom att med metodisk affärsutveckling förädla inkomna idéer till nystartade och växande företag,

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Tillväxt genom Crowdfunding?

Tillväxt genom Crowdfunding? Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias

Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias Holm: 820116 Leila Saeidi: 770419 Förord Vi vill tacka

Läs mer

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innovationspolitik en politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innehållsförteckning Förord................................................5

Läs mer

Innovation och Mångfald

Innovation och Mångfald Innovation och Mångfald Slutrapport Charlotte Lorentz Hjorth Isabel Andersson INNOVATION Innovation SKÅNE Skåne KUNSKAPSBRON Kunskapsbron www.ik2.se Innovation och mångfald Innehåll 1. Förord...2 2. Sammanfattning...3

Läs mer

uppföljning av vinn nu-företag

uppföljning av vinn nu-företag vinnova rapport vr 29:12 uppföljning av vinn nu-företag charlotte norrman & magnus klofsten linköpings universitet Titel: Uppföljning av VINN NU-företag Författare: Charlotte Norrman & Magnus Klofsten

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Offentliga finansieringsinsatser. En jämförelse av erfarenheter från Danmarks och Kanadas system för riskkapital och kreditgarantier 2015:11

Offentliga finansieringsinsatser. En jämförelse av erfarenheter från Danmarks och Kanadas system för riskkapital och kreditgarantier 2015:11 PM 2015:11 Offentliga finansieringsinsatser En jämförelse av erfarenheter från Danmarks och Kanadas system för riskkapital och kreditgarantier Små och medelstora företag är betydelsefulla ur tillväxtsynpunkt

Läs mer

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet Stockholm 2015 SOU 2015:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Växande företag fler i arbete. En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp

Växande företag fler i arbete. En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp Växande företag fler i arbete En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Fler unga företagare. Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar.

Fler unga företagare. Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar. Fler unga företagare Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar. Fler unga företagare 2 Miljöpartiet vill underlätta för unga människor att starta och driva företag. Så kan fler förverkliga

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INNOVATIONSRÄTTIGHETER I VÅRDEN SUNE LARSSON FOU- DIREKTÖR, PROFESSOR AKADEMISKA SJUKHUSET UPPSALA

RIKTLINJER FÖR INNOVATIONSRÄTTIGHETER I VÅRDEN SUNE LARSSON FOU- DIREKTÖR, PROFESSOR AKADEMISKA SJUKHUSET UPPSALA RIKTLINJER FÖR INNOVATIONSRÄTTIGHETER I VÅRDEN SUNE LARSSON FOU- DIREKTÖR, PROFESSOR AKADEMISKA SJUKHUSET UPPSALA 1(16) INNEHÅLL 1. Sammanfattning... 3 2. Uppdraget... 4 3. Inledning... 5 4. Exempel på

Läs mer